Arkturianie: O Jedności, Miłości, Zrozumieniu i Zmianach

 

 

 

Channeler: Marilyn Raffaele
11 maja 2014
http://www.onenessofall.com/newest.html

Pozdrowienia Drodzy,

Po raz kolejny przychodzimy, aby prowadzić was w jakikolwiek sposób możemy, ale musicie pamiętać, że oświecenie jest waszą misją, podróżą i waszym wyborem. Są jeszcze tacy, którzy decydują się nic nie robić, w oczekiwaniu na Zbawiciela w postaci człowieka, książki, narzędzia, zdarzenia, lub Galaktyki. Odzwierciedla to stary system wierzeń – oddzielenia od Źródła i potrzebę czegoś poza siebie, aby być „zbawionym”.

Wasz Zbawiciel jest w was, kochani – zawsze był i zawsze będzie – to jest to, co już macie. Wasz Zbawiciel odpoczywa cicho wewnątrz, czekając na rozpoznanie życie po życiu przez dobre i nie tak dobre doświadczenia życia przeżywanego w dualności i separacji.

Przychodzi moment w podróży duchowej każdego człowieka, gdy jest on w końcu dostatecznie wyewoluowany do uznania i przyjęcia prawdy o sobie. Kwestie życia, które wydawały ważne wtedy zaczynają znikać w nicości, czym są one i osoba nie czuje indywidualnej potrzeby, aby patrzeć poza siebie. Zaczyna szukać wewnątrz swojej własnej Boskiej istoty poradnictwa i odkrywa, że jest ona tym, czego ona szukała – przez długo ukrytym sekretem, drodzy.

Grupa Arkturian chce mówić o Miłości jako istocie duchowego wzrostu. Miłość jest zrozumieniem i działaniami, które płyną z osiągniętej świadomości JEDNOŚCI, w której istnieje wszystko i wszyscy. W trzeciowymiarowym systemie wierzeń dualności i separacji, Miłość ( Jedność ) jest zawsze interpretowana w sposób osobisty w zależności od indywidualnego stanu świadomości – energetyczne łącza Jedności między ludźmi są więc czasami dobre, a czasem złe. Miłość jest Powszechną Jednością wszystkiego w ramach Wszechobecnej Boskiej Świadomości zawsze wyrażającej się w nieskończonej ilości form i odmian.

Gdy Jedności budzi się u osoby, zaczyna pojawiać się na zewnątrz, jak pokój, radość, zrozumienie i współpraca, te cechy, które czynią życie przyjemnym – działaniami wielu w JEDNOŚCI. Obserwując wasz świat walki i wojny, wiecie, że to, co widzicie jest przejawem powszechnej bezosobowej, powszechnego dualizmu / separacji – świadomości która nie ma prawa do posiadania Boskiego prawa utrzymania jej w jakimkolwiek miejscu.

Iluzją jest, jak świat był widziany i interpretowany. Ziemia ( Gaja ), nie jest iluzją, jak wielu myśli, ale jest żyjącą duszą. Wszystko, co możecie zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć, czy powąchać jest materialną interpretacją jej duchowej rzeczywistości. Możecie powiedzieć ; ” Czy wojna jest duchową rzeczywistością?” Wojna jest zewnętrzną manifestacją świadomości separacji, co zmienia się, gdy coraz więcej budzi się w zrozumieniu Jedności.

Światło duchowe przebudzonego świata przynosi na powierzchnię i oświetlenia wiele tego, co dotychczas było trzymane w cieniu. Może się wydawać, że osobiście i w świecie rzeczy są gorsze, ale wszystko, co jest stare i skończone jest eksponowane przez Światło, drodzy, aby to mogło to być rozliczone i uwolnione.

Zmieniacie świadomość świata po prostu przez życie, ruch, i mając swój byt w prawdzie tego, kim naprawdę jesteście. Gdy indywidualna i globalna Świadomość Jedności (Miłość) wzrasta, automatycznie przekształca pozory niezgody we współpracę i pokój, czy to w stosunkach rodzinnych, czy w świecie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wasza jedność z Boską Świadomością stanowi waszą Jedność z kompletnością – waszym dobrem. Może to przejawiać na zewnątrz jako zamknięcia tych rzeczy, z którymi już nie rezonujecie – ludźmi, stylem życia, lub działań. Wszystko, co nie rezonuje z waszą energią może przestać być częścią waszego życia, ponieważ nie reprezentuje kompletności dla was. Dlatego zachęcamy, aby nie próbować trzymać się wszystkiego, co jest skończone, bez względu na to, jak dobrze mogło to wam służyć w przeszłości. Wszystko przesuwa się w nowe miejsca energii i oświecenia, co z kolei będzie manifestować się na zewnątrz w nowych formach. Bądźcie przygotowani na zmiany, bo ewolucja zawsze będzie się objawiać zmianami.

Gdy widzicie i współdziałacie ze wszystkimi innymi formami życia, współdziałacie ze sobą bo jest tylko Jedno, Jedno, Jedno, a więc to, co robicie dla innego, mówicie do drugiego, dajecie innym, robicie dla siebie, widzicie? To jest pochodzenie Karmy i to jest, jak to działa, do czasu, gdy jednostka jest w stanie poruszać się w bardziej wyewoluowanym stanie świadomości, w którym już nie potrzebuje trudnych i bolesnych lekcji karmy lecz jest w stanie się nauczyć od wewnątrz.

Ta wiadomość Jedności była dawana przez mistrzów w całym czasie, ale zawsze była tracona w wyniku błędnej interpretacji nieoświeconych naśladowców, którzy uczyli innych ich ograniczonych i mniej wyewoluowanych koncepcji oryginalnej wiadomości. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu „świętych wojnach” w całej historii i nawet teraz.

Ilekroć czyste nauki są organizowane, głębsze prawdy są zawsze tracone w wyniku działania tych, którzy się dołączają i zaczynają przedstawiać swoje własne koncepcje oryginalnych nauk. Przekonanie, że ktoś potrzebuje kogoś, jakiejś organizacji lub innego narzędzia, aby wzrastać duchowo jest fałszywe i przestarzałe i będzie was blokowało w separacji. Wasz kościół jest w was, Kochani.

Jedność ( Miłość ) jest prawem, rzeczywistością i prawdą, ale to zrozumienie może spowodować zamieszanie dla tych, którym jest wygodnie w ich ustanowionym systemie wierzeń. Prawda może być akceptowane i żyć, czy nie, ale sama prawda się nie zmienia. Istnieje wielu duchowo gotowych, żyjących w oporze – którzy muszą iść do przodu w przykry sposób dostając „przebudzenie”. Inni nagle „łapią to”, którzy przygotowali się w innych wcieleniach. Są też tacy, którzy byli w pełni obudzeni w innych wcieleniach, a teraz wybrali się na Ziemię, aby pomóc światu w przebudzeniu.

Jest to czas wielkich zmian dla wszystkich. Każdy człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, czuje fizycznie, emocjonalnie i mentalnie intensywne energie wylewane na Ziemię i przynoszące ze sobą uwolnienie wszystkiego, że jest skończone, osobiście i globalnie. Nowe, wyższe energie Światła zmuszają wielu do przemyślenia swoich przekonań, a niektórzy bez zrozumienia tego, co się dzieje są kuszeni do paniki.

Możecie pomóc tym kuszonym paniką i strachem otworzyć się na większy obraz – nie to, że staniecie się „misjonarzami”, ale że po prostu rzucicie nasiona prawdy tym, co mogą przyjąć. Nigdy nie wymuszajcie głębszych prawd na innych, myśląc, że pomagacie im, bo mogą jeszcze nie być gotowi, a wasze działania mogą łatwo stać się ćwiczeniami osobistego ego –błędem, który wielu popełniło w przeszłości i nadal to robią.

Obserwując wysiłki tych, którzy chcieliby zachować świat braków, chaosu i wojny, wiedzcie, że nie ma prawa do wspomagania lub utrzymywania tych przejawów, że wszyscy są w i z Jedności, chociaż nei wiedzą o tym. Jak często modlicie się za swoich wrogów, Kochani, czy też modlicie się tylko za „ofiary” ?

Istnieje tylko JEDNOŚĆ i ta świadomość jest Miłością i sekretem życia, którego szukaliście tak długo, życie po życiu, symbolizowane jako poszukiwanie Świętego Graala. Teraz jesteście gotowi, aby zrozumieć i żyć tą Boską tajemnicą, a tym samym zobaczycie zmiany, których pragniecie.

Bądźcie Światłem, bądźcie Drogą, bądźcie Prawdą -rzeczywistością, która dotyczy nie tylko jednego człowieka z przed 2000 lat temu.

W ten sposób świat się obudzi.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com

Reklamy

Arkturianie – Uwalnianie, wybaczanie, rezonans.

 

 

Channeler: Marilyn Raffaele,
30 czerwca 2013 r.,
http://www.onenessofall.com/newest.html

Pozdrawiamy raz jeszcze, Drodzy,

Obserwujemy jak się wyrywacie mając więcej i więcej światła, jak budzicie się do prawdy i zaczynacie nią żyć w waszym codziennym życiu. Nie obserwujemy żadnej reakcji na wiele problemów, które wcześniej musiałyby was zdenerwować – zaczynacie doświadczać braku rezonansu ze wszystkim, co jesteście gotowi zostawić za sobą.

Wszystko jest energią, i kiedy twój związek z czymś lub kimś pracuje, to oznacza, że jesteś wibrujący na tym samym poziomie. Gdy poziom energii jednostki zmienia się, często już nie rezonuje z tymi samymi ludźmi, żywnością, rozrywką, wiadomościami, itd. i nie jest już w tej samej „fali”, że tak powiemy. Duchowy wzrost jest procesem rozwoju spod gęstych i ciężkich energii separacji i świadomości dualizmu i do wyższych, lżejszych częstotliwości prawdy.

Niektórzy, w niewiedzy, tego, co się dzieje, walczą o przywrócenie tego, z czym już nie rezonują, myśląc, że musi być problem wewnątrz powodujący, że oni już nie cieszą się lub nie wierzą tak jak kiedyś. To nie jest problem, ale zakończenie nauki, drodzy, i po prostu odzwierciedla przesunięcie energii z tego, do czego jesteście przyzwyczajeni (koncepcje i przekonania 3D) do tego, co jest teraz przebudzeniem (prawda, kim i czym jesteście).

To jest tym, o co prosiliście, drodzy, więc nie bójcie się puścić wszystko i wszystkich, to, co już nie rezonuje z wami, bez względu na to, jak bardzo to było częścią waszego życia do tej pory.

Słyszymy wielu mówi, „Co, moje małżeństwo, moja rodzina, po prostu pozwolić im odejść” Nie, puszczanie (uwalnianie) oznacza puszczanie swoich pojęć o tych rzeczach. Oznacza to, świadomy wybór, aby usunąć wszelkie przewody energetyczne, które wciąż trzymają was w niewoli koncepcji, osób, miejsc i sytuacji – to jest duchowa świadomość, a potem żyć z tej świadomości.

To może lub nie doprowadzić do zakończenia niektórych relacji, ponieważ świadomość niesie ze sobą poczucie oderwania, nawet w obrębie jednej rodziny. Problemy, które wydawały się bardzo ważne po prostu już nie rezonują, i to jest często trudne do zaakceptowania dla tych, którzy zawsze znali was w pewien sposób.

Kiedy nie ma już złości lub problemów związanych z ego w odniesieniu do jakiejś osoby lub sytuacji, ale po prostu zrozumienie, że cała sprawa jest już stara i została zakończona przez prawdę i miłość, to bez względu na wszystko można puścić i pozostawić.

Jednak, gdy jesteście wciąż uwikłani i cierpicie z powodu ludzkich pojęć i przekonań na temat sytuacji i po prostu szukacie ucieczki przez „puszczanie”, lekcja będzie się powtarzać, niezależnie od tego, gdzie osoba może uciec. Lekcje po prostu unikane, muszą być nauczane ponownie i ponownie, aż do rozwiązania w powyższy sposób.

Bolesne sytuacje życiowe wskazują, u duchowego ucznia potrzebę i gotowość do głębszej pracy – poszukania wewnątrz, aby odkryć duchową lekcję prezentowaną jako sytuacja. Potem z kolei musi nastąpić integracja i praktyka, czy prawda została nauczona i towarzyszy jej przebaczenie sobie i innym.

Kiedy znajdziecie się w trudnych sytuacjach, nauczcie się iść do wewnątrz i zapytać, „w co ja wierzę, co jest przyczyną, że czuję się w ten sposób? W świetle prawdy Ja wiem, czy to prawda? „W ten sposób można odkryć, z jakimi starymi koncepcjami i przekonaniami jesteście jeszcze w rezonansie, i gdy zaczniecie pozwalać tym przekonaniom odchodzić i żyć z prawdą okaże się, że zewnętrzne doświadczenia zaczną manifestować się odpowiednio.

Jest „wiedza”, gdy coś jest zakończone i nadszedł czas, aby przejść dalej – wiedza, która płynie z wewnątrz jako pierwsze intuicyjne poczucie, która cicho przewodzi i uczy – Zaufajcie tej wiedzy, bo ona pochodzi z prawdziwego Ciebie. Każdy człowiek ma tę zdolność, ten wewnętrzny głos, ale wolna wola pozwala wszystkim na wybór słuchać, albo nie.

Światło wyżej wymiarowych energii przynosi wszystkie stare i nadal niedokończone sprawy, na które należy spojrzeć i zobaczyć je w nowym świetle, a to często rodzi potrzebę przebaczenia sobie jak i innym. Wiele nierozwiązanych kwestii wynika z poprzednich wcieleń, w którym traumatyczne wydarzenia miały miejsce i nadal są przenoszone w waszym polu energetycznym.

Wszyscy chcący się rozwijać teraz czyszczą te energie i to oczyszczanie będzie miało różnorodne formy ekspresji w zależności od osoby. Niektórzy rzeczywiście ponownie doświadczają sytuacji lub mają kłucia lub bóle, które nie mogą być zidentyfikowane. Niektórzy przypominają sobie wydarzenie, które miało miejsce lata temu w tym życiu i zaczynają przeżywać wszystkie towarzyszące temu złości czy frustracje. U wielu występują intensywne emocje, często płacze i śmiech w tym samym czasie. To wszystko jest częścią oczyszczania, otwarcia i integracji nowych energii przychodzących w tym czasie.

Nie kochanie siebie jest linią dna większości z problemów. Nie byliście uczeni, kim naprawdę jesteście. Wszyscy starali się doświadczyć miłości (bo to jest tym, czym jesteście), więc w nieświadomości rozumienia tego ludzie próbują naśladować bogatych i sławnych, którzy wydają się mieć to wszystko.

Inni mogą spędzić całe swoje życie szukając urzeczywistnienia tych rzeczy uważanych za przynoszące szczęście i akceptację (miłość) – odzież, ciało, posiadłości, partnerzy, edukacja, stanowiska, itd., itp. Ci nieświadomi te są podatni na każdą fałszywą koncepcję przedstawioną przez świat określony obecną ‚zdolnością kochania’ i sukcesu w wyniku posiadania więcej, więcej, więcej. Nigdy nie pozwólcie sobie być zatwierdzanym przez nikogo i nic na zewnątrz was. Cała prawda, odpowiedzi, i Miłość leżą wewnątrz tego, kim i czym jesteście.

Uwalnianie jest powodem, dla którego widzicie puste kościoły i protesty na całym świecie. To dlatego tak wielu zaczyna kwestionować status quo, i tak wiele osób przeżywa głębokie niezadowolenie z życia. Trzeciowymiarowe pojęcia i przekonania są jak historie w książce bajek, które jako dziecko uważałeś, że były prawdziwe. Jako duchowo dorośli uczycie się usiąść i powiedzieć, „Dobrze, to ciekawa historia” widząc poprzez okazanie się i zauważenie, że niebo nie spadło, kiedy zrobiliście to inaczej niż zawsze robiliście.

Uwolnijcie winy z powodu działań podejmowanych w przeszłości, bo jest to ważne, aby uświadomić sobie, że każdy czyn, każde słowo i każda myśl była uważana za odpowiednie w danym czasie. Każdy działał w jego najwyższym poczuciu prawa stosownie do jego stanu świadomości i to świadczy, gdzie byliście wewnątrz podczas wykonywania tych czynności.

To nie znaczy, że każde z egoistycznych działań ze swojej strony i innych ma być usprawiedliwione, ale to znaczy, że w nieobudzonym (nieświadomym) stanie dużo zostało powiedziane i zrobione, co może powodować ból i żal później, po indywidualnym przebudzeniu.

Doświadczenie ogromnego poczucia winy, a nawet wstrętu do siebie za podjęte działania lub wypowiedziane słowa w przeszłości po prostu muszą być postrzegane przez świadomość, że to było wtedy, kim byłeś wtedy, ale już nie jesteś. Tylko wtedy, gdy dana osoba miałaby podjąć te same przerośnięte działania teraz, po osiągnięciu głębszej świadomości, takie działania będą szybko odbite.
Duchowo-obudzona osoba musi żyć z jej najwyższego stanu świadomości, gdyż kontynuowanie nadal wiary i życie w sposób, dualności i separacji po tym, gdy ktoś jest świadomy prawdy przyniesie „przebudzenie” – zwykle nie przyjemne.

Nauczcie się żyć swoją prawdą, drodzy – żyć, wiedzieć, myśleć nią w każdej chwili. Zacznijcie rozpoznawać kiedy ślizgacie się do starych nawyków i poświęćcie chwilę na zrównoważenie się. Możecie biegać do łazienki, gdy czujecie, że pogrążacie się w iluzji i po prostu poświęć chwilę na odpoczynek wewnątrz i wiedz;. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.Gdy odpoczywacie w tej świadomości, medytowaliście i przywróciliście wasze świadome Połączenie z Jaźnią.
Od teraz to dotyczy świadomego chodzenia, a nie tylko gadania, żeby mówić.

Wysyłamy Miłość i Światło dla wszystkich.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło:http://2012allabout.blogspot.com/

Wiadomość od Arkturian: Powrót

ourascension
Drodzy Wznoszący się, gdy kontynuujecie swój proces powrotu do waszego Wielowymiarowego JA, będziecie uwalniać takie elementy siebie samych, które nie są już wam potrzebne.
Na przykład jako dziecko potrzebowaliście, aby ktoś z zewnątrz mówił wam, co macie robić. Jednak teraz, gdy jesteście dorośli, umiecie słuchać swojego własnego wewnętrznego głosu.
Ponieważ powracacie teraz do swojego Wielowymiarowego JA, wybory i działania waszego ego nie są już dłużej niezbędne czy też przyjemne. Dlatego będziecie skupiać coraz więcej swej uwagi i intencji na tym JA, do którego powracacie. Ta zmiana  sposobu zogniskowania uwagi tak dalece poszerza waszą świadomość, że zaczynacie sobie przypominać swój wrodzony wielowymiarowy sposób myślenia i poszerzonego postrzegania.
W trakcie tej przemiany głosik waszego Boskiego Dziecka woła do was: “Zabierz mnie ze sobą”. Przypominamy wam, abyście powitali swe Boskie Dziecko i uświadomili sobie, że ono zawsze istniało w waszym Wysokim Sercu. Wasze Boskie Dziecko stało się tym, z kim się utożsamiliście, kogo rozpoznaliście jako samych siebie zanim rozpoczęliście proces wznoszenia się. Teraz to “Dziecko” może poprowadzić was do waszej JAŹNI.
Wasze Boskie Dziecko reprezentuje wasze pierwsze osiem komórek, które przechowywane są w ATMIE Troistego Płomienia waszego Wysokiego Serca. W tych ośmiu pierwszych komórkach znajduje się wszystko, czego nauczyliście się w swych wielu wcieleniach na fizycznej Ziemi. Te osiem komórek zawiera również wzory życia, w trakcie których dokonaliście wzniesienia (powróciliście do swej JAŹNI) w innych wcieleniach.
Kiedy umieraliście, powracaliście do Koła Życia i Śmierci w aurze czwartego wymiaru planety Ziemi. Z drugiej strony, kiedy wznosiliście się, powracaliście do swojego Ciała Świetlnego w piątym wymiarze. To właśnie wasze Ciało Świetlne niesie was przez Wielką Pustkę pomiędzy czwartym wymiarem a wyższymi światami wymiaru piątego i kolejnych.
W tej erze planetarnej transformacji wiele wznoszących się istot będzie rozpoznawać i uznawać w sobie istnienie Boskiego Dziecka, które pamięta wszystkie swe poprzednie wzniesienia. Coraz więcej wznoszących się istot decyduje się połączyć ze światem progu piątego wymiaru, chociaż mogliby wejść w rzeczywistości wyższych wymiarów. Dokonują oni tego wyboru po to, by wziąć udział i pomóc w tworzeniu Nowej Ziemi, co jest wielkim zaszczytem.
Pamiętajcie proszę, że w każdej wersji piątego wymiaru i następnych czas nie istnieje. Powracacie zatem do rzeczywistości, która zawsze istniała, a równocześnie jest w procesie stwarzania. W rzeczy samej kiedykolwiek podróżujecie międzywymiarowo, wchodzicie w nową rzeczywistość dzięki przestrojeniu swej świadomości i dostosowaniu jej do rezonansu danego świata. I gdy wtedy stapiacie swą wielką wielowymiarową esencję z tym światem, resetuje ona całą tę rzeczywistość. Ten reset stwarza nowe opcje i możliwości, które nie istniały przed waszym wejściem tam.
W ten sposób wasze wkroczenie w daną rzeczywistość, która istniała poza czasem, jest przez waszą obecność ponownie stwarzane. Czy widzicie, drodzy Wznoszący się, jak wielką macie w sobie moc? Dar, jaki wniosła wasza esencja, ma zdolność przemienienia całego sposobu życia. Tak naprawdę nawet w waszym uzależnionym od czasu ziemskim pojeździe/naczyniu wpływacie na Zbiorową i Planetarną Świadomość Ziemi każdym swoim wydechem. I odwrotnie, Zbiorowa i Planetarna Świadomość Ziemi są pod wpływem każdego waszego wydechu.(1)
Wasz oddech ma wielką moc. Wasz pierwszy oddech w momencie narodzin oznacza, że żyjecie (jesteście zalogowani do Gry 3W), a wasz ostatni oddech oznacza, że nie żyjecie (wylogowujecie się z Gry 3W). Innymi słowy, Duchowa Esencja waszego oddechu wchodzi w waszą formę przy narodzinach i opuszcza waszą formę w chwili śmierci. Jednakże, ponieważ jesteście swoją duchową esencją, nie rodzicie się i nie umieracie.
To wasza forma rodzi się i umiera. Pamiętajcie, że aby wejść w rzeczywistość opartą na formach, musicie najpierw stworzyć ciało, oparte na molekularnym rezonansie i konfiguracji tej rzeczywistości. I kiedy wasze ciało jest w pełni ukształtowane, wasz Duch wchodzi w tę formę.
Nowa Ziemia współbrzmi z progiem piątego wymiaru po Wielkiej Pustce pomiędzy niższymi światami – w których posiadanie formy oznacza, że żyjecie – oraz wyższymi światami, w których posiadanie formy jest wyborem. W przygotowaniu do waszej podróży przez tę Pustkę wasza fizyczna forma przechodzi proces transmutacji w Ciało Świetlne, które poniesie was przez tę Pustkę.
Jednakże ponieważ planeta Ziemia również się wznosi, kiedy wasza forma przekształca się w wyższą częstotliwość, to samo dzieje się z całą waszą rzeczywistością. Dlatego zarazem ludzie, jak i planeta, równocześnie rekalibrują i dostrajają swą formę do coraz to wyższych częstotliwości. Ponieważ wasza cielesna forma składa się z elementów rzeczywistości, której doświadczacie, kiedy wasza rzeczywistość ulega transmutacji w wyższe częstotliwości, musicie dopasować się do tej zmiany częstotliwości, aby pozostać w tej rzeczywistości.
Dlatego wasza świadomość nieustannie dostraja się do coraz to wyższych częstotliwości światła, i wasze ciało również musi się do tego dostroić. Gdy wasz stan świadomości staje się o wiele wyższy niż wasze ciało, wtedy “umieracie”, gdyż wasza świadomość ma wtedy rezonans, którego nie da się zawrzeć w naczyniu o niższej częstotliwości.
Wasze fizyczne ziemskie naczynie składa się z żywiołów trzeciego wymiaru: ziemi, powietrza, ognia, wody i eteru. Żywioły te (jako elementale)(2) przekształcają się w swoją wersję 4W:
* Elementale Ziemi nazywane są Krasnoludkami
* Elementale Powietrza nazywane są Sylfami
* Elementale Ognia nazywane są Salamandrami
* Elementale Wody nazywane są Rusałkami (Ondynami)
* zaś Elementale Eteru reprezentują wtopienie się ducha w materię
Elementale 4W niosą w sobie oddech Gai i rozdzielają wśród was Jej esencję poprzez wasz wdech. Z każdym waszym wdechem Elementale dostarczają wyższej częstotliwości czwartego wymiaru Ziemi:
* Elementale Ziemi – do waszego ciała
* Elementale Powietrza – do waszego oddechu
* Elementale Ognia – do waszego układu nerwowego
* Elementale Wody – do waszej krwi i płynu rdzeniowego
* Elementale Eteru – do waszej aury
Wasze ziemskie naczynie musi się następnie zaadaptować do tych częstotliwości energii. Często to dostosowanie zaczyna się za sprawą uwolnienia części tego ja, które udawaliście. Kiedy już uwolnicie te swoje aspekty, których rezonans stał się zbyt niski dla waszej przekształcającej się formy, będziecie w stanie wydychać waszą wyższą częstotliwość oddechu do świata Gai. Odtąd będziecie dzielić się swoją przemianą z Gają, tak samo jak Ona dzieli się swą przemianą z wami.
W ten sposób:
* Wasze przekształcające się ciało (żywioł Ziemi) dostraja się do przekształcającego się ciała Gai
* Wasz przekształcający się oddech (żywioł Powietrza) dostraja się do przekształcającej się atmosfery Gai
* Wasz przekształcający się układ nerwowy (żywioł Ognia) dostraja się do przekształcających się układów nerwowych innych istot stanowiących życie na Gai
* Przekształcające się płyny waszego ciała (żywioł Wody) dostrajają się do wyższych częstotliwości wód Gai
* Gdy wasza aura transmutuje się z postaci Eterycznej (4W) w Duchową (5W), wasza osobowa świadomość dostraja się do świadomości planety, która transmutuje się z poziomu 3 i 4W do 5W.
Fizyczną reprezentacją Gai jest 3 i 4-wymiarowa Ziemia, zaś reprezentacją Gai w 5W jest Nowa Ziemia. Kiedy wy, istoty wznoszące się, łączycie swą osobową świadomość z planetarną świadomością Gai i wszystkich jej mieszkańców, w wielkim stopniu przyczyniacie się do planetarnego wzniesienia.
Równocześnie wielka część wznoszącego się ciała Gai przyczynia się do waszego osobistego wzniesienia. Dodatkową korzyścią dla was jest spokojne przejście na Nową Ziemię, gdyż jesteście otoczeni i chronieni przez całą wznoszącą się planetę.
Wyzwanie związane z tą konfiguracją wzniesienia (gdyż istnieje wiele jego wersji) polega na tym, że łatwo wam popaść w wątpliwości, czy w ogóle się wznosicie, gdyż nic nie zostawiacie za sobą. Gdybyście się wznosili poza planetą, bylibyście odłączeni od tej rzeczywistości i mielibyście poczucie, że opuszczacie Ziemię. Wtedy otrzymalibyście fizyczny dowód waszego wzniesienia.
Jednakże poleganie na fizycznych dowodach nie jest zgodne z samym wzniesieniem. Zamiast tego najlepiej pozbyć się tej potrzeby waszego ego, chęci otrzymania dowodu, i zaufać waszej wewnętrznej wiedzy, że – ponieważ wy i Gaja jesteście JEDNOŚCIĄ – wznosicie się razem.
I w ten sposób POWRÓT obejmuje zarówno was, jak i planetę.
Przekazała Suzanne Lie, 5 marca 2013
Przetłumaczyła wika
(1) Tak było w oryginale, ale jak “odwrotnie”, to powinno być zapewne, że Świadomość Planetarna wpływa równocześnie i na nas, co jest zgodne z dalszym ciągiem tego tekstu
(2) Elementale – duchy żywiołów – istoty, których rozwój świadomości odbywa się poprzez rozwój formy  {przyp.tłum.}

Arkturiańska Geometria

Techniki – Arkturiańska Geometria

Witam wszystkich!
Na stronie http://love2ascend.com/geometry/ już jakiś czas temu pojawiła się seria obrazów i intencji medytacji zainspirowanych przez Arkturian. Obecnie te obrazy są prezentowane w ulepszonej formie, dlatego polecam korzystanie z linków do orgyginalnej strony – będzie ciemne tło i możliwość ustawienia wielkości obrazu.
Muszę przyznać, że artysta włożył, mimo wszystko, olbrzymią ilość pracy, aby te obrazy wykonać.
Może nie służą on dokładnie do medytacji, ale  mogą służyć do „sterowanej” medytacji, albo „na temat” z pomocą przywołanych intencji medytacyjnych, choć w/g mnie nie jest to „czystą” medytacją.
Tak, czy owak założeniem jest podnoszenie wibracji świadomości oglądającego do wyższego poziomu, ale w „specjalizowanych” zakresach.
Nigdzie nie podano ile czasu zalecają się na tym skupiać, ale w którymś przypadku stwierdzają, że działa w sekundach więc myślę, że odpowiednim okresem czasu spędzonym nad obrazem są pojedyncze minuty.
Oczywiście jest to technika, ale uważam, że dla niektórych może być pomocna i efektywna, dlatego zdecydowałem się to przetłumaczyć i zamieścić. Miłego oglądania.

Święta Geometria

Arkturiańska Geometria

Jesteśmy Arkturianami z 6-cio wymiarowej świadomości. Przekazujemy Wam znaczenie i świadomość, którą te symbole graficzne mogą wywołać w samopoczuciu oglądających. Każdy jest kodowany określonym wzorem, który zestraja się z określoną częstotliwością, która jest zakodowana w potencjale każdego człowieka.

Oglądając te obrazy, i recytując intencję medytacji (afirmacja), można włączyć te częstotliwości w sobie. Obrazy te mogą być używane jako narzędzia do obudzenia całego siebie do wyższego poziomu świadomości lub zainspirować wstąpienie do bardziej świadomego stanu rzeczy. Wszystkie aspekty obrazu, kolor, kształty, rozmiary figur, pozycjonowanie i ilość każdego kształtu w całym obrazie ma odniesienie do matrycy Ziemi i człowieka w jej sferze.
.
Indeks

Abundance – Obfitość
Alignment – Dostrojenie, Dopasowanie
Arcturus – Arcturus
Bliss – Błogość
Divine Awakening – Przebudzenie Boskości
DNA Activation – Aktywacja DNA
Focus – Skupienie
Forgiveness – Przebaczenie
Fourth Dimension – Czwarty Wymiar
Inner Knowing – Wewnętrzna Wiedza
Interconnectivity – łączność
Integration – Integracja
Interdimensional Travel – Podróż Międzywymiarowa
Karmic Balance – Zrównoważenie Karmy
Life Force – Siła Życiowa
Manifestation – Manifestacja
Mental Mastery – Mistrzostwo Umysłowe
Repatterning – Ponowne Modelowanie
Stamina – Wytrzymałość
Star Gate – Gwiezdne Wrota
Soul Purpose – Cel Duszy
Telekinesis – Telekineza
Telepathy – Telepatia
Teleportation – Teleportacja
Tranquility – Cisza, Spokój
Transformation – Transformacja
Unity – Jedność

Kliknięcie na obrazek otworzy go na czarnym tle, a następnie można użyć zoomu (Ctrl + kółko myszy)

Poniższe obrazy zostały stworzone przez John Paul Polk z wiadomościami Arcturian i medytacjami channelowanymi przez Jill Mara

Manifestacja

Obrazek

Manifestacja
Siła kreacji w trzeciowymiarowej sferze jet budzona przez ten obraz. Aktywuje zdolność do manifestowania pragnienia w waszym świecie. To zwiększa zdolności twórcze i motywację aby koncepcje przyjęły konkretne formy.

Intencja Medytacji
Pragnienia mojej duszy manifestują się w mojej rzeczywistości.

Ponowne Modelowanie

Obrazek
http://love2ascend.files.wordpress.com/ … erning.jpg

Ponowne Modelowanie
Przeglądanie tej formacji pozwala na dostęp do starych wzorców i zmiany ih w coś nowego. Użyj tego narzędzia, gdy jesteś gotowy do rezygnacji z negatywnych zachowań lub przekształcić je w pozytywne jakości. Obraz ten pozwala na zmianę twojej podświadomości nawyków i reakcji. To pozwala na ponowne modelowanie myślenia i działań automatycznych. Użyj tego, gdy jesteś gotowy do trwałej zmiany. Najlepiej jest stosować dla konkretnego wzoru, który chcesz przekształcić.

Intencja Medytacji
Nie jestem już pod kontrolą tego podświadomego pragnienia. Ponownie Modeluję to stare zachowanie w kierunku bardziej korzystnego.

Cel Duszy

Obrazek
http://love2ascend.files.wordpress.com/ … urpose.jpg

Cel Duszy
Każdy człowiek przychodzi we wcielenie z celem, który zamierza wypełnić. Formacja ta uaktywnia wewnętrzną wiedzę o tym celu i pozwala zobaczyć znaki, które doprowadzą do najwyższej zamierzonego przeznaczenia na każdy dzień.

Intencja Medytacji
Cel mojej duszy jest mi objawiany codziennie i działam na podstawie tej misji.

 a i blueray21 też włożył w to tłumaczenie dużo serca ..dzięki . 

Arcturianie o Energii

https://ninhursag2012.files.wordpress.com/2013/03/arkturianie.jpg

 

Pozdrowienia drodzy.

Powracamy do zachęcania i doradzamy w zakresie bieżącego stanu, w którym wielu z was znalazło. Istnieją ogromne zmiany, jakie zaszły w fizycznym, emocjonalnym i mentalnym ciałach każdego człowieka, który ewoluują.
Stare energie z niepamiętnych czasów, które były i nadal są przechowywane w pamięci komórkowej są uwalniane.
Proces ten zużywa dużo energii, często zostawiając uczucie wyczerpania i zastanawiacie się czy jest to problem fizyczny. Honorujcie ten proces – w dniu, kiedy czujesz się wyczerpany, połóż się i po prostu odpocznij, jeśli możesz. Spróbuj pracować mniej fizyczne, jeśli musisz być w swojej pracy. To wyczerpanie minie i często zmienia się z dnia na dzień.

Jest to również czas, kiedy wielu ma uczucie lęku, zmieszana i zaniepokojenia, jaki ich następny krok będzie. Nie należy próbować tego rozgryźć. Byliście szkoleni do planowania i wykorzystania umysłu do rozwiązania każdej sytuacji. To nie jest sposób, w jaki ma być w przyszłości. Uczycie się odpuścić potrzebę wiedzenia wszystkiego, a zamiast tego, słuchania, ufania swojej coraz bardziej potężnej intuicji, jednocześnie nie próbując rozwiązać wszystko umysłem. Umysł w najczystszym poczuciu jest aleją świadomości. Jeśli wybrałeś wzniesienie i pracujesz dla zrozumienia głębszych prawd, to wszystko przebiega zgodnie z planem, bez względu na to, że się wydaje, że nic się nie dzieje. Nie musisz dokładnie wiedzieć, co nadchodzi dla świata i dla ciebie osobiście, bo cały czas się rozwijasz. Twoim zadaniem jest umożliwić to pozostając zrównoważonym w prawdzie poprzez medytację i praktyki, a nie przez energetyczne zaangażowanie w negatywne pozory wokół. Świat przesuwa się w wyższy rezonans i każdy kawałek prawdy , którą znasz dodaje się do tego, pomagając w doprowadzeniu do zmiany.

Gdy znajdziesz siebie nie będziesz korzystać już z niektórych pokarmów w ilościach w jakich byłeś przyzwyczajony, a potem po prostu przestaniesz je jeść dłużej – żywność lub ilość. Jeśli stwierdzisz, że niektóre rozrywki, z których zawsze korzystałeś już nie współbrzmią z tobą, to nie próbuj ich ożywiać – w większości przypadków, są one zakończone. Masywne zmiany zachodzą na wszystkich poziomach, drodzy, przyjaciół, rodziny, sympatii, i antypatii, koncepcji i przekonań i znajdują nowe miejsce w waszej świadomości. Błędem jest tylko próba trzymać się tego, co jest skończone. „Idź z prądem”, jak to się mówi, honoruj swoją intuicję i rób te rzeczy, do których jesteś kierowany w każdej chwili, nawet jeśli oznacza to, leżenie i nie robienie niczego.

Ludzkość była nauczona trzymać się fizycznie i psychicznie zajętymi w każdej chwili, w której pracowała i było często niezbędne w bardzo wielu fizycznych wcieleniach w przeszłości, ale w nowej energii „zajętośc” umysłu i ciała może być po prostu zakłóceniem co czasami może rzeczywiście spowodować poczucie się źle. Stały napór hałasu poprzez stosowanie 24/7 telefonów, mediów, gier elektronicznych itp. może być bardzo nierównoważący i niezgodny z wyższymi częstotliwościami i po prostu służy do utrzymywania was w starym.Uwolnijcie uchwyt tych rzeczy, które mogą mieć wpływ na was, bez względu na to jak bardzo świat mówi, że „Musisz mieć”. Nie mówimy, że trzeba zrezygnować z rzeczy lub gier, które nadal cieszą, ale mówimy, że musicie podjąć właściwe miejsce poprzez uświadomienie sobie, że nie są one konieczne.
Chcemy mówić dzisiaj o energii, która jest tematem, który wszyscy czytali lub słyszeli, który jest często omawiany, ale jeszcze wielu nie w pełni go rozumie. Energia jest wibracją lub esencją Boskiej Świadomości, a zatem jest substancją wszystkiego, co jest, i połączeniem wiążącym wszystkie żyjące istoty, które nazywacie miłością. Energia, gdy jest interpretowana przez świadomość, która nie jest bardzo rozwinięta i jest pełna fałszywych pojęć i przekonań pojawi się i będzie odczuwana jako bardzo gęsta i ciężka. Energia będzie jaśniejsza i lżejsza, gdy poziom świadomości się rozwinie i jest czystym Światłem w wyższych wymiarach. Aura danej osoby jest rezonansem energii są manifestującym się w określonym czasie. Kolory tworzące aurę danej osoby są aspektami tego czystego światła.Zmieniające się zawsze cechy wierzeń, doświadczenia przeszłych żywotów, talenty, zdrowie itp. są uwzględnione w tej dyfuzji czystego, białego światła. Indywidualny stan świadomości jawi się jako aura i jest ich osobistym polem energetycznym.

Często mówiono wam, aby wysyłać światło do kogoś, kto ma ciężko. Oznacza to, widzieć białe lub złote światło płynące do i wokół niego. To pomaga podnieść kogoś do tej większej, lżejszej częstotliwości jeśli ktoś pozwala na to. Czasami osoba odmówi Światła i będziecie doświadczali tego jako blokowania przepływu. Jeśli tak się stanie, po prostu oddajcie światło do Wyższego Ja osoby, aby było uwolnione, kiedy zostanie przyjęte.

Kolory są po prostu aspektami lub cechami wywodzącymi się z czystej świadomości, która jest postrzegana jako biała. Wiele sposobów uzdrawiania uczy was, że jeden kolor jest dla tego, a inny kolor jest do czegoś innego, co jest prawdą, bo każdy kolor ma swoją „pracę”, że tak powiemy, każdy aspekt tej kompletności czyli Boskiej Świadomości. Jednak, gdy do kogoś wysyłacie światło wystarczy wysłać czysty, biały lub złoty kolor światła, ponieważ światło jest świadomością i wie o wiele lepiej niż człowiek, czego druga osoba potrzebuje. Jeśli otrzymacie jakiś kolor, robiąc w ten sposób, to jesteście naprowadzani, aby dołączyć do wysyłania ten promień światła. Fioletowy płomień St Germain niesie energię transmutacji i dlaczego tak często można usłyszeć odniesienie do fioletowego płomienia. Promień fioletowy jest potężną energią, którą można wykorzystać dla siebie. Wyobraź sobie stojącego w fioletowym, stojącego w świątyni samego fioletowego płomienia w tym samym utrzymując zamiar żeby Transmutować wszystko jest stare i zakończone w nowe i wyższe.
Energia jest częstotliwością i może być używana dobrze lub źle używana w trzecim wymiarze.

Używacie energii elektrycznej, ale ona może zabić.
Niektórzy próbują i wykorzystują energię dla egoistycznych celów, co jest istotą mrocznych sztuk.
Teraz czujecie intensywność nowych i wyższych energii, a one stają się nowymi wami.
To dlaczego występują dźwięki, szum w głowie, dzwonienie w uszach, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca i wiele innych dziwnych objawów fizycznych, które mogłyby was przestraszyć, jeśli nie rozumiecie, co się dzieje.
Energia tworząca całość Was się zmienia na niezliczone sposoby i nie jesteście nawet świadomi i nigdy to nie było robione wcześniej, kiedy osoby pozostawały w swoich fizycznych ciałach.
Z tego powodu prezentujecie zupełnie nowy scenariusz dla wielu ściśle monitorujących ten proces z innych planet.
Starajcie się nie bać jeśli chodzi o cokolwiek, czego doświadczacie w tej chwili, drodzy, ale po prostu umożliwiajcie procesowi rozwijać się i róbcie to, do czego jesteście kierowani, aby jeszcze zrobić, nawet jeśli to oznacza nie robić nic.

Pamiętajcie,

 że jeśli występują intensywne fizyczne problemy dotyczące ciebie,
to jest w pełni uzasadnione,
aby udać się do lekarza,
ale również zrozumieć,
 że często te problemy okażą się Twoim doświadczeniem uwalniania starych zranień,
wspomnień,
ślubów,
lub czegoś z przeszłości lub teraźniejszości na tyle intensywnego,
aby było przechowywane w pamięci komórkowej lub emocjonalnej.

Wszystko jest dobrze drodzy,

wszystko przebiega zgodnie z planem.

24 lutego 2013
Channeler: Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com
tłumacznie: 

Wiadomość od Arkturian

 

Pozdrowienia moi drodzy, jesteśmy Arkturianami i przychodzimy wskazywać i wspierać, gdyż wiele się zmienia i przesuwa dla wszystkich na i wewnątrz planety ziemi.
Kodowanie Nowej Ziemi obecnie zakotwicza i wielu z was może teraz czuć, że to ruchome Kodowanie, nie służy już budzącemu się świadomemu umysłowi. Ruch z przestrzeni serca na zewnątrz dla tych nauk działa, aby służyć Wam na poziomie duszy, drodzy.

Wielu z was może teraz „myśleć” – „O nie, nie znowu, ja nie lubię czuć się jak to” i może przestrzegać nauk mózgu ignorując lub próbując odciągnąć siebie, podczas gdy zniekształcone nauki pracują próbując posadzić siebie głęboko w waszej energetycznej sygnaturze.

Moi drodzy to nie jest prawda i nie jest to wspomagane w ramach energii nowej Ziemi.
Dlatego wszelkie próby zignorowania głębokich emocji, które teraz pojawią dla uzdrowienia będą udaremnione.
Nowa ziemia prosi, aby przenieść się do nowych źródeł energii w równowadze i harmonii. Zniekształcone nauki pracują, aby energetycznie utrzymać was poza równowagą i prosimy teraz patrzeć na to i zacząć je rozpuszczać.
Dla wielu z was będzie to wywołać uczucie strachu i uczucie niepokoju, ludzki mózg logiczny może próbować odtworzyć inne wydarzenia i doświadczenia poprzez umysł w tej chwili, starając się ściągnąć was z powrotem w energię niższych wibracji.
Wiedzcie, że w tej chwili nie ma punktu kotwiczenia, nie ma punktu odniesienia, którego ludzki mózg mógłby logiczne używać do głębokiego oczyszczenia i oczyszczeń, które mają miejsce.
Gdyż wielu z was przeżywało całe życie po życiu w głębokim bólu i urazach i zostaliście skutecznie przeszkoleni, aby siebie przyzwyczaić do uczucia pustki i rozpaczy, które są częścią codziennego życia dla wielu ludzi na tej planecie.
Staliście się tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co pojawia się w Waszym życiu na jawie ludzkiej, co wydaje się sprzeczne z tym jest filtrowane.
Wielu z was jest w trakcie próby śnienia swoich snów do tworzenia, gdyż marzenia zaczynają kształtować umysł ludzki, który stara się przekonać, że sen jest iluzją i że „prawdziwe życie” nie działa w ten sposób.
Kochani prosimy, aby zrozumieć, że iluzją jest ból i trauma.
To było nauczane przez eony, aby utrzymać Waszą energetyczną sygnaturę nisko i zamkniętą.

Gdy rozpoczęliście proces harmonizacji z widokiem przejścia do wzniesienia to głowa dołoży wszelkich starań, aby przekonać was, że życie, które jest radosne i pełne szczęścia jest jedynie iluzją.

Jesteśmy tutaj, aby wskazywać, że macie wybór w każdym czasie, są dwie drogi pod waszymi nogami, jeden zamykająca i powstrzymująca, a druga jest rozwojem i wzrostem.
Ludzki logiczny mózg stara się wybrać ścieżkę głowy, to jest ograniczanie,gdyż głowa nie może marzyć o tym, co serce może czuć.
To prawda, że wielu stara się pracować logicznie, a my wskazujemy, że nie jest to możliwe.
Nie jest możliwe przetwarzanie emocji przez logiczny mózg, gdyż emocje nie mogą być logicznie opracowane.
Jest to rola serca.
Wielu z was jest teraz w głębokim chaosie pozwalając głowie przewodzić sercem, gdyż wewnętrzna wizja kieruje się sercem, to, co można sobie wymarzyć można stworzyć.
Ale to, co jest utrzymywane przez mózg, jest odizolowaniem.

Planeta Ziemia została przesunięta w wibracji i to pozwoliło na dostęp do wyżej wymiarowych linii czasowych, są one dostępne przez serce, nie ma logiki, której należy przestrzegać, bo to jest prosty przypadek wibracji, gdy wibracje wzrastają, jesteście w stanie zakotwiczyć bardziej PRAWDĘ.

Rola ludzkiego umysłu się zmienia i on o tym wie, więc trzyma się mocno.
Drodzy wielu z was stoi przed wyborem,
którym jest albo podążać za sercem,
albo za głową
i naturalnie domyślnie jest za głową,
gdyż tak przeszkoliliście Jaźń przez eony.
Każde życie, które spędziliście w wymiarowej linii czasowej wzmocniło ten sposób życia i bycia, a teraz oferowane są wyżej wymiarowe linie czasowe i wielu próbuje teraz logicznie przemyśleć ich sposoby tam. Te wyżej wymiarowe linie czasowe można osiągnąć tylko poprzez umożliwienie logicznemu umysłowi, aby zrobił krok do tyłu i pójść za sercem.
Tam gdzie macie zamieszanie, macie zniekształcone nauki.
Jeśli decyzja jest PRAWDĄ, więc po prostu jest.
Tam gdzie widzicie cięcie pomiędzy umysłem i sercem jest zniekształcenie, gdyż umysł stara się doprowadzić was do filtrowania i wielu z was odfiltrowuje wysokie poziomy w tym czasie.

Drodzy WSZYSTKO po prostu JEST.

To jest prawda, której wielu nie może zaakceptować.
Miłość po prostu Jest i to jest Prawda, która musi być zakotwiczona przed następną częścią waszej podróży, rozwój Miłości jest podstawą Nowej Ziemi i po prostu Jest.
Aby zignorować miłość, aby spróbować pozwolić głowie zaprezentować dowody, że miłość musi być zdefiniowana i pewne nauki pozostaną samotne – to oznacza chodzenie w niższych energiach ziemi.
Wielu teraz szuka poza nimi odpowiedzi, które znajdują się wewnątrz i znajdują się one w przestrzeni serca.
Pozwólcie łzom przelewać się jeśli jest to tym, o co prosi ludzki pojazd w tym czasie, gdyż to jest częścią tego procesu.
Ludzki pojazd jest teraz jest oczyszczany i klarowany w ramach przygotowań do dalszego kodowania światłem i większych zmian i przesunięć w sygnaturze energii.
To nie może się wydarzyć, jeśli trzymacie się mocno emocji.
Chodzi o oczyszczenie z poziomu komórkowego na zewnątrz. Trzymanie się wierzeń, których wszyscy doświadczyliście w swoim ludzkim życiu jest podstawą dla wszystkich, którzy rozwiną się w następnej części swojego życia, aby chodzić w niższych energiach ziemi i polegać na głowie, drodzy.
Życie na planecie Ziemi radykalnie się zmieni i nie będzie to nic, czego kiedykolwiek doświadczyliście w swojej ludzkiej formie kiedykolwiek wcześniej, więc dlaczego miałyby doświadczenia z przeszłości służyć jako punkt odniesienia, jeśli nie dla dalszego ograniczania i aby utrzymać was zachowaniu wzoru.

Wielu powstrzymuje siebie wierząc, że oni czekają na ludzi, miejsca i wydarzenia, aby się zdarzyły, ale w prawdzie, drodzy oni czekają na siebie, gdyż wszystko jest tworzone z poziomu Jaźni i Jaźń jest twórcą waszego doświadczenia ludzkiego życia.

Stare energie ziemi nauczyły was trzymać się i czekać i liczyć na tych wokół siebie, tego was nauczyły, aby oddać kontrolę nad ludzkim doświadczeniem życia innym ludziom wokół siebie, to nie jest prawda i nie jest obsługiwane przez nowe energie ziemi .
Uwierzcie w siebie, drodzy, miejcie wiarę i ufność w siebie i pozwólcie energiom nowej Ziemi, aby pokazały Wam PRAWDĘ.

Przyszliście tu na tą planetę, w tej linii czasowej i wymiarze w celu rozszerzenia się i wzrostu, podczas gdy na poziomie duszy wcieleni w ludzkiej postaci.

Głębokość i szerokość tej ekspansji jest waszym wyborem w każdej chwili.
Nie wpadnijcie w stare energie ziemi, które was uczą, że trzeba czekać, że potrzeba innych, którzy pomogą Wam w tym czasie. Jesteście wszystkim, co jest potrzebne w tym czasie.
Idźcie za głosem waszego serca i WSZYSTKO popłynie, drodzy, gdyż WSZYSTKO JEST po prostu i WY JESTEŚCIE.

Jesteśmy Arkturianami i idziemy z wami przez cały czas, drodzy.

Pozwólcie przestrzeni serca się otworzyć, pozwólcie, żeby Miłość, która Jest swobodnie przepływała przez WAS i pozwólcie WSZYSTKIM INNYM być jak WY.
23 lutego 2013
Channeler: Karen Doonan
Prawa autorskie Karen Doonan, wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.crystalline-sanctuary.com
http://www.thegalacticportal.com
tłumaczenie: 

Uwolnijcie stare narzędzia

 

Arkturianie: Uwolnijcie stare narzędzia
Przekazywane przez Marilyn Raffaele
10 lutego 2013
www.onenessofall.com

Pozdrowienia drodzy.

Znowu przychodzimy zachęcić was na waszej drodze oświecenia i wzniesienia do nowych energii, które teraz otrzymujecie.

Widzimy, jak wielu z was zaczyna kwestionować działania samorządów lokalnych i światowych, bo już nie rezonujecie bardzo z tym, co dotychczas było po prostu uznawane za pewnik.

 Wasz poziom energii staje się coraz bardziej dokładny i bardziej rozwinięty powodując, że nie jesteście zsynchronizowani z energetycznie gęstszymi pomysłami życia i przeżycia. Jest to dowód na waszą ewolucję i wykazuje, że rzeczywiście budzicie się i widzicie większy obraz.

Zajmujcie stanowisko w jakikolwiek mały sposób, w jaki możecie, nie czyniąc mocy z pomysłów reprezentujących wierzenia dualności, ale przez delikatnie zasianie ziarna prawdy, bez żadnych oczekiwań, tam gdzie można.

Nie musicie głosić, ale po prostu w milczeniu trzymać światło prawdy wewnątrz, najdrożsi, i być dostępnym dla tych, którzy chcą więcej (prawdy).

Wiele budzących się dusz boi i potrzebuje upewnienia dotyczącego nowych emocji i pomysłów, w których doświadczeniu się znajdują.

Kiedy osoba w tle ma tylko system trzeciowymiarowych wierzeń, przesunięcie do postrzegania świata w nowy i inny sposób może powodować zamieszanie, strach, obawy, i alienację rodziny i przyjaciół. Jest to szczególnie ważne dla tych, w rodzinach lub krajach o silnych tradycyjnych systemach wierzeń mocno w miejscu.

Dziś znów chcemy mówić o miłości.

Tak, mówiliśmy o miłości wiele razy, ale chcemy mówić o miłości, aby pomóc Wam zrozumieć, że to, czego was uczono o miłości nie zawsze jest miłością.
Zbyt wielu jeszcze widzi miłość jako emocjonalny związek między ludźmi, rodziną lub mieniem.
 MIŁOŚĆ JEST DZIAŁANIEM JEDNOŚCI.
Miłość to wzajemne powiązania między wszystkim, co jest, ale ta prawda, jest interpretowana w zależności od poziomu świadomości w obrębie każdej jednostki.

Potężne przesunięcie energii i proces wzniesienia odbywający się w tej chwili, przesuwa ludzkość głębiej do zrozumienia jedności.

Jest to przejście od metafizyki (próbując zmienić zły obraz w dobry obraz za pomocą różnych narzędzi) w mistycyzm (uświadomienie sobie, że w JEDNOŚCI nic nie potrzebuje być zmieniane).
W sensie absolutnym, wszystko jest już całe i idealne, bo jeśli Nieskończona Boska Świadomość jest wszystkim, co jest, to wszystko musi być w niej zawarte.
Osiągnięciem tego zrozumienia jest podróż, jest ewolucja, i gdzie wszystko się powoli lub szybko kieruje.

Medytacja, kryształy, oleje, itp. są wszystkie narzędziami, które pomagały Wam dostać się do tego miejsca, Jedności, którego każda dusza podświadomie szuka i pragnie.

 W trzecim wymiarze ta wrodzona tęsknota za całością manifestuje na setki sposobów-farmaceutyki dla każdej postrzeganej potrzeby, osiągnięcie więcej i więcej pieniędzy, lepszego seksu, właściwej żywności, jak również łatwo dostępnych porad specjalistów na dowolny temat.
Korporacje i firmy wierzą, że tworzą świat (zazwyczaj sami) „lepszy” w jakiś sposób, ale często depczą prawa innych istot żywych, a nawet ich własnych pracowników w celu dokonania tego.
Te działania człowieka reprezentują koncepcję kompletności według nie obudzonej duszy ale te kreacje nie są w stanie zaspokoić tęsknoty duszy za tym, czym naprawdę to jest, bo to są po prostu koncepcje rzeczywistości duchowej, której ona szuka.

Musi być zrozumienie tego, jak przejść do kolejnego etapu podróży.

Zbyt wiele osób nadal tkwi w naukach metafizyki wierząc, że jest pełnia prawdy duchowej.
Metafizyka jest to dobre miejsce do rozpoczęcia i pomogła prawie każdemu duchowemu uczniowi w ich przejściu od dualizmu i separacji do prawdy, ale jest o wiele więcej, gdy jesteś gotowy, aby wejść głębiej.
Trudno wyrzucić narzędzia, które służyły ci dobrze w podróży, więc możemy powiedzieć, zachować je i kochaj je, ale zrozum, że już ich nie potrzebujesz.

Nauczyliście się, że jesteście boskimi istotami, które wybrały żywoty ludzkich doświadczeń, aby doświadczyć ewolucyjnych lekcji, które często były trudne i bolesne.

W przeszłości, nowe i wyższe idee przychodziły do człowieka poprzez metafizyczne nauki i nauczycieli, którzy rozumieli głębsze rzeczywistości jednak próbowali nie utknąć na tym poziomie.
Wielu z was było częścią starożytnych szkół tajemnych, które nauczały nowych pomysłów dotyczących wykorzystania i manipulacji energią.
To wyewoluowało obecnie w nauki metafizyczne, a więc dla niektórych z was, metafizyka odczuwana jest bardzo wygodnie i znajomo.
Było kilku w tym czasie, którzy nie wyewoluowali dostatecznie, aby sobie sprawę, że ta informacja nie była zabawką służenia sobie i tak przez egoistyczne wykorzystywanie wiedzy zaczęli to, co jest teraz nazywane „czarną magią”.

Było w czasach starożytnych i nadal jest kilka bardzo rezonujących świątyń uzdrawiania gdzie wyewoluowani uzdrowiciele używają energii, światła, olejów, kolorów i dźwięków, aby dostroić indywidualne pola energii, które mogą być w dysonansie.

To jest piękna i święta praca wykonywana przez świadome i wysoce rezonujące istoty dla osób szukających pomocy w ten sposób.
Wielu z nich nadal robi to święte dzieło przez stare i nowe sposoby uzdrawiania, które stają się energetycznie wyższe, gdy „uzdrowiciel” się rozwija.

Meritum jest to, że przychodzi czas, w ewolucyjnej podróży każdego, (nauczyciela i ucznia), kiedy przesunięcie przychodzi do uświadomienia sobie jedności.

To może przyjść w jednej chwili po wielu wcieleniach duchowego poszukiwania, lub może to być powolny i stopniowy proces.
Jest to wzniesienie, osiągnięcie tego stanu świadomości, w który zdajesz sobie sprawę, że wszystko rzeczywiste jest doskonałe i utrzymywane w miejscu przez Boskie prawa i że JEDNOŚĆ zawsze manifestuje się jako …
To, Co „widzisz jest tym, to co masz”, jak to się mówi … Twój stan świadomość interpretuje dla Ciebie, boskie idee zawarte w JEDNOŚCI.

Jeśli narzędzia i książki z metafizyki nie współbrzmią z wami zaufajcie temu.

Oznacza to, że wchodzicie w stan świadomości, w którym będziecie mogli uzyskać informacje, wskazówki i kierowanie od wewnątrz, a nie od osób lub narzędzi, które pomogły wam w przeszłości.
Medytacja jest narzędziem, które pomaga połączyć Was do wyższej jaźni i byłoby warto ją utrzymać, dopóki w pełni nie doświadczacie rzeczywistości siebie.
To jest ukończenie szkoły, drodzy absolwenci.
Zaufanie, honor, i akceptacja tego, jako prawdy.
Uwalnianie przestarzałych narzędzi może być trudnym krokiem dla tych, którzy mogą mieć przywiązania ego, do ich wykorzystania, którzy budowali swoją tożsamość na nauczaniu pewnych technik lub pomysłów, ale nadszedł czas, aby wszyscy podjęli duchowe nauki na nowych i wyższych poziomach interpretacji, które nie pozostawią tych osób bez celu lub działania, ale objawią się nowymi działaniami, do nauczania i praktykowania.

Przesuńcie się w głąb swojej świadomości jeśli chodzi o przydatność narzędzi.

Korzystanie z narzędzi, w tym instrukcji medytacji mówiących, że musisz siedzieć w ten sposób, śpiewać, zapalić świeczkę, mieć prosty kręgosłup, nogi na podłodze itp, których uczono bo pomagały studentom w przeniesieniu się do wyższego wymiaru energii. Większość z nich jest teraz w tej wyższej energii i nie są im już potrzebne narzędzia, które pomagały, kiedy nie byliście.

Struktury utworzone z dawnych wierzeń kruszą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gdyż energii potrzebnej do ich utrzymania już nie ma. Fizycznie, emocjonalnie i mentalnie ludzki ‚”Domek z kart” upada. Nie bójcie się tego, kiedy to nastąpi, moi drodzy , to jest tym, o co prosiliście, tęskniliście i czekaliście przez -życie po życiu.

Zaufaj, zaufaj, zaufaj swoim wewnętrznym wytycznym.

Wszystko jest dobrze i wszystko przebiega zgodnie z tym co jest potrzebne dla każdego, mimo że może nie wydawać się, w ten sposób dla nie przebudzonego oka.
Jesteśmy Grupą Arkturian 10.02.13
źródło:kochanzdrowieblogspot.pl

Previous Older Entries