PILNE PRZESŁANIE PRZED ROKIEM 2012

 

PILNE PRZESŁANIE PRZED ROKIEM 2012.

Na podstawie Przekazów Lucyny Łobos od Duchowego Opiekuna Ziemi-ENKI

 

Dlaczego wołamy o wysłuchanie nas?
CZĘŚĆ 1

Podczas poprzedniego przelotu planety Nibiru, 12 i pół tysiąca lat temu, Ziemię nawiedził kataklizm, który spowodował Wielki Potop oraz zagładę cywilizacji atlantyckiej.

Cała spuścizna wiedzy Atlantów została sprowadzona do ziemi egipskiej, gdzie miała przetrwać ku przestrodze i pouczeniu potomności na powtórzenie cyklu.

Od tego momentu EGIPT przechowuje KLUCZ wiedzy i mądrości na obecny czas nadciągającego zagrożenia.

W zapisach tych znajduje się nie tylko historia tamtych dni, ale również wiedza dla współczesnych ludzi nauki.

Czas powrotu Nibiru został wyliczony i przekazany ludziom nie tylko w starożytnych zapisach egipskich, ale też przez inne cywilizacje.
Tę wiedzę przekazali Majowie, Sumerowie oraz inne dawne kultury.

Jest to wiedza, która nie tylko mówi o Przeszłości, ale daje wskazówki do przetrwania dla ludzi żyjących współcześnie.

Nie tylko naukowcy, ale ogrom ludzi na całej Ziemi głęboko poszukuje zrozumienia obecnej fali kataklizmów oraz ratunku na rok 2012!


Od lat staramy się dotrzeć do Rządów państw, naukowców oraz wszystkich ludzi na świecie z informacją o istniejącym rozwiązaniu dla Ziemi i ludzi.

Tym ratunkiem jest wybudowany przed 6 i pół tysiącem lat System Piramid przez Gwiezdnych Przybyszów, który ma ocalić miliony ludzi przed kataklizmami.

Nie jest już tajemnicą, że rządy państw, hierarhowie oraz bogaci ludzie budują na całej Ziemi tzw. „arki przetrwania” oraz podziemne miasta do ocalenia siebie i swoich najbliższych.

Wiemy, że nie ma w nich miejsca dla wszystkich ludzi, lecz tylko dla nielicznych!

Ale istnieje ratunek dla Ziemi. Jest nim Energomagnetyczny System Ochrony, zainstalowany na naszej planecie tysiące lat temu.
Rok 2012, to rok, w którym nakładają się dwa kosmiczne cykle…

Pierwszy cykl – zwany MAŁYM – to przelot w pobliżu Ziemi PlanetyX/Nibiru, której obieg przez ziemski Układ Słoneczny powtarza się co 12 i pół tysiąca lat…

Drugi cykl – zwany DUŻYM – to kosmiczne zjawisko PRECESJI (tzw. Rok Platoński), która następuje co 26 tysięcy lat.

W związku z tym jest ogromne poruszenie w duchowym polu świadomości planetarnej, która przygotowuje siebie i całą ludzkość do tego doniosłego wydarzenia.

Lecz aby doczekać tego wspaniałego wydarzenia – najpierw musimy fizycznie przetrwać nawałnicę kataklizmów.

Z powodu przelotu tej niszczycielskiej planety, czeka nas w 2012 roku słoneczny sztorm, jakiego nie pamięta Ziemia, o którym jest już otwarcie mowa w mediach światowych.

SYSTEM OCHRONY ZIEMI NALEŻY URUCHOMIĆ NATYCHMIAST, aby zdążyć ocalić miliony istnień.

WŁĄCZENIE SYSTEMU NIE JEST TRUDNE!!!

Głównym Agregatorem jest Wielka Piramida w Gizie, którą wybudowali Gwiezdni Przybysze z planety Aszun z pasa Oriona za czasów przeddynastycznych.

KLUCZEM do Systemu, jest mumia Budowniczego, Króla Chufu, w której zostało zainstalowane urządzenie – KLUCZ do Wielkiej Piramidy.

Badania georadarowe, wykonane w 2006 roku w pobliżu Wielkiej Piramidy, potwierdziły wielkie podziemne anomalie, które wskazują na obecność podziemnego pochówku, miejsca koniecznych wykopalisk.

CZĘŚĆ 2

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PLANETY ZIEMIA:

 

Pierwszy krok to wydobycie mumii Budowniczego, w której znajduje się urządzenie czyli KLUCZ DO SYSTEMU.

Następnie – EGIPCJANIE, jako spadkobiercy tej Tajemnicy ludzi i Ziemi, mają przenieść mumię Króla Khufu do sarkofagu w Komnacie Króla.

Po wykonaniu rytuału złożenia mumii Budowniczego do jego sarkofagu, wszyscy ludzie będą musieli opuścić Piramidę.

Trzeba wiedzieć, że Komnata nazwana przez ludzi „odciążającą”, która znajduje się dokładnie nad Komnatą Króla jest tzw. „Komnatą Połączeń”.

Poprzez nią dokonuje się wysyłanie sygnałów pomiędzy Ziemią, a kosmiczną bazą, z której Ziemia otrzyma energomagnetyczną osłonę.

Kiedy mumia Króla Chufu znajdzie się w sarkofagu – pierwszy sygnał wyjdzie z urządzenia wmontowanego sercu Budowniczego i zacznie pulsować.

Te impulsy odbierze główne urządzenie rozsyłające sygnały w Komnacie Połączeń.

Stąd zostanie wysłany sygnał do bazy macierzystej na planecie Aszun z informacją, że Piramida otrzymała KLUCZ.

Kiedy baza macierzysta otrzyma tę informację, dopiero wtedy zostanie wysłany sygnał na Marsa, gdzie znajduje się główny kosmiczny agregator przygotowanej dla Ziemi energii do zabezpieczenia naszej planety.

Po odebraniu sygnału na Marsie, zostanie przesłany sygnał do Ziemi zezwalający na uruchomienie agregatora planety Ziemia.

Poprzez urządzenie rozdzielcze w Komnacie Połączeń, podziemny agregator Ziemi otrzyma pozwolenie na otwarcie kanałów w Piramidzie do przepływu energii z Kosmosu.

Wtedy rozpocznie się proces otwierania kanałów przepływu energii WIELKIEJ PIRAMIDY.

Z podziemnego szybu, który znajduje się w komnatach fundamentów Wielkiej Piramidy wyruszy w drogę urządzenie otwierające kanały i nieodkryte dotychczas tajemne komnaty Piramidy.

Urządzenie będzie pionowo zmierzać poprzez otwierające się kamienne zasuwy u podstawy Piramidy w kierunku Komnaty Królowej.

Następnie skieruje się do Komnaty Króla celem pobrania energii z KLUCZA.

Energię tą przekaże do kryształowej piramidki, która znajduje się w Komnacie Przeznaczenia u szczytu Piramidy Dużej.

Połączenie energii KLUCZA z energią kryształowej piramidki w Komnacie Przeznaczenia – otworzy Wielką Piramidę na przyjęcie energii do osłonięcia planety Ziemi.

Jednocześnie Mars odbezpieczy na Ziemi wszystkich piramidy oraz czakramy, aby stały się aktywnymi podzespołami Systemu.

Proces będzie szybki i będzie trzeba zachować najwyższą poprawność wobec przekazanych instrukcji bezpieczeństwa dla ludzi będących w pobliżu Piramidy!

Enegia z Marsa zacznie spływać przez Wielką Piramidę w Gizie do agregatora podziemnego, który będzie akumulował potężne dawki do rozprowadzenia po całej planecie.

Wielka Piramida – jako pierwsza – uwolni energię zabezpieczającą Ziemię.

Nad Egiptem nastanie jasność – noc będzie jaśniejsza od najbardziej słonecznego dnia.

W dalszej kolejności energia będzie rozprowadzana przez całą siatkę geomantyczną Ziemi do wszystkich piramid oraz czakramów na naszej planecie.

Wszędzie tam, gdzie energia dotrze do oczka Systemu poprzez geomantyczną sieć połączeń, tam będzie natychmiast uwalniana energia osłony i jasność oraz niewymowna cisza będzie napełniać całą Ziemię.

Nad wszystkimi piramidami oraz czakramami Ziemi będą się powiększać „energetyczne parasole ochronne” i będzie to tak długo, dopóki nie połączą się w jeden płaszcz, który otuli energią całą Ziemię.

Kiedy Energomagnetyczny płaszcz ochronny oddzieli Ziemię od negatywnych wpływów Słońca i z Kosmosu, na całej Ziemi zapanuje spokój i wyciszenie Matki Natury.

Naukowcy z planety Aszun obliczyli , że Nibiru będzie przelatywać przy Ziemi od strony Euro-Azji, w związku z tym, jednostki specjalne flot kosmicznych będą dostrzeliwać od tamtej strony Ziemi dodatkowe dawki energii.

Jest to zaplanowane celem pogrubienia ochronnego płaszcza energii dla zabezpieczenia ludzi oraz wszelkiego życia znajdującego się na tych terenach od przenikania kosmicznych wpływów.

Kiedy Nibiru będzie już przelatywać przy Ziemi, będzie ją można spokojnie oglądać gołym okiem poprzez energomagnetyczną osłonę.
To wydarzenie, będzie wydarzeniem nie tylko

na skalę Ziemi, ale całego Kosmosu, z którego

przybędą Gwiezdne Floty wielu cywilizacji.

Z przestrzeni kosmicznej obserwować będą, jak mieszkańcy Ziemi poradzili sobie z zabezpieczeniem planety przed zagrożeniem największego kataklizmu.

W całej Galaktyce zapanuje radość, że ludzie umieli odczytać Znaki Czasu i wysiłek Budowniczych piramid na Ziemi nie został zaprzepaszczony.

Ludzie przygotowani na kontakt, ujrzą manifestację Gwiezdnych Braci na Niebie.

Od tego czasu, Ziemia będzie planetą bezpieczną dla wszelkiego życia, a dla ludzi, już na zawsze pozostanie otwarty dostęp do wolnej energii piramid, darmowej energii dla wszystkich.

Pozostawione ludziom Przesłanie zostanie odebrane i spokojnie będzie można oczekiwać na narodziny Nowej Epoki.

To nadchodząca EPOKA SERCA – EPOKA WODNIKA, którą 21 grudnia 2012 roku poprzedzi napływ potężnej fali energii MIŁOŚCI z Kosmosu.

Nasza planeta wejdzie w Nowy Cykl i narodzi się NOWA ZIEMIA.

A początek da jej zjednoczenie się ludzi w POKOJU i MIŁOŚCI.

Piramidę otworzy MIŁOŚĆ zjednoczonych serc ludzi we wspólnym celu.

Ratowania naszego DOMU – jakim jest PLANETA ZIEMIA!!!


CZĘŚĆ 3

Nowa Ziemia kochani, to będzie tutaj, tak było mówione. Próbuję odliczyć czas w waszym ziemskim czasie – Rada Bogów odbyła się 8 i pół tysiąca lat od Ery Wodnika,

a od przyjścia Wielkiego Wodza – 6 tysięcy i pół. Na posiedzeniu tej Rady było powiedziane – Ziemia będzie „Nową Ziemią”, wzorem dla innych cywilizacji.

Ale zanim to nastąpi – musi przejść oczyszczenie. Ziemię będą zamieszkiwać ludzie o czystych sercach, czystych umysłach. Zmieni się kod genetyczny.

Tak samo i w waszych umysłach nastąpi tak zwane przebiegunowanie,
czyli wasze umysły będą dostrojone do nowego czasu.

Od roku 2012 zostanie wyzerowany Zegar Czasu i wszystko rozpocznie się od zera. Będziecie świadkami i uczestnikami w tym ogromnym wydarzeniu – włączenia nowego czasu.

Wy, ludzie, nazwaliście to „precesją”, my mówimy: wyzerowanie czasu kosmicznego. Czyli nowy czas zaczyna się od roku 2012.

Po roku 012 będą jeszcze przychodzić na Ziemię istoty, które żyły wcześniej, czyli prorocy i ci, którzy będą nauczać i jeszcze próbować ratować istoty ludzkie,

bo całe oczyszczanie potrwa „jeden Kosmiczny Dzień”, czyli ziemskie tysiąc lat.

Po tym większym oczyszczaniu, nastąpi też „pierwsze zmartwychwstanie”, bo to już jest ten czas Apokalipsy – to wiecie. Rozpocznie się to wtedy, kiedy się wycofają z Ziemi Triady, czyli te wojska niebiańskie, które mają tą pracę zleconą „oczyszczania”.

Wtedy zaczną się te powroty na Ziemię. Będą też przybywać inni, którzy wcześniej byli zainteresowni Ziemią, czyli przylotami na Ziemię, w tej chwili są w stanie oczekiwania.

Teraz jeszcze jesteście pod obserwacją innych planet i innych istot duchowych. Patrzą, jak sobie ludzie poradzą oraz istoty duchowe z tym wszystkim.

Także, istoty ludzkie są zdane na opiekę Boga i jego synów oraz innych, którzy mają tę pracę zleconą względem Ziemi. Chodziło tylko o to, żeby wprowadzić nauki Jezusa w życie, ale to zostało odrzucone.

My, oraz Niebiańska Armia jesteśmy już gotowi do akcji oczyszczania wraz z Jezusem. Czekamy tylko na znak dany nam od Stwórcy.

Już żyją pomiędzy wami istoty zarówno z Drugiej Ziemi, jak i z Syriusza B. Jedni i drudzy są nie do rozpoznania, niczym się od ludzi nie różnią.

Rodzą się i żyją. Najczęściej piastują wysokie i odpowiedzialne stanowiska. Przybyli z dawnych czasów, z czasów budowania Znaku Czasu, aby teraz uczestniczyć w ratowaniu Ziemi.

Ważne jest aby zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, gdyż nawet, jeśli ktoś zginie w tym oczyszczaniu, a posiada „znak życia”, na Ziemię powróci – ale biada tym, którzy otrzymają „znak śmierci”.

Nie straszna jest śmierć pierwsza, ale druga śmierć jest straszna. Drugą śmiercią, jest już śmierć ducha.

Kiedy już zakończą się wszystkie zejścia i nie ma poprawy, odrzucona zostanie wyciągnięta ręka i opuszczasz ciało – wtedy już jest oczekiwanie na śmierć ducha.

No cóż – jesteście dzisiaj światłymi ludźmi, i gdyby teraz wszyscy zaczęli wysyłać do siedziby bogów dobrą energię, energię miłości, to nie trzeba byłoby tyle zachodu, nie trzeba by było tak wielkiego oczyszczania.

Na Ziemi zaczęłaby być wszechobecna energia miłości i Faraon nie byłby potrzebny. Ale tak nie jest.

Więc uruchomienie osłony jest potrzebne, bo oczyszczanie Ziemi i tak być musi, ale byłoby już o wiele łagodniejsze, aniżeli tak, jak się rozpoczęło.

Gdybyście mogli zobaczyć, jaką brudną energią jest otoczona teraz wasza planeta? Ile brudu, zła i nienawiści kłębi się wokół Ziemi? Dlatego musi nastąpić to oczyszczenie.

Nie po to dostaliście wolą wolę, żeby tak było. I dopiero po tym oczyszczeniu, ta Ziemia będzie odbiciem Drugiej Ziemi.

Będzie rajską planetą, bo takie było założenie właściciela Ziemi – Boga Wszechrzeczy.

Macie napisane w Apokalipsie Jana, jak będzie wyglądać Nowa Ziemia – i tak się niebawem stanie.

Dlatego jest takie wołanie o otwarcie umysłów, gdyż już niebawem wiązki energii kosmicznej Słońca będą uderzać w Ziemię z wielką mocą energii i jeśli kanały energetyczne umysłów ludzkich nie będą otwarte,

to może zakończyć się tragicznie, bo takiej mocy energii się nie wytrzyma. Grozi to paraliżem, wylewem, zawałem – to, czego organizm nie może wytrzymać.

Może być udar, wiązki energii będą trafiać w to miejsce, gdzie w danym momencie organizm jest osłabiony.

Dlatego nie odrzucajcie szkolenia pracy z energiami. Wszyscy, którzy będą mieć otwarte kanały, nie muszą się obawiać tej energii Słońca z Kosmosu.

Ci, którzy wykpią nasze wołanie – niechaj zaczekają, nie wytrzymają.

Po roku 012 przybędą na Ziemię nauczyciele z Aszun i będą uczyć, czym jest naprawdę życie – bo to co jest dzisiaj, nie można nazwać życiem.

I zobaczycie, że nawet ci, którzy dzisiaj uważacie, że są źli, też zaczną się zmieniać. Bo nie ma ludzi tylko złych, w każdym człowieku jest ta iskierka dobra – tylko trzeba umieć dotrzeć do serca drugiego człowieka.

Będziecie uczeni, czym naprawdę jest miłość, bo to co dzisiaj ludzie nazywają miłością jest nieporozumieniem.

Miłość tak naprawdę jest tym, żeby w drugim człowieku zobaczyć siebie i chcieć otrzymać od drugiego człowieka to, co najlepsze – i to co najlepsze, dać drugiemu człowiekowi.

Miłość jest wtedy, kiedy masz poczucie bezpieczeństwa. To jest miłość.

Założeniem istot-bytów z Drugiej Ziemi jest, abyście po oczyszczaniu zostali doprowadzeni do takiej otwartości umysłów,

abyśmy mogli odblokować wam następne pokłady w waszych mózgach i dać wam, nie tak jak teraz, że korzystacie z około 15 procent, ale dać 30, a potem 50 procent.

Aby to się mogło stać, istoty ludzkie muszą się nauczyć wybierać dobro, rozróżniać co jest dobre, a co nie.

I do tego posłuży przebiegunowanie waszych umysłów. Takiego przefiltrowania nie da się dokonać zbyt szybko, bo wasze umysły, mózgi by tego nie wytrzymały – dlatego ten proces będzie następował stopniowo.

I po to też potrzebna jest ta osłona wokół Ziemi, bo wasze systemy nerwowe mogą nie wytrzymać bombardowania tej negatywnej energii z planety, która się zbliża w waszym kierunku.

Nową Ziemię, mają zasiedlić nowi ludzie – oczyszczeni, istoty o czystych umysłach. Ci, którzy mają umysły skażone, nie chcą się leczyć, odejdą; taka jest prawda.

Na Ziemi zostaną ludzie, którzy szanują życie w całym wszechświecie, nie tylko na Ziemi, ale i inne cywilizacje.

Nowa Ziemia, nowy porządek świata, nowe myślenie ludzkie. Umysły wasze oczyszczone. Będzie dużo pracy, bo będzie trzeba uporządkować wszystko to, co zostało zniszczone.

Na koniec zacytuję słowa naszego wspólnego Wielkiego Ojca: „Ziemia – klejnot Wszechświata. Ziemia – wzorem dla innych cywilizacji.

Ziemia – planetą szczęścia i miłości.” A biblijna „Wielka Nierządnica” będzie miała ukręcony i zdeptany łeb. Tak będzie – bo taka jest wola nasza.

Posłuchajcie:

“Kiedy RYBA rozpoczynała swoje panowanie – z centralnego punktu osi Ziemi – to znaczy z miejsca, gdzie stoi Piramida – wyruszył pociąg w roku 33.

Pociąg miał objechać całą kulę ziemską i miał na to 2000 lat. Pociąg ciągle jeszcze zbiera ludzi, którzy mają czyste serca. Pociąg wyruszył jedną z dróg.

Dróg do centralnego punktu osi Ziemi jest wiele. Pociąg zabiera jeszcze ludzi, którzy chcieli uwierzyć w nasze istnienie. Ludzie wsiadali i wysiadali – pociąg miał przystanki bardzo długie.

Z chwilą kiedy nastąpiła zmiana i RYBA oddała władzę WODNIKOWI, czyli Zegar Czasu Został wyzerowany – pociąg już jedzie po linii prostej do Piramidy, czyli do tego punktu zerowego.

Jak wspomniałem, pociągiem kieruje maszynista, tym maszynistą jest Wielki Wódz – Książę – czyli Enlil, a wasz ziemski Jezus.

On pozwala wsiadać i wysiadać. Ja natomiast, jestem na każdym przystanku. Ile mogę, tyle tłumaczę tym ludziom wysiadającym, żeby się jeszcze opamiętali i nawrócili dopóki pociąg stoi na stacji.

Bo kiedy pociąg ruszy, już nie będzie wracał.

Obecnie w kierunku Piramidy pozostały tylko jeden przystanek: 09 – w 012 roku już nikogo nie zabierze.”

”Wodnik już zaczął wylewać swój dzban,

Który jest wypełniony po same brzegi …

Tego Wodnika, możemy przyrównać z Jezusem;

Jezus, pojawił się już na tej scenie każdego człowieka …

I każe się teraz zastanowić jaką wodę wybrać?

– czy tą wodę, którą musi wylać?

– czy z tego drugiego dzbana, którą niesie? – ale to jest ta Żywa Woda,

i tej Żywej Wody może się dać napić.

Żywa Woda, oznacza ŻYCIE i ten CUD;

Wylana woda przez Wodnika – cudu nie czyni”.

Zależy nam na tym, żeby to nasze Przesłanie dotarło do wszystkich zakątków świata. Nieważne jest, czy to jest kolor skóry- czarny, biały, czerwony czy żółty.

Dla nas każdy człowiek jest jednakowo ważny. Nieważne jest to, czy dany człowiek jest wyznania takiego, czy innego religijnego.

Nie jest to dla nas ważne w co dany człowiek wierzy. Patrzymy na serce – odbieramy jego energię serca.

A to, czy dana osoba jest wyznania chrześcijańskiego, czy innej religii, to naprawdę nie ma znaczenia. Pan Bóg – wasz ziemski Bóg, stwarzając istoty ludzkie, dał wam jedno prawo, jedną miłość – i dlatego szanujemy was wszystkich, dokładnie wszystkich.

Wszystko ma swój wyznaczony czas i jest wyznaczona godzina. Na wszystkie sprawy pod Niebem.

Jest czas rodzenia i czas umierania, Czas sadzenia i czas wyrywania tego co zasadzono, Czas zabijania i czas leczenia,

Czas burzenia i czas budowania. To co jest, już było, A to co ma być kiedyś, jest już teraz.

Bóg przywraca to, co przeminęło”.

Uczyńcie najwyższy wysiłek własnej woli, a wówczas przed wami, przed waszymi oczami powstanie inny, cudowny, większy i o wiele ciekawszy świat, a którego dzisiaj naprawdę nie widzicie.

Na ostatniej wielkiej Radzie Bogów, otrzymałem Ziemię w zarządzanie i doprowadznie do doskonałości umysłów ludzkich. Zadaniem moim jest rzucić garść myśli, które mogą pobudzić do zdrowego poglądu na świat, do myślenie waszego.

A zdrową, nazywam taką świadomość, która widzi racje istnienia i utwierdza w przekonaniu, że warto żyć, padać i wznosić się – bo taka droga wiedzie do pokonania chaosu.

Chcę wzmocnić w każdym z was siłę woli w szamotaniu się ze złem- to tak ważne.

Sam wiele cierpiałem, wiele przemyślałem, dlatego bliski mi jest każdy kto szuka pomocy.

Do takich właśnie ludzi usiłujących odświeżyć nastrój dzisiejszej skołatanej duszy, przygniecionej walką o byt – pragnę i ja należeć, skromny Duch, Syn i sługa Ojca Najwyższego.

Z wielką troską i miłością do ludzi,

źródło: misjafaraon.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: