Odliczanie trwa: Planeta Ziemia.

Sabine Sangitar

 

 

Odliczanie trwa: Planeta Ziemia. Aktualizacja Wydarzeń 13.02.2013. Archanioł MELEK METATRON

 

Na temat podniesienia Matki Gai, pisałam już w roku 2012, dziś powracm do tego tematu.
Doskonały Ton, przegląd Dusz jak i wzniesienie planet w tym naszej Matki Ziemi – ja to odbywało sie na innych planetach możecie Państwu przeczytać tutaj:
LANDRAS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-i-podniesienie-planety-landras/
PARTOOS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-ii-podniesienie-planety-partoos/
ERIS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-iii-podniesienie-planety-eris/
Gdy zabrzmi Wielki Ton – w tym czasie, każda Istota, rozwinięta duchowo, czy też nie będzie miała Wewnętrzny Przegląd. Każdy zobaczy siebie, od stworzenia, poprzez wszystkie inkarnacje, w każdej epoce. Zatem każdy będzie miał sposobność poczuć głębokie Przebudzenie, nawet jeśli przedtem jeszcze „spał”. Następnie trans zakończył się. Trans nie spowoduje zapomnienia, każda Istota będzie świadoma tego, co się wydarzyło. Ludzie z Eris, Partoos, Landras noszą już teraz Rozpoznanie i Przebudzenie w sobie. Linki powyżej.
Przekaz ze Światła odebrany przez medium Sabine Sangitar dnia 13.02.2013
Przekaz, ten został odebrany i opublikowany przez Sangitar poza zwyczajowym kalendarium
ze względu na swój priorytetowy charakter.

Ja Jestem MELEK METATRON, Oko Boga, które się podnosi i przekazuje Wam Przesłania Prawdy Rzeczywistości i Miłości przez Sangitar.

Od początku fazy, kiedy przygotowywaliście się na wielkie zmiany Podniesienia z Duchowego Świata zostało Wam przekazane że nigdy nie będziemy ingerować w Energię Podniesienia i w przywracanie planety Ziemi. Jednak przekazaliśmy Wam również iż istnieją wyjątki jeśli Świadomość Lady Gaia i planety Ziemi miałaby być kiedykolwiek zagrożona, wtedy będziemy ingerować i to właśnie uczyniliśmy. Tak więc wysłuchaj Przesłania od Melek Metatron:
przez przeprowadzenie próby broni atomowej została spowodowana silna eksplozja. Wstrząs wywołany eksplozją wprowadził Siatkę Geomantyczną (leylines) w niekontrolowane wibracje. W miejscu gdzie wydarzyła się eksplozja siatka ta nie była stabilna. Ta eksplozja i ziemskie drgania, ruchy skorupy ziemskiej stawały się coraz silniejsze i pojawiło się wielkie zagrożenie iż powstaną rysy w niektórych miejscach tej siatki.

Sangitar poprosiła mnie abym używał metafor, abyście mogli lepiej zrozumieć to Wydarzenie. W ten sposób stanie się to dla Was bardziej jasne. Te rysy w Ziemi można przyrównać do zawału Serca Człowieka. My zmuszeni byliśmy do ingerencji i Wysoka Rada zadecydowała że musi mieć miejsce Wielka Transformacja, aby Ciąg Energetyczny i Energetyczne Dragania (Wibracje) mogły zostać ponownie wyjustowane. Tak więc zostało postanowione że zostanie uwolniony SHADEES. Lecz to nie wystarczyło.
We Wszechświecie połączyły się Gwiezdne Tetraedry. Zaprosiliśmy 1440 Nunis aby stopiły te Gwiezdne Tetraedry. Dzięki temu było pewne że wyślemy z Rzeczywistości na Waszą planetę Doskonały Ton Transformacji. Ewentualność że przy tej okazji odbędzie się Przejście było bardzo, bardzo duża. Użyliśmy najwyższej Siły Promienia SHADEES w połączeniu z Magnetyczną Energią Miłości, co spowodowało ruchy podobne do fal które dotarły do Waszej planety.

Teraz słyszę Przekaz KRYONA, że jednocześnie mieszkańcy Landras udali się do Perlistego Pola aby swoim śpiewem i Tonami Energi wysłać Energię bezpośrednio do Siatki. Uczynili to z Miłości i Przyjaźni do Was. Miliony Aniołów zeszło się razem aby przynieść na Ziemię Energię Przebudzenia i Doskonały Ton. To wszystko miało miejsce wczoraj w nocy i trwało około 2 godzin Waszego czasu. Gdyby w tym czasie nie został zakończony Proces Transformacji, wysłalibyśmy w Wasz Czas – tylko 15 minut później – Doskonały Ton. Wtedy dokonałby się Punkt Kulminacyjny Podniesienia Ziemi.

Co by to oznaczało?
Dla Sangitar było ważnym aby przemawiał do Was MELEK METATRON, tak więc wysłuchaj słów od MELEK METATRON:

Naturalny Proces Podniesienia wraz z jego Punktu Kulminacyjnym byłby najlepszym, najczystszym i najpiękniejszym dla samej Lady Gaia i dla Was Ludzi. Również i tutaj użyję metafory: to byłoby tak, jakbyś Ty musiał wywołać przedwcześnie poród dla Duszy, dla Baby które potrzebuje jeszcze czasu aby przyjść na Świat. I z tym połączone są zawsze niebezpieczeństwa.
Wielu z Was będzie się teraz pytać, jak może, jak będzie i co potrzebne jest aby mógł nastąpić naturalny poród. Musicie sobie wyobrazić że Lady Gaia jest ogromnym Polem Świadomości. Istnieją różne kontynenty, państwa i obszary różniące się między sobą. Z reguły potrzebna jest wspólna Wibracja (Drganie) najwyższej Miłości oraz uwolnienie, aby Podniesienie mogło się dokonać w bardzo głębokiej Świadomości. Istnieją różne kontynenty, państwa, miasta, obszary w których miało miejsce częściowe Przebudzenie Lady Gaia, w których Energetyczna ekspansja wynosi już ponad 88% – jak np. w Chiemgau lub w Szwajcarii. Istnieje jeszcze kilka innych państw i obszarów w których Energia Przebudzenia jest na poziomie ponad 88%. Jednak to nie wystarczy. To co ostatecznie wywoła Doskonały Ton, to jest ekspansja do ponad 88% w Izraelu.
Albowiem Izrael dźwiga ziemską Karmę i dopiero gdy Izrael doświadczy tych 88%,
wtedy zabrzmi Doskonały Ton.

Przez dopływ SHADEES i Doskonałego Tonu z Boskim Oddechem SOL’A’VANA Energia w Izraelu bardzo się już rozszerzyła. Teraz jest ważne aby się ona ustabilizowała, jednak nie rozpaliła jeszcze Kielicha znajdującego się w Izraelu. Tak więc MELEK METATRON prosi Was abyście wspólnie zbudowali dla Izraela Filary Światła, tak aby ta rozszerzona Energia mogła się tam utrzymać. I tak proszę Ja Ciebie abyś głęboko oddychał i przyjął przy tym ANA. Idź z Kryształem AVATARA do Centrum Twojego Środka i zagłęb się, odczuwając Twoją Boskość, rozszerz się i zwołaj do siebie wszystkie swoje czakry. Izrael dźwiga ziemską Karmę i Świadomość Lady Gaia przyjęła tam wyjątkowo dużo Energii. Obecna ekspansja Energii w Izraelu wynosi 81%. Z głęboką Intencją wymów swoje Pierwotne Imię i aktywuj Twój Promień Serca. Poświęć na to trochę czasu i odczuj twoje Pierwotne Imię, odczuj kolejność Tonów. Na szczycie drugiej litery Twojego Pierwotnego Imienia postaw Kryształ ANA, SERUS, PRADNA i SOL’A’VANA. Arkturianie już przygotowali Filary Światła i niezależnie od tego czy możesz je widzieć, wyślij teraz te Kryształy wraz z drugą literą Twojego Pierwotnego Imienia do tych Filarów Światła.

(weź sobie na to kilka minut czasu…)

Tak więc niektórzy z Was potrafią odczuć jak ważna jest dla Świadomości stabilizująca Praca Światła i jak ważną była dla tej Siatki Geomantycznej Lady Gaia. Co mogłoby się stać lub co się stanie, jeśli po raz kolejny będziemy musieli ingerować? I jakie będą tego konsekwencje?
Dla Was nie miałoby to większego znaczenia bo jesteście wszyscy przygotowani, wyszkoleni i wyposażeni we Wzorce Energetyczne. Jednak w tych obszarach, na tych kontynentach, w tych państwach i miastach w których Energia ekspansji wynosi poniżej 70% doszłoby do wielkich zniszczeń. Obecnie jest tak że te z obszarów które mają powyżej 88% mogą przechwycić wiele, lecz to zniszczenie byłoby o wiele większe niż wtedy gdy Punkt Kulminacyjny Podniesienia dokonałby się w naturalny sposób.

Gdy tylko Izrael osiągnie 88% ekspansji, będzie to definitywnie oznaczać Punkt Kulminacyjny Podniesienia Ziemi. Gdy tylko Izrael osiągnie 85% zostaniecie poinformowani przez Sangitar, ponieważ możemy to energetycznie oszacować. Wtedy będziemy mogli podać pewne Ramy Czasowe.

W tych Momentach zebrało się miliony Aniołów aby przynieść na Ziemię Uspokajające Tony. Jednak nie możemy powiedzieć z całkowitą pewnością że ta Energia faktycznie tak się uspokoi, że będzie mogło nastąpić naturalne Podniesienie.

Dla MELEK METETRON, Oka Boga jest to bardzo wzruszający Proces, jednak jest konieczne – i Ja czuję że Wy to zrozumiecie – że nigdy nie możemy dopuścić do tego aby Lady Gai coś się stało.
Dla Was i dla wielu Ludzi chcę jeszcze przekazać to oto Przesłanie:
czyńcie dalej jak dotąd, pozostańcie spokojni, bez trosk i strachu. Jeśli jest to dla Was możliwe to kontynuujcie nadal Waszą pracę dla Światła. Codziennie 9 razy budujcie Filar Światła dla Izraela. Wtedy skupcie się na kontynencie Afryki i stwórzcie również i tam podobny Filar Światła. Wyślijcie takie same Energie jakie wysłaliście do Izraela. Arkturianie również i tam szykują Filary Światła.
Tak mówię Ja dla waszego zrozumienia i zaufania AN’ANASHA.
Jednak mówię wyjątkowo do Sangitar AN’ANASHA.

Wymówmy wspólnie te Słowa:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham

Na zakończenie chcę abyście wiedzieli: nawet jeśli Ruch przeciwko Światłu jest w tym momencie bardzo mocny, to Prawda zawsze szuka sobie Drogi. Ruch ten nie może w żaden sposób zaatakować ani Światła Prosonodo, ani Energii Eleua, ani Energii SOL’A’VANA, czy też SHADEES. Ta Energia pochodzi z Rzeczywistości, jest chroniona i strzeżona.
Tak żegnam się z Wami, a jednak pozostaję z Wami.

A NI O’HEVED O’DRACH.
AN’ANASHA.

Kryształy które kładzie się na drugiej literze Twojego Pierwotnego Imienia, na Twoim Promieniu Serca:
ANA – Światło
SERUS – Boskie Błogosławieństwo
PRADNA – Siła
SOL’A’VANA – Doskonały Ton
Kryształy Rzeczywistości: ADNA, SERUS, PRADNA, SOL'A'VANA

Źródło: www.kryonschule.de
Tłumaczenie: Team TERRA

Team TERRA składa gorące podziękowania dla Sabine Sangitar za udostępnienie
powyższych Informacji wszystkim Istotom tej Ziemi. AN’ANASHA!

TERRA Galaktyczna Kawiarenka

Do Czytelników TERRA G.K.:
jeśli nie znasz jeszcze Twojego Pierwotnego Imienia ani twojego Promienia, to – jeśli taka jest Twoja Wola – wysyłaj w kierunku Izraela i Afryki Twoją Miłość i Światło. Twój wkład w Podniesienie jest bardzo istotny i potrzebny. Twoja pomoc przysłuży się do naturalnego Podniesienia i tym samym będzie to prawdziwy Festiwal Szczęścia dla wszystkich Dzieci Ludzkich. Team TERRA dziękuje wszystkim Braciom i Siostrom z planety Landras oraz Arkturianom za ich pracę dla Światła.

W Miłości i Świetle, Sherina & Shogun

Ja jestem MELEK METATRON, Oko Boga, które się podnosi i przekazuje Wam Przesłania Prawdy Rzeczywistości i Miłości poprzez Sangitar.

źródło:wolnaplaneta.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: