PONADCZASOWE MISTERIUM KRYSZTAŁOWYCH CZASZEK

 

 

KRYSZTAŁOWE CZASZKI Z ATLANTYDY

 

PONADCZASOWE MISTERIUM KRYSZTAŁOWYCH CZASZEK

AA Metatron przez Jamesa Tyberona na grudzień 2008

„Znakomity Marcel Vogel powiedział kiedyś, że rozumie energię kryształów, aż napotkał kryształowe czaszki, a to zupełnie inna para kaloszy” – powiedział Nick Nicoreno.

Bądźcie pozdrowieni, kochani. Jestem Metatron, pan Światła i otaczam każdego z Was bezwarunkową miłością.

Doprawdy, dostrzegamy każdego z Was, znamy Was głębiej, niż sobie możecie wyobrazić i jesteśmy tutaj, aby przypomnieć Wam o Waszym Domu, o Waszej Drodze, o prawdziwym celu Waszego pobytu na Ziemi w obecnym czasie. Kochani, znajdujecie się bliżej nadnaturalnego skoku, niż Wam się wydaje, bliżej, niż wiecie – skoku, na którego przeżycie czekaliście eony czasu. Wiemy o Waszym ściśniętym sercu, o lękach i nadziejach. Widzicie, jak wokół Was padają systemy. Widzicie świat w ekonomicznym kryzysie, obawiacie się utraty poczucia bezpieczeństwa. Nie obawiajcie się! Wszystko jest takie, jakie powinno być. Jest potrzebne, aby systemy upadły, ponieważ te systemy służą niewielu i przy tym ignorują fakt, że masy odejdą, zastartują na nowo i ulegną przekalibrowaniu. Ale czy to Wam nie ukazuje prawdy? Że prawdziwy skarb leży w Waszym sercu? Że to, na czym się koncentrowaliście przez całe życie, może ulec zniszczeniu w ciągu kilku tygodni? Jakie przesłanie to niesie? Na czym polega jego dar? Kochani, gdzie naprawdę tkwi Wasza wartość? Wiele z tego, co obecnie się dzieje, wydaje się być manifestacją lęku. Dlatego mówimy, nie obawiajcie się. System musi ulec zmianie, a Was świat niedawno przeżył zmianę perspektywy. Ci z Was, którzy pozostają w Ameryce, wybrali nadzieję zamiast lęku. Co wydaje się utracone, powróci szybciej niż Wam się wydaje, jednak odmienione. Pieniądze nie są tym, czym wydają się być, są umową, formą energii, a energia nigdy nie zostaje utracona, jedynie przemieniona. Prawdziwe bogactwo leży w sercu i, kochani, dzisiaj dajemy Wam to przesłanie nadziei, abyście je przemyśleli i wykorzystali.

Pierwszy pierwowzór

Tak oto podczas dzisiejszego spotkania mówimy o kryształowych czaszkach, doprawdy, jest to bardzo interesujący temat.

Kanał pyta: czym w rzeczywistości są kryształowe czaszki?

Z linearnej, ziemskiej perspektywy kryształowa czaszka jest anatomiczną podobizną ludzkiej czaszki uformowaną z różnego rodzaju kryształowych minerałów, w przeważającej mierze z kwarcu. Jednak chcemy Wam powiedzieć, że pierwotnie czaszki składały się z pozaziemskiego konglomeratu czegoś, co można nazwać superkwarcem, który w swoim składzie zawierał czysty kwarc stopiony z aspektami diamentu i w sposób alchemiczny połączony z atomami złota. Był to materiał podobny do surowca, z którego powstał kryształowy księżyc Atlantydy czy wspaniałe kryształy świątynne, które były podobne lecz nie dokładnie takie same. W rzeczywistości według linearnego pojęcia czasu pierwotne czaszki wyprzedzają atlantydzkie kryształy świątynne.

Pierwotne kryształowe czaszki pochodziły z innego świata i z innej rzeczywistości. Wszystkie świadomości są utworzone na bazie wzorców świadomości kryształowej świętej geometrii zgodnie z wzorcem złotego cięcia, proporcji Phi. Ludzkość i Ziemia są utwierdzone wewnątrz form paradygmatów tego matriksu. Tak też powstały kryształowe czaszki, jednak w dużo wyższej wibracji. W wibracji doskonałości. Pierwowzór czaszki to prototyp czaszki doskonałej ludzkiej istoty. Jest w niej zawarta cała doskonałość ludzkiej istoty, ponieważ zawiera wewnątrz wszystkie z 12-tu świętych aspektów. Tak została zaplanowana i dlatego została tutaj przeniesiona.

Pierwsza kryształowa, wzorcowa czaszka została przywieziona na Ziemię przez posłańców z Arkturius i Plejad i została umieszczona w krainie, którą nazwano LeMuria, jednak stało się to, zanim Ziemia znalazła się we właściwej sobie polaryzacji. Pojawiła się w okresie powstawania Ziemi, w czasie zerowym, na poziomie niemagnetycznym, można powiedzieć. W świecie fizycznym, który znał doskonałość i był zamieszkały przez androgeniczne manifestacje eterycznych, w pełni świadomych duchów. Jednak w tym czasie było już wiadomo, że Ziemia otrzyma polaryzację, a plan polegał na tym, żeby ten model, wyjątkowy, holograficzny zapis, pierwotna kryształowa czaszka, służyła jako prototyp tego inicjowanego, integralnego aspektu. Tak więc zawierała w swoim wnętrzu model 12-tu pasm DNA istot w pełni świadomych, z jasnym duchem i stanem bytu rozwiniętego człowieka.

Kryształowe czaszki zawierają w swoim wnętrzu to, czym byliście przed ludzkim eksperymentem i co będziecie posiadali po jego zakończeniu – koło nieskończoności.

Zanim planeta stała się planetą dualności, kryształowa czaszka służyła temu celowi. Widzicie, początkowo Ziemia nie była miejscem szkoleń i nie służyła rozwojowi. Była czymś więcej, tym, co można nazwać miejscem doskonałości, obrębem wymiaru, który nie podlegał roli uniwersytetu ludzkiego eksperymentu i nie służył rozwojowi ludzkości. Czy to rozumiecie?

Raj utracony

Tamta „niebiańska” era była „rajem utraconym”, na który powołuje się wiele pradawnych tekstów w sensie mitycznego ogrodu Edenu, Ziemia przed-ludzka, na której wszelka wola, wszystka świadomość, była boska. To było nie-dualne, nie-spolaryzowane. Pierwotny Adam musiał jeszcze zjeść „zakazany owoc” z metaforycznego drzewa wiedzy i stać się świadom swojej „nagości”. Nie było jeszcze założonych żadnych zasłon. Człowiek nie był jeszcze kuszony przez alegorycznego węża kundalini z przefiltrowanej dualności.

Później, kiedy człowiek wybrał eksperyment, gdy dusze zdecydowały przeżyć ziemskie sieci i cykl ludzkich lekcji oraz poszerzanie, niebo się rozpadło i założono zasłony. W związku z tym stało się dla ludzkości konieczne, aby powstał hologram doskonałości. W tej chronologii i w ten sposób kryształowa czaszka stała się nosicielem owego wzorca i służyła jako promień frekwencji. Czaszka jest więc programem stworzonym dla ludzkiej świadomości a jej format zostanie szeroko udostępniony, kiedy dostanie się pod wpływ krążenia czasu, które nazywa się Ziemią.

Chcemy powiedzieć, i to jest bardzo ważna uwaga, że wszystkie dusze będące częścią ludzkiego rodzaju, najpierw przejdą przez proces formatowania do pewnych frekwencji mikrokrążenia – hologramu paradygmatu, który został skomprymowany i wzmocniony w skondensowanym modelu nazywanym przez Was kryształową czaszką. Jednak to musi być jasne: model kryształowej czaszki jest strażnikiem lub archiwum bibliotecznym całościowego hologramu frekwencyjnego i jego nadnaturalnej zawartości – danych wibracyjnych, ale nie jest hologramem w sensie fizycznym. Jest czymś więcej – kondensuje, magazynuje, przeobraża i stwarza projekcję repliki w 12-tu wymiarach. Widzicie?

Pod pewnym względem można to przykładowo przyrównać do zapisu wielkiej symfonii na jednej z Waszych płyt CD, to replika w formacie digitalnym, zawierająca reprodukcję muzyki i umożliwiająca odbiór muzycznych informacji, jednak sama w sobie nie jest symfonią ani orkiestrą, którą odtwarza. A przecież, kiedy jej słuchacie, przyjmujecie ją w swoim duchu i wewnętrznie macie rzeczywistą możliwość jej odbierania.

Kryształowe czaszki zostały stworzone i zaprogramowane w bardzo złożonym procesie. Wszystko zostało tak pomyślane, że zawiera w sobie niewyobrażalną frekwencję wibracyjną, która jest zmagazynowana we wnętrzu hologramu. Zgodnie z tym jest kryształowa czaszka znakomitym zapisem pamięci i inspirującym nośnikiem odciskającym w duszy doskonały model, którego nie można usunąć. Model ów jest wypełniony boskim aspektem duszy, jaka występuje ze zjednoczonego pola do wzorca Ziemi. Jest to w pewnym stopniu wydruk zarejestrowany w boskim Ja, w podświadomości lub super-podświadomości ludzkiego Ducha, widzicie? Doskonały człowiek, lecz nie jego wyobrażenie, jakie znał człowiek później podczas wędrowania po spirali w dół ludzkich przeżyć, lecz o wiele więcej – oryginalny pierwowzór, do którego człowiek dąży i do którego rozwija się spowrotem poprzez cykl reinkarnacji zwany cyklem wzrostu w kierunku pierwotnego, doskonałego paradygmatycznego archetypu.

Pierwotna czaszka zawierała w swoim wnętrzu całą doskonałość, aby zachować ją od utracenia. I nawet te kryształowe repliki, które zostały utworzone w obecnych czasach, są w stanie przyciągnąć energię hologramu i zachować w sobie jej fragmenty – niektóre więcej, niektóre mniej.

12+1

Pytanie do Metatrona: istnieje legenda mówiąca, jakoby istniało 13 czaszek, możesz coś o tym powiedzieć?

Tak, 13, lecz tylko jedna, która zawiera energię zbiorczą wszystkich 12-tu pozostałych. Najpierw zostało zamanifestowanych 12 czaszek, z których każda reprezentuje pojedynczy aspekt Jedni, dlatego z czasem do celów ceremonialnych czy symbolicznych tworzono okrąg z 12-tu czaszek. Zgodnie z powyższym każda reprezentuje jeden aspekt i jeden wyraz jednego z 12-tu wymiarów ziemskiego poziomu, jeden z 12-tu rozdziałów każdego kompleksowego wymiaru, każde pasmo DNA, każdy składnik 144, które są takie decydujące dla ziemskich przeżyć, ziemskiego poziomu. Więc tak, każda z 12-tu odpowiada 1/12 Jedni, która zawiera Całość. Pod tym względem jest ich 13 i ludzkość wiedziała o tym za czasów LeMurii, a później Atlantydy, Og, Egiptu i Jukatanu.

Jednak chcemy jeszcze raz wyjaśnić: 13-ta czaszka jest Całością dla 12-tu części Całości. I pojedyncza jest nosicielką ludzkiego paradygmatu, który przenika wnętrze Boskiego Ducha całej Ludzkości, ponieważ odciska się w każdej w Duszy, która zaczyna to doświadczenie.

13 kryształowych czaszek zostało pierwotnie stworzonych we współudziale Plejadian i Arkturian za pomocą procesu morfokrystalicznej manifestacji, z umieszczeniem w nich wibracji wnoszących genetyczną ludzką pamięć mistrzów z Oriona. Chodzi przy tym rzeczywiście o Waszą prawdziwą pozaziemską linię pochodzenia, a kryształowe czaszki odpowiadają tym frekwencjom zapisu.

Pozaziemskie pochodzenie

Pytanie: czyli czaszki pierwotnie pochodziły z Arkturius?

AA Metatron: Lepiej powiedziane, na Arkturius powstał ich projekt. Tam stworzono i rozwinięto pomysł ludzkich przeżyć na Ziemi. Mówimy Wam, że wszyscy ludzie mają arkturiańskie doświadczenia i, że obejmuje to zakres dużej kreatywności, Waszymi słowami – plac zabaw czystej kreatywności. Niespodzianką dla Was jest odkrycie, że wiele Waszej kreatywności, nawet jako ludzi na Ziemi, pochodzi od jednego aspektu Was, który jest zestrojony z polem lub frekwencją z Arkturius. Tam człowiek staje się kreatywny. Przykładowo ci, których postrzegacie jako aktywnych artystycznie: gdzie są, kiedy ulegają inspiracjom i nie przebywają w swoich ciałach? Mówimy Wam, że wielu z nich jest na Arkturius. Czyż ta wiadomość nie jest pobudzająca?

Pytanie: W ubiegłym roku, jak wiele innych osób, zostałem przyciągnięty do studiowania tematu kryształowych czaszek. Dlaczego, czy ma to związek ze wstępowaniem?

AA Metatron: Na wiele sposobów i pod różnymi względami tak, ponieważ podczas wstępowania na Ziemi pojawia się wzrastająca energia stosowna do wzorca doskonałych ludzi, w Twoim przypadku jest to jednak również życzenie, aby zrozumieć prawdę, rozwiązać zagadkę części misterium. Z tego punktu widzenia jest to tym samym, czym jest Twoje zainteresowanie geologią lub kryształowymi kamieniami szlachetnymi. W pewien sposób jest to podobne do skrystalizowania myśli do formy manifestacji. Z akademickiego punktu widzenia traktując, jest to po prostu życzenie, aby poznać święte misterium. Rzeczywiście Tyberon pracował z nimi, jak wielu z Atlantydy czy innych kultur. Studiowano je, aby je zrozumieć i odkrywano, że niezmierzone magazyny wiedzy zostaną otwarte i dane do dyspozycji, kiedy połączy się z nimi ludzki Duch. Kiedy część siebie można połączyć z tym energetycznym bankiem danych, pojawia się wiedza. To jest trochę tak, jak czas spędzony na studiowaniu wiedzy w bibliotece. Wiedza w Waszym wnętrzu pochodzi z Uniwersalnego Ducha i jest bardzo fascynująca i porywająca. Wzbogaca Was i jest niezmierzona. Stymuluje postrzeganie tego, kim jesteście. Widzicie, Wasza świadomość zatapia się w kryształowej czaszce i to rzeczywiście jest droga, aby z nią pracować – otwiera portale i bramy do świata wykraczającego poza Wasze najśmielsze oczekiwania. Wnikanie w czaszkę nie zachodzi jednak podczas dialogu werbalnego lecz bardziej jak załadowanie pakietu informacji, można powiedzieć – nagły i zrozumiały odbiór informacji, który zmienia Wasze paradygmaty i poszerza postrzeganie. Niektórzy odbierają informacje jako wizualne obrazy, inni w postaci pakietów wiedzy a czasem mają miejsce oba sposoby. Informacja pojawia się w podświadomości, jej głębokiej części, która nazywa się super-podświadomością. Ma to miejsce w zakresie światła zwanego ultrafioletem.

Podstawową sprawą jest, aby zainteresowanie kryształowymi czaszkami ogarnęło dużą część mas, żeby z nadchodzącym wyżem planowanego wstępowania ludzkości, wewnątrz populacji nastąpił rzeczywisty rozwój polegający na chęci lepszego rozumienia siebie. I w tych czasach zachodzi konieczność pozbycia się wszystkich wzorców, które nie służą już społeczeństwom a ci, którzy tak czynią są kierowani ku nowym wzorcom i schematom. Ludzkość, jak i Ziemia, znajduje się w punkcie startowym. Jest to faktycznie równoznaczne ze wstępowaniem i je definiuje. Systemy, które nie funkcjonują już w pojęciu makro i mikro, załamują się i powoli same się zreformują. Rzeczywiście zachodzi to właśnie na Waszym poziomie ekonomicznym.

Wiedza Uniwersalnego Ducha znajduje się ponad i po innej stronie kryształowej czaszki. Jednak Uniwersalny Duch jest w niej w pewien sposób zawarty i skomprymowany, aby służyła dobru ludzkości. Wiedza w jej wnętrzu jest ukształtowana, przemieniona i specjalnie sformatowana, aby być dostępną dla ludzkości. To zachodzi według specjalnego schematu, który wyobraża prototyp doskonałości ludzkości, jak to rozwinęliśmy w powyższym wywodzie.

Rekalibracja

Zatem podróż do wnętrza czaszki prowadzi do ustawienia na nowo, inicjuje mentalną odpowiedzialność i przybliża do stanu doskonałości Wasze wewnętrzne Boskie Ja.

Najlepszym sposobem pracy z kryształową czaszką jest udanie się do jej wnętrza. Wyobraźcie sobie, że wkraczacie w kapsułę czaszki, jakbyście wchodzili do kryształowej jaskini. Zróbcie się tak mali i drobni, żeby w całości znaleźć się w jej wnętrzu. Niech rozmiar stanie się bez znaczenia a zacznie działać świat cudów i kosztowności, otwórzcie się na to i obserwujcie, co będzie Wam zaprezentowane, ponieważ mówiąc metaforycznie, rzeczywiście znaleźliście się w pierwotnej Grocie Tworzenia. Za każdym razem, kiedy tam wejdziecie, może być Wam prezentowany inny świat, inny wymiar, inny paradygmat czy też inna paralela kryształowej myśli, za każdym razem może Wam być przedstawiana inna esencja nauki, w zależności od kierunku i kąta wejścia. Odkryjecie, że możecie nie wychodzić z tego samego kąta, którym weszliście, i często dostrzeżecie, że opuszczacie ją jako inaczej wibrująca istota niż ta, która tam weszła.

Jak wcześniej zaznaczaliśmy, wstępowanie jest więc częścią poszerzonego postrzegania. W rzeczy samej wstępowanie jest pojawieniem się na nowo kryształowej energii kwantowej połączonych pól, i tak oznacza to również, że kryształowe czaszki znów się pojawią w tej energii. Jeszcze tylko kilka lat dzieli Was od znalezienia się na linii centrum Galaktyki a ten dobitny wektor umożliwi Waszemu Wyższemu Ja i wyższej świadomości poszerzenie do niebiańskich wibracji.

Tak oto nadszedł czas, aby zrozumieć cel i szerokie możliwości prastarych kryształowych czaszek jako części tego tajemniczego poszerzenia. Jeszcze ważniejsze jest, aby zrozumieć, że są one częścią potężniejszej energii, hologramu, który otacza teraz Waszą planetę wraz z jej wszystkimi 12-ma wymiarami. Ten hologram jest w rzeczywistości równoznaczny ze zjednoczonym polem i obejmuje w sensie makro Wasz cały System Słoneczny, Wasze Słońce i oczywiście Ziemię. To, co nazywacie złotą tarczą słoneczną, jest w podobnym sensie 12-ma pasmami DNA dla pierwowzoru Waszej rozwijającej się planety, jak kryształowe czaszki są wzorcem dla ludzkości.

Szukanie czaszek: przebudzenie do Świętego Odkrywania na nowo.

To jest powód, kochani, dlaczego kryształowym czaszkom poświęca się teraz więcej uwagi. 10% ludzkości rozwiniętej do wyższych parametrów Światła będzie przez nie przyciąganych w celu współpracy z nimi, dlatego wzrasta również zainteresowanie tym tematem pozostałych 90 %. Z tego powodu czaszkom poświęca się dokumentacje telewizyjne, filmy popularno – naukowe a także książki. Z tego powodu czaszkami uformowanymi na ludzkie podobieństwo, z różnych materiałów włącznie z kryształem zajmowało się tak wiele cywilizacji. Wielu z Was w poprzednich pobytach na Ziemi żyło w cywilizacjach i kulturach, które znały, rozumiały i szanowały czaszki. Niektórzy z Was dali świętą obietnicę, aby w tych czasach obudzić się wraz z nimi – prowadzi Was do wypełnienia tego zobowiązania uświęcona przysięga.

Te kryształowe czaszki, które są znane w Waszym dzisiejszym świecie, a które pierwotnie były zamanifestowane w LeMurii i Atlantydzie, nazywacie antycznymi. Ich wielkość jest zbliżona do Waszych własnych ludzkich czaszek, a większość została odnaleziona pośród historycznych ruin. Ale są też inne, których jeszcze nie odnaleźliście, i jeszcze inne, które istnieją w wymiarach eterycznych. Niektóre spośród nich znajdują się w wodach Atlantyku i okolicach Karaibów zanurzone w szlamie i piasku za sprawą czasu.

Również w rejonie Ameryki Środkowej i Meksyku zostały odnalezione liczne czaszki o różnych rozmiarach, niektóre z nich bardzo małe a niektóre do 20 kg wagi. Te, szczególnie małe, są w przeważającej mierze zrobione przez ludzi i nie posiadają takiej samej energii, co oryginały czy stworzone przez ludzi większe egzemplarze.

Zostało postawione pytanie o umiejscowienie pierwotnych 13-tu czaszek i jest na nie interesująca odpowiedź. Jednak zanim odpowiemy, musicie zrozumieć, że upływ czasu w innych wymiarach różni się od ziemskiego, postrzeganego perspektywy linearnej. Tam raczej wszystkie czasy koegzystują w Multiversum wewnątrz połączonego pola kwantowego. Tak funkcjonuje wiele Ziem, wiele paraleli i prawdopodobnych Ziem, które przeżywacie w Waszej soczewce wiecznego TERAZ jako uchwytną rzeczywistość.

Jeśli zatem mówi się o prawdopodobieństwach z przeszłości, istnieje niezliczona ilość możliwości interpretacji, które mogą być użyte do odpowiedzi na Wasze pytanie i wszystkie one mają swoje miejsce. Tak więc, co raz istniało lub zostało wyimaginowane, ciągle jeszcze istnieje. Wcześniej powiedzieliśmy Wam, że Złote Czasy Atlantydy zostały przyciągnięte z Waszej przyszłości do Waszego postrzegania przeszłości. Skoro teraz macie do przemyślenia ten złożony aksjomat, mówimy Wam, że istnieje wiele różnych kryształowych czaszek i poziomów wibracyjnych. Wiele z nich nie należy do Waszego obecnego poziomu wibracji czy wymiaru. Jednak obecny jest hologram reprezentowanego przez Was wzorca, międzywymiarowy załącznik funkcjonujący wewnątrz Omni-paradygmatu odpowiednio do frekwencji.

Multiversum

Aby trochę lepiej wyjaśnić: „WSZYSTKO CO JEST” jest iluzją projektowaną w alchemii czasu i świadomości. WSZYSTKO to są paralelnie biegnące programy, które świadomie przeżywacie i współtworzycie symultanicznie w MULTIVERSUM (Multiwszechświecie). Wymiar ziemskiej rzeczywistości jest na Ziemi tak zaprogramowany, że ukazuje się Wam jako następujące po sobie linearne odstępy czasu. Według Waszej terminologii komputerowej jest to program wspierany przez pewien serwer, w tym przypadku jest nim planetarna sieć. Programy mogą być wdrażane jako holograficzne rzeczywistości. Pewne epoki i okresy czasu, całe cywilizacje w pewnym sensie zostały wprowadzone do sieci jako programy. Dlatego mogło się wydawać, jakby w pełni rozwinięte cywilizacje wyskakiwały nagle do niezmierzonego oceanu kreacji z niczego. Dzieje się to obrębie prądu kolektywnej nieświadomości, który umożliwia sieć świadomości stwarzająca rzeczywistości. Linearny czas jest rozmyślnie tworzoną iluzją. W rzeczywistości wszystkie programy biegną symultanicznie. Dlatego na poziomie Nadduszy przeżywacie różne życiowe role na arenie wielu cywilizacji w połączonym polu kryształowego Multiversum.

Aby jednak odpowiedzieć na Twoje pytanie w kontekście, który jest nakierowany na Wasz obecny paradygmat przeszłości, mówimy Wam, że pierwotna lokalizacja kryształowych czaszek miała miejsce na Mu, a ustawiono je w świątyni Hiva na świętej górze zwanej Buleat. Później, w Atlantydzie nastąpiła druga manifestacja pozaziemskich czaszek, które umiejscowiono na wyspie Posejda.

Niektóre z czaszek zaginęły podczas potopu i chaotycznego exodusu wzdłuż lądowego pomostu tworzącego połączenie z Jukatanem. Te zniknęły podczas terytorialnych tsunami. Cztery czaszki pozostały nieuszkodzone. Jedna była widziana w zalanej wodą świątyni na Karaibach. W Og i Egipcie zostały stworzone repliki, aby znów było ich 13, a z czasem wytworzono więcej takich kompletów.

Pierwotne kryształowe czaszki, które były umieszczone na Mu, są skompletowane w nienaruszonym stanie. Teraz chcemy powiedzieć, że tych pierwszych 13, czyli 12 + 1 znajduje się w eterycznym ukryciu umiejscowione w wyłomie pewnego wymiaru we wnętrzu Tybetu, i naprawdę żyją tam buddyjscy mnisi pewnego tajemnego zakonu, którzy się nimi opiekują. 13 czaszek z Atlantydy istnieje również w prawdopodobnej przyszłości. Czyż to nie jest interesujące?

Pytanie do Metatrona: Zostało powiedziane, że te pierwotne czaszki muszą zostać zebrane razem, aby mogło zajść wstępowanie. Możecie powiedzieć coś na ten temat?

Metatron: Kochani, jak Wam wcześniej objaśnialiśmy, one wszystkie znajdują się razem w eterycznym kręgu pod Tybetem. Nie musicie się troszczyć, że muszą zostać fizycznie zebrane i umieszczone w kręgu, aby otworzyć drzwi do ascendencji.

Pozwólcie nam jednak coś wyjaśnić: fundamentalną linią styczną z punktem, który sugerujesz jest, aby ludzkość koniecznie zebrała wszystkie 12 aspektów w celu utworzenia całości, a to zaczęło się dziać od wydarzenia zwanego Harmoniczną Konwergencją.

To, co wielu z Was odczuwa, a co dotyczy 12 + 1 czaszek, to wewnętrzny pęd, aby znów odnaleźć we własnym wnętrzu pierwotny wzorzec przenoszony przez kryształowe czaszki. Dlatego wielu z Was słyszy to prastare wołanie nakłaniające do zdobycia choćby modelu współczesnego i zezwolenia, aby z Wami pracował. Z jego pomocą możecie obudzić ponownie owych 12 pasm i połączyć ze sobą w 13-te w celu wypełnienia doskonałości.

Zew, aby zebrać 13 jest więc wołaniem podwójnym, czyli, aby ponownie połączyć 12 indywidualnych z 12-ma kolektywnymi w celu uformowania 13-tej. To zew duchowy, święte poszukiwanie dla chętnych, aby obudzić śpiących i dla wypełnienia cyklu oraz ponownego odkrycia, kim jesteście.

Święta 12-tka cyklu ziemskiego

W Waszej rzeczywistości i Waszych kosmicznych mitach liczba 12 jest tak oczywista:
– 12 pasm DNA
– 12 kryształowych czaszek
– 12 godzin w zegarku
– 12 miesięcy roku
– 12 apostołów Chrystusa
– 12 plemion Izraela
– 12 rycerzy króla Artura
– 12 świątyń Atlantydy
– 12 tytanów
– 12 tarcz Słońca
– 12 członków sądu
– 12 przysięgłych
– 12 świętych prawd
– 12 czakr
– 12 bóstw stwórczych
– 12 dni Bożego Narodzenia
– 12 ziemskich wymiarów

12 do kwadratu = 144 zachwycające rzeczy

Dalszy rozwój do 13-tki doprowadzi Was do zakończenia Waszego biogenetycznego eksperymentu. Ten poziom fazy rzeczywistości jest stworzony w czasie linearnym, aby uchwycić emocje. Rok 2012 to horyzont wydarzeń dla przepowiedzianej we wszystkich Waszych proroctwach ewolucji świadomości, kiedy ludzkość się przebudzi a dusze na zakończenie programu powrócą do „Źródła”. Rzeczywiście jest to powtórne przybycie świadomości chrystusowej – jej kryształowego modelu.

Kryształowy materiał:

Przenosząc się dalej od przypadku Mu i Atlantydy, również w krainie Og i na Jukatanie starano się stworzyć reprodukcje czaszek. Tak też się stało, a spośród odnajdywanych egzemplarzy chodzi głównie o takie reprodukcje. Jak wiemy, odnaleziono 4 czaszki, jednak te pochodzą z drugiej pozaziemskiej manifestacji.

Atlanci po potopie byli jedynymi spośród generacji uciekinierów, którzy ciągle jeszcze potrafili wyprodukować repliki czaszek w wysokim stopniu wysubtelnione. I jest jeden specjalny powód, dlaczego kryształowa substancja była wykorzystywana jako materiał. Doprawdy, nie jest to przecież substancja łatwa do obrobienia lub przetopienia w pożądaną formę. Jednak wspomnieliśmy, że u praprzodków do tworzenia replik pierwszych czaszek był używany inny materiał, dzięki któremu były w stanie zachować niepowtarzalne aspekty energetyczne modeli arturiańskich. W późniejszych czasach używano wszystkiego na bazie kryształowej a także pewnych metali.

Natomiast w czasach obecnych żyje wielu szlifierzy kryształów, którzy wytwarzają czaszki z kryształu oraz innych minerałów włącznie z metalami. Jak już ustalono, czaszki, z racji swojego kształtu, mogą przyciągać do siebie części pola energii wypromieniowywanego przez 13 pierwotnych czaszek.

Ktoś może zapytać: Jak może się to dziać? To zachodzi za sprawą pierwotnego zamiaru i odgórnego wpływu kolektywnej nieświadomości Uniwersalnego Ducha we współzależności ze zdolnymi do odbierania (odczuwania) i przejmowania energii cechami żywego świata minerałów i żywego, zdolnego do odbierania pola kryształowego modelu holograficznego. Każda nowo uformowana czaszka i w rzeczy samej użyty do jej wykonania minerał krystaliczny nie jest zatem niczym nowym. Większość powstała przed setkami tysięcy lat i rozpoznaje „prawo” zamierzonej intencji, w związku z czym w harmonijny sposób przyciąga do siebie różne elementy ładunków wibracyjnych i pakietów cech z 13-tu pierwotnych czaszek i odbiera je z „form myślowych” projektowanych przez oryginały. Wszystkie kryształowe minerały są tak samo nadajnikami jak i odbiornikami, widzicie sami.

Dodatkowo istnieje przenikanie „sekundarne” oraz programowanie, które zachodzi po stopieniu indywidualnego ludzkiego pola z nowo wytworzoną czaszką. Sam minerał czaszki jest w stanie odebrać podświadomą ludzką energię, zmagazynować ją i przemienić w swoją własną. Wtedy czaszka świadomie pracuje z każdym ludzkim „poszukiwaczem” przez którego jest podświadomie przyciągana z racji jego przeszłych wcieleń w LeMurii, Atlantydzie czy pośród Majów.

Tak oto ci, którzy będą przyciągnięci przez owe czaszki, odbiorą następnie z wnętrza wybranego modelu pewną część całości, a czaszka jak nauczyciel szerszej prawdy umożliwi odpowiednią do swoich możliwości ofertę błyskawicznych wglądów w hologram doskonałości. Dlatego niektórzy z Was zostaną przywołani do nabycia nowo oszlifowanej czaszki, ponieważ rzeczywiście otworzy ona wzorzec i stanie się nauczycielem. Dla każdego z Was na poziomie mistrzowskim czaszki będą partnerem i strażnikiem i pojawią się w chwili, kiedy przebudzicie się do tego wezwania.

Są one narzędziami różniącymi się od normalnych kamieni szlachetnych i kryształów i służą innym celom niż kryształy Phi. Dokładnie tak, jak atlantydzkie kryształy świątynne zostały specjalnie oszlifowane dla specyficznych zadań, tak kryształowe czaszki mają niepowtarzalne funkcje, które w pewnym pierwotnym zamierzeniu są wyjątkowo szczególne, choć w innych sekundarnych cechach bardzo podobne.

Wyjątkowy cel i wspólne użytkowanie

Można powiedzieć, że kryształy Phi są związane z gwiezdnym zasiewem zaś kryształowe czaszki z ofertą wiedzy z oryginalnego wzorca. Pierwsze są naczyniem, które porusza i wysubtelnia energię światła, a drugie to biblioteki. Dla poszukujących z linii pochodzenia atlantydzkiego i lemurskiego byłoby wskazane posiadanie obu. Rzeczywiście w tych czasach przebudzania istnieje wiele możliwości do pracy z obiema formami łącznie. Obie są narzędziami, które oferują siebie wzmacniając i przyspieszając podróż, widzicie sami.

Niektórzy z Was przeżyli pobyt w Mu, Atlantydzie, Ignatiuk, Ramie, Egipcie, czy jako Druidzi, Tybetańczycy, Templariusze, Olmekowie, Toltekowie, Majowie, Inkowie czy Aztekowie. Doprawdy, są kryształowe czaszki odblaskiem doskonałości ludzkości. Są pradawnymi komputerami, zaprogramowanymi pomocnikami zawierającymi we wnętrzu czysto dopasowaną odpowiedź na wiele Waszych niepokojów (serca), zagadek czy pytań. Kiedy ludzkość razem i osobno będzie gotowa wykorzystać te boskie biblioteki w celu stopienia się z doskonałością, będą oferowały błyskawiczny wgląd w nowe światy o nieogarnionym pięknie, kreatywności i bezwarunkowej miłości. Rzeczywiście przez tysiąclecia znajdowały się w stanie spoczynku i czekały na tą chwilę w Waszym linearnym czasie, aby zastartować na nowo i przebudzić się. Każdy z Was, kto w poprzednich wcieleniach pracował z kryształowymi czaszkami, będzie teraz wezwany, aby być z nimi na nowo.

Bierzesz do siebie te wezwanie? Jesteś jednym z dowodów na kryształowe misterium? Już czas, aby śpiący się przebudzili.

Jam Jest Metatron i proponuję Wam te prawdy w miłości i mądrości. Z miłością.”

 

Tłumaczyła Teresa Serafinowska, zaś oryginalny tekst jest dostępny na stronie:
stronie http://www.earth-keeper.com/

 

A tu można zobaczyć m.in. kryształy Phi i kryształy szlifowane na wzór atlantydzkich:

http://www.crystalwings.com/crystalgallery.html

 

żródło:świat kryształów

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: