Wieloryby, Delfiny, Koty i Psy

Znalezione obrazy dla zapytania kot motyl

 

Archanioł Metatron:  Święty Waleń – ponowne wyłonienie się energii Złotego Delfina

Przekazane przez Jamesa Tyberonna, 5 czerwca 2011

Przetłumaczyła Wika

Mistrzowie,  Delfin i Wieloryb to niewiarygodne Istoty, które sprowadzają na tę planetę olbrzymie ilości Krystalicznego Światła.  Te walenie/Cetanie (Cetacean) to wysoce rozwinięte inteligentne istoty z Syriusza B, które są na Ziemi po to, by za sprawą wyjątkowych metod i rezonansów pomagać ludzkości w sposób, którego zrozumienie jak na razie daleko przekracza waszą wiedzę i wyobraźnię. Te przepiękne istoty spełniają niezliczone role, pośród których najważniejszą jest zakotwiczanie Światła w wodach oceanów, pokrywających ponad dwie trzecie waszej planety.  Współpracują oni bezpośrednio zarazem z żywą esencją planety Ziemi, jak i nadświetlną świadomością masową rodzaju ludzkiego.  Świadomość Świętego Walenia wywodzi się ze starożytnej i pozaczasowej linii. W ciągu ostatnich pięciu dekad wyłania się ona ponownie, aby przenosić podstawową fi-krystaliczną (phi-crystalline) częstotliwość, która jest przeznaczona specjalnie do podnoszenia energii i przekształcania składowych harmonicznych po to, by umożliwić wymagane rozszerzenie wymiarowe spolaryzowanej Ziemi w Krystaliczne Pole Punktu Zerowego Wszech-Ziemi.  Cetanie byli już na Ziemi przed ludzkością, i przed dualnością.  Dlatego można wziąć całkiem dosłownie to, co mówimy wam o Złotych Delfinach – one powracają, a zarazem, paradoksalnie, one również na was czekały.  Ich esencja przekracza czas, przekracza przestrzeń.  Czy ogół ludzkości jest w stanie to dostrzec, czy też nie, Złote Delfiny istnieją w was samych.  I na poziomie podświadomym wołają one do ludzi, aby przebudzić w nich Wewnętrzną Boskość Prawdziwego Ja.  Opowiadają ludziom o radości, wrodzonej wolności i duchu Bezwarunkowej Miłości.  Złote Delfiny powracają, Złote Delfiny są WAMI…a ich czas jest teraz!  Święte Wody, ponieważ oceany pokrywają znaczną większość waszej planety, logiczne będzie wyciągnięcie wniosku, że wewnątrz nich istnieją niewiarygodne węzły mocy, wiry i portale.  Cetanie nie tylko troszczą się o te centra, ale i wpływają na nie i wzmacniają te ważne energie.  Ponieważ Syriusz B to planeta oceanów, te mistrzowskie istoty mają wysokie kwalifikacje, umożliwiające im podjęcie się misji utrzymywania we właściwym stanie tego ogromnego obszaru Ziemi.  Wieloryby i delfiny nie są osamotnione w spełnianiu swego dobroczynnego zadania w waszych wodach.  Żółwie morskie, foki oraz żywe energie mineralne świadomych raf koralowych odgrywają w tym konkretne i istotne role.  Są to niewiarygodnie ważne i pozytywne energie. Jednak to właśnie delfiny i wieloryby przenoszą podstawowe wibracje potrzebne, by pomóc Ziemi we Wzniesieniu.

Drodzy Ludzie, nadszedł czas, byście sobie uświadomili, kim są te Stworzenia, i powstrzymali bezrozumną zagładę tych życzliwych Mistrzowskich Istot, które są tu po to, by wam pomóc.  Wyniszczanie populacji wielorybów i delfinów wciąż się odbywa w niektórych krajach, które muszą się teraz przebudzić.  Nawet w Ameryce Północnej pewnym plemionom pozwala się niestety odbierać życie wielorybom podczas archaicznych tradycyjnych „obrzędów”.  Na pewnych obszarach utrzymuje się pseudo-uzasadnione przekonanie, że te boskie inteligentne istoty są niezbędnym źródłem pożywienia.  Kochani, mówimy wam oto, że ani wieloryby, ani delfiny nigdy nie zgodziły się służyć ludzkości jako źródło pożywienia.  Istoty te mają taką samą duszę i energię jak ludzkość, choć zawartą w innej fizycznej matrycy.  Mają one takie same myśli i świadomość, jaką macie i wy.  Ich misja jest nazbyt ważna, aby zezwalać na kontynuację wyniszczania ich gatunków.  Nigdy nie miały być one źródłem pożywienia dla ludzkości, i jest to czas, by rozpoznać tę prawdę.  Istnieją zamiast tego inne ustalenia, dotyczące pewnych gatunków roślin i zwierząt, które spełniają te potrzeby nawet w oddalonych rejonach Ziemi.  Mistrzowie, być może zaskoczy was to, lecz wiedzcie, że wielu z was istnieje równolegle jako Cetanie.  Albowiem duch, dusza w tych istotach, pochodzi z Boskiej Inteligencji i jest częścią waszej duszy grupowej.  Wielu z was w przeszłej i obecnej erze istniało wielowymiarowo w postaci delfinów.  Miliony spośród was, ludzi, są świadome tej wielkiej, niewypowiedzianej Prawdy.  Na Syriuszu B istnieją delfiny i wieloryby z poziomu awatarów.  Istnieją też Wzniesieni Mistrzowie w ludzkiej formie, którzy weszli na plan ziemski jako istoty połączone (mergence-meld ’walk-ins’), takie jak Anaya-Ra.  Mistrzowie ci mają w sobie esencję Złotego Delfina i są tutaj, by być kanałami dla jej przekazów.  Usłyszcie to wezwanie!

Złote Delfiny

Delfiny-awatary znane są jako Złote Delfiny.  Delfiny te wytwarzają ogromne pole auryczne czystego złotego krystalicznego światła, które stanowi latarnię czystej Bezwarunkowej Miłości.  Energia Złotego Delfina pojawiła się pierwotnie na Ziemi po to, by zakorzenić w niej swe kody, zanim planeta weszła w całkowite biegunowe spolaryzowanie.  Delfiny te mają prawdziwie krystaliczną naturę i emitują rezonans Fali OMM Bezwarunkowej Miłości.  Esencja ich powraca teraz po to, by odegrać ważną rolę we Wzniesieniu zarazem Ziemi, jak i Ludzkości. Zaangażowane są one w ponowne zakodowanie Krystalicznych Dysków Słonecznych oraz kodowanie Krystalicznej Sieci-144.  Pływają w eterycznych kapsułach/gondolach/kokonach ponad Słonecznymi Dyskami i Krystalicznymi Wirami, aby ponownie zaprogramować planetę.  Złote Delfiny są również pomiędzy Syriuszami, Plejadianami i Arkturianami, którzy zachęcają was do używania kryształów w celu połączenia się z Krystaliczną Siecią, właśnie wykończaną na waszej planecie, dzięki czemu ludzkość będzie mogła utrzymywać wyższe częstotliwości, co pomoże w zakodowaniu waszego 12-pasmowego DNA.  Ich subtelne energie są niebiańskie (empyrean), eteryczne i fizyczne.  Należą one zarazem do porozumienia Syriańsko-Plejadiańskiego, jak i do tego, co można określić jako Radę Nibiriańską.  Ta ostatnia jest bardzo zaangażowana w rozwijanie kodów DNA dzięki inżynierii genetycznej i dostarczanie ich planetom i rasom planetarnym gotowym, by wejść na wyższy poziom ewolucji.  Ich prace w tym zakresie prowadzone są przy współudziale Świadomości Świętych Felidów z Syriusza A. Felidowie – albo Felinianie – również należą do Przymierza Syriańskiego i Rady Nibiriańskiej.  Te istoty o Boskiej Inteligencji pojawiły się na planie ziemskim już w pradawnych czasach w specjalnych rolach i kształtach.  Te, które obecnie znajdują się na Ziemi w formie fizycznej, stanowią rodzinę, którą określamy mianem „kotowate”, i wyrażają jedynie pewną część świadomości swej syriańskiej natury. Dzieje się tak dlatego, że Felinianie działają głównie w eterycznym czy też niewidzialnym królestwie antymaterii.  Ich pełna świadomość zaistniała i przejawiła się w erach lemuriańskiej, atlantydzkiej i egipskiej.

Mistrzowie wywodzący się ze Świętych Felidów byli zaangażowani w sprawy inżynierii genetycznej w Świątyni Oczyszczenia na Posejdii (część Atlantydy) w czasie Złotego Wieku Jedynego Prawa.  Przeprowadzane to było w bardzo pozytywny i dobroczynny sposób w czasach poprzedzających tragiczne w skutkach nadużycie tej technologii przez Arysjkich Synów Beliala w czasie smutnego końca ery atlantydzkiej.  Felidowie z Syriusza A i Cetanie z Syriusza B są znawcami w scalaniu ducha z materią fizyczną.  Nie polega to tylko na obdarzeniu fizycznej formy siłą życiową, ale i na zintegrowaniu poziomów świadomości odpowiadających wyższym czakrom z matrycą fizyczną na wielowymiarowym poziomie Mer-Ka-Na.  Ta zdolność do pracy z ludzkością na poziomach energetycznych dotyczy aktywacji wyższych czakr i wyższych ciał krysto-świetlnych. Ten wyższy poziom świadomości to Świadomość Chrystusowa (Crystos), a Cetanie są Krystalicznymi Mistrzami.  Ich rolą na Ziemi jest teraz pomoc w przemianie spolaryzowanej magnetycznej sieci w Sieć Krystaliczną.

Pytanie do Metatrona:  Zatem istoty z Syriusza B są przede wszystkim istotami wodnymi, a istoty z Syriusza A to Koty?

Odpowiedź Metatrona:  Zamieszkała sfera Syriusza B jest głównie wodna, i Cetanie – Delfiny i Wieloryby – są istotami wodnymi.  Mają jednak wystarczająco wysoką świadomość, aby móc przejawiać się w formie, która może zamieszkiwać zarówno wodę, jak i coś, co możecie określić jako ląd.  Istoty z siostrzanej planety, Syriusza A, stanowią inny przejaw życia niż Cetanie.  Na Syriuszu A żyją formy humanoidalne (Gwiezdni Ludzie, Starseed), a także Święci Felidowie (kotowate)) i Kanidowie (psowate) (Felidae and Canidae).  To wszystko są istoty Boskiej Inteligencji, a ich rozmaite przejawy wspierają również plan ziemski.  One wszystkie współdziałają z waszą planetą na wielu poziomach i w rozlicznych formach. Cetanie z Syriusza B mogą wybrać, czy wcielić się na Ziemi bezpośrednio w ludzkiej formie, czy jako delfiny lub wieloryby.  Mogą one także zdecydować się na istnienie w waszym świecie w formie eterycznej.

Cetanie-Delfiny są indywidualnymi duszami, inkarnującymi się na płaszczyźnie fizycznej. Emanują one radosną energią i choć zajmują ciała delfinów w sposób jednostkowy, mają też naturalną zdolność do tworzenia niewiarygodnie złożonych pól zbiorowej energii, potężnych pól grupowych wewnątrz kapsuł, które emitują olbrzymie fale najczystszej energii krystalicznego złotego światła. Zasięg tych pól i drgań energii jest rozległy.  Kiedy kapsuły drgają w unisonie, generują one energie wyjątkowo dobroczynne dla Ziemi i ludzi.  Pole delfinów jest w bezpośrednim rezonansie z innymi wymiarami, włączając w to obszar przymierza Syryjsko-Plejadiańskiego.  Kiedy delfiny wyskakują z wody i obracają się w powietrzu, tworzą wiry radosnej energii, a energia ta wytwarzana jest przez grupę, przez zbiorowość całej kapsuły.  Energia ta równoważy i podnosi energię Ziemi.  Takie kapsuły dostrajają energię węzłów mocy i w efekcie stwarzają węzły ruchome, które są umieszczane w obszarach wymagających wyregulowania.  Świadomość delfinów i wielorybów pochodzi z tego samego źródła.  Być może was to zdziwi, ale ciała wielorybów są zazwyczaj zajmowane przez grupy Cetan, istot z Syriusza B.  Można powiedzieć, że większe wieloryby, np. humbaki i płetwale błękitne, są swego rodzaju bio-statkami, zajmowanymi czasem nawet przez setkę istot, stopionych w jedną grupową świadomość.  Energia emitowana przez te wieloryby podobna jest do ogromnego ruchomego wiru-portalu.  Stają się one kondensatorami boskiej elektro-krystalicznej energii, która zakotwicza Ziemię w wyższych wymiarach. Kiedy wyrażają one swą radość wyskakując z wody, wyjątkowe OMM-Fale tej energii mogą przemierzać nawet setki mil.

Pytanie do Metatrona:  Zaintrygowała mnie informacja dotycząca rodziny Felidów i Kanidów z Syriusza A.  Czy rzeczywiście mówisz o kotach i psach?  Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?

Odpowiedź Metatrona:  Pewne rasy tak zwanych przez was kotów domowych i psów są w rzeczywistości unikalnymi, specjalnie zaprojektowanymi pochodnymi rodzin Felidów i Kanidów.  Spełniają one specjalne role pomocników ludzi.  „Udomowione” odmiany kotów to formy ze Złotej Ery Atlantydy poddane przeróbkom genetycznym.

Koty i Psy

Zarówno koty, jak i psy w swej aktualnej ziemskiej formie służą ludziom, swym opiekunom, jako zasilający ich w energię pomocnicy.  Oba te gatunki mają zdolność stapiania swych pól energetycznych z ludźmi i stawania się fragmentami osobowości swoich opiekunów.  To dlatego zaczynają one często przejawiać fizyczne cechy swych „właścicieli”, choć ta szczególna właściwość charakterystyczna jest raczej dla psów.  Psy emanują energią lojalności i bezinteresownej miłości.  Ich oddanie, które ludzie odbierają na poziomie energetycznym, może być pomocne na wiele sposobów.  Psy stają się zarazem towarzyszami, jak i obrońcami swoich opiekunów.

Kot w swej świadomej przestrzeni funkcjonuje raczej w sferze eterycznej (w antymaterii).  Dlatego właśnie w przeszłości wiele społeczności czciło Felinian w formach jaguara, lwa, tygrysa i pumy.  Istoty te są wyjątkowo świadome form myślowych, istniejących w sferach eterycznych i mogą zaoferować niewidzialną moc i ochronę.  Kot domowy może w potężny sposób chronić swych opiekunów przed nieprzyjemnymi formami myślowymi i negatywnymi energiami.  Pewne rasy psów również mają tę właściwość, ale jest ona silniejsza w rodzinie kotowatych.  Mruczenie kota jest bardzo dobroczynne, gdyż uzdrawia ono, naprawia i chroni ludzką aurę.  Dawno temu ta mistyczna cecha kotów została rozpoznana, dlatego w wielu starożytnych społecznościach istniały „koty świątynne”; również szamani mieli często kocich towarzyszy i sprzymierzeńców.  Również i przedstawiciele rodziny psów, np. wilki, posiadają tę zdolność.  Zarówno koty, jak i psy są w stanie wyczuwać i widzieć w większej ilości wymiarów, niż jest do tego zdolne oko ludzkie.

Unikalne stopienie z ludzką świadomością

Tak jak ludzkość, żyjąc w dualności, osiągnięcie swej pełnej świadomości ma jeszcze przed sobą, tak samo te formy Felidów i Kanidów, które są kotami i psami, stanowią jedynie fragment świadomości i energetycznego spektrum swych syriańskich aspektów.  Jednakże te przejawy ich energii w ten własnie sposób zostały zaprojektowane i dzięki temu istoty te mogą tak mocno związać się z ludźmi, którym służą, że pomiędzy człowiekiem i jego „zwierzęciem” może rozwinąć się trzecia świadomość, która ma niezmiernie dobroczynny wpływ na ewolucję człowieka-opiekuna.  Ziemska świadomość psów i kotów działa raczej w oparciu o wzorce myślowe połączone z potężnymi instynktownymi wyzwalaczami.  Ich specjalnie zaprojektowane DNA obdarza je unikalną, boską zdolnością sprzymierzania się i bycia „zaprogramowanymi” przez ludzi, z którymi współpracują.  Kiedy to się wydarza, istoty te są w stanie otrzymywać telepatycznie obrazy myślowe, przesyłane przez ich opiekuna.  Tak jak myśl ludzka może zaprogramować żywy kryształ, tak samo dzieje się, choć w inny sposób, z psami i kotami.  Można powiedzieć, że w psie czy kocie tworzy się pewien aspekt osobowości danego człowieka.  „Zwierzę” jest wtedy zdolne pomagać temu człowiekowi zarówno w sposób fizyczny, jak i emocjonalny, zapewniając pociechę, towarzystwo, dostarczając energii, uzdrawiając, wykrywając choroby, łatając dziury w aurze, oraz stanowiąc ochronę w sferze fizycznej i eterycznej.  Kiedy część osobowości ludzkiej stapia się z którymś z Felidów lub Kanidów, energia ta może się w unikalny sposób rozwijać i często reinkarnować, przyłączając się ponownie do swego „właściciela”, by dalej pomagać mu w tym samym życiu albo w innych wcieleniach.  W ten sposób ludzie mogą przez dziesiątki lat współpracować z tą samą esencją psa lub kota, pojawiającą się w kolejnych ciałach ich zwierząt.  Na przykład dwa koty, których opiekunem jest obecnie ten channeler, były z nim w innych ciałach, kiedy był dzieckiem w tym wcieleniu, a w jego przeszłym życiu w Egipcie pojawiły się jako udomowione leopardy.

 Zakończenie

Syriusz to nie tylko fizyczny podwójny układ gwiazd z obiegającymi go planetami.  Stanowi on częstotliwość wibracyjną sfery, która osiągnęła Wzniesienie.  Dlatego też stanowi on święty niebiański rezonans i sposób istnienia w rozszerzonej świadomości.  Syriusz jest we wszystkich swych wymiarach zarówno fizyczny, jak i nie-fizyczny.   Gwiazdy układu Syriusza są portalami czy też bramami do tych innych wymiarów, a delfin oraz wieloryb są żywymi portalami i bramami, odbiornikami i nadajnikami tej energii. W niedalekiej przyszłości ludzkość to zrozumie i uszanuje swych Syriańskich Braci ze Świętych Wód. Tymczasem Złote Delfiny i Mistrzowskie Statki Platynowych Wielorybów będą płynąć przez czas śnienia Omni-Ziemi, tkając magiczne niteczki OMM, pomagając w Krystalicznym Przejściu waszej planety…z miłością czekając na przebudzenie się ludzkości.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani. …i tak właśnie jest.

http://www.be8.com/forum/topics/archangel-metatron-the-sacred

źródło

Reklamy

Doświadczenie śmierci i królestwo życia po życiu

aa-metatron-1

 

 

Pozdrowienia, Mistrzowie.  Jestem Metatron, pan Światła.  Miło jest nam powitać każdego z was w wektorze bezwarunkowej miłości.  Teraz porozmawiamy na bardzo ciekawy temat.

Drodzy Ludzie, życie nigdy się nie kończy!  Nie ma śmierci w sposób, o jakim być może myślicie.  Świadomość jest wieczna.

Wielu z was boi się umrzeć bardziej niż chciałoby się przyznać.  Czy spędzacie wiele czasu rozmyślając o życiu po śmierci czy też nie, w pewnej chwili ziemskiej wędrówki wszyscy zadacie pytanie, co się stanie, kiedy stąd odejdziecie, i co czeka was po „drugiej stronie”.  Nawet ci, którzy zdecydowali się twierdzić, że po fizycznym istnieniu nie ma nic, o ironio, najpierw nad tym przemyśliwali.

Dlatego chcemy pomówić o doświadczeniu śmierci.  I, Mistrzowie, podczas, gdy czytacie słowa tego channelingowego przekazu, proponujemy wam przyjmowanie subtelnych intuicyjnych katalizatorów – udostępniamy wam intuicyjne kody aktywacyjne stanowiące część częstotliwości pomocnych w rozwijaniu intuicji.

Wasze obecne religie patriarchalne głoszą, że po śmierci idzie się do nieba albo do piekła.  Chcemy powiedzieć coś innego.  Kochani, nie ma fatalistycznego końca z sądem ostatecznym, którego skutkiem byłaby wieczna nagroda albo wieczne potępienie.  W rzeczywistości istniejecie bez końca.  Życie toczy się wiecznie.

Śmierć nie jest jakimś strasznym doznaniem, którego trzeba się bać.  To, co jest nazywane śmiercią, jest narodzinami do większej rzeczywistości i pod wieloma względami rzeczywiście jest cudownie pięknym przebudzeniem.  Prawdę mówiąc narodziny w świecie fizycznym są znacznie bardziej traumatyczne niż powrót do „anielskiego królestwa”.  W istocie właściwym określeniem dla wyjścia z fizyczności może być „powrót do domu”.  Niektórzy dysponują szerszym horyzontem, zapewniającym większą wrażliwość i zrozumienie, ponieważ z takimi niezwykłymi zdolnościami się narodzili.

W chwili odejścia duchowa esencja opuszcza ciało fizyczne i przywdziewa swoją formę eteryczną.  W pewnych sytuacjach rzeczywiście może unosić się nad ciałem widząc również pomieszczenie poniżej.  Każdy z was miał o wiele więcej okazji, aby doświadczać śmierci, niż się wam wydaje.

Świadomość opuszcza ciało fizyczne na wiele sposobów, zgodnie z niezliczonymi okolicznościami przejścia, czy to z powodu choroby lub starości, czy nagłej śmierci wywołanej wypadkiem samochodowym.  W takich przypadkach jak starość, głęboka śpiączka albo choroba Alzheimera, świadomość może przejść całkowicie do strefy poza doczesnością, chociaż biologicznie osoba wciąż pozostaje przy życiu.  Śmierć fizyczna może również następować stopniowo.  Dla tych, którzy są u kresu życia z powodu choroby, proces przejścia często jest przeplatany chwilami odzyskiwania świadomości i jej fragmentarycznej utraty – następuje etapowy transfer świadomości, w którym wchodzenie i wychodzenie z ciała może zachodzić przez kilka dni, zanim ostatecznie się je opuszcza.  Osoba przechodząca przez taki stopniowy proces jest w stanie ascendencji i często może widzieć  anioły, przewodników i bliskich, którzy już dokonali przejścia.

Takiego zjawiska doświadczają często osoby, które muszą pozbyć się lęku przed śmiercią.  Ono w pewnym sensie umożliwia szereg wypadów rozpoznawczych – krótkotrwałych przedśmiertnych wycieczek zwiadowczych, które zapewnią przejście bez lęku i uświadomienie sobie, że nie ma się czego bać.  Ci, którzy mieli doświadczenia przedśmiertne, z reguły twierdzą, że przynosi to nie tylko wielkie poczucie spokoju, lecz pokazuje otoczenie pełne tak wielkiego światła i szczęśliwości, że pojawia się niechęć do powrotu do świata fizycznego.

Kiedy ten próg zostanie przekroczony, następuje automatyczne przejście i wzniesienie do wyższego stanu.  Te wyższe stany mają wiele poziomów, które odpowiadają polom wymiarów.  Po śmierci wymiary stanowią sedno wibracyjnych barier, co jest chyba bardziej zrozumiałe jako różne poziomy psychicznych wibracji.

Większość z was dokona przejścia niezwłocznie po swojej śmierci.  Będziecie całkiem zadowoleni zdając sobie sprawę, że wciąż jesteście świadomi, mimo iż pod względem fizycznym już nie żyjecie.  Wielu z was uraduje się, kiedy pojmie, że nadal pozostaje sobą.  Wasz wewnętrzny narrator i obserwator doświadczeń pozostanie tym samym, którego mieliście podczas zakończonego niedawno fizycznego wcielenia.  Zachowacie pełne rozpoznanie swojego życia, a kiedy wspomnicie określoną czasoprzestrzeń, ta będzie natychmiast ogniskowana i dostępna.  Będziecie mogli komunikować się z innymi, którzy byli w zakończonym życiu dla was ważni.

Naturalnie, będziecie mieli świadomość, że nie jesteście już w ciałach fizycznych.  Znajdziecie się w innej formie, której wizerunek może się wydawać podobny do fizycznego, lecz szybko się nauczycie, że w niefizycznych warunkach trzeba działać zupełnie inaczej.  Staną się oczywiste różnice pomiędzy ciałem fizycznym a nowym, jak choćby ta, że jesteście niewidzialni dla osób żyjących, i że jesteście w stanie przenikać przez fizyczną materię.  Być może trzeba będzie ponownie przyswoić sobie niektóre prawa behawioralne, bo w nowym środowisku nie można tak samo realizować swojego potencjału twórczego i cech motorycznych myśli czy emocji.  Na początku możecie być zdumieni, kiedy znajdziecie się w pięciu różnych miejscach na raz nie mając pojęcia, dlaczego tak się dzieje.

Być może początkowo możecie nie widzieć sekwencji przemieszczania i możecie się czuć, jakbyście byli rzucani z jednego miejsca w drugie bez ładu i składu – dosłownie przenosząc się od jednego doświadczenia do drugiego.  Możecie nie rozumieć, że jesteście napędzani szybkością myśli.  Tak więc bezpośrednio po śmierci pojawią się etapy ponownego uczenia się nawigacji i dostosowywania do nowego pakietu fizyki mentalnej.

Nastąpi też faza dokładnego przeglądu materiału z niedawno ukończonego fizycznego doświadczenia.  Zaś po takim przeglądzie  pojawi się kolejne naturalne rozszerzenie, w którym zajdzie stopniowe połączenie duszy oraz integracja  innych wcieleń i aspektów – nie tylko wcieleń ziemskich, ale też z innych rzeczywistości.  Gdy zajdzie owo rozszerzenie, tożsamość duszy w naturalny sposób się powiększy i zmieni się forma eteryczna.  Wtedy można wybrać wygląd korespondujący z innym wcieleniem lub ciało duchowe stanowiące szkielet zawierający wszystkie doświadczenia.

Anomalie

Czasem, w nagłej i niespodziewanej sytuacji, jak choćby wypadek, śmierć następuje tak szybko, że istota traci orientację.  Dzieje się to zazwyczaj tylko wtedy, gdy jest ona nadmiernie przywiązana do życia fizycznego i nie może odejść.

Generalnie jest to problem mniej rozwiniętych dusz, które czują, że nie wypełniły swoich zadań lub dusz, które z różnych powodów są  tak mocno przywiązane do konkretnego życia, że nie mogą zgodzić się na przejście.  W bardzo rzadkich przypadkach osoba zmarła może stanowczo odmówić zaakceptowania śmierci i desperacko skupiać emocjonalnie energię na  ponownym wprowadzeniu do formy fizycznej.  W innym, podobnym, scenariuszu ktoś może być obsesyjnie owładnięty jakimś szczególnym celem lub nie ukończonym projektem i przez jakiś czas będzie próbował to sfinalizować, aż zaaprobuje fakt, że jego ziemski pobyt dobiegł kresu.  W końcu i tak staje się jasne to, co dla innych jest oczywiste.  Czasem konieczna jest interwencja mediatorów, którzy pomagają przekierować mylne działania na inny tor.  I Mistrzowie, miejcie świadomość, że naprawdę przy każdym są przewodnicy, którzy pomogą w pełni rozumieć sytuacje związane ze śmiercią.  Większość przechodzi klarownie.  A jeśli przejdzie się bez dezorientacji, bardzo często jest się witanym przez rodzinę i przyjaciół,  którzy przeszli wcześniej.  To daje poczucie komfortu i euforyczne uznanie tego królestwa, które emanuje poczuciem dobrostanu.  Będzie można wypocząć – jeśli spokój będzie pożądany lub konieczny.  Czas wypoczynku jest wspaniałym rozszerzeniem, w którym pojawia się atmosfera ekstazy.  Często powstaje odczucie szybowania w polu jasnego, białego światła przemieszanego z niezwykłymi, wyraziście świecącymi kolorami.  W tej fazie osoba znajduje się w stanie błogości i łatwiej jej jest zrozumieć, że nastąpiło rozdzielenie.  Ale nadal ma możliwość skupiania myśli na ziemskim planie.  Może odkryć, że myśl szybko dociera do kogoś lub czegoś, na czym się koncentruje.

Będąc w tym stanie można odwiedzać przyjaciół i krewnych, składać wizyty w przeszłości, witać znajomych z młodości i bezproblemowo podróżować przez przestrzeń i czas.  Można ponownie stać się dzieckiem, zobaczyć siebie jako bobasa w otoczeniu rodziny w okresie Bożego Narodzenia, lub odbyć spacer po salach liceum, do którego uczęszczało się 60 lat wcześniej. Można zdać sobie sprawę, że nie ma przesunięcia czasu pomiędzy początkowym zamysłem lub myślą a jego przejawem, jak to ma miejsce w życiu fizycznym.  Z rozkoszą będzie się badać te zjawiska jak z marzeń, lecz działające naprawdę – jasno i przejrzyście.  Istnieją sposoby, aby wciąż pozostając na płaszczyźnie ziemskiej zapoznać się z realiami i wymiarami życia pozagrobowego.  Zostanie to pokrótce omówione w niniejszym wykładzie.

Teraz ważne jest aby zrozumieć, że nikt nie umiera, jeśli sam nie dokonał takiego wyboru.  Decyzję podejmuje zawsze wyższa Jaźń.  Dlatego nikt nie umiera przed swoim czasem, lub gdy nie dopełnił swojego życia, że tak się wyrażę, jeśli nie zakończył wybranych przez siebie, z tego czy innego powodu, życiowych lekcji.

Ustawiczny rozwój

Moi drodzy, opisy z doświadczeń po śmierci rzeczywiście są różne…,  zmieniają się w zależności od osobistego systemu wierzeń i ilorazu Światła.  To może się wydawać bardzo zawiłe, szczególnie dla ludzi dogmatycznie przekonanych o istnieniu wiecznego raju, piekła czy nieba, albo też o wiecznym pokoju.  W rzeczywistości ci, którzy  tak silnie wierzą w religijne nauki, często na początku natychmiast stwarzają obrazy świętych i białego światła, co odpowiada ich duchowemu programowi.  Co ciekawe, to pozwala im na łagodniejsze przejście w porównaniu do kogoś, kto nie wierzy w życie pozagrobowe.

Jednak, aby było jasne, śmierć nie jest wiecznym miejscem spoczynku.  To nie jest niebo z ulicami ze złota lub demoniczna udręka w jeziorze ognia, nie ma też nieskończonej pustki…, choć na krótko można doświadczyć podobnych wizji, jeśli się mocno w to wierzy.  Takie przywidzenia będą krótkotrwałe, ponieważ pojawią się przewodnicy i opiekunowie, swego rodzaju „asysta doradcza” pomagająca tym, którzy aby przystosować się do życia pozagrobowego, potrzebują odpowiednich instrukcji i przewodnictwa.  Asysta doradcza składa się z zaawansowanych dusz, które mogą należeć zarówno do osób żywych jak i zmarłych.  Pomocnicy, którzy jeszcze żyją, wypełniają tę służbę w fazach pozacielesnych, kiedy ich ciało śpi.  Wtedy pracuje ich międzywymiarowa świadomość, która wysyła ich w określone miejsce.  Wspierający przewodnicy, którzy wciąż pozostają przy życiu, są szczególnie pomocni, ponieważ mają więcej bezpośredniego zrozumienia uczuć i emocji bieżącego czasu oraz ziemskiej rzeczywistości, jaka dla zmarłej duszy właśnie się skończyła.  Tacy ludzie mogą nie pamiętać swojej nocnej aktywności.  Ci przewodnicy rozumieją, co oznaczają liczne doznania  poczucia zamieszania i wspomagają orientację tych, którzy w fazie bezpośrednio po śmierci są zdezorientowani.  Ogólnie rzecz ujmując: stara dusza (według waszej terminologii), która doświadczyła wielu  poziomów treningu świadomości i większej liczby ziemskich wcieleń, nie będzie zdezorientowana podczas przejścia z fizyczności do niefizyczności.

Ćwiczenia przygotowawcze

Pewne działania przygotowujące do życia w zaświatach można podjąć już za życia fizycznego.  Na przykład niektórzy z was na poziomie fizycznym intensywnie praktykują zagłębianie się w głębokiej medytacji, aby wychodzić z ciała czy poszukiwać wizji, inni stosują posty, ćwiczą świadome śnienie, oddechy jogiczne albo szamańskie podróże.  Takie praktyki bardziej zaznajamiają was ze środowiskiem życia po śmierci.

Doświadczenia związane z rozszerzaniem świadomości do światów wielowymiarowych bardzo korzystnie przygotowują pośmiertne przejście. Wszyscy, którzy żyjecie fizycznie, możecie nauczyć się świadomie nawigować po wymiarach i zapoznawać się z niuansami światów, w których żyje się po śmierci. Jest to bardzo przydatne przygotowanie do przejścia.  Jeśli będziecie lepiej rozumieć  warunki ponadczasowości i nawigowania myślami, będziecie wiedzieć, czego się spodziewać.  Z niewielką dozą wysiłku i przygotowań każdy z was może sobie pozwolić na nauczenie się samo-programowania i świadomego śnienia.  Przez samo-programowanie rozumiemy po prostu stwarzanie intencji zapamiętywania snów.  Zanim pójdziecie spać medytujcie koncentrując się na rozmyślnych i ciągłych sugestiach.  Skutki was zaskoczą.

Ci z was, którzy stali się mistrzami świetlistego ciała krystalicznego Mer-Ka-Na, doświadczą tych światów, a po śmierci będą wykorzystywali ten proces w zależności od stopnia ilorazu Światła.  Można się go nauczyć studiując Klucze Metatroniczne.  W rzeczywistości królestwa, które można odwiedzić w Mer-Ka-Nie, to sfery życia pozagrobowego.  Często je odwiedzacie podczas nocnego snu, a czasem możecie je pamiętać po przebudzeniu.

Natomiast oddzielenia od fizyczności, jak już wspomnieliśmy,  mogą przebiegać różnie – w zależności od jednostki, jednak mają pewne cechy wspólne, które dotyczą was wszystkich.  Dalszy rozwój własnych umiejętności i głębszego odczuwania oraz bardziej jednoznaczne pojmowanie natury własnego wielowymiarowego istnienia jako części Wszystkiego Co Jest, pozwala na pełniejsze zrozumienie własnej rzeczywistości, a tym samym poszerzenie możliwości i większą swobodę.

Sprawdzenie, co się dzieje podczas śmierci

Teraz opiszemy szczegółowo pewne istotne tematy, z których niektóre elementy zostały poruszone wcześniej podczas tego przekazu, jednak zasługują na to, aby wspomnieć o nich jeszcze raz, ponieważ warto je dokładnie zrozumieć.

Mistrzowie, w momencie waszego przejścia z  fizycznej rzeczywistości, opuszczacie cielesną powłokę, i jak już wcześniej wspomnieliśmy, natychmiast możecie się znaleźć w odmiennym ciele.  Odkryjecie, że jest to ta sama forma eteryczna, w której podróżowaliście w snach i podczas wychodzenia z ciała. Będziecie czuć się bardzo wygodnie, a nawet znajomo, ponieważ w rzeczywistości każdy z was opuszcza swoje ciało każdej nocy podczas snu.  To drugie ciało może wydawać się fizyczne, ale w nowym środowisku zaoferuje wam więcej możliwości i szybko będzie urzeczywistniać wasze nowe życie po śmierci.

Początkowo większość z was zechce pojawiać się w formie z ostatniego życia fizycznego, która  będzie silniejsza.  Najczęściej jest wybierana postać ze szczytowych lat fizycznych.  Podróżuje się błyskawicznie, ponadczasowo – za pomocą myśli.  Na przykład, jeśli ktoś pomyśli o bliskiej osobie w Wirginii, natychmiast się przy niej znajdzie.  Będzie mógł skontaktować się z nią telepatycznie.  Ta osoba będzie mogła odebrać komunikat podświadomie i może, ale nie musi, rozpoznać źródło takiego myślowego przekazu.

Lecz osoby fizyczne nie dostrzegą zmarłej.  Kiedy taka osoba zmarła wysyła swoją świadomość do świata fizycznego za pomocą myśli, znajdzie się tam w postaci eterycznej jako zjawa, według waszej terminologii.  Lecz dodamy, że z pewnością znajdą się istoty, które się nią zainteresują, na przykład zwierzęta, które miała za życia – one mogą widzieć duchy  dość wyraźnie.  W istocie, kiedy duch wejdzie do domu,  w którym wciąż mieszka jego rodzina i zwierzęta – koty i psy mogą go przywitać entuzjastycznie.

To jest, ogólnie mówiąc, faza w której ponownie odkrywa się niesamowite cechy nowej formy i umiejętności przemieszczania się za pomocą myśli. Kiedy się odkrywa, że można coś robić wykorzystując proces mentalny, można poczuć się wspaniale.  Można latać w ten sam sposób, jak lata się w stanie snu.  Można lekko przechodzić przez lite obiekty – czy to ściany, budynki czy góry.  Można bezpośrednio, za pomocą siły woli i myśli, przenosić się z miejsca na miejsce czy od jednej osoby do innej.  W tej wczesnej fazie można nawet zdecydować się na zwiedzanie planety – jej powierzchni i wnętrza!  Można również widzieć plan astralny planety czyli emanacje królestwa dewów i królestwa minerałów.

Na początku tego procesu wszystko będzie podobne do snu.  W większości przypadków ludzie zaraz po śmierci decydują się pozostawać w dość ścisłym związku z płaszczyzną Ziemi jeszcze przez kilka tygodni po odejściu, zanim przejdą wyżej.  W tym finalnym okresie można komunikować się z wieloma osobami, które odgrywały za życia ważną rolę.  Należy pamiętać, że czas, jakim go teraz postrzegacie, nie istnieje w sferze niefizycznej, dlatego po śmierci nie będziecie doświadczać jego liniowego upływu.

Podczas, gdy po śmierci jeszcze przez 4 – 6 tygodni, według ziemskiej chronologii, pozostaje większość ścisłych powiązań i bezpośrednich kontaktów z ziemskim planem, osoba zmarła znajduje się w czasie „teraz” i jest zupełnie nieświadoma sekwencyjnej chronologii.  Innymi słowy, osobie zmarłej ten okres minie bardzo szybko, zgodnie z naturalnym przepływem myśli i przestrzeni w bezczasowym scenariuszu.  W ten sposób niektóre osoby uzależnione od potrzeby komunikowania się i spełnienia, mogą znajdować się w tym stanie miesiącami, nawet przez lata – jednak nie jest to normą.  Pewnie nie będziecie zaskoczeni, wiedząc że większość będzie eterycznie uczestniczyć  we własnych stypach i pogrzebach.

Wiele osób, które doświadczyły stanów z „życia po śmierci”, a następnie powróciły do życia fizycznego, mówi o tym, że przed ich oczami przewinęło się całe życie.  Jest to coś w rodzaju źle rozumianego tłumaczenia pomiędzy podświadomym stanem snu a egocentryczną interpretacją czołowego płata mózgu.  Dokładniej to opisując: wasze życie fizyczne – od narodzin po głęboką starość – może być rzeczywiście obserwowane  po drugiej stronie zasłony, lecz odbywa się to w trakcie uważnego studiowania przeglądu, a nie jako szybki przebłysk.  Taki wybiórczy przegląd jest z reguły dokonywany z pomocą przewodników i odbywa się na poziomie wyższym, niż ten ze wstępnej fazy pośmiertnej.

Każdy z was tego doświadczy, będziecie też mogli wybrać ważne fragmenty, nie tylko w celu ich  przestudiowania, lecz aby je ponownie przeżyć według własnego uznania.  W wielu przypadkach dusza wybiera dziedziny, w których zostały podjęte błędne działania.  W takich przypadkach będzie wam prezentowana alternatywna reakcja, aby zrozumieć, co mogłoby mieć miejsce i w jaki sposób wpłynęłoby to na poprawę sytuacji. Wtedy następuje głęboka nauka.  To jest to, co wasze religijne teksty nazywają „sądem”.  Jednak w tym stanie nie chodzi o emocje związane  z winą i udręką, ponieważ na tym poziomie jesteście ponad osobowością, o jakiej myślicie.  Badacie to z poziomu wyższej Jaźni – można powiedzieć, że niemalże z poziomu trzeciej osoby obserwującej.  Ma to miejsce w czymś, co można nazwać Centrum Treningowym.  Lecz, aby wyrazić się jasno, jest to wymiar psychologiczny lub stan bez „miejsca”, jeśli się myśli o przestrzeni w wymiarze fizycznym.

Po zakończeniu tej fazy możecie dokonać wyboru, czy chcecie powrócić i narodzić się na nowo.  Kiedy zdecydujecie się nie inkarnować już w cyklu ziemskim, możecie wybrać którąś z licznych opcji alternatywnych.  Istnieje mnóstwo innych wszechświatów i galaktyk, które oferują niesamowite doświadczenia poznawcze.  Większość bardzo różni się od tego, czego doświadczacie w Układzie Słonecznym – na Ziemi.  Tylko nieliczne stanowią rzeczywistości fizyczne.  Niektórzy z was są zaawansowani w kontaktach z innymi królestwami, włącznie z tymi z Arkturus, Plejad i systemu binarnego Syriusza.  Cały Kosmos dosłownie tętni życiem, chociaż trzy wyżej wymienione brzmią znajomo i były ściśle powiązane z systemem Ziemi i jej cyklami w czasach cywilizacji Mu czy Atlantydy.  Wielu z was współistniało na tych światach w wyższych stadiach w formacie światła, w formach życia fotonicznego.

Będziecie zatem musieli się zdecydować, czy zakończyliście studiowanie dualizmu czy nie, a ci, którzy odpowiedzą „nie”, będą się na nowo przygotowywać do powrotu.  Większość dusz robi pomiędzy wcieleniami przerwę.  Ogólnie rzecz ujmując, zanim podejmie się decyzję, zazwyczaj odczekuje się 20 – 40 lat.  Lecz musimy jeszcze raz wyjaśnić, że trudno wam zrozumieć fizycznie czas i ponadczasowość po drugiej stronie, ponieważ jesteście dostrojeni do czasu sekwencyjnie liniowego.

Wasz czas powrotu w niemałym stopniu  zależy od wyboru tych, z którymi chcecie wejść w relacje na planie ziemskim.  Aby umożliwić kontakty, zawiera się poprzedzane zawiłym planowaniem umowy.  Trzeba dokonać przeglądu dusz i grup dusz żyjących w dualizmie, które zostają wybrane, aby coś dokończyć lub zrównoważyć – podobnie jest z wyborem rodziny i lekcji związanych z rozwojem.  Wybiera się astrologiczne wzorce, które są najbardziej odpowiednie dla osobistego rozwoju.  Dusze, które decydują się na powrót do dualizmu, przechodzą przez fazę treningową w niefizycznych częstotliwościach innych planet w waszym Układzie Słonecznym.  Dusza wędrująca po planie ziemskim jest na terenie testowym lub na Uniwersytecie Dualizmu, jednak jest tylko częścią większej całości.  Każdy z was spędza czas we wszystkich sferach wybranego planu nauki w Układzie Słonecznym.  Zasadniczo odbywa się to podczas życia po śmierci, w ramach przygotowań na kolejny poziom – etap reinkarnacji.  Jednak częściowo może to zachodzić również w trakcie snu za życia ziemskiego.  Każdy z was może każdej nocy, będąc w stanie głębokiego uśpienia, wchodzić w stan, który można by nazwać życiem po śmierci, jakkolwiek tylko nieliczni zachowują wyraźne wspomnienia w stanie czuwania.

Wybór wzorca duszy

Drogi człowieku, nie myśl, że analizowanie życia po śmierci będąc na innych planetach czy gwiazdach, to jakiś folklor albo nieprawda.  Dusza zdobywa wiedzę w różnych królestwach, przy każdej tam bytności, lecz tą zdobytą wiedzą musi się wykazać podczas pobytu na Ziemi, dlatego ten  musi być skonstruowany efektywnie.  Duchowy rozwój musi przejawiać się w myślach i czynach za sprawą skutecznych manifestacji woli w fizycznej rzeczywistości. Każda dusza musi sobie starannie wybrać właściwy i najbardziej odpowiedni model spośród niezliczonych układów gwiazd i planet, które stanowią duchowe wzorce.  Kiedy dusza schodzi na płaszczyznę ziemską w nowe wcielenie, wybiera jeden z 12-tu podstawowych wzorców, jakimi są znaki Zodiaku.  Te wzorce reprezentują optymalny temperament, osobowość i mentalne dostrojenie. Wybierana jest również płeć, rasa i ciało fizyczne, ponieważ ono stanowi uprzedmiotowienie modelu duszy – odzwierciedlenie progresywnej indywidualności duszy w kolejnym planowanym ziemskim doświadczeniu.

To, czym się z wami właśnie dzielimy, było znane przedstawicielom wielu zaawansowanych  cywilizacji, włącznie z MU, Atlantydą Prawa Jedni, Egiptem i Grecją.  Po nastaniu dominacji i kontroli nad wami religii patriarchalnych opartych na lęku, nauki zostały ukryte, że tak powiem, w podziemiu, i były ujawniane tylko w tajnych enklawach.  W znanych wam czasach historycznych nauczał ich Platon i Pitagoras. W ostatnich czasach Edgar Cayce, który w rzeczywistości był inkarnacją Pitagorasa i aspektem egipskiej istoty Ra-Ta.  Jak już przy wielu okazjach mówiliśmy, płaszczyzna ziemska jest Uniwersytetem Dualizmu.  Królestwo ziemskie jest jednak tylko częścią szkolenia.  Po śmierci żyjecie w innych królestwach należących do waszego Układu Słonecznego, które bezpośrednio zasilają dualizm / wolną wolę doświadczeń świata fizycznego. Dualna Ziemia jest jednoznacznie i dobitnie planetą wolnej woli, a przejawy oraz obraz tego królestwa przyczyny i skutku całkowicie zależą od dominujących wyborów dokonywanych przez poszczególne jednostki.  Biorąc pod uwagę wasz Układ Słoneczny, tylko Ziemia dysponuje takim trójwymiarowym życiem.

W królestwach poza-doczesnych każda jednostka ma do dyspozycji jakąś formę przewodnictwa, aby móc się dalej rozwijać. Takie przewodnictwo zapewniają nauczyciele – niektórych z nich możecie nazwać wniebowstąpionymi mistrzami lub aniołami.  Wybierani są przez wasze wyższe aspekty / Jaźń Nadduszy na zasadzie wolnej woli.

Ci z was, którzy myślą, że życie po śmierci nie wymaga wyzwań, powinni przemyśleć to jeszcze raz.  Zawsze jest potrzebny nakład pracy, jednak i w naturze świadomości tkwią przyrodzone siły motywujące, które umożliwiają rozwój.  W rzeczywistości ciągle będziecie odczuwać potężną naturalną skłonność, głęboką tęsknotę za tym, aby się uczyć.  Dusza ma mocno zakorzenione pragnienie rozwoju, i to dotyczy wszystkich dusz.  To jest wrodzone i stanowi naturalną część powracania do wszechjedni, do pełnego scalenia z Prastwórcą…, z tego poziomu taki ruch jest programowaniem, które może być określane jako DNA duszy.

Chcemy także dodać, że ważnym aspektem zakończenia cyklu ziemskiego jest nauczenie się pełnego i zdecydowanego doświadczania wibracji szczęścia, równowagi i dobrego samopoczucia.  Tego można się nauczyć osobno w ramach aspektów wibracyjnych Wenus.  Dlatego proszę, nie uważajcie, że cykl ziemski jest tylko pracą i „zero” zabawy, że tak powiem.  Wyrażanie radości i głębokiej wibracji miłości jest nad wyraz ważne. W rzeczywistości, mniej więcej w co czwartym wcieleniu postanawiacie skupiać się na miłości, często specjalnie aranżując je tak, aby spędzić je pośród oddanej rodziny. Takie wcielenia są celowo przeplatane wcieleniami trudniejszymi,  z większą ilością wyzwań. Akturus, w powiązaniu z Wenus, jest często wybierany dla wcieleń artystycznych – włącznie z muzyką, sztuką i kreatywnym pisaniem.

Kurs cyklu ziemskiego

Ważne jest, aby wiedzieć, że proces reinkarnacyjny obejmuje dwanaście głównych ośrodków kształcenia.  Wszyscy spędzacie w nich czas, zanim jeszcze ukończycie ziemski cykl.  Nazywamy ten cykl „cyklem ziemskim”, ponieważ Ziemia jest, jak wspomniano, fazą testów, w które są wplatane intensywne aspekty.  Więc w tym sensie Ziemia jest najważniejszą częścią programu nauczania i jedyną, którą trzeba opanować.  Są one wymienione poniżej w ogólnym zarysie.

Planetarne aspekty intensywnego rozwoju w cyklach Ziemi:

1. Merkury – umysł – rozwój umysłowy – komunikacja.
2. Wenus – miłość – emocje – artystyczna ekspresja – pielęgnowanie.
3. Ziemia – odpowiedzialne tworzenie – pole testowe.
4. Mars – temperament emocjonalny – siła.
5. Jowisz – determinacja – mocne strony – przywództwo – mądrość – pewność.
6. Saturn – duchowe oczyszczanie – tygiel.
7. Uran – mediumizm – czakry intuicyjne / rozwój gruczołów.
8. Neptun – mistyczne badania natury rzeczywistości.
9. Pluton – doskonalenie przeciwności (losu).
10. Księżyc – harmonizowanie, usuwanie wątpliwości, równowaga żeńska.
11. Słońce – witalność – równowaga męska.
12. Arkturus – wejście / wyjście – twórcze wyrażenie sił życiowych.

Należy zwrócić uwagę, że księżyce Saturna i Jowisza (jak też księżyc Ziemi – jak wspomniano powyżej) również są częścią studiów częstotliwości ich aspektów planetarnych.  Na Merkurym istnieje siedem poziomów, na Wenus – cztery i pięć na Jowiszu.  W rzeczywistości każda z planet i gwiazd posiada wiele poziomów, które mogą być uznawane za stopnie… a te mogą się nieco różnić w zależności od potrzeb i wymogów związanych z postępem danej duszy.  Saturn jest bardzo złożony i skomplikowany.  Kurs dostępny na Saturnie obejmuje usuwanie nieprawidłowych wzorców, oczyszczanie z niewłaściwych przekonań i skłonności włącznie z tymi, które powtarzają się jako poważne bariery, i które podczas doświadczeń testowanych w zamierzonej iluzji na ziemskim planie utworzyły rażąco ohydny wzorzec złych czynów. W niektórych, skrajnych przypadkach, dusza która znajdzie się w tyglu Saturna, bywa kompletnie zrestartowana. W ten sposób dusze, które popełniły na Ziemi ciężkie zbrodnie, mogą zacząć od początku.  Do tego procesu służą pierścienie Saturna modulujące intensywność potrzebną do utworzenia nowego szablonu dla ram ziemskiego cyklu.  Tak oto dusza nigdy nie jest  stracona, nawet najbardziej wynaturzona może znaleźć drogę do domu w czystej łasce Boga.

Środowisko życia po śmierci, w którym będziecie się szkolić, to niefizyczne częstotliwości ciał niebieskich w obrębie waszego Układu Słonecznego, i jak podano, również Arcturus, chociaż ten jest poza sferą fizyczną waszego specyficznego Układu Słonecznego.

Gildie mistrzów i podróżnicy w czasie

Istnieje wiele bractw zrzeszających przewodników wspierających rozwój światów, również waszego.  Są to w pełni wniebowstąpione dusze, które zakończyły cykl ziemski i wybrały używanie ciała dla określonych celów: aby przekazywać informacje z dziedziny nauki, filozofii, literatury, sztuki, muzyki oraz rządzenia, a także wynalazki – w pewnych ważnych odstępach liniowego czasu i przestrzeni.  Są wysoko rozwiniętymi, wysoko wyspecjalizowanymi ponadgenialnymi mistrzami, mówiąc waszymi kategoriami, i obejmują dusze takie jak: Pitagoras, Nikola Tesla, Albert Einstein, Sokrates, Platon, Izaak Newton i wielu innych. Najczęściej wchodzą w życie fizyczne rodząc się normalnie, ze wszystkimi fizycznymi filtrami koniecznymi, aby doświadczyć wszystkich zasłon i wyzwań związanych z fizycznością…, lub w bardzo rzadkich sytuacjach mogą przejawić się w fizyczności bezpośrednio, bez przechodzenia przez proces narodzin.  W niektórych przypadkach wchodzą w czyjeś ciało na podstawie umowy w formacie „walk in”.  Jednak trzeba tu zaznaczyć, że prawdziwe „walk in” są bardzo rzadkie.  Niektórzy ludzie, którzy uważają się za „walk in”, doświadczyli ogromnej ekspansji wewnętrznego przyspieszenia do znacznie wyższego stanu Jaźni, lecz nie doszło do faktycznej zewnętrznej wymiany z inna istotą.

Ci, którzy specjalizują się w wywieraniu wpływu na strumień zdarzeń, mogą być określani jako „wysłannicy przyszłości” i są mistrzami manipulacji czasoprzestrzenią. Owi wyspecjalizowani mistrzowie przychodzą, aby pomagać poruszać bieg prawdopodobnych rzeczywistości i ich przejawianie w kluczowych okresach cywilizacji.

Czas na waszej planecie upływa zgodnie z holograficznymi programami.  Istnieją istoty, które są mistrzami – według waszej terminologii – i mają rozwinięte unikalne zdolności do wchodzenia w przestrzeń poza czasem, niejako w taki sam sposób, jak to bywa ukazywane w filmach sci-fi i programach telewizyjnych emitowanych w  „Quantum Leap”.  Omawialiśmy to  we wcześniejszych przekazach.

Natura czasu i przestrzeni – antymateria ukrytej energii

Musicie zrozumieć, że w Kosmosie fizyczność jest wyjątkiem – nie regułą.  Wasi naukowcy są do pewnego stopnia świadomi, że ciemna materia i ciemna energia (używając waszej terminologii), stanowi ponad 95% Kosmosu.  Materia przejawia się w widmach (podobnie jak światło), lecz może być wam trudno zrozumieć to pojęcie.  Zaś jej centra nie występują w znanych wam formacjach, jakie obrazują układy słoneczne z rozmieszczonymi na swoich miejscach w przestrzeni planetami.  Więc kiedy zbudujecie statki kosmiczne, aby fizycznie badać niektóre z tych planet, w  rzeczywistości wydadzą się wam one zupełnie pozbawione życia.  To jest skutek waszych mylnych interpretacji widmowej natury rzeczywistości.

Te środowiska istnieją pośród świata fizycznego, jaki znacie, lecz są dla was niewidoczne.  Wasze fizyczne mechanizmy postrzegawcze nie są po prostu w stanie dostroić się do zakresu ich częstotliwości.  W waszej rzeczywistości współistnieje znacznie więcej rzeczywistości.  I podczas śmierci przechodzicie na drugą stronę zasłon, na niefizyczną stronę torusa, po czym automatycznie jesteście dostrajani do różnych poziomów, reagujecie na prawa fizyki odnoszące się do innych rzeczywistości – realiów, które są niedostrzegalne przy bardzo ograniczonym zakresie zmysłów fizycznych.  Jednak z tamtej strony możecie do pewnego stopnia postrzegać  fizyczną rzeczywistość, sami nie będąc fizyczni.  A, jak już powiedzieliśmy, do sfery fizycznej powracacie na innej częstotliwości własnej i według waszych pojęć powracacie jako duchy.  Rzeczywiście stajecie się niewidzialni i niezdolni od manipulowania fizyczną materią.  Są pola energii i energetyczne bariery, które was oddzielają.  Istnieje nauka dotycząca tego wszystkiego, to nie jest magia!  To fizyka wymiarów, która będzie zrozumiała dla bardziej zaawansowanych społeczeństw z waszej przyszłości, lecz obecnie jeszcze tego nie pojmujecie.

Ukończenie cyklu ziemskiego

Teraz chcemy wam wyjaśnić, że do ukończenia cyklu ziemskiego jest niezbędny pełen komplet faz reinkarnacji.  Jednak możecie wejść do innych królestw mistrzostwa poza cyklem ziemskim.  Wszystkie wejścia i wyjścia z tego cyklu następują przez Arkturus.

Ktoś, kto zakończy cykl ziemski i opanuje dualizm, może zdecydować się pozostać w systemie jako nauczyciel lub przewodnik.  Może też wybrać przeniesienie do wrażeń o większej intensywności i uczyć się tworzenia na szerszą skalę.

Po zakończeniu cyklu ziemskiego informacje, doświadczenia, i umiejętności – tak pilnie zdobywane – są dla was dostępne do innych zastosowań.  W związku z tym pojawiają się znacznie bardziej zróżnicowane możliwości niż te dostępne dla dusz „licencjackich”, które wciąż muszą inkarnować w cyklu ziemskim.

Jedność ze Wszystkim Co Jest

Wasz potencjał jest skierowany na najważniejszy cel: połączenie i stanie się jednym z tą częścią waszej świadomości, którą nazywacie Bogiem.  W tym kontekście możecie łączyć się w świadomości wielości ze Wszystkim Co Jest.  Ale nawet wtedy aspekty waszej indywidualności, wspomnienia, okresy życia i różnych wcieleń zostaną zachowane w części was.  Nic nie znika.  Te aspekty osobowości nadal będą istnieć w tym, co może być traktowane jako żywa dynamiczna ciągła pamięć – w innej przestrzeni – w podobny sposób, w jaki są zapisywane dane w komputerach.  Na poziomie awatara każdy jest składanką wszystkich poziomów swoich Jaźni.  Po uzyskaniu tego ostatecznego poziomu dostaniecie możliwości i sposobność stwarzania na skalę kosmiczną.  Jeden z ostatecznych kursów podyplomowych dla was dostępnych, obejmujący niezbędne szkolenia i wymagany zasób wiedzy, sprawia że dojście do poziomu elohim – awatara aby wykonywać zawód komunikatora – jest  niezwykle trudne. Proces przyswajania takich informacji jest niezbędny dla rozwoju i umiejętności duszy.  Wymagana jest delikatna manipulacja energią i stałe podróżowanie przez wymiary.  Kiedy podjęta zostanie decyzja, niezwłocznie zaczyna się trening – zawsze pod przewodnictwem gildii istot mistrzowskich, które z waszego punktu widzenia mogą być uważane za elohim lub archanioły.

Lecz kosmiczne tworzenie to temat bardzo złożony i zaawansowany, znacznie wykraczający poza poziom cyklu ziemskiego, w którym jesteście teraz.  Możecie stać się przewodnikami i nauczycielami również w ramach waszego systemu ziemskiego.  Są nimi niektóre zaawansowane dusze kończące ziemskie studia, bliskie kresu cyklu reinkarnacji, a także pewni absolwenci cyklu ziemskiego – wybrani, aby pomagać tym, którzy nadal w nim się znajdują.  Jeśli ktoś ma ku temu uzdolnienia i odpowiedni iloraz Światła, dostanie okazję, aby nauczać innych.  Lecz jak już wcześniej wspomnieliśmy, wielowymiarowe nauczanie jest czymś więcej niż uczeniem, jakie znacie, i wymaga wyjątkowo rygorystycznego wykształcenia, które według waszych pojęć zajmuje eony eonów.  Ścieżka takiego nauczyciela prowadzi do wielu sfer rzeczywistości znacznie bardziej złożonych niż wcześniej opanowane w cyklu ziemskim.  Można by to wytłumaczyć według waszych współczesnych religijnych definicji jako zbratanie się z Bogiem Stwórcą.

Rola mistrza-stwórcy zjednoczonego z Bogiem może być bardzo wyspecjalizowana.  Niektórzy, jak ci z nas żyjący w czymś, co może być określone jako forma królestwa metatronicznego – co w uproszczeniu może być wyjaśnione jako prawa fizyki – pracują nad matrycami nowych wymiarów rzeczywistości i nad utrzymaniem poszerzenia w już istniejących.  Używając świętej geometrii stwarzają bazowe matryce nowych światów i przekazują wiedzę w tak wielu formach, jak to tylko możliwe – i nie mam na myśli form fizycznych.  To, co nazwalibyście czasem, jest manipulowane tak, jak artysta używa farb.  To, co nazwalibyście przestrzenią, jest skupiane w osobliwy sposób.

Zakończenie

Kochani, nasz temat może się wydawać dość niezwykły i złożony…, nawet posępny,  jednak wasza reakcja czy wnioski po wysłuchaniu naszej wypowiedzi nie powinny takie być.  To co przed wami, wykracza poza wasze wyobrażenia – jest piękne i nadzwyczajne w swojej świetności.  Nie ma właściwych słów mogących opisać te absolutnie urzekające, wspaniałe królestwa.

Dlatego prosimy was, abyście rozkoszowali się czasem, wykorzystywali każdą chwilę życia.  Delektujcie się pięknem waszej Ziemi, ponieważ to jest rzeczywiście niezwykłe i wyjątkowo cudowne miejsce, a kiedy przejdziecie, pozostanie wam natychmiastowe odczucie, że życie jest zadziwiająco piękne. Będziecie wdzięczni za każdy drogocenny oddech, jaki wykonaliście.  Nawet, kiedy życie jest pełne wyzwań…, w czasie przejścia będziecie skąpani w głębokim poczuciu wdzięczności.  My z królestw anielskich jesteśmy tutaj, aby was wspierać, jesteśmy członkami rodziny – wyciągamy ku wam dłonie i je wam podajemy.  Jednak nie jesteśmy tu, aby rozwiązywać za was problemy.  W ten sposób moglibyśmy pomniejszyć wasz własny wkład na ścieżce rozwoju.  Prosimy, abyście przez chwilę poczuli, rzeczywiście poczuli, wspaniałe światło i energię własnej istoty.  I żebyście przyznali, że życie i śmierć należą do tego samego procesu.  Są to dwa aspekty tej samej rzeczywistości.  Doświadczacie wielu, wielu istnień ludzkich, i za każdym razem jesteście inną osobowością, innym przejawem, niż teraz, jednak wciąż jest to część zjednoczonej Jaźni, która nigdy się nie skończy – zawsze będziecie tego częścią. Pamiętajcie więc, aby kochać siebie, rozkoszować się radością, gdyż to jest dostępne teraz… bo jesteście wspaniałymi istotami,  boskimi aspektami Wszystkiego Co Jest.  Po przejściu  możecie spojrzeć w tył na swoje wcielenia, lecz zawsze jesteście tylko częścią wielkiej i wspanialszej Istoty!

Życie na Ziemi poświadcza wasze kwalifikacje, jest wybranym kursem, a nie jakąś karą czy popadnięciem w niełaskę.  To jest uniwersytet wybrany przez odważne dusze, które zgodziły się zejść i założyć filtry.  To inwolucja do naprawdę wspaniałej ewolucji.  Kiedy opuścicie cykl fizycznych inkarnacji po ukończeniu ziemskiego cyklu, wyciągniecie z nich naukę.  A kiedy to nastąpi i przestaniecie zaliczać się do członków ludzkiej rasy, staniecie się absolwentami  Uniwersytetu Dualizmu.  Jednak każdy wyspecjalizowany aspekt świadomej Jaźni pozostanie, podobnie jak inne części osobowości, które żyją równocześnie w innych systemach treningowych.  W systemach bardziej zaawansowanych myśli i emocje są automatyczne i natychmiast przekładają się w działania, niezależnie od tego, w jakiej aproksymacji materii się istnieje. Dlatego wasze lekcje i doświadczenia zawsze są i będą częścią was.

Mistrzowie, wiedzcie proszę, że duch złączył się z ciałem, ponieważ dokonaliście wyboru, aby opanować niesamowity temat dualizmu, aby uczyć się współstwarzania.  I to jest potwierdzenie wyjątkowości doświadczania tego nadzwyczajnie bogatego świata, i będzie pomocne przy tworzeniu  królestw barw, dźwięków i form. Duch rodzi się w biologii, aby wzbogacić wspaniały obszar świadomości zmysłów i poczuć energię form fizycznych. Przychodzi tu, aby się cieszyć, używać i wyrażać siebie poprzez ciało, umysł i duszę. Te są jak splatająca się w jedno trójca. Dlatego zachęcamy, abyście korzystali z danych wam dni, odnaleźli radość, odkrywali pomyślność, pamiętając że każdy wybór, jakiego dokonujecie, wyznacza przyszłą ścieżkę waszego życia.

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via Tyberonn nr 97  11.06.2014

http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_97white6-10pdf.pdf

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

 

Źródło: Krystal

Świadomość zwierząt: Dobrotliwa natura kotów i psów – święte felidae, cz. 2

 

 

Filtry liniowej świadomości

.

Człowiek również istnieje równocześnie na innych poziomach, jednak jego fizyczny mózg funkcjonujący w częstotliwości trzeciego wymiaru, nie może świadomie i klarownie samodzielnie interpretować innych światów. Umysł, który jest wewnętrznym odpowiednikiem mózgu, może czasem dostrzec znacznie szerszy wymiar jakiegoś ewentualnego wydarzenia przez nagłą krystaliczno – elektryczną eksplozję intuicji lub zrozumienie, jednak na werbalnym poziomie nie może tego odpowiednio opisać. Krystaliczne impulsy elektryczne dostrzegane w waszym trójwymiarowym systemie są tylko niewielką cząsteczką ogromnego krystaliczno – elektrycznego systemu w Kosmosie.

.

Fizyczny mózg człowieka nie jest zdolny samodzielnie dokładnie dostrzec lub zdeszyfrować częstotliwości powyżej polaryzacji. Sam fizyczny umysł nie jest w stanie ogarnąć niezliczonej złożoności i rozmiarów krystaliczno – elektrycznego potencjału oraz istniejących realiów. I, chociaż te nie są osiągalne dla ludzkiego umysłu, są natomiast dostępne na wyższym poziomie umysłu nie-fizycznego – można się do nich dostać przez umysł w Mer-Ka-Nie.

.

Dlatego proszę was, pamiętajcie, że prawdziwe pochodzenie, wieczne źródło oraz siła waszej boskiej inteligencji i świadomości nigdy nie były zakorzenione na poziomie fizycznym. Każdy człowiek istnieje w innych światach, innych rzeczywistościach i innych wymiarach a Jaźń, jak to określacie, jest małą częścią pełnej tożsamości. Dzięki filtrom, które tkwią w fizycznym mózgu, jesteście zdolni skupiać się na świecie fizycznym wokół was, i takie skupienie umożliwia panowanie nad poziomem fizycznym. Zapewniamy, że filtry mają sens, ponieważ gdyby fizyczny mózg nie był chroniony przez ego, świadomość odbierałaby ciągły strumień telepatycznej komunikacji, która by was dekoncentrowała, i byłoby bardzo ciężko utrzymać w liniowym postrzeganiu stałe poczucie tożsamości.

.

Dzięki ego macie silne poczucie tożsamości w świecie fizycznym, ponieważ jesteście w nim w jakimś określonym celu. Lecz powtarzam, to nie jest wasza prawdziwa tożsamość – z kosmicznej perspektywy.

.

Ludzki mózg na poziomie fizycznym po prostu nie jest wyposażony tak, aby móc rozumieć znaczenie sygnałów przychodzących z wyższych wymiarów. Wasze standardowe umysły nie mogą ich odczytać. Mózgowi te impulsy jawią się jako chaotyczna mieszanka oddzielnych migawek / obrazów. Mózg egotyczny, oparty na czasie liniowym, nie może dostrzegać danych, które nie są oparte na sekwencyjnej ciągłości chwil.

.

Co ciekawe, mogą to niektóre istoty z królestwa zwierząt, szczególnie kotowate.

Noszące tę prawdę psy i niektóre rasy kotów skutecznie działają na innych zbiegających się płaszczyznach, dlatego mówię wam, tu tkwi powód, dla którego te istoty ze świadomych kultur zostały uznane za strażników. Dlatego pies szczeka, lub kot domowy szybko reaguje na energie, których ludzkie oko nie dostrzega.

.

Wasi naukowcy rozumieją, że istnieją widma światła. Rozumieją też, że przeciętny człowiek jest w stanie dostrzegać fizycznie tylko to, co jest określane jako węższy zakres światła widzialnego. Psy i pewne koty mogą widzieć (i czuć) o wiele szersze sensoryczne pasmo. Mówię wam również, że fizyczna materia też występuje w falach spektralnych. Istnieją różne widma materii.

.

Wasz system fizycznej rzeczywistości na Ziemi nie jest proporcjonalnie tak rozległy i złożony, jak wiele innych rzeczywistości. Wąskie widma określonych wymiarów fizycznej materii prawie nie wskazują na owocną różnorodność wyższych wymiarów nie-fizycznych… Jeszcze nie rozpoznajecie charakteru nie-fizyczności w waszej własnej galaktyce, nie mówiąc już o kosmosie. Mówię wam, że wszechświaty mogą istnieć wewnątrz cząsteczek, a inne wersje Ziemi współistnieją legalnie tam, gdzie teraz siedzicie, aby przeczytać te słowa.

.

Królestwo zwierząt – zapomniani nauczyciele

.

Omawiane przez nas istoty żyjące w ciałach zwierząt, nauczyły ludzi o wiele więcej, niż się wam wydaje.

Istoty, które nazywacie zwierzętami, dysponują wysoką inteligencją, w unikany sposób sformatowaną do matrycy wzoru myślenia dopasowanego do ziemskiej płaszczyzny.

Zwierzęta są tutaj zgodnie z wcześniejszymi umowami, po to, aby wesprzeć ludzkość na wielu poziomach, a ich aspekty są bardziej złożone, niż to możecie obecnie pojąć. Pomagają wam lepiej zrozumieć i doświadczać lekcji tego uniwersytetu rozwoju ludzkości, po czym powrócą do swojego mistrzowskiego źródła.

.

Zgodnie z mentalnym wzorcem ziemskich wcieleń ludzie są pewnych rzeczy nieświadomi. Dlatego mimo wielkiej odpowiedzialności za traktowanie zwierząt z respektem, królestwo zwierząt nie obciąża was winą. Mentalny format waszego życia na Ziemi jest skonstruowany w taki sposób, że wina nie jest w was wpisana. Natomiast zwierzęta domowe posiadają instynktowny wzorzec życzliwości i bezwarunkowego wsparcia.

.

Jedna z różnic pomiędzy wcielonymi na Ziemi psami a kotowatymi jest taka, że psy są bardziej fizyczne niż koty. Koty wchodzą w bardziej eteryczne pole antymaterii, natomiast psy są umiejscowione bardziej w materii. Psy reagują bardziej na bezpośrednie częstotliwości waszych emocji, natomiast koty bardziej na wibracje i emanację światła. Psy czują i reagują na złość oraz poczucie winy w bardziej namacalny sposób niż koty. Koty nie potrafią znaleźć winy, a taka izolacja od ludzkich fal emocji powoduje wrażenie, że są nieprzystępne.

.

Zwierzęce totemy

.

Królestwo zwierząt ma pełniejsze, wyższe zrozumienie i świadomość niż inne świadome królestwa Ziemi, i zawsze miało sposobność, aby uczyć ludzkość. Niestety, w obecnych czasach raczej zapomnieliście, jak dużo nauczyliście się od przedstawicieli królestwa zwierząt. Ludzie żyjący w społecznościach i kulturach wiejskich obserwowali zwierzęta roślinożerne, dzięki czemu poznali rośliny, które te spożywały jako karmę oraz jako lekarstwo. Dlatego wiedzieli, które rośliny można uprawiać a których należy unikać. Umiejętność przetrwania i zachowań społecznych zwierząt przyswoili nie tylko obserwując, lecz także kontaktując się z nimi telepatycznie.

.

Ludzkość w swoich wcześniejszych wcieleniach, które ją kształtowały, bardziej identyfikowała się z królestwem zwierząt i rozumiała inteligencję oraz mądrość ofiarowaną jej przez naturalne instynktowne wzorce, traktując je jak mądrych nauczycieli. Dlatego i zwierzęta identyfikowały się z ludzkością oraz wpływały na nią do pewnego, rzeczywiście znaczącego stopnia.

.

Pierwotni mieszkańcy Ameryki czcili duchy zwierząt jako posłańców mądrości, a ich totemy uważali za symbole wyższej zbiorowej świadomości planety, objawionej eterycznie, aby wspomóc ludzkość.

Wiedza i intuicyjna komunikacja królestwa zwierząt ze świadomością żywiołaków oraz dewów żywej Ziemi, z królestwem minerałów, ogniem czy powietrzem, wynika ze zrozumienia, że one mogą stanowić wielką pomoc dla ludzkości w tych czasach przesunięcia Ziemi.

.

Pytanie do Metatrona: Powiedziałeś wcześniej, że Felidae są gwiezdnym zasiewem i źródłem świadomości dla ziemskich gatunków kotów i psów. Czy wszystkie ziemskie zwierzęta pochodzą z Syriusza A, z gwiezdnego zasiewu kotowatych?

.

Metatron: Nie. Syriusz A jest źródłem humanoidalnych i kotowatych. Syriusz B jest źródłem świętych waleniowatych – delfinów i waleni. Delfiny i walenie pochodzą z jednego źródła – od waleniowatych (Cetacea), podobnie koty i psy z jednego źródła – gwiezdnego zasiewu kotowatych (Felidae).

.

Syriusz jest nie tylko gwiazdą binarną (systemem z dwiema gwiazdami) z krążącymi wokół planetami. Jest częstotliwością wibracji królestwa, które osiągnęło krystaliczne wzniesienie. W związku z tym oferuje święty niebiański rezonans i sposób bycia w znacznie rozszerzonym stanie świadomości. Syriusz ma dostęp do wszystkich wymiarów, zarówno fizycznych jak i niefizycznych. Gwiazdy Syriusza są portalami do tych innych wymiarów, a Hatorzy, istoty kotowate i waleniowate przejawiają się tu w różnych matrycach / formach, pomagając ludzkości wzrastać w świadomości, równoważyć Ziemię – dzięki temu odnajdziecie drogę do Domu. Syrianie są nadawcami i odbiorcami tej energii.

.

Inni członkowie królestwa zwierząt, żyjący na Ziemi, pochodzą z różnych źródeł. Konie na przykład wywodzą się ze źródła arkturiańskiego.

Zwierzęta naprawdę były waszymi nauczycielami, chociaż nie wybrały ludzkiej ścieżki rozwoju – jak powiedziałem, zwierzęta nie są na Ziemi, aby rozwijać aspekt swojej duszy, lecz aby wspierać aspekt duszy ludzkiej. Mogę was zapewnić, że ludzkość jako gatunek nie mogłaby posuwać się naprzód, gdyby nie było tu istot z królestwa zwierząt. W rzeczywistości niektóre zwierzęta, jak wół i inne ssaki oraz ptactwo zgodnie z umowami zgodziły się być źródłem pożywienia dla ludzkości. Dziwi was, że to się stało na drodze umowy? I, nawet jeśli dziś o tym nie mówimy, również królestwo roślin oferuje ludzkości ogromne wsparcie.

.

Zwierzęta hodowlane wybierają ziemskie wcielenia dla pozytywnych celów. Koty i psy pełnią wyjątkową rolę uczestniczenia w życiu ludzkiego społeczeństwa. To wynika z wyższych, pierwotnie uzgodnionych umów usługowych. I chciałbym dodać, że połączenie osobowości ze zwierzętami domowymi, z genetycznie poprawionym rodowodem kotowatych, daje większe możliwości.

.

Wzajemne oddziaływanie

.

Wiele osób odkrywa, że o wiele łatwiej jest im nawiązywać kontakty z czworonogami niż z innymi ludźmi. Zwierzęta domowe nie sprzeciwiają się. Koty i psy są szczególnie oddane, wspomagając ludzi w pokonywaniu blokad, przede wszystkim dotyczy to ludzi starszych i samotnych. Oba gatunki – psy i koty, pomagają ludziom uczyć się na nowo kochać i otwierać swoje serca. Psy są połączone z ludzkim ciałem emocjonalnym, a koty z ludzkim poziomem psychicznym / mentalnym. Oba są bardzo różnymi przejawami kotowatych, jednak są nastawione na pomaganie, oba są wyjątkowo zdolne do tworzenia aspektu osobowości swojego właściciela.

.

Jeśli człowiek tworzy fragment osobowości z kotowatym lub psowatym, ta energia może się wspaniale rozwinąć i – aby go nadal wspierać – częstokroć narodzić na nowo / przewinąć się w innym swoim wcieleniu jeszcze w tym wcieleniu właściciela. Dlatego człowiek może mieć przy sobie tą samą istotę energetyczną swojego kota czy psa w kolejnych ciałach psów czy kotów, na przestrzeni 70 lat .

Na przykład oba koty i oba psy, którymi obecnie opiekuje się Tyberonn, były z nim w różnych ciałach we wcześniejszym wcieleniu w Egipcie jako oswojone lamparty.

.

Pytanie do Metatrona:  Zwierzęta domowe są często dla swoich właścicieli jak członkowie rodziny. A kiedy odchodzą, właściciele są całkowicie załamani. Czy ta sama esencja duszy zwierzęcia może narodzić się natychmiast, kiedy jego posiadacz chce mieć nowe zwierzę?

.

Metaron: Połączenie osobowości zwierzęcia domowego jest w istocie specyficzną częścią ludzkiego właściciela, fragmentem jego osobowości. Jeśli takie zwierzę fizycznie umiera, połączony fizycznie fragment świadomości zostaje w całości na poziomie eterycznym, aby nadal być w łączności z człowiekiem.

.

Kiedy zwierzę umrze lub się zagubi, opiekun często jest w stanie czuć jego esencję, a nawet widzieć je we śnie. Właściciel może komunikować się z osobowością istoty zwierzęcia, która faktycznie rodzi się w ciele kolejnego zwierzęcia. Najlepiej, kiedy w ciągu 2 – 3 tygodni po zejściu starego dostaje się nowe zwierzę należące do tej samej rasy, co poprzedni zwierzak. W nowym ciele charakterystyczne oznaki osobowości i cechy dotychczasowego zwierzęcia pokażą się w krótkim czasie, a wtedy związek i wsparcie będzie kontynuowane.

.

W przypadku nowych zwierząt domowych i innej rasy lub innej matrycy astrologicznej, podobieństwa mogą nie ujawnić się natychmiast, lecz mieszanka esencji i wsparcie będą miały to samo źródło. Ważne jest, aby to rozumieć.

.

Odpowiedzialność

.

Kochani ludzie, w roku 2014 i w kolejnych latach będziecie zmuszeni przejąć większą odpowiedzialność, ale też mieć silną świadomość dla wsparcia, jakie jest wam ofiarowane przez królestwa żywej Ziemi. Nie możecie już dłużej przymykać oczu na nadużycia wobec tych dobrotliwych istot i wszelkich form życia, dlatego mówię wam że wszystko jest energią, wszystko jest świadomością.

.

W nowym paradygmacie to staje się coraz bardziej oczywiste. Czasy, kiedy postrzegaliście zwierzęta jako niższe formy świadomości, były związane ze starymi energiami. Trzeba to rozważyć i zaprzestać zamykania zwierząt w klatkach, przetrzymywania w ogrodach zoologicznych i akwariach. To dotyczy też sposobu umieszczania w zbiornikach – dla rozrywki – delfinów, które mają większą świadomość, i waleni – taka forma jest ogólnie tolerowanym okrucieństwem.

.

Pytanie doMetatrona: Wyjaśniłeś, że pewne zwierzęta wyraziły zgodę, by służyć na Ziemi jako źródło pożywienia w celu wspierania ludzi. Czy to prawda?

.

Metatron: Wasze dusze weszły do biologii i ciał, kiedy tworzyły liczne formy życia na Ziemi pre-dualnej. Rozszerzenie większości form życia nastąpiło w epoce nazywanej przez was eksplozją kambryjską, ponad 500 milionów lat temu. Ludzkość pojawiła się w przybliżeniu przed 200 milionami lat, biorąc pod uwagę bieżący strumień czasoprzestrzeni w aspekcie liniowym.

.

Natura królestwa zwierząt ewoluowała w taki sposób, że dominują gatunki mięsożerne. Musicie zrozumieć, że wzorzec stadny, zbiorowa świadomość zwierząt – wzorzec myślowy, który mocno przenika pole stadne -wiąże się z instynktami. W pewnym sensie każdy wyodrębniony dziki gatunek zwierząt jest jak drzewo, a fizyczne zwierzęta to jego liście. W naturze zwierząt, w brutalnym aspekcie ich zstąpienia nie ma cząstki indywidualnej. Chociaż może trudno wam zrozumieć, że jedna rasa zwierząt stanowi żer dla innej – dzieje się tak, ponieważ w przeszłości zawarły umowę zgodną z aktualnym paradygmatem, że jeden gatunek będzie stanowił źródło pokarmu dla drugiego. Zwierzęta w tym aspekcie mają umysł stadny – zbiorowa świadomość integruje wiele dzikich ciał. Natura znalazła w tym wrodzonym procesie równowagę. Kiedy za źródło pokarmu posłuży młody, stary lub osłabiony członek pola umysłu stadnego jakiegoś gatunku królestwa zwierząt, nie ginie świadomość indywidualna, ponieważ takie zwierzę nie ma aspektu zindywidualizowanego, choć tak może się wam wydawać.

.

Wzorzec umysłu stadnego pozostaje żywy i stopniowo się udoskonala, a przeżywają osobniki silniejsze. Świadomość zwierzęcia, które jest zwyczajnie pożerane, wycofuje się i jednostka na nowo przyłącza się do wzorca całej grupy. Umysł stadny na swoim wyższym poziomie rozumie to i daje na to przyzwolenie. Zwierzę w taki sposób pochwycone, a następnie pożerane, nie jest świadome – w ludzkim rozumieniu – a jego energia po prostu natychmiast z powrotem przenika do pola ciała stada. To może być dla was zagmatwane, lecz w pewnym sensie można to brutalnie przyrównać do przycinania krzewu lub drzewa. Grupa przetrwa pośród Natury, kiedy wpisze się w warunki, które umożliwiają przeżycie gatunku, podobnie jak drzewo lub krzew wypuści nowe liście, kiedy jakieś są usuwane.

Drzewo przetrwa, w podobny sposób przetrwają gatunki.

.

Odpowiem teraz na twoje pytanie: ludzkość u swego zarania oparła się na pewnej biologii, która wymuszała konieczność spożywania pokarmu, aby przetrwać. Jak już powiedziałem, stało się tak za sprawą przyzwolenia planety Ziemi. Polowanie, aby wyrazić się według waszych pojęć, stało się sposobem na przeżycie, a dzięki temu, że wasze grupy społeczne rozwijały się, odbywało się to w trybie honorowym i za obopólną zgodą. Ofiara była uhonorowana. Lecz w dzisiejszych czasach polowanie stało się sportem, pogonią za zdobyczą, gonitwą za pierwotną emocją. Taki cel pochodzi z dolnej czakry – forma władzy dla rozrywki…, to nie jest właściwe, bo nie dzieje się z konieczności. Tłumaczenie, że takie polowania są potrzebne, aby zachować kontrolę…, lub chów zwierząt przeznaczonych do polowania na farmach…, kiedy polowanie odbywa się dla emocji lub zabawy / sportu – jest niewłaściwe i nieodpowiednie, to nie jest wyższa ścieżka. Rozumiecie różnicę?

.

Zakończenie

.

W obecnych czasach, w pewnych kręgach ludzkich jest moda na wielkie, chciwe niszczenie Ziemi i ich królestw, traktując zwierzęta i rośliny nieorganicznie.

Zaś niektóre kręgi New Age traktują ogół ludzi jak aroganckich grzeszników, którzy zanieczyszczają Ziemię i niszczą naturalne królestwa ziemskie kosztem przyszłych pokoleń.

Uważam, że po części to prawda i zmiany są konieczne. Jednak nie usprawiedliwiamy niewłaściwych i nieodpowiedzialnych akcji tych ludzi.

.

Chodzi o to, że niektórzy, chcąc aby było lepiej, tymczasem czują się beznadziejnie straceni, myślą, że zmiany na lepsze nie nastąpią. Połączona determinacja do czynienia zmian na lepsze jest niezbędna, jednak trzeba zaprzestać skupiania się na niewierze. To jest fałszywy sposób stwarzania nowej Ziemi. Koncentracja na beznadziei i zwątpieniu stwarza beznadziejne zwątpienie.

.

Dlatego daję wam wgląd w nadzieję. Chcę podkreślić, że Ziemia jest dynamicznym przejawem waszych myśli. Ludzkość jest wciąż współtwórcą Ziemi i Omni-Ziemi we wszystkich prawdopodobnych rzeczywistościach.

Kochani Mistrzowie, powiadam wam, że Ziemia jest wspaniałą i celową iluzją, stworzoną całkowicie przez myśli. Ogół ludzkości w obecnych czasach nie zdaje sobie sprawy z faktu bycia współtwórcami Ziemi, której będzie doświadczać.

.

W holograficznym programie czasu istnieją inne wersje prawdopodobnych rzeczywistości, w których światli uduchowieni ludzie darzą się wzajemnym szacunkiem, w których Ziemia i wszystkie jej królestwa żyją w pięknej harmonii. Programowanie dualizmu ziemskiego poziomu jest inteligentne i bosko zaplanowane. Proces rozwoju tego doświadczenia bierze pod uwagę krzywą uczenia się.

.

I mówię wam, że Ziemi tak naprawdę nie da się zniszczyć. Możecie i będziecie tworzyć wzniesioną Ziemię za sprawą pozytywnego skupienia na manifestacji, nie zaś koncentracji na zwątpieniu, że to jeszcze się nie stało.

Ani Ziemi, ani żadnemu z ziemskich królestw – minerałów, roślin czy zwierząt – nie zostało zabrane nic, co nie było wcześniej uzgodnione, i co nie jest dozwolone w liniowym hologramie dramatu rzeczywistości.

.

Może się wam wydać dziwne, że świadomość królestwa zwierząt wchodzi w fizyczność i ziemskie formy na podstawie wyboru, i że świadomość takich zwierząt miała szeroki wachlarz rozwiązań, aby będąc świadomie w stanie nieświadomości, wspierać ludzkość w ewolucji.

.

W niezbyt odległej przyszłości ludzkość zrozumie i zacznie szanować nie tylko istoty z królestwa zwierząt, lecz także kochać wzajemnie siebie oraz piękną Ziemię, która was żywi. To nadejdzie. To się stanie. Nowa Ziemia w roku 2014 i w kolejnych latach oferuje każdemu z was możliwości, aby się wznieść i w stanie theta stwarzać spójne krystaliczne wymiary! Od 2014 do 2038 zajdą ogromne zmiany – zakodowane przez was przemiany, które wybraliście oraz postanowiliście zrealizować i rozprzestrzenić. To są nasiona Nowej Ziemi, Ziemi pięknej, Ziemi która świadomie wspomaga wznoszenie ludzkości. A więc stwarzajcie!!!

.

Jestem Metatron i dziele się z wami tymi prawdami. Wy jesteście ukochani.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn, 12 maja 2014

.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: Krystal

Świadomość zwierząt: Dobrotliwa natura kotów i psów – święte felidae, cz. 1

 

 

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, pan Światła.  Są tu ze mną energie z królestwa aniołów, wniebowstąpieni mistrzowie z Kosmicznej Rady Światła i dobrotliwe istoty z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego.  Pozdrawiamy was – każdego z osobna – w chwili TERAZ bezwarunkowej miłości.

.

Kochani, jesteście tutaj aby się uczyć, dlatego przypominamy, że uniwersytet spolaryzowanej Ziemi został stworzony specjalnie dla rozwoju ludzkich dusz.

.

Boska inteligencja stworzyła, a właściwie współ-stworzyła, na spolaryzowanej Ziemi pole nauki i miejsce spotkań w celu prowadzenia procesu pedagogicznego na tej wersji Omni -Ziemi.  To jest iluzja, stworzona celowo za pomocą myśli, i ona nie może zostać zniszczona.  Weźcie to pod uwagę.  Lecz nie sądźcie, że nie ponosicie żadnej odpowiedzialności za opiekę nad Ziemią i wspierającymi ją królestwami, ponieważ to również jest częścią procesu nauki.

.

Sens tego ziemskiego planu jest związany z dojrzewaniem waszych dusz.  Ziemia się na to zgodziła i wspiera misję Boskiego projektu, a wszystkie jej królestwa są jego częścią. Dlatego mówimy wam, że pośród was żyją wyjątkowe istoty – wersje Boskiej inteligencji, które są tutaj, aby wesprzeć realizację waszych celów i zamiarów.  Niektóre z nich to istoty mistrzowskie.  Odwiedzają was, by wam pomagać i przychodzą w postaci awatara – z pełną świadomością.  Jednak powinniście wiedzieć, że są też wersje dobrotliwych istot mistrzowskich, które, chcąc wspomóc ludzkość, zgodziły się zaistnieć w pewnych formach niższych.

.

Niektóre istoty należące do ziemskiego królestwa zwierząt przybyły, aby was wspierać. Po części chcą wyrazić siebie, jednak w ziemskim wymiarze żyją ze świadomością stadną.  Ziemskie zwierzęta nie funkcjonują na poziomie indywidualnym, lecz na poziomie całego gatunku, natomiast ich najwyższy poziom wychodzi ponad lekcje dualizmu.

.

Dlatego w trakcie tego spotkania pomówimy o świętych kotowatych (Felidae) z Syriusza A.

Wspaniałe istoty, które przynoszą ludziom ogromne wsparcie należą do świętej rodziny kotów i psów (Canidae).

Kotowate reprezentują w pełni rozwinięty i doskonale świadomy krystaliczny przejaw Boskiej inteligencji.  Są członkami zarówno Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego, jak również Rady Mistrzów Nibiruańskich.  Oba gatunki są wam życzliwe i zaangażowane w przesunięcie świadomości rozwijającej się planety i tych planetarnych ras, które są gotowe wejść na kolejny poziom Wzniesienia.

.

Kotowate

.

Kotowate (Felidae) – gatunek kota żyjący na Syriuszu A – to istoty, które pojawiają się na Ziemi w określonych rolach i formach od pradawnych czasów.  Wersje żyjące obecnie na ziemskim poziomie w formie fizycznej należą do rodziny kotów i psów.  Te istoty z krwi i kości są tu, aby was wspierać, a ich ziemska matryca zawiera tylko część świadomości ich syriańskiej natury.

.

Dusza zbiorowa kotowatych pojawiła się tu nie po to, aby rozwijać swój gatunek, lecz po coś większego – aby wspierać Ziemię i ludzkość oraz towarzyszyć wam w ewolucji. Największa część ich świadomości jest poza ziemskim poziomem.  Koty funkcjonują w szerokim spektrum eterycznym lub ukrytej antymaterii.

.

Ze swoją pełną świadomością żyły i objawiały się tu w epokach Lemurii, Atlantydy oraz we wczesnym Egipcie.  Większość świętych kotowatych była zaangażowana w technologie genetyczne w Świątyni Oczyszczania (na Posejdonii) na Atlantydzie, za czasów rozkwitu prawa Jedni.  Ich działania były bardzo pozytywne i szlachetne, jednak z biegiem czasu, przed smutnym końcem ostatniej epoki Atlantydy, ta technika zaczęła być wykorzystywana w tragiczny sposób przez aryjskich Synów Beliala.

.

Mistrzowie kotowatych z Syriusza A i waleni (Cetacea) z Syriusza B zostali przysłani, aby jednoczyć ludzkiego Ducha z fizyczną materią.  Nie chodzi tu tylko o siłę życiową w fizycznej formie, lecz też o instalację w fizycznej matrycy wyższych poziomów czakr, wielowymiarowej świadomości na poziomie Mer-Ka-Na.

.

Możliwość energetycznej pracy z ludzkością oznacza aktywację wyższych czakr i wyższych, krystalicznych ciał świetlistych.  Ten wyższy szczebel jest związany ze świadomością chrystusową, a walenie / delfiny są krystalicznymi mistrzami.  Ich odnowiona rola na Ziemi polega na wsparciu jej przesunięcia z upadających, spolaryzowanych sieci magnetycznych do rozwijających się sieci krystalicznych.

.

Pytanie do Metatrona:  Skoro tak, to istoty z Syriusza B są głównie istotami wodnymi, a z Syriusza A – kotowatymi?

.

Metatron: Królestwo Syriusza B to głównie woda, a Cetaceanie – delfiny i walenie, to istoty wodne.  Niemniej jednak – z poziomem świadomości na tyle wysokim, aby urzeczywistniać formy, które żyją zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

.

Formy życia z siostrzanej gwiazdy – Syriusza A – to przejawy życia inne niż walenie. Syriusz A jest zamieszkały przez istoty humanoidalne (ich gwiezdny zasiew) oraz przez święty gwiezdny zasiew kotowatych.  Wszystkie są istotami posiadającymi boską inteligencję, którą wyrażają na różne sposoby, a na Ziemi pełnią funkcję wspierającą.

Wszystkie wchodzą w kontakt z waszą planetą na wielu płaszczyznach, w niezliczonych formach.

.

Pytanie do Metatrona:  Powiedziałeś, że na planecie Ziemia tylko ludzie przechodzą przez proces duchowego rozwoju.  Czyż delfiny i walenie nie są na wysokim poziomie świadomości i ewolucji?

.

Metatron:  Święte walenie są rzeczywiście w wysokim stadium rozwoju.  Lecz nie są na Ziemi po to, aby się rozwijać.  Są już rozwinięte.  Zrozumcie, że są tu, na Ziemi, aby wesprzeć planetę i wspomóc również ludzi.  Walenie są tu fizycznie, aby zakotwiczyć energię w części ziemskich wód, aby umożliwić planecie zharmonizowanie i ułatwić przejście ze stanu magnetycznego do krystalicznego.  Eteryczny, niefizyczny powrót „złotego delfina” oznacza przybycie mistrzowskich waleni – awatarów, którzy zapewniają bezpośrednie wsparcie dla ludzi rozwijających się do krystalicznej formy Mer-Ka-Na.

.

Walenie wspomagają ludzkość nie tylko w postaci fizycznej, lecz także w mistrzostwie eterycznym – w tym szczególnie pomocne były na Atlantydzie, Środkowej Ameryce i Egipcie.  Ale w obecnej, zaniżonej formie wspierają w dziedzinach emocjonalnych oraz mentalnych, a dzisiejszy główny temat prezentacji to Felidae w postaci kotów i psów.

.

Pytanie do Metatrona:  Jestem zafascynowany informacjami na temat kotów i psów z Syriusza A.  Rozmawiasz z psami i kotami?  Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?

.

Metatron:  Pewne rasy domowych kotów i psów są rzeczywiście wyjątkowym zasiewem Felidae gwiezdnego pochodzenia.  Wypełniają określone zadania we wspieraniu ludzi. Udomowione wersje kotów i psów zostały stworzone genetycznie za Złotych Czasów Atlantydy.

.

Genetycznie stworzone wersje istot z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego miały pełnić funkcję pomocniczą – jak powiedziałem.  Miały pomagać ludziom, którzy coraz bardziej zakorzeniali się w gęstości.

.

To, co nazywacie psami i kotami, pochodzi z tego samego źródła – są potomkami gwiezdnego zasiewu kotowatych.  Koty i psy mają różne formy fizyczne – lecz z tego samego źródła.

.

Kotowate z Syriusza A są w pełni świadomymi istotami krystalicznymi.  Są połączone w zbiorowej świadomości jedności, jednak zachowują indywidualne tożsamości aspektualne z większym polem harmonicznym.  Pole zbiorowe wybrało wspomaganie ludzkości ze wszechświata waszego i innych.

.

Koty i psy

.

Oba rodzaje zwierząt – koty i psy – pochodzące z tego źródła, służą jako dobroczynne energie, które wspierają swoich ludzkich właścicieli.  Oba mają zdolność do mieszania swojej energii z ludźmi, aby ich oczyszczać i łączyć się z fragmentami osobowości swoich ludzkich opiekunów.  Dlatego często zaczynają wykazywać fizyczne cechy swoich panów, chociaż ten aspekt jest bardziej powszechny u psów.

.

Pies przejawia ekstremalną wierność i bezwarunkową miłość.  To oddanie jest przez ludzi odbierane energetycznie i może wspomóc na wiele sposobów.  Psy i koty stały się towarzyszami, uzdrowicielami oraz obrońcami.  Kot ze swoim polem świadomości działa bardziej na poziomie eterycznym (antymaterii).  Z tego powodu wiele minionych kultur czciło formy kotowatych, takie jak: jaguara, lwa, tygrysa czy pumę.

.

Te istoty dobrze postrzegają eteryczne myślokształty oraz ofiarują ludziom ukrytą siłę i ochronę.  Kot domowy jest w stanie ochronić swego właściciela przed niepożądanymi myślokształtami i negatywnymi energiami.  Niektóre rasy psów również mają taką zdolność, lecz ona objawia się w inny sposób.

.

Uzdrowienie wibracji

.

Mruczenie kota jest zbawienne – uzdrawia, naprawia i chroni ludzką aurę.  Mistyczny aspekt kota jest znany od dawna, dlatego wielu pradawnym kulturom towarzyszyły koty świątynne, koty były również towarzyszami i sprzymierzeńcami szamanów.

.

Wilki i inne rasy psów też mają taką zdolność.  Zarówno koty jak i psy mogą czuć lepiej czy widzieć więcej niż ludzkie oczy.  Koty i psy są terapeutami pokrzywdzonych dzieci, nieuleczalnie chorych pacjentów, ludzi skłonnych do depresji i starszych osób w domach opieki – to tylko przykłady zakresu uzdrawiających działań zwierząt, które są coraz bardziej znane, a w przyszłości będą jeszcze bardziej powszechne.

.

Koty widzą poza światłem widzialnym i mogą widzieć ludzką aurę, ludzkie pole elektromagnetyczne oraz wszystkie rodzaje promieniowania energii niewidzialnej dla ludzkich oczu.  Szerokie spektrum pola światła widziane przez koty, jest zdumiewające. Koty widzą zarówno materię niefizyczną jak i niematerię.  Koty mogą też pomagać ludziom lepiej rozumieć ich sny i wstawki ze świata snów… i są też w stanie rozjaśnić wam świadomość, kiedy jesteście w długotrwałym śnie – innymi słowy: wspomagają większą klarowność świadomości u człowieka będącego w stanie snu…

.

Psy są skupione bardziej na polu materii, czują pole auryczne i są ekstremalnie zdolne rozumieć bezpośredni rezonans ludzkiego pola emocjonalnego.  Ponadto pies pomaga człowiekowi zrozumieć własne uczucia i emocjonalne blokady, a także mocniej zakotwiczyć się w stanie równowagi.  Później omówimy te cechy szerzej.

.

Służba widzących oczu psów dla niewidomych to inny zakres ich pracy, podczas której powstają silne więzi.  Psy są również zdolne odbierać dysharmonie ludzkiego ciała, czując je węchem, dlatego często kładą się swoim ciałem na ciele człowieka w miejscu, w którym występuje choroba, i emitują energię pomagającą zrównoważyć pola nieharmonijne. Wyczuwają chorobę za pomocą telepatii.

.

Koty zapewniają podobną pomoc, jednak one bezpośrednio widzą nieharmonijne miejsca u ludzi.  Kot widzi ludzką aurę z wielką klarownością, z żywymi kolorami i z detalami. Kot, aby pomóc w zharmonizowaniu, będzie takie miejsce dotykał i mruczał, lub wyśle równoważącą wibrację czy barwę.

.

Wyjątkowe połączenie z ludzką świadomością

.

Wersje Felidae i Canidae – kotów i psów – są przecież fragmentami pełnej świadomości i spektrów energii ich syriańskich aspektów.

Ich ziemski przejaw jest specjalnie rozwinięty w ten sposób, ponieważ ich formy połączone z ludźmi służą temu, aby – krótko mówiąc – utworzyć pomiędzy człowiekiem a domowym zwierzęciem trzecią świadomość, co jest ze wszech miar dobroczynne dla rozwoju ludzkiego pana.

.

Ziemska świadomość większości psów i kotów działa bardziej jako wyzwalany instynktownie silny wzorzec mentalny.  Jego ideą (dobroczynną) jest dana od Boga technika DNA, dzięki której posiadają szczególne boskie cechy umożliwiające zjednoczenie z ludźmi, z którymi współpracują.

.

Kiedy pojawi się partnerstwo, te istoty mogą telepatycznie odbierać obrazy myślowe wysyłane przez ich właścicieli.  Tak, jak ludzie mogą za pomocą myśli zaprogramować żywe kryształy, tak i psy czy koty mogą uczynić podobnie, choć w innej formie.  Można to nazwać tworzeniem w kocie lub psie aspektu ludzkiej osobowości.  A wtedy zwierzę domowe jest w stanie wspierać ludzi pod względem fizycznym i emocjonalnym – dla dobrego samopoczucia, energetyzowania, uzdrawiania, towarzystwa, opieki, wykrywania chorób, zasklepiania szczelin w aurach oraz dla ochrony fizycznej i eterycznej.

.

Wiele osób ma zwierzęta – koty i psy, które pomagają im przepracować blokady.  W zależności od jednostki, taka blokada może mieć wiele przyczyn.  Najczęściej zwierzęta pomagają ludziom przebudzić ich zdolności i wyrazić miłość.  Okazanie przywiązania do domowego zwierzęcia jest bardzo łatwe, a dla wielu jest to o wiele prostsze, niż wyrażenie miłości i dobroci wobec innych ludzi.

.

Bardzo często, kiedy człowiek się starzeje, dzieci odchodzą, a współmałżonek umiera, pojawia się naturalna faza izolacji.  Kontakt ze zwierzęciem może wtedy wzbudzić przepływ miłości – przez troskliwą opiekę.  Takie działanie pobudza u izolowanego właściciela siłę życiową i zaczyna się wzajemne, bardzo terapeutyczne oddziaływanie.

.

Powiadam wam, że w działaniach psów i kotów jest wiele więcej inscenizacji i inteligencji, niż to można dostrzec.

.

Trzecie pole pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem domowym

.

Kiedy za sprawą kontaktu tworzy się trzecia świadomość, rozszerza się ona na pole obu stron.  To budzi w nich cechy, jakich dotąd żadna ze stron nie posiadała.  Innymi słowy – emocjonalne pole świadomości rozszerza się i w efekcie powstaje trzecia świadomość, która rozciągając się, zmienia indywidualną świadomość obojga.  Zwierzę uzyskuje zdolność do bycia czymś pozytywnym, przynoszącym miłość i naukę – tak to wyrażę – kanalizując w ten sposób większą część swojej boskiej, syriańskiej świadomości.

.

Gotowość człowieka na taki kontakt umożliwia mu uzyskanie zamierzonego celu, i w tym wyjątkowym polu, stworzonym przez obie strony, następuje ważny wzrost obojga. Udomowione zwierzę przed połączeniem z człowiekiem funkcjonuje w świadomości stadnej, a indywidualna osobowość jest stwarzana, kiedy powstaje taka więź.  Rozumiecie to?

.

Pytanie do Metatrona: Czy mówisz nam, że zwierzęta nie mają osobowości, dopóki nie połączą się z ludźmi, aby stworzyć z nimi połączenie świadomości?

.

Metatron: W pewnym sensie jest tak, jak mówisz.  Lecz aby było jasne, nie mówimy, że zwierzęta przed połączeniem nie dysponują indywidualnymi aspektami.  Wszystkie inkarnują w ciałach fizycznych i w rzeczy samej do pewnego stopnia ich cechy zależą od grawitacji planet, która ma wpływ na wszelkie ziemskie życie.  Lecz do chwili połączenia z ludźmi są ograniczone tylko do świadomości duszy stadnej.  Ściśle ze sobą współdziałają, a każdy jej zindywidualizowany fragment pobudza jej rozwój.  Jednak nie twierdzę, że zwierzęta bez takiego połączenia nie dysponują celem zbiorowym.

.

Celem zbiorowym jest wyjątkowa służba w poszerzonym polu.  Kontakt człowieka z duszą stadną zwierząt domowych powoduje transformację pojedynczego kota lub psa. Zatem to interakcja z człowiekiem stwarza u zwierzęcia domowego pole osobiste.  Można powiedzieć, że zwierzę zgodziło się na zaprogramowanie jako zwierzę domowe dla wyższego celu – aby służyć ludzkiemu właścicielowi mentalnie, emocjonalnie i swoją osobowością.

.

Wtedy powstaje trzecie pole – fragment ludzkiej świadomości, który służy obopólnej korzyści, widzicie sami.  Nadrzędnym celem kotowatych jest dawanie ludziom wsparcia. Jednak strona kotowatych też ma ma możliwość wyboru i akceptowania ludzi, a jeśli obie strony się nawzajem zaakceptują, to w takim połączeniu również dusza zbiorowa może grać większą rolę, ofiarując ludziom za pośrednictwem zwierząt mądrość, ochronę i uzdrawianie.  Zrozumcie więc, że to trzecie, połączone pole stanowi przewodnictwo – bardzo rozszerzone, – które ma miejsce z powodu umownego zobowiązania.

.

Atlanci, Lemurianie, a szczególnie Egipcjanie, współpracowali z kotowatymi – w celu ochrony i transferu wiedzy. Egipskie świątynie skrywają wiele hieroglifów wyobrażających kotowate – kocia głowa z ludzkim ciałem, z umieszczoną nad głową tarczą słoneczną symbolizującą kompletne oświecenie.  Ich przeciwieństwem jest Sfinks, który na kotowatym ciele nosi ludzką głowę.

.

Pytanie do Metatrona: W jaki dokładnie sposób koty i psy mogą chronić ludzi?  Czy to przez ich większą świadomość innych wymiarów?

.

Metatron: Tak, dzięki specjalnej zgodzie innych królestw, które są niewidzialne dla ludzkich fizycznych zmysłów, co właśnie objaśniłem.

Zwierzęta domowe lub wersje istot z Syriusza chroniące ludzi, działają w piękny sposób, neutralizując niekorzystne energie za pomocą silnych emisji dobroczynnych wibracji, wysyłanych przez te syriańskie kotowate do ludzi.  Syriańskie istoty po dokładnym zdiagnozowaniu potrzeby emitują niezbędne wibracje pomocne opiekunom.

.

Nie zawsze zdajecie sobie sprawę, że kiedy jesteście zdeprymowani lub zdenerwowani, w waszych aurach powstają pęknięcia.  Takie stany tworzą negatywne pola i otwierają was na elektryczne podczepienia, które was energetycznie wyczerpują.

.

Kot, który mruczy, wibruje głębokim zadowoleniem, a frekwencja tej wibracji uzdrawia i może zneutralizować negatywne pola, odparowując je.  Podobnie, kiedy psy podczas zabawy skaczą, biegają oraz kręcą się przy tym radośnie, wtedy są jak delfiny, zdolne do stwarzania oczyszczających wirów energii i przyciągania wyjątkowo korzystnych wibracji, które nie tylko pokonują wibracje negatywne, ale też stwarzają osłonę blokującą ich ponowne wprowadzenie.

.

Koty patrolują granice pomieszczenia, domu lub ogrodu, wypromieniowując przy tym pole ochronne.

.

Już mówiłem, że Felidae i Canidae – koty i psy – pochodzą z tego samego źródła – z Syriusza A.  Jedak na Syriuszu A ich osobowości są w pełni rozwinięte.  Jak już powiedziałem, zwierzęta domowe żyjące na Ziemi są ich fizycznymi wersjami, stworzonymi z pomocą genetyki przez Syrian, aby wspomóc ludzi w sposób, jaki tu omawiamy.

.

Pytanie do Metatrona:  Aby mieć jasność na ten temat, mówisz, że koty i psy pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

.

Metatron: Z wyższych pierwotnych źródeł – tak.  Oba gatunki pochodzą od krystalicznych, w pełni rozwiniętych mistrzów z Syriusza A – od kotowatych.  Psy i koty, pochodzą z tego samego źródła.  Na Syriuszu żyją krystaliczne istoty świetliste, które z waszej perspektywy nie są fizyczne – objawiają się w krystalicznych formach światła.

.

Jak już wspomniałem, kotowate, chcąc wam pomagać, pojawiały się na waszej planecie w różnych czasach, w pełnej postaci mistrzowskiej awatara.  Kotowate są mistrzami zespolenia ducha z ciałem i wspierały wbudowanie u ludzi oryginalnego pełnego DNA. Dlatego rzeczywiście rasy ludzkie posiadają w swoim DNA aspekty syriańskie / kotowate – niektórzy mają ich więcej od innych.  Za jeden z wielu aspektualnych przykładów mogą posłużyć osoby o bardzo atletycznych i zwinnych ciałach.

.

Pytanie do Metrona:  Pytanie z ciekawości – dlaczego psy gonią koty, skoro pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

.

Metatron:  Psy gonią koty, aby je złapać.  Ale tu następują zwroty i to dość szybko (śmiech)!   Krótka odpowiedź jest taka, że psy pracują bardziej w sferze fizycznej, a koty w niefizycznej…, jedne w materii, drugie w niematerii.  Oba pracują po przeciwnych stronach torusa – jedne na zewnątrz, drugie wewnątrz.  Psy w materii, koty na poziomie bardziej eterycznym, widzicie to?

.

Chcę wam wyjaśnić, że właściwie zmysły psów i kotów żyjących na ziemskim poziomie są przeciwieństwami tej samej częstotliwości.  Ogólnie koty, w tym koty udomowione, są bardziej introwertyczne niż psy, natomiast psy są skierowane bardziej na zewnątrz – ekstrawertyczne.  Ich częstotliwości są po przeciwnych biegunach i wzajemnie się przyciągają…, jednak się nie neutralizują.  Przekonacie się, że psy i koty wychowane lub żyjące w tym samym gospodarstwie domowym tworzą szczególne więzi miłości.  To zjawisko narasta zwłaszcza wtedy, kiedy zwierzęta we wcześniejszych wcieleniach stworzyły z ludźmi wspólny fragment osobowości.  Na przykład – Tyberonn ma w domu 2 koty i 2 psy.  Współpracują ze sobą i są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, a wszystkie 4 są związane z dwójką swoich ludzkich opiekunów.  Chcę również dodać, że jeden z psów, suczka, częściej bywała tu w przeszłości jako kot.

.

Święte Felidae objawiające się na waszym ziemskim poziomie mają wyjątkową zdolność funkcjonowania równocześnie w wewnętrznych i zewnętrznych projekcjach świata – o wiele bardziej niż ludzie.  Musicie zdać sobie sprawę, że w dowolnym momencie, kiedy obserwujecie fizyczne zwierzęta kotowate, one równocześnie istnieją na innym poziomie wymiarowym.  Często współdziałają w innych królestwach, choć ciałem są w fizyczności.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn, 12 maja 2014

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: Krystal

Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

 

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, Pan Światła i witam was w tej chwili, w wektorze bezwarunkowej miłości.  Wyobrażenia i myśli o Ziemi Świętej przywołują u wielu mieszkańców Ziemi duchowe, jeśli nie magiczne, wizje dotyczące szczególnie trzech współczesnych monoteistycznych systemów religijnych, które tam się narodziły.  Nawet ci, którzy nie uważają się za zwolenników jednej z trzech religii abrahamowych, uznają Ziemię Świętą za eklektyczny zlepek uznanych kosmologicznych mitów i trwałych wydarzeń historycznych, które, bez wątpienia, naznaczyła opatrzność, i które prawdopodobnie odmieniły dzieje ludzkości.  To rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce na Ziemi, i zawsze było za takie uznawane, nawet za czasów wczesnej Atlantydy.

Energia chrystusowa jest na Ziemi od czasów firmamentu.  To źródło boskości w fazie dwoistości Ziemi objawia się jako część dziedzicznej ewolucji.  Na izraelskiej Ziemi Świętej naprawdę znajduje się portal węzłów i chrystusowych świętych miejsc, manifestacji Boskości na ziemskim planie.  Chcę również wyjaśnić, że na Ziemi było więcej ucieleśnień energii chrystusowej, niż tylko te znane w obecnych czasach i we współczesnych systemach religijnych.

Nawet za czasów epoki ziemskiej uważanej przez was za zacofaną i za czasy „jaskiniowców”, pojawiały się boskie ucieleśnienia, które towarzyszyły ludziom podczas wyrastania z gęstości, chociaż wszystkie wiadomości, jakie ci ludzie otrzymywali, były dostosowane do ich plemiennego lub szczepowego poziomu świadomości.  W rejonach, gdzie nie było języka pisanego, wiadomości i prawdy kosmologiczne ewoluowały do ustnie przekazywanych mitów.  W niektórych przypadkach wierzono, że boskie prawdy nie powinny być interpretowane w formie symbolizmu archetypowego, dlatego nie mogły być wprowadzone do słowa pisanego.  Dramat Chrystusa, jaki rozwinął się na Ziemi Świętej w Kanaan, dopasowano do poziomu świadomości ludzi z tamtych czasów.  Jednak jego dawna prawda została w pewnym stopniu utracona, a znaczące zachowane w pisemnych interpretacjach fragmenty – zniekształcone.  Jednak symbole i wibracje oryginalnej gwiezdnej bramy w kompleksie wzgórza świątynnego pozostały nienaruszone.

Widać to w prostych słowach wstawek hologramów i to działa w czasie jednoczesnym i w nie-czasie.  Energia chrystusowa nadal istnieje i można jej doświadczyć w tych miejscach.  W bardzo realnym sensie Jezus nadal spaceruje tymi ścieżkami!

Zdefiniowanie krainy

Co uczyniło Ziemię Świętą tak trwale ważną dla historii ludzkości?
Co wyróżnia ten kraj, który jest kolebką duchowego dziedzictwa i źródłem cudów, z których wypłynęły kanony trzech wielkich religii monoteistycznych?
Pytanie jest złożone, jednak odpowiedź całkiem przekonująca.  Ziemia Święta jest unikalną mieszanką potężnie rezonujących wibracji energii tellurycznych, leylines, mega-wiru i gwiezdnego trasowania linii.  Obszar znajduje się w rozszerzonej energii 30-go stopnia szerokości geograficznej (jak piramidy w Gizie), który jest głównym źródłem mocy.

Rezonansowa częstotliwość tej składanki jest zatem wynikiem:
– skrzyżowania głównych światowych leylines Linii ley
– 30-go stopnia szerokości geograficznej
– mineralogii
– gwiezdnej bramy i mega-wiru portalu
– krystalicznego pola wirowego Morza Martwego
– odbioru pełnej gamy światła i spójności
– działania Arki Przymierza

Według waszego pojmowania miejsc mocy i miejsc świętych, które istnieją na planecie, wszystkie powyższe składowe nazywacie węzłami mocy. Jeśli bierzecie pod uwagę mineralogię i wektor (długość i szerokość geograficzną) oraz umiejscowienie sieci, wciąż jeszcze możecie nie zauważać pewnych właściwości światła, jakie mogą występować w niektórych takich wektorach. Można tu dodać, że światło ma też znaczący wpływ na odbiór i upiększenie cech pewnych miejsc Ziemi Świętej.  Światło, które pojawia się tam w niektórych węzłach jest dość wyjątkowe.  To jest pełne światło posiadające cechy spójności.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Wspomniałeś o Arce Przymierza jako o czynniku energetycznym Ziemi Świętej.  Możesz to wyjaśnić bardziej szczegółowo?

Reakcja archanioła Metatrona:  Urządzenie nazwane Arką Przymierza jest źródłem niewyobrażalnej energii.  Istnieje więcej niż jedna wersja tego niezwykłego źródła mocy.  Ta, która została umieszczona w sanktuarium świątyni Salomona, była mniejszą wersją nadzwyczajnej jednostki skonstruowanej przez Syrian i Plejadian, która od milionów lat tkwi pod kompleksem gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, i  krótko mówiąc, jest przewodnikiem i generatorem energii, zarówno tworząc, jak i stabilizując, wymiarowy interfejs między tym, co można nazwać polem materii fizycznej a wyższymi wymiarami pól anielskich, i używając terminologii naukowej, jest ogromnym polem antymaterii w cyklu harmonicznym.  Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych w warstwach wymiarów i schodzenie oraz formatowanie częstotliwości pozwalającej na koordynację wielowymiarowości wewnątrz połączonych poziomów i wektorów planów Omni-Ziemi po Kosmos.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Możesz opowiedzieć o Morzu Martwym, szczególnie pod kątem jego uzdrawiających właściwości i metafizycznych aspektów?

Reakcja archanioła Metatrona:  Rzeczywiście!  Morze Martwe jest jednym z najsilniejszych węzłów energetycznych mega-wirów na planecie.  Jest niezwykłym, wyjątkowym, ciekłym kryształem i posiadającym świadomość „duchem miejsca”.  Nazwa używana w obecnych czasach jest naprawdę myląca, gdyż to miejsce kipi energią siły życiowej.  To jest prawdziwe centrum odrodzenia i pod względem aspektów można je przyrównać do jeziora Titicaca.

Zostało za takie uznane już za czasów starożytnych z powodu swoich właściwości – oczyszczających, uzdrawiających, a także odmładzających – dlatego już dla starożytnych Egipcjan, Atlantów i Greków było miejscem pielgrzymek oraz oczyszczających rytuałów.

Pole częstotliwości generowane przez Morze Martwe jest wypełnione korzystnymi anionowymi ładunkami uwalnianymi przez światło Słońca w procesie odparowania mineralnej solanki. Pole to nie tylko daje dobre samopoczucie, ale też ożywia i otwiera szyszynkę.  Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie skupiali na tym rejonie uwagę.  Wody i atmosfera wokół Morza Martwego (które bardziej trafnie można by nazwać Morzem Kryształowym) zawiera tak silne pole energii życiowej, że dosłownie odmładza ciało fizyczne oraz powoduje równoważenie pól mentalnych i emocjonalnych.  Z tego powodu czakry są tam wyrównywane i doskonale balansowane, co w rezultacie wyraźnie wzmacnia ludzką aurę.  Ze względu na położenie Morza Martwego poniżej poziomu morza, kąpiące się w nim słoneczne promienie działają szczególnie silnie, a równocześnie dobroczynnie, ponieważ są filtrowane przez opary unoszące się znad słonych wód.  Korzyści zdrowotne wynikające z kąpieli w tych wodach są daleko większe niż to obecnie rozpoznajecie.  Chodzi tu o częstotliwości dające korzyści ciału, umysłowi i duchowi, jak również o uaktywnianie „całego światła” – pełnego spektrum światła występującego w spójności theta.  To jeszcze bardziej ubarwia wody i pole nad nimi.  Składniki odżywcze światła służą ciału i aurze, stając się źródłem energii witalności, co w efekcie naprawdę może przedłużyć żywotność i spowodować mentalną jasność umysłu.  Ono całkowicie usuwa niepożądane podłączenia do aury, uszczelnia i ożywia ludzkie pole eteryczne. „Żywe Morze Kryształowe” jest idealnym miejscem dla wizji, ceremonii klarujących, oczyszczających ciało i umysł przed pielgrzymką na Wzgórze Świątynne, aby tam odebrać kody nieskończoności.  Żywe Morze Kryształowe jest wiatrem w żagle dla świętych miejsc Ziemi Świętej.  Stanowi wzmocnienie, wsparcie oraz umożliwienie transdukcji intensywnej energii, a tym samym stabilizowanie kompleksu mega-portalu Izraela i Jordanii. Jego działanie sięga po Egipt i Arabię Saudyjską.  Zmiękcza energię (dużej częstotliwości rozdzielczej) częstotliwości portali, pozwalając tym samym, aby istniała tam doskonała równowaga głównych gwiezdnych wrót kompleksu portalowego wiru.  Z tego powodu wokół pól jego energii osiedlali się Esseńczycy.

Sól Ziemi

Zawiera ponad dziesięciokrotnie więcej skondensowanej soli niż oceany (zasolenie zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury wody, poziomu głębokości i oddalenia od brzegu). Największą procentową zawartość soli wykazują ciepłe, płytkie wody wzdłuż plaż, a obrzeża są nią przesycone. Krótko mówiąc: wody Morza Martwego są akumulatorem naładowanym energią słoneczną, prądami elektromagnetycznymi i minerałami posiadającymi krystaliczne częstotliwości. Gdy woda jest całkowicie nasycona solą, staje się kondensatorem o niezwykłych właściwościach.  Żywe Morze jest jednym z bardzo rzadko występujących ważnych zbiorników wodnych, które na linii brzegowej tworzą baseny nasycone solanką.  Ze względu na położenie geograficzne wody Żywego Morza są stale dość ciepłe.  Ta wyższa temperatura sprzyja większej kondensacji minerałów oraz soli, i oczywiście umożliwia szybsze wchłanianie ich przez ludzki organizm.  Co nie jest w pełni uznawane, to fakt że wody solankowe są nie tylko nienewtonowską płynną baterią koloidalną lecz są ciekłym kryształem… dosłownie tętniącym energią.  Wody te znajdują się pomiędzy szczelinami dwóch głównych płyt tektonicznych i dlatego są ciągle ładowane niewyobrażalną energią ziemską.

Gwiezdne wrota Wzgórza Świątynnego

Portal wiru Wzgórza Świątynnego znajduje się w polu energii Morza Martwego, i stanowi samodzielną masywną gwiezdną bramę.  Powierzchnia jego poszerzonej energii sięga szerokości 30 stopni geograficznej (podobnie jak piramidy w Gizie), która jest głównym źródłem zasilania.  Energia tego unikalnego miejsca jest, podobnie jak w Delfach czy Rapa Nui, przyłączona do pępowiny kodów morskiej niebiańskiej energii odżywiającej planetę.  Następuje przesunięcie w górę i wielu zostało powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Kiedy ktoś wkracza do gwiezdnej bramy wiru portalu Wzgórza Świątynnego, jego pojawienie się ma dla niego unikalne skutki, ponieważ to pole wielowymiarowości stanowi wrota – zarówno bezczasowe, jak i czasowe. Wewnątrz tej energii można mieć nie tylko dostęp do wszystkich swoich planetarnych żywotów, ale można też je zjednoczyć.  To jest punkt nieskończoności, nieliniowy wektor czasoprzestrzeni, co oznacza, że wewnątrz niego nie ma chronologicznej miary.  Symbiotyczne zjednoczenie, które tam następuje, jest natychmiastowe. Zatem w nim jest się w ścisłym rezonansie z nieskończonością i niezależnie od tego, czy przebywa się tam minutę czy kilka dni, jest się zdolnym do pobierania kodów częstotliwości zawartych w tym polu. Energia człowieka jest wewnątrz niego rejestrowana, a wtedy może on być eterycznie obecny w dowolnym czasie – według intencji.

Energia tego wyjątkowego miejsca, podobnie jak w Delfach i Rapa Nui, znajduje się na pępowinie kodów, morskich energii niebiańskich zasilających waszą planetę.  To jest przesunięcie w górę i wielu jest powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Tamten destrukcyjny konflikt określany jako armagedon, nie może, i nie wydarzy się w nowym paradygmacie, a wasza energia musi i będzie to zabezpieczać.  Nowa era jest już faktem, a energia tego rejonu też już jest odnowiona.  Wielu z was przyczyniło się do tego harmonicznego dokonania.

Żydowska Ściana Płaczu, islamska Kopuła na Skale, chrześcijańska Bazylika Grobu Świętego i Ogrójec mieszają się i krzyżują ze sobą w tym otoczonym czcią obszarze Wzgórza Świątynnego, który jest jednym z najbardziej sprawdzonych niebiańskich portali na planecie.  Jednak pozornie paradoksalnie wewnątrz tego religijnego wiru wciąż toczy się przyziemny konflikt i walki.  I chociaż dzisiaj chrześcijanie, żydzi i muzułmanie walczą o należne im miejsce w tym wspaniałym pustynno – morskim pejzażu czerwonych gór i absolutnie zadziwiających świętych miejsc, możemy powiedzieć, że pokój nadejdzie w stosownym czasie.

To, co się dzieje w tym miejscu, pasuje do przypowieści o mądrym Salomonie, który kazał dwóm matkom spierającym się o dziecko, przeciąć je na pół.  Ale zapewniam, że to zostanie rozstrzygnięte, kiedy paradygmat wschodzącej nowej Ziemi bardziej się pogłębi.  Pokój zacznie się od miejsc, jakich się nie spodziewacie i w niespodziewany sposób.

Oryginalne źródło i rozwijająca się prawda

Podczas odwiedzania niezwykłych miejsc Ziemi Świętej które wciąż zawierają pierwotne źródło energii, wchodzi się w czyste, prawdziwe „źródło rezonansu”, które umożliwia uwolnienie od wielu fałszywych nauk i lęków nagromadzonych w poprzednich żywotach, głęboko ukrytych programów, subtelnych przeszkód tkwiących w równoległych wcieleniach.  Duchowe / mentalne dostosowanie jest uwarunkowane korzystnym, a nawet koniecznym, restartem.

Wtedy następuje bardzo realna rekalibracja, która oferuje większą jasność, a tym samym eliminuje wirusy nieprawdy.  Boski dramat jest żywą energią. Nieskończona, bezczasowa energia zjednoczona w holograficznej wstawce wielowymiarowej rzeczywistości gwiezdnej bramy Wzgórza Świątynnego.  To jest dar, który może być przyjęty przez osoby mające wystarczający iloraz światła, zdolne do podwyższenia swoich wibracji w tym polu.

Odwiedzając Ziemię Świętą w energii wzmacniającej wymiarowy dostęp do nowej Ziemi, można stać w tych samych miejscach, w których tylko częstotliwości czasu i przestrzeni oddzielają was od innych wersji siebie stojących w tym samym wektorze energii… ramię w ramię z oryginalną, wciąż czynną, energią Chrystusa.  Można także zasiewać nasiona harmonii, potrzebnej nowej Ziemi i wzniesieniu ludzkości.  I to ma zasadnicze znaczenie.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via James Tyberonn nr 92 / 3 styczeń 2014
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Źródło; Krystal

2014 – Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz. 3

 

Tęczowa rasa całej ludzkości

Cykl reinkarnacyjny związany z rozwojem ludzkich wcieleń jest w obecnych czasach źle pojmowany.  Większość waszych  „zachodnich” patriarchalnych religii nawet nie próbuje zrozumieć tych wielowymiarowych cykli u ludzkości, tylko je odrzuca. Jeśliby koncepcja ta była lepiej poznana, być może ludzie mieliby szerszą świadomość co do znaczenia wszystkich ras jako zjednoczonej tęczowej rasy wszystkich narodów. Widzicie, fizyczne dziedzictwo rasowe powinno być honorowane, dziedzictwo reinkarnacyjne duszy ma doprawdy dużo szerszy wymiar. Naprawdę WSZYSCY byliście w każdej rasie i w każdej płci.

Dlatego, jeśli szanujesz przodków, wiedz, że niezaprzeczalnie niektórzy mędrcy i strażnicy dawnej amerykańskiej tubylczej medycyny mogą być teraz w ciałach wszystkich ras. Z tego powodu wiele osób nie-rdzennych czuje się przyciąganych do mądrości wiedzy o Ziemi i do dyscyplin wiedzy Czerwonej Ścieżki. Widzicie, oni żyli dawno temu, lecz wciąż żyją w TERAZ – w wielowymiarowości.

Ci, którzy rozumieją prawo równowagi wielowymiarowej Jaźni, zrozumieją również, że wielu konkwistadorów, urzędników i poszukiwaczy złota, którzy odebrali tubylcom ich ojczyzny, teraz żyje w ciałach rasy czerwonej, aby skompensować swoje złe czyny. To jest wspaniała prawda!  Powiem też, dlaczego na terytoriach amerykańskich plemion powstało tak wiele kasyn gry – to dlatego, że poszukiwacze złota inkarnowali się w tych rasach i krajach, aby spróbować oddać „złoto”, które odebrali.

To nie jest najwyższa ścieżka, jednak to jest „karma” równoważąca. Tak, rozumienie prawdziwej natury Jaźni i procesu reinkarnacji zawsze stanowi najwyższą prawdę. Jesteście istotami Światła, i doświadczacie życia pośród wszystkich ras i każdej płci. Jednak pragnę dodać, że tamte Dusze wybrały ścieżkę prawości Dusz tubylczych – we wcieleniach dawnych czy współczesnych – w celu przekazania i utrzymania tych świętych dyscyplin. Zarówno wtedy jak i teraz te inkarnacje, pełne oddania i utrapień, były wyborem życia pośród uprzedzeń i gospodarczych trudności gospodarczych, a w większości przypadków – z dala od zewnętrznych pułapek i luksusu zamożności.

Dlatego proroctwa Orła i Kondora dotyczą wszystkich ras ludzkich oraz reaktywują wszystkie wspaniałe ceremonie i nauki. Rzeczywiście wielcy mędrcy mają skórę czerwoną i tęczową, a zostali wezwani zgodnie z duchowymi umowami, aby zjednoczyć wszystkie narody, co stanowi część spełnienia tego proroctwa. To zadanie może zniechęcać, dlatego Duszom, które pracują nad osiągnięciem owej równoważącej jedności, należy się wiele szacunku. Muszą się trudzić, tańczyć, doradzać, bębnić i śpiewać pieśni oddając cześć świętej Ziemi, żywiołom i stronom świata – dla dobra ludzkości i Ziemi, dla tęczowej rasy całej populacji. Możecie to zrozumieć?

Duch, religia i dogmaty

Kanał pyta o dogmaty i protokół. Kochani, powiadam wam, że nie ma na waszej planecie religii, która miałaby odpowiedzi na wszystkie kwestie. Prawdziwego Ducha szukajcie w kościele, którym jest SERCE – z pomocą intencji i własnej prawości. Duch nie zna dogmatów, pól grupowej świadomości i kanonów systemów wiary. Paradygmatem jest MIŁOŚĆ, a miłość tworzy JEDNOŚĆ. Kochajcie siebie i innych, ponieważ dyscypliny oświecenia są tak różne jak kwiaty na polu.

Każdy człowiek może iść wieloma ścieżkami, a idąc rzetelnie, odnajdzie swoje Światło. Dlatego naprawdę zawsze konieczne jest rozróżnianie. W dawnych szkołach mądrości dziedziny wiedzy z czasem ewoluowały. Rzeczywiście, pod wieloma względami systemy wierzeń są doskonalone, przekształcane w nieco odmienne paradygmaty. Kluczem jest wiarygodność intencji. Duch rozpoznaje wszystko! Doprawdy, wszyscy jesteście Iskrami boskości!

Mistrzowie, w tradycji wielu religii jako ofiarę wykorzystywano ciało. Dotyczy to chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu czy czerwonoskórych. Te wybory opierały się na tradycji i zbiorowej świadomości systemu wierzeń. Był czas, kiedy pewne umysłowe sposoby na kontrolowanie ciała fizycznego miały swoją pozorną logikę, ponieważ zimy były ostre a lata suche. Brakowało żywności. Rozwijanie mocy woli praktykowane w trakcie ciężkich ceremonii pozwalało umysłowi kontrolować ciało fizyczne, widzicie? Lecz istnieje cienka granica – ważny rozdział między „ofiarowaniem ciała” w celu kontrolowania go przez umysł a biczowaniem się pochodzącym z błędnego przekonania o ludzkiej marności i grzechu pierworodnym, widzisz? Kluczem jest intencja. Dlatego w dualności każdy, kto ma wolną wolę, dokonuje osobistych wyborów w zależności od wyznawanej wiary, więc nie należy nikogo oceniać. Lecz ostrzegamy, że w nowym paradygmacie to naprawdę nie jest ani właściwe, ani konieczne.

Również ograniczanie kobiet, separacje czy ograniczenia rasowe i strach przed represjami są niewłaściwe w każdym paradygmacie. Kochani, to dotyczy wszystkich religii. Starszyzna tęczowego plemienia ludzkości na wszystkich prawdziwych ścieżkach została natchniona przez miłość i integralność ilorazu światła. W swojej boskiej naturze wszyscy należycie do starszyzny. Wszyscy jesteście niezależnymi istotami, a my was czcimy! To jest tęcza Orła i Kondora. Wszyscy jesteście Bożymi Iskrami. Duch dostrzega tylko serce.  Dlatego oddajemy wam cześć  przy każdym podejmowanym wyborze – przy rozwijaniu wewnętrznego oka, komunikacji z żywymi żywiołami, kierunkami, niebiańskimi istotami i podczas rozwijania bezwarunkowej miłości i zrozumienia dla jedności wszelakiego Życia.

Połączenie jeziora Titicaca i Sedony

Aby Orzeł mógł pofrunąć, zachodzi istotna część zapowiadanego zjednoczenia Orła i Kondora, co zrównoważy półkule planety. Pewne określone punkty węzłowe w krainie Orła w Ameryce Północnej były zaciemnione,  dlatego musiały zostać ożywione dzięki ziemi Kondora. Najważniejsze punkty energetyczne wspomagające owo równoważenie są centrowane na osi Ameryki Północnej i Południowej. Zawsze istniało doskonałe połączenie pomiędzy wirowymi portalami Sedony w Arizonie a jeziorem Titicaca. Widzicie, oba powinny przepływać się w symetrycznej przeciwwadze. Lecz linie tych starożytnych energetycznych tras straciły na mocy i w roku 2012 zostały na nowo ożywione.  Portal nazywany jeziorem Titicaca jest w o wiele lepszym stanie, przez to jest bardziej zdatny do odżywiania i uzdrawiania innych.

Niektóre, dawniej silne, ośrodki z północy zostały rozcieńczone przez komercyjne interesy. Muszą zostać poddane oczyszczeniu i rewitalizacji, powstanie również wiele nowych portali. Czy przypominacie sobie biblijną alegorię o Jezusie, który wygnał kupców ze świątyni? Widzicie, portale i punkty niebiańskie wskutek swojego naturalnego magnetyzmu i  trasowania nigdy nie były przeznaczone pod handel czy zamieszkanie. Dlatego wyznaczeni rdzenni opiekunowie uznali pewne rejony za Ziemię Świętą, a zatem mieszkać w ich obrębie mogą tylko wtajemniczeni. Toteż opiekę nad wieloma silnymi portalami wirowymi w Stanach Zjednoczonych, na przykład Monument Valley czy Wielki Kanion, powierzono tubylczym plemionom. W latach późniejszych ludzie inspirowani Boskim prowadzeniem dla ochrony tych miejsc mianowali je Narodowymi i Państwowymi Parkami. To jest prawdziwa część Orła i Kondora. Skutkiem tego wielu z krainy OG zostało przyciągniętych do Orła, a wiele Orłów pielgrzymowało do jeziora Titicaca.

Jezioro Titicaca należy do najczystszych portali. Stanowi potencjalną baterię zarówno dla odbierania jak i transmitowania kodowanych wyżej wymiarowych energii niezbędnych dla wzniesienia obu Ameryk, a nawet planety. Jezioro Titicaca wspomaga Wzniesienie na wiele różnych sposobów. Stanowi świadomość, która ożywia każdy wymiar i odnosi się do jednostek o określonej częstotliwości rezonansu z tego wymiaru. Czy to rozumiesz?

Nad jeziorem Titicaca te frekwencje są dla ludzi łatwiej dostępne – dla tych, którzy się do nich dostroją. Sedona jest wzmacniana bezpośrednio przez jezioro poprzez linie axiotonalne. Tak oto widzicie, że Sedona i jezioro Titicaca jest połączone z pewnymi ludzkimi istotami oraz ze świadomością, która kieruje planetą. Oba miejsca są bardzo potężne i bardzo ważne dla sieci ziemskiej, dla niebiańskich krain, a także dla ludzkości.

Toteż linie axiotonalne, które łączą Sedonę z Titicaca, pozostaną jako odżywiająca pępowina, aż dokona się pełne przełączenie na wyższy poziom. Podobnie, jak ludzkość pozostanie w 3. wymiarze przez jakiś czas, dopóki nie zakończy się proces wznoszenia, tak i Sedona wprowadza energię przeznaczoną dla Wzniesienia planety, które  naprawdę następuje.

Chcemy powiedzieć, że pole energetyczne jeziora Titicaca pod względem długości, szerokości i witalności wiru, jest jednym z największych na planecie. Ważne jest, abyście rozumieli, że jezioro jest zrównoważone energetycznie pod kątem energii męskiej i żeńskiej.  Z tego powodu przyciąga tak wiele osób.  Zapewniamy was, że gdyby równowaga nie była zachowana, jezioro posiadałoby energie tylko jednej płci. Zachowuje proporcjonalne poziomy obu energii, a także odpowiedni potencjał, harmonikę i harmonię.

Dlatego świadomość tego wiru harmonizuje każdego człowieka, który popadł w nierównowagę.  Jeśli ktoś jest nadmiernie męski lub żeński, dostanie energię przeciwną, która to wyrówna.  Na podstawie waszych tymczasowych naukowych możliwości możecie myśleć, że przeciwieństwa anionów i kationów, połączone energie męskie i żeńskie, wzajemnie się zneutralizują. Tak to wygląda, jednak w tym przypadku tak nie jest. One raczej się nawzajem aktywizują. Ten wyjątkowy punkt na planecie, który dowodzi ZARÓWNO ludzkim centrum czakr jak i planetarnym centrum czakramów, nastawia się i reguluje odpowiednio do tego, jaka równowaga jest konieczna, rozumiecie?

Tak to Kondor z Titicaca dokarmia harmoniczny odpowiednik w postaci Orła Sedony… a z czasem oba zregenerują się do większej mocy na Nowej Ziemi.  Kiedy to się stanie, przebudzą złoty pokój, który tak wielu z was odnalazło w spełnionym i współczującym sercu Czerwonej Ścieżki (i w Tybecie) – w tym 2013 roku skoncentrowanym na parciu naprzód ku świtowi od dawna zwiastowanego wzniesienia Ziemi.  Dlatego zaiste, nadszedł czas, aby tęczowe plemię CAŁEJ LUDZKOŚCI stanęło ramię w ramię tworząc Jedność!

Pytanie: Bądź pozdrowiony, Metatronie. Chociaż większość mojego dorosłego życia spędziłem na zgłębianiu metafizyki, to faktycznie Czerwona Ścieżka, seria siedmioletnich pięciodniowych poszukiwań wizyjnych i siedem ceremonii szamańskich podróży przyspieszyły moje duchowe doznania. Możesz powiedzieć coś na temat tych wspomagaczy?

Archanioł Metatron: Tak! Jakkolwiek wiele wcieleń przeżyłeś jako rdzenny Amerykanin, silna więź przyciąga ciebie i innych do tej wielkiej społeczności.  Okazje do doskonałej duchowości, mądrości i wewnętrznego pokoju oferowały przede wszystkim, pomimo wszelkich niedogodności,  państwa istniejące na planecie kiedyś, za czasów starożytnej amerykańskiej Złotej Ery. To doprawdy była Złota Era, choć krótka, i ona nadal przyciąga wiele osób. Umożliwiła uzyskanie mistrzostwa większej liczbie poszukujących realnego sposobu na jego osiągnięcie, niż mogło zaoferować jakiekolwiek inne społeczeństwo czy kultura od czasu dawno minionego rozkwitu Atlantydy. Częścią tamtej epoki było wiele wielkich Dusz i wielu awatarów.  To był olśniewający, jedyny w swoim rodzaju sposób integracji piękna i świadomości tego, co nazywamy światem Natury ze wszystkimi jego królestwami.  Odświeżcie swoją świadomość informacją, że posty lub poszukiwanie wizji były stosowane przez wszystkie starożytne mądre społeczności we wszystkich częściach planety i w każdej epoce.

Modlitewne posty i poszukiwanie wizji

Szczególnie to, co bywa nazywane szybkim rytuałem modlitewnym, okazało się bardzo owocne, ponieważ umożliwiło poszukującym błyskawiczne przejście i dostęp do światów wewnętrznych oraz wyższych wymiarów Boskiego Umysłu. Powiadam, że wielu ziemskich strażników pierwotnego amerykańskiego pochodzenia zyskało wiedzę przy pomocy wyjątkowo skutecznych poszukiwań wizji i postów.  To były czasy wielkich postępów. I to dotyczy dziś wielu pracowników Światła i opiekunów Ziemi na planecie, którzy pracują na rzecz Wzniesienia.

Wywoływanie wizji jest świętą i starą techniką modlitewnego postu. Rozwijała się w trakcie czteroletnich ćwiczeń celebrowanych przez pierwotnych mieszkańców Ameryki, choć w rzeczywistości taki post jest sposobem poszukiwania Boga w sobie praktykowanym przez całą ludzkość od dawien dawna. Pośród grup konsekwentnie stosujących dyscypliny, których część składową stanowił post, byli Lemurianie, Atlanci, Egipcjanie, Hindusi, gnostycy i buddyści. I jeszcze do dziś jest on stosowany w prawie wszystkich waszych mistycznych sektach.

Rdzenni przedstawiciele czerwonej rasy rozwinęli i zaadaptowali poszukiwanie wizji wykorzystując ten starożytny wielowarstwowy mechanizm w celu nauczenia się, jak stać się istotą świetlistą. Wielu z was, włącznie z tym kanałem, korzystało z tych metod w licznych minionych wcieleniach. Dlatego powiadam wam, że te modalności mogą być bardzo użyteczne, jeśli przyświeca im święta intencja.  Post w samotności jest praktyką, która klaruje i otwiera płat czołowy mózgu uwydatniając to, co nazywacie podświadomością. Poszukiwanie wizji powoduje jasność intencji ze starannym przygotowaniem, a wtedy wszystkie święte królestwa natury niebiańskiej i ziemskiej stają się nauczycielami. Zaiste fakt, że ogrom świętej mądrości utraciliście przez proces industrializacji waszego świata, jest jego karykaturą.

Zakończenie

Kochani, jak w przypadku wszystkich naszych przesłań, prosimy was o korzystanie z własnej zdolności postrzegania / rozróżniania, a następnie akceptowania tego, co wam odpowiada a odrzucenie tego, czego nie aprobujecie.  Ponieważ jesteście Mistrzami! Powiadam wam, że Ziemia dokonała Wzniesienia, a nowej energii jest pod dostatkiem. Wzniesienie ludzkości również nastąpi.  Idziecie we właściwym kierunku! Nadszedł czas, abyście wspólnie stworzyli nowy świat, jakiego pragniecie. Nadszedł czas na zbieranie się, medytowanie i wizualizowanie siebie w polu theta Nowej Ziemi.

A teraz jeszcze raz powiadam: wiedzcie, proszę, jak głęboko jesteście umiłowani. Proszę was, abyście szli dumnie, szanując się nawzajem i pozwalając swobodnie odnaleźć wspaniałe światło niebiańskie, które promienieje w każdym sercu. Nie zapomnijcie kochać się wzajemnie pamiętając, że jesteście istotami Światła, Duchami boskości, które doświadczają życia ziemskiego. Mistrzowie – tak czyńcie!

Jestem Metatron, który dzieli się z wami tymi PRAWDAMI. Jesteście ukochani.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013, www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

 

2014 – Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz. 2

 

Orzeł musi zobaczyć – Kondor musi się wznieść

Proponujemy wam inny, prosty lecz tworzący całość, aneks do proroctwa: „Bez mądrości Kondora Orzeł nie może otworzyć ludziom oczu, bez siły Orła Kondor nie umocni społeczeństwa”. Jednak powiadam, że oba są na właściwej ścieżce. Tak więc Orzeł wzlatuje ku nowej Ziemi 2013/2014 i jeszcze dalej, lecz wiele zadań stoi przed strażnikami Ziemi i wszystkimi duchowymi poszukiwaczami ze Stanów Zjednoczonych. „Harmonika Światła” musi być stale podnoszona.

Stany Zjednoczone mają wiele potężnych duchowych miejsc, których moc wciąż przybiera na sile.

Niewielu Amerykanów cieszy się niezależnością. Przeciętny Amerykanin jest zniewolony przez długi, zmanipulowany przez media i odurzony liczbami. Niestety Ameryka Północna (USA) rozwinęła się do wojującego przemysłowego przedsiębiorstwa bazującego na władzy, chciwości i zysku. Ludzie z klasy robotniczej nie są już gwarantami, są pracownikami. Społeczeństwo nie zauważyło jeszcze tej prawdy.

Wielu Amerykanów zaczyna się budzić i pracować nad zmianą stanu rzeczy, lecz to nie jest proste. To wymaga czasu. Dzieje się tak dlatego, gdyż rząd tego kraju już nie reprezentuje ludzi po tym, jak nad ścieżkę miłości przedłożył moc, a nad uczciwość – manipulację.

To się zmieni… lecz to WY musicie tego dokonać. Zmiany nie nadejdą nagle, lecz poprzez wspólne myśli. Żadna wojna nie kończy wojny, jednak miłujący pokój stwarza pokój. To magiczna kostka Rubika, wyzwanie…, nie sprzeciwiać się, nie ukrywać i nie chować głowy w piasek. Tylko trzy kultury w obecnej epoce tymczasowo to opanowały, tylko trzy.

Kondor – jaśniepaństwo musi się skończyć

Ponieważ rządy Ameryki Południowej zostały skolonizowane przez kastylijską arystokrację, zaistniał wielki rozdział pomiędzy rządami bogatych patrycjuszy, a ostrym ubóstwem tubylców; podobnie rzecz się miała w wielu kulturach mieszanych określanych jako „klasa robotnicza” lub biedota.

Lecz pomimo tej niesprawiedliwości, choć po części z jej powodu, większość ludów tubylczych mieszkających we wsiach, nadal żyje zgodnie z własną kulturą i wiedzą…, szczególnie w takich świętych miejscach jak OG, gdzie miejscowi stanowią większość narodową, a także w niewielkim stopniu na półwyspie Jukatan.

W rzeczywistości obecnie w Ameryce Południowej następuje wypełnianie obietnicy wielu przemian związanych z Orłem i Kondorem. W niezbyt odległej przyszłości Ameryka – Północna i Południowa – stanie się  dla świata głównym „spichlerzem”. Podczas, gdy jej gospodarka ulega wzmocnieniu, słyszy się coraz silniejszy krzyk zwykłych ludzi z silniejszym głosem pragnących większej sprawiedliwości wśród klas społecznych i ludzi. Zaczyna się tak dziać w Boliwii, Kolumbii, Peru i Wenezueli, a od ponad 10 lat – w Argentynie, Brazylii i Chile, jednocześnie w międzyczasie rozrasta się gospodarcza klasa średnia. Kondor potężnych Andów staje się coraz silniejszy!

OG i OZ były pierwotnie zasiedlone przez Lemurian, a z czasem, po katastrofach, przybyli mieszkańcy Atlantydy.  W te miejsca oraz w okolice Brazylii wywędrowało wielu Atlantów, kiedy ich kraina zaczęła drżeć. Atlanci zakładali kolonie w OG, na przykład w okolicach Tiahuanaco, w Boliwii – ciągle jeszcze istniejące, a także liczne kolonie w Brazylii. Logika nakazywała im przesiedlać się do rejonów, gdzie występowały bogate złoża kwarców i pola minerałów.

Do dziś można znaleźć resztki atlantydzkich ruin w Brazylii  w Ceara, Rio Grande do Norte, Piaui, Mata Grosso, Amazonii,Goiás i Maranhão. Podobnie w Bahia i Minas Gerais. Rejon Sete Cidades naprawdę ukrywa pod powierzchnią potężną stację systemu kryształów. Atlantydzkie kompleksy tuneli ciągle łączą OG z Brazylią, która za dawnych czasów była w posiadaniu Muir, na północy Mirubi a w środkowej części Il Barr. W Minas Gerais w Brazylii i w Samaipata. W Boliwii wciąż jeszcze istnieją częściowo nienaruszone systemy tuneli, które łączą regiony okolic Cusco w Peru i Wielki Kanion / Sedonę w Arizonie i kryształowe pola w Arkansas.

Ziemia i mądrość gwiezdnych dzieci

Jak już powiedzieliśmy, piękno i siła tubylczych kultur leżały w ich rozumieniu świadomej natury Ziemi, żywiołów, kierunków i jedności wszystkich rzeczy. Niektórzy zachowali tę wiedzę. W Ameryce Łacińskiej żyją głównie gwiezdne plemiona, które są tubylczymi strażnikami mądrości i medycyny oraz wspierają przy uzdrawianiu, a także doświadczeniach związanych z przebudzaniem. Określone ceremonie z użyciem świętych roślin i szamańskie poszukiwawcze podróże, które umożliwiają wielowymiarowe oczyszczenie i zrozumienie najwyższej boskości Jaźni, są  w ziemi Kondora wciąż dostępne, jednak zaginęły w krainie Orła. Kultura, która ułatwiała nauki o tych świętych roślinach, w zasadzie w Stanach Zjednoczonych została wyeliminowana.

Ponieważ te cywilizacje zostały zastąpione przez osadników z Europy zarówno w Ameryce Północnej jak i Południowej, wiele mądrości uległo zatraceniu, zwłaszcza w krainie Orła. Jednak jeszcze żyją wielcy starzy mędrcy pomagający przywrócić utracone elementy mądrości i na nowo aktywować tą wiedzę pośród tęczowego rodu ludzkości. To nie paradoks, że niektórzy z wielkich strażników mądrości i starszyzny ze Złotej Ery czerwonej rasy wcielają się obecnie w innych rasach. Taka jest natura cyklu reinkarnacji, a w rzeczywistości ponowne pojawienie się tych mędrców jest częścią koniecznej fazy reaktywacji wzlotu Orła.

Podczas fazy dualizmu – polaryzacji – na ziemskim poziomie, wiele ras wspiera rasowe zróżnicowanie, które podobnie jak podziały na płcie, nie jest treścią boskiej natury. Wszyscy jesteście esencją istot Światła i w waszej wyższej boskości nie ma „tożsamości rasowej czy płciowej” jako takiej. W związku z powyższym inkarnujecie się we wszystkich rasach i płciach. Dlatego ważne jest, abyście odnaleźli w sobie jedność i przesunęli się ku większej harmonii ze swoją prawdziwą istotą.

Tylko niektóre z rdzennych kultur stworzyły języki pisane, dlatego wiele z tego, co było do nauczenia, było przekazywane w tradycji ustnej. Kiedy plemiona były wskutek wojen podbijane, rozpraszały się i były siłą wtapiane w europejskie i kolonialne wzorce. Wiele z mądrości zostało rozcieńczonych i utraconych z życiowej ścieżki, kiedy milionom ludzi wpojono chrześcijaństwo i zmuszono do przyjęcia kultury industrialnej.

Gwiezdny zasiew i narody z gwiazd

Chociaż rdzenne społeczności mają wielkie zrozumienie dla żywej Ziemi, ich szkoły mądrości istnieją w małych enklawach. Chaty oczyszczania, poszukiwania wizji i medyczne podróże były prowadzone przez wysoko rozwinięte Dusze. Ci starsi szamani uzyskali zdolność podwyższania swoich częstotliwości do wyższego poziomu odbywania podróży z pomocą Mer-Ka-Na. W tym rezonansie Mer-Ka-Na osiągnęli zdolność eterycznego poruszania się po ponadczasowej wielowymiarowości. Wielu z nich było prowadzonych eterycznie przez gwiezdnych przybyszy, wniebowstąpionych mistrzów z Syriusza B, których tubylcy znali jako gwiezdny naród. Ich dyscyplina została nagrodzona. Tego tej ludności nie uczono. Oświecenie nigdy nie było osiągnięte przez ogół lecz przez wybrańców, którzy wytrwali i wybrali oddaną i wierną pracę dla takiego mistrzostwa.

W cyklu MU i Atlantydy w matrycę rdzennych plemion wcieliła się duża gildia wniebowstąpionych mistrzów. Te wszechmocne istoty były znane na północy jako Klan Białego Orła a na południu jako Klan Złotego Słońca. Obie kultury na przestrzeni stuleci wiele osiągnęły i przygotowały szablony wielkiego wglądu dla prawdziwych poszukiwaczy na kontynencie amerykańskim. Było to wspierane przez hologramy kodowanego światła w postaci złotych płyt, które po upadku Lemurii zostały przeszczepione do rejonów OG, Jukatanu, Mongolii i Sedony. W rzeczywistości istnieje 12 złotych tarcz, umiejscowionych globalnie przez gwiezdny naród z Syriusza B, porozdzielanych po całej planecie.

Jednak niektóre z nich po rozpadzie MU przeszczepiono. Kiedy w następnej kolejności upadła Atlantyda, inne popadły w stan spoczynku i harmonika została ograniczona. Wszystko było tym dotknięte. Dlatego ludzie zostali na pewien czas straceni i rozproszeni na grupy. Zrytualizowane ceremonie i tradycyjne systemy wierzeń zaczęły się rozwijać inaczej.

Rozdzielenie MU i Atlantydy

Obecnie bardzo modne  stało się przypatrywanie kulturze Lemurian. Oni faktycznie byli nad wyraz rozwinięci, a my dopowiemy, że wprawdzie mieli wspaniały okres wielkiej mądrości, jednak ten był stosunkowo krótkotrwały. Arkadiańskie społeczeństwo MU w rzeczywistości nie osiągnęło wyżyn utopijnej duchowości, jaką się im obecnie przypisuje. Tak naprawdę to Atlanci z Prawa Jedni za czasów rozkwitu Atlantydy osiągnęli znacznie wyższy poziom duchowy od mieszkańców MU.

Społeczności kultur tubylczych obu Ameryk również na krótko osiągnęły wspaniały okres wielkości i mądrości. Pomiędzy krainami Orła i Kondora istniały duże połączenia, które były kontynuowane nawet po oddzieleniu MU. Ci z Ameryki Środkowej i OG mieli znaczące kontakty z życzliwymi istotami pozaziemskimi, podobnie jak to miało miejsce u Atlantów, zyskując etap wielkich astronomicznych i naukowych osiągnięć.

Lecz, kiedy potężne tsunami przewaliło się po terenach od Atlantdy przez krainy OG i Jukatanu, wiele uległo zniszczeniu. Stopniowo na planecie zaczęła się uaktywniać spirala wiodąca w dół. Grupy ocalałych z OG i Jukatanu wzniosły się eterycznie, inni ukryli się we wnętrzu Ziemi. Ci, którzy pozostali, rozwinęli odmienne języki i zasadniczo jedność plemienna uległa w kolejnych tysiącleciach rozproszeniu. Tak oto na długo przed początkiem inwazji z Europy ludzie tam żyjący zostali podzieleni.

Istotnym priorytetem stało się podstawowe przeżycie. Odłamy grup, włączając  w nie Tolteków, Majów, Navajo, Hopi i Lakota, zachowały
swoje eteryczne kontakty z narodami z gwiazd i jako takie – wzniosłe duchowe praktyki i ideały. Wielu innych nie. Czasy przyniosły trudności, wojny plemienne, okrutne tortury, a niektórzy skompromitowali się skorumpowanymi praktykami wykorzystującymi ofiary z ludzi. W rzeczywistości było tak nie tylko w Ameryce, to szerzyło się po całym świecie.  W owym czasie wiele zostało zatracone.

Dlatego dzielę się z wami tym potężnym i znakomitym darem Czerwonej Ścieżki i nadzieją proroctwa Orła i Kondora, które oferują jednostkom reaktywację starych szkół dysponujących wiedzą żywej planety. Chcę też powiedzieć, że ta mądrość włącza wszystkie mądrości serca, miłości i zrozumienia. Cała wiedza to wiedza miłości, a miłość jest drogą, jedyną ścieżką do lepszego świata.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013, www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2014/01/25/2014-orzel-kondor-i-powrot-dharmy-cz-2/

2014 – Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz.1

 

Witam, jestem Metatron, pan Światła, i pozdrawiam was wszystkich!  Miło jest widzieć was w tej chwili czasu i przestrzeni.  Każdemu ślę cudowny promień najwyższej miłości.  Och, kochani ludzie, poczujcie miłość przesyłaną każdemu z was w rzeczywistym czasie TERAZ, w nieliniowym wymiarze czasu – na fali skrzącego promienia, który otacza każdego czytającego te słowa.  Zamknij na chwilę oczy i przyjmij tę energię! Poczuj ją mistrzu – czy możesz ją odczuć?  To jest bezwarunkowa miłość i ona ładuje twoje pole, leczy serce i przypomina każdemu z WAS, o prawdziwym Domu, o Źródle! I tak, kiedy rok 2013, który był PIERWSZYM rokiem nowej Ziemi, dobiega końca, ludzkość jest gotowa do odrodzenia. Kończy się rok, który był wiele obiecującym i potężnym czasem przejściowym. Zmiany związane ze Wzniesieniem, jakie zaszły w roku 2013 i będą zachodziły nadal, przesuwają wskaźniki jonowe na planecie. Otrzymacie pomoc, aby móc funkcjonować w poszerzającym się 12-to wymiarowym dostępie do słonecznego promieniowania. Słońce zmienia swoją naturę, ponieważ właśnie zamienia bieguny – nawet w chwili, kiedy o tym mówimy!

.

Lecz zmiany są szersze… dotyczą też ludzi, którzy we wspaniały sposób stają się bardziej otwarci czy bardziej subtelni. Tak oto wszyscy przechodzicie przez to, co bywa określane jako Wodnikowe Przesunięcie.

.

W trakcie tego spotkania znów pomówimy o Orle i Kondorze. Prastare święte proroctwa dotyczące roku 2012 i 2013 – pierwszym roku nowej Ziemi, stopniowo się dokonują. Pod wieloma względami wszystko się teraz miesza – w szerszym sensie. Ponieważ ziemia Kondora rzeczywiście wysłała energię do Orła, a symboliczna Czerwona Kraina przyjmuje dharmę – nową energię Nowej Ziemi w zakresie wodnikowego promieniowania i przesunięcia. Zarysowują się nowe czasy, nowa era jest gotowa do przybrania formy…, i Mistrzowie – wy jesteście tymi, którzy tego dokonają!

.

Kochani, Wzniesienie planety dokonuje się, a ascendencja ludzkości przebiega zgodnie z planem.

.

Ten kanał przytoczy słowa tybetańskiego lamy.

.

Notatka: „Kiedy pofrunie żelazny orzeł i pobiegną konie na kołach, tybetański lud zostanie rozproszony po Ziemi i dharma (prawda) powróci do kraju czerwonych ludzi”. Lama Padmasambhave, 8 (alias Guru Rinpoche) Tybet

.

Powrót

.

Dziesiątki lat temu do świętych portali Arizony przybyli Buddyści z Tybetu i Indii, którzy uznali rejon za święte miejsce planety. Na terenie wzniesiono stupy, aby wzmocnić manifestację awatara nazywanego Buddą. Mówi się, że Sedona jest porównywalna do wiru Góry Kailash w Tybecie… i że oba miejsca łączy międzywymiarowy wewnętrzny tunel. Tybetański Lama Padmasambhave dał ciekawy przykład „dharmy” Tybetu, która powraca do Krainy Czerwonych. Mówię wam, że większy wir Arizony został zosiowany z peruwiańskim mega – wirem Kondor, centrum jeziora Titicaca oraz tybetańskim mega-centrum Góry Kailash. Powiadam, że linie axiotonalne zawsze były połączone z tymi świętymi miejscami, jak i tunelami starożytnych kultur.

.

Przemiana planety – 2014

.

Mistrzowie, wodnikowe przesunięcie z roku 2013 zostało wywołane przez słoneczne promieniowanie na waszej planecie. Planetę okrążają strumienie anionowej plazmy pochodzącej z wiatrów słonecznych. Jonowy wskaźnik uległ przesunięciu, dlatego w wielu miejscach na planecie pojawiły się stojące bieguny o ładunku anionowym.

.

Szczególnie silne są w Tybecie, nad Titicaca i centrum wiru w Arizonie. W 2014 powtórzy się wielki trygon i sekstyl z roku 2013, co sprowokuje drugie jegootwarcie, które będzie miało miejsce w roku 2014 od dwóch zaćmień – Księżyca i Słońca w kwietniu poprzez środek maja do letniego przesilenia. Wszystko to łączy się z energią żywej Ziemi, aby objawić symbolikę lotów Orła i Kondora oraz powrót Dharmy, ponieważ zmiany dotyczące wznoszenia ludzkości na północy będą wysiane w Czerwonych Krainach.

.

Dlatego w tym czasie mówię o Orle, Kondorze, Czerwonych Krainach i tak zwanej „czerwonej ścieżce”. Chcę dodać, że wielcy mistrzowie inicjujący „duchowy czerwony poziom”, w rzeczywistości byli tymi samymi mistrzami, którzy byli inspirowani przez ruch tego co buddyści nazywają dharmą. W ten sposób połączyły się dwie przepowiednie.

.

Czerwona Ścieżka

.

System duchowego rozwoju i mądrości, który nazywano „czerwoną ścieżką”, był paralelą do „Złotej Epoki czerwonego lądu z MU. Później został ponownie wprowadzony w buddyzmie. Rzeczywiście istnieje wiele powiązań wcześniejszej „świętej czerwonej ścieżki Orła i Kondora” z tą wyłonioną w Siddharcie w V stuleciu przed Chrystusem, licząc według waszego czasu liniowego.

.

Naprawdę nie chodzi tylko o rasy o czerwonej skórze żyjące w Ameryce. Chodzi o narody początkowej atlantydzkiej i lemuryjskiej fazy oraz zaginionych kontynentów, które rozproszyły się po wielu krainach – przeniosły się do Afryki, Azji i Ramy a także do obu Ameryk (Północnej i Południowej) (z MU, OG i OZ). Określanie tego jako „czerwona ścieżka” ogranicza nieco pojęcie do Ameryki. Mówię o tym po ustaleniu jej prawdziwego pochodzenia, w poszerzonym sensie faktu, że Ameryka może być tak określana na podstawie języka ojczystego jej „pierwszego narodu”.

.

Tak więc, aby było jasne, ta droga została rozwinięta przez wszystkie rasy i plemiona (według waszego systemu pojęć), które żyły pośród natury i we wspólnotach. Lecz chcę też powiedzieć, że kultura epoki amerykańskich tubylców wyróżniała się na wiele sposobów. Rdzenne amerykańskie plemiona posiadły ogromną wiedzę na temat tego, jakie obszary Ziemi wysyłają wyżej wymiarowe energie i jakie rośliny wspierają ten proces. Ma to związek z praktykowaniem poszukiwań wizji w szałasach (chatach oczyszczania) z użyciem roślin. Służyły do nauki, których udzielał świat zwierząt i minerałów, które też były uznawane za znaczących nauczycieli i media. To był dar życia pośród natury. Niestety, ta wiedza jest obecnie w posiadaniu nielicznych.

.

Orzeł i Kondor

.

Pytanie: Czy mówisz o przepowiedni o Orle i Kondorze?

.

AA Metatron: Ta potężna przepowiednia została przekazana przez grupę Energii, nazywanych narodem z gwiazd. Była przekazywana, w różnych proporcjach, rdzennym atlantydzkim i lemuryjskim czerwonym rasom żyjącym w zachodniej części Ameryki – włącznie z tymi, których nazywacie Hopi i Majowie. W tym Proroctwie Orła i Kondora: Orzeł reprezentuje energię z północy a Kondor – z Ameryki Łacińskiej. Kiedyś obaj tworzyli Jedność a proroctwo mówi, że kiedy Orzeł i Kondor polecą wspólnie, pojawi się szansa na powrót prawdy, mądrości i równowagi.

.

Przepowiednia mówi o obecnych czasach, w których dwie krainy połączą się dobrowolną umową, podzielą się wiedzą i ceremoniami ze wszystkimi ludźmi, aby na nowo wzbierać w siłę i reaktywować, aby to, co zostało utracone, ponownie zostało uświęcone. Widzicie, to jest święta mądrość reprezentowana przez Kondora rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, którzy wcześniej nie byli rozproszeni czy rozdrobnieni – można powiedzieć. W niektórych krajach Ameryki Środkowej i Południowej nadal żyje większość rdzennych mieszkańców. Te narody zachowały większą percepcję własnej kulturowej mądrości niż narody z północy, które zostały rozproszone i gwałtownie odmienione oraz zintegrowały mniej duchowości, a więcej zindustrializowanych i skomercjalizowanych związków. Starożytna mądrość Kondora musi iść na północ, a Orła – na południe. Uleczyć należy i Orła, i Kondora. Dlatego starszyzna, strażnicy Ziemi i pracownicy Światła z północy są teraz przyzywani przez stare górskie krainy – kraj świętego jeziora, nazywany Peru i Boliwia, natomiast ci z południa są przyciągani na północ.

.

W proroctwie chodzi naprawdę o uzdrowienie i umocnienie obu. Tubylcy z krajów Kondora to w rzeczywistości wszystkie narody i kraje Ameryki Łacińskiej: Meksyk i dalej na południe Ameryka Środkowa i Południowa, których wiedza duchowa od wielu stuleci nadal pozostaje nietknięta.

.

W Ameryce Północnej nastąpiła szersza integracja z kulturą zachodnią. Ameryka Południowa była na ogół kulturowo zorientowana bardziej „rodzinnie”, a jednak w jej systemie klasowym brakuje równowagi i praworządności w odniesieniu do dystrybucji „możliwości i bogactw”. To dzieje się też na północy. Lecz w innym stopniu.

.

Mówimy wam, że stare dni reprezentowały Kondora północy a Orła na południu. Oba skrzydlate stworzenia są wielkimi mądrymi międzywymiarowymi istotami, które były czczone jako symboliczni boscy posłańcy. Rzeczywiście należą do najlepszych lotników. Proroctwo mówi o zjednoczonych narodach, które otwierają swoje serca i ręce, aby usunąć ucisk, wyzysk oraz niesprawiedliwość. Proroctwo mówi o otwartych duchowych oczach, aby widzieć prawdę i sens życia, a także mądrość wyższych wielowymiarowych aspektów. Lotnicy owi będą SYGNAŁEM NOWEJ WOLNOŚCI – ŚWIĘTYM SYMBOLEM NIESKOŃCZONOŚCI – LICZBY 8. Zjednoczenie Kondora i Orła już zachodzi, ponieważ w 2012 osiągnęliśmy zapowiadane wzniesienie planety. Teraz czas na Orła z północy i Kondora z południa. Wirując we wspólnym locie tworzą symbol nieskończoności, który łączy obie Ameryki, widzicie? To zaczyna się wraz z nową Ziemią 2013 i będzie kontynuowane w kolejnych latach, aż stopniowo okrąży globus.

.

c.d.n.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013,  www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

żródło: http://krystal28.wordpress.com/2014/01/18/orzel-kondor-i-powrot-dharmy-cz-1/

Część 2. Kwantowa świadomość i natura czasu

 

Czas do wewnątrz – czas do zewnątrz – efekt Torusa

Pozdrowienia Mistrzowie!

Podczas, gdy kontynuujemy drugą część tego ciekawegotematu o kwantowej świadomości i naturze czasu,pomówmy najpierw o genezie czasu taki, jaki znacie wwaszych pobytach w dualności.

We wcześniejszych fazach Atlantydy i Lemurii nie byliście w szkole dwoistości na Ziemi.

Byliście obecni jako androgyniczne “struktury myślowe” i manifestowaliście według woli.  Nie wcielaliście się do fizycznej materii biologicznej. Nie byliście wmierzonym czasie liniowym.

Geneza czasu

Pierwsze ziemskie wejście doświadczane przez dusze Światła, które później stały się ludzkością, było poprzez Arkturiańską Bramę Gwiezdną przez oryginalną sieć(firmament), która dostarczała płaszczyznę nie-polaryzacji. Linearnaczasoprzestrzeń tak naprawdę nie istniała w tej fazie “Omni-Ziemi’. Doświadczenie było projekcją psychiczną, coś w rodzaju świadomego snu.

Ta manifestacja na płaszczyźnie psychicznej zaczęła się około 12 milionów lat temu z waszego obecnego stanowiska, ale dokładny czas wewnątrz ziemskiegofirmamentu jest spekulacją, gdyż początek nie miał sekwencyjnej chronologii.  ILemuria i Mu były gestaltowym zespoleniem szablonów tego istnienia przez setki tysięcy lat w projekcji firmamentu.

Pierwsze prawdziwe przedsięwzięcie w czasie i przestrzeni we wcieleniach w pełnifizycznych nadeszło z rozpadem firmamentu i formacją i umieszczeniemmagnetycznej siatki polaryzacji około 106.000 lat temu.  Był to oryginalny“Eden”, w którym dusze miały płeć mężczyzny i kobiety.  Prawo przyczyny i skutku weszło w grę, gdy Ziemia stała się “szkołą wzrostu” jako sposób naopanowanie rzeczywistości fizycznej.

Tak więc, gdy mówimy o jednoczesnych wcieleniach na Ziemi, jest to początkowy punkt czasowych hologramów, które mierzą was postęp jako wcielonych ludzi w cyklu reinkarnacji.  Reinkarnujecie w hologramy przestrzenno-czasowe w celu zakończenia tego procesu.  Śmierć fizyczna i reinkarnacja jest wzorcem, i gdyśmierć jest dla was oczywista, reinkarnacja nie jest.  Zrozumienie pewności tego procesu jest ważnym pojęciem, ponieważ jedna prawda otwiera drzwi do następnej.  Gdy wasze przekonania pasują do prawdziwej natury rzeczywistości,osiągnięcie waszych celów w tym cyklu jest znacznie mniej uciążliwe. Jeszcze trudniejsze dla wielu z was do zrozumienia jest to, że wszystkie życia występują w tym samym czasie. Wasze pobyty w dualności są jednoczesne, a to jest jeszcze ważniejsza realizacja, ponieważ zbliżamy się do zakończenia tego cyklu.  W Roku Drugim na Nowej Ziemi wielowymiarowa świadomość jest bardziej dostępna zpewnego powodu.  Macie możliwość i potrzebę harmonizacji wszystkich tychjednoczesnych żyć.

Cztery główne płaszczyzny

Mówiliśmy w pierwszej części tego kanału, że wasze istnienie jestwielowymiarowe.  W odniesieniu do waszych pobytów na Ziemi, to może byćpodzielone na 4 główne płaszczyzny dla uproszczenia, aby uczynić to łatwiejszymdo wizualizacji.  Ale należy pamiętać, że z wyższych aspektów, to wszystko jestjednym.  Te cztery główne części to wymiar fizyczny, wymiar umysłowy, wymiarsnów i dziedzina antymaterii, która może być uznana za anielskie królestwo i zaźródło waszej rdzennej esencji pluralizmu.

Tylko jedna z tych czterech płaszczyzn jest wewnątrz tego co nazywaciekontinuum czasoprzestrzeni.

Enigma

Czas i przestrzeń pozostają zagadką dla człowieka, nawet na progu Nowej Ziemi. Ludzkość kwestionuje podróże w czasie i podróże w przestrzeni z obecnego punktu widzenia praw fizycznych.  Nigdy nie dotrzecie do dalekich obszarów “przestrzeni” lub nadprzestrzeni w napędzanych paliwem rakietach.  Ani nie będziecie podróżować poprzez czas w skonstruowanym aparacie ruchowym. Możemy powiedzieć, że jest to powszechna koncepcja, a nie wymyślona przez 3Wprawa fizyki, jak obecnie je sobie wyobrażacie.

Jeśli bierzecie pod uwagę, że na Ziemi jesteście pozornie stali w czasie liniowym ijesteście w stanie poruszać się w przestrzeni kosmicznej, wtedy odwrotność by się pojawiła w określonym efekcie Torusa przeskoku do  równoległego świata, gdziebylibyście nieco “stali” w przestrzeni i zdolni do poruszania się w czasie.

Ludzkość zaczęła ponownie eksperymentować z teleportacją i podróżami w czasieponad osiem dekad temu, choć dla niewłaściwych powodów.  To byłozainspirowane twórczością HG Wellsa w dobie Tesli i Edisona.  Niesławnewydarzenie nazwane eksperymentem Filadelfia rzeczywiście miało miejsce w celu uzyskania technologii wojennych.  Jednak to, co miało miejsce, nie jest tym, cospekulują wasze filmy i media.  Opaczne wyniki, podczas gdy ukryte,katastrofalne i źle zastosowane, ujawniły wspaniałe rewelacje dotyczące pola magnetycznego, pola grawitacyjnego i potencjałów wymiarowych teleportacji iefektów czaso-przestrzeni.  Są one dalej kontynuowane potajemnie w tym, conazywacie projektem Montauk, aczkolwiek bezskutecznie.

Teleportacja i podróże w czasie

Absolutnie podróże w czasie miały miejsce zarówno w waszej przyszłości iprzeszłości.  Chociaż istnieją przypadki, w których współcześni ludzie tymczasowoprzeszli do różnych hologramów czasu,  to dla bardzo niewielu to przejście byłotrwałe.  Wasz Admirał Byrd faktycznie tymczasowo zaznał bardzo realneprzechodzenie do innej epoki czasowej podczas jego polarnego lotu.  Większośćzaginięć lotniczych w Trójkącie Bermudzkim, które są tak nagłośnione , nie byłytrwałymi przejściami.  Zakłócenia czasowe wystąpiły na krótko, ale samoloty niezniknęły do innej epoki czasu. Raczej było to wynikiem awarii przyrządów, która spowodowała dezorientację i ciszę radiową.  A zniknięcia były po prostuwpadnięciem do morza.

Niektóre z waszych rządów działających wspólnie w tajnych korporacjachopracowały już prymitywne mechanizmy na podróże w czasie.  Nie są oni na dobrej drodze w poszukiwaniach i naprawdę nie sa na poziomie właściwych osiągnięć.  Stres ‘czasonauta’ ludzkiego jest znaczny, postarzając ludzkie ciałookoło 10 lat w każdej takiej podróży.  Obecnie są tylko w stanie przenosić się do przodu w czasie o 20 lat, ale nie są w stanie poruszać się do przeszłości.  Z czasem,gdy wykorzystywane urządzenie będzie przekształcone z sił magnetycznych napole krystalicznej bio-plazmy, to podróże w czasie znacznie się ulepszą i nawigacjaczasu będzie umyślna, a nie poprzez losowe przypadki.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa na waszej Ziemi, a nawet ci, określani jakożyczliwi kosmici, byli w stanie manipulować teleportacją poprzez proceswielokrotnej “dematerializacji” stałych cząstek do antymaterii i z powrotem.

Harmoniczna dematerializacja widm materii była procesem stosowanym w budowie wielkich piramid w Egipcie.  Miała ona możliwość uniesienia materii w pole ponad działaniem elektromagnetycznym i grawitacyjnym –  zdolność do powodowania, aby gęste cząsteczki unosiły się i pływały, a następnie ponownieutrwaliły się do materii fizycznej.  Taka teleportacja była wykorzystywana przezAtlantów z technologią grup Syriańsko-Plejadiansko-Arkturianskich. Specjalistyczne Kryształy Phi połączone ze specyficznymi wibracjamidźwiękowymi były wykorzystywane do przesuwania spójnych częstotliwościmaterii z jej fizycznej postaci do jej wibracyjnej, kwantowej fali antymaterii.  Transport następnie był przetwarzany przez krystaliczną, spójną, w typie lasera,wiązkę poprzez ukierunkowanie precyzyjnej energetycznej sygnatury wektora docelowego.

Dopiero teraz zaczynacie dostrzegać dowody przechodzenia materii doantymaterii w cyklu harmonicznym.  Bieżące badania naukowe fulerenów;allotrope* węgla-60, sferyczne fulereny określane jako kule Bucky’ego (“Bucky-Balls”), pokazują, że molekularne, ścięte dwudziestościany fulerenów przywracają się z cząstek nano-materii do fali kwantowej w pewnych warunkach.  Wasi naukowcy zauważali przez dziesięciolecia, że elektrony pojawiają się i znikają worbitach atomowych.  Gdy odkryjecie fizykę tych działań, będziecie na krawędzizrozumienia i “ponownego odkrycia” wielowymiarowej nauki teleportacji.

Podróże w czasie miały wpływ na ścieżkę planetarnego Wzniesienia roku 2012

Możecie być bardzo zaskoczeni, że starannie zaplanowane podróże w czasie byłogłównym czynnikiem w zagwarantowaniu Wzniesienia.  Pewne prawdopodobnerzeczywistości waszej, nie tak odległej przeszłości miały interwencje, które pozwoliły na utrzymanie planetarnego Wzniesienia w zaplanowanym czasie. Rzeczywiście, o wiele więcej wysiłku, niż możecie sobie wyobrazić, zostałowłożone, aby zapewnić Nową Ziemię, którą obecnie zamieszkujecie.  Byliwysłannicy z przyszłości, którzy powrócili z różnych epokowych hologramówczasu, aby  to zapewnić, i wielu z was brało w tym udział.

To może wydawać się jak science fiction, ale powiemy wam, że porażkahiszpańskiej Armady (Inkwizycji) (za czasów panowania Elżbiety I — kr) i klęskanazistowskich Niemiec były dwoma takimi wydarzeniami, gdzie wysłannicy “z przyszłości”. wpłynęli na ich wynik.  Obie te grupy, Inkwizycja i Trzecia Rzesza,były rdzenną energią aryjskich Synów Beliala z Atlantydy. Gdyby te wydarzenia nie były pod wpływem wysłanników, wasza planeta podążyłaby zupełnie innąścieżką i Wzniesienie nastąpiłoby znacznie później i w znacznie inny sposób. Kataklizmy, które wasi wieszcze przepowiedzieli, wystąpiłyby pomiędzy rokiem 1998 i 2012.  Ziemia przechyliłaby się wokół własnej osi i kompletny restart iponowne zasadzenie ludzkości na planecie miałoby miejsce, aby umożliwić nowy początek.

Jeśli jesteś uważnym studentem historii europejskiej, jesteś świadomy wielkiegonieprawdopodobieństwa hiszpańskiej porażki Armada.  Niemieccy naukowcy i fizycy z całą pewnością by opracowali bombę atomową przed rokiem 1944. Prawdopodobna przeszłość została zmieniona.  Wy byliście współtwórcami tej zmiany.  I my rozumiemy, jak trudne może to być dla was do zaakceptowania,ale to jest rzeczywiście faktem, którego jesteście świadomi w wyższym umyśle.  W istocie, niektórzy z was są wśród tych wysłanników teraz. Jeszcze wiele zaawansowanych dusz jest wśród zaawansowanych grupach dusz, które nawigują, jak to można powiedzieć,  poszerzoną świadomość niezbędną dotworzenia Nowej Ziemi

Niektórzy dobrze znani uczeni z ubiegłego wieku, w tym Nikola Tesla i Albert Einstein, byli absolutnie inkarnowani z “przyszłej” epoki, podobnie jak niektórzypisarze i artyści, tacy jak wizjonerski Stanley Clarke.  Oni, podobnie jak i wy,przyjęli filtr dualizmu i “frontalnie” nie byli świadomi tej prawdy.

Ekspansja ziemskiego matrixa
.
W roku 2012, dokładnie w 12-12-12, wasza Ziemia wzniosła się do 12 wymiarów. Jest to transformacja krystalicznej spójności.  Kreatywność jest wzmocniona, a dla wielu z was łukowa huśtawka dwoistości jest wykładniczo osłabiona.  Oznacza to, że dostęp do wielowymiarowości jest zwiększony. Lecz to nie znaczy, że 3Wdwoistość zniknie, ale raczej, że narzędzia, które pozwalają osobom o pewnymilorazie Światła świadomie wzrastać do wyższego wymiaru, są teraz łatwo dostępne.

Jak już powiedzieliśmy, “ludzkie”, ziemskie doświadczenie dwoistości jestakredytowanym i honorowanym procesem uczenia się, przez który wiele różnychIstot inteligencji Boskiej podróżuje.  Zanim jest ci “pozwolone” przez twoją wyższąjaźń na wejście do wielowymiarowych i równoległych systemów rzeczywistości, które są znacznie bardziej złożone, znacznie bardziej obszerne i otwarte, musisz najpierw nauczyć się optymalnie i odpowiedzialnie opanować energie myślowegotworzenia.  Jesteś na uniwersytecie ziemskim w tym celu … aby zobaczyć z pierwszej ręki, poprzez  fizyczną materializację, konkretne wyniki swoich myśli i emocji.

Dlatego właśnie Czas i Przestrzeń są celową iluzją i ten żywy “miraż” jest tak silniezaprogramowany przez Boską Jaźń, że ty z konieczności musisz skupić swojezewnętrzne zmysły na Uniwersytecie Dualności, określający fizycznąrzeczywistość.  Taki “liniowy” fokus jest więc zaprojektowany.  Filtry percepcji, które wydają się blokować wielowymiarowość są korzystne dla umożliwienialudzkości stawienia czoła we wzroście poprzez ziemskie doświadczenie.

Gdy wzrost osiągnie pewien zaawansowany poziom ‘ilorazu światła“, wtedy itylko wtedy możesz zdecydować się otworzyć i sięgnąć do bardziej ekspansywnejpercepcji wielowymiarowej.  Tę zdolność stworzył  matrix roku 2012 i 2013 i dalej!

Ale należy pamiętać, że ludzie podróżują w czasie i przestrzeni prawie za każdym razem we śnie.  I jest tu świetny efekt równoważenia w stanie przebudzenia i w doświadczeniach sennych.

Podczas gdy większość z was nie zdaje sobie z tego sprawy, możemy wampowiedzieć, że każdej nocy, w stanie bardzo głębokiego snu, przetwarzaciecodzienne doświadczenia.  W tym “śpiącym” stanie wyższa jaźń analizuje bardzo dokładnie te doświadczenia, które będą zamanifestowane w waszym życiu. Dokonujecie wyboru z menu nieskończonych możliwości i tworzycie tedoświadczenia, które pozwolą wam na największy rozwój.

Wasze doświadczenia i ograniczone postrzeganie 3W fizycznej natury czasu i przestrzeni są w dużym stopniu ustalone przez neurologiczną strukturę i ta“zaprojektowana” struktura służy wam dobrze.

Pojedyncza linearna linia czasowa waszego “wybranego” doświadczenia jest ścieżką na fizycznej powierzchni, wzdłuż której życie wydaje się płynąć.  Wszerszej prawdzie, istnieją nieskończone ścieżki  nad i pod waszymzaktualizowanym postępie, który jest częścią jednej, niewyobrażalnie cudownejsieci …. i ty, w swoim wyższym aspekcie, doświadczasz wszystkie z nich ..

Wasze życia na Ziemi są z wielkim planem i mają ogromny cel.  Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo.  Jednak nawet inkarnacje, które uważacie za wadliwedostarczają lekcji dla ogromnego potencjału wzrostu.

Tworzenie doświadczenia

Szlachetną i istotną prawdą jest, że wszystkie dusze inkarnują na płaszczyźniedwoistości ze swojej własnej woli i tworzą swoje okoliczności i doświadczenia wziemskich wymiarach.  Jesteście tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnegotworzenia.  Wielu z was akceptuje, że jesteście tutaj w tym celu, ale trudno wamuwierzyć, że również tworzycie swój dzienny scenariusz życia, zwłaszcza wtedy, gdy wydarzenia, które występują są nieprzyjemne.

Możemy powiedzieć wam, że rozwijające się wydarzenia jakie napotykacie z dnia na dzień są określane przez wasze przekonania i postawy i oczekiwaniaukształtowane i projektowane przez jedno i drugie. Kropka!

Zarówno pozytywne jak i negatywne nastawienie, świadome lub nie, manifestuje się do waszej rzeczywistości.  Jeśli masz mentalność braku, tworzysz brak.  Jeśliciągle się martwisz i jesteś w strachu, przyciągasz to do siebie.  Tak więc twoje przekonania i prognozowane myśli ze rdzenia przekonań muszą być skierowaneświadomie na produktywną postawę.  To wymaga wysiłku.  Stosownie do tego,wielka lekcja każdego życia, każda podróż każdej duszy jest po to, aby nauczyć się ukierunkowywać myśli do celowych, pozytywnych miejsc.  W przeciwnym razieznajdziesz się w trudnym problemie, w klatce własnej konstrukcji.  Jesteś tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnego tworzenia i to jest wielka prawda.

Zmienianie przeszłości

Mówiliśmy już krótko o koncepcji zmieniania twojej przeszłości.  To jest mentalnyi bardzo ważny proces.  Twoja pamięć jakiegoś zdarzenia rzadko odzwierciedla, jak to naprawdę się stało.  Możesz teoretycznie zmienić swoją własną przeszłość, jak ją pamiętasz, i  jest to cenny proces zwłaszcza jeśli  przeszła bierność, czy akcjaspowodowała ci wielki niepokój i zmartwienie.  Szczególnie jeśli obniżyła twojepoczucie własnej wartości, a tym samym przyczyniła się do negatywnego nastawienia.  Rozwodzenie się na temat tej negatywności ponownie utworzynegatywność w powtarzającym się cyklu.  Przeszłość istnieje tak, jak twoja przyszłość w wielu prawdopodobieństwach. Błąd z przeszłości w rzeczywistości może być zmieniony przez wybranie alternatywnego wyniku.  Takiego, któryuważnie przemyślisz.  Poprzez zmianę tej “pamięci” z przeszłości wskoncentrowanym wysiłku umysłowym w “Teraz”, możesz zmienić nie tylko jego wpływ na ciebie, ale także na inne zaangażowane osoby.  Jest to wielce ważne wtym mentalnym procesie.  Lecz wiedz, że umysł jest twórcą.

Proces jest prosty: w skupieniu wyobraź sobie jak specyficzne, niepomyślnezdarzenie ze swojej przeszłości zastępujesz innym wydarzeniem z lepszym wynikiem.  Intensywna koncentracja i emocje muszą być wprowadzone dowizualizacji.  Uwierz w ten  proces.  Jeśli była do nauczenia jakaś lekcja,przeanalizuj ją i przesuń się do innych myśli, lecz miej wiarę w zmianę.  W ten sposób możesz uzyskać to, co potrzebujesz.  I my ci powiemy, że to jestprawdziwa natura rzeczywistości.  Zrekonstruowane wydarzenie, które utworzyłeś, będzie prawdopodobnym wydarzeniem, odtworzonym wprojektowanej energii mentalnej, która formuje “nową przeszłość” i zapobiegapiętnu powtarzającego się negatywnego wzorca.  Poprzez konfrontację i ‘spojrzeniu w oczy’ problemowi z przeszłości i wizualizowanie nowego wyniku,przekraczasz czas.  Powiemy wam, że wielu z was to robi w stanie snu, aleświadoma projekcja w tym procesie wzmacnia i przyspiesza pożądany rezultat.

Wiara jest kluczem.  Jak już zostało powiedziane, “Czy uważasz, że jest to możliwe, czy też uważasz, że nie jest możliwe, obie strony są prawdziwe. Umysł jest budowniczym!

Zamknięcie

Mistrzowie, gdy osiągniecie wiedzę o współtworzeniu w którymkolwiek życiu,będziecie mieli wtedy zdolność do jednoczesnego  zespolenia tej wiary, poprzezwspólny wysiłek we wszystkich wcieleniach.  I usunięcia negatywnychprzecieków błędów, urazów i nieproduktywnych przekonań, które istnieją w innych pobytach.  To jest nauczane w Metatronicznych Kluczach.  Przenosząc siędo spójnej myśli theta możecie wejść do “siedziby duszy” i zharmonizować energięwszystkich wcieleń.

Wszystko z czasem!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

I tak to jest.

Powyższy kanał jest chroniony prawami autorskimi © James Tyberonn

* allotrope – każdy z dwóch lub więcej postaci fizycznych, w których jakiśelement może występować

Przetłumaczyła Krystal

http://lifeafteryear2012.blogspot.com/2013/11/quantum-consciousness-nature-of-time.html

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2013/12/08/czesc-2-kwantowa-swiadomosc-i-natura-czasu/

Część 1. Kwantowa świadomość i natura czasu. Efekt Torusa

 

Jestem Metatron, Pan Światła i pozdrawiam was wszystkich w tym precyzyjnym wektorzeponadczasowej przestrzeni.  Obejmuję was wbezwarunkowej miłości.

Moi Drodzy, Światło jest dla was zagadką. Istnieje ono w zwięzłych jednostkach zwane fotonami.  Fotony nie mają gęstości aniładunku i podróżują jako cząsteczki i fale, 186.000 mil na sekundę.  Z “prędkością światła” czas, jak go rozumiecie, znika.  Fotony światła lecą tak szybko, że czasdla nich się zatrzymał.  Foton opuszcza powierzchnię Słońca lub gwiazdy i biegnieprzez przestrzeń, co postrzegacie jako rozległe lata świetlne i następnie iluminujewasze oczy, gdy spoglądacie w górę na wachlarz niebiańskich gwiazd.  Wydaje sięwam paradoksalne, że chwila, gdy foton opuszcza gwiazdę i chwila, gdy uderza wwaszą siatkówkę, są te same.  Żaden czas w ogóle nie minął.  W ten sposóbświatło przenika wasza rzeczywistość i dosłownie jest ponadczasowe.

Jesteście istotami Światła, i tak jak właśnie powiedzieliśmy, światło jest ponadczasowe.

Prędkość wpływa na sposób, w jaki doświadczacie przepływ czasu, ale niekoniecznie wpływa na “jednostki świadomości“, które doświadczacie wewnątrz czasu.  Czym szybciej poruszacie się przez przestrzeń, tym w rzeczywistości,zwalnia się przepływ czasu.  Przestrzeń ma trzy miary w fizycznej rzeczywistości: długość, szerokość i wysokość.  Czas i przestrzeń są połączone w fantastycznejkonstrukcji zwanej czasoprzestrzenią. Przemieszczanie się świadomości w czasieprzepływa przez przestrzeń i tym samym czas staje się czwartą miarą tworzącczasoprzestrzeń.  Odnosicie się do nich jako wymiary.  W tym kontekście może lepiej określić je jako miary. W kategoriach pragmatycznych, liniowaczasoprzestrzeń jest miarą doświadczenia uniemożliwiającą wam napotykaniewszystkiego na raz. Co by było całkiem niezłym przeciążeniem!

Kontynuujemy …

Efekt Torusa

Czas i przestrzeń są aspektami tego samego mechanizmu.  Przestrzeń, w pewnym sensie jest zakrzepłym czasem utrzymywanym w  matriksowym, kinetycznymformacie wewnątrz dwoistości, który pozwala na separację i programzamierzonej, zaprogramowanej iluzji sekwencyjnych miar czasu.  Odpowiednio,czas jest odwrotnością przestrzeni w dynamicznym swobodnym przepływie. Jedno i drugie występuje w harmonicznym błysku jednostek świadomości,poprzez mechanizmy – do wewnątrz i na zewnątrz – pulsu materii do antymateriii odwrotnie, poprzez czarne dziury i białe dziury.  To może być nazwane “CyklemHarmonicznym”.  Materia, podobnie jak światło, występuje w spektrum.

Harmoniczny Błysk, do środka i na zewnątrz, jest nie tylko punktem, w którymczas i przestrzeń łączą się w homogeniczną piankę, jest także wskaźnikiempercepcji świadomości jednostkowej, która skupia (w sposób stroboskopowy)uwagę świadomości na każde równoczesne życie.  Ten “mikrobłysk” występuje zmagiczną szybkością, bardzo zbliżoną do tego, co jest określane jako StałaPlancka, 10 do potęgi -43 jednej sekundy.  W tym punkcie czas i przestrzeńzlewają się i stają się nieliniowe i aspekt Torusa wchodzi w grę.  Przestrzeń jest odwrócona na siebie, a jednostki czasu pływają w nieliniowym, nieciągłymogromnym basenie, co określacie jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W tym kwantowym Gestalcie, czasoprzestrzenne kontinuum rozpuszcza się, i wpewnym sensie, staje się jednoczesnym strumieniem “zdarzeń”, horyzontamizdarzeń, wszystkimi współistniejącymi w jednym integralnym “teraz”.  To jestfuzja, empiryczna zupa kwantowa misternie zagregowana z każdymwydarzeniem, każdy potencjałem i prawdopodobieństwem z każdego życia. Słyszeliście może piosenkę “W pogodny dzień można widzieć na zawsze” …dosłownie ta specyficzna, “bezwektorowa” kula jest jasnym dniem wszystkich potencjalnych “na zawsze”.

Jest to jednak tylko jeden atrybut.  Jest o wiele wiele więcej …

Jest ona także punktem, z którego czasowe hologramy są rzutowane, a takżecentrum, z którego harmoniczny impuls transformuje spektra materii. Materiaprzesuwa się do sfer antymaterii, a antymateria jest przesunięta do materii w celu utworzenia fizycznej rzeczywistości.  Obie są wciągane i rzutowane (i na odwrót)w harmonicznym błysku poprzez czarne dziury i białe dziury.  W światachfizycznych, białe dziury wprowadzają energię świadomości, która tworzyrzeczywistość, a czarne dziury stopniowo wycofują energię.  Następuje to zniewyobrażalną prędkością i jest środkiem  “stroboskopowego efektu‘ waszegostrumienia świadomości sekwencjonującego do wszystkich waszychrzeczywistości, wszystkich waszych wcieleń.

W niedalekiej przyszłości wasi naukowcy zrobią odkrycia, które doprowadzą doteorii wspierających ten proces.  Istnieją dowody na to już teraz. Stwierdzono, że elektrony w swoim obrocie wokół jądra atomu wydają się “znikać” na kilka mikrosekund i chociaż przypuszcza się, że jest to tunelowanie kwantowe, w rzeczywistości jest to wchodzenie i wychodzenie z wymiarów.  Jest to efektTorusa, spektrów cyklu harmonicznego.  Występuje to na poziomie atomu w całejmaterii.  Cała fizyczna materia oscyluje do wewnątrz i na zewnątrz, włącznie zwaszym światem fizycznym i oczywiście waszymi ciałami fizycznymi.

Taka refrakcyjna fluktuacja występuje również psychicznie na bardzo głębokimpoziomie mentalnym, waszych fazach świadomości pomiędzy wszystkimiwcieleniami w nieco podobny sposób.  Jednak wydaje się wam, że wasza świadomość we wszystkich wcieleniach jest ciągłym strumieniem. To jest iluzja. Wszystkie inkarnacje są w większym aspekcie równoczesne.

Ten harmoniczny puls jest mechanizmem ‘równoczesnych wcieleń’.  Migacie dokażdego życia i z każdego życia i nie jesteście świadomi  żadnej nieobecności nażadnym z nich.  One wszystkie wydają się ciągłe.  I powiemy wam, że o wiele krócej niż czas potrzebny na pstrykniecie palcami, macie ‘jednostkę percepcji“świadomości w każdym innym życiu.  Nie ma przerw dla rozpoznania, gdyżświadomość szybko wchodzi i wychodzi.

Analogicznie, wasze wcześniejsze (cyfrowe) filmy wydawały się wnieprzerwanym ruchu, ale w rzeczywistości były poszczególnymi klatkami zniewykrywalnymi przerwami pomiędzy nimi.  Poszczególne klatki(reprezentujące odrębne wcielenia) przesuwały się tak szybko przez świetlnyprojektor, że wydawały się w płynnym ruchu.  Taki samo jest w waszychkoncepcjach czasu linearnego, poza tym, że niewykrywalne przestrzeniepomiędzy poszczególnymi klatkami, przenoszą was do innych toczących sięrealiów, innych wcieleń … i projektorem światła jest wasza świadomość.

Jest wiele takich punktów, do wewnątrz i na zewnątrz,  punktów wzajemnegozałamania, ale wasze fizyczne zmysły celowo są ich nieświadome.  Doświadczanie ich wszystkich na raz byłoby zbyt wielką ilością informacji!

I to samo zjawisko występuje w fizycznym spektrum świadomości.  Świadomość3W mózgu (osobowość-ego) każdego oddzielnego życia ożywa i budzi się do swojego konkretnego indywidualnego istnienia w  harmonicznym błysku, alepomiędzy tym są inne wahania, w których uwaga koncentruje się na zwięzłych,uderzających w kontraście schematach rzeczywistości.  Każda z tych innychinkarnacji staje do czuwania, w pełni przytomna i reaguje, ale każda unikalnaosobowość nie ma poczucia nieobecności.  Są one absolutnie nieświadomejakichkolwiek luk czy nieobecności, każdy błysk więc jest jak poszczególna klatkaz filmu i miganie następuje tak szybko, że liniowa ciągłość jest postrzegana przezmózg osobowość-ego w każdym trwającym życiu, wewnątrz indywidualnej oprawy każdego zwięzłego hologramu czasowego.

Jesteśmy świadomi tego, jak skomplikowane i jak niewiarygodne może to wamsię wydawać.  Jednak większa część was jest w pełni świadoma tego procesu.  Jest to fakt fizyczności, fizycznego istnienia w sferze polaryzacji.  Większy aspektkażdego z was nie jest zamknięty w czasie liniowym lub fizycznej rzeczywistości.  Boski (podświadomy) umysł (nie 3W mózg) może i postrzega inne epoki czasu iistnieje w innych realiach, nawet w większej wielowymiarowości.

Na Nowej Ziemi w roku 2013 i poza nim są zmiany, które pozwolą wam nawiększy dostęp do waszych wielowymiarowych wcieleń, waszych jednoczesnychwcieleń występujących w hologramach czasu na płaszczyźnie  Ziemi.  Ten EfektTorusa po raz pierwszy przedstawiliśmy wam kilka lat temu, gdyż jest on istotnyw nadchodzącym Wzniesieniu ludzkości, jak podano w MetatronicznychKluczach.  Poprzez zharmonizowanie wszystkich jednoczesnych inkarnacji jestosiągnięta wymagana harmonia duszy. Aspekty fragmentacji duszy są wprowadzane do duchowej harmonicznej integralności.  Jest to istotny KluczMetatroniczny … warunek harmonizacji wszystkich wędrówek życiowych.

Fragmentacja duszy

Inkarnacje są wybierane w konkretnym celu, i niektóre z tych celów mogą występować w różnych częstotliwościach, które wydają się w opozycji. Niektórewcielenia są poświęcone do nauki niuansów miłości i służby.  Inne do naukiodpowiedzialnej kreatywności, jeszcze inne do uczenia się, jak zarządzać “mocą” i siłą.  W waszych fizycznych płaszczyznach istnieje 144 takich wariantów, 12podstawowych aspektów z 12-toma podkategoriami w każdym.

Nie jest rzadkością dla inkarnacji poświęconych uczenia się służby, aby były wprzeciwieństwie do wcieleń, w których uczycie się, jak zarządzać mocą i rozwijaćsiłę.  Przekonania utrzymywane we wcieleniach służby mogą być bardzo różnepsychologicznie od wierzeń uformowanych w życiu poświęconym rozwijaniu siły.  Te różne wierzenia mogą być konieczne i odpowiednie dla dobroczynnychcelów każdego życia.  Ale jak każda dusza zbliża się do zakończenia,zrestartowanie jest wymagane, aby ‘zaktualizować pliki’ poprzez usunięcie tego, co już nie służy wyższym celom.  Wcielenia przeciwstawnych przekonań mogą stać się spolaryzowane.  To może być określone jako fragmentacja duszy. Musząbyć one zharmonizowane.

Może rozwinęliście przekonania w życiu o mniejszym intelekcie, które sąograniczające dla rozszerzonej inteligencji w innym życiu.  I w mniejszym życiu,te przekonania nadal tworzą rzeczywistość tej jednoczesnej podróży. Może miałeśżycie, w którym katastroficzna tragedia stworzyła wielki strach, lub takie, wktórym miałeś silną (fałszywą) wiarę w istnienie “zła i demonów“.  Takie błędne, niedouczone przekonania mogą zakłócać rozwój i wydają się bardzo realne dla zmysłów jednostki specyficznie w danym życiu, ponieważ fizyczne zmysłypostrzegają zgodnie z przekonaniami, nawet jeśli te przekonania są ograniczające i nieprawdziwe dla większej rzeczywistości. Jako takie, te życie będzie dalejtworzyć w ograniczonym paradygmacie, aż dusza zmieni je ze swojejuniwersalnej siedziby mocy.  Można i powinno się przenieść wiedzę zzaawansowanego życia do tego z pozorną sprzecznością.

Jako przykład, może ci służyło w jakimś życiu w religijnym zakonie, podjęcieślubów ubóstwa.  Może rozwinąłeś przekonanie w serii wcieleń w szatachkapłaństwa lub w klasztorze dla zakonnic, że “pieniądze są złe” i wszystkie rzeczy materialne muszą być odrzucane.  A teraz znalazłeś się we wcieleniu, gdzierozumiesz, że pieniądze to narzędzie, a nie zło, którego należy unikać, a któremogą faktycznie być używane dla wyższego dobra.  A mimo tego nie jesteś w stanie ich zamanifestować.  Wiedząc, że wszystkie wcielenia trwają równocześnie,możesz mieć 10 wcieleń, gdzie nadal odrzucasz pieniądze, a tylko w jednym lub dwóch próbujesz je stworzyć.  W ogólnym zrozumieniu, jesteś przegłosowany 10 do 1.  Masz jednak możliwość w eksploracji Mer-Ka-Na, aby cofnąć się i zmienićprzeciwne przekonanie na takie, które pasuje do większego zrozumienia, większejprawdy.

Należy pamiętać, że każde życie jest nowym początkiem w wielu aspektach. W niektórych przypadkach może wystąpić regresja.  Wielki Edgar Cayce osiągnąłmistrzostwo w wielu wcieleniach przed jego inkarnacją jako Edgar Cayce, jednakmiał on jedno życie w Ameryce tuż przed jego wcieleniem jako Cayce, które miałołobuzerski charakter.  To służy jako przykład nieliniowego aspektu inkarnacji. Tak jak Złoty Wiek Atlantydy faktycznie jest w waszej przyszłości, ale został ustawiony w waszej pozornej przeszłości, ponieważ nie możecie postrzegać tych przyszłych epok wpływających na teraźniejszość.  W taki sam sposób myślicie, żewszystkie wcielenia mają sekwencyjny efekt dla uczenia się.   Nie możecie sobie wyobrazić, że pierwsze doświadczenia w nauce mogłyby wystąpić raczej wprzyszłości, a nie w czasie przeszłym.  Chyba, że poszerzylibyście swoją wiarę, aby zrozumieć, że czas nie jest liniowy.  Czy to rozumiecie?  Omówimy to bardziej szczegółowo w części 2 tego przekazu.

Drogi człowieku, nie ma prawdziwego nieprzepuszczalnego podziału pomiędzytwoimi esencjami duszy (wcieleniami).  Masz zdolność wpływania na wszystkiewcielenia w tym momencie.  W tym teraz.  Separacje czasowe wydają się byćprawdziwe tylko w zamierzonych iluzjach dwoistości w sferze fizycznej.

To nie znaczy, że dramatyczne lekcje, które przerabiacie nie są czasem bardzobolesne i trudne.  Mistrzowie, jeśli ta celowa iluzja nie wyglądałaby dla wasprawdziwie, nie nauczylibyście się Prawa Przyczyny i Skutku. Dlatego“zamierzona iluzja” została utworzona.  Gdy jesteście w dwoistości to jest bardzo, bardzo realne.  Ale kiedy jesteście w tej jednej inkarnacji, nauczcie się, że cała rzeczywistość jest tworzona przez przekonania, i że możecie zmienić teprzekonania niepożądanych doświadczeń w innych życiach.  I kiedy to robicie,przygotowujecie końcową Ścieżkę swojego Wzniesienia.  To jest skok kwantowy.

Chcemy wam powiedzieć, że fizyczne inkarnacje w dwoistości są środkiem donadzwyczajnego wzrostu, wykwintnej duchowej ewolucji.  Myślicie, że ludzkość w sferze dwoistości gwałtownie stoczyła się w dół, i podczas gdy aspekty gęstości sąw tym sensie, dewolucją doświadczania przyczyny i skutku, większąprawdą jest,że tu w dwoistości, wcielenia są dowolnie wybierane.  Doświadczenie dwoistościnie jest karą, ale raczej akredytowanym kursem  mistrzostwa … który celowowybraliście.  Nie jest to łatwe i honorujemy was za tą odwagę.  I powiemy wam, że pomyślnie zakończycie te studia,wzniesiecie się …. Wszystko w Czasie!

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna, 27 października 2013

Wkrótce w części 2-giej tego kanału: Mechanika podróżowania w czasie,wchodzenie do ‘siedziby duszy’, proces zmieniania przeszłości i kształtowaniaprzyszłości.  I więcej na temat hologramu czasu.

Prawa autorskie Jamesa Tyberonna

Przetłumaczyła Krystal

http://lightworkers.org/channeling/190521/aa-metatron-quantum-consciousness-nature-time

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2013/12/01/czesc-1-kwantowa-swiadomosc-i-natura-czasu-efekt-torusa/

Sekwoja: Uzdrawiająca energia świadomych drzew

 

Pozdrowienia, moi kochani, jestem Metatron książę Światła. Witam was w strumieniu bezwarunkowej miłości. Kłaniam się każdemu, kto czyta te słowa i właśnie teraz łączy się energetycznie z tym przekazem.

Duchowi asystenci zebrali nas w tej chwili razem, ponieważ są świadomi waszych energii osobistych. Zapewniamy, że to zebranie jest tak samo ważne dla was jak i dla nas z niebiańskich krain. Takie chwile oferują nie tylko selektywną komunikację, inspirujące informacje, lecz również kody świetlanej energii, która was odżywia i jest wchłaniana przez wasze serca, a my dajemy ją wam z miłością. Te energie dostajecie w darze, ponieważ w ten sposób z radością was tulimy!

Kochani, na chwilę zamknijcie oczy i przywołajcie wizję zielonego promienia, który opływa wasze ciała. Tak połączycie się ze zbiorową energią świata roślin, a zielony promień zwiastuje uzdrowienie i miłość.

Mistrzowie, w poprzedniej części rozmawialiśmy o niezliczonych zaletach energii królestwa minerałów. Kryształy i minerały naprawdę są bardzo pomocne – tak dla ludzkości jak i całej Ziemi. Natomiast w tym przekazie będziemy mówić o dobroczynnej sile królestwa roślin ze szczególnym uwzględnieniem energii drzew.

Ze wszystkich żywych energii świata roślin to właśnie drzewa są najsilniejsze i dają najszersze korzyści. Ludzkość docenia ich piękno i wartość, nawet jeśli traktuje je tylko jako materiał surowcowy. Jednak tak naprawdę mało kto rozumie niektóre z ich walorów. Powiadamy wam, że drzewa są duchowymi kanałami, rezonatorami i kondensatorami niesamowitej energii.

Wszystkie drzewa są odbiornikami i multiplikatorami energii ze Słońca, gleby, wody i świata minerałów. Są projektorami przenoszącymi z subtelnych częstotliwości energii fal wszystko, co nazywacie pięcioma żywiołami, i jako takie są ogromnie korzystne tak dla Ziemi jak i ludzkości, a również dla całego życia wewnątrz i na zewnątrz, na górze i na dole. Drzewa, bardziej niż jakiekolwiek inne gatunki flory, są widmowymi nośnikami wszystkich żywiołów i istnieją dynamicznie w więcej niż trzech wymiarach Omni-Ziemi. Żywe drzewa tworzą piramidalną hierarchię życiowej siły i świadomości. Dlatego niektóre drzewa są istotami bardziej zaawansowanymi niż inne, i jako takie oferują skuteczną i silną dynamikę. Już starożytne społeczeństwa uznały je za święte istoty.

Gigantyczna sekwoja – mamutowiec olbrzymi – reprezentuje energię niepodobną do czegokolwiek na tym świecie. Te prastare żywe istoty emitują wielopoziomowe pole albo nakładające się na siebie pole auryczne przypominające wielowarstwową strukturę istoty ludzkiej. Posiadają świadomość siebie, zarówno zindywidualizowaną jak i zbiorową, która jest wyjątkowa i dobroczynna. Te majestatyczne stworzenia są obecnie rzadko spotykane i w sposób naturalny rosną jeszcze tylko w zachodnich rejonach Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że sekwoje wiecznie zielone i mamutowe drzewa są strażnikami królestwa roślin i w tym znaczeniu są symbiontami krystalicznych członków królestwa minerałów zamieszkujących Ziemię. Odmiany sekwoi: mamutowe drzewa (inne nazwy: sekwojadendron, sekwoja olbrzymia, welingtonia) i sekwoje wiecznie zielone to dwa spomiędzy niewielu członków królestwa roślin posiadających pełną świadomość wykraczającą poza liniowy strumień bieżącego czasu. W rzeczywistości mają świadomość przeszłości, teraźniejszości i w pewnym stopniu przyszłości oraz ludzkości i Ziemi. To wyróżnia mamutowce (i pewne inne odmiany) z dużej różnorodności drzew i roślin, które znają tylko zbiorową świadomość grupy i chwili „TERAZ”.

Gigantyczne mamutowce, jak ustalili geolodzy, żyją na Ziemi od ponad 144 milionów lat. Są to starożytne Duchy. Swą wielkością dominowały już za czasów dinozaurów, kiedy powierzchnia planety ulegała przeobrażeniom w odwiecznym powolnym tańcu geologicznym. W czasie ostatnich 200 lat ludzkość dotkliwie przetrzebiła te prastare sekwoje mamucie pozostawiając 77 sztuk ( na dzień dzisiejszy). Te pozostałości mają decydujące znaczenie dla przyszłych generacji. Dlatego mówimy wam, że energia zamieszkująca owe wyjątkowe, żywe pola energetyczne powoduje ekstremalne uzdrowienie. Ogromne sekwoje mamucie i sekwoje wiecznie zielone są jednymi z najbardziej świadomych form drzew w całym królestwie Flory. Energie, jakie wytwarzają, pulsują w formie krystalicznej i emitują do otoczenia wyższe częstotliwości.

… I dodamy jeszcze, że kiedy mówimy o sekwojach mamucich, to mamy na myśli również sekwoje wiecznie zielone, ponieważ obie odmiany posiadają podobne cechy i właściwości, które omówimy w dalszym ciągu tego przekazu.

Ponieważ mamutowce są zdolne do samoistnego sklonowania, wiele z tych istot stanowi dokładne kopie swoich fizycznych i duchowych esencji takich, jakie istniały na początku. Klonowanie przyczyniło się do roli tego drzewa jako strażnika zapisu rozwoju życia na planecie. Ich znana długowieczność jest wielowymiarowa.

Sekwoje olbrzymie wyszły poza cechy i zdolności zmian sekwencji czasu i wykroczyły ponad wymiary. Nie trzymają się tej samej chronologii liniowego czasu i przestrzeni. Kiedy ktoś pośród nich spaceruje lub medytuje, może wznieść się poza czas. Godziny wydają się być minutami a minuty ciągną się godzinami. Wyobraźnia wzlatuje porywająco i otwierają się mentalne korytarze pobudzając wzruszającą inspirację. I podobnie, jak przestrzeń może być definiowana jako zakrzepły czas, tak może również przenieść się ponad przestrzeń trójwymiarową. Tę cechę można przypisać również do określonych drzew. Kusząco interesujące!

Jednak chcemy podkreślić, że niektóre sekwoje mamutowe rzeczywiście mają cechy portali manifestujących się, kiedy drzewo całkowicie harmonijnie i w pełni rezonuje z innymi elementami.  W Parku Narodowym Sekwoi na wysokości  2550 do 7000 stóp (stopa = 0.3048 metra) najlepiej zapewniają maksymalną harmonikę gwiezdnych wrót.  W rzeczywistości niektóre wierzchołki w Sequoia National Park w Moro Rock są wektorami gwiezdnych wirowych wrót.

Hierarchia w królestwie roślin

Jak już mówiliśmy, niektóre drzewa zawsze były uważane przez ludzkość za święte. Królestwo roślin istnieje w spektrach świadomości podobnie jak wszystkie królestwa żywiołów. Duchy / dewy królestwa roślin reprezentują szereg tych istot – wróżki i elfy, które druidzi nazwali „zielonymi ludźmi”. Lecz tak, jak fauna reprezentuje swoistą hierarchiczną złożoność, tak i świat roślin w obrębie swego gatunku posiada formy życia o bardziej poszerzonej „świadomości” i inteligencji. Niektóre rośliny wykorzystywane w medycynie i do pobudzenia aktywności psychicznej są bardzo świadome i od tysiącleci są dla ludzi żyjących w bliskości z Naturą „duchowymi sojusznikami”.

W niektórych odległych rejonach, na przykład w dorzeczu Amazonki żyją jeszcze wspólnoty plemienne, które potrafią się połączyć i skomunikować z tym, co bywa nazywane „Duchy Lasu”, z których wiele jest „roślinami” posiadającymi świadomość. Pośród nich znajdują się Ayamara z Peru i Boliwii.

Powiadamy wam, że mamutowce i sekwoje były uznawane za święte przez starożytnych światłych ludzi, jak choćby przez mieszkańców Atlantydy i Lemurii. Święte nie w sensie towaru czy zasobów, lecz jako inteligentne boskie istoty, za które druidzi uważali również dęby, ostrokrzewy i cisy. Ponieważ są najwyższą emanacją królestwa drzew, to i miejsca, w których żyją, są przesycone ich indywidualną i zbiorową energią i świadomością . Jednak największe pola świadomości spośród wszystkich gatunków drzew najprawdopodobniej posiadają właśnie gigantyczne mamutowce.

Dlatego zrozumcie, że ogromne mamutowce są wyjątkowe nie tylko z powodu swoich rozmiarów lecz także z powodu inteligencji i pewnych cech eterycznych pola energetycznego. Za czasów Lemurii tymi drzewami zajmowali się specjalnie przygotowani ludzie – mężczyźni i kobiety.

W epoce przed dualizmem za czasów MU nie wszystkie rośliny znajdowały się w glebie.
Niektóre były na wpół fizyczne, prowadziły światłą egzystencję i mogły się przemieszczać oraz bezpośrednio porozumiewać. Ich na wpół fizyczny aspekt biologiczny przebiegał ponad projekcją widmową i dlatego potrzebował bardzo małych dawek pożywienia z gleby. Projekcja stroboskopowa w gęściejsze królestwo materii dawała pożywienie poprzez składniki pokarmowe fotonicznej prany. To dotyczyło wszelakiego życia włącznie z ludźmi, którzy żyli w formie sprzed dualnej w Lemurii znanych jako złoty hologram Lemuryjski.

W pre-dualności Lemurianie mieli zdolność łączenia świadomości z matriksem mamutowców i doświadczania życia w ramach tego ogromnego pola lub poza nim. Ta zdolność była dostępna jeszcze po zaistnieniu dualności na Ziemi, a korzystali z niej dobrotliwi lemuryjscy mistycy. Towarzystwa klasztorne skupiające lemuryjskich uzdrowicieli koncentrowały się w rejonach, które teraz nazywane są Parkiem Narodowym Sekwoi i Kings Canyon National Park w kalifornijskiej górach Sierra Nevada. Powiadamy wam, że granitowa kopuła, Moro Rock (rezerwat sekwoi), była uznawana prze Lemurian za święte centrum spotkań.

Lemurianie rozumieli, że gigantyczne sekwoje emitowały rzadkie i złożone częstotliwości fal, harmonizujące intonacje powodujące odmłodzenie i dobre samopoczucie. W rzeczywistości wiele ich uzdrawiających terapii i duchowych ceremonii były powiązane z mamutowcami. Pewien aspekt lemuryjskiej świadomości nadal pozostaje w zbiorowym umyśle mamutowców w podobny sposób jak dąb i cis utrzymują pewien aspekt Atla i druidów. Jednak w dużo większych i dlatego silniejszych polach wibracyjnych mamutowców jest on bardziej żywotny.

To niezwykłe pole naprawdę jest dostępne, naprawdę namacalne dla każdego, kto zechce spędzić czas pośród tych drzew. W przyszłości ludzie zrozumieją – jak to było w przeszłości -, że w wibracjach przestrzeni energetycznej tych drzew drzemią prawdziwie lecznicze właściwości. Mówimy wam, że pod sekwojami jest dostępna wymierna jakość pola theta. Ta szczególna cecha jest rzeczywista nawet, jeśli jeszcze nie została rozpoznana i sprawdzona. Korzyści są zarówno fizyczne jak i psychologiczne.

Z czasem wasi naukowcy przebadają pole energetyczne produkowane przez sekwoje i odkryją ich zdolność do kondensowania energii. Unikalna wyściółka grubego zewnętrznego okorowania mamutowca chroni drzewo przed ogniem i insektami i jest izolatorem pozwalającym utrzymywać optymalny żywy przepływ strumienia energii pranicznej. Ta charakterystyczna bio-prana przebiega i przepływa przez każde żywe włókno i macierz eterycznych elementów mamutowca w strumieniach bio-elektrycznych obwodów. Drzewo posiada też dobroczynne pole theta, które emituje za pomocą indukcji do ludzkiej aury.

Każda sekwoja jest istotą bardzo świadomą i żywo reaguje na obecność ludzi. Mamutowiec może wyzwolić wibracje specjalne, niepowtarzalne i związane tylko z potrzebami aury każdego ludzkiego poszukiwacza, którego aura potrzebuje energetycznego zharmonizowania. Kiedy t się dzieje, można odczuć niesłyszalne z pozoru mruczenie które, jak mruczenie kota, balansuje i uziemia ludzkie pole auryczne.

Wprawdzie i inne drzewa posiadają wysoką świadomość i mogą uzdrawiać, jednak żadne nie jest tak silne i wyjątkowe jak mamutowiec. Jego imponująca struktura nadaje wiarygodność faktowi, że emituje ogromnym pole. Gigantyczna sekwoja pochłania tysiące litrów wody, masywne fotony światła, energii słonecznej i mocno natlenia otoczenie, na rok na jedno drzewo przypada nawet 300 funtów. W zasadzie to są akumulatory energii życiowej i tak zwanej spójnej „siły życiowej”.
 
Strukturalny proces energetyczny

Sekwoja służy jako specjalny kanał dla boskiej energii, która ją zasila w podobny sposób jak to ma miejsce w portalach – gwiezdnych wrotach – za pomocą axiatonalnych wibracji. Mamutowiec odbiera energię, przekształca ją i generuje w procesie cyrkulacyjnym podobnie jak to się dzieje w przypadku piramid. Jego system korzeniowy absorbuje i wysysa wodę poprzez proces osmozy a następnie ją oddaje odżywiając otoczenie mnóstwem litrów oczyszczonej wody. Igły cyklicznie pochłaniają powietrze i oddają je oczyszczone. Zielone igły absorbują światło Słońca i poprzez proces złożonej fotosyntezy przerabiają je na spójną energię słoneczną. Składniki mineralne są odbierane przez glebę i przemieniane w biochemiczne pożywienie. Mamutowce są odbiornikami i przetwornikami energii słonecznej, wodnej oraz minerałów.

Proces przebiega w ruchu wirowym tworzącym owalnie cyrkulującą spiralę i pionowy ruch od gleby do nieba, pole wirowe jest utrzymywane przez układ bioelektryczny. Geo-krystaliczne molekuły wody są uwalniane przez mamutowca w formie siedmiokrystalicznego wzorca, który występuje w przyrodzie w naturalny sposób. Właściwie metamorfoza częstotliwości, jaka ma miejsce pod i wokół drzewa, zachodzi dzięki woli zbiorowej świadomości tych drzew i tworzy pole theta z wkodowaną krystaliczną energią. Ich wysokość od 2 500 do 7000 stóp jest optymalna dla wytwarzania szerszej zharmonizowanej równowagi. Taka niezwykła energia panuje w rezerwacie mamutowców i Kings Valley National-Park.

Masywna sekwoja mamucia jest swoistą oazą i za sprawą swojej harmonijnej atrakcyjności służy jako konklawe boskiego Ducha. Zbiorowa energia mamutowców jest zasadniczo konsylium / Radą. Pomiędzy drzewami ma miejsce stały przepływ fali, otwieranie, kalibrowanie i zestrajanie czakr z orientacją na odbieranie energii wymiarów. Każda sekwoja pulsuje w zakresie fal theta, które uspokajają ludzkie pole emocjonalne i do tego otwierają szyszynkę. Puls jednego mamutowca tworzy stałą falę harmonizującą z pulsem innej sekwoi, co umożliwia również otwarcie trzeciego oka i co przy otwartej szyszynce powoduje powstawanie głębokich wglądów wizyjnych oraz kontakt z boskimi sferami. Pole symbiotyczne absorpcji częstotliwości „udomawia” dostęp wizyjny i niesie wspaniały ładunek prany, siły życiowej, okazję do rekalibracji i priorytetyzacji głębszych uwolnień od przeszkód. Mistrzostwo mamutowców stymuluje wizję upragnionych zmian i odnowionej witalności, promuje ekspansywny wzrost w niezwykle głębokim zakresie.

Te drzewa to prastare istoty, oświecone Duchy gotowe wesprzeć każdego poszukującego w najbardziej odpowiedni dla niego sposób. Mogą zarówno ożywić jak i uspokoić. Pobudzają wizję Mer-Ka-Ny oraz wyciszają emocjonalne i psychiczne pole aury w tonacji harmonii 12-tu oktaw w chrystusowym ciele świetlistym. Mamutowce są kryształami świata roślin, królewskimi posłańcami drzew połączonymi z niebiańskością.

Wielu z was zna wyniki pracy doktora Emoto, który ustalił, że dzięki dźwiękom muzyki i harmonijnym intencjom woda krystalizuje bardziej harmonijnie. W swojej pracy inspirował się odkryciami Marcela Vogla – mistrza od kryształów. Marcel Vogel pierwszy zauważył przejście wody do postaci krystalicznej za sprawą harmonijnego oddziaływania i wyższych intencji. Emoto fotografując wodę zwrócił uwagę, że przemienia się w płynne kryształy tworząc wokół jądra krystalograficzne wzory.

Powiadam wam, że woda wchłonięta przez sekwoje też jest tak przemieniana. Jako takie są mamutowce żywymi kryształami, które na swoje otoczenie emitują energię. Sekwoje wiecznie zielone są masywnymi kryształowymi generatorami, które usiłują zrównoważyć energię planety.

Zakończenie
 
Królestwo roślin ma zadanie wspierania wszelkich form życia na planecie i samej Ziemi. Żywe rośliny wypełniają to zadanie z radością gotowe ofiarować tlen i pokarm w postaci owoców, warzyw, nasion i orzechów. Rośliny spożywane w celach medycznych w postaci naparów, wywarów, wyciągów itp. z ziela, korzeni, nasion umożliwiają uzdrowienie. Drewno i włókna są chętnie ofiarowane dla różnych celów jako że są źródłem odnawialnym. Jednak korzystanie z nich musi być mądrze zarządzane.

Pewne rośliny mają bardzo korzystne wzorce wibracji i są zdolne do uzdrawiania i wznoszenia wibracji ludzi. Mamutowce, dęby i cisy to przykłady bardzo świadomych istot, które oferują takie cechy uzdrawiające. Sekwoje wiecznie zielone służą wyciszającą radą Ducha, ponieważ rezonują głęboką świętą energią. Wszyscy, którzy przebywali w ich pobliżu, odczuli silną obecność Boskości.

Największy z gigantycznych mamutowców osiągnął wagę ponad 12 milionów funtów i wysokość 370 metrów a przekrój 40 metrów u podstawy, przekraczając objętość 53000 kubików. Takie drzewo wypromieniowuje i zużywa masę wody i światła. Mamutowce przemieniają wodę w ciekłe kryształy i produkują energię wibracji theta a tym samym pole rezonansowe integralnej równowagi. Mamutowce są jednopłciowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Projekcja ich energii jest odżywcza i ekspansywna, w ziemskich pojęciach emitują trwały rezonans boskiej kobiecości i boskiej męskości.

Zalety odwiedzin sekwoi mamuciej

Równoważenie i energetyzowanie czakr i aury.
Duchowe i fizyczne odmłodzenie.
Uzdrowienie harmonii zmysłów i dopasowanie biologii gruczołów i systemu nerwowego.
Stabilizacja, uzdrowienie i wyciszenie w dziedzinach mentalno-emocjonalnych, wyciszenie depresji.
Czystość wizji trzecim okiem – otwarcie szyszynki.
Zwiększona zdolność do priorytetyzacji i rozwiązywania problemów.
Pobudzenie witalności i poczucia radości oraz energii celu.
Wspiera wizyjny dostęp do Akaszy i Umysłu Uniwersalnego.
Lepsze połączenie z żywiołami Natury, Gają i królestwem dewów.
Równoważenie matryc płci / żeńskie zjednoczenie powoływania w integracji harmonijnej z byciem Jednością.
Wzmocnienie woli i determinacji.
Otwarcie kreatywnego i inspirującego okna umysłu.
Przyłączenie do lemuryjskiego aspektu odżywczej świadomości.

Te cechy są całkiem realne. Po prostu trzeba spędzić czas pod sekwoją mamucią aby poczuć radość i harmonię na łonie naturalnych lasów zielonych…, i naprawdę wszystkie dziedziny życia, które wymieniliśmy, ulegają poprawie. Mamutowiec jest żywą świadomą baterią, naprawdę wyjątkową i potężną, niesamowitą odżywczą istotą. Z powodu pięknych energii i harmonii w Narodowym Parku Mamutowców, występują one w tym regionie optymalnie.

Sekwoje mamucie nadal mają wiele do zaoferowania wyższemu zbiorowemu umysłowi i są do bezwarunkowej dyspozycji dla ludzkości i planety wykraczając ponad trzeci wymiar, w którym grozi im wyniszczenie. Obchodź się z nimi ostrożnie, kiedy je odwiedzisz, ponieważ te istoty czekają na ciebie z miłością.

Jestem Metatron, Pan Światła i przybyłem, aby podzielić się z wami tymi prawdami. Pozostańcie w miłości!

Archanioł Metatron via Tyberonn nr 82 10, kwiecień 2013  www.Earth-Keeper.com

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło:http://krystal28.wordpress.com/

2013 – Wejście do Ery Wodnika i promieniowanie antropocentryczne

 

Lord Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie Teresa Serafinowska

 

Pozdrowienia Mistrzowie!  Jestem Metatron, Pan Światła i pozdrawiam was z bezwarunkową miłością!

Mamy rok 2013 i zapewniam, że wzeszło nowe Słońce i naprawdę jest to Słońce Przemian dające spójne krystaliczne światło wspaniałej Nowej Ziemi.  I mam na myśli – WSPANIAŁEJ.  Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, że Wzniesienie planety się dokonało i sprawiła to ludzkość.  Nawet jeśli większość ludzi nie rozpoznaje z poziomu świadomości trzeciego wymiaru, że Ziemia jest rzeczywiście odmieniona, to i tak wzniosła się do nowego paradygmatu.  Wasi mędrcy mogą to wam uświadomić.

Dlatego mówimy o przesunięciu do Wodnika…

Przejście do Wodnika / promieniowanie antropocentryczne

Naukowy znają wyjątkowy okres w dziejach Ziemi, kiedy powstała większość jej obecnego biologicznego życia.  Określa się go mianem promieniowania kambryjskiego.  Faza kambru to był czas, kiedy do Ziemi docierały największe ilości plazmy inicjującej powstawanie na waszej planecie nowych form życia.  (Darwin, znany ewolucjonista, przyznał, że promieniowanie kambryjskie może być najsolidniejszym argumentem przeciw teorii ewolucji).  Dzieje się to również teraz. Obecne promieniowanie słoneczne dostarczyło „turbodoładowania” w 1989 roku, a reakcje zaistniałe w jego efekcie zachodzą nadal. Ziemia  została zbombardowana nieprawdopodobną ilością masy z wyrzutów koronalnych, którym towarzyszyło niewyobrażalne promieniowanie jonów i elektronów. Promieniowanie jonowe zmienia biologię ludzkiego DNA powodując jej przełączenie wyżej (podkręcenie). Skutkiem będzie rozrzedzenie waszej gęstości.  Podstawowym źródłem nowej energii na Ziemi są ogromne ilości zmagazynowanego na planecie promieniowania kosmicznego pochodzącego z wiatrów słonecznych.  Chcemy to opisać w związku z wodnikową przemianą, jakkolwiek nasze medium channelingowe woli używać  terminologii geologicznej i określiłby to mianem „promieniowania antropocentrycznego”.

Główny  katalizator

Kosmiczna jonizacja „promieniowania wodnikowego” – pojęcie mogące was wprowadzać w błąd – jest motorem zmian i odgrywa niezbędną i korzystną rolę w przejściowej fazie wznoszenia. Nie trzeba się jej „bać”. To promieniowanie zdziałało o wiele więcej niż tylko wstrząśnięcie waszą magnetosferą oraz ingerencja w tektonikę i pogodę na Ziemi. Ale chcielibyśmy dodać, że to jonowe przenikanie jest wyjątkowym katalizatorem zmian pogodowych, super sztormów i trzęsień Ziemi jak również głównym powodem globalnego ocieplenia! Wiele z waszych teorii spiskowych uważa, że  zmiany klimatyczne spowodowali ludzie. Mówimy wam, że w tym przypadku nie o to chodzi. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat Ziemię zbombardowały miliardy ton plazmy – o wiele więcej niż w każdym innym okresie zarejestrowanej historii. Nielogiczne jest myślenie, że przemiany na Ziemi zostały spowodowane przez relatywnie mały „piec”,  jakim jest HAARP. Technologia do tego jest po prostu niedostępna. W tym przypadku winna jest słoneczna plazma! To ona zmieniła Ziemię i jej biologię od czasów promieniowania kambryjskiego. Powiadamy wam, że strumień jonów ma wpływ również na waszą biologię! Jest wyzwalaczem, który przemienia formy życia bazujące dotąd  na węglu w istoty krzemowe.

DNA  i  nowe formy życia

„Wodnikowa przemiana ” – lub „promieniowanie antropocentryczne” spowoduje narodziny nowego życia, tak jak to miało miejsce podczas promieniowania kambryjskiego przed około 580 milionami lat! To, co się dzieje, nie jest więc czymś „bezprecedensowym” nawet, jeśli dotąd nie było o tym wzmianek i chociaż nie jest to jeszcze zrozumiałe. Obecny napływ promieniowania ma związek z wcześniejszym różnicowaniem, jest w symbiotycznym związku z wzniesieniem krystalicznej sieci  stanowiąc „okno wzniesienia” z roku 2012!. Stają się widoczne formy życia z wyższych wymiarów. Są nowe dla Ziemi i stają się „namacalne”. Jednak opowiadały o nich już niektóre religijne teksty. Niektórzy starożytni pisarze w swoich świętych ideologiach wspominali, że życie istnieje w trzech formach: jako glina (biologia ziemska), ogień (oswojona energia elektryczna) i ŚWIATŁO (aniołowie). W synergii z „wodnikowym” – kosmicznym promieniowaniem i 144-częściową krystaliczną siecią paralele wymiarów są teraz dla was bardziej dostępne. Formy życia, które są tu wymienione, istnieją w tych wymiarach w postaci bioplazmatycznej, elektrycznej i fotonicznej. Czyż wasza biblia nie mówi o aniołach jako istotach ze ŚWIATŁA?! Niektóre formy istnienia jak „orby”, przebłyskujące koboldy, elfy i fotoniczne  meduzy  –  fenomeny, które w ostatnich latach pojawiały się w większej ilości, są w rzeczywistości świadomymi formami życia posiadającymi inną naturę, z innego wymiaru. Niektóre z nich komunikowały się z wami na różne sposoby, włącznie z symboliczną mową zbożowych kręgów. Zaawansowane pozaziemskie istoty są niefizycznymi istotami ŚWIATŁA.

Napływ promieniowania i geneza

Dwa lata po „Harmonicznej Konwergencji” z 1987 roku potężny sztorm magnetyczny zbombardował Ziemię miliardami ton naładowanej energią plazmy. Wasi naukowcy i geofizycy  odnotowali również jego skutki. W w ciągu dwóch tygodni naliczyli ponad 200 rozbłysków na Słońcu w trzydziestu sześciu koronalnych wyrzutach plazmy. Jedenaście z nich zawierało promieniowanie rentgenowskie. Aura Ziemi – magnetosfera – uległa  z tego powodu spłaszczeniu prawie o połowę i wyglądała jak plazmatyczna meduza. Duża burza magnetyczna spowodowała liczne spustoszenia. NASA śledząca lot niektórych obiektów kosmicznych, straciła ich ślad, padły skomplikowane systemy komputerowe, wstrzymały pracę platformy wiertnicze, odmówiły posłuszeństwa globalne systemy pozycjonujące – nawigacyjne, oszalały kompasy, padły elektryczne sieci dostaw energii elektrycznej pozostawiając miliony ludzi w Kanadzie i Ameryce Północnej bez prądu. Stacja kosmiczna MIR została opuszczona, a tymczasem napływ promieniowania postępował dalej. Największy zarejestrowany dotąd rozbłysk słoneczny miał miejsce w 2001 roku, po nim nastąpiło 150 burz w 2003. W ciągu ostatnich dwóch dekad było więcej erupcji powodujących promieniowanie rentgenowskie niż w każdym innym czasie waszej zarejestrowanej historii. Pojawiały się niezwykłe zjawiska świetlne. Nawet za dnia można było obserwować wyjątkową czerwoną zorzę polarną, częściej niż dotąd informowano o ciekawych fenomenach błysków świetlnych – w formacjach lub takich, jakie wymieniono powyżej – zgłaszanych jako „koboldy” lub „elfy”. Pojawiały się coraz bardziej złożone formacje kręgów zbożowych, łatwo było przyznać, że nie mogły być stworzone ręką ludzką.

Otwierający szyszynkę (epiphyse) stosunek 6 :1

Napływające jony wchodzą w symbiozę z wymiarowymi nakładkami i pracują w synergii z siecią krystaliczną. Nowy jonowy rezonans pomaga otworzyć szyszynkę. Wasi naukowcy już od jakiegoś czasu wiedzą, że przesunięcie jonowych wskaźników ma potężny wpływ na ludzką świadomość. Pierwszym człowiekiem, który poznał tą wiedzę, był Francuski naukowiec o nazwisku Mesmer. Odkrył, że jeśli umieści się osobę w silnym polu anionowym (magnetycznym) , ta jest w stanie doświadczyć odmiennego stanu świadomości, co ułatwia komunikację ze świadomością kosmiczną (uniwersalnym Umysłem). Mówimy wam, że jonowa indukcja może otworzyć szyszynkę. Niektóre miejsca na Ziemi nazywane przez okoliczne grupy etniczne „świętą ziemią”, przyciągały tubylców szczególnie dlatego, że tam, w określonych punktach mocy, dużo łatwiej odbiera się wizje. Dzieje się tak dzięki mineralogii i ziemskim energiom tych rzadkich i specyficznych miejsc wytwarzających odmienny współczynnik mocy, co umożliwia otwarcie szyszynki. W ostatnich badaniach niektórzy wasi uniwersyteccy naukowcy odkryli, że kiedy używali generatorów jonowych tworząc stosunek pól anionów do kationów jak 6 : 1, osoby poddawane testom miały „doświadczenia pozacielesne”.  W tym przypadku indukcja otwierała szyszynkę.

Współczynnik i tworzenie  z theta

W ten sam sposób za sprawą bombardowania waszej planety anionami nastąpiło przesunięcie „współczynnika”, i to działa z i przez krystaliczną siatkę umożliwiając przesunięcie na poziomie świadomości  oraz na poziomie fizycznym.  Wasi naukowcy i biolodzy są tego coraz bardziej świadomi. Niedawny projekt „ludzki genom” miał udowodnić, że ludzkie DNA ulegnie przemianie – zmutuje – i to nie tylko z powodu warunków środowiskowych, lecz również na skutek zmiany przekonań,  „programów” kulturowych. W ubiegłym roku miał miejsce niesamowity eksperyment, który wstrząsnął naukowcami głównego nurtu. Spowodował pojawienie się nowych możliwości, a  został przeprowadzony przez naukowca  „głównego nurtu”– noblistę – dra Luca Montagnier. Umieścił on obok siebie dwie hermetycznie zamknięte probówki, z których jedna zawierała maleńką cząstkę DNA, a druga – jedynie czystą sterylną wodę. Obie zostały otoczone  polem elektromagnetycznym o wibracjach 7 Hz. W trakcie testu okazało się, że fragment DNA spontanicznie teleportował swoją formę do probówki z wodą destylowaną. Test powtórzono, lecz tym razem bez wywoływania pola magnetycznego 7 Hz – w tym przypadku nie zaszła żadna teleportacja. Co to oznacza? To znaczy, że kod życia jest przenoszony do zjednoczonego pola harmonicznego mogąc tworzyć nowe życie – w obrębie pola wibracji spójnego z theta (spójnej dziedziny wibracji theta). Zwróćcie na to uwagę! Przestudiujcie niuanse stóp oscylacji theta i delta! Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że tworzenie zachodzi w spójnym polu theta.

Świat „obiektywny” (materialny), jaki widzicie, zawsze był  końcowym efektem świadomości. Jednak do dnia dzisiejszego projekcja następowała przez przypadek, ponieważ ludzkość nie znała ani nie opanowała jeszcze swojego boskiego potencjału. W rzeczywistości myśli i wyobrażenia mogą być stosowane do stwarzania Nowego Świata, świata pokoju, harmonii i MIŁOŚCI. Spójne fale theta, krystaliczne, rezonansowe formy myślowe mogą być stosowane w sposób harmonijny, aby formować fizyczną rzeczywistość i fizyczny stan bytu. Wasze wzniesienie, wzniesienie ludzkości, może być prowadzone mentalnie – ze stanu częstotliwości spójnego z falami theta.

Studium spójności theta

Współczesna ludzkość nadała duże znaczenie stanowi świadomości fal beta. Nadszedł czas, aby rozpatrzyć inne stany świadomości. Nadszedł czas, aby współtworzyć własną rzeczywistość wykorzystując stan theta. Wodnikowe promieniowanie staje się „mechanizmem” – i w rzeczywistości skutkiem – planetarnego wzniesienia. Daje ludzkości „narzędzia” do osobistego wzniesienia. „Mechanizmem” sprzyjającym temu, co się tutaj dzieje i dalej będzie zachodziło – szczególnie podczas maksimum słonecznego w 2013 roku – jest masywny dopływ kosmicznej plazmy do i na Ziemię. Miliardy ton jonowej energii są emitowane na wasz poziom, i to jest rzeczywiście niesamowita energia! Wasi astrofizycy wiedzą już o zmasowanym „strumieniu” plazmy, który w ostatnich latach zaczął okrążać Ziemię. Ta plazma zmieni nie tylko współczynnik jonowy lecz również pole spójności theta. Fale theta są bramą do boskiej czynności stwórczej. Fale stojące, stojące pola spójnych energii theta, będą teraz przyciągane do specyficznych punktów węzłowych planety. Mogą one być wykorzystane jako „centra stwórcze”, ponieważ medytujący w grupach „duchowi wojownicy” teraz będą odczuwali jeszcze większa potrzebę  urzeczywistnienia wizji harmonijnej planety!  Wasza orbitująca planeta przemieszcza się przez pole plazmy. Ostatnie napływy promieniowania słonecznego zwiększają siłę tego pola i interakcje jego promieniowania z Ziemią oraz ludzkością. Wasi badacze mają już naukowe dane potrzebne do uzyskania głębszego wglądu w przemiany Ziemi i kosmosu, analizują jego zakres i rolę. Powiadamy wam, że te przemiany mają wpływ na praktycznie całe spektrum ziemskiego istnienia – od centrum po atmosferę i magnetosferę. Tak więc zamieniajcie te jonowe pokłady na wibracje, wewnątrz których porusza się i funkcjonuje ludzki umysł. To zapewni „interfejs” dostępu do wyższych wymiarów. Jak to działa? Energia pochodząca z koronalnych wyrzutów masy jest absorbowana przez płyty tektoniczne Ziemi podwyższając jej rezonans. Jest to unikalny sposób na interakcję z pewnymi punktami mocy i świętymi miejscami, szczególnie w punktach geometrycznych krystalicznych nakładek. Promieniowanie kosmiczne przemieszcza się przez wszystkie systemy węzłów energii Ziemi powodując ich zmiany. Kiedy plazma z koronalnego wyrzutu wywoła takie wibracje, wpłynie to też na cały elektromagnetyczny strumień energii planety. Również zbiorowa świadomość i odpowiednie paradygmaty ludzkości mają wpływ na sposób, w jaki ludzkość stwarza rzeczywistość, w której żyje, a także wiarygodność rzeczywistości, w którą wierzy. Wszystko to jest uzależnione od efektów tego, co przywiewają słoneczne wiatry.

Zakończenie części pierwszej:

Kochani: kolejny raz powtarzamy, że wzniesienie planety już nastąpiło, ludzkość również tego dokonała. Nawet jeśli większa część ludzkości z powodu ciągłego posługiwania się świadomością trzeciego wymiaru, nie może tego rozpoznać: Ziemia naprawdę się zmieniła, weszła na kolejny stopień paradygmatu. Tym samym nadszedł czas na pozbycie się starych energii strachu. Nasze przesłanie mówi o waszej boskości i przekazuje fakt, że planeta znajduje się teraz w PIERWSZYM roku Nowej Ziemi! W rzeczywistości ludzie za nią podążą i również się wzniosą. Jesteście na właściwej drodze do osiągnięcia celu. W nowych czasach każde emitowane przez was mentalne ŚWIATŁO będzie rozprzestrzeniane i wzmacniane za sprawą harmonijnych krystalicznych wibracji. I w nowej energii dzieje się to znacznie szybciej. Dlatego przejmujcie swoje nowe dobroczynne role, ponieważ wasze moce stwórcze ulegają wzmocnieniu. Wiele osób poruszających się po Ścieżce ŚWIATŁA uważa, że wszystko dzieje się z określonego powodu. Taki pogląd często wywodzi się z myślenia, że „wszystko, co się dzieje, zadziać się powinno”. Powiadamy wam, że z wyższego punktu widzenia wszystko prowadzi do szerszego zrozumienia, lecz „ziemski uniwersytet” ma na celu nauczyć was odpowiedzialnej kreatywności. Naczelnym profesorem jest „doktor przyczyna i skutek” i ten doktor  stosuje „wizyty domowe”. Jeśli wszystko „już za pierwszym razem” byłoby w najwyższym porządku, nie byłoby potrzeby douczania się i kolejnych cykli umożliwiających dalszy wzrost poprzez reinkarnację. W taki sposób istnieje „krzywa procesu uczenia się” a czas nauki sprawia, że można ów proces powtarzać. Ludzkość będzie kontynuować  kurs, dopóki nie nauczy się odpowiedzialnego tworzenia. Nie każde działanie i nie każda decyzja podlega testowi. Wasza nowa matryca na rok 2013 i dalej poza ten rok oferuje bardziej skomasowane kryteria dojrzewania. Pośród tych zaawansowanych instrukcji przechodzenia do wyższej klasy konieczne są dalsze działania.  Powiadamy wam, że indywidualne i grupowe spójne myślenie może zmienić waszą planetarną rzeczywistość i to zrobi. Jednak musicie pojąć, że najbardziej przekonujące i skuteczne kreatywne manifestacje nie mogą wyłonić się z mózgu działającego w trzecim wymiarze, lecz z umysłu wyżej wymiarowego o częstotliwościach theta. Istnieje tak wiele rzeczy, które muszą ulec zmianie i wy je rozpoznacie. Tak wiele sposobów myślenia nadal opiera się są na błędnych zewnętrznych cechach z poziomu trzeciego wymiaru, włącznie z chciwością, brakiem humanitaryzmu niektórych ludzi względem innych ludzi i dążenie do mocy, którą stawia się ponad miłością. W 2013 roku możecie zacząć jednoczyć i tworzyć harmonijną Ziemię. „Teraz trzeba się postarać”, mówią wam „wezwania fanfar”!

Jam Jest Metatron, który dzieli się z wami tymi prawdami. A wy jesteście umiłowani.

Część 2
Dalszy ciąg o wodnikowym promieniowaniu

… I tak oto  kosmiczne promieniowanie faktycznie oferuje  korzyści, choć wymaga odpowiedzialności tych z was, którzy znajdują się na Ścieżce. Praca mistrzów takich jak Graham Hancock, John van Auken, David Childress, John Jenkins i dr Semir Osmanagich oraz innych, o których rozmawialiśmy w trakcie tego spotkania ujawni znacznie więcej. Światło będzie świeciło w cieniu waszych prawdziwych korzeni. Jednak zbiera i krytykę. To jest dualizm, który widzicie. Stara energia przeciw nowej. Kiedy są prezentowane nowe trendy odmienne od głównego nurtu,  pojawia się odrzucenie. Chodzi o odrzucenie starych systemów na rzecz nowych, i w tym tkwi elektromagnetyka, aspekt wewnętrznej polaryzacji, widzicie sami.

Powiemy wam, że to, co odkryto w Bośni przez doktora Osmanagich, całkowicie odmieni wasze wyobrażenia na temat historii. Te odkrycia poddano krytyce mimo, iż oferują ważną prawdę, zaangażowaną w rozświetlanie cienia.

Pojawi się nowe pokolenie naukowców akademickich zajmujących się zakresem nauki, fizyki czy archeologii, który zaoferuje  nie tylko nowy klucz do przesunięcia, lecz ujawni wiele materiałów dotyczących ukrytej historii planety. Mówimy wam, że wielu z pojawiających się naukowców i pracowników uczelni stanie się nowymi pracownikami Światła i strażnikami Ziemi, niezależnie od tego czy będą sobie z tego zdawali sprawę czy nie.

W rzeczywistości ich praca kawałek po kawałku, krok za krokiem ukaże brakujące dowody, które  wraz z niezbędną konsolidacją nauki z religią pozwolą wyjaśnić wasze prawdziwe pochodzenie i historię. Praca jednego pokolenia będzie podwaliną dla kolejnego. Z biegiem czasu Duch i nauka zintegrują się i stworzą kompletny krąg. Wasz prorok Edgar Cayce powiedział, że ludzkość dowie się więcej o Bogu poprzez naukę niż za sprawą religii. Przyjdzie czas, kiedy tak się stanie.

Jak powiedziano podczas tego spotkania, wielu z waszych naukowców i badaczy poczyni nowe odkrycia, które przed rokiem 1987 nie były oczywiste ani możliwe. Dotąd zbadano tylko część materiałów, które dostarczają wiele wartościowych informacji.

Prace badawcze nad promieniowaniem słonecznym prowadził najpierw Greg Braden, następnie Susan Rennison, a później kontynuowali je inni.  Praca doktora Luca Montagnier udokumentowała element spójności z falami theta. Tak więc w promieniowaniu Wodnika nastąpi wiele przesunięć i wiele się zmieni. Niektóre z tych zmian pojawią się za waszego życia, inne potrzebują kilku stuleci, a jeszcze inne tysiącleci. Lecz zmiany nastąpią. Możemy wam zdradzić, że w 2028 roku dokona się ogromny skok naprzód…, lecz to wy go stwarzacie!

Plazma słoneczna stanie się rzeczywistą bazą nowego firmamentu i przejścia do krystalicznej biologii. To promieniowanie Słońca odgrywa pierwszorzędną rolę we wszystkich tych przesunięciach i w ekspansji zrozumienia plazmatycznego życia.

Nastąpiło przesunięcie. Co to oznacza?

Przesunięcie wymiarów

Staną się widoczne wyżej wymiarowe formy życia. Na Ziemi są nowe tylko w kontekście „namacalności”…, choć zostały odnotowane w niektórych tekstach religijnych. Starożytni pisarze w licznych świętych  tekstach wzmiankowali, że życie występuje w trzech formach: jako glina (biologia ziemska), ogień (elektryczne dewy) i światło (aniołowie). Niektóre z „orbów,” koboldów  objawiających się w błyskach, elfów i  fenomenów fotonicznych „meduz”, które w ostatnich latach zaczęły się ukazywać w przyspieszonym tempie, są w rzeczywistości świadomymi formami życia z innych wymiarów. Niektóre z nich poznaliście, jak na przykład kręgi zbożowe. Są one badane przez liczne grupy, lecz nie postrzega się ich jako formy życia. NASA w ostatnich latach odnotowała rekordowa ilość CME, które zostały zidentyfikowane przez fizyków Susan Rennison i doktora Grega Bradena, jak zauważono podczas tego zebrania.

Podsumowanie skutków plazmatycznego przesunięcia

Zmiany w ilości jonów umożliwiające łatwiejszy dostęp do spójnego stanu theta.
To ułatwia otwarcie szyszynki.
To jest narzędzie do twórczej manifestacji harmonii.
To jest katalizator dla przemian DNA i biologicznego przejścia do krystalicznej biologii bazującej na krzemie (kwarc jest dwutlenkiem krzemu) w korelacji z krystaliczną siecią dyslokacji plazmy.
Asystuje przy poszerzeniu planety do 12-tu wymiarów.
Umożliwia szerszy dostęp do wielowymiarowości (fotonicznych i plazmatycznych form życia).
Kluczowa rola przy koniecznych przemianach Ziemi.
Zwiększenie spójności.
Kluczowa rola w tworzeniu Nowego Firmamentu.
Zwiększona intensywność wibracji węzłowych punktów mocy, kontrolowanie punktów z portalami.
Zdolność ludzkości do stworzenia Nowej Ziemi.

Kochani, powiadamy wam, że  nastąpiło Wzniesienie planety, dotyczy to również ludzkości.  Choć większość ludzi tego nie rozpoznaje tkwiąc nadal w rzeczywistości trzeciego wymiaru, Ziemia naprawdę uległa przemianom, wzniosła się w nowy paradygmat.  Dlatego nadszedł czas na pozbycie się starych energii STRACHU. Nasze przesłanie służy temu, aby opowiedzieć wam o waszej boskości i prawdę mówiąc, również temu, aby wam uświadomić, że planeta znajduje się w pierwszym roku Nowej Ziemi.

Środki zaradcze

Wasze zadanie w tym przesunięciu polega na współtworzeniu.

Wiele waszych wcześniejszych społecznych kontaktów bazowało na gwałtownych aspektach dualizmu –  miłości kontra mocy. Dzisiaj ten temat wychodzi na pierwszy plan.

Wielkie atlantydzkie stowarzyszenie Posejdy zwane „Prawem Jedni” osiągnęło harmonię najlepszą z możliwych do osiągnięcia na waszej planecie. Mimo to ich wyraźna niezdolność do konfrontacji z pogłębiającą się gęstością związanej z dualizmem przemocy doprowadziła ostatecznie do upadku jednej z największych kultur.  W tym przypadku zakres oddziaływania jest duży i z biegiem czasu znajdzie rozwiązanie, jednak zajmie to naprawdę wiele lat. I wielu z was znajdujących się na tej sali było częścią Posejdy, częścią Prawa Jedni.  I kochani, niepotrzebnie nadal nosicie ten balast.

Prosimy was wszystkich, abyście pozbyli się poczucia winy i bólu. (cisza…)

Mistrzowie, powiadamy wam, że połowa świata w pewnym momencie znajduje się w promieniach światła a druga połowa w ciemności, ponieważ to jest świat polaryzacji. Mówimy wam, że większość ludzkości utkwiła świadomość w ciemnościach i budzi się do światła mądrości. Powiadamy wam, że żyjecie, jak kanał powiedział, a my wielokrotnie oferujemy na Ziemskim Uniwersytecie szkołę dualizmu. Wy wszyscy jesteście celowo stworzoną iluzją. Planeta wzniosła się a z biegiem czasu dokona tego każdy z was. Masa krytyczna, większość ludzkości, w harmonii wzniesie się w ciągu około 15 pokoleń.

Dlatego nosiciele Światła znajdujący się pośród was nigdy nie powinni stracić nadziei lecz świecić jasno, ponieważ nawet niewielka fala fotonów przynosi tymczasowe rozświetlenie. Tak to jest i tak musi być dzisiaj z wami. Wasz wielki Mahatma Ghandi wyjaśnił, że sami musicie być zmianą, której pragniecie. A my dodamy, że życzenie odmiany jest istotną częścią równania. Druga część będzie polegała na podjęciu działań w celu manifestacji zmian.

Przemiana nadejdzie

Są tacy, którzy mówią, że znaczące narody, te, które nazywacie „pierwszym światem”, dominują pod względem finansowym i są potężne – bardziej jak przedsiębiorstwa niż kraje.  Przedsiębiorstwa na bazie zysków, których mieszkańcy są traktowani bardziej jako pracownicy zamiast obywatele.  Prawda jest szersza, bardziej złożona niż jeden kraj, rasa czy konglomerat.

Są tacy, którzy uważają, że cała ludzka populacja jest manipulowana za pomocą mediów, odurzana obfitością i zniewalana długami. Mówimy wam, ze zbliża się czas, kiedy ludzie zaczną budzić się do wiedzy, że to nie wyniszczające długi wiążą się z ich przekonaniami, lecz wiara wikła je w sieć zadłużenia i poczucie braków. Niektórzy mogą uważać, że jednostki utraciły swoją suwerenność. Niemniej jednak światło świeci i staje się coraz jaśniejsze. Na planecie dochodzi do władzy nowe pokolenie i ono przyspieszy zmiany. To pokolenie to WY!

Globalny system gospodarczy ulegnie zmianie lecz nie będzie to swobodny upadek i katastrofy nieodwołalnie prowadzące do planetarnego chaosu. Totalny chaos nie służyłby temu co ma nadejść. Chodzi o coś więcej, o zmianę prowadzącą do świadomej przemiany, pojawią się pozytywne elementy umożliwiające lepszy sposób na życie. To, co się dzieje, może mieć cel i prowadzić do przemian.

Faktycznie zmiana jest naturą rzeczywistości, i ta przemiana nadejdzie. Pojawi się dla najwyższego dobra, kiedy uda się wam tego dokonać.

Nowa Ziemia, nowi ludzie, mogą i będą stwarzać lepszą przyszłość odrzucając po prostu swoją przeszłość. Zmiany pojawią się poprzez odebranie lekcji z przeszłości i stopniowe dopasowanie do teraźniejszości. Kiedy nowi ludzie, którzy pojawią się w przeciągu następnych 15-tu generacji, dojdą do władzy, będą wybierali nowy wzorzec i nastąpi przesunięcie.

Jony jako narzędzie

Widzieliśmy prezentacje, w których naukowcy dokonują zmian pomagających udoskonalić dualizm. Chodzi o promieniowanie jonowe. Wasi naukowcy dokumentują to za sprawą NASA, dokonuje tego Greg Braden, Susan Rennison i inni.

Mówimy wam, że naszym zdaniem niesamowity napływ jonów jest w symbiozie z wymiarowym przesunięciem i pracuje w synergii z krystaliczną siecią. Nowy rezonans jonowy umożliwi wam łatwiejsze otwarcie szyszynki. Pozwoli wam łatwiej operować rezonansem theta. I mówimy wam, że współtworzenie nie zachodzi w świadomym stanie beta, lecz bardziej – w  głębszym stanie theta. Jako społeczeństwo od początku koncentrowaliście się prawie wyłącznie na świadomości częstotliwości beta, a w nowej energii Nowej Ziemi otrzymacie narzędzia umożliwiające łatwiejszy dostęp do theta.

Fantastyczna muzyka osób muzykujących podczas tej konferencji jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie twórczego stanu theta. Ich praca była „channelowana” i inspirowana na te czasy (ref.: Kai Mitchim & Ron Crose). Praca z kryształami phi naprawdę jest narzędziem dla wzmocnienia  myśli o wysokich wibracjach i spójnych ze stanem theta.

Klucze do manifestacji można odnaleźć będąc w stanie theta. Jako jednostki, naród czy planeta, nie musicie czuć się bezsilni czy bezradni wobec zmian.

Spójność i najwyższe dobro

Kochani, teraz zacznijcie się skupiać na medytacji nad najwyższym dobrem. Nie wątpcie, że cała rzeczywistość jest stworzona poprzez spójne projekcje przekonań. Niech każdy zbada własną świadomość, odnajdzie suwerenność i pracuje, aby być lepszym człowiekiem w sposób, jaki prezentował w trakcie tego spotkania Graham Hancock i ten „kanał”, a wtedy będzie emanował tą energią. To jest klucz.  Nie można zakończyć nienawiści wysyłając nienawiść lecz poprzez wyrażenie życzenia i przekonanie o kreatywności miłości.  Częścią tego procesu jest życie w prawdzie, natomiast odwracanie wzroku nim nie jest. Każdy zmienia swoje środowisko świadomie wyrażając świadome pragnienie najwyższego dobra.

Energia postępu do dyspozycji

Lecz mówimy wam, że choć szablony ekspansji pojawiły się w roku 2012, to zbiorowe oświecenie ludzkości rozciągnie się na wiele stuleci. 2012 zaoferował wam po prostu więcej narzędzi do pracy. My z królestwa aniołów nie jesteśmy tu, aby rozwiązywać wasze problemy lub krytykować, lecz  aby wam dodawać otuchy na drodze do rozwiązań. Naprawdę każdy sam wybrał swoją rolę, aby rozwiązywać konflikty pojawiające się w trakcie studiowania na Uniwersytecie Dualizmu na ziemskim poziomie.

I chociaż ludzkość osiągnie masę krytyczną w przeciągu kilku stuleci, jest ważne, aby pozostawać z pozytywnym nastawieniem w „teraz”, ponieważ pewnego dnia, w pewnym czasie serce się wzniesie. Prosimy was: rozświetlajcie świat radością, emanujcie miłością i trwajcie przy prawdzie. Trwajcie w świetle. Zbierajcie się w grupy, dajcie sobie czas na samotność i angażujcie się w grupowe medytacje dla prawdziwie najwyższego dobra. Każdy z was ma szansę, aby każdy swój dzień spędzić w doskonały sposób. Scenariusz, w którym rozpozna swoje słabości, własne konflikty z integralnością, to dzień, kiedy przejmie własne mistrzostwo, i tak naprawdę to cały proces jest podróżą. Upadek w dualizm stanowi punkt, w którym należy uczyć się na błędach i podjąć środki zaradcze. Doktor „przyczyna i skutek” czyni – jak powiedzieliśmy – wizyty domowe. Przyczyna i skutek tworzy pola świadomości osobistej i grupowej. Tak indywidualnie jak i zbiorowo prawdę trzeba rozpoznać i zintegrować poprzez innego człowieka. Czy rzeczywiście można próbować rozbroić kogoś innego mając pod ręką własny arsenał? A czy później ta prawda obowiązuje pojedynczą osobę albo naród?

Zakończenie

Kiedy wasze społeczeństwo przezwycięży widoczne problemy, może zacząć oddziaływać przez proaktywne centralne medytacje grupowe.  Jak się przekonaliście, grupa 7 000 osób może w spójnej medytacji theta wyemitować energię, która na pewien czas zredukuje przemoc.  Moi kochani, a możecie sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy taka grupa będzie się składała 144 000 osób albo nawet  ze 144 milionów? Poświęćcie chwilę, aby to rozważyć!

Nie poddawajcie się, nie zniechęcajcie i nie wierzcie, że to bez znaczenia!  Róbcie to!

Duch mówi o MIŁOŚCI.  Duch nie interweniuje.  Każda religia działająca obecnie na Ziemi ma swoje prawdy i wypaczenia. Kluczem jest percepcja. Do was należy wybór, co jest prawdziwe, co wam służy a co nie. Baza tego rozpoznania leży w waszych myślach i sercach, a NIE w STRACHU. Żadna prawdziwa święta ekspresja nie ogranicza swojej prawdy, swojego piękna w grupie. Kochani, wszystkich was, każdego z osobna otulam odżywczą energią i polem samourzeczywistnienia, ponieważ każdy z was jest naprawdę mistrzem na Ścieżce wznoszenia. Naszym celem jest zaoferowanie wam inspiracji i klarowności, lecz z waszej strony – jako świętych i suwerennych ISTOT – potrzebne jest  ćwiczenie przenikliwości, kiedy czytacie takie „channelingowane” przekazy.

Tak więc na zakończenie gratuluję wam tego dnia i tego spotkania…, i w rzeczy samej gratuluję współ-stworzenia planetarnego Wzniesienia.  Wy tego dokonaliście i szanujemy was za to.

Jestem Metatron, który dzielił się z wami tymi prawdami. Żegnam was z miłością!

http:// www.earth-keeper.com

źródło:http://krystal28.wordpress.com/

Odliczanie trwa: Planeta Ziemia.

Sabine Sangitar

 

 

Odliczanie trwa: Planeta Ziemia. Aktualizacja Wydarzeń 13.02.2013. Archanioł MELEK METATRON

 

Na temat podniesienia Matki Gai, pisałam już w roku 2012, dziś powracm do tego tematu.
Doskonały Ton, przegląd Dusz jak i wzniesienie planet w tym naszej Matki Ziemi – ja to odbywało sie na innych planetach możecie Państwu przeczytać tutaj:
LANDRAS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-i-podniesienie-planety-landras/
PARTOOS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-ii-podniesienie-planety-partoos/
ERIS
https://ninhursag2012.wordpress.com/2012/12/12/odliczanie-trwa-czesc-iii-podniesienie-planety-eris/
Gdy zabrzmi Wielki Ton – w tym czasie, każda Istota, rozwinięta duchowo, czy też nie będzie miała Wewnętrzny Przegląd. Każdy zobaczy siebie, od stworzenia, poprzez wszystkie inkarnacje, w każdej epoce. Zatem każdy będzie miał sposobność poczuć głębokie Przebudzenie, nawet jeśli przedtem jeszcze „spał”. Następnie trans zakończył się. Trans nie spowoduje zapomnienia, każda Istota będzie świadoma tego, co się wydarzyło. Ludzie z Eris, Partoos, Landras noszą już teraz Rozpoznanie i Przebudzenie w sobie. Linki powyżej.
Przekaz ze Światła odebrany przez medium Sabine Sangitar dnia 13.02.2013
Przekaz, ten został odebrany i opublikowany przez Sangitar poza zwyczajowym kalendarium
ze względu na swój priorytetowy charakter.

Ja Jestem MELEK METATRON, Oko Boga, które się podnosi i przekazuje Wam Przesłania Prawdy Rzeczywistości i Miłości przez Sangitar.

Od początku fazy, kiedy przygotowywaliście się na wielkie zmiany Podniesienia z Duchowego Świata zostało Wam przekazane że nigdy nie będziemy ingerować w Energię Podniesienia i w przywracanie planety Ziemi. Jednak przekazaliśmy Wam również iż istnieją wyjątki jeśli Świadomość Lady Gaia i planety Ziemi miałaby być kiedykolwiek zagrożona, wtedy będziemy ingerować i to właśnie uczyniliśmy. Tak więc wysłuchaj Przesłania od Melek Metatron:
przez przeprowadzenie próby broni atomowej została spowodowana silna eksplozja. Wstrząs wywołany eksplozją wprowadził Siatkę Geomantyczną (leylines) w niekontrolowane wibracje. W miejscu gdzie wydarzyła się eksplozja siatka ta nie była stabilna. Ta eksplozja i ziemskie drgania, ruchy skorupy ziemskiej stawały się coraz silniejsze i pojawiło się wielkie zagrożenie iż powstaną rysy w niektórych miejscach tej siatki.

Sangitar poprosiła mnie abym używał metafor, abyście mogli lepiej zrozumieć to Wydarzenie. W ten sposób stanie się to dla Was bardziej jasne. Te rysy w Ziemi można przyrównać do zawału Serca Człowieka. My zmuszeni byliśmy do ingerencji i Wysoka Rada zadecydowała że musi mieć miejsce Wielka Transformacja, aby Ciąg Energetyczny i Energetyczne Dragania (Wibracje) mogły zostać ponownie wyjustowane. Tak więc zostało postanowione że zostanie uwolniony SHADEES. Lecz to nie wystarczyło.
We Wszechświecie połączyły się Gwiezdne Tetraedry. Zaprosiliśmy 1440 Nunis aby stopiły te Gwiezdne Tetraedry. Dzięki temu było pewne że wyślemy z Rzeczywistości na Waszą planetę Doskonały Ton Transformacji. Ewentualność że przy tej okazji odbędzie się Przejście było bardzo, bardzo duża. Użyliśmy najwyższej Siły Promienia SHADEES w połączeniu z Magnetyczną Energią Miłości, co spowodowało ruchy podobne do fal które dotarły do Waszej planety.

Teraz słyszę Przekaz KRYONA, że jednocześnie mieszkańcy Landras udali się do Perlistego Pola aby swoim śpiewem i Tonami Energi wysłać Energię bezpośrednio do Siatki. Uczynili to z Miłości i Przyjaźni do Was. Miliony Aniołów zeszło się razem aby przynieść na Ziemię Energię Przebudzenia i Doskonały Ton. To wszystko miało miejsce wczoraj w nocy i trwało około 2 godzin Waszego czasu. Gdyby w tym czasie nie został zakończony Proces Transformacji, wysłalibyśmy w Wasz Czas – tylko 15 minut później – Doskonały Ton. Wtedy dokonałby się Punkt Kulminacyjny Podniesienia Ziemi.

Co by to oznaczało?
Dla Sangitar było ważnym aby przemawiał do Was MELEK METATRON, tak więc wysłuchaj słów od MELEK METATRON:

Naturalny Proces Podniesienia wraz z jego Punktu Kulminacyjnym byłby najlepszym, najczystszym i najpiękniejszym dla samej Lady Gaia i dla Was Ludzi. Również i tutaj użyję metafory: to byłoby tak, jakbyś Ty musiał wywołać przedwcześnie poród dla Duszy, dla Baby które potrzebuje jeszcze czasu aby przyjść na Świat. I z tym połączone są zawsze niebezpieczeństwa.
Wielu z Was będzie się teraz pytać, jak może, jak będzie i co potrzebne jest aby mógł nastąpić naturalny poród. Musicie sobie wyobrazić że Lady Gaia jest ogromnym Polem Świadomości. Istnieją różne kontynenty, państwa i obszary różniące się między sobą. Z reguły potrzebna jest wspólna Wibracja (Drganie) najwyższej Miłości oraz uwolnienie, aby Podniesienie mogło się dokonać w bardzo głębokiej Świadomości. Istnieją różne kontynenty, państwa, miasta, obszary w których miało miejsce częściowe Przebudzenie Lady Gaia, w których Energetyczna ekspansja wynosi już ponad 88% – jak np. w Chiemgau lub w Szwajcarii. Istnieje jeszcze kilka innych państw i obszarów w których Energia Przebudzenia jest na poziomie ponad 88%. Jednak to nie wystarczy. To co ostatecznie wywoła Doskonały Ton, to jest ekspansja do ponad 88% w Izraelu.
Albowiem Izrael dźwiga ziemską Karmę i dopiero gdy Izrael doświadczy tych 88%,
wtedy zabrzmi Doskonały Ton.

Przez dopływ SHADEES i Doskonałego Tonu z Boskim Oddechem SOL’A’VANA Energia w Izraelu bardzo się już rozszerzyła. Teraz jest ważne aby się ona ustabilizowała, jednak nie rozpaliła jeszcze Kielicha znajdującego się w Izraelu. Tak więc MELEK METATRON prosi Was abyście wspólnie zbudowali dla Izraela Filary Światła, tak aby ta rozszerzona Energia mogła się tam utrzymać. I tak proszę Ja Ciebie abyś głęboko oddychał i przyjął przy tym ANA. Idź z Kryształem AVATARA do Centrum Twojego Środka i zagłęb się, odczuwając Twoją Boskość, rozszerz się i zwołaj do siebie wszystkie swoje czakry. Izrael dźwiga ziemską Karmę i Świadomość Lady Gaia przyjęła tam wyjątkowo dużo Energii. Obecna ekspansja Energii w Izraelu wynosi 81%. Z głęboką Intencją wymów swoje Pierwotne Imię i aktywuj Twój Promień Serca. Poświęć na to trochę czasu i odczuj twoje Pierwotne Imię, odczuj kolejność Tonów. Na szczycie drugiej litery Twojego Pierwotnego Imienia postaw Kryształ ANA, SERUS, PRADNA i SOL’A’VANA. Arkturianie już przygotowali Filary Światła i niezależnie od tego czy możesz je widzieć, wyślij teraz te Kryształy wraz z drugą literą Twojego Pierwotnego Imienia do tych Filarów Światła.

(weź sobie na to kilka minut czasu…)

Tak więc niektórzy z Was potrafią odczuć jak ważna jest dla Świadomości stabilizująca Praca Światła i jak ważną była dla tej Siatki Geomantycznej Lady Gaia. Co mogłoby się stać lub co się stanie, jeśli po raz kolejny będziemy musieli ingerować? I jakie będą tego konsekwencje?
Dla Was nie miałoby to większego znaczenia bo jesteście wszyscy przygotowani, wyszkoleni i wyposażeni we Wzorce Energetyczne. Jednak w tych obszarach, na tych kontynentach, w tych państwach i miastach w których Energia ekspansji wynosi poniżej 70% doszłoby do wielkich zniszczeń. Obecnie jest tak że te z obszarów które mają powyżej 88% mogą przechwycić wiele, lecz to zniszczenie byłoby o wiele większe niż wtedy gdy Punkt Kulminacyjny Podniesienia dokonałby się w naturalny sposób.

Gdy tylko Izrael osiągnie 88% ekspansji, będzie to definitywnie oznaczać Punkt Kulminacyjny Podniesienia Ziemi. Gdy tylko Izrael osiągnie 85% zostaniecie poinformowani przez Sangitar, ponieważ możemy to energetycznie oszacować. Wtedy będziemy mogli podać pewne Ramy Czasowe.

W tych Momentach zebrało się miliony Aniołów aby przynieść na Ziemię Uspokajające Tony. Jednak nie możemy powiedzieć z całkowitą pewnością że ta Energia faktycznie tak się uspokoi, że będzie mogło nastąpić naturalne Podniesienie.

Dla MELEK METETRON, Oka Boga jest to bardzo wzruszający Proces, jednak jest konieczne – i Ja czuję że Wy to zrozumiecie – że nigdy nie możemy dopuścić do tego aby Lady Gai coś się stało.
Dla Was i dla wielu Ludzi chcę jeszcze przekazać to oto Przesłanie:
czyńcie dalej jak dotąd, pozostańcie spokojni, bez trosk i strachu. Jeśli jest to dla Was możliwe to kontynuujcie nadal Waszą pracę dla Światła. Codziennie 9 razy budujcie Filar Światła dla Izraela. Wtedy skupcie się na kontynencie Afryki i stwórzcie również i tam podobny Filar Światła. Wyślijcie takie same Energie jakie wysłaliście do Izraela. Arkturianie również i tam szykują Filary Światła.
Tak mówię Ja dla waszego zrozumienia i zaufania AN’ANASHA.
Jednak mówię wyjątkowo do Sangitar AN’ANASHA.

Wymówmy wspólnie te Słowa:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham

Na zakończenie chcę abyście wiedzieli: nawet jeśli Ruch przeciwko Światłu jest w tym momencie bardzo mocny, to Prawda zawsze szuka sobie Drogi. Ruch ten nie może w żaden sposób zaatakować ani Światła Prosonodo, ani Energii Eleua, ani Energii SOL’A’VANA, czy też SHADEES. Ta Energia pochodzi z Rzeczywistości, jest chroniona i strzeżona.
Tak żegnam się z Wami, a jednak pozostaję z Wami.

A NI O’HEVED O’DRACH.
AN’ANASHA.

Kryształy które kładzie się na drugiej literze Twojego Pierwotnego Imienia, na Twoim Promieniu Serca:
ANA – Światło
SERUS – Boskie Błogosławieństwo
PRADNA – Siła
SOL’A’VANA – Doskonały Ton
Kryształy Rzeczywistości: ADNA, SERUS, PRADNA, SOL'A'VANA

Źródło: www.kryonschule.de
Tłumaczenie: Team TERRA

Team TERRA składa gorące podziękowania dla Sabine Sangitar za udostępnienie
powyższych Informacji wszystkim Istotom tej Ziemi. AN’ANASHA!

TERRA Galaktyczna Kawiarenka

Do Czytelników TERRA G.K.:
jeśli nie znasz jeszcze Twojego Pierwotnego Imienia ani twojego Promienia, to – jeśli taka jest Twoja Wola – wysyłaj w kierunku Izraela i Afryki Twoją Miłość i Światło. Twój wkład w Podniesienie jest bardzo istotny i potrzebny. Twoja pomoc przysłuży się do naturalnego Podniesienia i tym samym będzie to prawdziwy Festiwal Szczęścia dla wszystkich Dzieci Ludzkich. Team TERRA dziękuje wszystkim Braciom i Siostrom z planety Landras oraz Arkturianom za ich pracę dla Światła.

W Miłości i Świetle, Sherina & Shogun

Ja jestem MELEK METATRON, Oko Boga, które się podnosi i przekazuje Wam Przesłania Prawdy Rzeczywistości i Miłości poprzez Sangitar.

źródło:wolnaplaneta.pl

2013 – Rok Nowej Ziemi

 

Mistrzowie, pozdrawiamy każdego z was i jako prawdziwego mistrza na ścieżce wniebowstąpienia otaczamy odżywczą energią i polem samourzeczywistnienia.  Naszym celem jest oferowanie wam inspiracji i wyjaśnień lecz w rzeczywistości za każdym razem i zawsze to WY jako święte i suwerenne ISTOTY musicie uważnie rozróżniać informacje „przekazywane” w ten sposób.

Ten komunikat dotyczący bardzo pomyślnego 2013 roku zaczynamy od omówienia lęków, jakie mogą jeszcze ogarniać niektórych z was. Najpierw informujemy was, że wzniesienie planety rzeczywiście zachodzi. Wy tego dokonaliście. Lecz chcemy podkreślić, że gradacja planety Ziemi nastąpiła poprzez poszerzenie do 12-tu wymiarów.

Długi kalendarz wsteczny

Wielu z waszych badaczy majańskich tradycji próbowało zrozumieć, o co chodzi z datą 21 grudnia 2012 w ich kalendarzu. Powątpiewali w to, że mógł on zostać stworzony przez samych Majów, uważali raczej, że jego twórcami mogły być „boskie narody z gwiazd”. Niektórzy zainteresowani wskazywali na katastroficzny koniec planety. Inni uważali, że w ten sposób została zaznaczona data „powrotu gwiezdnych bogów”, jak było zapisane w niektórych zachowanych majańskich tekstach.

Chcemy wam powiedzieć, że to jest wzniesienie, nowy początek. A 2013 jest rokiem, w którym Ziemia uzyska nowy format umożliwiający prorokowany „powrót”. Lecz tak szeroko omawiany „kontakt” nie nastąpi w sposób związany z trzecim wymiarem, jak mogłoby się wydawać. Zamiast tego ludzkość uzyska zdolność do świadomego wzniesienia w wyższe wymiary. To tak, jakby nastąpił kontakt. To już nie jest planeta, na której w trzecim wymiarze muszą się pojawić wspierający i posiadający dobre intencje nauczyciele. Nowa Ziemia dzięki kryształowej sieci posiada już matryce, za pomocą których ludzkość stanie się świadoma swojej prawdziwej wielowymiarowej natury. To się stanie. I dlatego będziecie świadomi faktu, że to WY jesteście tymi, na których czekaliście!!!

Wszystko dzieje się we właściwym czasie

To zajmie kilka lat.  Ale zaczyna się w 2013.

Jak już wcześniej mówiłem, wzniesienie całej ludzkości dokona się w przeciągu 300 lat! I to też stanie się naprawdę, jednak chodzi mi o kompletne wzniesienie Ziemi, które umożliwi ascendencję ludzkości. Wszystko dzieje się w odpowiednim dla siebie czasie. Czy to rozumiecie?

W związku z tym większość ludzkości nie zobaczy natychmiastowych zmian na Ziemi. Obudzi się 22 grudnia i powie „czy to była ta wielka sprawa”?

Nawet ci z was będący na ścieżce widzą, że nie nastąpiły żadne bezpośrednio widoczne zmiany. Prosimy was nieśmiało, abyście przez chwilę rozejrzeli się wokół siebie po świecie. Co widzicie?

Wasze media nadal informują o wojnach, głodzie, katastrofach i załamaniach gospodarczych. I widzicie to, co jest wypromieniowywane w świecie trzeciego wymiaru. Często jest to pełne mroku i osądu – czyż nie?

Czy „najświeższe osądzające proroctwa” na ten temat są szczególnie trafne? Wiele spekulacji związanych z trzecim wymiarem dotyczących przeznaczenia upadło na szczególnie podatny grunt wywołując strach za sprawą opowieści o kolizji z kometą, asteroidą, trzęsieniami Ziemi, niszczycielskim odwróceniem biegunów i gospodarczym załamaniem. Czy ci pesymiści zdają sobie z tego sprawę czy nie, dokarmiają strach, jaki generują.

Mistrzowie, na planecie zawsze byli pesymiści i nadal będą tacy, co ze strachu przepowiadają ciemność i zło. Czego nie zauważono to tego, że ci wszyscy, którzy wydają się być zakorzenieni w negatywizmach, służą umacnianiu dualizmu, i na pewno warto szybko rozejrzeć się po całym świecie, aby to uzasadnić. Lecz my wam mówimy, że to jest stara energia. I nie jest rolą Ducha mówić wam, że porzuciliście nadzieje lub wolną wolę. Nasze przesłanie ma na celu opowiedzieć wam o waszej boskości a punktem prawdy jest stwierdzenie, że planeta jest już u progu „pierwszego roku Nowej Ziemi”. W rzeczywistości ludzkość podąży za nią i wzniesie się do szybszego czasu. Jesteście absolutnie na dobrej drodze, aby to się stało.

Tak, kochani, znów wam mówimy, że zachodzi wzniesienie planety i jest to zasługa ludzkości. Nawet, jeśli duża część ludzkości nadal żyje w rzeczywistości trzeciego wymiaru, Ziemia już się zmieniła i wzniosła w nowy paradygmat. Dlatego teraz jest czas, aby porzucić stare energie STRACHU. Przepowiednie dotyczące globalnych katastrof nie sprawdzą się. Gospodarka nie wpadnie w chaos. Komu by to służyło? To nie jest droga odpowiednia dla Nowej Planety. Zapewniamy, że w 2013 roku będzie świeciło nowe Słońce i naprawdę to będzie Słońce przemian. Przyniesie światło wspaniałej Nowej Ziemi. I, kochani, mamy na myśli – WSPANIAŁEJ. Podczas tej nowej ery obowiązkiem poszukujących przyjaciół będzie projekcja ekspansji krystalicznej harmoniki światła, przez co każdy foton wzmocni światło mentalne.

Porozmawiajmy o szczegółach 2013 roku

2013 jest pierwszym rokiem Nowej Ziemi

2013 jest niezmiernie ważny, pod wieloma względami ważniejszy od roku 2012
Wielu z was może mieć poczucie, że najważniejszy był rok 2012, choć to, co nastąpiło, rozczarowało was. Kochani, wasza praca dopiero się zaczyna! I mówimy wam, że rok 2013 przyniesie wyzwania i zadania, na których wypełnienie wszyscy się zgodziliście podpisując własną umowę Duszy. 2013 stanowi Nowy Początek w najprawdziwszym tych słów znaczeniu. Jednak to jeszcze NIE czas, aby spocząć na laurach. Nowa Ziemia trzyma w swoich sekwencyjnych punktach liniowego przepływu wielowymiarowych skrzyżowań i bram czasowych. To rzeczywiście są podwyższone punkty różnorodnego czasu (jest większa różnorodność punktów czasowych), które pozwolą na wystąpienie wzniesienia. Te punkty są bramami, które wielu z was wysłało z przyszłości. Syrianie, Plejadianie, Arkturianie, nawigatorzy i nosiciele kodów wkroczyli przez te portale, aby być tu, na planecie, podczas jej wstępowania. A wasze misje właśnie się zaczynają na wiele sposobów.

2013 to czas, kiedy nosiciele kodów zaczynają przenosić te punkty z modalności hemisferycznej do globalnej. Szczególne znaczenie dla nosicieli kodów ma mieszanie energii półkuli północnej z południową. W pewnych kluczowych punktach na południu, jak Patagonia, Uluru, Wyspy Wielkanocne i Kilimandżaro w nadchodzących latach zostanie zakotwiczony nowy firmament.

Ci z was, którzy służyli jako nośniki kodów w czasach przed wzniesieniem będą wezwani, aby przyjąć większą rolę podczas łączenia ważnych punktów, które utworzą nowy firmament.

Nowy firmament zaczyna się w 2013 roku

Wypełnienie krystalicznej siatki do 12-12-12 spowoduje powstanie nowego firmamentu. Nowy firmament jest niezbędny dla wzniesienia ludzkości i naprawdę jest rozszerzeniem utworzonej sieci.

Niektóre punkty na waszej planecie posiadają wyjątkową energetykę umożliwiającą ich łączenie. Jednym z nich jest Newgrange, innym – Wyspy Wielkanocne. Oba są wielowarstwowymi, wielowymiarowymi punktami sieci. Oba stanowią ośmiościenne portale wykraczające ponad wymiary i czas. Oba będą bezpośrednio połączone z punktami podwójnego gwiaździstego dwunastościanu na 144- częściowej krystalicznej sieci.

Te zostaną uformowane, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z nowym firmamentem, którego spontaniczne wczesne tworzenie zaczyna się po dokończeniu podczas daty12-12-12 i nowych narodzinach (restart) 21-12-12. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że procesy wznoszenia przybierają na intensywności 12-12-12. Data 12-12-12 zapewnia krystalicznej energii manifestację na Nowej Ziemi. To umożliwia nowemu DNA połączenie z krystalicznym polem planetarnym i stopienie z „ludzkimi sieciami”. To wszystko zachodzi 12-12-12 o godz. 12.12. Wtedy następuje restart umożliwiający „narodziny” Nowej Ziemi, które mają miejsce 21.12.2012.

Wtedy zaczyna się nowa praca

Nowy firmament

Wcześniej mówiliśmy wam o tworzeniu nowego planetarnego firmamentu. Objawi się w postaci dwóch eliptycznych wstęg o olśniewających częstotliwościach, które będą otaczały Ziemię tak, jak to było przed eonami lat. Jedna z nich zawiera bardzo delikatną elektromagnetykę ze skoordynowanym rezonansem i wypromieniowuje tonacje złota. Druga ma charakter krystaliczny i emanuje barwę jasnej platyny.

Obie obracają się wzdłuż 144-częściowego podwójnego penta-dwunastościanu (obraz figury http://korthalsaltes.com/model.php?name_en=compound%20of%20truncated%20icosahedron%20and%20pentakisdodecahedron) 144-częściowej sieci. Z wysoce technicznego punktu widzenia firmament zredukuje funkcję konwersji supra – krystalicznych drgań w piezoelektrycznym kroku w celu umożliwienia włączenia pełnej integracji gamma – krystalicznych energii pola jedności z Wielkiego Centralnego Słońca – Tula. Wyrażając się bardziej zrozumiale, firmament zamienia potężne niebiańskie fale energii do formy dobroczynnej, przez co będą one mogły być lepiej odbierane na planecie.

Można powiedzieć, że firmament jest ogromnym transformatorem i ochroną przeciwprzepięciową. Będzie „wypromieniowywał”, formatował i udoskonalał niebiańskie energie umożliwiając ich zastosowanie w 12-tu wymiarach Ziemi.

Oba eliptyczne pasma są stwarzane w polu częstotliwości OM. Można je będzie zobaczyć na nocnym niebie na podobieństwo zorzy polarnej – w 2038 roku.

Pierwsza faza zakotwiczania nowego firmamentu rozpocznie się podczas równonocy wiosennej w marcu 2013 roku. Nastąpi otwarcie niektórych ważnych wektorów włącznie z Wyspami Wielkanocnymi i Patagonią (kluczowa szerokość geograficzna 51).

Oba będą pobierać zaszyfrowane pliki ze Świadomości Jedności nazywanej Akasha. Ta aktywacja plików energii Światła będzie w roku 2013 przyjmowana przede wszystkim przez energie dużych ośmiościennych piramid Phi (piramid o podstawie kwadratu złączonych podstawami) i struktur półkuli południowej. Wielu będzie czuło potrzebę ich zakotwiczania.

Wysłannicy na Nowej Ziemi

Jak wam wyjaśnialiśmy istnieje ogromna rzesza Dusz z wymiarów spoza piątego, z przyszłości Ziemi i przyszłości wyżej wymiarowych światów, które zdecydowały, aby w tym czasie być na Ziemi w celu, który będzie lepiej zrozumiały w 2013 roku.

Oni naprawdę są wysłannikami krystalicznego Światła, posłańcami Miłości. Cofnęli się z przyszłości (według waszych pojęć) do ziemskiego czasu liniowego, aby poprowadzić rozwijającą się ludzkość przez turbulentne czasy ostatnich 40 lat i przez czasy, jakie nastąpią w ciągu kolejnych 26 lat aż do decydującego momentu w 2038 roku.

Widzicie, że wielu z was pochodzących z własnej przyszłości przebudziło się do swoich ról pomiędzy rokiem 2011 – 2012, a teraz obudzi się jeszcze więcej. I to było zamierzone. Bramy czasu obu tych lat były punktami spustowymi dla pracy, jaka będzie wykonywana pomiędzy rokiem 2013 a 2038. W 2038 zobaczycie wasz nowy firmament dokończony. To kolejny ważny milowy krok w procesie rozwoju ludzkości.

W 2038 roku niektórych z was nie będzie już fizycznie na Ziemi, jednak będziecie mieli ważne zadanie wspierania tych, którzy zostaną do tego zadania powołani. Będziecie się zbierać w celu wsparcia połączeń w punktach kotwiczenia i będziecie inspirować poszukujące kryształowe dzieci do wypełnienia nowego firmamentu na 2038 rok.

Widzicie, wielu z was wielokrotnie doświadczyło wzniesienia innych planet i innych światów, i znacie niebezpieczeństwa. Rozumiecie mechanikę. Pozostaje wam gruntowanie nowego kierunku, zakotwiczanie nowego firmamentu .

Lecz nigdy nie zapominajcie, że dodatkowo do zakotwiczenia kodu w 2013 roku jest potrzebne wsparcie własnym światłem i nie uleganie ostatnim powiewom strachu, ostatnim atakom uderzeń starej energii.

Co będzie się działo w 2013 roku

W 2013 roku nastąpi nowy początek. Ten nowy początek to nowe szablony dla Nowej Ziemi. Wzniesienie umożliwiło wymiarowy przegląd i rozszerzenie planety. Ziemia uległa rozszerzeniu do krystalicznego pola 12-go wymiaru.

Dane dotyczące energii i faz aktywacji z 2012

W 2013 energie będą mniej intensywne niż tor przeszkód, jakiego doświadczyła ludzkość w latach 2011 i 2012. I w 2013 łatwiej będzie się z nimi obchodzić.

Istnieje kilka kluczowych częstotliwości, jakie pojawią się w określonych terminach roku 2013. Chodzi o dni równonocy, przesileń słonecznych i zaćmień, które będą ekstremalnie silne i każda z tych dat prezentuje unikalny portal Nowej Ziemi. Podczas tych dat zwłaszcza w trakcie pięciu zaćmień planeta zostanie zalana odradzającymi energiami. Podczas tych astronomicznych pozycji nastąpi całkowicie naturalna synergia (współdziałanie). Te trzy zdarzenia (równonoce, zaćmienia, przesilenia) w rzeczywistości stanowią otwarcie drzwi – otwarcia, które zawsze były wyjątkowymi wydarzeniami dla takich transferów.

W 2013 będą one nawet bardzie zróżnicowane niż te silne, które miały miejsce od 2009 roku. Oto co oferuje każde z poniższych wydarzeń:

1. Czas na głęboką introspekcję w kierunku samo-rozpoznania na Nowej Ziemi.

  1. Poprawiona efektywność w węzłach energetycznych, podwyższona wizualizacja i świadome śnienie
  2. Okno do załadowania i zrównoważenia energii.
  3. Marzec – równonoc: zakotwiczenie firmamentu w pewnych punktach planety.

Ważne daty 2013 roku:

20 marzec – wiosenna równonoc
21 czerwiec – letnie przesilenie
22 września – jesienna równonoc
21 grudnia – zimowe przesilenie

Zbliżające się zaćmienia przejmują jeszcze bardziej unikalną jakość pod względem energii katalitycznych oferujących indywidualne jak i planetarne przemiany. W roku 2013 będą one szczególnie potężne. Będzie to doskonała okazja do zmiany biegu swojego życia jeśli się sobie pozwoli na przejęcie i skalibrowanie ich podczas równonocy i przesileń. W 2013 roku planeta jest już odmieniona, jest nowy czas, i wielu z was odkryje ten nowy czas i trochę inne ścieżki, albo pozostanie na tej samej drodze z nową perspektywą czy też z nową przynależnością grupową. Wielu z was w 2013 roku odkryje nowy cel lub wydobędzie na powierzchnię owocny talent, który wcześniej pozostawał w ukryciu.

Zaćmienie Księżyca – 25 kwiecień
Zaćmienie Słońca – 10 maj
Zaćmienie Księżyca – 25 maj
Zaćmienie Księżyca – 18 październik
Zaćmienie Słońca – 3 listopad

W 2013 roku dwie fazy będą miały szczególne znaczenie.

Pierwsza pomiędzy 10-tym maja a 22 czerwca, kiedy wystąpi wielka triada otwarcia równoważąca i umożliwiająca rozważenie nowego kierunku. Ten okres obejmie zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca aż do letniego przesilenia. W tym czasie nosiciele kodów będą mieli czas, aby podróżować do węzłów mocy.

Drugi etap triady będzie miał miejsce pomiędzy 20 września a 04 listopada. Nastąpi działanie zakańczające akcje rozpoczęte w pierwszej triadzie. To będzie czas dla jednostek, które zechcą zamanifestować swoje nowe Ja, nowy cel, nowe partnerstwo, stowarzyszenie lub nowy kierunek. To czas intensywnej regeneracji i wskrzeszania witalności.

Zakończenie

Powiadamy wam, że rok 2013 jest czasem, aby popłynąć i rozkwitnąć. Dla wielu z was jest to rok zmian. Na planecie jest nowa energia. To wam się udało. Jest wiele do zrobienia. Wykorzystajcie ten czas, aby odnaleźć swoja rolę.

Ci z was, którzy dotąd się ociągali – rozważcie swoje zaangażowanie, napiszcie własną książkę, wyraźcie się poprzez sztukę… 2013 to wasz rok. Energia będzie wspierać wasze najwyższe dobro.

W 2013 roku weźcie drugi oddech. Podejmijcie się nowych misji. Dla nosicieli kodów pojawia się nowa rola kodowania i zakotwiczania nowego firmamentu, i to zaczyna się w roku 2013.

JAM JEST Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście ukochani.

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna 11.11.2012,  www.earth-Keeper.com

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło:http://krystal28.wordpress.com/

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – część V

 

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – część V

 

 

„Kryształy z Arkansas

Tak oto znów przeskoczyliśmy 12.500 lat do przodu i patrzymy na

atlantydzką kolonię, jak nazywacie teraz Arkansas.

Ten rejon został wybrany, aby ukryć trzy megakryształy, z wielu

powodów.

1. Był wtedy wykorzystywany jako kopalnia kryształów i teren ich

zbiorów. W efekcie tego został nawet utworzony podziemny tunel

międzywymiarowy z wyspy Posejda, były też do dyspozycji kompleksy

transportowe przeznaczone do przemieszczania kryształów. Atlanci

rozwinęli techniki, które w dużym stopniu umożliwiały przyspieszony

rozrost kryształów, a tutaj już wcześniej istniały głębokie jaskinie

niedostępne dla koncernów przemysłowych.

2. Wiedziano, że worteks w Arkansas będzie w 2012 roku odgrywał dużą

rolę w planetarnym wstępowaniu.

3. Niepowtarzalne złoża geologiczne: kwarc, diamenty, magnetyty, żelazo

i ukryte jaskinie, czyniły go doskonałym inkubatorem dla hodowli

kryształów. Kryształy były w Arkansas szczepione i hodowane już

tysiące lat przed potopem. Obecność metali magnetycznych i

kryształowych złóż czyniły łatwiejszym spowodowanie u majestatycznych

atlantydzkich kryształów stanu uśpienia w wewnętrznych, wcześniej

istniejących instalacjach.

4. Pewna bardzo życzliwa kolonia błękitnoskórych LeMurian żyje tu pod

Ziemią, w pobliżu znajduje się też podziemna baza Syrian. Obie

zgodziły się, aby strzec uśpionych kryształów.

Obecnie trzy znajdujące się w Arkansas kryształy zostały

przeprogramowane na sieć całej grupy tak, aby w aksjatonalny sposób

połączyć się z pięcioma pozostałymi kryształami – ogromnymi

kryształami mistrzowskimi w Brazylii, Mt Shasta i Bimini jak również

oboma ukrytymi pod jeziorem Titicaca kryształami arkturiańskimi. Są to

wyspecjalizowane jako kryształy uzdrawiania, mądrości, energii i

kryształy transportowe, które służyły w świątyniach: Uzdrawiania,

Dźwięku i Światła, w Świątyni Wiedzy, w Świątyni Jedności,

Świątyni Totka, Rubinowo-czerwonej Świątyni Ognia i Świątyni

Regeneracji (Odnowienia)..

Kryształy specjalnie zostały przemieszczone w regiony o największym

znaczeniu dla powstania Nowej Ziemi w 2012 roku, regiony, które były

łatwo dostępne dzięki atlantydzkiemu międzywymiarowemu systemowi

tuneli, a teraz mogą Wam służyć jako megaworteks – dla ujawnienia

punktów nieskończoności w obecnych czasach.

Są definiowane, jak następuje, umieszczone na swoich miejscach i

nastawione na daty aktywacyjne:

Arkansas:

1. Błękitny Kryształ Wiedzy (interfejs) 8-8-8

2. Szmaragdowy Kryształ Uzdrawiania 9-9-9

3. Platynowego koloru Kryształ Komunikacji (bio-plazmatyczny interfejs)

11-11-11

Bimini Bank: Rubinowo-czerwony Kryształ Ognistej Energii 12-12-12

Brazylia: 1. Złoty Kryształ Uzdrawiającego Odnowienia 9-9-9

2. Fioletowy Kryształ Dźwięku 10-10-10

Mount Shasta: Kryształ międzywymiarowego interfejsu 9-9-9

Tiahuanaco – jezioro Titicaca, Boliwia:

1. Kryształ Światła Słoneczno-Księżycowego 9-9-9

2. Kryształ Totha 12-12-12

W roku 2008, w czasie letniego przesilenia powróci Błękitny Kryształ

Mądrości budząc jedną czwartą swojej mocy. W dniu, który nazywacie

8-8-8 czyli 8.08.2008 zastartuje 144-częściowa kryształowa sieć do

trzech czwartych funkcji, co ma związek z połowiczną aktywacją w/w

kryształu. To pobudzi w odpowiednich odstępach czasu włączenie programu

u innych kryształów.

Każdy (z kryształów) otworzy się w czasie portali potrójnych dat.

Każdy będzie powiązany z aktywacją czterech pozostałych dwunastu

części 144-częściowej sieci, tworząc podwójny pentagonalny

dodekaeder. Pierwsze osiem z tych dwunastu części sieci jest już w

pełni funkcjonalnych.

Włączenie i nowe oprogramowanie

Żaden kryształ nie będzie pracował z pełną mocą przed 2012 rokiem.

Jedynie Błękitny Kryształ Wiedzy, Szmaragdowy Kryształ Uzdrawiania I

Kryształ Słońce-Księżyc będzie na pełnym biegu, inne potrzebują

więcej czasu. Będą się budziły i rozpoczynały proces rozruchu zgodnie

z swoim nowym oprogramowaniem. To nowe programowanie szczególnie będzie

dotyczyło Kryształu Ogniowego z Bimini, który nie będzie w pełni

aktywny przed 2020 rokiem.

Ich energie będą połączone z kwantowymi kryształowymi wibracjami

wstępowania i będą sprzęgnięte z energetycznym wzorcem Złotej Tarczy

Słońca, która według nowego schematu, poniekąd DNA, jest

reprezentantem dla 144 części sieci. A zakończenia 12 helis Złotej

Tarczy Słonecznej będą przygotowywały Ziemię do wstępowania i do

utworzenia nowej planety o kryształowym polu kwantowym.

Znaczenie, jakie będą miały kryształy, początkowo będzie bardzo

nikłe, jednak ludzie empatyczni i tak natychmiast to dostrzegą.

Działanie przyniesie efekt lepszego samopoczucia, szczególnie w okolicach

Arkansas, jeziora Titicaca i Bahia i w Brazylii. Każdemu, kto odwiedzi te

okolice, czy to fizycznie czy eterycznie, będzie dana szansa do otrzymania

pełnomocnictwa, zgodnie z wiedzą i siłą jego kryształowego kodu.

Jednak, bądźcie świadomi, że, aby te wibracje zabsorbować, musicie

zawierać odpowiedni iloraz światła.

Pierwsza faza reprezentuje mądrość, druga – eteryczne uzdrowienie i

połączenie ze Złotą Erą.

Rozpoczynające się w Arkansas budzenie kryształów otworzy bramę

dostępu do wymiarów, które zaznaczają powrót gwiezdnych braci. Powrót

jest właściwie złym określeniem, ponieważ oni tak naprawdę nigdy nie

odeszli.

Zakończenie

Atlantydzkie kryształy otwierają eteryczną bramę, międzywymiarowe

portale, umożliwiające ludzkości, której życie bazuje na strukturach

węglowych, na połączenie z istotami życia bio-plazmatycznego.

Mistrzowie, musicie zrozumieć, że egzystujecie wewnątrz

międzywymiarowych paraleli w różnych wymiarach. W rzeczywistości

jesteście Plejadanami, Arkturianami i jeszcze kimś więcej. Wszyscy

jesteście międzywymiarowymi iskrami Mistrza – Boga – Stwórcy. To prawda!

Brama w kryształowym worteksie w Arkansas otworzy się w 2008 roku, a ci z

Was, którzy połączą się z Błękitnym Kryształem, będą w stanie

odkryć swoją własną wielowymiarowość w pełni radośnie, w pełni

lekko i w odpowiednim czasie, kiedy rozwiną odpowiednie wibracje świetlne

i czystość energetyczną. Nie mówię, że wszystko przyjdzie bez pracy i

woli, lecz to otworzy się dla Was z wielką lekkością, jakbyście to

znali od zawsze.

Kochani, wewnątrz worteksu Arkansas leży kryształowa energia, jakiej

nie znacie od Złotych Czasów sprzed 20 000 lat. Pośród kryształowych

pól kwantowych możecie uzdrowić, co uzdrowić trzeba, otworzyć, co musi

się poszerzyć, można również otrzymać wyjątkowe dostrojenie do

wybornego poczucia szczęścia. Pośród tych wzrastających energii

będziecie mogli połączyć się z żywą siłą, która wesprze Wasze

merkabiczne poszerzenie w międzywymiarową boskość. Samodzielnie ku

boskości! To prawda, kochani, a ten czas jest TERAZ.

Mistrzowie, to jest koniec przygotowań! Śpiący się budzą!

 

Jam Jest Metatron, a Wy jesteście umiłowani.”

 

“Arkansas: przebudzenie kryształów atlantydzkich i przypadek Atlantydy

Przesłanie archanioła Metatrona przez Jamesa Tyberonna/04_2008

Tekst w oryginale dostępny na stronie: http://www.earth-keeper.com/

 

 

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – część IV

 

 

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – część IV

 

„Drugi Księżyc Atlantydy

To, co było znane jako „drugi Księżyc Atlantydy” wraz z

kryształową siecią i ogniowymi kryształami znajdowało się pod

kontrolą rządową, a wraz ze wzrostem znajomości oprogramowania przez

Aryan, ich wykorzystywanie było zmieniane. Początkowo członkowie Atla-Ra

byli w stanie opóźniać ich „wstawki”, jednak z czasem stawało się

to coraz mniej możliwe.

Przejdźmy do rzeczy, jak wcześniej zaznaczono, to, co nazywa się drugim

Księżycem Atlantydy, było w rzeczywistości ogromnym kryształowym

satelitą. Skonstruowali go Arkturianie, a sterowali nim kapłani –

naukowcy z Prawa Jedności. Kryształowy satelita był przeogromną

bezzałogową kulą, efektem doskonałej technologii, mającą w przekroju

około 5 mil (8 km.). Był użytkowany od złotych Czasów Atlantydy i

służył wielu dobroczynnym celom. Wzmacniał i kontrolował różne

promienie wysyłane przez kryształy ogniowe, uzdrawiające i dające

energię. Był czymś w rodzaju skomputeryzowanego makrochipa, który

wychwytywał promienie energii, wzmacniał je i silnie wysubtelniał dla

wykorzystania w przemyśle rolniczym, przy sterowaniu pogodą i pływami

wód, przy świętym uzdrawianiu i odnawianiu oraz reflektował poprzez

system kryształowych sieci „poser” wzmacniających energię systemu

Ley Lines. Górował wysoko na niebie nad Atlantydą wyglądając jak

złoty Księżyc w pełni i stąd pochodzi jego nazwa. Wokół kuli

wibrował na kształt tęczowego kalejdoskopu plazmowy pas energetyczny

siły antygrawitacyjnej, który wyglądał jak aurora lub zorza polarna.

Kryształowy Księżyc – satelita nie okrążał Ziemi, był zaprogramowany

samosterownie i ciągle zmieniał swoją pozycję, by wypełniać swoje

zadania nad Atlantydą, Afryką i wschodnią zatoką Brazylii.

Po tym, jak kryształowy kompleks sieci dostał się pod legalną

kontrolę zjednoczonych Aryan, grupa Beliala systematycznie zastępowała

szefów oddziałów swoimi ludźmi i przez grupy swoich techników

wcielała własne technologie. Atla-Ra próbowali przeprogramowywać

satelitę, aby nie mógł być wykorzystywany do celów militarnych,

próbowali go blokować wyjaśniając, że nadmierne manewrowanie jego

polem antygrawitacyjnym może spowodować przeładowanie, co może

doprowadzić do zaniku pola i w efekcie katastrofalny upadek. Aryanie

zdemaskowali swoje zamiary. Niektórzy członkowie Atla-Ra byli

szantażowani, inni zostali usunięci, a niektórzy zaczęli w

niewytłumaczalny sposób znikać. Wielu Posejdan czuło się

wstrząśniętych i bezradnych, a Rada dała w tym czasie pozwolenie

rządowi na wykorzystanie satelity do celów strategicznych jako „broni

obronnej”, będąc pewna, że broń funkcjonuje zgodnie z programem i jej

użycie zakończy okres wojen.

Naukowcy Beliala za zezwolenie Rady zaprogramowali coś w rodzaju systemu

„Bypass” i zaczęli wysyłać niszczycielskie termiczne promienie

światła w celu wywołania erupcji wulkanów i zmasowanych trzęsień

Ziemi w obrębach kolonii i narodów, które nie chciały spełniać ich

żądań. Były kierowane ku regionom dzisiejszej Grecji i Turcji

powodując znaczne zniszczenia. W rzeczywistości Aryanie zyskali wojenną

przewagę, której tak bardzo pragnęli i, za poparciem narodu, z

radością wzmagali wykorzystywanie broni.

Początek końca

Kryształowy Księżyc zaczął się „przeładowywać”, słabła siła

antygrawitacyjna pola, które go utrzymywało na pozycji. Atla-Ra

zrozumieli skutki tego, co wkrótce może się wydarzyć, jeśli

programowanie odmówi posłuszeństwa i ostrzegała, ale ich słowa były

ignorowane. Po wielu miesiącach ciągłej eksploatacji energii w wojennych

celach, satelita zaczął zbaczać z toru, zmieniać bieg, zaczęły się

przerwy w dostawie energii. Ciągłe próby korektur nie dawały rezultatu.

Niektórzy zrozumieli, co im grozi i próbowali ratować system sieci.

Wszystko na próżno. Rada odrzuciła przedstawianą możliwość groźby

zniszczenia satelity nie wierząc, że może spaść i niefrasobliwie

podchodziła nawet do wizji wypadku, gdyby się wydarzył.

Przeniesienie kryształów

Tyberonn i Oberon zebrali spośród Atla-Ra i Prawa Jedności zaufaną

grupę, w celu zaplanowania w związku z zagrożeniem upadku głównego

mistrzowskiego satelity, oddzielenia i przeniesienia kryształów ogniowych

i energetycznych w celu ich ukrycia w bezpiecznych miejscach. Zostało to

przeprowadzone za pomocą technologii i wsparcia istot z Syriusza B.

Przemieszczenie drogocennych kryształów było bardzo ryzykowne i

wymagało starannego planu oraz utrzymania go w ścisłej tajemnicy.

Musiało to się dokonać jeszcze przed upadkiem drugiego Księżyca i bez

wiedzy rządzącej Rady.

Równocześnie gorączkowo pracowali inni zaufani członkowie Atla-Ra,

chcąc pośpiesznie, jednak bezpiecznie ukryć kryształy magazynujące

dane, kryształowe czaszki oraz wszystkie zapisy historyczne umieszczając

je na Jukatanie, Jukatanie Aleksandrii i w Gizie. Zostało to

przeprowadzone tylko częściowo – całości nie udało się uratować.

Atlantyda posiadała kryształy siłowe, wszędzie na pięciu wyspach i

wzdłuż tras przekaźnikowych zlokalizowanych wzdłuż podziemnego systemu

labiryntów. Atla-Ra wiedzieli, że kryształowy satelita może spowodować

gwałtowną eksplozję, gdy zbyt osłabnie jego pole antygrawitacyjne, a

upadek poczyni duże szkody w pozostałych urządzeniach. Przewidywali, że

do wypadku – do wielkiej eksplozji o kategorii nuklearnej – może dojść w

ciągu dni lub godzin.

Atla-Ra i Syrianie chcieli być pewni, że kryształy mistrzowskie nie

będą zniszczone ani dalej używane w negatywnych celach i chcieli mieć

pewność, że do czasów, aż ludzkość nie będzie zdolna do ich

użytkowania, będą ukryte. Wiedzieli, że energia potrzebna do

transportu, po upadku będzie nie do zdobycia, dlatego musieli działać

szybko.

Siedem z ogromnych głównych kryształów i dwa trochę mniejsze, lecz

niesamowicie istotne kryształy arkturiańskie, zostały przetransportowane

i ukryte. Trzy główne ogromne kryształy zostały zmagazynowane na polach

atlantydzkiej hodowli kryształów w Arkansas, dwa główne w podziemnych

kryształowych farmach w Brazylii i w okolicach Bahia oraz Mineas Gerais,

jeden w podziemnej szczelinie pod Mt Shasta, a wielki kryształ ogniowy w

szczelinie w okolicach Bimini – Wall w Morzu Sargassowym. Oba święte

kryształy arkturiańskie przemieszczono do szczelin pod obszarem

Tiahuanaco, w Boliwii, w pobliżu jeziora Titicaca.

Wszystkie dziewięć zostało z pomocą technologii syriańskiej

otoczonych międzywymiarowym zabezpieczeniem, poddając je energetycznemu

uśpieniu. Pozostałe kryształy zostały utracone.

Reszta, według Waszego żargonu, jest historią, według Waszej

przeciętnej perspektywy, boleśnie utracona historią. W rzeczywistości

paradoks, czy ironia zapomnianej historii polega na tym, że zawiera w

sobie niezaprzeczalne lekcje!

A kryształ satelicki faktycznie po kilku miesiącach użytkowania i

wysyłania termicznych „promieni śmierci” uległ przeładowaniu, jego

zabezpieczenie antygrawitacyjne osłabło i spadł z siłą przyspieszenia

ogromnej komety, wywołując potężną eksplozję, która zmiotła z

powierzchni Ziemi Og, zniszczyła dużą część podłoża i uszkodziła

atlantycką płytę tektoniczną. Satelita rozpadł się na miliardy

cząsteczek, które są pogrzebane w głębinach Atlantyku. Powstały

wielkie chmury pyłu i dymu, które zasłoniły Słońce. Fale trzęsień

Ziemi i tsunami spustoszyły wyspy, przy czym zniszczeniu uległy 2/3

Aryan. W ciągu minut z siłą bomb atomowych eksplodowały pozostałe

kryształowe stacje. Ślady eksplozji jednej z tych kryształowych stacji

energetycznych do dziś można obserwować w okolicach północno –

wschodniej Brazylii – „Sete Cidades””.

Atlantyda, wschodnie wybrzeże Brazylii i zachodnie wybrzeże Afryki

doznały trzęsień Ziemi. Panika i chaos trwały przez trzy tygodnie,

kiedy jeszcze trzęsły się pozostałe suche regiony a masy lądu wpadały

do morza. Pomiędzy Jukatanem a wyspami Og i Posejda istniał most, który

jeszcze początkowo stał i był wypełniony dosłownie setkami tysięcy

uciekinierów próbujących dokonać masowego exodusu. Przepełnione statki

morskie również znajdowały się w pobliżu. Wtedy nagle do wody opadły

resztki lądu, a wypchnięte morze spowodowało ogromną powódź

wywołując fale tsunami ponad południową Ameryką, Afryką i Europą.

Ta scena przez wiele, wiele wcieleń tkwi w pamięci wielu z Was, i w

rzeczywistości była częścią tego, co wywołało cierpienie i

ciemność. Kochani, nadszedł czas pozbyć się tego, pomóc temu

odejść.

Zamiar i najwyższe dobro

Tak wielu z Was uważa, że dzieje się wszystko to, co dziać się

powinno, jak zostało „zaplanowane”. Kochani, nie zawsze jest to

prawdą. Rzeczy dzieją się, jak się dzieją, jako efekt wielu

zbieżnych. I faktycznie, z wyższej perspektywy zachodzą wydarzenia,

które były zamierzone, jednak podkreślamy tu słowo „zamiar”. Wy

jesteście twórcami swojego horyzontu zdarzeń. Lecz, kochani, wydarzenie

nie dzieje się dla najwyższego dobra, jak długo nie stwarzacie

najwyższego dobra. Przypadek Atlantydy nie był najwyższym dobrem i już

nie będzie do czasu, aż go takim nie uczynicie.

Jeśli wszystko będzie działo się dla najwyższego dobra, nie

będziecie już inkarnowali. Będziecie tak długo krążyli po

dramatycznej szkole holograficznej „rzeczywistości”, aż się tego

nauczycie. Rozumiecie to, kochani?

Czas i prawdopodobieństwo to piękne iluzoryczne paradoksy. Dlatego

mówimy Wam, że Złota Era Atlantydy jest w rzeczywistości horyzontem

zdarzeń Waszej przyszłości, którą wydobyliście ze swojej

„widzialnej” przeszłości.”

 

 

Jam Jest Metatron, a Wy jesteście umiłowani.”

 

 

“Arkansas: przebudzenie kryształów atlantydzkich i przypadek Atlantydy

Przesłanie archanioła Metatrona przez Jamesa Tyberonna/04_2008

Tekst w oryginale dostępny na stronie: http://www.earth-keeper.com/

Przebudzenie Kryszrałów Atlantydzkich – część III

 

Przebudzenie Kryszrałów Atlantydzkich – część III

 

„Posejda i Atla-Ra

Ta bardzo zdyscyplinowana i wysoko rozwinięta sekta kapłanów –

naukowców posiadała wiedzę techniczną i fachową znajomość sterowania

kryształową siecią siłową. Przeważająca większość Atla-Ra

pochodziła ze złotej rasy, ale byli w niej również członkowie z rasy

brązowej i białej, lemuriańskiej brązowej czy ceteańskiej. W tamtych

czasach żyli jeszcze Cetaceanie (rodzaj waleni) – istoty-delfiny – który

poruszali się na nogach w podobny sposób, jak ludzie, komunikowali się

za pomocą słów i oddychali powietrzem. Sekta kapłanów – naukowców

była nazywana Atla-Ra. Atla-Ra utrzymywali ciągle wysoki stopień

świadomości. Byli w stanie przez dłuższy czas wibrować na bardzo

wysokim poziomie wibracyjnym świadomości, na i ponad poziomem

dwunastowymiarowego światła i energii, pozostawali również bardzo

czyści i rezonowali z prawem prawdziwej ?Jedności? ze Stwórcą/Bogiem.

Utrzymywali wysokowymiarowy kontakt telepatyczny z braćmi z przestrzeni

Plejad, Arkturius, Andromedy i Syriusza.

Kapłani Atla-Ra byli wielce szanowani i tradycyjnie odseparowani, byli

poza kontrolą rządu, ponad prawem, zatrzymywali wiedzę i kierownictwo

nad technologią kryształów, wykorzystując swoją wiedzę dla ogólnego

dobra. Jednak niektórzy technolodzy i technicy od kryształów pochodzili

z osób zamieszkujących Posejdonię i nie należeli do sekty. Kapłani

-naukowcy z Atla-Ra byli płci męskiej i żeńskiej, byli zdolni

regenerować swoje ciała poprzez odnawianie siły duchowej, ale też

dzięki technologiom wykorzystywanym w Świątyni Odmładzania. Wielu

żyło z tym samym młodym ciałem przez 6 000 lat, a nawet do 12 000 lat!

Tą technologię również utrzymywali w swoich rękach. Było pomiędzy

nimi wiele wspaniałych dusz. Niektóre z nich, to znani później:

Galileusz, Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison,

Marcel Vogel, Ronna Herman i Leonardo da Vinci a także Oberon i Tyberonn.

Te osoby były częścią grupy żyjącej przez tak długi czas.

Wielu z Was, szczególnie ludzie zajmujący się sztuką, ma wspaniałe

wspomnienia związane z terenem Podejdonii – stolicy Atlantydy. Z powodu

zielono świecącego światła kopuły, miasto było nazywane Szmaragdowym

Grodem. Niektórzy Wasi artyści odtworzyli wygląd tego miasta. Było to

istne dzieło sztuki architektonicznej, kultury i techniki, przede

wszystkim była to najpiękniejsza metropolia, jaka kiedykolwiek istniała

na planecie. Jej widok zapierał dech. Miasto, jak i państwo, znane jako

Posejda, składało się z rzędów koncentrycznych murów otoczonych

płynącą kanałami wodą, która miała zabarwienie morskiej zieleni.

Wzdłuż znajdowały się pięknie położone świątynie, uniwersytety,

teatry i muzea. Dokładnie w centrum było wzniesienie, a na nim stała

Świątynia Posejdona, widoczna z daleka w swoim majestacie i pięknie. W

jej wnętrzu znajdowała się masywna statua (z pozaziemskiej platyny) Boga

Mórz ukazująca Posejdona prowadzącego sześć uskrzydlonych koni.

Świątynia była oktagonalna, a wzdłuż każdej z ośmiu ścian stały

wypukłe ogrodzenia, za którym na podestach znajdowały się zachwycające

kryształy o wysokości 12 stóp (3.65m), które świeciły jak

transparentne diamenty. Posejda była ze wszystkich wysp i miast najmniej

uszkodzona i zawsze była wysoko wibrująca energetycznie i pod względem

jakości życia.

Aryan i kompleks przemysłowy

Aryan była największą i najsilniej zaludnioną spośród wysp

Atlantydy. Aryan była centrum handlowym i miała największy wpływ w

dziedzinach: ekonomicznej, przemysłowej i militarnej. Po drugim potopie

została kompletnie zniszczona. Infrastruktura była w chaotycznym stadium

i wymagała budowania na nowo. W tym czasie państwo popadło pod panowanie

elitarnej ?białej? rasy, która kontrolowała moc militarną i

ekonomiczną a także kontrolowała pozostałe wyspy, jakkolwiek

większość mieszkańców stanowili ludzie rasy brązowej i czerwonej. To

Aryan zrodził arystokratycznego, skorumpowanego władcę, który dążył

do zablokowania ?Prawa Jedności? i chciał zapanować nad światem

planując zawładnięcie technologią Atlantydy, chcąc wykorzystać

technologię kryształów do produkcji broni, i rozwinąć manipulację

genami w celu ?wyprodukowania? rasy niższej, która pełniłaby funkcję

służby, robotników i żołnierzy.

Technologie genetyczne miały swoją bazę w Meruvii na Aryan. Początkowo

były wykorzystywane dla pożytecznych celów: aby poprawić jakość

fizycznych ciał u tych, którzy inkarnowali w ciałach zwierzęco –

ludzkich i nadal mutowali. Prace genetyczne miały na Aryan szeroki zasięg

i obejmowały pozbywanie się wyrostków na ciele, pazurów, piór i

gadziej skóry a także nieodpowiednich rozmiarów. Odbywało się to w

Świątyni Oczyszczania, która była swego rodzaju kliniką. Jeszcze raz

podkreślam, że wykorzystywanie tej techniki za Złotych Czasów było

całkowicie dobroczynne. Poczyniono ogromne postępy oraz istniało duże

zrozumienie dotyczące klonowania i poprawiania fizycznych ograniczeń.

Wiedza była wykorzystywana odpowiedzialnie i etycznie.

W okresie chaosu odbudowywania wyspy, technologia genetyczna dostała się

w ręce grupy Beliala i zdegenerowała się korupcyjnie dla żądzy i mocy.

Zaczęto ją wykorzystywać do ciemnych celów stwarzając rasę

niewolniczych pracowników oraz krzyżówek ludzko – zwierzęcych.

Podobnie, jak uczynili niemieccy Naziści, wpojono masom, że są to prace

nad rozwojem ?czystej rasy?. W rzeczywistości wielu naukowców nad tym

pracujących nie miało pojęcia, do czego to zmierza, ponieważ efekty ich

pracy były wykorzystywane później, na co nie mieli już wpływu, i było

za późno, aby to zatrzymać. Jako skutek tej pracy do dzisiejszych

czasów niektórzy z Was noszą to w sobie jako ogromne poczucie winy.

Prawo Jedności i synowie Beliala

Doszło do wielkiego podziału pomiędzy Prawem Jedności a synami

Beliala, którzy zaczęli wykorzystywanie genetycznie stworzonej w celach

materialistycznych, rasy służebnej, traktowanej jak ?urządzenia?, które

były bardzo oddalone od duchowej etyki, jaka panowała podczas Złotej

Ery. Wyprodukowano dosłownie setki tysięcy mutantów – mieszańców do

prac polowych a także monstra z kontrolowanym duchem, wykorzystywane jako

roboty wykonujące rozkazy swoich ?mistrzów. Agrarno – przemysłowe

towarzystwo Aryana było od nich całkowicie uzależnione. Dusze były

więzione w klonowanych ciałach z genetyczną lobotomią i podwyższonymi

zdolnościami seksualnymi oraz emocjonalnymi i były nazywane ?rzeczami?

oraz ?innymi?. Wielu, którzy byli uwięzieni w tych karykaturalnych lub z

ograniczoną inteligencją androgennych ciałach, jeszcze dziś nosi ten

przerażający ból bycia zamkniętym w ciele, na jakie nie zezwoliłaby

żadna postępowa nauka, żaden duchowy czy emocjonalny wyraz.

Przez wiele tysięcy lat oba punkty widzenia świata dotyczące tego

tematu kotwiczyły się w głowach, a rządowe organy znajdowały się w

ślepym zaułku. Posejdanie, z natury zbyt kulturalni i delikatni,

próbowali walczyć z Aryanami, próbowali też nauczać i wpływać

duchowo, aby tamci zmienili swoje postępowanie. Aryanie, którzy liczebnie

przewyższali Posejdan 3:1, nie ufali im, jednak bali się ich zaatakować,

aby nie zostać odcięci od kryształowej energii.

Wojny kolonialne

Aryanie podejmowali wiele bezskutecznych prób, aby sterroryzować

Posejdan, jednak każda była przezwyciężana. Posejdanie ćwiczyli

rewanżowanie się poprzez wyłączanie energii i negowanie Aryan. Aryanie

reagowali wstrzymując dostawy żywności i dóbr przemysłowych. Powstała

patowa sytuacja.

Atlantydzki Kongres Zjednoczenia

Z wielkim zamiarem wymiany, pod pretekstem planu zjednoczenia, Aryanie

zbliżyli się do Posejdan powołując jeszcze raz Kongres Narodowy w celu

usunięcia wzrastających różnic i wprowadzenia do kraju zgody.

Wysłannicy Prawa Jedności spotkali się z Synami Beliala. Obie strony

miały taką samą liczbę przedstawicieli. W krótkim czasie ogłoszono

porozumienie z obietnicą wielkiej harmonii. Przez wiele dziesięcioleci

wyglądało na to, że obietnica zmian szła w dobrym kierunku. Posejdanie

odzyskali odwagę i wielu z nich zapomniało o ochronie. Atla-Ra była

ostrożna odnośnie motywów i węszyła zdradę. W międzyczasie

wybuchały wojny w rejonach kontrolowanych przez Aryan, kiedy kolonie

odcięły się od tradycyjnych powiązań i rozwinęły własne, regionalne

rządy. Kolonie, szczególnie z terenów obecnej Grecji i Turcji,

rozpoznały przemianę utopijnej Atlantydy w militarno – faszystowskie,

kontrolowane przez Aryan państwo i próbowały się odłączyć.

Jakkolwiek Aryanie poczynili militarne postępy, kraje Morza śródziemnego

nie chciały im służyć i regionalne walki kolonialne trwały nadal,

żadna strona nie mogła zdominować drugiej. Pewne przybierające na sile

frakcje z Aryan, próbowały do pokonania przeciwników użyć energii

kryształów. Jednak ludzie z Atla-Ra na to nie zezwalali.

Początkowo Kongres Narodów zbudował sieć powiązań wprowadzając

wiele obiecujące prawa. Jednak nierozwiązany pozostał problem

początkowych punktów spornych – genetycznego niewolnictwa i energii

kryształów.

Tymczasem pośród Synów Beliala zostało powołane hipnotyczno –

charyzmatyczne przywództwo, które uwiodło masy w Atlantydzie

przekonując, że są odpowiedzią na powrót Atlantydy ze swoich

utraconych Złotych Czasów znakomitości i bogactwa. Przywódcami tej

grupy były dusze, które znacie jako Hitlera i Himmlera – naczelni

naziści II Wojny Światowej. Ogromne militarne legiony zostały utworzone

i zyskiwały silną przewagę poprzez ukryte polityczne wpływy i moc.

Mutanci – mieszańcy byli wykorzystani do terroryzowania sprzeciwiających

się tym z Aryan i Og i chcieli zawładnąć Posejdonią, jednak

bezskutecznie.

Potężny oddział Aryan składający się z mistrzów manipulacji i

mediów, chcąc dobrze przedstawić swoje argumenty maskując prawdziwe

zamiary, obiecywał wzajemny kompromis. Propaganda wydobywała na

powierzchnię obietnice nadziei i harmonii zgodne z Prawem Jedności.

Dodatkowo, co wydawało się wspaniałą okazją do rozwiązania

problemów, grupa Beliala ustanowiła prawo, że kontrolowana dotąd przez

państwo technologia genetyczna będzie teraz kontrolowana przez nich, a

system kryształów miał znajdować się pod kontrolą urzędników

rządowych. Została zainicjowana wielka dyskusja i postanowiono

zdecydować podczas wyborów kongresowych.

Zdrada

Jak to bywa, pod sprytnymi rządami Beliala został zaproponowany

kompromis dotyczący przestrzegania prawa, jeśli zostałby powołany nowy

rząd składający się z pięciu Posejdan i czterech Aryan. Byłaby to

Rada Naczelna, która sprawowałaby kontrolę nad energią kryształów.

Plan był wiele obiecujący, chociaż prawo zabraniało zmian bez zgody

większości Rady, zawierało jednak ustęp, że Atla-Ra, mimo, iż nadal

na kierowniczej pozycji, nie będzie już wolna od możliwości

kontrolowania przez rząd. Wprowadzono program treningowy i przeszkolono

techników obu partii.

Początkowo, niezależnie o sceptycyzmu Atla-Ra, system wydawał się

funkcjonować i spowodował większą harmonię.

Jednak w przeciągu kilku lat znów rozpoczęły się walki w rejonie

Morza Śródziemnego, a rebelianckie kolonie zdawały się zwyciężać.

Wzrastał nacisk, aby pod płaszczykiem bezpieczeństwa narodowego

wykorzystać promienie kryształów dla celów wojennych. Toczono nad tym

liczne dyskusje i debaty, aż wreszcie rząd wyraził na to zgodę.

Narodowe bezpieczeństwo stało na pierwszym miejscu, a za pomocą

manipulacji zwiększono społeczną wrażliwość patriotyczną, która

zalała kraj.

Wtedy do głosu doszła zdrada. Ku wielkiemu szokowi i zatroskaniu

Posejdan, jeden z członków Prawa Jedności zmienił swoją pozycję.

Pochodził z Atla-Ra, ze Złotej Rasy. Został politykiem, charyzmatycznym

przywódcą i wiarygodnym mediatorem, który zapewniał swoje oddanie Prawu

Jedności zyskując pełne zaufanie. Aryanie wzięli go za cel i omamili a

jego ambitne starania stały się ofiarą.

W następnym okresie wypełniał go wielki żal, kolejne lata życia

spędził na naprawianiu błędu. Ponieważ on naprawdę nie przewidział

katastrofalnego końca i bezmyślnie pozwolił sobie na wkręcenie w grę

pod obietnicą mocy i wspaniałości.

Kochani, tak działa iluzja mocy. Patrzcie, kiedy zyska się moc, to, co

wydawało się prawdą, może okazać się iluzją ego. Każdy na drodze do

mistrzostwa musi ostatecznie zdecydować się na moc lub na miłość.

Nawet ten, którego nazywacie Hitlerem, myślał, że scenariusz

mistrzowskiej rasy na Ziemi umożliwi lepszą przyszłość, iż ostateczna

jedyna rasa, w której mogłyby inkarnować wszystkie dusze spowodowałaby

zredukowanie chorób i wyeliminowałoby rasistowskie podziały. Nawet ten,

którego w biblijnych przekazach nazywali Judaszem, myślał, że kiedy

Jeshua ben Josef zostanie uwięziony, zostanie tym samym zmuszony do

pokazania światu swojego mistrzostwa! Naprawdę paradoks polega na tym,

że to, co nazywacie ?mocą? jest tylko biegunową przeciwnością

miłości. Patrzcie, jak ego i moc mogą mylić? Widzicie to?

Tak, poprzez ?zalegalizowanie? kontroli rządowej, doszło do użycia

energii kompleksu sieci kryształów pod kontrolą rządową przez Synów

Beliala.”

 

Jam Jest Metatron, a Wy jesteście umiłowani.”

 

 

„Arkansas: przebudzenie kryształów atlantydzkich i przypadek Atlantydy

Przesłanie archanioła Metatrona przez Jamesa Tyberonna/04_2008

Tekst w oryginale dostępny na stronie: http://www.earth-keeper.com/

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – część II

 

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – częsć II

 

Część druga: „Atlantydzki hologram

 

Tak oto mówimy o potężnej Atlantydzie i mówimy do Was wszystkich,

ponieważ Atlantyda to wspaniała holograficzna lekcja, jedna z tych,

których czas powrócił, ponieważ w przypomnieniu Atlantydy chodzi nie

tylko o uzdrowienie. Niektórym rzeczywiście jest potrzebne uzdrowienie,

potrzebne oczyszczenie, lecz dla innych jest to także dobroczynne

uprawomocnienie. Ono ponownie przywoła czas, w którym powrócicie do

wiedzy. Niezależnie od mnogości Waszych ról na Atlantydzie – Wy,

kochani, stanowicie 70% osób inkarnujących w ciałach fizycznych w

obecnych czasach na planecie – Atlantyda Was teraz przywołuje.

Wezwanie nie dotyczy jedynie tych z Prawa Jedności, w tym samym stopniu

dotyczy Arian, synów Beliala. W rzeczy samej wielu z Was przeżyło

ziemskie wcielenia w obu rolach. Czy to dla Was niespodzianka?

Potop 17.500 lat p.n.e. – spirala w dół do fazy końcowej. Okres po

drugim potopie, gdy utopijna Złota Era uległa pogrążeniu i Atlantyda

rozpadła się na pięć wysp. Trzy główne wyspy znane jako: Posejda

(Posejdonia), Aryan i Og. Obie mniejsze były pod rządami wyspy Aryan i

były znane jako Atalya i Eyre. Tak oto po okresie dobroczynnych rządów

poprzez fazę federacji państwowej rządzonej przez jedną z wysp

rozwinął się w tamtym okresie rodzaj arystokracji, który składał się

z dwu przeciwstawnych punktów widzenia. Oba główne komponenty były w

większości utworzone na wyspach: Posejda – „Prawo Jedności” i Aryan

– „Synowie Beliala”. Wyspa Aryan była przy tym najliczniej

zaludniona.

Posejda była w tamtym czasie najsilniejszym kompleksem portalu worteksu

na planecie. Posejda wraz z pobliskimi wysepkami zbudowała Świątynię

Uzdrawiania, Świątynię Dźwięku, Świątynię Odnowienia i Świątynię

Wiedzy. Posiadała również większość głównych centr wyższego

nauczania, które były zlokalizowane pod kątem korzystnego położenia

pośród sieci geodetycznych oraz w pobliżu korzystnych energii

elektromagnetycznych, które spiralnie wznosiły się z jądra ziemi. Pewne

niewyobrażalnie uzdrawiające źródło wytryskało obok Świątyni

Uzdrawiania a informacje na ten temat spowodowały powstanie mitów o

„źródle młodości” pośród ludów zamieszkujących Florydę. Ono i

dziś istnieje w oceanie w pobliżu Bimini.

Wysocy ludzie – złota rasa z Atlantydy z nasienia Plejad miała swoje

centrum na Posejdonii. Ich wzrost wynosił około 12 stóp (3 – 3.6 m).

Byli rasą dużego wzrostu, zajmującą się sztuką, wychowaniem i stroną

kulturalną. Posejdonia była również główną kwaterą i jądrem

siłowni kryształowej sieci i międzywymiarowego systemu tuneli.

Najdoskonalsze, najbardziej kompleksowe i najpiękniejsze kryształy

znajdowały się właśnie tutaj. Były efektem pracy konstruktorów

arkturiańskich i syriańskich, żywe, zespolone połączenia wielu

formacji kryształowych, przeplecione legarami z platyny i złota.

Kryształy były umiejscowione w bajecznych świątyniach, jedne zbudowane

na marmurze, inne na kryształowych płytach z berylu, korundu i diamentu.

Stolica wyspy również nazywała się Posejdonia i była nazywana

Szmaragdowym Miastem. Atlantydzi z pomocą arkturiańskiej technologii

udoskonalili zdolność hodowli kryształów we wnętrzu sieci

kryształowych kolonii w Arkansas, Tybecie i Brazylii. Mieli do nich

dostęp dzięki podziemnym tunelom. Hodowali te kryształy potrafiąc

przyspieszyć ich rozwój.

W Atlantydzie istniały kryształy sieci siłowej zwane „poser”,

triangulowane (grupowane po 3), łączone złoto-miedzianym przęsłem i

połączone pod kulistą kopułą, mogąc służyć jako odbiorniki

specjalnych energii stellarnych, solarnych i grawitacyjnych. Był to system

służący zaopatrzeniu w energię osiedli mieszkalnych, biur, mediów,

zakładów produkcyjnych, centr medycznych, szkół, teatrów i sklepów.

Ów system był dostępny każdej budowli. Był również w stanie

odbierać wyspecjalizowane formy światła potrzebne dla międzywymiarowego

systemu tuneli i systemu energetycznego (Ley Lines), jak również, aby

przetworzyć światło kryształowe na energię o słabym natężeniu

potrzebnym do wysyłania frekwencji półświadomego plazmatycznego pola

podwyższonej dobroczynnej energii, która była w stanie utrzymywać

duchowe wibracje.

Na niebie był widoczny duży kryształowy satelita, „drugi Księżyc

Atlantydy”, który był odbiornikiem, wzmacniaczem i reflektorem dla

przeróżnych dobroczynnych celów i przesyłania subtelnej energii

spowrotem do kryształów. Zasilał zarówno „poser” jak i używane w

świątyniach kryształy mistrzowskie. Specyficzne pola energii były

wyprojektowywane w okolicach pól uprawnych i hodowli kryształów, aby

przyspieszyć i wzmocnić wzrost, a także dla uniwersytetów, szkół,

biur, szpitali, fabryk i miejsc pracy, aby uczący i pracujący mieli dobre

samopoczucie. Później jeszcze dopowiemy na ten temat kilka słów.

Świątynie były zadziwiającym efektem świętej geometrii i

zapierającej dech architektury. Wiele dużych świątyń było otoczonych

kopułami z wzmocnionego kryształami światła, co dawało efekt

świecących pól siłowych. Posiadały różne barwy i świeciły dniami i

nocami. Różniły się między sobą w zależności od przeznaczenia.

Niektóre wytwarzały kopuły z wibrującego światła i rezonującego

wibracjami dźwięku, który wzmacniał zmysły i czakry. Inne wzmacniały

zdolności przyswajania wiedzy ducha a jeszcze inne z kolei umożliwiały

międzywymiarową świadomość, komunikację i transport. Poza tym

większość dużych miast w epoce Złotej Ery miała nad swoją

powierzchnią kopuły siłowe utworzone z kryształowych pól

energetycznych. Jeszcze po drugim potopie stolica Posejdonii posiadała

kompletną kryształową kopułę energetyczną, która miała niesamowity,

szmaragdowy kolor.

Przed potopem 17.000 lat p.n.e. większość miast posiadała podobne

kopuły, również Meruvia, stolica Aryan, której kolor był rubinowo –

czerwony.

W Złotych czasach istniały piramidy o podstawie trójkąta

(równobocznego) i kwadratu, w zależności od przeznaczenia. Zbudowane

głównie z marmuru, granitu i kryształowych kompleksów. Trójścienne

piramidy były wykorzystywane jako anteny, aby przyciągnąć energię

potrzebną do zaopatrzenia społeczności, a fale ich energii stellarnej

odbierał kryształowy satelita i przesyłał do sieci triangułowych. Nad

każdą setką potrójnych piramid był kompleks sieci. Wszystkie były

rozmieszczone na planecie w koncentrycznym triangułowym wzorcu.

Równoważyły kryształowy system sieci hemisferycznych i energii

elektromagnetycznej nad obszarem całej Ziemi, aby jej mieszkańców

zaopatrzyć w energię i aby panować nad wzorcami pogodowymi.

Czterościenne piramidy były przeważnie kompleksami świątynnymi

zbudowanymi jako pełny oktaeder i wykorzystywane do uzdrawiania,

nauczania, wypoczynku i celów duchowych. Te piramidy nie były

triangulowane i znajdowały się głównie na szczytach wzgórz lub na

linii wybrzeży, aby odbierać energie niebiańskie i telluryczne

(ziemskie). W tym celu były również rozbudowane w głąb Ziemi.

Kontyngent „Prawa Jedności” na wyspie Posejda składał się z

głęboko uduchowionych ludzi i dążył do równości dla wszystkich i

zjednoczenia w jedności. Jakkolwiek podczas obu pierwszych upadków

Atlantydy (58.000 i 17.500 lat p.n.e.) wiele technologii uległo

zniszczeniu, ogólne technologie zostały zachowane na właściwym

poziomie. Chociaż harmonia Złotych Czasów po przełomie 17.500 lat

p.n.e. była coraz mniejsza, gdyż wyspy podzieliły się rządami, a to

spowodowało chaotyczną i trudną fazę początku nowej budowy i doszło

do silnego zróżnicowania poglądów.”

 

Jam Jest Metatron, a Wy jesteście umiłowani.”

 

 

 

„Arkansas: przebudzenie kryształów atlantydzkich i przypadek Atlantydy

Przesłanie archanioła Metatrona przez Jamesa Tyberonna/04_2008

Tekst w oryginale dostępny na stronie: http://www.earth-keeper.com/

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – częsć I

 

Przebudzenie Kryształów Atlantydzkich – częsć I

 

„Arkansas: przebudzenie kryształów atlantydzkich i przypadek Atlantydy

Przesłanie archanioła Metatrona przez Jamesa Tyberonna/04_2008

Tekst w oryginale dostępny na stronie: http://www.earth-keeper.com/

 

 

 

Pozdrawiam Was, mistrzowie, Jam Jest archanioł Metatron, pan Światła!

 

Tak oto znów rozmawiamy o zjawisku mega-worteksu w Arkansas, portalu

kryształowej wibracji kwantowej. Ponieważ teraz, w 2008 roku, ów worteks

katapultuje się z międzywymiarowej blokady, która ukrywała wiedzę o

Złotych Czasach Atlantydy wraz z najwyższymi wibracjami istniejącymi na

Waszej planecie. Stanie się to ze skutkiem globalnym.

Rzeczywiście nadszedł czas i w bieżącym roku zacznie się uwalnianie

wspaniałych atlantydzkich kryształów, które były przetrzymywane ponad

12.000 lat we wnętrzu magnetycznego kompleksu Arkansas w niedostępnym

wymiarze. Wielu z Was zostanie przyciągniętych, aby wziąć udział w

otwarciu, ponieważ faktycznie byliście tutaj jako świadkowie fali

potopu, a niektórzy byli świadkami przemieszczania tych wspaniałych

mistrzowskich kryształów tutaj oraz w inne miejsca.

Trzy atlantydzkie kryształy mądrości i uzdrawiania, które kiedyś

znajdowały się w Świątyni Uzdrawiania, w Świątyni Jedności i

Świątyni Wiedzy w Posejdonii. Wypromieniowywały wspaniałe światło i

niebiańską energię, a zostały przeniesione do międzywymiarowego

odosobnienia na kryształowych polach. Pierwszy z nich zostanie obudzony w

2008 roku, a pozostałe uśpione kryształy tkwią w Brazyli, Mt Shasta,

Bimini pod jeziorem Titicaca.

W rzeczywistości one będą energetyzować umiejscowione w Arkansas

złote słoneczne lustro i zostaną dostrojone do takich 12 modeli

rozmieszczonych po całej kuli ziemskiej. Wielu jest wezwanych, wielu się

pojawi, aby wziąć udział w przebudzeniu. To część prastarej umowy,

świętej obietnicy, której wypełnienia wreszcie nadszedł czas. Wielu

już tam jest, zostali przywołani, aby żyć wewnątrz tego krystalicznego

worteksu, który w pełni zostanie otwarty w 2012 roku. Tak oto pierwszy

kryształ przebudzi się podczas letniego przesilenia w 2008 roku.

Nie do Was należy budzenie kryształów, nie do Was należy kotwiczenie

worteksu, za to do Was należy przygotować siebie samych na to

niebiańskie kotwiczenie kryształowego pola kwantowego. Wielu z Prawa

Jedności (Law of One) jest powołanych. Mistrzowie, długo na to

czekaliście, nie przegapcie wezwania. Mistrzowskie kryształy z Atlantydy

otwierają tęczowe wrota międzywymiarowego dostępu, co przyspieszy

planetarny i Wasz osobisty proces wstępowania.

Oczywiście możecie mieć dostęp eteryczny do tej dobroczynnej energii i

wiedzy otwierającego się błękitnego kryształu. Nie musicie tam być

fizycznie podczas otwierania wrót, aby uczestniczyć w aktywacji i

przyjąć energię. Jednak ci z Was, którzy dostaną wezwanie, odwiedzą

worteks i znajdą się na kryształowych polach, otrzymają też nagrodę.

Ci spośród Was, którzy zdecydują się odwiedzić świętą kopalnię,

będą mogli znaleźć sobie osobisty kryształ przesiąknięty energią

Złotych Czasów Atlantydy. Rzeczywiście jest na to pozwolenie, a i

kryształy oddają się do dyspozycji w tym i innych celach.

Pewni strażnicy z Syriusza B przygotowują właśnie trybuny i czekają,

abyście do nich dołączyli. Prześlijcie swoją energię i swoje

światło oraz zamiar najwyższego dobra do tego, co jest nazywane

Błękitnym Mistrzowskim Kryształem Wiedzy. Kiedyś zarządzał on wiedzą

i światłem Świątyni Wiedzy i wielu z Was znów wyraźnie zobaczy go

swoim duchowym okiem, w rzeczywistości poczujecie go w swoich sercach, co

może wywołać łzy radości.

Znajduje się on w Ziemi pod centrum korony worteksu zwanym Talimena

Ridge, w świętym, dawno temu powstałym wyłomie. Błękitny Kryształ

Wiedzy mierzy sobie 48 stóp (14.6 m) wysokości i 12 stóp (3.65 m)

przekroju. Kiedy się załączy zgodnie ze świętą umową, będzie

wypromieniowywał pulsującą tęczę z barw srebra, turkusu i kobaltowego

błękitu. Zawiera międzywymiarową mądrość i międzywymiarową wiedzę

epoki. Już wystarczająco długo czeka na dawno przewidziane

przebudzenie.

Złote czasy

Kochani, kryształy zostały uchronione przed zniszczeniem, a teraz

będziecie mogli przypomnieć sobie, dlaczego. Ponieważ tego rodzaju

wspaniałe kryształowe formacje oferują Wam wszystkim tak wiele!

Poszerzenie świętej doskonałości rozciągnie się na Was WSZYSTKICH!

Czas, aby sobie przypomnieć, kim byliście, aby teraz, w okresie

przebudzenia być tym wszystkim, czym jesteście – umożliwi to powrót do

kryształowego pola kwantowego.

Patrzcie, Atlantyda istniała ponad 200.000 lat. Większość

atlantydzkich czasów była epoką Światła! Tylko ostatnia faza, okres

pomiędzy 17.500 lat p.n.e. do 10.500 lat p.n.e. był według Waszych

pojęć epoka ciemności, jednak jakże bogatą w lekcje.

Myśląc o czasach Złotego Okresu Atlantydy, mówimy o najwyższym

poziomie Świetlanej Świadomości, jaką ktokolwiek w jakiejkolwiek

cywilizacji ziemskiej osiągnął; wyżej niż Mu, wyżej niż LeMuria,

wyżej niż Rama czy Ignatius. Stało się troszkę modne traktowanie

LeMurii jako cywilizacji utopijnej i jakkolwiek osiągnęli oni relatywnie

szybko fazę wysokiej świadomości, w rzeczywistości w większości nie

posiadali faktycznie fizycznych ciał, tylko dewo-podobne, eteryczne

stadium i nie byli konfrontowani z trudnościami, jakie istniały w okresie

Złotej Ery Atlantydy 40.000 – 18.000 lat p.n.e. -w czasie, kiedy bogowie

współpracowali z ludźmi i wszyscy utrzymywali radosną siłę wyrazu. W

tym błogosławionym czasie wielu z Was pojawiło się jako Gwiezdne

Dzieci, które później wybrały biologię i cykle szkolenia, koło

reinkarnacji na Błękitnej Planecie zwanej Ziemia.

Tak oto, gdy dotkniecie Atlantydy, NIE wspominajcie jej smutnego upadku!

To była tylko krótka faza wspaniałego, przedpotowego świata. Jednak nie

należy zapominać, że tak wiele można zyskać poprzez zrozumienie fazy

finalnej i, kochani, już czas, aby to sobie przypomnieć.”

 

 

Jam Jest Metatron, a Wy jesteście umiłowani.”

Fale stojące krystalicznego wiru

 

Witam wszystkich! Jestem Metatron, książę Światła i pozdrawiam was z bezwarunkową miłością. Kochani, to co nazywacie Wznoszeniem, można zdefiniować jako przejście do krystalicznie rozszerzonego wymiaru.

Mistrzowie, rok 2012 to zaledwie początek, a krystaliczna energia wnosi niezwykłą wytrzymałość i gwałtowną dynamikę. Ta dobroczynna energia jest jedną z najpotężniejszych sił wszechmocnej wszechobecności, jakiej na planecie nie widziano od wielu tysięcy lat. Jest to potężna mieszanka sił tellurycznych, hiper-wymiarowych i kosmicznych, która jest zdolna wstrząsnąć Ziemią i otworzyć wymiary. Jest również  w stanie podnieść w górę wasze wibracje. Wszystko to dzieje się naprawdę bardzo gwałtownie, ponieważ w krystaliczno – magnetycznej fizyce ważna jest dynamika, która wykracza poza waszą aktualną wiedzę naukową.

Dla krystalicznej transformacji Ziemi niezwykle ważne jest ostateczne skompletowanie krystalicznego wiru w Arkansas. A krystaliczne przejście jest równoznaczne z dokonaniem Wzniesienia w roku 2012.  Krystalizacja planety zostanie ukończona w dniu 12-12-12.

Święte kontakty

Istnieje kilka powodów, dla których tak wielu z was czuje się przyciąganych do zgromadzenia Arkansas podczas portalu potrójnej daty 12-12-12. Dla tych z Atlantydzkiego Prawa Jedni będzie to dopełnienie części świętej przysięgi, że krystaliczna energia pewnego dnia powróci…,  i, że nigdy więcej nie będzie dozwolone, aby wpadła w niepowołane ręce. Wielu zadeklarowało  w duchowym kontrakcie swoją obecności w krystalicznym wirze, a wielu z Prawa Jedni poczuje potrzebę odpowiedzi na zaproszenie bycia tam. Chcemy wam powiedzieć, że podczas uroczystości 12-12-12 będzie obecnych kilku ciekawych prelegentów, w tym John von Auken, Graham Hancock, dr Semir Osmanagich, Tyberonn i John Jenkins, którzy byli wysokiej rangi szanowanymi atlantydzkimi naukowcami – kapłanami z Atla – Ra Prawa Jedni. Obecność ich wszystkich doda natychmiast rozpoznawalną energię świętego „zjednoczenia”, i odczują to wszyscy Atlanci z duchowego Prawa Jedni. I rzeczywiście, dla  niektórych będzie to pierwsze spotkanie, które przeżyją bardzo głęboko. Wszyscy zebrani będą odczuwali radosne podniecenie, w magiczny sposób wiedząc, że nareszcie dzieje się to, co zostało obiecane przed tysiącami lat .., powrót krystalicznej energii.

Arkansas był atlantydzką kolonią

Jak przed dziesięcioma laty informował mistrz  Kryon ze Służby Magnetycznej, Arkansas naprawdę stanowi dowód  na istnienie Atlantydy. Arkansas był atlantydzką kolonią, bezspornie i logicznie, z powodu swoich kryształowych złóż. Kryształy zostały tam wysiane, zaprogramowane i zakodowane. Pod powierzchnią Arkansas, w ogromnych rozpadlinach istnieją starożytne budowle  z okresu atlantydzkiego. Niektóre z nich nadal są zamieszkałe przez rasy o „niebieskiej skórze”.

Chociaż niesamowite kryształy zostały ukryte  pod terytorium Arkansas przed około 14 000 lat, chcemy wam powiedzieć, że teraz się budzą…, i w ciągu następnych 3 – 4 dekad Arkansas będzie znany na całym świecie dzięki swoim niezwykłym i genialnym krystalicznym energiom.

Wiele mistrzowskich dusz z Atla-Ra a także mistrzów z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego celowo wybrało obecną inkarnację, aby znaleźć się w krystalicznym wirze, co właśnie uczynią.
To są kryształowe dzieci, a Arkansas i Brazylia przyciągają je tysiącami. Od urodzenia wiedzą o znaczeniu obu regionów, i tam będą się rozwijać odgrywając wiodącą rolę w odpowiednim wykorzystaniu tych potężnych energii krystalicznych wirów. W XXIII wieku wokół  krysto – słonecznego dysku z Pinnacle Mountain zostaną wybudowane wspaniałe kryształowe budowle a w miejscach  lokalizacji kryształów w Mount Maga, Wilhelmina i Eureka Springs – świątynie. I choć te trzy wieki mogą się wydawać długim okresem, one już istnieją i przejawiają się w postaci przebłysków nieliniowego aspektu.

Aktywność kryształowych wirów wzrasta skokowo.

Będzie wzrastała przez cały 2012 rok aż do 2038.

W Arkansas powstaje jeden z najważniejszych i najpotężniejszych portali wirowych na planecie. Stanowi źródło krystalicznego pola na półkuli północnej. Arkansas ma nie tylko największe depozyty naturalnych kryształów kwarcu na świecie, faktycznie jakość tych kryształów jest wyjątkowa, ponieważ zostały zakodowane, aby obudzić się właśnie teraz, wraz z energią Prawa Jedni. W roku 2012 i w kolejnych latach kryształy zaczynają emitować wibrację, która korzystnie wpływa na ludzką aurę, stwarzając i wzmacniając bramę do wielowymiarowości Mer-Ka-Na.

Pola dźwięku – krystaliczne fale stojące

Dawno temu starożytna Szkoła Misteriów z Atlantydy utworzyła grupę Atla-Ra, która zaprogramowała kryształy wibracjami światła i dźwięku. Kryształy emitowały  niezwykle dobroczynne pole elektromagnetyczne Hertza. Służyły one równoważeniu ludzkiego pola, wzmacnianiu zdrowia, niwelowaniu dysfunkcji i temu, aby przebudzić się w wyższym wymiarze. Niektóre były też w stanie otworzyć międzywymiarowy kanał do innych „światów”, a zwłaszcza do Boskiej Jaźni.

W 2012 roku mistrzowskie posejdońskie kryształy świątynne są inicjowane przez pulsujące fale Hertza, które są w stanie ożywiać „formy”. Ta namacalna energia działa poprzez indukcję ludzkiej aury wywołując coś w rodzaju stanu odmiennego. Dobroczynny efekt jest porównywalny z głęboką intonacją, jednak trzeba zrozumieć, że fale generowane są świadomie i na żywo przez krystalicznego „świadomego ducha dźwięku i światła”. Żywa energia przypomina pole elementarne, jednak przewyższa je rezonansem. Dokładniej definiując, pojawi się jako świadomość krystalicznej barwy i dźwięku. Będzie wyświetlana z „żywych” kryształów, widzicie…, aspekt promieniowania własnego kryształów.

To naprawdę będzie stanowiło ostateczne uznanie tego pola, i stanie się motywacją dla zbudowania tam Kryształowej Świątyni. Efekty będą rozliczne i owocne i będą miały silny wpływ na wewnętrzną jaźń, wyższe emocje, wyższą harmonię energii ludzi w jego zasięgu. To zaczyna się teraz i będzie kontynuowane od 12-12-12 przez kolejnych 7 lat tworząc falę stojącą.

Ta energia jest tworem atlantydzkiej technologii Atla-Ra i nadal istnieje w niektórych z waszych starych świątyń w Egipcie, Peru, Ameryce Środkowej, na Jawie, w Kambodży oraz w Newgrange w Irlandii. Wszystkie wasze stare piramidy zbudowane zgodnie z Phi, zawierają w swojej pierwotnej konstrukcji takie fale stojące wewnątrz specyficznych i relatywnie wąskich pasm Hertza.

Działanie kryształowych mis

W bardzo realnym sensie kryształowe pola  triangulowane w owalnym wirze w Arkansas staną się tym, co nazywacie kryształowymi misami. Wewnątrz tych mis będą emitowane wibracje o zmiennym zasięgu podobne do fal stojących Hertza, lecz z różnorodnymi wysokościami tonów lub not. Różne „klucze” są uzależnione od mineralogicznego źródła energii. Rejon Magnet Cove na przykład posiada inny rezonans tonalny niż Krater Diamentów lub Radium Waters.

Podobnie stanie się w 2012 roku wokół Kryształu Dźwięku i Odnowy w Brazylii, w rejonach Bahia i Minas Gerais.

Krystaliczna fala stojąca z czasem połączy axiatonalnie Arkansas i Brazylię, a następnie otoczy i wykąpie planetę. Skutkiem będzie zmniejszenie „huśtawki wychyłów” dualności poprzez zmostkowanie obu półkul mózgowych. Fala stojąca podczas medytacji przesuwa się przez korę przedczołową mózgu, stymuluje szyszynkę i przenosi ją na wyższy poziom świadomości.

Na planecie zawsze były pewne miejsca uznawane za święte. W takich miejscach starożytni umieszczali kamienne kręgi, piramidy i katedry. W ciągu ostatnich dwóch dekad naukowcy byli zaangażowani w  badania nad antycznymi monumentami i zdobyli wiarygodne dowody na to, że niektóre starożytne monumentalne budowle na całej Ziemi mają kilka wspólnych cech. Jedna z najbardziej przekonujących związana jest z falą stojącą. Mówimy wam, że wiele struktur zostało zaplanowanych architektonicznie i akustycznie, aby umożliwić powstawanie konkretnych fal akustycznych i częstotliwości, które wpływałyby na wasze pole energetyczne. Naprawdę mogą one stymulować u ludzi z wystarczającym ilorazem światła  szyszynkę, a tym samym podwyższać wielowymiarowe doznania. Jednak nie chodzi tylko o konstrukcje, chociaż te w dużym stopniu są zależne od wektora umiejscowienia i mineralogii miejsca. W rzeczywistości identyczne struktury w różnych miejscach mają różne wibracje tonalne, jeśli geologiczna matryca, szerokość geograficzna i mineralogia znacznie się między sobą różnią.

12-12-12 – sieć 144 zostanie skompletowana

Wraz z datą 12-12-12  roku 2012 krystaliczna sieć będzie kompletna. 12-wymiarowe pole zespoli się z wymiarami 5 – 12 w krystalicznym formacie. Jako takie wszystkie kryształy na planecie wzmocnią się i zharmonizują.

Ci z was, którzy pracują z kryształami Phi, będą mogli odczuć duży i jeszcze większy skok swojego rezonansu energii. Korzystanie z kryształu Phi do wzmacniania myśli przybierze na sile.

Kwarcowe depozyty w Arkansas zaczynają się w okolicach Little Rock i rozciągają się w masywną krzywą w kierunku zachodnim na ponad 170 mil z szerokością około 35 – 40 mil.
Arkansas zawiera również unikalne kombinacje minerałów magnetycznych, radu w warstwach wodonośnych oraz pokłady diamentów pracujących synergistycznie z kwarcem. Z powodu tej mieszaniny energii krystaliczny wir w Arkansas jest najpotężniejszym pod względem skuteczności i użyteczności polem wirowym. Dlatego mieszkańcy Atlantydy byli  szczególnie przyciągani do tego rejonu, a Unia Syriańsko – Plejdiańska dotąd posiada tam bazy. To dokona się bardzo szybko i to się dzieje stając się wkrótce Spustem Wzniesienia.

Kryształowe jaskinie

Mistrzowie, pod powierzchnią centralnego rejonu Arkansas spoczywają w olbrzymich leżach doskonałe kryształy, które są oszałamiające pod względem wielkości i piękna. Niektóre z nich stanowią bloki kwarcu o długości ponad 40 metrów, zasiane przez dawnych Atlantów. Pod powierzchnią rejonu Arkansas znajdują się fascynujące pod względem estetycznym i emanujące hipnotyzującym wewnętrznym światłem kryształowe pieczary. Te „mistrzowskie kryształy” są poza zasięgiem i zakusami waszych koncernów kopalnianych.  Są bardzo stare i od tysięcy lat znajdują się w stanie uśpienia. Zostały zaprogramowane przez Atlantów i Syrian ze specjalnymi właściwościami, a teraz są w trakcie ponownego aktywowania. Ich  wybudzenia uwalniają znaczącą dynamikę i energie, które wywołują niezwykłe fenomeny w trakcie restartu. Żaden z nich nie jest złoczynny, wręcz przeciwnie. W rzeczywistości są darem doskonałych proporcji i skomplikowanych wartości.

Wszechmocne i dobroczynne źródło energii

Kochani, znów wam mówimy, że krystaliczna energia jest wszechmocną energią Źródła, której znaczenie wykracza daleko poza obecną ludzką zdolność pojmowania. Krystaliczna struktura jest tworzona przez esencję rezonansu wibracji i wielowymiarowe spójne światło, które istnieje w materii i antymaterii. To jest Boski Metatroniczny Szablon, źródło wszelkiej manifestacji stworzenia i formy, dokładny skład macierzy każdej płaszczyzny egzystencji. Jest enzymem transdukcji rzeczywistości i źródłem witalności Boskiej Myśli formującym własny kosmos.

Kryształy są wielkimi odbiornikami i nadajnikami, a pomiędzy kryształami mistrzowskimi i portalami kryształowych wirów powstaje silna sieć komunikacji. Oba najpotężniejsze wiry kryształowe na planecie znajdują się w Arkansas i Brazylii. Dlatego połączenie portalu wiru z Arkansas z portalem wiru w Brazylii jest nadzwyczaj ważne w procesie Wznoszenia i dla globalnej krystalicznej sieci.

Dwa mistrzowskie kryształy świątynne znajdują się w Brazylii, w Bahia i w Minas Gerais. Pierwszy jest owocem atlantydzkim,a drugi – lemuryjskim. Energie obu są utrzymywane i w Brazylii – reaktywowane, oba będą połączone z kryształami w Arkansas zgodnie z Prawem Jedni. Przypomnijcie sobie, że Lemuria jako cywilizacja była znana ze swojej wielkiej duchowości, jednak przez tysiące lat Atlantyda mocno przewyższała Lemurię pod względem wibracji i poziomu duchowego mistrzostwa. Atlantyda załamała się na spolaryzowanym społeczeństwie jeszcze przed swoim upadkiem, lecz wiele najważniejszych kryształów zostało ochronionych, nietkniętych i ukrytych, zanim mogły popaść w niewłaściwe wykorzystanie i zniszczenie. Większe z nich są przechowywane w Arkansas i Brazylii.

Platynowy Kryształ i złoty dysk słoneczny

Przybliża się data skomplikowanego restartu kryształowego wiru, co dopełni integrację, jednak nie stanie się to przed całkowitym osieciowaniem w aspekcie globalnym – do 12-12-12.

Podczas daty 11-11-11 został aktywowany Platynowy Kryształ, został uwolniony w nadnaturalnym impulsie krystalicznej fali połączonej z energią Błękitnego Kryształu Wiedzy i Szmaragdowego Kryształu Uzdrawiania…, oba usytuowane zgodnie z planem atlantydzkiego Prawa Jedni na kryształowych polach. Te energie zostaną uwolnione na poziomie globalnym podczas daty 12-12-12, przez krysto- złoty słoneczny dysk  znajdujący się pod świętą górą w pobliżu Pinnacle Little Rock.

Aktywacja słonecznego dysku to znaczące wydarzenie i będzie odczuwalne na całej Ziemi a również w Kosmosie. Krysto – złoty słoneczny dysk został stworzony przez Syrian i rozlokowany na planecie w kombinacji z 11 innymi podobnymi egzemplarzami. Pierwotnie był utkany energiami obszaru  kryształowego wiru Arkansas – krystalicznej, magnetycznej i radioaktywnej żywej wody. Dodatkowo stały tam piramidalne struktury służące do klarowania energii wiru.

Widoczne do dziś kompleksy tolteckich wzgórz w kształcie piramid (w pobliżu Little Rock, Arkansas), są pozostałościami tamtych konstrukcji, które kiedyś stanowiły kompleksowy generator energii z niezliczonymi dobroczynnymi funkcjami.

Jego funkcje i możliwości wahały się pomiędzy doprowadzaniem energii do kanałów zasilających atlantydzki hiper-system tuneli i krystalicznego satelitę (drugi Księżyc Atlantydy), aż po ładowanie delikatnymi energiami systemu kryształowych pozerów, zaopatrując Atlantydę. Wir po upadku Atlantydy został odłączony od swojej właściwej funkcji.

W ciągu ostatnich 10 lat był przygotowywany do reaktywacji. Święte kody nowego oprogramowania znajdują się w polach Akashy, krystalicznego paradygmatu, w świętej świadomej bibliotece, jaką jest MAX, 13-ta kryształowa czaszka Sojuszu Plejadiańsko – Arkturiańskiego. MAX weźmie udział w ponownym, ostatnim, programowaniu podczas daty 12-12-12 w kryształowym wirze.

Duchowe wynurzenie krystalicznej magnetyki

Nowo powstający krystaliczny wir w Arkansas będzie dużo potężniejszy i będzie służył innym celom, niż miało to miejsce w czasach Atlantydy. Stanie się tak z powodu umieszczenia tam trzech kryształów świątynnych, zanim fala tsunami zatopiła Posejdę. Potencjał tych kryształów świątynnych posłuży stworzeniu rezonansu, który w swoim aspekcie i oddziaływaniu będzie dużo bardziej „duchowy”. Dołączenie tych trzech do ogromnych kryształów naturalnych dodało, krótko mówiąc, wyspecjalizowane oprogramowanie wiedzy, mądrości, uzdrowienia i wielowymiarowej świadomości. I choć ich czysto naturalne cechy naprawdę są zdolne do wstrząśnięcia podłożem i silniejszego  zagięcia kontinuum czasoprzestrzennego niż znane kryształy ogniste pod Morzem Sargassowym w rejonie Bimini, to ich regulacja udoskonali kontrolę nad słonecznymi dyskami i formami piramidalnymi dając pewność, że będą utrzymywane w optymalnym, dobroczynnym celu i doskonałej równowadze.

I właśnie magnetyka tego miejsca w Arkansas faktycznie utrzymuje w równowadze te krystaliczne energie. Dlatego to właśnie miejsce zostało wybrane przez Atla-Ra na ich zasiew i przechowanie. Nie macie pojęcia, co może zdziałać ta energia. Widzicie, wykorzystanie magnetycznej energii wraz z eterycznym światłem, światłem powyżej i poniżej widzialnego spektrum, światłem, które nazywacie ultrafioletem i gamma, nastąpi, aby wzmocnić i opanować kryształy. Eteryczna brama w tym rejonie istniała przez ostatnie 20 000 lat, a dostęp wysokowibracyjnego światła jest w stanie skupić się na tym rejonie. Ze zdolnością wyostrzania.

Tunele i złote elektrum

Ogromna sieć hiper-wymiarowych tuneli łączy rejony pod powierzchnią centralnego i północno – zachodniego Arkansas. Prowadzą do ogromnych wąwozów i kryształowych jaskiń. Niektóre z nich nadal nadają się do użytkowania. Wasi naukowcy jeszcze przez wiele kolejnych dekad nie będą zdolni do ich wykrycia. A to dlatego, że one istnieją wewnątrz  czegoś, co można nazwać wewnętrzną przestrzenią w obrębie częstotliwości równoległego hiper-wymiaru. Jednak ludzie z wystarczającym ilorazem światła mogą je wyczuć i faktycznie ich energie przeplatają się i kodują naturalne złoża kwarcu w Arkansas.

Jednak odnośnie energii jest więcej do powiedzenia. Na głębszym poziomie złóż kwarcowych poniżej Arkansas występuje bardzo rzadka forma szlachetnego złota. Jest to rodzaj unikalnego, krystalicznego elektrum. Duża ilość tej rzadkiej formy złota – elektrum – została wydobyta i wyeksportowana z Ziemi. Złóż w Arkansas to nie dotyczyło. Były one celowo strzeżone i chronione, aby mogły służyć większemu i wyższemu celowi, dla wyjątkowych właściwości krystalicznego wiru. Wasi geolodzy wiedzą, że złoto często występuje w  skrystalizowanym kwarcu, jednak nie zdołali jeszcze zbadać unikalnych pól, nie znają sposobów wykorzystania  energii ośmiościennych krystalicznych form złota – elektrum.

Wielkie atlantydzkie kryształy świątynne znajdujące się pod obszarem Arkansas w rzeczywistości stanowią konglomerat stopu kwarcu, srebra i złota. Znalazło to wyraz dzięki arkturiańskiej technologii. Częstotliwość krystalicznego złota – elektrum jest zdolna do łączenia się z określonymi rodzajami wysokowibracyjnego kwarcu, aby móc  za pomocą elektro – alchemicznego procesu „wyginać i formować” pola wymiarów, które przekształcają struktury atomowe. Wymiarowe tunele dostępu były często tworzone tą metodą przez Atlantów formując  w materiale ziemskim korytarze czasoprzestrzenne lub wielowymiarowe tunele, do których można uzyskać dostęp z poziomu wyższych częstotliwości.

Wiele z tych hiper-wymiarowych tuneli było ustanowionych wzdłuż przebiegu istniejących linii geomantycznych  (ley-lines), naturalnych tellurycznych prądów przepływowych na Ziemi. Ruchy tektoniczne wiele z nich zniszczyły, jednak nie wszystkie. Niektóre były po prostu wyłączone. Wyżej – wymiarowym istotom z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego i życzliwemu Legionowi Dowództwa Ashtar zostało powierzone zadanie ochrony, naprawy i przekodowania wielu z tych prądów, tuneli przestrzennych i kryształów w ciągu ostatnich trzech dekad. Niektórzy z was, jak ten kanał, pracowali z nimi, dlatego czują się do nich mocno przyciągani.

Ley-lines i wielkie kryształy w okresie, kiedy ludzkość i Ziemia znajdowały się w stanie upadku świadomości, były  pozbawione energii jako smutna konsekwencja Atlantydy. Jednak bez szkody dla kryształów. Proces reaktywacji portali, kryształów i hiper-wymiarowych matryc zachodzi od 1987 roku i będzie trwał do końca 2012 roku, kiedy zostanie ukończony.

Prawo Jedni

Jesteście wspaniałymi strukturami atomowymi składającymi się z doskonale dopasowanej geometrii, krystalicznej geometrii przeplatanej z wątkami elektromagnetyki. Elektryczność i magnetyzm są składnikami światła. Wasze spektrum widzialnego światła przypomina świecenie świeczki w porównaniu do wspaniałego geometrycznego światła  o wyższym spektrum. Krystaliczny aspekt Arkansas nie jest ograniczony do kwarcu. Energia z Arkansas znajduje się w wyższym wymiarze, w wielowymiarowym ośmiościanie, który uformował się na poziomie pól wymiarów od 9 do 12. Energia jest transformowana z formy sześciennej kwarcu do formy ośmiościennej złotego kwarcu i diamentów. Diamenty emanują zarówno geometrię ośmiościenną jak i dwunastościenną, a wulkaniczne kominy kimberlitu w Arkansas, które wykazują energię diamentów, transformują sześcian do ośmiościanu. Sześcian jest zamknięty w ośmiościanie. Kryształy kwarcu z Arkansas zostały złożone z energią i mądrością tego, co jest znane jako Atlantydzkie Prawo Jedni.

Umieszczone tam Kryształy Mistrzowskie przeniosły swoje wibracje na miejscowe pokłady kwarcu i, jak wcześniej wyjaśnialiśmy, zawierają wyżej-wymiarowe stopy konglomeratu złota, co zostało energetycznie odebrane i aktywnie wchłonięte przez niektóre z występujących tam złóż.  Tą wyjątkową harmonikę posiadają kryształy z kopalni McEarl. Te są szczególnie silne. Wszystkie kryształy są żywe i posiadają uporządkowaną świadomość, jednak każdy nosi w sobie unikalny i specyficzny wzorzec matrycy. Wzory te różnią się znacznie w zależności od geologii i energii astrologicznych wektora. Dlatego pozornie identyczne kamienie i kryształy różnią się projekcją energetyczną w zależności od miejsca wydobycia.

Wir potrójnej helisy

Wir w Arkansas jest dość niezwykły w swoim ruchu. Większość wirów na półkuli północnej waszej planety obraca się w ruchu owalnym lub okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Krystaliczny wir w Arkansas obraca się ruchem wirowym w specyficzny sposób „w przód i w tył”. Około jedna trzecia jego okrążenia przemieszcza się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie szybko zmienia swój bieg na zgodny z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się to w trzech oddzielnych łukach po 120 stopni. Przemieszczenia wiru do przodu i do tyłu są bardzo wyjątkowe i przeznaczone do generowania większego nacisku krystalicznych, magnetycznych i wodnych energii wzwyż. Energia z Arkansas ma trzy charakterystyczne siły telluryczne przyczyniające się do powstawania pola w formie potrójnej helisy. Chodzi o siły magnetyczne z Telimena Ridge, krystaliczne w Mount Ida, a w Eureka Springs skoncentrowane hydroenergie radu. Tworzą one wir o potrójnej helisie, który jest regulowany i kodowany przez piramidy pod wzgórzami Tolteków  i słoneczny dysk pod szczytem góry w Little Rock. Unikalny wzór wiru generuje energię o niewiarygodnym ciśnieniu zarówno odbierając jak i przenosząc tą różnorodność.

Geologia terenu jest niezwykle unikalna, nawet bardziej niż według rozeznań geologów, i właśnie dlatego Atlanci skolonizowali i zabudowali tą okolicę.  Dlatego też istnieją tu podziemne bazy Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego. Obszar posiada mineralogicznie  rzadki zestaw naturalnych kryształów kwarcu, diamentów i pokłady złóż magnetycznych. W celu koordynacji naturalnego promieniowania tych energii i ich misternego splecenia 25 000 lat temu zbudowano w Arkansas piramidy. Pozostałości po ostatniej „powierzchniowej” piramidzie istnieją jeszcze na południu Toltec Mounds (park narodowy) na południe od Little Rock. Sojusz Syriańsko – Plejadiański zachował ogromny teren pod piramidą pod Toltec Mounds od czasów Atlantydy. Jest to jeden z powodów, dlaczego wokół krystalicznego wiru wyczuwa się tak dużo ruchu.  W rejonie Arkansas są trzy takie bazy.

W ubiegłym roku podczas portalu potrójnej daty 11-11-11 został aktywowany ze stanu spoczynku ostatni z trzech atlantydzkich kryształów świątynnych – Platynowy Kryształ Międzywymiarowej Komunikacji, i został połączony z Kryształem Szmaragdowym i Błękitnym Kryształem Wiedzy, aby uzupełnić kombinację składników Nowej Arki kryształowego wiru. Atlantydzkie Kryształy – Mądrości i Uzdrawiania, które rozświetlały kiedyś wspaniałym światłem i niebiańskimi energiami Świątynię Uzdrawiania, Świątynię Jedni i Świątynię Wiedzy na wyspie Posejda, zostały odosobnione w jednym z wymiarów w atlantydzkich kryształowych polach Arkansas. Pierwszy został przebudzony w roku 2008, drugi w 2009. W 2012 będą szerzej aktywowane i zostaną ostatecznie zestrojone z kryształami przebudzonymi w Brazylii, Mount Shasta, jeziorze Titicaca.

Kryształ Platynowy posiada odżywczą (żeńską) energię Platynowego Promienia i ułatwia równowagę pomiędzy wymiarami i źródłami energii. Zapewnia optymalny odbiór komunikacyjny pomiędzy tym, co można określić jako poziomy świadomości oraz na każdym z owych poziomów. Służy również stworzeniu spójnego interfejsu  pomiędzy płaszczyznami dualności i integralnych poziomów. Redukuje wahadło dwoistości.

Końcowy proces transformacji

Podczas daty 12-12-12 krystaliczny wir zacznie funkcjonować globalnie. Spowodują to siły kosmiczne wygenerowane przez 144-częściową sieć. Wir zostanie zainicjowany aktywującym impulsem ze Szmaragdowo-Zielonego Kryształu znajdującego się pod Mount Maga w Arkansas. Wtedy Platynowy Kryształ niezwłocznie zrestartuje strumień trzech energii tellurycznych (wody radowej, krystalicznej i magnetycznej), i dwóch innych mistrzowskich kryształów świątynnych, Szmaragdowego Kryształu Uzdrawiania i Błękitnego Kryształu Wiedzy. To natychmiast wyśle falę  impulsu do złotego krysto – słonecznego dysku i nastąpi przekodowanie, zasilając regulatory piramid Tolteków. Po raz pierwszy po 20 000 lat wir będzie regionalnie kompletny.

Mistrzowie, naprawdę wszystko, co pozostaje do zrobienia w 2012 roku, to globalizacja krystalicznej sieci podczas potrójnej daty 12-12-12 – oraz aktywacja Kryształu Ognistego w Bimini i Kryształu Totha pod jeziorem Titicaca. To będzie dopełnienie ostatniego restartu 144-częściowej sieci krystalicznej i 12-tu złotych słonecznych dysków. Wyzwalaczem jest data 12-12-12, restart nastąpi 21.12.2012.

A my mówimy wam, że bez 12-12-12 nie byłoby 21.12.2012.

Zakończenie

Stopniowanie waszej planety określane jako Wznoszenie osiąga krytyczną masę, która umożliwi przemianę tego,  co nazywa się dopuszczalnymi szablonami pojemności, co można porównać z przemianą telewizji analogowej do cyfrowej albo z czarno-białej do kolorowej. Ta niesamowita przemiana, aż zapiera dech w piersiach. Krystaliczna konwersja wysyłana przez anteny 144-częściowej sieci rozszerzy odbiór wymiarów Ziemi z trzeciego wymiaru do dwunastego i wyżej. To przypomina waszą telewizję, której odbiór zmienił się z antenowego na satelitarny. To jest Krystaliczna Era, wiatr w skrzydła Wznoszenia. Wspierające punkty podparcia i  potrójne daty portali są Kosmicznymi Spustami.

Lecz, moi drodzy, w trakcie Wznoszenia pozbądźcie się strachu. Podczas tej nowej Krystalicznej Ery kryształy o „mega” mocy nie będą wam odebrane i nie będą nadużywane, jak to miało miejsce w smutnym przypadku Atlantydy. Już nigdy nie będą służyły niczemu innemu niż najwyższe dobro.  Bądźcie tego pewni! To jest święta przysięga, która zostanie dotrzymana. Ponieważ jesteście rodziną Prawa Jedni, która powróciła, aby dotrzymać tej obietnicy. To jest powód, dlaczego tak wielu z was jest przyciąganych w czasie dopełniania do krystalicznych wirów, ponieważ rzeczywiście wielu z was było szanowanymi kapłanami – naukowcami Prawa Jedni, Atla-Ra, którzy te kryształy świątynne przesiedlili.

Podczas, kiedy wielu was poczuwało się do winy za utratę kontroli nad kryształami, w rzeczywistości to było oszustwo Synów Beliala, intrygujących militarystycznych Aryjczyków z Atlantydy, którzy przejęli kontrolę nad Posejdą i doprowadzili do wywołania niszczycielskich sił i powodzi. Wina, którą niektórzy z was przez tysiąclecia nosili i naprawdę jeszcze do dziś noszą w sobie, została źle ukierunkowana. Nadszedł czas, aby się od niej uwolnić. Brzmi odgłos fanfar.

Wy z Prawa Jedni złożyliście przysięgę, że kryształy mistrzowskie nigdy więcej nie będą nadużyte, że nie pozwolicie im popaść w niepowołane ręce. Kochani, dotrzymaliście obietnicy. Wasza świętość i dobroczynny cel został zamanifestowany. Na ten moment czekaliście przez bardzo długi czas. To jest kontrakt, którego wypełnienie się przybliża, a my wam błogosławimy. W rzeczywistości to już się stało! Krystaliczne przejście, zapowiadane Wzniesienie już się dokonuje. To dzieje się teraz!

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani!

Archanioł Metatron via Tyberonn, maj 2012

http://www.Earth-Keeper.com

http://spiritlibrary.com/earth-keeper/earth-keeper-chronicles/standing-waves-of-the-crystal-vortex

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

 

źródło:http://krystal28.wordpress.com/2012/08/07/fale-stojace-krystalicznego-wiru/

Kodeks tego Czasu. Archanioł METATRON

11.12.2011 Kodeks tego Czasu. Archanioł

METATRON

http://i1.wp.com/wolnaplaneta.pl/imago/images/metatron.jpg?resize=128%2C153

Wejdźcie w Stwórcę, chodźcie do Domu,

odnajdźcie miejsce Waszego pochodzenia i pozostańcie.

Ukochani ludzie,
wezwanie poprzedza wezwanie i tylko nieliczni zostali osiągnięci.
Jednak jest ich dość abyśmy mogli dalej iść prostą Drogą do Światła.

Jak już wiecie, decyzje zostały podjęte i teraz widoczne są ich
konsekwencje. Ostatnia bitwa, ostatnie wstrząsy, wojny i niepokoje
rozpoczynają się i będą się kończyć gdy podniesie się ludzkość jako całość.
Podniesie się widocznie i pozostawi Władców tego Czasu zepsuciu.

Wystąpcie, zostało Wam powiedziane.
Uczyńcie to poprzez rozpoczęcie tego już dziś tam, gdzie możecie dziś
to rozpocząć.

 

Jest wiele tego co możecie rozpocząć natychmiast,
co wpierw nie rozpala żadnej „rewolucji”, oprócz tej w Was samych.

1.
Odżywiajcie się świadomie.

2.
Mówcie świadomie.

3.
Czyńcie świadomie.

4.
Odmówcie każdej manipulacji za pośrednictwem TV – pozbądźcie się odbiorników.

5.
Odmówcie każdej manipulacji za pośrednictwem słowa drukowanego
– po przeczytaniu, sprawdźcie każdą historię która jest Wam opowiadana – każdą.

6.
Odmówcie każdej manipulacji powodowanej za pośrednictwem pól magnetycznych
(elektromagnetycznych) a powodowanych przez Ciemnych – użyjcie wszystkich
zabezpieczeń które zostały Wam dane ze świata duchowego.

7.
Zredukujcie Wasz udział w Systemie do niezbędnego minimum.

8.
Wypowiedzcie członkostwa, zlikwidujcie ubezpieczenia na życie,
zlikwidujcie plany rentowe, zlikwidujcie udziały akcyjne,
zlikwidujcie Wasze karty kredytowe – jeżeli dysponujecie ich większą ilością,
zlikwidujcie Wasze konta bankowe – jeżeli dysponujecie ich większą ilością.

9.
Odbierzcie Wasze zaufanie wszystkim funkcjonującym instytucjom
– gdzie tylko to jest możliwe.

10.
Kupujcie świadomie, bądźcie przy tym proszę bardzo świadomi
i odmówcie sobie każdego mięsnego źródła pożywienia.
To jest bardzo ważne dla Przebudzonego społeczeństwa i dla Was samych.

11.
Medytujcie codziennie, doprowadzajcie się zawsze do stanu wewnętrznego Pokoju,
zgody i Miłości.

12.
Myślcie dobrze o Waszych bliźnich, lecz nazywajcie zło klarownie
(*przejrzyście) i „bez ogródek”.

13.
Bądźcie cali (*kompletni) w każdej sprawie. Nigdy nie bądźcie letni
(*”ani gorący, ani zimni”), nigdy połowiczni, nigdy nieklarowni i rozchwiani,
nieprzejrzyści.

14.
Doprowadźcie się do wibracji.
Co oznacza: idźcie przez dzień z modlitwą w Waszym Sercu, z nieustanną modlitwą.
Powtarzanie wezwania przyciąga Świadomość Stwórcy i utrzymuje połączenie
z Pra-Źródłem Wszystkich Bytów.

15.
Zaczynajcie dzień z Miłością, żyjcie z Miłością, zakończcie dzień z Miłością.

16.
Bądźcie bez strachu, bądźcie pełni zaufania i wiedzcie zawsze że nigdy
nie jesteście sami, bo My zawsze jesteśmy z Wami.

17.
Wołajcie nas, Wasze Anioły, Wasz Team z Niewidzialnego,
My tylko na to czekamy aby Wam dopomóc gdy napotykacie na Wasze wyzwania.

18.
Bądźcie wystarczający dla siebie samych, nie czujcie się zaniedbani
jeśli odwracają się od Was przyjaciele gdy zmienia się Wasze Życie,
kiedy pozostajecie sami – nie jesteście – bowiem zawsze jesteście otoczeni
Boskimi Aniołami, prowadzeni i kierowani – przez Waszą prawdziwą Rodzinę.

19.
Rodziny na Ziemi nie mają trwałości,
Żadna z nich nie miała tej trwałości poza ziemskimi ramami czasowymi.

20.
Zrozumcie to: tylko Wasza Duchowa Rodzina jest Wieczna i wiele spotkań
sugeruje Wam „Rodzinę” lecz są one tylko po to abyście mogli rozwiązać
Wasze karmiczne sprawy i ostatecznie je opuścić.

21.
Oddalcie się od każdej tradycji, każdego powtarzania stworzonego przez
siły Ciemności
– to dotyczy poziomów polityki społecznej i spektrum religijnego.
Człowiek będący cały Czas żywym w Stwórcy nie potrzebuje przypomnień, upomnień,
żadnych zachowań rytualnych które mają na celu darować tożsamość.
Gdy jesteście cali – nie potrzebujecie tego.

22.
Stańcie się i bądźcie cali – cali Wy, nikt inny.

23.
Obserwujcie Was samych i cieszcie się z Waszych spostrzeżeń których dokonujecie,
lecz nie bądźcie zrezygnowani jeśli jeszcze co nieco pokaże się z ukrycia
i Wami wstrząśnie.

24.
Śmiejcie się z Was samych, tak, śmiejcie się.

25.
Płaczcie, jeśli macie taką potrzebę, płaczcie „porządnie”,
bo łzy przynoszą uzdrowienie.

26.
Cieszcie się z każdego dnia który możecie tutaj spędzić,
bo z każdym dniem dochodzimy bliżej do ostatecznego Podniesienia
i wchodzicie w prąd Oświecenia.

27.
Dajcie ludziom swoje współczucie,
dajcie im Wasze zrozumienie, Waszą Miłość.

28.
Odmówcie ludziom dźwigania ich ciężarów,
odmówcie każdej nieprawdzie, każdemu kompromisowi,
odmówcie każdemu wykorzystywaniu na społeczno-ludzkim poziomie
jak również energetyczno-ludzkim poziomie.

29.
Stawcie czoła kłamstwu poprzez nazwanie go po imieniu,
lecz milczcie jeśli nie rozpoznacie potrzeby mówienia
nawet jeśli napotkacie kłamstwo.

30.
To znaczy: rozróżniajcie, rozpoznajcie Wasze miejsce
– zawsze i w każdej sytuacji.

31.
Powodujcie zmiany u innych,
poprzez to że sami żyjecie zmianą i nią jesteście,
poprzez to że jesteście autentyczni i nieprzekupni.
To jest bardzo często jedyna szansa aby obudzić „tępe charaktery”.

32.
Przestrzegajcie zawsze jednego:
– Życie w tej Rzeczywistości jest Iluzją, jednak tą Iluzję należy przyjąć,
rozpoznać i poprzez to dać jej prawdziwość.

33.
Obserwując dalej – dla Stwórcy wszystko jest możliwe!

34.
Ciągle GO wołajcie – to i dla Was wszystko jest możliwe.

35.
Baczcie przede wszystkim na jedno: że Łaska Stwórcy może wszystko.

Teraz jest Święty Czas w którym Łaska Stwórcy jest rozsypywana
jak z Rogu Obfitości.

Jesteście kochani,
tutaj jest dany Kodeks tego Czasu.
Postępujcie z nim zgodnie, to przyniesie Wam chwałę, ludzkości dobro,
Ziemi Podniesienie, Tworzeniu rozwój.
Tak dopełnia się ostatni Krąg ludzkości Świata.
I Nowy Krąg znajduje swoje wyjście i jest już rysowany na Świetle.

Ja jestem Zarządcą Tworzenia,
Aniołem wszystkich Aniołów,
METATRON

 

www.lichtweltverlag.com

Kodeks tego Czasu przekazany przez Archanioła METATRON

źródło: wolna planeta pl

Czas, przestrzeń, podróże w czasie, teleportacje i szczęśliwe zakończenie

Pozdrowienia Mistrzowie!  Jestem Metatron, Książę Światła i pozdrawiam każdego z was obdarzając bezwarunkową miłością.  Poświęć chwilę, aby poczuć tą energię, zamknij oczy i wyczuj odżywczy kokon, który ciebie otula… zbiera się świta.

Porozmawiamy teraz na wiele tematów ze szczególnym uwzględnieniem czasu, podróży w czasie, istoty dualności i teleportacji.  Dostrzegamy boskość w każdym z was.

Jako jednostki Boskiej Inteligencji i Istoty Światła… prosimy, zwróćcie uwagę na to, co wam oferujemy.

Czas i przestrzeń nawet u szczytu 2012 roku pozostają dla ludzi zagadką. W odniesieniu do znanych wam obecnie aspektów praw fizycznych ludzkość stawia pod znakiem zapytania podróże w czasie i podróże kosmiczne. Nigdy nie osiągniecie odległych rejonów „przestrzeni” czy „hiper-przestrzeni” w rakietach zasilanych tym czy innym paliwem. Nie można podróżować w czasie w skonstruowanych wehikułach czasu. Mówimy wam, że tu chodzi o koncepcję częstotliwości a nie wymysł fizycznego mózgu.

Podróże w czasie i teleportacje to rzeczywiście bardzo realne zamysły zarówno pod względem fizycznym jak i metafizycznym. Słyszeliście o bardziej zaawansowanych joginach czy szamanach, którzy opanowali ten proces, jednak takie mistrzostwo nie może mieć miejsca, zanim jednostka nie będzie na nie gotowa. Bardzo ważne jest, aby to zrozumieć.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa waszej Ziemi, nazywane dobrotliwymi „kosmitami”, są w stanie manipulować teleportacją poprzez proces „wibracyjnej dematerializacji” cząstek stałych do antymaterii.

Takie teleportacje były dokonywane przez Atlantów używających technologii grupy Syriańsko-Plejadiańsko-Arkturiańskiej. W celu przesunięcia spójnych częstotliwości materii z jej pozornej fizycznej szybkości drgań do wibracyjnego stanu kwantowo – falowej antymaterii wykorzystywano specjalne kryształy Phi. Transport był następnie przetwarzany za pośrednictwem przewodu wiązki promieni lasera przez precyzyjne skierowanie energetycznej sygnatury do wektora celu podróży.Wasze własne badania dotyczące fulerenów lub alotropowych odmian węgla C60 zwanych „Bucky balls” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Fulereny) ujawniają, że w pewnych warunkach molekularne dwudziestościany ścięte fulerenów powracają ze stałych nano-cząsteczek do fali kwantowej. Wasi naukowcy już dekady temu zauważyli, że elektrony pojawiają się i znikają w orbitach atomowych.Ludzkość zaczęła ponowne eksperymenty z teleportacją i podróżami w czasie przed ponad 80 laty, chociaż z niewłaściwych powodów. Spowodowała to twórczość HG Wellsa w czasach Tesli i Edisona. Niesławne wydarzenia nazywane eksperymentem Filadelfia naprawdę miały miejsce i były związane z działaniami wojennymi. Jego skutki, które okazały się katastrofalne i błędne, odsłoniły oszałamiające rewelacje dotyczące pola magnetycznego, pola grawitacyjnego, teleportacji i efektów czaso-przestrzennych. Nadal pozostają utajnione pod hasłem „projekt Montauk”.Nie zamierzamy wchodzić w obszary „tajnych operacji” czy „konspiracji”, jednak powiemy, że to, co było zamierzane w czasach „zimnej wojny” z „Montauk”, było niedozwolone. Pragniemy dodać, że życzliwe frakcje Sojuszu Syriańsko-Plejadiańskiego zawsze utrzymywały pod powierzchnią Ziemi stacje do teleportacji i, ze jest to technologia, która będzie wykorzystywana jedynie w dobroczynnym celu.Ziemia stanowi chroniony poziom wolnej woli i miejsce dla rozwoju ludzkości. W Kosmosie istnieją inne planety i formy życia w dualności, które są bardziej zaawansowane technologicznie. Życzliwa grupa Ashtar utworzyła dla Ziemi i jej wzniesienia ochronną tarczę…, a wielu z was, w waszym wielowymiarowym aspekcie, stanowi część tej ochrony. Jesteście Syrianami, Plejadianami, Arkturianami.Chcielibyśmy jeszcze dodać, że niektóre rządy i naukowcy zdają sobie sprawę, że pod Ziemią istnieją Syriańsko – Plejadiańskie bazy, włącznie z tymi w niesławnym obszarze Nevada. I choć może to być dla was zaskoczeniem, istnieją tam dobrze funkcjonujące instalacje stworzone przez grupę Syriańsko – Plejadiańską z udziałem ludzi. Zaznaczamy, że nie będzie udostępniona żadna technologia, z pomocą której będą mogły być prowadzone wojny.

W prowadzące do wzniesienia stopniowanie Ziemi włożono więcej wysiłków, niż możecie sobie wyobrazić. Wzniesienie Ziemi nastąpi 12-12-12, a wzniesienie masy krytycznej ludzkości dokona się w ciągu 15 pokoleń. Chcemy wam powiedzieć, że taką potwierdzającą informację przekazali wysłańcy z przyszłości, z różnych hologramów epok czasowych. Niektórzy byliby dla was szokujący. Jeszcze wam powiemy, że klęska hiszpańskiej armady (związanej z Inkwizycją) a nawet hitlerowskich Niemiec, to wydarzenia, na które mieli wpływ ci wysłańcy „powracający z przyszłości”. (Obie grupy pochodziły z trzonu energii aryjskich synów Beliala z Atlantydy). Gdyby nikt nie zareagował na te wydarzenia, dzieje planety przybrałyby zupełnie inny bieg.

W rzeczywistości to i niektórzy z was są takimi wysłannikami. Wielu należy do grup metafizycznych. Niektórzy są naukowcami (jak Nikola Tesla czy Albert Einstein), inni artystami czy autorami jak Stanley Clarke. Wy, podobnie jak oni, przyjęliście filtr dualizmu i nie byliście świadomi tej prawdy.

Pisarze science fiction piszący scenariusze dla filmu i telewizji, szczególnie dla „Kontaktu” i „Star-Trek” dobrze czuli temat teleportacji. Jednak trzeba pamiętać, że wspaniałe podróże w czasie i teleportacja to nie to samo. Jeśli wziąć pod uwagę, że ziemski poziom jest pozornie stabilny w czasie liniowym a człowiek jest na nim zdolny poruszać się w przestrzeni, wtedy przeciwieństwo spowodowałoby pojawienie się specyficznego efektu Torusa z paralelami, które byłyby do pewnego stopnia stałe w przestrzeni / miejscu i byłyby w stanie przenosić w czasie.

Wielowymiarowy aspekt 12-12-12

W 2012 roku, dokładnie z datą 12-12-12 wasz ziemski poziom wzniesie się do 12-tu wymiarów. To jest krystaliczna transformacja spójności. Wzmocnieniu ulegnie kreatywność, a u wielu z was odchyły dualności wykładniczo się zacieśnią. To oznacza, że wielowymiarowy dostęp stanie się jeszcze łatwiejszy. Jednak to nie oznacza, że zniknie dualność trzeciego wymiaru.

Ludzkie doświadczanie poziomu ziemskiego w dualności jest akredytowanym i zaszczytnym procesem uczenia się, któremu poddaje się wiele różnorakich istot Boskiej Inteligencji. Zanim wasza Wyższa Jaźń pozwoli wam podróżować do wielowymiarowych i równoległych systemów rzeczywistości, które są o wiele bardziej złożone, rozległe i otwarte, najpierw musicie nauczyć się optymalnie i odpowiedzialnie doskonalić swoją stwórczą energię myśli. W tym celu odwiedzacie Ziemski Uniwersytet…, aby na własne oczy zobaczyć konkretne skutki własnych myśli i emocji dzięki ich fizycznej materializacji.

Właśnie dlatego czas i przestrzeń zostały przeznaczone na miejsce nauki, i ten wyrazisty „miraż” jest tak silnie zaprogramowany przez Boską Jaźń, że z konieczności musicie koncentrować swoje fizyczne zmysły na fizycznej rzeczywistości nazywanej Uniwersytetem Dualności. Taka „liniowa” koncentracja została specjalnie zaprojektowana, a filtry percepcji, które zdają się blokować wielowymiarowość, są korzystne, ponieważ umożliwiają ludzkości zmierzenie się z doświadczeniami poziomu ziemskiego i dzięki temu wspomagają rozwój. Kiedy wzrost osiąga określony zaawansowany poziom „ilorazu światła”, wtedy i tylko wtedy jednostka może podjąć decyzję, czy wybiera otwarcie tworząc pomost do bardziej ekspansywnej wielowymiarowej percepcji. I o to chodzi w przemianach związanych z rokiem 2012.

Lecz pamiętajcie, że wy, ludzie, podróżujecie w czasie i przestrzeni prawie podczas każdego snu. To daje wam świetną możliwość stwarzania równowagi pomiędzy jawą a snem. Chociaż większość z was nie zdaje sobie z tego sprawy, mówimy wam, że każdego dnia przetwarzacie swoje codzienne doświadczenia w głębokim stanie śnienia.

I w tym stanie „uśpienia” Wyższa Jaźń bardzo starannie sprawdza wszystkie doświadczenia, jakie objawiają się w waszym życiu. Dokonujecie wyboru spośród nieskończonych możliwości i tworzycie doświadczenia, które umożliwią wam największy rozwój.

Wasze doświadczenia i ograniczone postrzeganie fizycznej natury przestrzeni trzeciego wymiaru są w przeważającej mierze określane przez waszą strukturę neurologiczną, i tak „zaprojektowana” struktura dobrze wam służy.

Pojedyncze linie czasu „wybranego” przez was fizycznego doświadczenia jest pozorną ścieżką, wzdłuż której zdaje się płynąć wasze życie. Według szerszej prawdy istnieje nieskończona liczba dróg w górę i w dół, które urzeczywistniają wasz rozwój, które tworzą niesamowicie wspaniałą sieć…, a wy w wyższych aspektach przeżywacie je wszystkie, można to tak ująć.

Dlatego, skoro tak wielu z was zostało uwięzionych w nieco zafałszowanych koncepcjach spirali zstępującej ludzkości starając się z niej ”wydostać”, przypomnijcie sobie, że wszystko wokół was jest iluzją i, że wszyscy jesteście współtwórcami tego „snu”.Wasze życie na Ziemi pomimo wszystkiego, co wielu z was myśli, jest wspaniałym projektem i niesie wielki cel. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest wam lekko. Nawet okresy uznawane za błędne, wnoszą ogromny potencjał lekcyjny.

Teraz w odniesieniu do kwestii wymiarowości…, ważne jest, aby wziąć pod uwagę i dostrzec to, co wam mówimy nawet, jeśli wasi naukowcy jeszcze tego nie akceptują. Materia występuje w widmach, dokładnie jak światło. Na jednym końcu widma jest materia, a na drugim – antymateria. Nie są w opozycji, lecz oscylują w różnych rezonansach częstotliwości. Wy wszyscy, każdy z osobna, bez wyjątku, macie wrodzoną zdolność zarówno do teleportacji jak i do podróży w czasie. Wasze prawdziwe Źródło jest w rzeczy samej w obrębie nie-materii lub antymaterii. Istniejecie w wielu, wielu rzeczywistościach równocześnie. Jak tylko osiągniecie określony poziom zaawansowania, zdyscyplinujecie wolę, odpowiednio zastosujecie intencję i koncentrację własnej woli jako trampolinę – bez użycia ego trzeciego wymiaru – wtedy możecie wstępować w inne linie czasowe. Hologramy czasu stanowią w pewnym stopniu analogię do barw. Każdy człowiek żyjący w trzecim wymiarze jest zgodnie z projektem skupiony przeważnie na jednym kolorze.

Zapewniamy, że wasze obecne życie, obecna cywilizacja, współistnieje w waszej rzeczywistości „TERAZ” obok wszystkich tak zwanych przeszłych i przyszłych żyć i cywilizacji na Omni-Ziemi. Więc zarówno twoje teraz jak i ich teraz istnieje równocześnie (w)… „TERAZ”.

W tym samym miejscu, po którym chodzicie, gdy odwiedzacie ruiny „starego” Egiptu, Grecji czy Rzymu, chodzą i żyją ludzie z tamtych epok a wspaniałe budowle, świątynie i piramidy są w doskonałym stanie i tętnią życiem. Z powodu innego wskaźnika częstotliwości wibracji czasu nie możecie ich zobaczyć ani oni was. To jest proste i logiczne, ponieważ wasze wymiary rozdziela fizyka czasu i przestrzeni. Zachodzi koegzystencja cywilizacji w jej szczytowej formie oraz „prastarych” ruin. Przechodzicie przez nie a one przez was, jak duchy!

Wszystko to stanie się zrozumiałe w następnych wiekach. I to jest faktycznie weryfikowalne zgodnie z geo-matematycznymi pojęciami i równaniami, które jeszcze pozostają niezrozumiałe, nierozwiązane przez waszych współczesnych naukowców. A jednak, co ciekawe, zostało to zobrazowane przez pisarzy gatunku science fiction.

W 2012 roku wielu z was jest w stanie odbywać globalne podróże, odwiedzać inne kraje i kultury istniejące obecnie równocześnie na waszej planecie. Istnieją znaczne różnice w rasowej demografii, religiach, językach, sztuce i muzyce. Aby to wszystko odwiedzić, podróżując po przestrzeni trzeciego wymiaru, potrzeba wiele starań, energii i liniowego czasu. W ten sam sposób jednocześnie istnieją wszystkie przeszłe i przyszłe epoki i czasy. Każda z tych epok posiada własną charakterystyczną sygnaturę wibracji energii i występuje wewnątrz własnego niepowtarzalnego hologramu czasowego; jednak absolutnie w tej samej przestrzeni Omni – Ziemi, na której żyjecie.

12-12-12

Wkrótce, z datą 12-12-12, połączą się axiatonalnie krystaliczne wiry z Arkansas i Brazylii, wszystkie słoneczne tarcze rozpoczną swoje emisje i będą się łączyć z krystaliczną siecią 144. Każdy z 12-tu najważniejszych elementów podwójnego penta-dwunastościanu 144-częściowej krystalicznej sieci połączy się z 12-ma wymiarami poszerzonej Ziemi, a 12 pasm waszego DNA zostanie całkowicie podłączonych do sieci. W tym okresie stopniowo zaczniecie coraz bardziej rozwijać większe wrodzone zdolności.

Po wzniesieniu 12-12-12 rzeczywiście zacznie się dla was powoli pojawiać możliwość dotarcia do innych czasów i miejsc, jednak to będzie dotyczyło szczególnie przyszłych pokoleń. Interfejsy przestrzeni i czasu ulegną połączeniu i będą się nawzajem przepływały.

Natura czasu

Czas i przestrzeń to aspekty tego samego mechanizmu. Przestrzeń jest w pewnym sensie zakrzepłym czasem przechowywanym w formie kinetycznej matrycy wewnątrz dualności, co umożliwia rozdzielenie i programy celowo zaprogramowanej iluzji sekwencyjnej metryki czasu. W związku z tym czas jest odwrotnością przestrzeni w dynamicznym swobodnym przepływie. Jednak obie formy występują w harmonicznych błyskach jednostek świadomości dzięki mechanizmom wewnętrznych i zewnętrznych impulsów materii do antymaterii poprzez czarne i białe dziury.

Wewnętrzne / zewnętrzne harmoniczne błyski stanowią nie tylko punkty, w których czas i przestrzeń stapiają się w jednorodną pianę, jest to również wskaźnik percepcji jednostkowej świadomości, który wytwarza błyski uwagi świadomości w każdym równoczesnym życiu. Zjawisko to występuje zgodnie z magicznym wskaźnikiem zwanym stałą Plancka, dokładnie pomiędzy 10 a – 43 na sekundę ( tp = lp / c  ~ 10 -43 )

W tym punkcie czas i przestrzeń łączą się i stają się nieliniowe, wchodzi w grę aspekt Torusa. Przestrzeń zostaje odwrócona, powraca do siebie a jednostki czasu pływają w nieliniowym nieciągłym kwantyzowanym polu tego, co nazywacie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Omni Ziemia

Rozdzielenia pomiędzy waszymi „życiami” są wkotwiczone w Omni-Ziemi w holograficznych wstawkach w programie „rozdziałów czasowych”. Zaawansowany człowiek może do nich wejść poprzez Mer-Ka-Nę przez centrum Nad-Duszy, gdzie są przyłączone wszystkie sekwencyjnie uporządkowane „życia” – jak światłowody szprychy do koła. W tym centralnym punkcie rzeczywiście jesteście w panelu kontrolnym, tam możecie zbadać i zmienić każdy aspekt jednego lub wszystkich swoich wcieleń nieliniowego TERAZ.

Chociaż grupowe programy czasowe (cywilizacji i epok) są wkotwiczone w określone punkty Omni-Ziemi (które często wykazują czasowe nadkrwawiające anomalie), nie trzeba odwiedzać takich ziemskich węzłów czasowych, aby do nich wejść. Raczej są dostępne indywidualnie przez skoncentrowaną świadomość kwantową. Ten proces jest nauczany w Kluczach Metatronicznych.

Pytanie do MetatronaCzy istnieją obszary Ziemi, które wytwarzają naturalne zniekształcenia czasu?

Metatron:  Tak, takie miejsca naprawdę istnieją. Mówiliśmy o tym również w poprzednich przekazach. Czas może być w pewnym stopniu przyrównany do programu komputerowego. Czasem mogą się pojawiać zniekształcenia w programach Windows w laptopie czy desktopie, mogą podlegać zniekształceniom oprogramowania a pożądane rozdzielenia pod-programów mogą się wymieszać tworząc mieszanki zakłócające i deformujące ułożony porządek. Zgodnie z tą analogią możemy powiedzieć, że czas i przestrzeń, jak je postrzegacie, stanowią liniowe podprogramy projekcji rzeczywistości ziemskiej siatki. Czas i przestrzeń można uznać za holograficzne wstawki programowe pozwalające kwantowej Omni-Ziemi poprawnie rozdzielać równoczesne rzeczywistości TERAZ i pozornie niezależne pobyty wcieleń.

Dlatego chcielibyśmy powiedzieć, że podobnie jak wasz Windows może powodować okazjonalne anomalie pośród programów, tak i programy holograficznej matrycy Ziemi czasu liniowego mają przepływy, które generują przemieszanie i zniekształcenia. Te zniekształcenia mogą powstawać na wielu poziomach. Pierwszy wynika ze strumieni grawitacji, które pojawiają się rytmicznie na określonych obszarach lub występują jako fale przybojowe (surge wave) lub fale fenomenalne / ekstremalne (rogue wave) . Kiedy tak się dzieje, zniekształcenie grawitacji wpływa również na kontinuum czasoprzestrzenne obszaru i stwarza wymiarową szczelinę bardzo podobną do tej, która pojawia się na biegunach.

Bimini

Teraz chcemy wam jeszcze powiedzieć, że zaburzenia, jakie występowały na przestrzeni ostatnich 12 000 lat, które dotyczyły ciągłości przestrzenno-czasowej w rejonie zwanym „trójkąt Bermudzki”, powodował Kryształ z Bimini – Kamień Tuaoi zwany też Kryształem Ogniowym. Jego „przegrzanie” spowodowane niewłaściwym użyciem doprowadziło kiedyś do implozji krystalicznego satelity (Drugi Księżyc Atlantydy). Wtedy kryształ dokonał przypadkowego bombardowania masywnymi falami energii jonowej wnętrza Ziemi i magnetosfery ziemskiej, co wywołało zakłócenia równowagi czasoprzestrzeni i nierównowagę w polu grawitacji. Konieczna jest jego naprawa, której efektem będzie stabilizacja niezbędna na Nowej Ziemi i zniwelowanie uszkodzeń wywoływanych przez niekontrolowane wyładowania. Trzeba zapanować nad ustabilizowaniem tektonicznych ruchów i zrównoważyć harmonikę pola krystaliczno-magnetycznego, co jest niezbędne do postępowania ekspansji wymiarów. Rozumiecie mnie?

Wstępna aktywacja / regulacja Kryształu z Bimini, jaka będzie miała miejsce podczas daty 12-12-12, spowoduje masywne wyładowanie tego, co jest uważane za toksyczną energię fal jonowych. Zaleca się, aby w czasie, kiedy ten kryształ będzie reaktywowany po raz pierwszy wraz z datą 12-12-12, oddalić się od niego na odległość około 60 km. Chociaż środki ostrożności zostały podjęte, jednak pierwsze uwolnienie jest w stanie zaburzyć i zewrzeć ludzkie aury. Pęknięcie pola aurycznego nie byłoby wprawdzie śmiertelne, jednak pierwsza fala z Tuaoi mogłaby skutkować powstaniem szczelin w aurze podobnie jak to się może stać podczas lotu długodystansowego lub flary słonecznej klasy X, powodując ciężkie krwawienia energii z aury.

Celem jego aktywacji jest naprawienie szkód. Będzie ostrożnie doprowadzony do równowagi w minimalnej funkcji. Będzie monitorowany, aby takie przypadkowe wyładowanie już nigdy się nie powtórzyło.

Punkty anomalii czasoprzestrzeni

Wszystkie wersje Omni-Ziemi współistnieją powyżej programowania liniowego. Jednak ten aksjomat prawdy jest dla was ludzi patrzących z pozycji trzeciego wymiaru jeszcze bardzo trudny do rozpoznania czy pełnego zrozumienia.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ aspekty gęstości trzeciego wymiaru ludzkiej struktury fizycznej manifestują wewnętrzną dualność i efekty liniowego „programu czasu”, które umożliwiają doświadczanie planu ziemskiego. Zostaliście wstępnie indoktrynowani do liniowej percepcji istnienia na ziemskim planie.

Ten program liniowego postrzegania w dużym stopniu określa „normalny” wzorzec rezonansu dla rodzajów empirycznych prawdopodobieństw, jakie ludzkość wybiera, planuje i dostrzega jednocześnie „wzrastając” z bazowego punktu gęstej fizyczności w szerszą świadomość. Jednak mówimy wam, że źródło rzeczywistości, z którego wyłaniają się realia wszystkich wcieleń, nie jest „wyryte w kamieniu” i nigdy nie określa waszych kolejnych doświadczeń. Możecie przebierać w asortymencie potencjałów doświadczeń, jakie chcecie przeżyć. Zarówno Kosmos jak i całe Życie zawarte wewnątrz i na zewnątrz są zawsze tworzone w chwili TERAZ.

I chociaż wstępnie jesteście przygotowani na doświadczanie liniowe, to macie nie tylko możliwość sięgnąć poza fizyczne zaprogramowanie, a dokonanie tego jest waszym ostatecznym celem. Zasiedlone przez ludzką świadomość żywe ciało działa jak intensywny punkt koncentracji dla ziemskich doświadczeń. Zebranie w ciele fizycznym świadomości ze wszystkich poziomów skupia własną niezliczoną sieć zmysłowego postrzegania i komunikacji zarówno na poziomie zwyczajnym jak i na nadzwyczajnym. W odniesieniu do tego ostatniego postrzegacie zatem stale w sposób nie możliwy dla „normalnych” fizycznych zmysłów. Istnieją rozległe wachlarze barw, dźwięków, kodów elektromagnetycznych i zmysłowych odczuć, które można zobaczyć i apercypować (postrzegać i rozumieć) na poziomie komórkowym jak i na poziomie krystalicznym sieci czakr w świadomości kwantowej, pochodzących ze świadomości kwantowej, które wpływają na was geometrycznie i wibracyjnie (pod względem częstotliwości).

Ta sieć łączy wszystko, co znajduje się w podobnej harmonicznej częstotliwości. Lecz ludzkość nie jest za bardzo świadoma tych nadzwyczajnych poziomów interakcji, jakie zachodzą pomiędzy wszystkimi spektrami ciał – krystaliczno-magnetycznie i materialnie – w ramach biologii. Te nakładki występują w świetlistym ciele krystalicznym Mer-Ka-Na, które ma o wiele szerszy zasięg niż ludzkość jest w stanie zauważyć. Jednak komórki fizyczne mogą i reagują ze sobą biologicznie a ich aktywność wyzwala nawet jeszcze wyższe centra świadomości ciała świetlistego wiążąc się w i poza czasem liniowym. Bardziej w wielowymiarowości.

Wielowymiarowe hologramy czasu

Dlatego w tym tekście powiemy o czasie i jego naturze w więcej niż jednym kontekście. Będziemy mówić o ludzkiej percepcji czasu, jak odnosi się ona do waszego doświadczania pobytu na Ziemi i waszej zdolności pisania i korygowania zarówno przyszłości jak i przeszłości. Zahaczymy również o mechanikę separacji holograficznych wkładek programów czasu na Ziemi i ich mocowania w określonych punktach Omni-Ziemi.

Cóż, wiele punktów na Ziemi posiada magnetyczne i grawitacyjne wibracje, które tworzą czasowe anomalie. Niektóre zostały rozpoznane a inne – nie. Jak dotąd żaden z waszych naukowców głównego nurtu ich nie rozumie ani tym bardziej nie akceptuje. Czas jest podprogramem fizyki światła, w zasadzie jest stworzonym złudzeniem. To złudzenie manifestuje się w punktach zaczepienia dzięki grawitacji, współczynnikom obrotów Ziemi, elektromagnetyce i ukierunkowaniu względem Nieboskłonu. Wszystko to stanowi mechanizmy tego zjawiska.

Czas, jak go widzicie, to po prostu percepcja. Zapewniamy, że czas naprawdę nie istnieje w sposób liniowy, jak go w dualności odczuwacie. Nawet w przefiltrowanym pryzmacie dualności na waszej planecie istnieją pewne obszary wymiarowych nakładek, w których mogą i występują uderzające anomalie czasowe. Widzicie, jest wiele Ziem istniejących koncentrycznie wewnątrz przestrzeni, które zna i zamieszkuje rodzaj ludzki. Są też wibracyjne mechanizmy łączące te nakładki równoległych wymiarów, one tworzą bramy do innych podprogramów ram czasowych i rzeczywistości, które współistnieją inaczej i bardziej namacalnie w tych wyjątkowych miejscach. Jednak zrozumcie, drodzy ludzie, ludzkie mózgi ich nie doświadczą ani ludzka biologia nie odczuje. Stanie się to dopiero w wyższych multi-wymiarach, za pośrednictwem wyższego umysłu, gdzie istniejecie tak samo wyraźnie, tak samo materialnie jak w fizyczności.

Czas symultaniczny

Przestrzeń i czas to podprogramy cyfrowo-wymiarowego światła. Przestrzeń-czas jest zatem holograficznym serwerem, który może w ramach swojej pojemności przechowywać równocześnie wiele plików i pod-plików. Tak jak istnieją miejsca dostępu do pojemności komputera i można przechodzić od jednej do drugiej,w programie ziemskim istnieją lokalizacje wektorów kotwiczące holograficzne wymiarowe bramki umożliwiające dostęp do innych metrycznych/matryc plików rzeczywistości i formatów czasowych.

Tak jak żyjecie swoją „teraźniejszością” w postrzeganym przez was czasie, tak żyjecie wszystkimi swoimi istnieniami równocześnie. „Programy” czasu są holograficzne i są kodowane i powielane w określonych obszarach, zwłaszcza w rejonach polarnych. Tam występują bramy dostępu do wielu programów.

Rejon krystalicznego wiru w Arkansas posiada wiele nakładek niezliczonej dynamiki energii czasu-przestrzeni. Faktycznie stanowi krystaliczny portal, lecz lepiej nazwiemy go portalem o charakterze otwartym, który stanowi nie tylko tunel do innych punktów Kosmosu, lecz w rzeczywistości (a zwłaszcza) unikalną bramę do innych aspektów wymiarowych tego, co może być nazwane holograficzny program Omni-Ziemi. Można to nazwać wektorem bramy czasowej. Jest to jeden z wielu punktów koordynacyjnych na planecie, który utrzymuje wewnątrz skrypty kodów czasowych. Takie punkty współrzędnych są kotwicami, które określają każdą rzeczywistość świata fizycznego, Omni-Ziemi. I tak wewnątrz tych koncentrycznych nakładek można się łatwiej dostać do innych programów czasowych, innych światów, innych wymiarów. Starożytni adepci o nich wiedzieli, a z pewnością doświadczali ich – w różnym stopniu – tak zwani tubylcy.

Wektory bram czasu nie są jedynym sposobem dostania się do innych rzeczywistości. Faktycznie można to osiągnąć na niezliczone sposoby, włącznie z krystaliczną energią rezonansu Phi lub w głębokim stanie medytacji. Jednak, co wyróżnia punkty koordynacyjne bram wektorów czasowych to fakt, że program Omni-Ziemi jest tam sam wczepiony – używając uproszczonego wyjaśnienia – do określonych dostosowanych punktów, które na waszej planecie występują wewnątrz określonych matryc częstotliwości. Mają bardzo wyjątkowe przeznaczenie i różnią się w zależności od położenia jak na przykład Titicaca, Arkansas, Newgrange (Irlandia), Góra Shasta i Roslyn, które są głównymi gwiezdnymi bramami.  Na pierwszym poziomie dostępu przechodzi się do innych światów, epok, innych programów czasu ziemskiego, natomiast drugi poziom stanowią przejścia do innych wymiarów w przestrzeni.  Czy widzicie różnicę?

Pytanie do Metatrona:  „Czy chcesz nam powiedzieć, że Arkansas i inne takie „bramy wektorów czasu” pozwalają lub zwiększają zdolność do podróżowania w czasie?”

Metatron:  Tak. Lecz nie zrozumcie mnie źle, lepiej powiedzieć, że wszystkie programy z holograficznych programów czasu wyraźniej współistnieją, są bardziej uchwytne w obrębie takich punktów. To nie znaczy, że jeśli ktoś wejdzie do krystalicznego wiru w Arkansas, znika z teraźniejszości i pojawia się w programie przyszłości czy przeszłości, lecz, że są tu (bardziej) dostępne okna do innych ram sekwencji czasowych. Jednak rzeczywiście, tutaj materializacja może nastąpić zupełnie świadomie a czasami przez przypadek. Opowiemy wam o pewnych technologicznych cywilizacjach, o jednej z przyszłości a innej z przeszłości – według waszych pojęć, które rozumieją prawdziwą naturę podróży w czasie i mogą dzięki tym technologiom odwiedzać inne epoki w różnych celach. To naprawdę może się dziać i się dzieje.

Podróże w czasie

Do podróży w czasie, jak wspomnieliśmy, dochodzi w waszej przeszłości i przyszłości. Chociaż były przypadki tymczasowego bywania ludzi w innych hologramach czasu, istnieją nieliczne przykłady, w których takie przejście było trwałe. Wasz admirał Byrd podczas swojego lotu polarnego naprawdę chwilowo widział inną epokę czasową. Większość zaginięć samolotów w okolicach Trójkąta Bermudzkiego, co było szeroko publikowane, nie powodowało trwałych przejść. Nastąpiły załamania czasu, lecz samoloty nie zniknęły zupełnie w innej epoce czasu. Tam raczej doszło do zakłóceń funkcjonowania instrumentów pokładowych, które spowodowały zmyłkę i ciszę radiową, a samoloty po prostu spadły do morza.

Niektóre z waszych rządów współpracujące z tajnymi koncernami opracowały już prymitywne mechanizmy do podróży w czasie. Jednak te nie są jeszcze na odpowiednim poziomie, ponieważ obciążenia, jakim podlegają „temponauci”, są znaczne i powodują starzenie się ciała ludzkiego o około 7 – 10 lat podczas jednej podróży. Obecnie mogą poruszać się tylko w obrębie około 20 lat do przodu i nie są zdolne do podróżowania w przeszłość. Z biegiem czasu, kiedy użytkowane urządzenia zostaną przekonwertowane z sił magnetycznych do krystalicznych pól bioplazmatycznych, możliwości się polepszą a nawigacje w czasie staną się umyślne i nie będą przypadkowymi zdarzeniami losowymi.

Optymalne nawigowanie w czasie zachodzi w Mer-Ka-Nie dzięki wysublimowanemu świadomemu bio-plazmatycznemu polu, które na pewno wspomaga wektor czasowy krystalicznego aparatu lecz przede wszystkim jest napędzane przez iloraz światła świadomości osoby podróżującej. Wielu z was dość często odbywa podróże w czasie podczas snu, a klucz do robienia tego optymalnie tkwi w nauczeniu się pozostawania w bardziej klarownym stanie poszerzonego stanu świadomości. Rzeczywiście istnieją prawa fizyki, które odnoszą się do wewnątrz-wymiarowej nawigacji po przestrzeni i czasie.

W niezbyt odległej przyszłości ludzkość ponownie odkryje te prawa. A kiedy to się stanie, pozorne granice pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością staną się bardziej zrozumiałe. Jak już wyjaśniliśmy, doświadczenia dualności w trzecim wymiarze wymagały zaprogramowania parametrów ograniczających szersze postrzeganie wymiarowości przez ludzkość.

W istocie to pojedyncze filtry soczewkowe trzeciego wymiaru wytwarzają iluzję liniowo – sekwencyjnego upływu czasu. Dlatego ludzkość uważa, że chwila istnieje a następnie jest na zawsze utracona, że po chwili nadchodzi następna chwila, aby wyparować w wielkiej mgle nieuchwytnej przeszłości. Powiadamy wam, że wszystko istnieje równocześnie w i na Omni-Ziemi i rzeczywiście w multi-świecie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są widoczne tylko dla tych, którzy istnieją w rzeczywistości trzeciego wymiaru. I programy, które mogą nawigować przez rozdzielone pliki epok czasowych na Omni-Ziemi.

Przeszłość jest dynamiczna

Przeszłość i przyszłość, jaką uważacie za własną, istnieje jako szereg elektromagnetycznych receptorów w krystalicznej części fizycznego mózgu i w niefizycznym umyśle w zakresie ultrafioletu. Te kody elektromagnetyczne mogą być zmieniane i znajdują się w stanie ciągłego przepływu. Zapisujecie swoje przeznaczenie a ono nie jest liniową dynamiką jednej drogi. Wasze stwarzanie własnej przeszłości jest tak samo ważne jak stwarzanie teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość jest zatem dość plastyczna i nie bardziej ustalona niż przyszłość. Za pomocą mentalnych procesów i przekonań tworzycie własną przeszłość, a istnieje tak wiele ważnych wersji przeszłości, ile jest wersji przyszłości.

Mówimy wam, że jeśli następne pokolenie będzie od najmłodszych lat nauczane, że cesarstwo rzymskie aż do XVII wieku rządziło światem, to ta przeszłość naprawdę stanie się rzeczywistością, a odnalezione artefakty jeszcze ją potwierdzą. Jednak byłaby to zupełnie inna przeszłość niż ta, którą skonstruowało starsze pokolenie. Chociaż OBIE byłyby prawdziwe. Obie byłyby oddzielnymi i tak samo ważnymi plikami w holograficznym programie czasu.

Jako ludzie żyjący w dualności bierzecie za pewnik, że obecne działania mogą zmienić przyszłość, lecz obecne działania mogą również odmienić przeszłość. Przeszłość nie jest bardziej oderwana lub niezaangażowana od teraźniejszości i decyzji, jakie dzisiaj podejmujecie. Dzielimy się z wami wielką prawdą, nad którą możecie się zastanowić, że wszystko, co macie dziś jest efektem waszej przeszłości, możecie zatem usunąć z obecnej pozycji to, co nazywacie traumą lub błędnymi działaniami, jakie miały miejsce przed laty czy w innych wcieleniach. Co więcej, wszyscy powinni to uczynić! Elektromagnetyczne portale krystalograficzne wewnątrz ludzkiego mózgu u każdego z was są sfabrykowane i całkowicie osłonięte oraz u każdego zupełnie unikatowe. Prawdopodobna przeszłość może zostać zmieniona, a takie zmiany wcale nie są rzadkością. Te zmiany zdarzają się spontanicznie na skutek interwencji podświadomości. Teraz możecie nauczyć się dokonywać ich celowo za pomocą świadomości kwantowej przez Mer-Ka-Nę.

Liniowy aspekt przeszłości rzadko jest tym, co myślicie, że nią jest. W rzeczywistości ciągle zmieniacie wasze wspomnienia o przeszłości zależnie od doświadczeń każdej nowej chwili, każdego nowego wydarzenia. Jest to ciągła metamorfoza zachodząca pod wpływem chwili zdarzenia danego doświadczenia. Wasi hipnoterapeuci dobrze wiedzą, że pseudo-wspomnienia fikcyjnych lub zmienionych obecnych wydarzeń mogą być zaszczepiane w ludzkich mózgach przez głęboką sugestię a rzeczywisty sens tych wspomnień jest bardzo realny. To wynika z faktu, że przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są przez każdą jednostkę stwarzane wciąż od nowa jako ewoluujące i zmieniające się przekonania, nastawienia i skojarzenia. I proszę zwrócić uwagę, że to, co się dzieje, stanowi faktyczne odtwarzanie i nie jest metaforyczne. Wprowadzane zmiany są naprawdę rzeczywiste. Małe wewnętrzne dziecko mimo upływu lat naprawdę mieszka w każdym dorosłym człowieku. Lecz to wewnętrzne dziecko też jest dynamiczne, nie jest uformowane w stałą wersję i nie pozostaje ciągle takie samo. Dziecko w ludzkim ciele zmienia się każdego dnia, podobnie jak nastolatek, młody dorosły i starszy człowiek w przyszłości.

Potęga chwili „teraz”

W związku z powyższym teraz od was zależy, jak wejdziecie w energie wzniesienia, jak ogarniecie potęgę TERAZ i uświadomicie sobie, że możecie i musicie zmienić przeszłość, indywidualną przeszłość uzależnioną od waszej obecnej postawy…. W chwili TERAZ poprzez Mer-Ka-Nę możecie przekonwertować i zyskać jako taką kontrolę nad swoją wielowymiarowością. To jest święta uniwersalna prawda, i ta prawda rozszerza się, kiedy do niej wkroczycie. Rozszerza się do mocy dającej punkt podparcia dla współtworzenia w niepowtarzalnej chwili TERAZ – podczas przebywania ponad czasem liniowym i w hologramie czasu Omni-Ziemi.

Mówimy wam, że osobiste problemy i blokady mogą występować, gdy bieg odpowiedniej przeszłości był utrudniony i nie mógł przebiegać spontanicznie. Czasem mogą też pojawiać się poważne nerwice, ponieważ jednostka nie zmieniła swojej przeszłości. Na przykład taka osoba mogła wybrać życie, w którym jakieś katastroficzne wydarzenie spowodowało jego dramatyczną utratę. Mogła tak wybrać z niezliczonych powodów związanych z rozwojem. A może, gdyby taka osoba spędziła szereg wcieleń wypełnionych miłością, bardziej zdawałaby sobie sprawę, że życie może pozornie zakończyć się nieoczekiwanie.

Niektórzy wybierają na lekcje życiowe tak silne traumatyczne urazy, że powodują nadmierne przeciążenia emocjonalne, które krwawią do innych programów wcieleń i negatywnie na nie wpływają. Te niepożądane działania mogą się manifestować jako intensywny lęk przed wodą, przed utonięciem i tym podobne. Mistrzowie, możecie wejść do świadomości kwantowej i wyeliminować negatywizmy, które zawierają lekcje wzrostu i zastąpić zdarzenie pozytywną alternatywą. Możecie zmienić przeszłość!

Musicie zrozumieć, że naprawdę mieliście powód, dla którego wybraliście traumę, a niektóre traumatyczne lub mniej pożądane doświadczenia mają wam pokazać, co może się wydarzyć, kiedy stwarzacie własną rzeczywistość nieświadomie. Jeśli ciągle myślicie, że świat jest zły, lub, że nie zasługujecie na nic dobrego, to takie projekcje myślowe spowodują manifestację nieszczęśliwych wydarzeń w fizycznej rzeczywistości. Jednak we wszystkich przypadkach macie możliwość i musicie wyciągnąć nauki, a następnie zamienić negatywne doświadczenia w pozytywne. Pod takim warunkiem można tego dokonać na poziomie świadomości Mer-Ka-Vy i Mer-Ka-Ny.

Powtarzamy, kluczem jest zrozumienie, że wszystkie rzeczywistości są płynne.

Kwantowa świadomość

Mistrzowie, wasze rzeczywistości we wszystkich wcieleniach są w ciągłym stanie płynnym. Nic z tego, czego doświadczyliście, nie jest „wyryte w kamieniu”, lecz ludzkość zapomniała o tej wielkiej prawdzie. Dlatego mówimy, że każdy scenariusz, jakiego doświadczacie, jest jednym z wielu potencjałów w niezmierzonym menu możliwości.

Te, których nie doświadczacie są tak samo ważne, jak te, które przeżywacie. Odpowiednio do tego macie możliwość przemieścić się do dowolnego wektora przez kwantową świadomość Mer-Ka-Na, aby zmienić dowolną rzeczywistość. Kiedy wy (i wszyscy inni) wybraliście jakieś traumatyczne doświadczenie, możecie je zmienić na takie, jakiego sobie życzycie.

Zawsze należy pamiętać, że świat rzeczywiście jest tworzony holograficznie przez wasze procesy myślowe, przetworzone w realne odbicia obrazów własnego wytworu. Kiedy naprawdę zrozumiecie, że wasze fizyczne doświadczenia i otoczenie jest absolutną materializacją waszych własnych uporządkowanych mentalnych wytworów i przekonań, wtedy macie w rękach klucz do otwarcia drzwi z zapisem przyszłości a także do ponownego stworzenia przeszłości.

Przejawia się to przez intencję i optymalne wykorzystanie waszej boskiej woli. Lecz to wymaga skoncentrowanego namysłu i zogniskowania wysiłków. Podczas urzeczywistniania waszej prawdziwej energii wolna wola jest obosiecznym mieczem, aż do odzyskania mądrości i oświecenia. Korzystanie z wolnej woli w mniej świadomych wcieleniach czyni fizyczne rzeczywistości czymś mniej niż wtedy, kiedy można korzystać z wcielenia bardziej optymalnie. Lecz i tu, z wyższego punktu widzenia dla większego wzrostu pojawiają się efekty przyczyny i skutku.

Odwiedzacie „Uniwersytet Dualności” na ziemskim poziomie aby się uczyć, jak powinno się odpowiedzialnie stwarzać i to dotyczy również procesu rozwiązywania problemów oraz doskonalenia wyzwań. Wszyscy będziecie wyszkoleni, każdy w swoim czasie. Nie stworzyliście poziomu dualności, aby ponieść klęskę. Nikt nie zostanie pominięty.

Po wzniesieniu na wyższy poziom ludzkość stanie się świadoma swojej prawdziwej wewnętrznej natury i boskości oraz swojego duchowego celu i niefizycznego źródła. Lecz większość ludzi żyjąca w trzecim wymiarze nie ma kontaktu z tą mądrością. Tak bardzo skoncentrowaliście się na gęstości waszej fizycznej rzeczywistości, że stała się ona jedyną rzeczywistością, jaką bierzecie pod uwagę i umacniacie.

Portale czasowo – wymiarowe

Lemurianie opuszczający Mu, którzy udali się do wewnętrznych rejonów Ziemi, nie eksplorowali jaskiń i nie przeszli tam tak po prostu. Nie odkryli nagle jakiejś jaskini ani nie wędrowali coraz głębiej, aż natknęli się na ogromną otchłań wewnętrznego świata. Raczej w celu przeniesienia się do innego hologramu po prostu zgromadzili się w bramie wymiarowo-czasowej, za pomocą intencji i opanowania podwyższyli swoje wibracje a następnie weszli do innego programu Omni-Ziemi.

Ów proces był też stosowany w różnych celach przez Atlantów Złotej Ery, choć zgodnie z bardziej naukowym i technicznym protokołem. Lemurianie oparli się raczej na naturalnych wektorach dostępu do czasoprzestrzeni, natomiast Atlanci mieli zaawansowane urządzenia i kryształy, które tworzyły wrota czasu.

Umiejętność nie jednoczenia się z czasem lecz nawigowania w nim daje do dyspozycji program, który służy zintegrowanemu procesowi ozdrowieńczemu całej wielowymiarowej Jaźni. Określone rejony na waszej planecie nieco ułatwiają dostęp do hologramów czasowych i wielowymiarowych aspektów. W Ameryce Północnej do najsilniejszych należą: Arkansas i Mount Shasta. Globalnie są to: Titicaca, Roslyn, Montserrat, Newgrange, Giza, Minas Gerais w Brazylii i jezioro Bajkał.

Dzieje się tak z powodu energii częstotliwości wypromieniowywanych w tych portalach. Chociaż można to osiągnąć w każdym czasie w polu Mer-Ka-Na. Żadne przeszłe wydarzenie nie jest „wyryte w kamieniu” ani z góry przeznaczone na niepowodzenie. Każde wydarzenie może być zmienione nie tylko przed i w czasie lecz również po wystąpieniu faktu. Jesteście tutaj, aby się tego nauczyć a nie, aby ponieść porażkę. Wszystko jest snem i nigdy nie było zamierzone, aby był to koszmar. To ma szczęśliwe zakończenie.

Świadome kształtowanie swojej przyszłości i umiejętność zmiany przeszłości są dla wielu z was jednymi z końcowych wyzwań, i żaden inny czas nie jest na to bardziej odpowiedni niż TERAZ. Jednak bądźcie pewni, że dyplomy są rozdane, dokonaliście tego i będziecie nadal kontynuować.

Zakończenie

Drodzy moi, wzniesienie nastąpi. Uwolnijcie swoje lęki i w energiach 2012 roku i poza nim twórzcie szczęśliwe zakończenie, na które czekaliście przez tysiące lat.

W 2012 roku nic się nie skończy. Bieguny się nie przesuną, oś Ziemi się nie przechyli ani żadna asteroida nie zniszczy Ziemi. Gospodarka nie wpadnie w zawirowania, nie będzie panował chaos. Jakiemu celowi by to służyło? 21-12-12 to nowy początek.., a wy, wszystkie części „was” z wielu poziomów, wymiarów, epok przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, połączeni w TERAZ, jesteście tutaj, aby to się stało. Zapewniamy.

Ziemia się rozszerza, wzniesienie dokona się 12-12-12, a nowe szablony odrodzą się 21-12-12. Gradacja Ziemi do 12 wymiarów udostępni szablony dla wzniesienia ludzkości w ciągu 300 lat, 15 generacji. Wielu z was jest tutaj, aby nawigować!

Wszyscy dokonujecie gradacji, wszyscy dostąpicie wzniesienia. Każde serce w swoim czasie. Tego poziomu dualności nie współtworzyliście aby ponieść klęskę Nikt nie zostanie pominięty. Ten sen ma szczęśliwe zakończenie. Wypełnijcie je!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.
Archanioł Metatron via James Tyberonn 27/07/2012, # 75 -www.earth Keeper.com tłumaczenie Teresa Serafinowska

Tutaj można zobaczyć transformację z Merkaby do Merkany http://reachingforsoul.wordpress.com/2012/08/11/how-to-heal-our-past/bavana/

żródło: http://krystal28.wordpress.com/2012/11/05/czas-przestrzen-podroze-w-czasie-teleportacje-i-szczesliwe-zakonczenie/

AN KANA TE – LITTLE GRANDMOTHER – Kiesha Crowther