Wywiad z Kobrą – 17 czerwca 2014, cz. 1

Chociaż od dłuższego czau słucham godzinnych, comiesięcznych wywiadów z Kobrą, to po raz pierwszy zamieszczam tłumaczenie streszczenia jego wywiadu.  Uważam, że odpowiada on na wiele istotnych kwestii związanych ze Wzniesieniem i Wydarzeniem.  Kobra jest rzecznikiem Ruchu Oporu, który działa na rzecz Wzniesienia i Wyzwolenia Ziemi od wielu lat w kooperacji z Plejadianami i innymi duchowymi kosmitami.  Pytania są od jego słuchaczy i czytelników.  Jeśli masz jakieś dobre pytanie dla Kobry, napisz i ja je przetłumaczę i prześlę Robowi.  Oczywiście nie ma gwarancji, że będzie odpowiedź na to pytanie, gdyż Rob dostaje ich setki.  Zauważyłam, że odpowiedzi czasem nie pokrywają się z materiałem czanelowanym, dlatego przyjmij te informacje z otwartym, umysłem.  Wszyscy uczymy się rozróżniać prawdę od dezinformacji, jednak Kobra według mnie jest solidnym wojownikiem Światła z dużą wiedzą ezoteryczną i o sytuacji na świecie.   — kr 

 

Wydarzenie – Planowanie finansowe – Technologia pyłu gwiezdnego – Bezpośredni kontakt z kosmitami – Grupa ISIS w Iraku –  Porwanie duchowych symboli przez Archontów –  Sytuacja na Ukrainie – rola Putina – Uzdrawianie ludzi po Wydarzeniu – Planeta X – Kontrastpolaryzacji – Finansowy reset – Spożywanie mięsa po Wydarzeniu – Machina reinkarnacji

Rob Potter przeprowadza wywiad z Kobrą – 17 czerwca 2014 roku.

Transkrypt:  Dannell Polanie
Modulacja głosu:  Ricky Seraphico

Strona z całym wywiadem; manuskrypt i audio po angielsku: http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/

 

RobCzy jest wystarczająco rzeczników przygotowanych na Wydarzenie dla początkowej fazy w obecnym momencie?

Kobra   populacja na Ziemi została tak zaprogramowana, że może być problemw początkowej fazie.  Możemy nie mieć wystarczająco dużo ludzi przeszkolonychna tyle lub zrównoważonych na tyle, aby poradzić sobie z sytuacjami.  Możemy mieć trochę trudny okres na początku, gdy Wydarzenie się stanie, ale zostanie tozrównoważone dość szybko, gdy informacje zaczną wychodzić.  W początkowejfazie będzie niedobór ludzi.  Informacje wyjdą, ale nie będzie wystarczająco dużowykwalifikowanych osób do dystrybucji tych informacji.

Rob:  Czy przejmą stacje telewizyjne i czy mają pewne informacje gotowe do udostępnienia dla publiczności?

Kobra   Mają pakiety informacji do udostępnienia dla publiczności i zostaną one podane dla osób, które będą gotowe pójść do stacji telewizyjnych i przedstawić te informacje dla ludzkości.

Rob   Czy jest jeszcze zbyt duży wpływ na poziomie eterycznym?  Mówiłeś w zeszłym roku, że Wydarzenie może się stać zanim niefizyczne płaszczyznyzostaną całkowicie oczyszczone.  Czy nadal jest taki plan?

Kobra   To jest możliwe, ale chciałbym powiedzieć, że eteryczny wpływ na ludzkość nie uległ zbyt dużej poprawie To są ważne kwestie i wciąż sporyproblem.  Nie będę komentował, w którym momencie nastąpi decyzja uruchomienia spraw.

Rob   Wiele osób zastanawia się, czy mógłbyś zrobić jakieś konkretne sugestiedotyczące planowania naszych materialnych potrzeb w międzyczasie przynajmniej do czasu, gdy fundusze dobrobytu będą uwolnione.  Prosiłeś nas, abyśmy wyjęli pieniądze z banków.  Czy powinniśmy umieścić je pod naszymimateracami?  Zamienili na srebro lub złoto?  Co mamy zrobić zanim fundusze zostaną uwolnione?

Kobra –  Jeżeli masz pieniądze w bankuwyjmij je.  Możesz zamienić je na złoto lub srebro lub ziemię lub zainwestować w jakiś projekt, który pomoże wwyzwoleniu naszej planety.  Nie polecam giełdy.  Nie polecam trzymania pieniędzy w banku, ponieważ zostaną skonfiskowane na pewnym etapie.

Rob   Jedna osoba złożyła oświadczenie, że Plejadianie przypuszczalnieprzetransportowali na swój statek 11.000 mniejszych członków kabała, którzyzostali zmuszeni do współpracy z kabałem poprzez łapówki, groźby lub rzeczypoza ich kontrolą i bali się wydostać.  Czy jest w tym jakaś prawda?

Kobra –  Nie odpowiem na to pytanie.  Są pewne operacje sił Światła i niektórzy członkowie zostali usunięci z tej planety.  Nie będę komentować liczby lub sposobu w jaki to zostało zrobione.  Mogę tylko powiedziećze niektórzyczłonkowie kabała zostali usunięci z tej planety.

Ciemni mają opcję.  Jeśli zdecydują się przyjąć Światło, nie zostaną zabrani do centralnego słońca.  Muszą jednak przejść przez proces reedukacji.  Muszą zrobić wszystko, aby skorygować konsekwencję swoich wcześniejszych działań.  Niektórzy członkowie kabała odrzucają tę opcję i nie chcą przejść do Światła i ci sązabierani do centralnego słońca.

Rob  Czy byli tam też inni członkowie kabała, którzy chcieli być chronieni przez Ruch Oporu i Galaktyczną Federację?

Kobra  Tak, tak było w niektórych lokacjachale to skomplikowana sytuacja.Zasadniczo Archonci nie dopuszczają nikogo do kontaktów z siłami Światła.  To jest sytuacja kwarantanny.  Jest wiele członków kabała, którzy chcą się wydostać, ale nie pozwalają im na toNie każdy jest tam z własnej woli.

Kobra o technologii pyłu gwiezdnego (stardust technology):

Zasadniczo technologie gwiezdnego pyłu mogą być stosowane do usuwania źródłaprzewlekłego bólu, naprawy organów, naprawy struktury komórkowej DNA. Mogą one być też użyte do blokowania centralnego układu nerwowego, i będą zastosowane podczas Wydarzenia na członkach kabała.  Jeśli istnieje jakikolwiekrodzaj strukturalnego uszkodzenia ciała fizycznego, może to być naprawione po około 15 minutach.  Jest to technologia  Plejadian, która będzie dostępna dla ludzkości wkrótce po Wydarzeniu.  Wszystkie przypadki przewlekłych choróbzostaną wyleczone bardzo krótko po Wydarzeniu tą technologią.

Rob  Czy to będzie wydane bez ludzkiej wiedzy.

Kobra   Nie, to będzie bardzo świadomy proces.  Oczywiście, ludzie będą musielizmienić sposób swojego myślenia i zachowania.  Choroba może być ponownie utworzona poprzez systemy wierzeń i stany emocjonalne.  Ale cokolwiek stało się z ciałem fizycznym zostanie naprawione.  Musi zaistnieć pewne psychologicznedostosowanie.  Większość ludzi będzie uzdrowiona.
Rob   Te statki macierzyste oraz członkowie Federacji, o których mówi Kobra, zjakiej gęstości i wymiarów pochodzą?  3. 4. lub wyżej?
Kobra –    5-ciowymiarowymi istotami i powyżej.  Ale oczywiście mogą sięzmaterializować w fizycznym  3. lub 4. wymiarze jeśli zechcą i jeśli mają w tymjakiś cel.
Rob   Jeśli nie są oni w naszym wymiarze, czy będziemy mogli ich tylko zobaczyć, gdy podniesiemy nasze wibracje lub czy mogą korzystać z ich technologii do kontaktu z nami?

Kobra –  Mogą używać technologie, aby skontaktować się z ludźmi w 3.wymiarzeIch energetyczna obecność jest bardzo intensywna.  Ludzie będą musieli wykonać pracę z energią, aby móc utrzymać tę obecność i przetrwać w tejobecności, ponieważ pole energetyczne wzniesionych istot5-cio wymiarowych istot jest bardzo silne.  Istoty ludzkie nie będą w stanie przetrwać bezpośredniegokontaktu.  Pola energetyczne istot Światła, którzy przyjdą, będzie dostosowane do częstotliwości ludzkiejaby ludzie mogli wchodzić z nimi w interakcje i podnosićpowoli swoją częstotliwość w celu jeszcze większej interakcji.  Będzie to stopniowyproces.

Rob   Mówi się o Izys (ISIS)  lub grupach terrorystycznych w Iraku.  Czy tooperacja typu kabał mieszający w garnku?  Wydaje się poza przypadkiem, że ostatnie powstańcze rewolty w Iraku zostały nazwane Izys.

Kobra   Tak, Archonci wybrali tę nazwę specjalnie Biorą symbol, który jestpozytywny i próbują skojarzyć go z czymś negatywnym w umysłach ludzi.  Teraznazwa ta jest we wszystkich środkach masowego przekazu.  Jeśli ktoś z ulicyczyta o Izys  w ludzkim umyśle obraz jest; fanatycy zabijający ludzi zamiastBogini Światła.  To jest tak jak skojarzenie umysłowe działa.  Naziści zrobili to samo, wzięli bardzo stary symbol swastyki  co oznacza duchową ewolucję i zamienili go w symbol zła.  To samo stało się z pentagramem i innymi symbolamiw przeszłości.  To jest to, co Iluminaci używają np. Wszystkowidzące Oko – oniporwali ten symbol.  To jest symbol Źródła i oni porwali go i teraz oznaczawszystkowidzące oko NWOW ten sposób działają Archonci.  Zawsze, gdy ludzie widzą te symbole, kojarzą je z czymś negatywnym.  I tak pozytywne energiesymbolu nie mogą przepływać.  To jest wojna okultystyczna.
Rob   Czy siły Światła robią coś, aby rozwiązać sytuację na Ukrainie i czy Putinwspółpracuje z nimi?

Kobra   Tak, robią wiele rzeczy, aby rozwiązać sytuację Ukrainy, ale znowumamy tu czynnik ludzki i ludzką wolną wolę.  W wielu wypadkach  osoby nie zastosowały się do wskazówek w sytuacji Ukrainy.  Siłom Światła udało sięzmniejszyć liczbę ofiar i skalę konfliktu, ale nie były w stanie całkowicie go usunąć.  I tak, Putin wspiera siły Światła, ale ma on również swój własny program tworzenia silnej Rosji.  Powiedziałbym, że Putin w tej chwili ma o wiele bardziej pozytywną rolę niż struktura kabała, która chce korzystać z Ukrainy w celu promowania swojej agendy.

Rob –  Jaka jest obecna sytuacja Archontów i grupy Chimera?

Kobra   Większość Archontów straciła dużo energii w ostatnim półroczu, a takżenastąpiło dużo poprawy.  Były działania sił Światła, aby zmniejszyć siłę grupyChimera.  To udało w dużym stopniu.  Będę w stanie uwolnić pewne informacje już wkrótce.

Rob   wiele osób pytało o niedawnej śmierci  Richarda Rockefellera (synaDawida) w wypadku samolotowym.  Czy to dzieło sił Światła w ramach ruchu oporu w usunięciu kabała?

Kobra   Chciałbym tylko powiedzieć, ze sytuacja wydarzyła się w piątek, 13-tego i piątek 13-go jest dniem, kiedy ten przywódca templariuszy został usunięty.  Będziewięcej o tymi to jest jedyna rzecz, jaką powiem w tej chwili.

Rob –  Ile gwiezdnych nasion jest na Ziemi?

Kobra  W mojej ocenie około 10 mln.

Rob   Kilka osób wspomniało, że w czasie Wydarzenia, gwiezdne nasiona wszczególności otrzymają uzdrowienie i będą uleczone fizycznieCzy możeszpotwierdzić, czy jest to prawda dla wszystkich, czy tylko dla nasion gwiezdnych?.

Kobra –  Proces uzdrawiania rozpocznie się z Wydarzeniem i będzie trwał przez  dłuższy czas.  Pierwszą rzeczą jaka nastąpi to dużo uzdrawiania, ponieważkontroli kabała już nie będzie.  Uwolni to dużą presję dla istot ludzkich – pewneemocje wyjdą na powierzchnię i zostaną uzdrowione.  2) uzdrowienie umysłu,ponieważ będzie dużo informacji dostępnychktóre nie są dostępne obecnie i ludzie będą mieć znacznie lepszy obraz tego, co się dzieje.   3będzie uzdrowienieciała za pomocą uwolnionych, nowych, wspaniałych technologii medycznych.  To jest proces i nie może się zdarzyć przez noc.  Dla przeciętnego człowieka może to potrwać miesiące, a nawet lata.  Będzie stała poprawa.  Nie tak jak terazkiedy nie mamy prawie żadnej poprawy, a tylko ciągłą kontrolę.

Rob – Czy istnieje planeta X?

Kobra  Tak, planeta X istnieje.  Jest na orbicie zewnętrznego obszaru Układu Słonecznegonie ma Nibirunie ma żadnego obiektu, które upadnie na Ziemię,zbliżającego się do Ziemi, lub w jakikolwiek zagrażającego planecie Ziemi.

Rob –  Czy Archontowa siatka eteryczna może być opisana jako  pewnego rodzajusztuczna inteligencja, której celem podstawowym jest nieskończenie wielokrotnepętle i manipulowanie polami elektrycznymi człowieka, tak abyzmaksymalizować cierpienia i negatywne emocje?

Kobra –  tak, to można tak określić.

Rob –  Dlaczego wolno nam się rozwijać, gdzie jesteśmy dzisiaj z technologią i wiedzą, a ciemni są tak zaawansowani z ich technologią?  Dlaczego niezatrzymali nas?  Czy bawią się nami, abyśmy zobaczyli przebłyski wolności apotem trach  aby utrzymać nas w cierpieniu jeszcze bardziej?

Kobra   Próbowali zatrzymać ewolucję w jak największym stopniu.  Nie powiedziałbym, żeby ta planeta była zaawansowana technologicznie.  Jest to jedna z najbardziej zacofanych planet jakich doświadczyłem.

Kobra o kontakcie z siłami Światła:  Możesz mieć kontakt z siłami Światła tylkopo dokonaniu kontaktu z własną wyższą jaźnią.  Możesz nawiązać kontakt z siłami Światła tylko przez własne Wyższe Ja.  Jeśli nie masz tego kontaktu zwłasnym wyższym ja i próbujesz nawiązać kontakt z siłami Światłanajprawdopodobniej otrzymasz kontakt z planem astralnym i eterycznym i oczywiście Archontowie przeszkadzają.  Proponuję dla każdego najpierw dokonaćbezpośredniego i stabilnego kontaktu z własną wyższą jaźnią.

Rob   Co możemy zrobić na poziomie 3W i wyższym poziomie, aby chronić, pomóc i ratować walenie i wszystkie inne piękne żywe istoty na Ziemi, które niszczone?

Kobra   Na poziomie duchowymmożecie podłączyć się z nimi z miłością.  Napoziomie psychicznym, możecie rozpowszechniać informacje dla mas, co dzieje się z nimi, aby zwiększyć ludzką świadomość.  Kiedy wystarczająca ilość ludzi zda sobie sprawę, większość rzeczy, które dzieją się teraz, nie będą mogły istnieć.

Kobra o polaryzacji światła i ciemności   Kontrast światła/ciemności nigdy nie miał istnieć. Ciemność nie została celowo stworzona.  To było wynikiemnieprzewidzianej losowej funkcji, która została utworzona z próżni.  Kiedy ciemne siły zostaną usunięte, nie będzie więcej potrzeby na istnienie ciemnościKontrast, który będzie kontynuowany nie będzie kontrastem polaryzacji pomiędzy Światłem i ciemnością.  Będzie to naturalny kontrast pomiędzy różnymi życiowymidoświadczeniami, które będą miały mniej lub bardziej pozytywną naturę.

Rob   Wydaje się, że jest ogromna ilość bólu i ogromnego cierpienia na planecie ztymi wszystkimi pedofiliami i torturami.  Wszystkie o tym informacje są ujawniane.  Jak ludzie zintegrują ten aspekt naszej zbiorowej jaźni?  Na poziomieduchowym lub na mocniejszym poziomie wymiarowymw jaki sposób możemyominąć gniew i oburzenie, gdy przechodzimy przez te zmiany?

Kobra   Po pierwsze, będzie to proces stopniowy.  To nie jest coś, co przeciętny człowiek może przetrawić przez jeden dzień.  Wielka część uzdrawiania nastąpi, kiedy ludzie zaczną rozumieć, że cała ludzkość w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, co się wydarzyło, ponieważ milczała i nie powiedziała NIE.  Wiele osób, które wiedziały o tym i tolerowały to, czego nie można tolerować.  Teraz to się skończy tylko dlatego, że wystarczająca ilość ludzi mówi, że ma już tego dość.

Rob –  Czy to prawda, że kosmici mogą i będą wpływać na ludzi we śnie i na jawie?  Jak im dano pozwolenie na to, czy jest to poza pozwoleniem na jakiś sposób?

Kobra   To jest umowa duszy.  Każdy, kto został wcielony na Ziemi i należy do siłŚwiatła, wszyscy pracownicy Światła, wojownicy Światła zawarli umowę do korzystania z pomocy w procesie przebudzenia.  Oczywiście można anulować to porozumienieale nie polecam.  Zawsze dobrze jest mieć trochę miłosnej pomocy od naszych braci i sióstr z gwiazd.

Rob   Czy system bankowy musi zostać zupelnie zatrzymany przed Wydarzeniem?   Czy jest możliwe, że coś można zrobić, aby był to proces stopniowy, a gdy to się stanie ludzie sami zauważą?

Kobra –  Będzie to nagły reset podczas Wydarzenia.  Nie jest możliwe, aby przekształcić system bankowy stopniowo, po prostu dlategoże jest zbytskorumpowany.  Musi być reset i kabał musi być usunięty z systemu bankowego.

Rob – Czy siły Światła lub inne siły Galaktycznej Federacji mają gotowe plany, aby wycofać rolnictwo zwierząt na rzecz alternatywnych metod produkcji żywności, replikatorów i innych zaawansowanych metod?

Kobra   Tak, oczywiście.  Może być, ze niektórzy ludzie nadal będą potrzebowaćjeść mięso, ale będzie to odbywać się w znacznie bardziej kochający ihumanitarny sposób, niż do tej pory.  To nie będzie przemysł masowy, jak jest teraz – to będzie skończone.

Rob  Jak długo zajmie, aż planeta stopniowo stanie się wegetariańska?

Kobry  To jest indywidualny proces.  Niektórzy ludzie są już wegetarianami, aniektórym zajmie trochę więcej czasu.  Jedynie co mogę powiedziećjeśli zwierzę jest zabite na żywnośćjest to część cyklu życia, a nie część przemysłu w celach zarobkowych.  To jest inna historia.  Niektórzy ludzie  w fazie, gdzie potrzebująmięsa jako żywności.

Rob   Ostatecznie wszystko ulegnie zmianie i lew położy się z barankiemWedługSzaruli lub Boni z Ziemi Wewnętrznej  pewnego dnia zobaczymy zwierzętamięsożerne staną się zjadaczami trawy.  Zgadza się, prawda?

Kobry   Tak to prawda Taki sam proces będzie z istotami ludzkimi.  Ludziommoże zająć sporo czasu na dostosowanie.

Rob –  Jeśli osoba umrze przed Wydarzeniem, podczas gdy Archonci nadal mająkontrolę nad ziemską machiną reinkarnacjiczy ona ma szansę ucieczkiprzymusowej reinkarnacji, jeśli ma wiedzę o Archontach?

Kobra   To jest możliwe, ale nie jest łatwe.  Zawsze była możliwość ucieczki od tego mechanizmu ponownych narodzin, ale to nigdy nie było łatwe i wciąż niejest łatwe.  Ale jeśli masz trochę zrozumienia o Archontach, to staje się łatwiejsze, ponieważ możesz ukierunkować się po procesie śmierci ibędziesz wiedział co się dzieje.

Rob   Wydaje się, że wielu pracowników Światła wyraziło zgodę na kontrolęArchontów i podjęło reinkarnację, aby służyć swoich braciom i siostrom w matrycy.

Kobra   Jest jedną rzeczą, aby podążać za procesem Archontów a inną, abydokonać świadomego wyboru wcielenia i pomagania innym istotom.  To są różnehistorie.

Rob   Więc niektóre istoty nie miały wyboru, jak tylko ponownie wcielić sięczy to prawda?
Kobra  Tak, i niektóre istoty miały plan, aby pomóc ludzkościaleArchonci wybrali im rodziców.  To jest powód, dlaczego wielupracowników Światła ma problemy z rodzicami, bo nie wybrali sobierodzicówArchonci wybrali im rodziców.
.

Opis Archontów:  http://treborok.wordpress.com/about/archonci/

źródło: Krystal

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: