Koniec karmy i Nowa Era Tworzenia

 

 

Karma była ścieżką Ziemi i jej ludzkiej rodziny od początku tego cyklu wzniesienia. Jest ona fundamentem paradygmatu 3W i zawiera obietnicę ewolucji od strachu do miłości, od ograniczeń do ekspansji, i od cierpienia do radości i wzniesienia w wyższe wymiary istnienia. Aby wypełnić obietnicę wzniesienia, ludzkość ma zakończyć swą karmiczną ścieżkę dzięki wybaczeniu, które jest potrzebne aby nastąpił kres karmy. Te lekcje są dla was zarazem błogosławieństwami, jak i najwyższymi wyzwaniami, jakich doświadczaliście w wielu wcieleniach i zmaganiach, które określały waszą karmiczną ścieżkę. Rozumieliście to jako drogę od karmy do zbawienia, ale jest to po prostu przejście od karmy, ścieżki przeznaczenia i uzdrowienia, do stwarzania, ścieżki boskiego człowieka, jedności, połączenia i zamierzonego przepływu energii. Ścieżka karmiczna doszła do swego kresu, jeśli tylko zdecydujecie się na to zezwolić.

Nowa era kreacji jest teraz o jeden mały krok od was, a wybaczenie jest mostem, który przekraczacie, aby do niej dojść. Nie jest to błahostka, ponieważ kiedy już przekroczycie ten most, nie będziecie mogli wrócić do wymiarów karmy. Dla niektórych z was jest to trudny wybór, ponieważ idziecie dwiema karmicznymi ścieżkami – jedną, którą są wasze wcielenia, i drugą, związaną z karmą ludzkości. Jako świetlni pracownicy, nauczyciele i wielowymiarowi uzdrowiciele utrzymywaliście uzdrawiający potencjał dla karmy zbiorowej. Część waszej karmicznej drogi stanowi odpowiedzialność, jaką przyjęliście za ból i cierpienie, stwarzane przez innych, które miały swój wielki wpływ na ludzkość. Jak długo byliście bezsilni, nie mogąc temu przeciwdziałać – co było spowodowane zbiorową karmiczną ścieżką – decydowaliście się pozostawać w cyklach karmicznych aż do uzdrowienia zbiorowej karmy. Za sprawą tej odpowiedzialności opóźniliście to, co było wam potrzebne do ukończenia waszych indywidualnych cyklów karmicznych i zrobiliście to z własnej woli, ale tak czy inaczej nie jest to już konieczne.

Pozostając w tym aspekcie waszych cyklów karmicznych nie wypełniacie innego potencjału waszego uzdrowienia, to jest wzmocnienia paradygmatów stwórczych dla Nowej Ziemi, które są wolne od karmy. Obawiając się, że karma nie zostanie uwolniona, że nie uda wam się wypełnić obietnicy tego aspektu waszej duszy i jej kontraktów, że nie wypełnicie swych zobowiązań wobec Źródła, i że będzie to kolejna chybiona próba odejścia od karmy ku stwarzaniu, utrzymujecie się w cyklach karmicznych, które już nie są dla was.

Czy jesteście w stanie zaakceptować uzdrawiający dar łaski, dar przebaczenia, jaki Źródło ma dla was, który uwalnia was ze zbiorowej karmy, dla której przechowujecie uzdrawiającą energię? Jest to dla was okazja, aby zająć się tą pracą, za którą wasza dusza tęskniła od początku tej bardzo długiej podróży, a która polega na stwarzaniu nowej ery dla Nowej Ziemi, ery kreacji i końca karmy. Istnieją aspekty tego uzdrawiania, których nie jesteście w stanie uzupełnić, to musi zostać uczynione poprzez zbiorową intencję uwolnienia karmy. Choć dla tego celu możecie utrzymywać energię i intencję, nie jest to już dłużej potrzebne. Potrzebne jest natomiast uzdrowienie karmy oraz nowe paradygmaty dla pokoju, radości i miłości, które istnieją poza karmą. Na tym polega wasza ewolucja i wzniesienie w wyższe wymiary istnienia i taki jest wasz dar dla tego świata. Ukończcie swoje uzdrawianie, przyjmijcie dar łaski, który stanowi wasze wyzwolenie z indywidualnych i zbiorowych zobowiązań karmicznych, i wejdźcie w radość, wolność, pokój i bezwarunkową miłość, które są błogosławieństwami nowej ery tworzenia.

Przekazała Jennifer Hoffman, 16 czerwca 2013
http://enlighteninglife.com/the-end-of-karma-the-new-era-of-creation/
Przetłumaczyła wika

żródło: http://aauriel.blogspot.com/

Reklamy

Jesteście Słowem Boga

 

Jesteście Słowem Boga, ekspresją boskiego światła i bezwarunkowej miłości w ludzkiej formie. Zadanie, jakiego podjęliście się w tym i każdym życiu, nie polega na ślepym podążaniu za Słowem Boga, na robieniu tego, co wam każą, i podążaniu ścieżką, jaka stwarzana jest dla was lub w waszym imieniu. Waszym zadaniem jest bycie Słowem Boga jako pojedynczy i unikalny przejaw Boga czy też Źródła w ludzkiej formie. To Słowo jest waszym unikalnym punktem połączenia, to poprzez to Słowo stwarzacie niebo na Ziemi i ofiarowujecie swe dary światu. Wy jako Słowo Boga ucieleśniacie unikalne światło w tym świecie. Jakim słowem pragniecie być i w jaki sposób pragniecie je ucieleśnić? Wybór należy do was. To Słowo daje wam moc; to, w jaki sposób decydujecie się go użyć i urzeczywistnić zezwala wam na dostęp do jego mocy.

Wasza ludzka obecność jest naczyniem dla ducha, pojemnikiem dla energii światła i prawdy, której ten świat potrzebuje, aby się wznieść ponad swoje człowieczeństwo i objąć swoją boskość. Nie jest to zapisane jako Słowo Boże, za którym cała ludzkość powinna podążać, jest to stwarzane poprzez indywidualne światło, jakim jesteście jako Słowo Boga, a każde z nich jest boskim ambasadorem światła, który przynosi boskie światło i prawdę temu światu. Bez was duch nie ma dostępu do świata materialnego; bez ducha prowadzi was ego i nie macie dostępu do swego boskiego celu i kierunku. Jako Słowo Boga ucieleśniacie ducha, dostarczacie mu intencji, punktu skupienia i sposobu przejawienia. Wy jako Słowo Boga to wy jako Źródło w działaniu.

Słowo jakim jesteście – to wasz wybór. Możecie uosabiać dowolny aspekt energii Źródła jaki wybierzecie: radość, pokój, miłość, obfitość to niektóre możliwości. Bądźcie świadomi, że w energii Źródła nie istnieje osąd, dlatego Słowo obecne jest również w tych, którzy uczą poprzez strach i oddzielenie. Celem tego zadania jest ponowne połączenie i wzniesienie, i osiągane jest to na wiele różnych sposobów. Bycie Słowem Boga oznacza, że znacie siebie jako boskie istoty i jesteście gotowi wyrażać swoją boskość w świecie, poprzez swoje życie, swoje wybory i intencje. Nie wymaga to, abyście byli dobrzy czy też ‚święci’; wymaga to, abyście rozpoznawali siebie jako całość, uosabiając swe człowieczeństwo i swoją boskość we współ-stwórczym partnerstwie, które umożliwia najwyższą ekspresję waszego połączenia ze Źródłem oraz zezwala na intencję, aby być naczyniem boskiej energii i światła.

Wybierzcie jakim Słowem pragniecie być i obejmijcie jego energię. Zmieńcie swój wybór, gdy poczujecie się zainspirowani ku temu, by w pełniejszy sposób istnieć w swym celu bycia współ-stwórcą ze swym boskim połączeniem. W nieskończonym i obfitym Wszechświecie istnieją nieskończone i obfite możliwości aby się uczyć, uzdrawiać, transformować i wznosić, i kiedy podejmujecie się tego w ramach swej własnej podróży, stwarzacie to również dla tego świata. Nie istnieją ograniczenia w waszej zdolności wyrażania energii Źródła, i kiedy jesteście najlepszym, najpotężniejszym i najwyższym wyrazem samych siebie jako boski człowiek, i naczyniem dla Źródła, jesteście najwyższym i najpotężniejszym słowem Boga, przejawionym jako wy sami.

Przekazała Jennifer Hoffman, 17 marca 2013
http://enlighteninglife.com/you-are-a-word-of-god/
Przetłumaczyła wika

źródło: http://aauriel.blogspot.com/

Wymiary nieskończoności

 

Wymiary nieskończoności istnieją poza trójcą trzeciego wymiaru, którą stanowią ciało, umysł i emocje, i poza zintegrowaniem czwartego wymiaru, który zawiera w sobie ducha w takiej postaci, jaką możecie znać. Wszystkie wymiary wykraczające poza czwarty są częścią nieskończoności, ogromnym nieograniczonym potencjałem uniwersalności. Ta nieskończoność jest częścią waszej istoty poprzez boskie aspekty, które zakodowane są w waszym człowieczeństwie. Teraz stoicie na progu nieskończoności i możecie mieć dostęp do jej darów łaski, prawdy, poznania i bezgranicznego, nieograniczonego istnienia. Dostęp do nieskończoności nie wiedzie poprzez zniszczenie trzeciego wymiaru i uratowanie ludzkości od jej dramatów i strachu. Wejście prowadzi poprzez uwolnienie trzeciego wymiaru tak, aby mógł się on rozszerzyć poza ograniczenia strachu i gęstość jego przekonań.

Na most wiodący ku wymiarom nieskończoności wchodzicie dzięki swej gotowości do zaakceptowania samych siebie jako boskich, nieograniczonych i wszechstronnych. Niezbędne było ograniczenie waszego dostępu do tych wymiarów po to, abyście mogli ukończyć wasze zadanie wzniesienia się poza trzeci wymiar, co było zintegrowane z pierwotnym zadaniem wzniesienia się przez ludzkość. Kiedy kwestionujecie dary, potencjał czy błogosławieństwa różnych wymiarów i osądzacie je, zastanawiając się, czy jesteście w piątym, siódmym, dziewiątym czy dalej, ignorujecie potencjał uniwersalności, który polega na tym, że w nieskończoności nie ma granic. Każdy wymiar ma swoje własne dary i błogosławieństwa, a każdy i wszystkie z nich są dla was dostępne. Pytanie brzmi czy umiecie sprowadzić te wymiary do swej rzeczywistości i stać się swymi wielowymiarowymi aspektami, integrując wiele wymiarów tak, aby stały się ekspresją waszej jaźni i waszej fizycznej rzeczywistości.

Znacie trzeci wymiar jako waszą rzeczywistość fizyczną, ale nie jesteście ograniczeni do pojedynczego przejawu 3W w swym życiu i swym świecie. Wszystkie inne wymiary są w nim również możliwe. W swej fizycznej rzeczywistości jesteście kotwicą dla innych wymiarów, które mogą stać się częścią energetycznego przejawu i wyrazu Ziemi. Każde z was jest fizyczną kotwicą dla wkraczającej w trzeci wymiar  uniwersalności, gdyż jesteście portalem, przez który wyższe częstotliwości i wibracje mogą wejść w fizyczną przestrzeń i zamanifestować swe istnienie. Na tym polega wyswobodzenie z życia w 3W, a nie w ten sposób, że możecie badać życie w innym pojedynczym wymiarze. Możecie stać się  wielowymiarowi jako przejawy nieskończonego istnienia uniwersalności.

Być może pragniecie, żeby ktoś lub coś ocaliło was od strachu i ograniczeń waszego życia, lecz tym, o co potrzebujecie poprosić, jest wyzwolenie od gęstości strachu i ograniczenia, tak abyście mogli rozszerzyć się w nieskończone wymiary swego istnienia. To, co widzicie teraz jako zapadanie się trzeciego wymiaru i jego paradygmatów, jest możliwe ponieważ otwierają się wymiary nieskończoności i ujawniają one prawdę o życiu opartym na strachu, a także jego alternatywy możliwe dzięki życiu intencjami i wyswobodzeniu od strachu. Możecie wybrać czy chcecie być gniewni czy też objąć potencjał przetransformowania 3W w nieskończoność; na tym polega proces wzniesienia i ewolucji. Trzeci wymiar jest częścią ewolucyjnej spirali, tak jak i inne wymiary.

Zapoczątkowujecie teraz życie wielowymiarowe, w którym wszystkie wymiary istnieją wewnątrz waszej rzeczywistości oraz rzeczywistości ludzkości i Ziemi. To wprowadza Ziemię na powrót w stan równowagi we wszechświecie, gdzie wszystkie wymiary współistnieją i są dostępne dla tych, którzy je wybiorą. Obejmijcie tę przemianę, ponieważ za jej sprawą stwarzacie portale, które umożliwiają Nowej Ziemi ponowne połączenie się z jej boskim Źródłem. Już czas przestać się bać tej transformacji i przejść w tym procesie od wyczuwania swej drogi za pośrednictwem emocji, jakich doznajecie w trakcie tej przemiany, do bycia tym, kim naprawdę jesteście i energetycznego dostrojenia się do swych najwyższych aspektów – a w ten sposób ograniczona trójca 3W stanie się nieograniczonym, wielowymiarowym Bożym Słowem, które wyraża swą boskość na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach. Używajcie tej afirmacji, aby przypominać sobie, że jesteście iskrą boskości, czymś nie mniejszym niż Źródło, ponieważ jesteście Źródłem i nigdy nie możecie być od Źródła odłączeni: „Jestem w boski sposób prowadzona/y, połączona/y, bezpieczna/y i chroniona/y, na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach.”

Przekazała Jennifer Hoffman, 15 kwietnia 2013
Przetłumaczyła wika
http://enlighteninglife.com/the-dimensions-of-infinity/

 

źródło:http://aauriel.blogspot.com/

Wymiary nieskończoności

Wymiary nieskończoności istnieją poza trójcą trzeciego wymiaru, którą stanowią ciało, umysł i emocje, i poza zintegrowaniem czwartego wymiaru, który zawiera w sobie ducha w takiej postaci, jaką możecie znać. Wszystkie wymiary wykraczające poza czwarty są częścią nieskończoności, ogromnym nieograniczonym potencjałem uniwersalności. Ta nieskończoność jest częścią waszej istoty poprzez boskie aspekty, które zakodowane są w waszym człowieczeństwie. Teraz stoicie na progu nieskończoności i możecie mieć dostęp do jej darów łaski, prawdy, poznania i bezgranicznego, nieograniczonego istnienia. Dostęp do nieskończoności nie wiedzie poprzez zniszczenie trzeciego wymiaru i uratowanie ludzkości od jej dramatów i strachu. Wejście prowadzi poprzez uwolnienie trzeciego wymiaru tak, aby mógł się on rozszerzyć poza ograniczenia strachu i gęstość jego przekonań.

Na most wiodący ku wymiarom nieskończoności wchodzicie dzięki swej gotowości do zaakceptowania samych siebie jako boskich, nieograniczonych i wszechstronnych. Niezbędne było ograniczenie waszego dostępu do tych wymiarów po to, abyście mogli ukończyć wasze zadanie wzniesienia się poza trzeci wymiar, co było zintegrowane z pierwotnym zadaniem wzniesienia się przez ludzkość. Kiedy kwestionujecie dary, potencjał czy błogosławieństwa różnych wymiarów i osądzacie je, zastanawiając się, czy jesteście w piątym, siódmym, dziewiątym czy dalej, ignorujecie potencjał uniwersalności, który polega na tym, że w nieskończoności nie ma granic. Każdy wymiar ma swoje własne dary i błogosławieństwa, a każdy i wszystkie z nich są dla was dostępne. Pytanie brzmi czy umiecie sprowadzić te wymiary do swej rzeczywistości i stać się swymi wielowymiarowymi aspektami, integrując wiele wymiarów tak, aby stały się ekspresją waszej jaźni i waszej fizycznej rzeczywistości.

Znacie trzeci wymiar jako waszą rzeczywistość fizyczną, ale nie jesteście ograniczeni do pojedynczego przejawu 3W w swym życiu i swym świecie. Wszystkie inne wymiary są w nim również możliwe. W swej fizycznej rzeczywistości jesteście kotwicą dla innych wymiarów, które mogą stać się częścią energetycznego przejawu i wyrazu Ziemi. Każde z was jest fizyczną kotwicą dla wkraczającej w trzeci wymiar  uniwersalności, gdyż jesteście portalem, przez który wyższe częstotliwości i wibracje mogą wejść w fizyczną przestrzeń i zamanifestować swe istnienie. Na tym polega wyswobodzenie z życia w 3W, a nie w ten sposób, że możecie badać życie w innym pojedynczym wymiarze. Możecie stać się  wielowymiarowi jako przejawy nieskończonego istnienia uniwersalności.

Być może pragniecie, żeby ktoś lub coś ocaliło was od strachu i ograniczeń waszego życia, lecz tym, o co potrzebujecie poprosić, jest wyzwolenie od gęstości strachu i ograniczenia, tak abyście mogli rozszerzyć się w nieskończone wymiary swego istnienia. To, co widzicie teraz jako zapadanie się trzeciego wymiaru i jego paradygmatów, jest możliwe ponieważ otwierają się wymiary nieskończoności i ujawniają one prawdę o życiu opartym na strachu, a także jego alternatywy możliwe dzięki życiu intencjami i wyswobodzeniu od strachu. Możecie wybrać czy chcecie być gniewni czy też objąć potencjał przetransformowania 3W w nieskończoność; na tym polega proces wzniesienia i ewolucji. Trzeci wymiar jest częścią ewolucyjnej spirali, tak jak i inne wymiary.

Zapoczątkowujecie teraz życie wielowymiarowe, w którym wszystkie wymiary istnieją wewnątrz waszej rzeczywistości oraz rzeczywistości ludzkości i Ziemi. To wprowadza Ziemię na powrót w stan równowagi we wszechświecie, gdzie wszystkie wymiary współistnieją i są dostępne dla tych, którzy je wybiorą. Obejmijcie tę przemianę, ponieważ za jej sprawą stwarzacie portale, które umożliwiają Nowej Ziemi ponowne połączenie się z jej boskim Źródłem. Już czas przestać się bać tej transformacji i przejść w tym procesie od wyczuwania swej drogi za pośrednictwem emocji, jakich doznajecie w trakcie tej przemiany, do bycia tym, kim naprawdę jesteście i energetycznego dostrojenia się do swych najwyższych aspektów – a w ten sposób ograniczona trójca 3W stanie się nieograniczonym, wielowymiarowym Bożym Słowem, które wyraża swą boskość na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach. Używajcie tej afirmacji, aby przypominać sobie, że jesteście iskrą boskości, czymś nie mniejszym niż Źródło, ponieważ jesteście Źródłem i nigdy nie możecie być od Źródła odłączeni: „Jestem w boski sposób prowadzona/y, połączona/y, bezpieczna/y i chroniona/y, na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach.”

Przekazała Jennifer Hoffman, 15 kwietnia 2013
Przetłumaczyła wika
http://enlighteninglife.com/the-dimensions-of-infinity/

źródło:http://aauriel.blogspot.com/

Jaka jest wasza prawda?

 

Archanioł Uriel.

Jaka jest wasza prawda?

To, kim jesteście, cel waszego życia, podróż, jaką kreujecie i wybory, jakich dokonujecie, wszystkie są oparte na prawdzie.
 Prawda nie jest wam dana czy też stworzona dla was – jest ona częstotliwością wibracji, jaką stwarzacie w oparciu o wasze osądy.
 Innymi słowy, prawda jest wrażeniem stworzonym wtedy, gdy strumień energii jest zamrożony przez osąd.
 Każda osoba ma swą własną prawdę i jesteście połączeni z innymi w punktach przecięcia się waszych prawd.

Zamrażanie energii jest sposobem w jaki stwarzacie waszą rzeczywistość, ponieważ duch wymaga gęstej rzeczywistości, aby przebywać w fizycznej przestrzeni.

 To w ten sposób uczycie się różnych rzeczy i stwarzacie ewolucję Wzniesienia, która stanowi ścieżkę ludzkości.
Stwarzacie osądy i zamrażacie energię w konkretnej prawdzie, aby móc jej zaprzeczyć – to jest wasza uzdrawiająca podróż.
Poprzez te osądy stwarzacie scenariusze „ja nie jestem”, po to, abyście mogli przypomnieć sobie swoją obecność „JAM JEST”.
 Wiele z tych scenariuszy „nie jestem” odzwierciedlone jest za sprawą innych ludzi poprzez ich słowa i działania.
 Zamiast próbować zmienić ich prawdę, wiedzcie, że to oni pomagają wam zmienić waszą.

Połączenia oparte na prawdzie powstają, kiedy czyjaś prawda współbrzmi z prawdą, którą wy również podtrzymujecie, nawet gdy nie wierzycie, że mogłaby ona być prawdą i dla was.  Ta prawda jest często aspektem waszej prawdy „nie jestem” i reagujecie na nią odrzuceniem.  Ale nie czyni jej to nieprawdą i niesie ona dla was potężną naukę, uzdrowienie i transformację.  To właśnie uznając bolesną prawdę za odbicie waszych własnych przekonań i zrozumienia uzyskujecie uzdrowienie, jakie zawierają w sobie te prawdy.

Nie istnieją kłamstwa, ponieważ każdy działa, mówi i wierzy w oparciu o swą prawdę, która stanowi unikalne lustro ich energii.  Możecie nazwać to kłamstwem, ale jest to prawdą dla nich i odzwierciedla prawdę, w jaką decydują się oni wierzyć, z którą się integrują i dostrajają w danym czasie.  Czy czujecie się w obowiązku zmienić ich prawdę?  Z czym w was ona rezonuje?  Jakie nowe prawdy możecie dla siebie stworzyć, które posłużyłyby waszemu celowi uzdrowienia, rozwojowi waszego celu w jego wyższy aspekt, zamanifestowaniu nowych potencjałów dla swej ścieżki życiowej i przetransformowaniu waszej podróży z drogi karmy w drogę kreacji?

Taki jest cel ich prawdy, i dlatego możecie uznać ją za denerwującą, frustrującą czy niewygodną.

Kiedy to czujecie, wiecie, że zostało nawiązane połączenie przez prawdę.  Teraz możecie wykorzystać tę prawdę, aby uaktywnić bardziej potężny aspekt waszej obecności JAM JEST i zmienić swoją prawdę.
 Oczywiście, możecie się złościć na tę drugą osobę, ale nie posuwa to was naprzód w waszej uzdrawiającej podróży.
 Zamiast osądzać, zbadajcie swą prawdę i stwórzcie dla swego życia nową prawdę, która pozwoli wam wyewoluować w wyższą częstotliwość i zgłębić szersze aspekty waszej nieograniczonej obecności JAM JEST.
 Bądźcie prawdą,
poprzez którą pragniecie znać siebie,
 a odnajdziecie spokój,
radość i miłość,
które są prawdą waszej duszy.

Przekazała Jennifer Hoffman, 21 stycznia 2013
http://enlighteninglife.com/what-is-your-truth/

Przetłumaczyła wika

Posted by 

Bądźcie życzliwi dla siebie nawzajem

Bądźcie życzliwi dla siebie nawzajem, praktykujcie współczucie wobec do każdego, żyjcie z akceptacją samych siebie oraz innych. Żyjcie pośród pełni swej mocy i doskonałości w każdej chwili. Kiedy jesteście życzliwi w swych relacjach z innymi, ofiarowujecie im dar akceptacji, miłości i współczucia. Życzliwość to coś więcej niż bycie miłymi dla innych; jest to stan duchowej uważności, w którym prowadzi was wasza duchowa natura, przemawiając z waszej boskości do boskich jaźni innych i stając się dla nich lśniącym światłem. Kiedy jesteście życzliwi dla innych, wasze światło świeci jaśniej niż jakakolwiek ciemność wokół was. Bycie życzliwymi dla innych, niezależnie od tego, co wam robią czy zrobili, pozwala wam pozostać w swej mocy i wybrać sposób, w jaki będziecie wchodzić w relacje z każdą osobą w waszym otoczeniu.
Życzliwość angażuje wasze ludzko/boskie partnerstwo, które jest najwyższym sposobem przejawiania się waszego światła. Poprzez nie wyrażacie swe mistrzostwo i widzicie nieograniczony potencjał w każdej sytuacji. Nie możecie się gniewać, jeśli wybierzecie życzliwość, nie możecie żywić urazy, czuć się zranieni czy rozczarowani. Życzliwość nie jest stanem robienia czegoś czy też zezwalania, by inni mieli nad wami przewagę; jest ona otwarciem, które zaprasza innych do doświadczania waszego światła w taki sposób, w jaki decydujecie się je wyrazić. Kiedy wybieracie, że jesteście życzliwi, opieracie się pragnieniu i przymusowi osądzania, a zamiast tego praktykujecie wybaczanie. Zaczynajcie każdą rozmowę w duchu przebaczenia, a w ten sposób żadna negatywność, jakiej moglibyście doświadczyć z czyjejś strony, nie utworzy połączenia z jakimś zranieniem czy urazą z waszej przeszłości. Bycie życzliwymi nie oznacza robienia czegoś dla innych, oznacza ono bycie uważnymi co do poziomu ich duchowego rozwoju i zrozumienia oraz sposobu, w jaki to wpływa na relacje z wami.
Jeśli podchodzicie do każdego z życzliwością, ustanawiacie energetyczną wibrację dla tej relacji i jesteście tymi, którzy prowadzą, a nie tymi, którzy podążają. Wasza życzliwość nie wymaga akceptacji od innych i czasami jej nie otrzymacie, ale dzięki niej nie będziecie osądzali siebie za brak docenienia ze strony innych. Życzliwość pozwala na to, by radość, miłość i pokój dominowały w każdej relacji. Ujrzyjcie swoją życzliwość jako dar, który stawiacie przed kimś, a potem pozwalacie im na zareagowanie na to w taki sposób, jaki wybiorą. Niech życzliwość będzie waszą prawdą, tak abyście nie byli rozpraszani przez czyjeś zranienia, urazy czy inne problemy. Życzliwość umożliwia wam odłączyć się od tego ze współczuciem, jeśli staje się to konieczne, i całkowicie uwolnić jakiekolwiek karmiczne energie, po to, aby wasze uzdrowienie było kompletne.
Wasz dar życzliwości otwiera drzwi dla nowych sposobów wchodzenia w relacje z ludźmi, które są wolne od konfliktu i strachu. Kiedy wybieracie życzliwość jako wibrację energetyczną, jaką chcecie się dzielić z innymi, stwarzacie uzdrowienie dla siebie i również im ofiarowujecie dar uzdrowienia. Stwarzacie także tę wibrację w otaczającym was świecie i na planecie, gdyż każda wasza chęć bycia życzliwymi dla innych i dla każdego zostaje zwielokrotniona i w tym świecie się manifestuje. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób wyglądałby ten świat, gdyby każdy był życzliwy dla innych. Jest to coś, co możecie stworzyć dla siebie i dla świata, kiedy jesteście dla siebie nawzajem życzliwi. Utrzymujcie przestrzeń energetyczną dla życzliwości i wiedzcie, że każdy jej akt jest ważny w procesie uzdrowienia, jakiego Ziemia i ludzkość obecnie doznają. Nauczenie się bycia życzliwymi dla innych jest istotną częścią tego procesu i jest darem, jaki możecie ofiarować sobie i innym każdego dnia.
Przekazała Jennifer Hoffmann, 17 grudnia 2012
http://enlighteninglife.com/be-kind-to-each-other/
Przetłumaczyła wika
źródło: http://aauriel.blogspot.de/