Kosmiczna Świadomość – Pytania i odpowiedzi cz.1

 

 

Witamy, Kosmiczną Świadomość. Opierając się na naszej ostatniej sesji pytań i odpowiedzi, było jeszcze kilka pytań wysłanych przez czytelników więc chciałbym przedstawić je do Ciebie wieczorem.

Ta świadomość jest gotowa odpowiedzieć na pytania w tej chwili, ale najpierw powoła się na prawo miłości i prawo Światła w celu dodania energie obu boskich praw kosmicznych z energiami świadomości tej nocy. Zrobione tak, że ta świadomość jest teraz przygotowany do podjęcia pytań.

Dziękuję, świadomości. Pierwsze pytanie jest “Czy Galaktyczna Federacja ma trochę więcej miejsca do manewrowania z wydarzeniami, które dzieją się teraz? Na przykład, czy mogą oni powstrzymać nuklearną wymianę (ataki) między krajami czy jesteśmy jeszcze w trybie kwarantanny?”

To nie jest tak, że jesteście w trybie kwarantanny i to, co dzieje się na waszej planecie, zapobiega ingerencji sił Galaktycznej Federacji. To jest bardziej kwestia czasu i kwestia wyboru linii czasowych, w których różne osoby mają skrypty dla siebie i uczestniczą w nich.Przede wszystkim ta świadomość powie, że możliwość wybuchu wojny atomowej, trzeciej wojny światowej, jest tym, co istnieje w wielu liniach czasowych, ale nie jest tym, co jest absolutne, co wszyscy muszą przeżyć.

Trzeba pamiętać zawsze, że każdy człowiek jest istotą duchową, która ma zapisane, życie, którego chce doświadczyć dla wzrostu swojej duszy i rozwoju duszy i ewolucji. Są tacy, którzy zdecydowali się na taki scenariusz, scenariusz planu życia, w swoim planie na życie, tak, że mogą oni mieć pewne doświadczenia z tych wydarzeń, które będą następnie powrotem do duszy, dusza ma potrzeby, jeśli chcesz, tych wyjątkowych doświadczeń, to jest w zakresie wszystkich doświadczeń. To jest po prostu tak, że ta świadomość mówi w tym momencie o tych liniach czasowych, w których mogą rzeczywiście wystąpić nuklearne wojny.

W chwili obecnej siły Galaktycznej Federacji są częścią ogólnej linii czasu, która jest linią czasową Boga samą w sobie, w tym są oni częścią ewolucyjnego zrozumienia, że te linie czasowe, które zawierają to jako ich scenariusz, część scenariusza w rzeczywistości, są rzeczywiście tymi które muszą być nieco opóźnione, aby dać szansę lub możliwość, że ci, którzy mieli je jako zaplanowane, doświadczenia, których chcieli, po przejrzeniu ich życia mogą przepisać ich skrypt nieco.

Tak jest, gdy fala Boskiej Świadomości przeszła i wszyscy zrobili przegląd ich życia, mogą albo potwierdzić swoje oryginalne scenariusze zaplanowane w swoich liniach czasowych lub mogą, w przypadku gdy osiągnęli wystarczający poziom świadomości poprzez doświadczenie życia, wybrać inny harmonogram . Oni wszyscy wybrali, wszyscy którzy przeglądali, wybrali życie, którego chcą teraz doświadczyć, jak i ta świadomość mówiła jest to część tego, co było przeglądem życia, który trwa od 21 grudnia nadal.

Ta świadomość musi także stwierdzić, bardzo dobitnie, że wielu nie doświadczy wojny nuklearnej, ponieważ zdecydowali, że nie chcą iść tą drogą dłużej, choć mogą pobrzękiwać szablą, choć może być mowa o nadchodzącej wojnie, wielu z nich wybrało nie manifestować tego w ich życiu i zobaczyć jak te wydarzenia są omijane. Galaktyczna Federacja jest nadal aktywna w tych liniach czasowych, swoimi działaniami utrudniając i zapobiegając nuklearnej zagładzie, gdyż jest to rzeczywiście tym, co wciąż jest powstrzymywane przez tych, z Galaktycznej Federacji, którzy nadal uczestniczą w ogólnym scenariuszu Bożym i nadal interweniują, aby uniknąć tego typu zdarzeń, tego zdarzenia, w szczególności, ataku nuklearnego holokaustu.

Ta świadomość prosi tych, którzy mają w ogóle jakąkolwiek świadomość wokół tego jako możliwości, aby pamiętali, że to wcale nie musi być tak, i utrzymując, że nie będziecie uczestniczyć w tych wydarzeniach, macie większe szanse, aby nie uczestniczyć w nich, ponieważ byłoby to potwierdzeniem decyzji podjętych na wyższym poziomie świadomości do tej chwili, w tym momencie, przeglądu swojego życia i swojego kierunku naprzód z koncentracją na Wzniesieniu.

Wzniesienie wciąż postępuje, a nawet jeśli jest to trudne do zrozumienia tego, to, co jest wieczną chwilą, co jest Boską Świadomością w momencie czasu, to wciąż jesteście w tym. Nawet kiedy jesteście w formie fizycznej i przyciągacie doświadczenia w oparciu o doczesne chwile, wciąż jesteście w chwili przeglądu, jeśli chcecie, i w tej chwili przeglądu, to manifestuje się w fizyczności waszego życia, ponieważ jesteście nadal potężnymi istotami, które tworzą życie, którego chcecie doświadczyć.

Te życia mogą wciąż być zmieniane, przegląd trwa, decyzje są wciąż dostępne, aby nie doświadczyć wojny nuklearnej, i dla tych, którzy dochodzą do tych decyzji i aktualizują je w wydarzeniach z ich życia, konieczne jest, aby trzymać to po prostu jako rzeczywistość, w której nie chcecie uczestniczyć lub tworzyć. W rzeczywistości jest to tym, co jest waszą aktywną decyzją w tej sprawie, która ostatecznie przyniesie to zdarzenie do ciebie, lub nie. Siły Galaktycznej Federacji wciąż pracują nad tworzeniem tych linii czasowych w związku z tym, co jest Boską Świadomością, które będą wspierać wasze decyzje, abyście nie doświadczyli tych wydarzeń w tych liniach czasowych. Czy to jasne?

Dziękuję, kosmicznej świadomości. Jestem szczęśliwy, aby przejść do drugiego pytania teraz.

Ta świadomość jest szczęśliwa, aby rzeczywiście przejść do drugiego pytania.

Dziękuję. Teraz, gdy mózg gadzi jest odczepiony, ego i mózg gadzi nie są już partnerami. Czy to oznacza, że niższa jaźń ego jest teraz wolna, aby była programowana lub cokolwiek innego, czym średnia Jaźń chce być?

To rzeczywiście oznacza to, że teraz mózg gadzi jest neutralizowany tak, że nie może kontrolować tak aktywnie, co pozwala na większą swobodę przeprogramowania niższej Jaźni.Ma okazję teraz dobrze funkcjonować w koordynacji ze średnią Jaźnią, lub tym, co jest duchowym umysłem, tym, który zna swój pierwotny charakter i naturę jako pięciowymiarowego bytu duchowego mającego fizyczne doświadczenia. Rzeczywiście daje to zatem możliwość reorganizacji jeśli ktoś jest aktywny w tym procesie.

Poprzez aktywność ta świadomość ma na myśli, że istnieje zrozumienie, że można zmienić swój wzorzec myśli, czyjeś programowanie.To, co ta świadomość musi teraz również wyjaśnić, to jest to, że nawet jeśli to, co było aktywną siłą gadziej świadomości, co było się w ramach każdego i wszystkich zostało zneutralizowane, to, to, co nie zostało zneutralizowane jest programowaniem, który było wprowadzone w miejscu niższej Jaźni .

Dlatego należy aktywnie rozprogramować stary program, trzeba aktywnie wstawić nowe oprogramowanie, nowe możliwości, nowe kierunki, nowe wybory możliwości dla niższej jaźni. Dobrym punktem wyjścia jest komunikować się bezpośrednio z niższą jaźnią, mówiąc do niej, jak gdyby była czujna i uważna, bo jest czujna i uważna w stopniu, którego nigdy nie doświadczyliście przedtem. Tak więc ona poszukuje aktywnego udziału w średniej Jaźni w tym doświadczeniu przeprogramowania, w którym jest w trakcie. Potrzebuje dojrzałej średniej Jaźni, jeśli chcesz, aby poprowadziła ją, aby nią kierowała, aby ją uznała, aby ją wspierała.

Gdy to nastąpi, stanie się się dużo bardziej elastyczna i miła i współpracująca z kierunkiem średniej Jaźni i jej władzą. W pewnym sensie ma zwyczaj dzielić jedno łóżko z tym, co było gadzim ego, które tak często zdominowało podświadomość, tak często zmuszało ją do działań, które były sprzeczne i są sprzeczne z własną pełnią, czyimś lepszym osądem, jeśli chcecie.

To było trudne dla niższej Jaźni, nawet gdy rozumiała, że była częścią trylogii istoty – niższej Jaźni, średniej Jaźni, wyższej Jaźni – że miała kontrolera tam z nią, który często wywłaszczał głębsze poznanie jej bytu i rzeczywiście zwodził, wprowadzał w błąd i kontrolował to, co było podświadome z dala od tego, co było intencją średniej Jaźni.

Teraz, ten regulator jej woli i został odrzucony, więc ma możliwość przywrócenia prawdziwego porządku i współpracy Wyższej Jaźni, niższej jaźni i średniej jaźni. Ona szuka przewodnictwa, jak ta świadomość powiedziała, środkowej jaźni i to jest możliwe, aby zreorganizować, przeprogramować.

Ale jeśli średnia samoświadomość każdej osoby nie rozumie jej prawdziwej natury duchowej, jeśli jest wiara, że to nie jest częścią jej rzeczywistości, własnego życia, wtedy ta niższa jaźń pozostanie ze starym oprogramowaniem i będzie nadal przenosić to oprogramowanie, choć regulacyjny organizm, którym był gadzi mózg jest odłączony. Nawet to, co było siłą ego w cieniu nie jest już tak wybitne lub obecne, wciąż niższa jaźń będzie kontynuowała ze starym oprogramowaniem.

To co sprawia, że jest niezwykle istotne, żeby niższa jaźń była podłączona do średniej Jaźni w bardziej aktywny sposób oraz żeby średnia Jaźń przebudziła się do swojej odpowiedzialności, aby znaleźć stare oprogramowanie i aby je usunąć. Gdyż to jest oczywiste i widoczne, że gdy jest się w swoim życiu i myśli negatywne, negatywne pomysły wydają się trzymać wagę i patrzysz na życie w sposób, ciemny i negatywny; wierząc na przykład, że nic się nie zmieniło i wszystko jest tak samo, i ci sami są nadal w mocy i te same korporacje wciąż mają kontrolę.

Niższa Jaźń rzeczywiście manifestuje to jako czyjąś własną rzeczywistość. Nawet jeśli to, co jest gadzią świadomością nie może wpływać na organizm ciała, niższa Jaźń, jak to kiedyś robiła, wciąż będzie działać na tych przekonaniach, na starym programie, i manifestować je jako doświadczaną rzeczywistość. Dlatego ważne jest dla tych, którzy starali się Wznieść i byli rozczarowani, że nic się nie stało, aby pamiętali, że są oni nadal istotami Stwórcy i że niższa jaźń stworzy to, co jej zdaniem jest jej rolą, jej celem i jej funkcją; nawet negatywne scenariusze, nawet negatywne rzeczywistości.

Konieczne jest zatem dla tych, którzy rozumieją to na głębszych poziomach, aby byli bardzo czujni w tym czasie, aby być rzeczywiście wiedzieli, kiedy stare oprogramowanie działa i następnie przejęli, przejęli kontrolę, przepisali skrypt, przeprogramowali stary system wierzeń i ustalili nowe wierzenia, nowe zrozumienie, nową świadomość. Dajcie również niższej Jaźni komunikat, że ona teraz żyje w czasie, gdzie jest rozwój nowej rzeczywistości i że ona może uczestniczyć w tej nowej rzeczywistości na poziomie najbardziej osobistym, że wy rzeczywiście spodziewacie się cudów każdego dnia i że utrzymujecie nadzieję jako najwyższą zasadę.

Ponownie, mam nadzieję, że to oznacza, Dużą Okazję Przedstawiania Dowodów. Gdy widzicie dowody na co dzień wokół siebie, jak cuda i magia się rozwijają, i cuda stają się kursem własnego życia, to niższa Jaźń staje się bardzo podekscytowana, aby kontynuować w ten nowy sposób i więcej nadziei się przejawia, więcej możliwości powstaje, aby kontynuować ten pozytywny sposób, na tej Bożej drodze, tak jak zostało to obiecane, tak, jak jest w rzeczywistości jest. Ta świadomość skompletowała tą odpowiedź.

 

Channeler: Will Berlinghof

Sesja pytań i odpowiedzi z Kosmicznej Świadomości. Tłumacz Berlinghof. Callista Summerfield i Christina Fisher jako Energetyzerzy. 02 stycznia 2013.
http://rainbow-phoenix.com/blog/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: