2013 – Rok Nowej Ziemi

 

Mistrzowie, pozdrawiamy każdego z was i jako prawdziwego mistrza na ścieżce wniebowstąpienia otaczamy odżywczą energią i polem samourzeczywistnienia.  Naszym celem jest oferowanie wam inspiracji i wyjaśnień lecz w rzeczywistości za każdym razem i zawsze to WY jako święte i suwerenne ISTOTY musicie uważnie rozróżniać informacje „przekazywane” w ten sposób.

Ten komunikat dotyczący bardzo pomyślnego 2013 roku zaczynamy od omówienia lęków, jakie mogą jeszcze ogarniać niektórych z was. Najpierw informujemy was, że wzniesienie planety rzeczywiście zachodzi. Wy tego dokonaliście. Lecz chcemy podkreślić, że gradacja planety Ziemi nastąpiła poprzez poszerzenie do 12-tu wymiarów.

Długi kalendarz wsteczny

Wielu z waszych badaczy majańskich tradycji próbowało zrozumieć, o co chodzi z datą 21 grudnia 2012 w ich kalendarzu. Powątpiewali w to, że mógł on zostać stworzony przez samych Majów, uważali raczej, że jego twórcami mogły być „boskie narody z gwiazd”. Niektórzy zainteresowani wskazywali na katastroficzny koniec planety. Inni uważali, że w ten sposób została zaznaczona data „powrotu gwiezdnych bogów”, jak było zapisane w niektórych zachowanych majańskich tekstach.

Chcemy wam powiedzieć, że to jest wzniesienie, nowy początek. A 2013 jest rokiem, w którym Ziemia uzyska nowy format umożliwiający prorokowany „powrót”. Lecz tak szeroko omawiany „kontakt” nie nastąpi w sposób związany z trzecim wymiarem, jak mogłoby się wydawać. Zamiast tego ludzkość uzyska zdolność do świadomego wzniesienia w wyższe wymiary. To tak, jakby nastąpił kontakt. To już nie jest planeta, na której w trzecim wymiarze muszą się pojawić wspierający i posiadający dobre intencje nauczyciele. Nowa Ziemia dzięki kryształowej sieci posiada już matryce, za pomocą których ludzkość stanie się świadoma swojej prawdziwej wielowymiarowej natury. To się stanie. I dlatego będziecie świadomi faktu, że to WY jesteście tymi, na których czekaliście!!!

Wszystko dzieje się we właściwym czasie

To zajmie kilka lat.  Ale zaczyna się w 2013.

Jak już wcześniej mówiłem, wzniesienie całej ludzkości dokona się w przeciągu 300 lat! I to też stanie się naprawdę, jednak chodzi mi o kompletne wzniesienie Ziemi, które umożliwi ascendencję ludzkości. Wszystko dzieje się w odpowiednim dla siebie czasie. Czy to rozumiecie?

W związku z tym większość ludzkości nie zobaczy natychmiastowych zmian na Ziemi. Obudzi się 22 grudnia i powie „czy to była ta wielka sprawa”?

Nawet ci z was będący na ścieżce widzą, że nie nastąpiły żadne bezpośrednio widoczne zmiany. Prosimy was nieśmiało, abyście przez chwilę rozejrzeli się wokół siebie po świecie. Co widzicie?

Wasze media nadal informują o wojnach, głodzie, katastrofach i załamaniach gospodarczych. I widzicie to, co jest wypromieniowywane w świecie trzeciego wymiaru. Często jest to pełne mroku i osądu – czyż nie?

Czy „najświeższe osądzające proroctwa” na ten temat są szczególnie trafne? Wiele spekulacji związanych z trzecim wymiarem dotyczących przeznaczenia upadło na szczególnie podatny grunt wywołując strach za sprawą opowieści o kolizji z kometą, asteroidą, trzęsieniami Ziemi, niszczycielskim odwróceniem biegunów i gospodarczym załamaniem. Czy ci pesymiści zdają sobie z tego sprawę czy nie, dokarmiają strach, jaki generują.

Mistrzowie, na planecie zawsze byli pesymiści i nadal będą tacy, co ze strachu przepowiadają ciemność i zło. Czego nie zauważono to tego, że ci wszyscy, którzy wydają się być zakorzenieni w negatywizmach, służą umacnianiu dualizmu, i na pewno warto szybko rozejrzeć się po całym świecie, aby to uzasadnić. Lecz my wam mówimy, że to jest stara energia. I nie jest rolą Ducha mówić wam, że porzuciliście nadzieje lub wolną wolę. Nasze przesłanie ma na celu opowiedzieć wam o waszej boskości a punktem prawdy jest stwierdzenie, że planeta jest już u progu „pierwszego roku Nowej Ziemi”. W rzeczywistości ludzkość podąży za nią i wzniesie się do szybszego czasu. Jesteście absolutnie na dobrej drodze, aby to się stało.

Tak, kochani, znów wam mówimy, że zachodzi wzniesienie planety i jest to zasługa ludzkości. Nawet, jeśli duża część ludzkości nadal żyje w rzeczywistości trzeciego wymiaru, Ziemia już się zmieniła i wzniosła w nowy paradygmat. Dlatego teraz jest czas, aby porzucić stare energie STRACHU. Przepowiednie dotyczące globalnych katastrof nie sprawdzą się. Gospodarka nie wpadnie w chaos. Komu by to służyło? To nie jest droga odpowiednia dla Nowej Planety. Zapewniamy, że w 2013 roku będzie świeciło nowe Słońce i naprawdę to będzie Słońce przemian. Przyniesie światło wspaniałej Nowej Ziemi. I, kochani, mamy na myśli – WSPANIAŁEJ. Podczas tej nowej ery obowiązkiem poszukujących przyjaciół będzie projekcja ekspansji krystalicznej harmoniki światła, przez co każdy foton wzmocni światło mentalne.

Porozmawiajmy o szczegółach 2013 roku

2013 jest pierwszym rokiem Nowej Ziemi

2013 jest niezmiernie ważny, pod wieloma względami ważniejszy od roku 2012
Wielu z was może mieć poczucie, że najważniejszy był rok 2012, choć to, co nastąpiło, rozczarowało was. Kochani, wasza praca dopiero się zaczyna! I mówimy wam, że rok 2013 przyniesie wyzwania i zadania, na których wypełnienie wszyscy się zgodziliście podpisując własną umowę Duszy. 2013 stanowi Nowy Początek w najprawdziwszym tych słów znaczeniu. Jednak to jeszcze NIE czas, aby spocząć na laurach. Nowa Ziemia trzyma w swoich sekwencyjnych punktach liniowego przepływu wielowymiarowych skrzyżowań i bram czasowych. To rzeczywiście są podwyższone punkty różnorodnego czasu (jest większa różnorodność punktów czasowych), które pozwolą na wystąpienie wzniesienia. Te punkty są bramami, które wielu z was wysłało z przyszłości. Syrianie, Plejadianie, Arkturianie, nawigatorzy i nosiciele kodów wkroczyli przez te portale, aby być tu, na planecie, podczas jej wstępowania. A wasze misje właśnie się zaczynają na wiele sposobów.

2013 to czas, kiedy nosiciele kodów zaczynają przenosić te punkty z modalności hemisferycznej do globalnej. Szczególne znaczenie dla nosicieli kodów ma mieszanie energii półkuli północnej z południową. W pewnych kluczowych punktach na południu, jak Patagonia, Uluru, Wyspy Wielkanocne i Kilimandżaro w nadchodzących latach zostanie zakotwiczony nowy firmament.

Ci z was, którzy służyli jako nośniki kodów w czasach przed wzniesieniem będą wezwani, aby przyjąć większą rolę podczas łączenia ważnych punktów, które utworzą nowy firmament.

Nowy firmament zaczyna się w 2013 roku

Wypełnienie krystalicznej siatki do 12-12-12 spowoduje powstanie nowego firmamentu. Nowy firmament jest niezbędny dla wzniesienia ludzkości i naprawdę jest rozszerzeniem utworzonej sieci.

Niektóre punkty na waszej planecie posiadają wyjątkową energetykę umożliwiającą ich łączenie. Jednym z nich jest Newgrange, innym – Wyspy Wielkanocne. Oba są wielowarstwowymi, wielowymiarowymi punktami sieci. Oba stanowią ośmiościenne portale wykraczające ponad wymiary i czas. Oba będą bezpośrednio połączone z punktami podwójnego gwiaździstego dwunastościanu na 144- częściowej krystalicznej sieci.

Te zostaną uformowane, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z nowym firmamentem, którego spontaniczne wczesne tworzenie zaczyna się po dokończeniu podczas daty12-12-12 i nowych narodzinach (restart) 21-12-12. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że procesy wznoszenia przybierają na intensywności 12-12-12. Data 12-12-12 zapewnia krystalicznej energii manifestację na Nowej Ziemi. To umożliwia nowemu DNA połączenie z krystalicznym polem planetarnym i stopienie z „ludzkimi sieciami”. To wszystko zachodzi 12-12-12 o godz. 12.12. Wtedy następuje restart umożliwiający „narodziny” Nowej Ziemi, które mają miejsce 21.12.2012.

Wtedy zaczyna się nowa praca

Nowy firmament

Wcześniej mówiliśmy wam o tworzeniu nowego planetarnego firmamentu. Objawi się w postaci dwóch eliptycznych wstęg o olśniewających częstotliwościach, które będą otaczały Ziemię tak, jak to było przed eonami lat. Jedna z nich zawiera bardzo delikatną elektromagnetykę ze skoordynowanym rezonansem i wypromieniowuje tonacje złota. Druga ma charakter krystaliczny i emanuje barwę jasnej platyny.

Obie obracają się wzdłuż 144-częściowego podwójnego penta-dwunastościanu (obraz figury http://korthalsaltes.com/model.php?name_en=compound%20of%20truncated%20icosahedron%20and%20pentakisdodecahedron) 144-częściowej sieci. Z wysoce technicznego punktu widzenia firmament zredukuje funkcję konwersji supra – krystalicznych drgań w piezoelektrycznym kroku w celu umożliwienia włączenia pełnej integracji gamma – krystalicznych energii pola jedności z Wielkiego Centralnego Słońca – Tula. Wyrażając się bardziej zrozumiale, firmament zamienia potężne niebiańskie fale energii do formy dobroczynnej, przez co będą one mogły być lepiej odbierane na planecie.

Można powiedzieć, że firmament jest ogromnym transformatorem i ochroną przeciwprzepięciową. Będzie „wypromieniowywał”, formatował i udoskonalał niebiańskie energie umożliwiając ich zastosowanie w 12-tu wymiarach Ziemi.

Oba eliptyczne pasma są stwarzane w polu częstotliwości OM. Można je będzie zobaczyć na nocnym niebie na podobieństwo zorzy polarnej – w 2038 roku.

Pierwsza faza zakotwiczania nowego firmamentu rozpocznie się podczas równonocy wiosennej w marcu 2013 roku. Nastąpi otwarcie niektórych ważnych wektorów włącznie z Wyspami Wielkanocnymi i Patagonią (kluczowa szerokość geograficzna 51).

Oba będą pobierać zaszyfrowane pliki ze Świadomości Jedności nazywanej Akasha. Ta aktywacja plików energii Światła będzie w roku 2013 przyjmowana przede wszystkim przez energie dużych ośmiościennych piramid Phi (piramid o podstawie kwadratu złączonych podstawami) i struktur półkuli południowej. Wielu będzie czuło potrzebę ich zakotwiczania.

Wysłannicy na Nowej Ziemi

Jak wam wyjaśnialiśmy istnieje ogromna rzesza Dusz z wymiarów spoza piątego, z przyszłości Ziemi i przyszłości wyżej wymiarowych światów, które zdecydowały, aby w tym czasie być na Ziemi w celu, który będzie lepiej zrozumiały w 2013 roku.

Oni naprawdę są wysłannikami krystalicznego Światła, posłańcami Miłości. Cofnęli się z przyszłości (według waszych pojęć) do ziemskiego czasu liniowego, aby poprowadzić rozwijającą się ludzkość przez turbulentne czasy ostatnich 40 lat i przez czasy, jakie nastąpią w ciągu kolejnych 26 lat aż do decydującego momentu w 2038 roku.

Widzicie, że wielu z was pochodzących z własnej przyszłości przebudziło się do swoich ról pomiędzy rokiem 2011 – 2012, a teraz obudzi się jeszcze więcej. I to było zamierzone. Bramy czasu obu tych lat były punktami spustowymi dla pracy, jaka będzie wykonywana pomiędzy rokiem 2013 a 2038. W 2038 zobaczycie wasz nowy firmament dokończony. To kolejny ważny milowy krok w procesie rozwoju ludzkości.

W 2038 roku niektórych z was nie będzie już fizycznie na Ziemi, jednak będziecie mieli ważne zadanie wspierania tych, którzy zostaną do tego zadania powołani. Będziecie się zbierać w celu wsparcia połączeń w punktach kotwiczenia i będziecie inspirować poszukujące kryształowe dzieci do wypełnienia nowego firmamentu na 2038 rok.

Widzicie, wielu z was wielokrotnie doświadczyło wzniesienia innych planet i innych światów, i znacie niebezpieczeństwa. Rozumiecie mechanikę. Pozostaje wam gruntowanie nowego kierunku, zakotwiczanie nowego firmamentu .

Lecz nigdy nie zapominajcie, że dodatkowo do zakotwiczenia kodu w 2013 roku jest potrzebne wsparcie własnym światłem i nie uleganie ostatnim powiewom strachu, ostatnim atakom uderzeń starej energii.

Co będzie się działo w 2013 roku

W 2013 roku nastąpi nowy początek. Ten nowy początek to nowe szablony dla Nowej Ziemi. Wzniesienie umożliwiło wymiarowy przegląd i rozszerzenie planety. Ziemia uległa rozszerzeniu do krystalicznego pola 12-go wymiaru.

Dane dotyczące energii i faz aktywacji z 2012

W 2013 energie będą mniej intensywne niż tor przeszkód, jakiego doświadczyła ludzkość w latach 2011 i 2012. I w 2013 łatwiej będzie się z nimi obchodzić.

Istnieje kilka kluczowych częstotliwości, jakie pojawią się w określonych terminach roku 2013. Chodzi o dni równonocy, przesileń słonecznych i zaćmień, które będą ekstremalnie silne i każda z tych dat prezentuje unikalny portal Nowej Ziemi. Podczas tych dat zwłaszcza w trakcie pięciu zaćmień planeta zostanie zalana odradzającymi energiami. Podczas tych astronomicznych pozycji nastąpi całkowicie naturalna synergia (współdziałanie). Te trzy zdarzenia (równonoce, zaćmienia, przesilenia) w rzeczywistości stanowią otwarcie drzwi – otwarcia, które zawsze były wyjątkowymi wydarzeniami dla takich transferów.

W 2013 będą one nawet bardzie zróżnicowane niż te silne, które miały miejsce od 2009 roku. Oto co oferuje każde z poniższych wydarzeń:

1. Czas na głęboką introspekcję w kierunku samo-rozpoznania na Nowej Ziemi.

  1. Poprawiona efektywność w węzłach energetycznych, podwyższona wizualizacja i świadome śnienie
  2. Okno do załadowania i zrównoważenia energii.
  3. Marzec – równonoc: zakotwiczenie firmamentu w pewnych punktach planety.

Ważne daty 2013 roku:

20 marzec – wiosenna równonoc
21 czerwiec – letnie przesilenie
22 września – jesienna równonoc
21 grudnia – zimowe przesilenie

Zbliżające się zaćmienia przejmują jeszcze bardziej unikalną jakość pod względem energii katalitycznych oferujących indywidualne jak i planetarne przemiany. W roku 2013 będą one szczególnie potężne. Będzie to doskonała okazja do zmiany biegu swojego życia jeśli się sobie pozwoli na przejęcie i skalibrowanie ich podczas równonocy i przesileń. W 2013 roku planeta jest już odmieniona, jest nowy czas, i wielu z was odkryje ten nowy czas i trochę inne ścieżki, albo pozostanie na tej samej drodze z nową perspektywą czy też z nową przynależnością grupową. Wielu z was w 2013 roku odkryje nowy cel lub wydobędzie na powierzchnię owocny talent, który wcześniej pozostawał w ukryciu.

Zaćmienie Księżyca – 25 kwiecień
Zaćmienie Słońca – 10 maj
Zaćmienie Księżyca – 25 maj
Zaćmienie Księżyca – 18 październik
Zaćmienie Słońca – 3 listopad

W 2013 roku dwie fazy będą miały szczególne znaczenie.

Pierwsza pomiędzy 10-tym maja a 22 czerwca, kiedy wystąpi wielka triada otwarcia równoważąca i umożliwiająca rozważenie nowego kierunku. Ten okres obejmie zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca aż do letniego przesilenia. W tym czasie nosiciele kodów będą mieli czas, aby podróżować do węzłów mocy.

Drugi etap triady będzie miał miejsce pomiędzy 20 września a 04 listopada. Nastąpi działanie zakańczające akcje rozpoczęte w pierwszej triadzie. To będzie czas dla jednostek, które zechcą zamanifestować swoje nowe Ja, nowy cel, nowe partnerstwo, stowarzyszenie lub nowy kierunek. To czas intensywnej regeneracji i wskrzeszania witalności.

Zakończenie

Powiadamy wam, że rok 2013 jest czasem, aby popłynąć i rozkwitnąć. Dla wielu z was jest to rok zmian. Na planecie jest nowa energia. To wam się udało. Jest wiele do zrobienia. Wykorzystajcie ten czas, aby odnaleźć swoja rolę.

Ci z was, którzy dotąd się ociągali – rozważcie swoje zaangażowanie, napiszcie własną książkę, wyraźcie się poprzez sztukę… 2013 to wasz rok. Energia będzie wspierać wasze najwyższe dobro.

W 2013 roku weźcie drugi oddech. Podejmijcie się nowych misji. Dla nosicieli kodów pojawia się nowa rola kodowania i zakotwiczania nowego firmamentu, i to zaczyna się w roku 2013.

JAM JEST Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście ukochani.

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna 11.11.2012,  www.earth-Keeper.com

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło:http://krystal28.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: