Arkturianie: O Jedności, Miłości, Zrozumieniu i Zmianach

 

 

 

Channeler: Marilyn Raffaele
11 maja 2014
http://www.onenessofall.com/newest.html

Pozdrowienia Drodzy,

Po raz kolejny przychodzimy, aby prowadzić was w jakikolwiek sposób możemy, ale musicie pamiętać, że oświecenie jest waszą misją, podróżą i waszym wyborem. Są jeszcze tacy, którzy decydują się nic nie robić, w oczekiwaniu na Zbawiciela w postaci człowieka, książki, narzędzia, zdarzenia, lub Galaktyki. Odzwierciedla to stary system wierzeń – oddzielenia od Źródła i potrzebę czegoś poza siebie, aby być „zbawionym”.

Wasz Zbawiciel jest w was, kochani – zawsze był i zawsze będzie – to jest to, co już macie. Wasz Zbawiciel odpoczywa cicho wewnątrz, czekając na rozpoznanie życie po życiu przez dobre i nie tak dobre doświadczenia życia przeżywanego w dualności i separacji.

Przychodzi moment w podróży duchowej każdego człowieka, gdy jest on w końcu dostatecznie wyewoluowany do uznania i przyjęcia prawdy o sobie. Kwestie życia, które wydawały ważne wtedy zaczynają znikać w nicości, czym są one i osoba nie czuje indywidualnej potrzeby, aby patrzeć poza siebie. Zaczyna szukać wewnątrz swojej własnej Boskiej istoty poradnictwa i odkrywa, że jest ona tym, czego ona szukała – przez długo ukrytym sekretem, drodzy.

Grupa Arkturian chce mówić o Miłości jako istocie duchowego wzrostu. Miłość jest zrozumieniem i działaniami, które płyną z osiągniętej świadomości JEDNOŚCI, w której istnieje wszystko i wszyscy. W trzeciowymiarowym systemie wierzeń dualności i separacji, Miłość ( Jedność ) jest zawsze interpretowana w sposób osobisty w zależności od indywidualnego stanu świadomości – energetyczne łącza Jedności między ludźmi są więc czasami dobre, a czasem złe. Miłość jest Powszechną Jednością wszystkiego w ramach Wszechobecnej Boskiej Świadomości zawsze wyrażającej się w nieskończonej ilości form i odmian.

Gdy Jedności budzi się u osoby, zaczyna pojawiać się na zewnątrz, jak pokój, radość, zrozumienie i współpraca, te cechy, które czynią życie przyjemnym – działaniami wielu w JEDNOŚCI. Obserwując wasz świat walki i wojny, wiecie, że to, co widzicie jest przejawem powszechnej bezosobowej, powszechnego dualizmu / separacji – świadomości która nie ma prawa do posiadania Boskiego prawa utrzymania jej w jakimkolwiek miejscu.

Iluzją jest, jak świat był widziany i interpretowany. Ziemia ( Gaja ), nie jest iluzją, jak wielu myśli, ale jest żyjącą duszą. Wszystko, co możecie zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć, czy powąchać jest materialną interpretacją jej duchowej rzeczywistości. Możecie powiedzieć ; ” Czy wojna jest duchową rzeczywistością?” Wojna jest zewnętrzną manifestacją świadomości separacji, co zmienia się, gdy coraz więcej budzi się w zrozumieniu Jedności.

Światło duchowe przebudzonego świata przynosi na powierzchnię i oświetlenia wiele tego, co dotychczas było trzymane w cieniu. Może się wydawać, że osobiście i w świecie rzeczy są gorsze, ale wszystko, co jest stare i skończone jest eksponowane przez Światło, drodzy, aby to mogło to być rozliczone i uwolnione.

Zmieniacie świadomość świata po prostu przez życie, ruch, i mając swój byt w prawdzie tego, kim naprawdę jesteście. Gdy indywidualna i globalna Świadomość Jedności (Miłość) wzrasta, automatycznie przekształca pozory niezgody we współpracę i pokój, czy to w stosunkach rodzinnych, czy w świecie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wasza jedność z Boską Świadomością stanowi waszą Jedność z kompletnością – waszym dobrem. Może to przejawiać na zewnątrz jako zamknięcia tych rzeczy, z którymi już nie rezonujecie – ludźmi, stylem życia, lub działań. Wszystko, co nie rezonuje z waszą energią może przestać być częścią waszego życia, ponieważ nie reprezentuje kompletności dla was. Dlatego zachęcamy, aby nie próbować trzymać się wszystkiego, co jest skończone, bez względu na to, jak dobrze mogło to wam służyć w przeszłości. Wszystko przesuwa się w nowe miejsca energii i oświecenia, co z kolei będzie manifestować się na zewnątrz w nowych formach. Bądźcie przygotowani na zmiany, bo ewolucja zawsze będzie się objawiać zmianami.

Gdy widzicie i współdziałacie ze wszystkimi innymi formami życia, współdziałacie ze sobą bo jest tylko Jedno, Jedno, Jedno, a więc to, co robicie dla innego, mówicie do drugiego, dajecie innym, robicie dla siebie, widzicie? To jest pochodzenie Karmy i to jest, jak to działa, do czasu, gdy jednostka jest w stanie poruszać się w bardziej wyewoluowanym stanie świadomości, w którym już nie potrzebuje trudnych i bolesnych lekcji karmy lecz jest w stanie się nauczyć od wewnątrz.

Ta wiadomość Jedności była dawana przez mistrzów w całym czasie, ale zawsze była tracona w wyniku błędnej interpretacji nieoświeconych naśladowców, którzy uczyli innych ich ograniczonych i mniej wyewoluowanych koncepcji oryginalnej wiadomości. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu „świętych wojnach” w całej historii i nawet teraz.

Ilekroć czyste nauki są organizowane, głębsze prawdy są zawsze tracone w wyniku działania tych, którzy się dołączają i zaczynają przedstawiać swoje własne koncepcje oryginalnych nauk. Przekonanie, że ktoś potrzebuje kogoś, jakiejś organizacji lub innego narzędzia, aby wzrastać duchowo jest fałszywe i przestarzałe i będzie was blokowało w separacji. Wasz kościół jest w was, Kochani.

Jedność ( Miłość ) jest prawem, rzeczywistością i prawdą, ale to zrozumienie może spowodować zamieszanie dla tych, którym jest wygodnie w ich ustanowionym systemie wierzeń. Prawda może być akceptowane i żyć, czy nie, ale sama prawda się nie zmienia. Istnieje wielu duchowo gotowych, żyjących w oporze – którzy muszą iść do przodu w przykry sposób dostając „przebudzenie”. Inni nagle „łapią to”, którzy przygotowali się w innych wcieleniach. Są też tacy, którzy byli w pełni obudzeni w innych wcieleniach, a teraz wybrali się na Ziemię, aby pomóc światu w przebudzeniu.

Jest to czas wielkich zmian dla wszystkich. Każdy człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, czuje fizycznie, emocjonalnie i mentalnie intensywne energie wylewane na Ziemię i przynoszące ze sobą uwolnienie wszystkiego, że jest skończone, osobiście i globalnie. Nowe, wyższe energie Światła zmuszają wielu do przemyślenia swoich przekonań, a niektórzy bez zrozumienia tego, co się dzieje są kuszeni do paniki.

Możecie pomóc tym kuszonym paniką i strachem otworzyć się na większy obraz – nie to, że staniecie się „misjonarzami”, ale że po prostu rzucicie nasiona prawdy tym, co mogą przyjąć. Nigdy nie wymuszajcie głębszych prawd na innych, myśląc, że pomagacie im, bo mogą jeszcze nie być gotowi, a wasze działania mogą łatwo stać się ćwiczeniami osobistego ego –błędem, który wielu popełniło w przeszłości i nadal to robią.

Obserwując wysiłki tych, którzy chcieliby zachować świat braków, chaosu i wojny, wiedzcie, że nie ma prawa do wspomagania lub utrzymywania tych przejawów, że wszyscy są w i z Jedności, chociaż nei wiedzą o tym. Jak często modlicie się za swoich wrogów, Kochani, czy też modlicie się tylko za „ofiary” ?

Istnieje tylko JEDNOŚĆ i ta świadomość jest Miłością i sekretem życia, którego szukaliście tak długo, życie po życiu, symbolizowane jako poszukiwanie Świętego Graala. Teraz jesteście gotowi, aby zrozumieć i żyć tą Boską tajemnicą, a tym samym zobaczycie zmiany, których pragniecie.

Bądźcie Światłem, bądźcie Drogą, bądźcie Prawdą -rzeczywistością, która dotyczy nie tylko jednego człowieka z przed 2000 lat temu.

W ten sposób świat się obudzi.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com

Reklamy

Arkturianie – Uwalnianie, wybaczanie, rezonans.

 

 

Channeler: Marilyn Raffaele,
30 czerwca 2013 r.,
http://www.onenessofall.com/newest.html

Pozdrawiamy raz jeszcze, Drodzy,

Obserwujemy jak się wyrywacie mając więcej i więcej światła, jak budzicie się do prawdy i zaczynacie nią żyć w waszym codziennym życiu. Nie obserwujemy żadnej reakcji na wiele problemów, które wcześniej musiałyby was zdenerwować – zaczynacie doświadczać braku rezonansu ze wszystkim, co jesteście gotowi zostawić za sobą.

Wszystko jest energią, i kiedy twój związek z czymś lub kimś pracuje, to oznacza, że jesteś wibrujący na tym samym poziomie. Gdy poziom energii jednostki zmienia się, często już nie rezonuje z tymi samymi ludźmi, żywnością, rozrywką, wiadomościami, itd. i nie jest już w tej samej „fali”, że tak powiemy. Duchowy wzrost jest procesem rozwoju spod gęstych i ciężkich energii separacji i świadomości dualizmu i do wyższych, lżejszych częstotliwości prawdy.

Niektórzy, w niewiedzy, tego, co się dzieje, walczą o przywrócenie tego, z czym już nie rezonują, myśląc, że musi być problem wewnątrz powodujący, że oni już nie cieszą się lub nie wierzą tak jak kiedyś. To nie jest problem, ale zakończenie nauki, drodzy, i po prostu odzwierciedla przesunięcie energii z tego, do czego jesteście przyzwyczajeni (koncepcje i przekonania 3D) do tego, co jest teraz przebudzeniem (prawda, kim i czym jesteście).

To jest tym, o co prosiliście, drodzy, więc nie bójcie się puścić wszystko i wszystkich, to, co już nie rezonuje z wami, bez względu na to, jak bardzo to było częścią waszego życia do tej pory.

Słyszymy wielu mówi, „Co, moje małżeństwo, moja rodzina, po prostu pozwolić im odejść” Nie, puszczanie (uwalnianie) oznacza puszczanie swoich pojęć o tych rzeczach. Oznacza to, świadomy wybór, aby usunąć wszelkie przewody energetyczne, które wciąż trzymają was w niewoli koncepcji, osób, miejsc i sytuacji – to jest duchowa świadomość, a potem żyć z tej świadomości.

To może lub nie doprowadzić do zakończenia niektórych relacji, ponieważ świadomość niesie ze sobą poczucie oderwania, nawet w obrębie jednej rodziny. Problemy, które wydawały się bardzo ważne po prostu już nie rezonują, i to jest często trudne do zaakceptowania dla tych, którzy zawsze znali was w pewien sposób.

Kiedy nie ma już złości lub problemów związanych z ego w odniesieniu do jakiejś osoby lub sytuacji, ale po prostu zrozumienie, że cała sprawa jest już stara i została zakończona przez prawdę i miłość, to bez względu na wszystko można puścić i pozostawić.

Jednak, gdy jesteście wciąż uwikłani i cierpicie z powodu ludzkich pojęć i przekonań na temat sytuacji i po prostu szukacie ucieczki przez „puszczanie”, lekcja będzie się powtarzać, niezależnie od tego, gdzie osoba może uciec. Lekcje po prostu unikane, muszą być nauczane ponownie i ponownie, aż do rozwiązania w powyższy sposób.

Bolesne sytuacje życiowe wskazują, u duchowego ucznia potrzebę i gotowość do głębszej pracy – poszukania wewnątrz, aby odkryć duchową lekcję prezentowaną jako sytuacja. Potem z kolei musi nastąpić integracja i praktyka, czy prawda została nauczona i towarzyszy jej przebaczenie sobie i innym.

Kiedy znajdziecie się w trudnych sytuacjach, nauczcie się iść do wewnątrz i zapytać, „w co ja wierzę, co jest przyczyną, że czuję się w ten sposób? W świetle prawdy Ja wiem, czy to prawda? „W ten sposób można odkryć, z jakimi starymi koncepcjami i przekonaniami jesteście jeszcze w rezonansie, i gdy zaczniecie pozwalać tym przekonaniom odchodzić i żyć z prawdą okaże się, że zewnętrzne doświadczenia zaczną manifestować się odpowiednio.

Jest „wiedza”, gdy coś jest zakończone i nadszedł czas, aby przejść dalej – wiedza, która płynie z wewnątrz jako pierwsze intuicyjne poczucie, która cicho przewodzi i uczy – Zaufajcie tej wiedzy, bo ona pochodzi z prawdziwego Ciebie. Każdy człowiek ma tę zdolność, ten wewnętrzny głos, ale wolna wola pozwala wszystkim na wybór słuchać, albo nie.

Światło wyżej wymiarowych energii przynosi wszystkie stare i nadal niedokończone sprawy, na które należy spojrzeć i zobaczyć je w nowym świetle, a to często rodzi potrzebę przebaczenia sobie jak i innym. Wiele nierozwiązanych kwestii wynika z poprzednich wcieleń, w którym traumatyczne wydarzenia miały miejsce i nadal są przenoszone w waszym polu energetycznym.

Wszyscy chcący się rozwijać teraz czyszczą te energie i to oczyszczanie będzie miało różnorodne formy ekspresji w zależności od osoby. Niektórzy rzeczywiście ponownie doświadczają sytuacji lub mają kłucia lub bóle, które nie mogą być zidentyfikowane. Niektórzy przypominają sobie wydarzenie, które miało miejsce lata temu w tym życiu i zaczynają przeżywać wszystkie towarzyszące temu złości czy frustracje. U wielu występują intensywne emocje, często płacze i śmiech w tym samym czasie. To wszystko jest częścią oczyszczania, otwarcia i integracji nowych energii przychodzących w tym czasie.

Nie kochanie siebie jest linią dna większości z problemów. Nie byliście uczeni, kim naprawdę jesteście. Wszyscy starali się doświadczyć miłości (bo to jest tym, czym jesteście), więc w nieświadomości rozumienia tego ludzie próbują naśladować bogatych i sławnych, którzy wydają się mieć to wszystko.

Inni mogą spędzić całe swoje życie szukając urzeczywistnienia tych rzeczy uważanych za przynoszące szczęście i akceptację (miłość) – odzież, ciało, posiadłości, partnerzy, edukacja, stanowiska, itd., itp. Ci nieświadomi te są podatni na każdą fałszywą koncepcję przedstawioną przez świat określony obecną ‚zdolnością kochania’ i sukcesu w wyniku posiadania więcej, więcej, więcej. Nigdy nie pozwólcie sobie być zatwierdzanym przez nikogo i nic na zewnątrz was. Cała prawda, odpowiedzi, i Miłość leżą wewnątrz tego, kim i czym jesteście.

Uwalnianie jest powodem, dla którego widzicie puste kościoły i protesty na całym świecie. To dlatego tak wielu zaczyna kwestionować status quo, i tak wiele osób przeżywa głębokie niezadowolenie z życia. Trzeciowymiarowe pojęcia i przekonania są jak historie w książce bajek, które jako dziecko uważałeś, że były prawdziwe. Jako duchowo dorośli uczycie się usiąść i powiedzieć, „Dobrze, to ciekawa historia” widząc poprzez okazanie się i zauważenie, że niebo nie spadło, kiedy zrobiliście to inaczej niż zawsze robiliście.

Uwolnijcie winy z powodu działań podejmowanych w przeszłości, bo jest to ważne, aby uświadomić sobie, że każdy czyn, każde słowo i każda myśl była uważana za odpowiednie w danym czasie. Każdy działał w jego najwyższym poczuciu prawa stosownie do jego stanu świadomości i to świadczy, gdzie byliście wewnątrz podczas wykonywania tych czynności.

To nie znaczy, że każde z egoistycznych działań ze swojej strony i innych ma być usprawiedliwione, ale to znaczy, że w nieobudzonym (nieświadomym) stanie dużo zostało powiedziane i zrobione, co może powodować ból i żal później, po indywidualnym przebudzeniu.

Doświadczenie ogromnego poczucia winy, a nawet wstrętu do siebie za podjęte działania lub wypowiedziane słowa w przeszłości po prostu muszą być postrzegane przez świadomość, że to było wtedy, kim byłeś wtedy, ale już nie jesteś. Tylko wtedy, gdy dana osoba miałaby podjąć te same przerośnięte działania teraz, po osiągnięciu głębszej świadomości, takie działania będą szybko odbite.
Duchowo-obudzona osoba musi żyć z jej najwyższego stanu świadomości, gdyż kontynuowanie nadal wiary i życie w sposób, dualności i separacji po tym, gdy ktoś jest świadomy prawdy przyniesie „przebudzenie” – zwykle nie przyjemne.

Nauczcie się żyć swoją prawdą, drodzy – żyć, wiedzieć, myśleć nią w każdej chwili. Zacznijcie rozpoznawać kiedy ślizgacie się do starych nawyków i poświęćcie chwilę na zrównoważenie się. Możecie biegać do łazienki, gdy czujecie, że pogrążacie się w iluzji i po prostu poświęć chwilę na odpoczynek wewnątrz i wiedz;. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.Gdy odpoczywacie w tej świadomości, medytowaliście i przywróciliście wasze świadome Połączenie z Jaźnią.
Od teraz to dotyczy świadomego chodzenia, a nie tylko gadania, żeby mówić.

Wysyłamy Miłość i Światło dla wszystkich.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło:http://2012allabout.blogspot.com/

Wiadomość od Arkturian: Powrót

ourascension
Drodzy Wznoszący się, gdy kontynuujecie swój proces powrotu do waszego Wielowymiarowego JA, będziecie uwalniać takie elementy siebie samych, które nie są już wam potrzebne.
Na przykład jako dziecko potrzebowaliście, aby ktoś z zewnątrz mówił wam, co macie robić. Jednak teraz, gdy jesteście dorośli, umiecie słuchać swojego własnego wewnętrznego głosu.
Ponieważ powracacie teraz do swojego Wielowymiarowego JA, wybory i działania waszego ego nie są już dłużej niezbędne czy też przyjemne. Dlatego będziecie skupiać coraz więcej swej uwagi i intencji na tym JA, do którego powracacie. Ta zmiana  sposobu zogniskowania uwagi tak dalece poszerza waszą świadomość, że zaczynacie sobie przypominać swój wrodzony wielowymiarowy sposób myślenia i poszerzonego postrzegania.
W trakcie tej przemiany głosik waszego Boskiego Dziecka woła do was: “Zabierz mnie ze sobą”. Przypominamy wam, abyście powitali swe Boskie Dziecko i uświadomili sobie, że ono zawsze istniało w waszym Wysokim Sercu. Wasze Boskie Dziecko stało się tym, z kim się utożsamiliście, kogo rozpoznaliście jako samych siebie zanim rozpoczęliście proces wznoszenia się. Teraz to “Dziecko” może poprowadzić was do waszej JAŹNI.
Wasze Boskie Dziecko reprezentuje wasze pierwsze osiem komórek, które przechowywane są w ATMIE Troistego Płomienia waszego Wysokiego Serca. W tych ośmiu pierwszych komórkach znajduje się wszystko, czego nauczyliście się w swych wielu wcieleniach na fizycznej Ziemi. Te osiem komórek zawiera również wzory życia, w trakcie których dokonaliście wzniesienia (powróciliście do swej JAŹNI) w innych wcieleniach.
Kiedy umieraliście, powracaliście do Koła Życia i Śmierci w aurze czwartego wymiaru planety Ziemi. Z drugiej strony, kiedy wznosiliście się, powracaliście do swojego Ciała Świetlnego w piątym wymiarze. To właśnie wasze Ciało Świetlne niesie was przez Wielką Pustkę pomiędzy czwartym wymiarem a wyższymi światami wymiaru piątego i kolejnych.
W tej erze planetarnej transformacji wiele wznoszących się istot będzie rozpoznawać i uznawać w sobie istnienie Boskiego Dziecka, które pamięta wszystkie swe poprzednie wzniesienia. Coraz więcej wznoszących się istot decyduje się połączyć ze światem progu piątego wymiaru, chociaż mogliby wejść w rzeczywistości wyższych wymiarów. Dokonują oni tego wyboru po to, by wziąć udział i pomóc w tworzeniu Nowej Ziemi, co jest wielkim zaszczytem.
Pamiętajcie proszę, że w każdej wersji piątego wymiaru i następnych czas nie istnieje. Powracacie zatem do rzeczywistości, która zawsze istniała, a równocześnie jest w procesie stwarzania. W rzeczy samej kiedykolwiek podróżujecie międzywymiarowo, wchodzicie w nową rzeczywistość dzięki przestrojeniu swej świadomości i dostosowaniu jej do rezonansu danego świata. I gdy wtedy stapiacie swą wielką wielowymiarową esencję z tym światem, resetuje ona całą tę rzeczywistość. Ten reset stwarza nowe opcje i możliwości, które nie istniały przed waszym wejściem tam.
W ten sposób wasze wkroczenie w daną rzeczywistość, która istniała poza czasem, jest przez waszą obecność ponownie stwarzane. Czy widzicie, drodzy Wznoszący się, jak wielką macie w sobie moc? Dar, jaki wniosła wasza esencja, ma zdolność przemienienia całego sposobu życia. Tak naprawdę nawet w waszym uzależnionym od czasu ziemskim pojeździe/naczyniu wpływacie na Zbiorową i Planetarną Świadomość Ziemi każdym swoim wydechem. I odwrotnie, Zbiorowa i Planetarna Świadomość Ziemi są pod wpływem każdego waszego wydechu.(1)
Wasz oddech ma wielką moc. Wasz pierwszy oddech w momencie narodzin oznacza, że żyjecie (jesteście zalogowani do Gry 3W), a wasz ostatni oddech oznacza, że nie żyjecie (wylogowujecie się z Gry 3W). Innymi słowy, Duchowa Esencja waszego oddechu wchodzi w waszą formę przy narodzinach i opuszcza waszą formę w chwili śmierci. Jednakże, ponieważ jesteście swoją duchową esencją, nie rodzicie się i nie umieracie.
To wasza forma rodzi się i umiera. Pamiętajcie, że aby wejść w rzeczywistość opartą na formach, musicie najpierw stworzyć ciało, oparte na molekularnym rezonansie i konfiguracji tej rzeczywistości. I kiedy wasze ciało jest w pełni ukształtowane, wasz Duch wchodzi w tę formę.
Nowa Ziemia współbrzmi z progiem piątego wymiaru po Wielkiej Pustce pomiędzy niższymi światami – w których posiadanie formy oznacza, że żyjecie – oraz wyższymi światami, w których posiadanie formy jest wyborem. W przygotowaniu do waszej podróży przez tę Pustkę wasza fizyczna forma przechodzi proces transmutacji w Ciało Świetlne, które poniesie was przez tę Pustkę.
Jednakże ponieważ planeta Ziemia również się wznosi, kiedy wasza forma przekształca się w wyższą częstotliwość, to samo dzieje się z całą waszą rzeczywistością. Dlatego zarazem ludzie, jak i planeta, równocześnie rekalibrują i dostrajają swą formę do coraz to wyższych częstotliwości. Ponieważ wasza cielesna forma składa się z elementów rzeczywistości, której doświadczacie, kiedy wasza rzeczywistość ulega transmutacji w wyższe częstotliwości, musicie dopasować się do tej zmiany częstotliwości, aby pozostać w tej rzeczywistości.
Dlatego wasza świadomość nieustannie dostraja się do coraz to wyższych częstotliwości światła, i wasze ciało również musi się do tego dostroić. Gdy wasz stan świadomości staje się o wiele wyższy niż wasze ciało, wtedy “umieracie”, gdyż wasza świadomość ma wtedy rezonans, którego nie da się zawrzeć w naczyniu o niższej częstotliwości.
Wasze fizyczne ziemskie naczynie składa się z żywiołów trzeciego wymiaru: ziemi, powietrza, ognia, wody i eteru. Żywioły te (jako elementale)(2) przekształcają się w swoją wersję 4W:
* Elementale Ziemi nazywane są Krasnoludkami
* Elementale Powietrza nazywane są Sylfami
* Elementale Ognia nazywane są Salamandrami
* Elementale Wody nazywane są Rusałkami (Ondynami)
* zaś Elementale Eteru reprezentują wtopienie się ducha w materię
Elementale 4W niosą w sobie oddech Gai i rozdzielają wśród was Jej esencję poprzez wasz wdech. Z każdym waszym wdechem Elementale dostarczają wyższej częstotliwości czwartego wymiaru Ziemi:
* Elementale Ziemi – do waszego ciała
* Elementale Powietrza – do waszego oddechu
* Elementale Ognia – do waszego układu nerwowego
* Elementale Wody – do waszej krwi i płynu rdzeniowego
* Elementale Eteru – do waszej aury
Wasze ziemskie naczynie musi się następnie zaadaptować do tych częstotliwości energii. Często to dostosowanie zaczyna się za sprawą uwolnienia części tego ja, które udawaliście. Kiedy już uwolnicie te swoje aspekty, których rezonans stał się zbyt niski dla waszej przekształcającej się formy, będziecie w stanie wydychać waszą wyższą częstotliwość oddechu do świata Gai. Odtąd będziecie dzielić się swoją przemianą z Gają, tak samo jak Ona dzieli się swą przemianą z wami.
W ten sposób:
* Wasze przekształcające się ciało (żywioł Ziemi) dostraja się do przekształcającego się ciała Gai
* Wasz przekształcający się oddech (żywioł Powietrza) dostraja się do przekształcającej się atmosfery Gai
* Wasz przekształcający się układ nerwowy (żywioł Ognia) dostraja się do przekształcających się układów nerwowych innych istot stanowiących życie na Gai
* Przekształcające się płyny waszego ciała (żywioł Wody) dostrajają się do wyższych częstotliwości wód Gai
* Gdy wasza aura transmutuje się z postaci Eterycznej (4W) w Duchową (5W), wasza osobowa świadomość dostraja się do świadomości planety, która transmutuje się z poziomu 3 i 4W do 5W.
Fizyczną reprezentacją Gai jest 3 i 4-wymiarowa Ziemia, zaś reprezentacją Gai w 5W jest Nowa Ziemia. Kiedy wy, istoty wznoszące się, łączycie swą osobową świadomość z planetarną świadomością Gai i wszystkich jej mieszkańców, w wielkim stopniu przyczyniacie się do planetarnego wzniesienia.
Równocześnie wielka część wznoszącego się ciała Gai przyczynia się do waszego osobistego wzniesienia. Dodatkową korzyścią dla was jest spokojne przejście na Nową Ziemię, gdyż jesteście otoczeni i chronieni przez całą wznoszącą się planetę.
Wyzwanie związane z tą konfiguracją wzniesienia (gdyż istnieje wiele jego wersji) polega na tym, że łatwo wam popaść w wątpliwości, czy w ogóle się wznosicie, gdyż nic nie zostawiacie za sobą. Gdybyście się wznosili poza planetą, bylibyście odłączeni od tej rzeczywistości i mielibyście poczucie, że opuszczacie Ziemię. Wtedy otrzymalibyście fizyczny dowód waszego wzniesienia.
Jednakże poleganie na fizycznych dowodach nie jest zgodne z samym wzniesieniem. Zamiast tego najlepiej pozbyć się tej potrzeby waszego ego, chęci otrzymania dowodu, i zaufać waszej wewnętrznej wiedzy, że – ponieważ wy i Gaja jesteście JEDNOŚCIĄ – wznosicie się razem.
I w ten sposób POWRÓT obejmuje zarówno was, jak i planetę.
Przekazała Suzanne Lie, 5 marca 2013
Przetłumaczyła wika
(1) Tak było w oryginale, ale jak “odwrotnie”, to powinno być zapewne, że Świadomość Planetarna wpływa równocześnie i na nas, co jest zgodne z dalszym ciągiem tego tekstu
(2) Elementale – duchy żywiołów – istoty, których rozwój świadomości odbywa się poprzez rozwój formy  {przyp.tłum.}

Arkturiańska Geometria

Techniki – Arkturiańska Geometria

Witam wszystkich!
Na stronie http://love2ascend.com/geometry/ już jakiś czas temu pojawiła się seria obrazów i intencji medytacji zainspirowanych przez Arkturian. Obecnie te obrazy są prezentowane w ulepszonej formie, dlatego polecam korzystanie z linków do orgyginalnej strony – będzie ciemne tło i możliwość ustawienia wielkości obrazu.
Muszę przyznać, że artysta włożył, mimo wszystko, olbrzymią ilość pracy, aby te obrazy wykonać.
Może nie służą on dokładnie do medytacji, ale  mogą służyć do „sterowanej” medytacji, albo „na temat” z pomocą przywołanych intencji medytacyjnych, choć w/g mnie nie jest to „czystą” medytacją.
Tak, czy owak założeniem jest podnoszenie wibracji świadomości oglądającego do wyższego poziomu, ale w „specjalizowanych” zakresach.
Nigdzie nie podano ile czasu zalecają się na tym skupiać, ale w którymś przypadku stwierdzają, że działa w sekundach więc myślę, że odpowiednim okresem czasu spędzonym nad obrazem są pojedyncze minuty.
Oczywiście jest to technika, ale uważam, że dla niektórych może być pomocna i efektywna, dlatego zdecydowałem się to przetłumaczyć i zamieścić. Miłego oglądania.

Święta Geometria

Arkturiańska Geometria

Jesteśmy Arkturianami z 6-cio wymiarowej świadomości. Przekazujemy Wam znaczenie i świadomość, którą te symbole graficzne mogą wywołać w samopoczuciu oglądających. Każdy jest kodowany określonym wzorem, który zestraja się z określoną częstotliwością, która jest zakodowana w potencjale każdego człowieka.

Oglądając te obrazy, i recytując intencję medytacji (afirmacja), można włączyć te częstotliwości w sobie. Obrazy te mogą być używane jako narzędzia do obudzenia całego siebie do wyższego poziomu świadomości lub zainspirować wstąpienie do bardziej świadomego stanu rzeczy. Wszystkie aspekty obrazu, kolor, kształty, rozmiary figur, pozycjonowanie i ilość każdego kształtu w całym obrazie ma odniesienie do matrycy Ziemi i człowieka w jej sferze.
.
Indeks

Abundance – Obfitość
Alignment – Dostrojenie, Dopasowanie
Arcturus – Arcturus
Bliss – Błogość
Divine Awakening – Przebudzenie Boskości
DNA Activation – Aktywacja DNA
Focus – Skupienie
Forgiveness – Przebaczenie
Fourth Dimension – Czwarty Wymiar
Inner Knowing – Wewnętrzna Wiedza
Interconnectivity – łączność
Integration – Integracja
Interdimensional Travel – Podróż Międzywymiarowa
Karmic Balance – Zrównoważenie Karmy
Life Force – Siła Życiowa
Manifestation – Manifestacja
Mental Mastery – Mistrzostwo Umysłowe
Repatterning – Ponowne Modelowanie
Stamina – Wytrzymałość
Star Gate – Gwiezdne Wrota
Soul Purpose – Cel Duszy
Telekinesis – Telekineza
Telepathy – Telepatia
Teleportation – Teleportacja
Tranquility – Cisza, Spokój
Transformation – Transformacja
Unity – Jedność

Kliknięcie na obrazek otworzy go na czarnym tle, a następnie można użyć zoomu (Ctrl + kółko myszy)

Poniższe obrazy zostały stworzone przez John Paul Polk z wiadomościami Arcturian i medytacjami channelowanymi przez Jill Mara

Manifestacja

Obrazek

Manifestacja
Siła kreacji w trzeciowymiarowej sferze jet budzona przez ten obraz. Aktywuje zdolność do manifestowania pragnienia w waszym świecie. To zwiększa zdolności twórcze i motywację aby koncepcje przyjęły konkretne formy.

Intencja Medytacji
Pragnienia mojej duszy manifestują się w mojej rzeczywistości.

Ponowne Modelowanie

Obrazek
http://love2ascend.files.wordpress.com/ … erning.jpg

Ponowne Modelowanie
Przeglądanie tej formacji pozwala na dostęp do starych wzorców i zmiany ih w coś nowego. Użyj tego narzędzia, gdy jesteś gotowy do rezygnacji z negatywnych zachowań lub przekształcić je w pozytywne jakości. Obraz ten pozwala na zmianę twojej podświadomości nawyków i reakcji. To pozwala na ponowne modelowanie myślenia i działań automatycznych. Użyj tego, gdy jesteś gotowy do trwałej zmiany. Najlepiej jest stosować dla konkretnego wzoru, który chcesz przekształcić.

Intencja Medytacji
Nie jestem już pod kontrolą tego podświadomego pragnienia. Ponownie Modeluję to stare zachowanie w kierunku bardziej korzystnego.

Cel Duszy

Obrazek
http://love2ascend.files.wordpress.com/ … urpose.jpg

Cel Duszy
Każdy człowiek przychodzi we wcielenie z celem, który zamierza wypełnić. Formacja ta uaktywnia wewnętrzną wiedzę o tym celu i pozwala zobaczyć znaki, które doprowadzą do najwyższej zamierzonego przeznaczenia na każdy dzień.

Intencja Medytacji
Cel mojej duszy jest mi objawiany codziennie i działam na podstawie tej misji.

 a i blueray21 też włożył w to tłumaczenie dużo serca ..dzięki . 

Arcturianie o Energii

https://ninhursag2012.files.wordpress.com/2013/03/arkturianie.jpg

 

Pozdrowienia drodzy.

Powracamy do zachęcania i doradzamy w zakresie bieżącego stanu, w którym wielu z was znalazło. Istnieją ogromne zmiany, jakie zaszły w fizycznym, emocjonalnym i mentalnym ciałach każdego człowieka, który ewoluują.
Stare energie z niepamiętnych czasów, które były i nadal są przechowywane w pamięci komórkowej są uwalniane.
Proces ten zużywa dużo energii, często zostawiając uczucie wyczerpania i zastanawiacie się czy jest to problem fizyczny. Honorujcie ten proces – w dniu, kiedy czujesz się wyczerpany, połóż się i po prostu odpocznij, jeśli możesz. Spróbuj pracować mniej fizyczne, jeśli musisz być w swojej pracy. To wyczerpanie minie i często zmienia się z dnia na dzień.

Jest to również czas, kiedy wielu ma uczucie lęku, zmieszana i zaniepokojenia, jaki ich następny krok będzie. Nie należy próbować tego rozgryźć. Byliście szkoleni do planowania i wykorzystania umysłu do rozwiązania każdej sytuacji. To nie jest sposób, w jaki ma być w przyszłości. Uczycie się odpuścić potrzebę wiedzenia wszystkiego, a zamiast tego, słuchania, ufania swojej coraz bardziej potężnej intuicji, jednocześnie nie próbując rozwiązać wszystko umysłem. Umysł w najczystszym poczuciu jest aleją świadomości. Jeśli wybrałeś wzniesienie i pracujesz dla zrozumienia głębszych prawd, to wszystko przebiega zgodnie z planem, bez względu na to, że się wydaje, że nic się nie dzieje. Nie musisz dokładnie wiedzieć, co nadchodzi dla świata i dla ciebie osobiście, bo cały czas się rozwijasz. Twoim zadaniem jest umożliwić to pozostając zrównoważonym w prawdzie poprzez medytację i praktyki, a nie przez energetyczne zaangażowanie w negatywne pozory wokół. Świat przesuwa się w wyższy rezonans i każdy kawałek prawdy , którą znasz dodaje się do tego, pomagając w doprowadzeniu do zmiany.

Gdy znajdziesz siebie nie będziesz korzystać już z niektórych pokarmów w ilościach w jakich byłeś przyzwyczajony, a potem po prostu przestaniesz je jeść dłużej – żywność lub ilość. Jeśli stwierdzisz, że niektóre rozrywki, z których zawsze korzystałeś już nie współbrzmią z tobą, to nie próbuj ich ożywiać – w większości przypadków, są one zakończone. Masywne zmiany zachodzą na wszystkich poziomach, drodzy, przyjaciół, rodziny, sympatii, i antypatii, koncepcji i przekonań i znajdują nowe miejsce w waszej świadomości. Błędem jest tylko próba trzymać się tego, co jest skończone. „Idź z prądem”, jak to się mówi, honoruj swoją intuicję i rób te rzeczy, do których jesteś kierowany w każdej chwili, nawet jeśli oznacza to, leżenie i nie robienie niczego.

Ludzkość była nauczona trzymać się fizycznie i psychicznie zajętymi w każdej chwili, w której pracowała i było często niezbędne w bardzo wielu fizycznych wcieleniach w przeszłości, ale w nowej energii „zajętośc” umysłu i ciała może być po prostu zakłóceniem co czasami może rzeczywiście spowodować poczucie się źle. Stały napór hałasu poprzez stosowanie 24/7 telefonów, mediów, gier elektronicznych itp. może być bardzo nierównoważący i niezgodny z wyższymi częstotliwościami i po prostu służy do utrzymywania was w starym.Uwolnijcie uchwyt tych rzeczy, które mogą mieć wpływ na was, bez względu na to jak bardzo świat mówi, że „Musisz mieć”. Nie mówimy, że trzeba zrezygnować z rzeczy lub gier, które nadal cieszą, ale mówimy, że musicie podjąć właściwe miejsce poprzez uświadomienie sobie, że nie są one konieczne.
Chcemy mówić dzisiaj o energii, która jest tematem, który wszyscy czytali lub słyszeli, który jest często omawiany, ale jeszcze wielu nie w pełni go rozumie. Energia jest wibracją lub esencją Boskiej Świadomości, a zatem jest substancją wszystkiego, co jest, i połączeniem wiążącym wszystkie żyjące istoty, które nazywacie miłością. Energia, gdy jest interpretowana przez świadomość, która nie jest bardzo rozwinięta i jest pełna fałszywych pojęć i przekonań pojawi się i będzie odczuwana jako bardzo gęsta i ciężka. Energia będzie jaśniejsza i lżejsza, gdy poziom świadomości się rozwinie i jest czystym Światłem w wyższych wymiarach. Aura danej osoby jest rezonansem energii są manifestującym się w określonym czasie. Kolory tworzące aurę danej osoby są aspektami tego czystego światła.Zmieniające się zawsze cechy wierzeń, doświadczenia przeszłych żywotów, talenty, zdrowie itp. są uwzględnione w tej dyfuzji czystego, białego światła. Indywidualny stan świadomości jawi się jako aura i jest ich osobistym polem energetycznym.

Często mówiono wam, aby wysyłać światło do kogoś, kto ma ciężko. Oznacza to, widzieć białe lub złote światło płynące do i wokół niego. To pomaga podnieść kogoś do tej większej, lżejszej częstotliwości jeśli ktoś pozwala na to. Czasami osoba odmówi Światła i będziecie doświadczali tego jako blokowania przepływu. Jeśli tak się stanie, po prostu oddajcie światło do Wyższego Ja osoby, aby było uwolnione, kiedy zostanie przyjęte.

Kolory są po prostu aspektami lub cechami wywodzącymi się z czystej świadomości, która jest postrzegana jako biała. Wiele sposobów uzdrawiania uczy was, że jeden kolor jest dla tego, a inny kolor jest do czegoś innego, co jest prawdą, bo każdy kolor ma swoją „pracę”, że tak powiemy, każdy aspekt tej kompletności czyli Boskiej Świadomości. Jednak, gdy do kogoś wysyłacie światło wystarczy wysłać czysty, biały lub złoty kolor światła, ponieważ światło jest świadomością i wie o wiele lepiej niż człowiek, czego druga osoba potrzebuje. Jeśli otrzymacie jakiś kolor, robiąc w ten sposób, to jesteście naprowadzani, aby dołączyć do wysyłania ten promień światła. Fioletowy płomień St Germain niesie energię transmutacji i dlaczego tak często można usłyszeć odniesienie do fioletowego płomienia. Promień fioletowy jest potężną energią, którą można wykorzystać dla siebie. Wyobraź sobie stojącego w fioletowym, stojącego w świątyni samego fioletowego płomienia w tym samym utrzymując zamiar żeby Transmutować wszystko jest stare i zakończone w nowe i wyższe.
Energia jest częstotliwością i może być używana dobrze lub źle używana w trzecim wymiarze.

Używacie energii elektrycznej, ale ona może zabić.
Niektórzy próbują i wykorzystują energię dla egoistycznych celów, co jest istotą mrocznych sztuk.
Teraz czujecie intensywność nowych i wyższych energii, a one stają się nowymi wami.
To dlaczego występują dźwięki, szum w głowie, dzwonienie w uszach, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca i wiele innych dziwnych objawów fizycznych, które mogłyby was przestraszyć, jeśli nie rozumiecie, co się dzieje.
Energia tworząca całość Was się zmienia na niezliczone sposoby i nie jesteście nawet świadomi i nigdy to nie było robione wcześniej, kiedy osoby pozostawały w swoich fizycznych ciałach.
Z tego powodu prezentujecie zupełnie nowy scenariusz dla wielu ściśle monitorujących ten proces z innych planet.
Starajcie się nie bać jeśli chodzi o cokolwiek, czego doświadczacie w tej chwili, drodzy, ale po prostu umożliwiajcie procesowi rozwijać się i róbcie to, do czego jesteście kierowani, aby jeszcze zrobić, nawet jeśli to oznacza nie robić nic.

Pamiętajcie,

 że jeśli występują intensywne fizyczne problemy dotyczące ciebie,
to jest w pełni uzasadnione,
aby udać się do lekarza,
ale również zrozumieć,
 że często te problemy okażą się Twoim doświadczeniem uwalniania starych zranień,
wspomnień,
ślubów,
lub czegoś z przeszłości lub teraźniejszości na tyle intensywnego,
aby było przechowywane w pamięci komórkowej lub emocjonalnej.

Wszystko jest dobrze drodzy,

wszystko przebiega zgodnie z planem.

24 lutego 2013
Channeler: Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com
tłumacznie: 

Wiadomość od Arkturian

 

Pozdrowienia moi drodzy, jesteśmy Arkturianami i przychodzimy wskazywać i wspierać, gdyż wiele się zmienia i przesuwa dla wszystkich na i wewnątrz planety ziemi.
Kodowanie Nowej Ziemi obecnie zakotwicza i wielu z was może teraz czuć, że to ruchome Kodowanie, nie służy już budzącemu się świadomemu umysłowi. Ruch z przestrzeni serca na zewnątrz dla tych nauk działa, aby służyć Wam na poziomie duszy, drodzy.

Wielu z was może teraz „myśleć” – „O nie, nie znowu, ja nie lubię czuć się jak to” i może przestrzegać nauk mózgu ignorując lub próbując odciągnąć siebie, podczas gdy zniekształcone nauki pracują próbując posadzić siebie głęboko w waszej energetycznej sygnaturze.

Moi drodzy to nie jest prawda i nie jest to wspomagane w ramach energii nowej Ziemi.
Dlatego wszelkie próby zignorowania głębokich emocji, które teraz pojawią dla uzdrowienia będą udaremnione.
Nowa ziemia prosi, aby przenieść się do nowych źródeł energii w równowadze i harmonii. Zniekształcone nauki pracują, aby energetycznie utrzymać was poza równowagą i prosimy teraz patrzeć na to i zacząć je rozpuszczać.
Dla wielu z was będzie to wywołać uczucie strachu i uczucie niepokoju, ludzki mózg logiczny może próbować odtworzyć inne wydarzenia i doświadczenia poprzez umysł w tej chwili, starając się ściągnąć was z powrotem w energię niższych wibracji.
Wiedzcie, że w tej chwili nie ma punktu kotwiczenia, nie ma punktu odniesienia, którego ludzki mózg mógłby logiczne używać do głębokiego oczyszczenia i oczyszczeń, które mają miejsce.
Gdyż wielu z was przeżywało całe życie po życiu w głębokim bólu i urazach i zostaliście skutecznie przeszkoleni, aby siebie przyzwyczaić do uczucia pustki i rozpaczy, które są częścią codziennego życia dla wielu ludzi na tej planecie.
Staliście się tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co pojawia się w Waszym życiu na jawie ludzkiej, co wydaje się sprzeczne z tym jest filtrowane.
Wielu z was jest w trakcie próby śnienia swoich snów do tworzenia, gdyż marzenia zaczynają kształtować umysł ludzki, który stara się przekonać, że sen jest iluzją i że „prawdziwe życie” nie działa w ten sposób.
Kochani prosimy, aby zrozumieć, że iluzją jest ból i trauma.
To było nauczane przez eony, aby utrzymać Waszą energetyczną sygnaturę nisko i zamkniętą.

Gdy rozpoczęliście proces harmonizacji z widokiem przejścia do wzniesienia to głowa dołoży wszelkich starań, aby przekonać was, że życie, które jest radosne i pełne szczęścia jest jedynie iluzją.

Jesteśmy tutaj, aby wskazywać, że macie wybór w każdym czasie, są dwie drogi pod waszymi nogami, jeden zamykająca i powstrzymująca, a druga jest rozwojem i wzrostem.
Ludzki logiczny mózg stara się wybrać ścieżkę głowy, to jest ograniczanie,gdyż głowa nie może marzyć o tym, co serce może czuć.
To prawda, że wielu stara się pracować logicznie, a my wskazujemy, że nie jest to możliwe.
Nie jest możliwe przetwarzanie emocji przez logiczny mózg, gdyż emocje nie mogą być logicznie opracowane.
Jest to rola serca.
Wielu z was jest teraz w głębokim chaosie pozwalając głowie przewodzić sercem, gdyż wewnętrzna wizja kieruje się sercem, to, co można sobie wymarzyć można stworzyć.
Ale to, co jest utrzymywane przez mózg, jest odizolowaniem.

Planeta Ziemia została przesunięta w wibracji i to pozwoliło na dostęp do wyżej wymiarowych linii czasowych, są one dostępne przez serce, nie ma logiki, której należy przestrzegać, bo to jest prosty przypadek wibracji, gdy wibracje wzrastają, jesteście w stanie zakotwiczyć bardziej PRAWDĘ.

Rola ludzkiego umysłu się zmienia i on o tym wie, więc trzyma się mocno.
Drodzy wielu z was stoi przed wyborem,
którym jest albo podążać za sercem,
albo za głową
i naturalnie domyślnie jest za głową,
gdyż tak przeszkoliliście Jaźń przez eony.
Każde życie, które spędziliście w wymiarowej linii czasowej wzmocniło ten sposób życia i bycia, a teraz oferowane są wyżej wymiarowe linie czasowe i wielu próbuje teraz logicznie przemyśleć ich sposoby tam. Te wyżej wymiarowe linie czasowe można osiągnąć tylko poprzez umożliwienie logicznemu umysłowi, aby zrobił krok do tyłu i pójść za sercem.
Tam gdzie macie zamieszanie, macie zniekształcone nauki.
Jeśli decyzja jest PRAWDĄ, więc po prostu jest.
Tam gdzie widzicie cięcie pomiędzy umysłem i sercem jest zniekształcenie, gdyż umysł stara się doprowadzić was do filtrowania i wielu z was odfiltrowuje wysokie poziomy w tym czasie.

Drodzy WSZYSTKO po prostu JEST.

To jest prawda, której wielu nie może zaakceptować.
Miłość po prostu Jest i to jest Prawda, która musi być zakotwiczona przed następną częścią waszej podróży, rozwój Miłości jest podstawą Nowej Ziemi i po prostu Jest.
Aby zignorować miłość, aby spróbować pozwolić głowie zaprezentować dowody, że miłość musi być zdefiniowana i pewne nauki pozostaną samotne – to oznacza chodzenie w niższych energiach ziemi.
Wielu teraz szuka poza nimi odpowiedzi, które znajdują się wewnątrz i znajdują się one w przestrzeni serca.
Pozwólcie łzom przelewać się jeśli jest to tym, o co prosi ludzki pojazd w tym czasie, gdyż to jest częścią tego procesu.
Ludzki pojazd jest teraz jest oczyszczany i klarowany w ramach przygotowań do dalszego kodowania światłem i większych zmian i przesunięć w sygnaturze energii.
To nie może się wydarzyć, jeśli trzymacie się mocno emocji.
Chodzi o oczyszczenie z poziomu komórkowego na zewnątrz. Trzymanie się wierzeń, których wszyscy doświadczyliście w swoim ludzkim życiu jest podstawą dla wszystkich, którzy rozwiną się w następnej części swojego życia, aby chodzić w niższych energiach ziemi i polegać na głowie, drodzy.
Życie na planecie Ziemi radykalnie się zmieni i nie będzie to nic, czego kiedykolwiek doświadczyliście w swojej ludzkiej formie kiedykolwiek wcześniej, więc dlaczego miałyby doświadczenia z przeszłości służyć jako punkt odniesienia, jeśli nie dla dalszego ograniczania i aby utrzymać was zachowaniu wzoru.

Wielu powstrzymuje siebie wierząc, że oni czekają na ludzi, miejsca i wydarzenia, aby się zdarzyły, ale w prawdzie, drodzy oni czekają na siebie, gdyż wszystko jest tworzone z poziomu Jaźni i Jaźń jest twórcą waszego doświadczenia ludzkiego życia.

Stare energie ziemi nauczyły was trzymać się i czekać i liczyć na tych wokół siebie, tego was nauczyły, aby oddać kontrolę nad ludzkim doświadczeniem życia innym ludziom wokół siebie, to nie jest prawda i nie jest obsługiwane przez nowe energie ziemi .
Uwierzcie w siebie, drodzy, miejcie wiarę i ufność w siebie i pozwólcie energiom nowej Ziemi, aby pokazały Wam PRAWDĘ.

Przyszliście tu na tą planetę, w tej linii czasowej i wymiarze w celu rozszerzenia się i wzrostu, podczas gdy na poziomie duszy wcieleni w ludzkiej postaci.

Głębokość i szerokość tej ekspansji jest waszym wyborem w każdej chwili.
Nie wpadnijcie w stare energie ziemi, które was uczą, że trzeba czekać, że potrzeba innych, którzy pomogą Wam w tym czasie. Jesteście wszystkim, co jest potrzebne w tym czasie.
Idźcie za głosem waszego serca i WSZYSTKO popłynie, drodzy, gdyż WSZYSTKO JEST po prostu i WY JESTEŚCIE.

Jesteśmy Arkturianami i idziemy z wami przez cały czas, drodzy.

Pozwólcie przestrzeni serca się otworzyć, pozwólcie, żeby Miłość, która Jest swobodnie przepływała przez WAS i pozwólcie WSZYSTKIM INNYM być jak WY.
23 lutego 2013
Channeler: Karen Doonan
Prawa autorskie Karen Doonan, wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.crystalline-sanctuary.com
http://www.thegalacticportal.com
tłumaczenie: 

Uwolnijcie stare narzędzia

 

Arkturianie: Uwolnijcie stare narzędzia
Przekazywane przez Marilyn Raffaele
10 lutego 2013
www.onenessofall.com

Pozdrowienia drodzy.

Znowu przychodzimy zachęcić was na waszej drodze oświecenia i wzniesienia do nowych energii, które teraz otrzymujecie.

Widzimy, jak wielu z was zaczyna kwestionować działania samorządów lokalnych i światowych, bo już nie rezonujecie bardzo z tym, co dotychczas było po prostu uznawane za pewnik.

 Wasz poziom energii staje się coraz bardziej dokładny i bardziej rozwinięty powodując, że nie jesteście zsynchronizowani z energetycznie gęstszymi pomysłami życia i przeżycia. Jest to dowód na waszą ewolucję i wykazuje, że rzeczywiście budzicie się i widzicie większy obraz.

Zajmujcie stanowisko w jakikolwiek mały sposób, w jaki możecie, nie czyniąc mocy z pomysłów reprezentujących wierzenia dualności, ale przez delikatnie zasianie ziarna prawdy, bez żadnych oczekiwań, tam gdzie można.

Nie musicie głosić, ale po prostu w milczeniu trzymać światło prawdy wewnątrz, najdrożsi, i być dostępnym dla tych, którzy chcą więcej (prawdy).

Wiele budzących się dusz boi i potrzebuje upewnienia dotyczącego nowych emocji i pomysłów, w których doświadczeniu się znajdują.

Kiedy osoba w tle ma tylko system trzeciowymiarowych wierzeń, przesunięcie do postrzegania świata w nowy i inny sposób może powodować zamieszanie, strach, obawy, i alienację rodziny i przyjaciół. Jest to szczególnie ważne dla tych, w rodzinach lub krajach o silnych tradycyjnych systemach wierzeń mocno w miejscu.

Dziś znów chcemy mówić o miłości.

Tak, mówiliśmy o miłości wiele razy, ale chcemy mówić o miłości, aby pomóc Wam zrozumieć, że to, czego was uczono o miłości nie zawsze jest miłością.
Zbyt wielu jeszcze widzi miłość jako emocjonalny związek między ludźmi, rodziną lub mieniem.
 MIŁOŚĆ JEST DZIAŁANIEM JEDNOŚCI.
Miłość to wzajemne powiązania między wszystkim, co jest, ale ta prawda, jest interpretowana w zależności od poziomu świadomości w obrębie każdej jednostki.

Potężne przesunięcie energii i proces wzniesienia odbywający się w tej chwili, przesuwa ludzkość głębiej do zrozumienia jedności.

Jest to przejście od metafizyki (próbując zmienić zły obraz w dobry obraz za pomocą różnych narzędzi) w mistycyzm (uświadomienie sobie, że w JEDNOŚCI nic nie potrzebuje być zmieniane).
W sensie absolutnym, wszystko jest już całe i idealne, bo jeśli Nieskończona Boska Świadomość jest wszystkim, co jest, to wszystko musi być w niej zawarte.
Osiągnięciem tego zrozumienia jest podróż, jest ewolucja, i gdzie wszystko się powoli lub szybko kieruje.

Medytacja, kryształy, oleje, itp. są wszystkie narzędziami, które pomagały Wam dostać się do tego miejsca, Jedności, którego każda dusza podświadomie szuka i pragnie.

 W trzecim wymiarze ta wrodzona tęsknota za całością manifestuje na setki sposobów-farmaceutyki dla każdej postrzeganej potrzeby, osiągnięcie więcej i więcej pieniędzy, lepszego seksu, właściwej żywności, jak również łatwo dostępnych porad specjalistów na dowolny temat.
Korporacje i firmy wierzą, że tworzą świat (zazwyczaj sami) „lepszy” w jakiś sposób, ale często depczą prawa innych istot żywych, a nawet ich własnych pracowników w celu dokonania tego.
Te działania człowieka reprezentują koncepcję kompletności według nie obudzonej duszy ale te kreacje nie są w stanie zaspokoić tęsknoty duszy za tym, czym naprawdę to jest, bo to są po prostu koncepcje rzeczywistości duchowej, której ona szuka.

Musi być zrozumienie tego, jak przejść do kolejnego etapu podróży.

Zbyt wiele osób nadal tkwi w naukach metafizyki wierząc, że jest pełnia prawdy duchowej.
Metafizyka jest to dobre miejsce do rozpoczęcia i pomogła prawie każdemu duchowemu uczniowi w ich przejściu od dualizmu i separacji do prawdy, ale jest o wiele więcej, gdy jesteś gotowy, aby wejść głębiej.
Trudno wyrzucić narzędzia, które służyły ci dobrze w podróży, więc możemy powiedzieć, zachować je i kochaj je, ale zrozum, że już ich nie potrzebujesz.

Nauczyliście się, że jesteście boskimi istotami, które wybrały żywoty ludzkich doświadczeń, aby doświadczyć ewolucyjnych lekcji, które często były trudne i bolesne.

W przeszłości, nowe i wyższe idee przychodziły do człowieka poprzez metafizyczne nauki i nauczycieli, którzy rozumieli głębsze rzeczywistości jednak próbowali nie utknąć na tym poziomie.
Wielu z was było częścią starożytnych szkół tajemnych, które nauczały nowych pomysłów dotyczących wykorzystania i manipulacji energią.
To wyewoluowało obecnie w nauki metafizyczne, a więc dla niektórych z was, metafizyka odczuwana jest bardzo wygodnie i znajomo.
Było kilku w tym czasie, którzy nie wyewoluowali dostatecznie, aby sobie sprawę, że ta informacja nie była zabawką służenia sobie i tak przez egoistyczne wykorzystywanie wiedzy zaczęli to, co jest teraz nazywane „czarną magią”.

Było w czasach starożytnych i nadal jest kilka bardzo rezonujących świątyń uzdrawiania gdzie wyewoluowani uzdrowiciele używają energii, światła, olejów, kolorów i dźwięków, aby dostroić indywidualne pola energii, które mogą być w dysonansie.

To jest piękna i święta praca wykonywana przez świadome i wysoce rezonujące istoty dla osób szukających pomocy w ten sposób.
Wielu z nich nadal robi to święte dzieło przez stare i nowe sposoby uzdrawiania, które stają się energetycznie wyższe, gdy „uzdrowiciel” się rozwija.

Meritum jest to, że przychodzi czas, w ewolucyjnej podróży każdego, (nauczyciela i ucznia), kiedy przesunięcie przychodzi do uświadomienia sobie jedności.

To może przyjść w jednej chwili po wielu wcieleniach duchowego poszukiwania, lub może to być powolny i stopniowy proces.
Jest to wzniesienie, osiągnięcie tego stanu świadomości, w który zdajesz sobie sprawę, że wszystko rzeczywiste jest doskonałe i utrzymywane w miejscu przez Boskie prawa i że JEDNOŚĆ zawsze manifestuje się jako …
To, Co „widzisz jest tym, to co masz”, jak to się mówi … Twój stan świadomość interpretuje dla Ciebie, boskie idee zawarte w JEDNOŚCI.

Jeśli narzędzia i książki z metafizyki nie współbrzmią z wami zaufajcie temu.

Oznacza to, że wchodzicie w stan świadomości, w którym będziecie mogli uzyskać informacje, wskazówki i kierowanie od wewnątrz, a nie od osób lub narzędzi, które pomogły wam w przeszłości.
Medytacja jest narzędziem, które pomaga połączyć Was do wyższej jaźni i byłoby warto ją utrzymać, dopóki w pełni nie doświadczacie rzeczywistości siebie.
To jest ukończenie szkoły, drodzy absolwenci.
Zaufanie, honor, i akceptacja tego, jako prawdy.
Uwalnianie przestarzałych narzędzi może być trudnym krokiem dla tych, którzy mogą mieć przywiązania ego, do ich wykorzystania, którzy budowali swoją tożsamość na nauczaniu pewnych technik lub pomysłów, ale nadszedł czas, aby wszyscy podjęli duchowe nauki na nowych i wyższych poziomach interpretacji, które nie pozostawią tych osób bez celu lub działania, ale objawią się nowymi działaniami, do nauczania i praktykowania.

Przesuńcie się w głąb swojej świadomości jeśli chodzi o przydatność narzędzi.

Korzystanie z narzędzi, w tym instrukcji medytacji mówiących, że musisz siedzieć w ten sposób, śpiewać, zapalić świeczkę, mieć prosty kręgosłup, nogi na podłodze itp, których uczono bo pomagały studentom w przeniesieniu się do wyższego wymiaru energii. Większość z nich jest teraz w tej wyższej energii i nie są im już potrzebne narzędzia, które pomagały, kiedy nie byliście.

Struktury utworzone z dawnych wierzeń kruszą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gdyż energii potrzebnej do ich utrzymania już nie ma. Fizycznie, emocjonalnie i mentalnie ludzki ‚”Domek z kart” upada. Nie bójcie się tego, kiedy to nastąpi, moi drodzy , to jest tym, o co prosiliście, tęskniliście i czekaliście przez -życie po życiu.

Zaufaj, zaufaj, zaufaj swoim wewnętrznym wytycznym.

Wszystko jest dobrze i wszystko przebiega zgodnie z tym co jest potrzebne dla każdego, mimo że może nie wydawać się, w ten sposób dla nie przebudzonego oka.
Jesteśmy Grupą Arkturian 10.02.13
źródło:kochanzdrowieblogspot.pl

Arkturianie – o energii gniewu

 

Arkturianie – o energii gniewu

Witam wszystkich!
Kolejny comiesięczny przekaz grupy Arkturian dotyczy energii gniewu. Arkturianie – o energii gniewu
Pozdrowienia drodzy. Mówimy do was w tym czasie zmian i strachu, gdyż wielu z was wciąż ma obawy, co z kolei zmusza was do mniej niż idealnego wyboru. To nie jest krytyka, ale po prostu obserwacja stanu świadomości świata. Jest to całkowicie zrozumiałe, to doświadczacie strachu, gdy wszystko wokół Was, to są oznaki wojny, śmierci i przemocy. Jednak te pozory mogą wziąć was głębiej, co powinniście wybrać.
Skorzystajcie z tego czasu, aby ocenić swoje systemy wierzeń, pytając siebie, „? Co to jest, w co wierzę, Co to jest, co chcę stworzyć w moim życiu? Czego ja nadal trzymam się, co teraz wiem, że to nie jest prawdą?” Jeśli chcecie zmienić manifestację tego, co nie jest z najwyższego światła w waszym życiu i swoim świecie, to nad tymi pytaniami należy się poważnie zastanowić. Zbyt wielu po prostu siedzi i czeka na innych, aby wykonali pracę zmieniając zewnętrzną scenę. Świat materialny (to, co można zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć i poczuć) jest przejawem duchowej rzeczywistości, ale jako interpretacja według stanów świadomości osób na świecie. Tam gdzie ktoś widzi wspaniały żyjący las, inny widzi tylko pieniądze, które można uzyskać w wycięciu tego wszystkiego.
Jeśli to zrozumiecie, również zrozumiecie wielką nadzieję, ucieleśnioną w konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dokument ten został przyniesiony przez oświecone dusze, które były kierowane z tej strony, ponieważ świat był gotów przynieść nową świadomość, nowe sposoby życia, i nowy i wyższy sens życia. Jednakże, podobnie jak cała prawda, wiele z tego było i jest interpretowane zgodnie z mniej wyewoluowanymi stanami świadomości, i w wyniku tego często jest nadużywane i źle interpretowane.
Bądźcie świadomi, drodzy, że jesteście tutaj, aby uczyć się i rozwijać i ewoluować, a nie tylko dla zabawy i dla przyjemności. Radość jest ważną częścią życia, ponieważ najbardziej rezonuje z energią wyższych wymiarów, ale życie tylko dla przyjemności i satysfakcji życia na ziemi nie jest radością.
Temat, jaki wybraliśmy dziś, aby o nim mówić to gniew, gdyż gniew stał się dominującą energią wśród tak wielu osób, państw i społeczeństw. Gniew wynika z trzeciego wymiaru wiary w dualizm i separację. Jest wiele okazji, kiedy ktoś rzeczywiście musi się odezwać i podać swoją prawdę, czy podjąć działania, ale mówimy o ogólnym gniewie inwazyjnym na podstawie pozorów teraz przenikających Ziemię. Temat ten jest rzadko omawiany w channelingach, ale wierzymy, że musi być właściwe zrozumienie gniewu, aby duchowy uczeń wyszedł poza tą negatywną formę.
Energia Gniewu utrzymuje wielu w niewoli, wydarzeń, doświadczeń, ludzi z przeszłości, i musi być uwolniona, jeżeli ktoś ma się duchowo rozwijać. Gniew może tworzyć energetyczną linkę do ludzi, miejsc i wydarzeń, które często pozostają w miejscu, z życia do życia. Muszą one być świadomie usunięte i może być wykonane przez zamiar i wizualizację lub wyewoluowanego duchowo pracownika energii. Będziecie wiedzieć, czy macie energetyczne linki z kimś lub czymś, gdy negatywne lub nawet pozytywne reakcje występują podczas myślenia i bycia z nimi. Energetyczne linki podłączają was do kogoś lub czegoś w sposób bardziej intensywny.
Gniew jest paliwem wojny, i często trzyma całe kraje w niewoli przeszłości – z pokolenia na pokolenie. Jest to przestarzała energia, która działa, aby zapobiec przed ruchem naprzód osób i rządów od zawsze. Gniew jest wynikiem niezrozumienia grup, osób, państw, idei, i wszystkiego, co nie pasuje do własnej koncepcji. Przenika wiele zorganizowanych religii, służąc jedynie separacji osób, od tego, co może być czasem wielkim przebudzeniem.
Nie mówimy, że nigdy nie macie mówić swojej prawdy, albo że należy zgadzać się z każdym, ale mówimy, że nadszedł czas na świecie, aby podjąć dialog i zrozumienie cudzych punktów widzenia zamiast szukać przemocy lub uporczywie odmawiać kompromisowych rozwiązań.
Istnieje jeszcze wiele krajów, które posiadają złość i urazy wobec tych, z innego kraju za wydarzenia z przeszłości, ucząc swoje dzieci nienawiści i utrzymywania przestarzałej i skończonej energii z jednego pokolenia na drugie. To jest tym, co powstrzymuje ludzi i kraje w rozwoju i przed wprowadzeniem się na nową ziemię, której szukacie, drodzy, gdyż światło tego nowego świata, którego pragniecie, nie może objawiać się w ciągle odnawiającej się ciężkiej blokadzie gęstej energii.
To nie jest wiadomość nakłaniająca was do stania się wycieraczką, lub po prostu zignorowania sytuacji mówiąc, „Dobrze, Bóg jest, a to nie jest rzeczywiste” -jest to rzeczywiście „ludzkie”. Po prostu ostrzegamy przed subtelną energią gniewu, której w tej chwili jesteście nieświadomi, a która jest podstawą wielu waszych wyborów i pomysłów.
Wypowiadajcie swoją prawdę, podejmujcie wszelkie ludzkie kroki, które są potrzebne, aby zmienić ten stan rzeczy na wyższy poziom – przynosząc światło do tych kwestii, które potrzebują zmiany, ale róbcie to w energii przebudzonego zrozumienia, a nie energii gniewu. Energia gniewu nasyca przedmiot gniewu mocą i rzeczywistością. Mocne słowa lub działania potrzebują być podejmowane w niektórych sytuacjach, ale gdy niosą energię świadomości, która ma inny rezonans niż gdy wykonywane w energii nienawiści czy gniewu. Ten sposób pracy głodzi energię gniewu co z kolei zmienia lekcję i w końcu znika, gdyż są to tylko fałszywe pojęcia dualności i separacji, które utrzymują go przy życiu.
Jesteśmy Grupą Arkturian 27.01.13
Channeler: Marilyn Raffaele źródło: www.onenessofall.com

Arkturianie: Nadzieja

 
 
 
W comiesięcznym przekazie grupa Arkturian zajmuje się nadzieją.

Arkturianie: Nadzieja

Przez Marilyn Raffaele,
13 stycznia 2013
http://onenessofall.com

Drodzy, przychodzimy dzisiaj porozmawiać o nadziei. To jest, nadziei , która nie opiera się na przekonaniu, że Ja nie mam i Ja mam nadzieję, że dostanę, ale nadziei, zrodzonej z uświadomienia sobie, że już mam, bo już jestem. Jestem wtedy w stanie poruszać się głęboko w zaufanie i nadzieję, które ta świadomość zamanifestuje na zewnątrz, gdy zaczynam żyć, poruszać się, i moja istota jest w tym.

Nadzieja może być i często jest wyrazem rozpaczy, narzędziem wykorzystywane do utrzymania kogoś przed zabrnięciem w system wierzeń, który jest oparty na fałszywych pojęciach. Nadzieja to jest słowo często nadużywane przez religijnych nauczycieli, którzy uczą, że nadzieja w jakimś nieznanym pojęciu Boga jest wszystkich i indywidualną potrzebą, podczas gdy w rzeczywistości są nauczycielami, którzy nie mają potrzebnych odpowiedzi.

Nadzieja odpoczywa z powrotem w świadomości, że istnieje plan i ponieważ Ja jestem jednym ze Źródłem, mogę ufać, że wszystko przebiega zgodnie z tym planem. Utworzyłem ten plan dla siebie, aby nauczyć się, w doświadczeniach duchowego poszukiwacza niczym jest chaos po prostu dla dobra chaosu. Zrozumienie to służy do podłączenia jednostki z jej centrum, i pozwala każdej prawdzie, gdy zrozumiana, aby się następnie zamanifestowała.

Bądźcie świadomi, drodzy, że wszystko szybko porusza się w nowych kierunkach. Może nie zdarzyło się dokładnie tak, jak myśleliście, że powinno lub kiedy myśleliście, że będzie, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje. Każdego dnia więcej się budzi i stają się częścią ogromnej fali Światła, która teraz wzrasta na ziemi. Wiele z tych zmian, których spodziewaliście się w określonym terminie, nastąpi, tylko nie tak szybko, jak się spodziewaliście. Zmiana odbywa się z każdą chwilą, z każdą duszą, która budzi się i widzi przez fałsz, i z każdym innym wołającym o pomoc duchową.

Gdy przypływ energii budzącego światła nadal wzrasta, zobaczycie, że to rozpuszcza dużo tego, co przyjęliście za pewnik, jak normalne życiowe braki, ograniczenia, choroby, wojny i dominację męskości i potęgi. Nie bój się i nie panikuj, jak twoje źródła informacji chcą, abyś robił. Kiedy widzisz zmianę mającą miejsce, lub uświadomisz sobie szokującą ekspozycję dotyczącą ludzi, miejsc i pomysłów, w które może w pełni wierzyłeś, wiedz, że to światło zalewa cień, gdyż wszystko to, co jest w ciemnością, jest brakiem światła.

Gdy światło jest włączone, cień, po prostu znika. Dokąd idzie, zapytajcie siebie, drodzy, dokąd ciemność idzie, gdy światło jest włączone? Wiecie już, że cień nigdy nie istniał jako rzeczywistość, to tylko tak się wydaje, że to istnieje..

To jest tajemnica trzeciego wymiaru, z której wiele już doświadczyliście i biorąc za pewnik, gdy normalne życie na ziemi, jest to po prostu brakiem świadomości i błędną interpretacją rzeczywistości. Wszystko, co widzicie, słyszycie, smakujecie, dotykacie, czy czujecie zapach jest aspektem Boskiej rzeczywistości interpretowanym przez waszą trzeciowymiarową świadomość. Pozwólcie nam dać przykład samochód jest interpretacją uformowanej wszechobecności trójwymiarowego umysłu – formą, którą możecie zrozumieć i wykorzystać w świecie materialnym, w którym mieszkacie w tym czasie.

Gdy zaczniecie widzieć przez ukazanie się Boskiej rzeczywistości za wszystkimi rzeczami, jesteście coraz bliżej i bliżej uświadomienia sobie, że wszystko, co jest, to jest Źródło i jego manifestacje. Jak interpretujecie te manifestacje jest określone przez stan świadomości oświecony lub nie oświecony. Kiedy widzicie drzewo, widzicie materialne poczucie drzewa, a nie światło, piękno i doskonałość jego prawdziwej esencji idei boskiego drzewa.

Kiedy widzicie zło w innych oznacza to, że wasza świadomość jest nadal zabawiana wiarą w dualności i separację, gdzie niektórzy są dobrzy, a niektórzy są źli. Tak, jest wielu, którzy poprzez ich nieznajomość prawdy, wciąż wybierają manifestowanie złych czynów. Nie mówimy, żebyście to ignorowali lub kiedykolwiek stali się wycieraczką dla drugiego, ale możemy powiedzieć, że zanim obwinicie świat, rząd, lub inną osobę, za wasze problemy, rozpoznajcie, że cokolwiek, co trzymacie w zasięgu swojej świadomości jako prawda zamanifestuje się w waszym doświadczeniu. Z powodu waszej prawdziwej istoty, jesteście twórcami – nie zapomnijcie o tym. Podejmijcie wszelkie kroki, jakie potrzebne są dla lepszego świata, ale zróbcie to w świadomości prawdy.

Wszystko co jest, jest Boską świadomością i w tej Boskiej świadomości zawarta jest każda duchowa idea, każda zarządzana prawem Bożym. Jeżeli byłaby choroba w Boskiej świadomości, to nigdy nie mogłaby być uzdrowiona, gdyż ma prawo do podtrzymania i utrzymania jej. Jest to tak, jak mistrz Jezus uzdrawiał, jego oświecona świadomość nie żywiła żadnych wierzeń choroby i ci, którzy przychodzili do niego, wchodzili w tą świadomość i byli „uzdrowieni” z pozorów choroby.

Zbadajcie swoje systemy wierzeń, moi drodzy, bo Wy jesteście odpowiedzialni za własny rozwój, własny proces przebudzenia. Dostępna jest cała pomoc, jakiej możecie potrzebować, bo każdy człowiek ma przewodników i nauczycieli po tej stronie gotowych do pomocy, ale wybór należy do Was, aby skorzystać z tego.

Uwolnijcie jakiekolwiek koncepcję, które możecie mieć nadal o tym, jak podróż duchowa musi wyglądać lub się rozwijać i nie oczekujcie tego, że to, co może być właściwe dla Was, może być właściwe dla kogoś innego. Istnieje wiele książek i ćwiczeń dotyczących duchowej ewolucji, o tym, jak to wygląda i odczuwa się, ale nie porównujcie siebie do innych i ich doświadczeń i nie odczuwajcie niepowodzenia, jeśli wasza ścieżka nie jest taka sama, gdyż każdy z was przeżył wiele osobistych podróży poprzez okresy życia w różnych doświadczeniach, a więc każdy potrzebuje indywidualnych lekcji i doświadczeń, które to odzwierciedlają. Nie ma gorszych lub lepszych doświadczeń duchowych, gdyż każdy będzie doświadczał tego, co jest idealne w tym momencie w jego ewolucji.

Każda nowa świadomość prawdy dodaje kolejną iskrę światła energii zmiany, rozwijając świat i jest to Wasza nadzieja.
Jesteśmy Grupą Arcturian 13.01.13

 
źródlo:http://2012allabout.blogspot.de/2013/01/arkturianie-nadzieja.html

ARKTURIANIE

 

Kochani Ziemianie, dokąd nie ukończyliście własnej przemiany całkowitego przejścia planety w nowy poziom wibracji, to jeszcze nie umożliwiacie kontaktów bezpośrednich między naszymi planetami. Dokonaliście podniesienia częstotliwości Ziemi, to już umożliwia pomoc dla Was, gdyż własną nauką, własnym wyborem przyjęliście kierunek ewolucji w prawość. Dokąd wysyłaliście innym istotom pogardę, dzieląc Ich na światło i ciemność, to dotąd dostawaliście pomoc takich istot, które miały Was nauczyć kochania siebie i wszystkich istot wokół. Nasza cywilizacja jest rasą bardzo związaną z Wami pomnażającą dary pomocy dla Was, lecz tylko w sposób nie ingerujący w osobiste nauki Wasze. Jesteśmy darmiczni i ponad dualni, odkąd przyjęliście ten kierunek rozwoju, dokonaliście zgody na bardziej otwartą pomoc.

Dary pomocy które Wam dawaliśmy docierały do Waszych Rządów, lecz iluzja która Nimi zawładywała zaprzepaszczała te dary na pomoc dla Gaji i dla Was samych. Dokonywana przez Ludzi eksploracja Ziemi doprowadziła do stanu Jej wycieczenia. To jak czerpanie paliwa z własnego krwioobiegu, jak zabawa poprzez krojenie swojego ciała. Dary Ziemi są dla Was, lecz godność dla Ziemi jest podstawą dla Niej. Szereg technologii które już macie, które dostaliście też darem od innych, wykluczają tak szkodliwą eksploatację planety Waszej. Jesteście już gotowi w pełni pozbyć się szkodliwych konstrukcji na Waszej Planecie. Każda ingerencja w ziemię, jest ingerencją w Jej ciało, kochajcie wolę Planety która Was żywi. Otacza Was wielka obfitość, zdajcie sobie tylko z tego sprawę, a zaistnieje wszystko tak jak najlepiej dla każdego. Wasi wynalazcy, sami już potrafią wejść w wibrację odtwarzające urządzenia, które dadzą Wam darmową energię i różnorodne metody transportu, jak i wszelkich innych rozwiązań. Kulinarne Wasze rozwiązania, to nasza przeszłość. Swoimi doświadczeniami dowiedliśmy iż przestając jadać świat zwierząt wydłużyliśmy nasze życie wielokrotnie. Chemiczne związki, od których się uzależniliście, to wiele pracy kolejnych Waszych pokoleń na wyjście z uzależnienia i przywrócenie pierwotnego kierunku dla Waszych ciał zdeformowanych tym doświadczaniem.

Rada Arkturian przesłaniem tym uświadamia Wam to co już sami wiecie, do czego własną pracą podnoszącą świadomość sami doszliście. Bez ingerencyjne pomaganie między światami daje możliwość samemu zakończenia nauk swoich. Kiedy zakończycie w pełni swoje ingerencje, światy doświadczających istot, to usuniecie całkowicie podsuwanie Wam pomocy na zasadzie Waszego konia trojańskiego. Dar Istot Arkturian dla Ziemi to nasi przedstawiciele w ciałach człowieka, którzy podjęli się trudu tego doświadczania i wraz z Wami wznoszą Jej świadomość na nowy etap doświadczania. Dokonania te dają początek Waszej drogi, początek nauki bycia w teraz i uświadamiania sobie jedności. Każdy z Was jednak w sobie ma decyzję czy jest gotowy wkroczyć w nowy Świat, czy doświadczać w innych Światach dla Was przygotowanych. Domem wszystkich istot, jest Wszechświat, jest Duch przenikający wszystko. Cudem doświadczania jest poznanie kolejnych form niosących dary najprzeróżniejszych doznań i doświadczeń w zależności od etapu, jestestwa swego. Świat Arkturian daję swoją otwartość na wymianę doświadczeń pomocy w usunięciu skutków zniszczenia Planety, jak i ponownie podzielimy się techniczną myślą, która ułatwi Wam własne Życie. Dobrym przykładem wzajemnego pojednania jest to iż to Wasze ciało fizyczne, jest archetypem utworzonym na bazie naszego ciała. Dar ewolucji Waszego ciała w połączeniu z Waszym Duchem, jest darem odnowienia dla naszej Rasy poprzez wzajemne pojednanie się prawej współpracy dokonującej obustronnej pomocy dla Gatunków naszych. Dary doświadczeń Rasy Człowieka są unikalne we Wszechświecie, niewielu z Was zdaje sobie z tego sprawę, jak cenną pomoc niesiecie dla innych poprzez odnowienie tak Ducha  jak i genetyki wielu Rasom we Wszechświecie.

Dokonaliście cudu przemiany, wiele Ras bardzo chciało to przejąć, niezmierzone bogactwo które macie, emanacji złotej świadomości Waszej. Zawładnięcie tym jako towarem było celem wielu cywilizacji które oferowały Wam swą pomoc, wprowadzając Was stopniowo na korzystne dla siebie ścieżki podążania. Żyjące w prawości Światy, nie ingerowały w Wasze doświadczanie. Obserwowaliśmy wiedząc iż, w końcu poradzicie sobie. Otwarliście nowy etap doświadczania, jesteście już świadomi swej potęgi. Pomoc dla Was jest przydatna, lecz tylko na początek gdyż to Wy sami jesteście pomocą dla przemiany całego Wszechświata. Nazywamy Was Rasą Królewską. Stanowicie klucz do wielkiego odnowienia, które Waszym darem zaistnieje w całym Wszechświecie. Kochamy Wasze samostanowienie i efekty samo podążania, wyciągamy do Was swą bratnią dłoń, z pomocą partnerską we wzajemnej przemianie.

Rada Arkturian

źródło: prawdaserca.pl

Arkturianie: O Miłości

 

Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są przyciągani do komunikatów Arkturian, zapraszamy z wielką miłością i światłem, drodzy.
Widzimy wasze rozczarowanie, że wszystko się nie zmieniło z dnia na dzień w ustalonym dniu, który miał być dniem z dużą manifestacją. Musicie sobie jednak zdać sprawę, że wiele z tego, co było oczekiwane, było zgodne z waszą własną twórczością. Wiele prognoz z czystych channelingów rzeczywiście się zamanifestuje, ale tylko wtedy, gdy ludzkość ogarnie więcej prawdy i światła.
Wiele było i nadal się dzieje, ale na trzecim poziomie wymiarowym nie jesteście jak dotąd w stanie tego zobaczyć. Wielu czuje te wyższe częstotliwości, ale nie w pełni rozumieją, co czują. Niektórzy przeżywają niezwykłe fizyczne problemy w tym czasie, które są rzeczywiście ogromnym oczyszczaniem starej energii, przygotowaniem fizycznym, aby stać się krystalicznym i lżejszym. Zmiana jest stopniowa, ale ma na pewno miejsce.
Możecie znaleźć siebie uświadamiających sobie subtelne zmiany w postawach innych, u wielu, o których myśleliście, że są bardzo stoiccy i sztywni w swoich przekonaniach i możecie powiedzieć: “Jak to się stało?”. Cóż te zmiany indywidualnego myślenia są wynikiem nowych energii teraz cicho i stopniowo przenikających świadomość świata, drodzy. Nowe, wyższe częstotliwości energii światła są wylewane i jeśli otworzysz siebie na otrzymywanie, będziesz otrzymywał.
Możecie stwierdzić, że to czego bardzo się zawsze trzymaliście, drodzy, po prostu nie wydaje się ważne dłużej. To znak, że twoja świadomość zmienia się i nie jest już w rezonansie z tymi zdarzeniami, ludźmi, rzeczami, żywnością, itp., które dotychczas wydawały się wam bardzo ważne. Wielu doświadczyło tego w niedawne święta Bożego Narodzenia. Nie wydawały się takie same, jak pamiętałeś światła nie takie piękne i świąteczne, dary nie tak ważne, a aktywność odczuta jako nieco nudna. Są to znaki, że się przesuwacie, drodzy, przesuwacie się do nowej świadomości i energii nowych. Rozpoznajcie te doświadczenia jako oznaki, gdyż rzeczywiście dużo się dzieje.
Starajcie się nie zachować tych rzeczy, z których wyrośliście po prostu dlatego, że świat mówi, że są one ważne. Wielu próbowało i prawdziwe przekonania świata są po prostu takie, że są to koncepcje i przekonania bez podstaw w rzeczywistości. Starając się utrzymać przy życiu tradycje i ceremonie z przyzwyczajenia lub z poczucia winy, rzeczywiście jest utrzymaniem siebie zablokowanym we wszystkim, co jest stare i skończone i nie będzie wam służyć, ani pomagać w rozwoju. Zaufajcie swojej intuicji, zaufajcie, że jesteście przewodnikami, i zaufajcie, że jesteś rzeczywiście jednym ze Źródłem i dlatego musicie kontynuować podróż przebudzenia tak długo, jak wybraliście, że to wam zajmie. Dziecko musi w pewnym momencie schować skarby dzieciństwa i przyjąć skarby dorosłego.
Chcielibyśmy dziś porozmawiać z Wami o Miłości. O tym połączeniu pomiędzy wszystkimi żywymi istotami. Często mówiliśmy o miłości, ale czujemy, że ważne jest, aby jeszcze raz podkreślić, że wszyscy są w Jednej Świadomości Bożej i ta łącząca energia jest tym, co wy nazywacie miłością. W zależności od stanu świadomości jednostki, to połączenie będzie interpretowane i przyjmie wiele znaczeń. Dla niektórych miłość jest ograniczona tylko do rodziny, przyjaciół i tych, którzy wierzą tak samo jak oni. Dla innych, miłość jest pociąg seksualny i nic więcej.
Dla niektórych miłość nie istnieje, nie czują żadnego związku w ogóle do innych istot żywych, i będąc tak odciętymi od rzeczywistości, te biedne dusze chłostają wszystkie inne istoty żywe. Oni wiedzą, że czegoś brakuje, gdyż iskra Boskości istnieje zawsze w ramach każdego z nich, i tak głęboko ją zakopali, że nie mogą zrozumieć, że to jest to, czego im brakuje. Są to, drodzy, Ci, którzy czynią straszliwe akty przemocy, bo pozwolili sobie przez wybór, narkotyki, wierzenia, przeszłe doświadczenia życiowe, itp., aby stać się całkowicie odciętymi od prawdy. Oni też w końcu się obudzą, gdyż wszyscy są w i z Boskości, ale to zajmie im wiele wcieleń i wiele pomocy potrzeba im będzie, aby wydostać się z piekła, które stworzyli dla siebie. Miłość, czysta i prosta, jest połączenie JEDNYM, wszystkich rzeczy. Dlatego WIELKIE nadużycia Matki Ziemi i wszystkich jej części, są starą i nie rozwiniętą energią. Gaia jest żywą istotą. Rośliny są żywymi istotami, zwierzęta są żywymi istotami – wszystko w Jednym wszechobecnym życiu. Gdy ewoluujecie zaczynacie bardziej wyraźnie widzieć i rozumieć to połączenie i stopniowo (lub nagle) staje się ono stanem waszej świadomości. To dlatego tak wielu zostało odciągniętych, aby nie jeść mięsa i starają się pomóc zwierzętom, zwracając uwagę na przerażające i chciwe praktyki hodowli przemysłowej.
Ci, którzy mieszkają w świadomości dualizmu i separacji, widzą wszystkie inne formy życia, w oderwaniu od siebie, a to jest to, co sprawia, że wojny i okrucieństwa są możliwe. Ponieważ ludzkość budzi się do prawdziwej natury życia, te rzeczy nie będą dłużej tolerowane, a nawet uważane za opcje. Zamiast tego będą one traktowane jako w i z bardzo prymitywnego systemu wiary, tak jakbyś teraz pomyślał o człowieku jaskiniowych wchodzącym do nowoczesnego klubu. Niezależnie od tego, co nie obudzone społeczeństwo wpycha na was za pośrednictwem wiadomości, czasopism, itp. filmów, zawsze używajcie własnej intuicji przy ocenie ważności każdego dyskutowanego tematu. Przeglądajcie wiadomości przez waszą najwyższą świadomość prawdy, i czujcie energię. Zaufajcie swojej intuicji, która jest kierowana wasza świadomością waszej Boskiej natury.
Zaufajcie, posłuchajcie, połączcie się z, i wchodźcie coraz głębiej w to, czym co jest.
Jestem, Który Jestem, zawsze było i zawsze będzie.
Ale pamiętajcie … tak też Jest wszystko inne, co żyje. Jesteśmy Grupą Arkturian 30.12.12
Marilyn Raffaele 30 grudnia 2012 http://www.onesnesofall.com
źródło: 2012allabout.blogspot.de/

Dzień Czwarty

 

Gaja i Arkturianie

Drogie istoty z mojej Ziemi, jestem Gaja.  Chcę porozmawiać z wami tego dnia.  Jak wiecie, we wszystkich opowieściach o wniebowstąpieniu wszyscy, którzy tego dokonują, muszą na trzy dni i trzy noce zejść do świata podziemnego zanim w pełni mogą przyjąć swój nowy stan istnienia i przejawiania się.  Ja, i wielu moich mieszkańców, byliśmy w podziemnym świecie od czasu naszego połączenia się z energiami 21 grudnia.

Większość z was wie o tym, że pierwszą rzeczą, jaka się wydarza, kiedy zwiększa się Światło, jest ujawnienie się ukrytej ciemności.  W szarej porze  przedświtu, w której żyliśmy dotychczas, wiele aspektów strachu mogło ukrywać się w cieniu.  Kiedy jednak Słońce zaczyna górować, cienie znikają i to, co było ukryte, zostaje ujawnione.  To właśnie ukazanie się ukrytej ciemności stwarza potrzebę naszej podróży do podziemnego świata.

Kiedy chcemy uwolnić to, co się ujawniło, musimy zejść w głąb SIEBIE i odnaleźć przyczynę i rdzeń naszego przywiązania do tego, czego już nie chcemy doświadczać. Ja, wasza Matka Gaja, właśnie podnoszę się z moich trzech dni i nocy spędzonych w świecie podziemnym.  Nie jest przypadkiem, że stworzono przekaz o tym, że narodziny Świadomości Chrystusowej mają miejsce 25 grudnia, gdyż jest to czwarty dzień po 21 grudnia*.

Czwarty dzień po naszej podróży do świata podziemnego jest dniem naszego odrodzenia.  Jednak rodzimy się jako dzieci, o które trzeba nieustannie dbać i troszczyć się.  Dlatego wszyscy moi mieszkańcy i ja, włączając w to moich ludzi, rodzą się na nowo w naszym poszerzonym stanie świadomości. Jesteśmy jak Królewna Śnieżka i Śpiąca Królewna, które zostały uśpione za sprawą poczynań swego mrocznego przeciwnika.

Dlatego kiedy ja, Gaja, rozpoczynam swoje nowe życie, doświadczam go w dość podobny sposób, jak doświadczałam go przedtem. Wiem jednak, że większość moich wrażeń pochodzi z nawyku bycia istotą trzeciego wymiaru.  Mimo że ciemny płaszcz mojego ciała astralnego został oczyszczony, a Książę Światła przebudził mnie z długiego snu swoim pocałunkiem bezwarunkowej miłości, może się wydawać, że jestem prawie taka, jaką jawiłam się kiedyś.

Głębokie blizny na mym ciele uczynione przez chciwość i egoizm dalej tu są.  Moje niebo jest wciąż pełne smogu i smug chemicznych, a moje wody skażone.  Wiele spośród moich zwierząt i ludzi wciąż cierpi, a ciemność wciąż ukrywa się w głębokim cieniu.  Jednakże te cienie istnieją tylko dlatego, że nasza świadomość jest jeszcze dostrojona do trzeciego i czwartego wymiaru.

Ja, Gaja, mogłabym użyć swojej mocy, aby natychmiast strząsnąć z siebie wszystkie te przejawy ciemności.  Jednakże gdybym to zrobiła, większość moich ukochanych form życia przestałaby istnieć na moim ciele.  Jestem bardzo przywiązana do swoich niezliczonych roślin, zwierząt i ludzi, które to istoty przyjęły w swoje ciała wielkie Światło, by pomóc swojej Matce Ziemi.

Widziałam, jak trudno było niektórym z tych istot dostosować się do tego większego Światła w warunkach, gdy wciąż żyły pośród ciemności, strachu i chciwości.  Dlatego jakżebym mogła je porzucić? Jak mogłabym zostawić za sobą tych ludzi, którzy o mnie walczyli i zwierzęta, które dzielnie stanęły w obliczu tak trudnych dla nich czasów?  Czułam bezwarunkową miłość, jaką mi wysyłały i miłością się im odwzajemniam.

Wzniesienie się planety, która wciąż utrzymuje bezpieczne środowisko życia dla swych mieszkańców, nie miało dotychczas miejsca w tej Galaktyce.  Wiem, że podejmuję się trudnego zadania.  Jestem świadoma, że proszę moje dzieci o znoszenie dodatkowych ataków ze strony tych, którzy obawiają się Światła i chcą je odrzucić.  Jednak wiem również, że wy wszyscy byliście gotowi zejść w swój podziemny świat i teraz wyłaniacie się na nowo w Świetle.

Może się okazać, że wciąż funkcjonujecie z poziomu nawykowych wzorców ograniczeń trzeciego wymiaru.  Przypominam wam, że jeśli bylibyście przez całe swe życie niewidomi i nagle odzyskalibyście wzrok, początkowo nie rozumielibyście tego, na co patrzycie.  Innymi słowy, wyższe wersje waszego/naszego JA zostały uaktywnione, ale możemy jeszcze nie pamiętać, jak uzyskać do nich dostęp.

Moi mieszkańcy funkcjonowali w paradygmacie trzeciego wymiaru od upadku Atlantydy.  Dlatego wasz sposób postrzegania dostrojony jest do planu fizycznego.  Poza tym wszelkie lęki czy rozczarowania, jakim dajecie schronienie w swojej świadomości, ograniczają waszą zdolność uwolnienia się od znanego i dostrojenia się do tego, co nieznane.

Ja, Gaja, wciąż na nowo odnajduję punkt, do którego mogę dostroić moją przemianę tak, aby nie zranić moich ukochanych dzieci.  Ten proces określania tempa zmian, które zezwolą na planetarne Wzniesienie bez szkody dla moich dzieci, zajmie to, co kiedyś nazywaliśmy czasem.  Na szczęście nieregularny bieg czasu pomoże wam w tym okresie aktywnego oczekiwania.

Mówię “aktywnego oczekiwania”, gdyż potrzebuję w tym waszej pomocy.  Wasza Świadomość Jedności jest kluczowym elementem naszego bezpiecznego przejścia w wyższą częstotliwość rezonansu.  Jeśli wy, moi ludzie, będziecie umieli powoli i stopniowo rozszerzyć swoje pole percepcji tak, aby objęło ono wyższe częstotliwości mojej planety, będziecie mogli przytwierdzić swoją esencję do tej wyższej częstotliwości rzeczywistości dzięki swojemu Wyższemu Sercu.

Proszę was, abyście ujrzeli w wyobraźni wizję, w której wspinacie się, wychodząc z głębokiej studni. Zobaczcie drabinę, która prowadzi was w górę i bądźcie świadomi faktu, że pod wami ta studnia się zapada.  Zapada się ona w głąb siebie, ponieważ ja, Gaja, muszę pozwolić zapaść się w niepamięć częstotliwościom wibracji niższych wymiarów.  Jednak pragnę, aby każdy wykroczył poza ten rezonans, zanim ja zamknę tę częstotliwość matrycy.

Dlatego gdy wchodzicie po kolejnych szczeblach tej drabiny, czujecie, że pod wami wszystko się zapada. Ja jednak poczekam z rozpadem tych niższych częstotliwości matrycy tak długo, jak długo będę w stanie. W ten sposób ci, którzy chcą przyłączyć się do naszej nowej częstotliwości, wciąż będą mogli trzymać się rzeczywistości mojego ziemskiego ciała.  Zdaję sobie sprawę, że wielu z was “wspina się po tej drabinie” od wielu lat i zabiera ze sobą tylu innych, ilu tylko może.  I wszystkim wam mówię:  Dziękuję!

Zdaję sobie również sprawę, że wiele osób umarło usiłując ujawnić te kłamstwa, za pomocą których wielu innych było utrzymywanych w tej umierającej rzeczywistości. Jednak moje dawne przejawy silnej biegunowości już się kończą, poczynając od częstotliwości najniższych.  Dlatego ci, którzy nie wybrali rozwijania swojej percepcji do poziomu wyższych szczebli tej drabiny pozostaną w zapadającej się matrycy.

Przemiana w matrycę wyższej częstotliwości bez zamknięcia niższych częstotliwości jest wyjątkowo trudna.  Bez pomocy moich mieszkańców, którzy zaniechali swoich dualistycznych wojen i wybrali życie w jedności i bezwarunkowej miłości, byłoby to zadaniem niemożliwym do wykonania.  Po raz kolejny dziękuję moim wznoszącym się ludziom i przeobrażającym się zwierzętom.

Wyzwanie, jakim była jedność i bezwarunkowa miłość było łatwiejsze dla moich zwierząt, ponieważ pozostały one w jedności z moją Ziemią.  Dla ludzkości było to trudniejsze.  Myślenie typowe dla trzeciego wymiaru często więziło ich w iluzji, a strach stwarzał oddzielenie i ograniczenia.  Dziękuję tu ponownie wielu ludziom, którzy pomagali innym rozszerzyć ich świadomość i uwolnić się z uścisku strachu.

Cierpliwość jest czymś zwyczajnym dla planety, ale trudnym dla człowieka.  Wielu ludzi czuje, że czeka na tę zmianę przez całe życie.  Pamiętajcie jednak, proszę, że ja też czekam.  Czekam na was!  Gdybym nagle przekształciła się całkowicie w istotę piątego wymiaru, mój trzeci wymiar nie nadawałby się już do zamieszkania.  Dlatego będę cierpliwa.

Opcja powolnej zmiany jest dla mnie możliwa, gdyż wielu spośród moich ludzi w bezpośredni sposób skonfrontowało się ze swoją ciemnością i pozbawiło jej możliwości rządzenia swoim życiem.  Dzięki temu mogą oni utrzymywać Światło, które prowadzi tych, którzy wciąż poszukują swojej drogi wzwyż z dna tej studni.  Ja mogę w bezpiecznym tempie dokonać przemiany moich mieszkańców również dlatego, że moja Rodzina Galaktyczna odizolowała {‘contained’, co sugeruje wersję z pojemnikami energetycznymi} tych, którzy mogliby dokonać zniszczeń na mojej ziemskiej formie, po to, aby mieć więcej rzeczy i więcej władzy nad innymi.

W ten sposób wchodzimy w nasz Nowy Wiek powoli i cierpliwie.  Niektórzy mogą pospieszyć naprzód i oczyścić drogę dla innych.  Niektórzy mogą pozostawać w tyle, aby wspierać tych zagubionych, niektórzy kontynuują swoją pracę, dzieląc się prawdą, która wyzwoli ludzkość, a jeszcze inni mogą inicjować na światową skalę zmiany społeczne i polityczne.

Ja, wasza Matka Ziemia, doceniam, że garstka ludzi wykonuje pracę wielu tych, którzy jeszcze sobie nie przypomnieli o swoim Wielowymiarowym Ja.  Na szczęście ci, którzy żyją w ciemności odkryją, że z coraz większą trudnością przychodzi im utrzymywać się w mojej nieustannie wzrastającej częstotliwości. Dlatego energie, jakie wykorzystaliby oni na dominację, będą musieli użyć do celów przetrwania.  W ten sposób ich władza nad innymi zmaleje, pozwalając tym, którzy się budzą łatwiej przypomnieć sobie o swej Jaźni.

Rosnące częstotliwości Światła, integrując się z moją planetą i waszą świadomością, uaktywnią wielowymiarową świadomość każdego.  Wtedy z łatwością odnajdziecie rozwiązania problemów, jakie kiedyś was dławiły, a spoza kłamstw zalśni prawda.  Jak mówią moi ludzie, “Nie od razu Kraków zbudowano”.  Nowa Ziemia też nie objawi się w jeden dzień.  Nie będziecie jej jednak budować; po prostu zaczniecie ją dostrzegać i stapiać się z nią, z tą Nową Ziemią, która zawsze wibrowała tuż poza granicami waszej percepcji.

Pozostawiam was teraz z końcową wiadomością od mojej ukochanej RodzinyArkturian:

 

Nasi drodzy Wznoszący się, gratulujemy wam zakończenia tej długiej podróży poprzez ciemność.  Wasze oczy jeszcze niezupełnie dostroiły się do Światła, a wasze uszy – do brzmienia Prawdy.  Być może nie ogarnęliście jeszcze w pełni swego Wielowymiarowego Myślenia, a bezwarunkowa miłość być może jeszcze leży poza waszą możliwością zrozumienia.

Jednakże to właśnie naczynie, wasze ziemskie ciało, które niektórzy oskarżali o uwięzienie was w trzecim wymiarze, jako pierwsze odczuje zmiany w waszej rzeczywistości.  Odkryjecie, że intensywność waszej transformacji powoduje w was pewnego rodzaju wyczerpanie, że pożywienie zaczyna mieć inne znaczenie, że łakniecie większej ilości wody, i że tęsknicie do tego, by BYĆ JEDNOŚCIĄ z lądem, morzem i niebem.  Odczuwacie, że odbywa się wielkie przejście i podążacie za swymi instynktami i poszerzoną percepcją.

Te nowe doznania często wprawiają was w dezorientację, gdyż wydaje się, że wiele rzeczywistości rozgrywa się równocześnie.  Słyszycie, jak woła was wasza Jaźń i widzicie świat, który wibruje tuż poza waszym fizycznym pasmem widzialnym.  Czujecie się jak zwierzę, które pragnie zapaść w stan hibernacji, co jest prawdą.  Dlatego radzimy wam, abyście rozpoczęli restrukturyzację swojego życia. Jest ważne, abyście stworzyli dla siebie “czas”, aby wejrzeć w siebie i zrozumieć oraz nauczyć się nowego sposobu przejawiania się waszej Jaźni, która powoli wyłania się w popiołów wielkiej liczby waszych fizycznych wcieleń.

Wy, nasi Wznoszący się, jesteście Feniksem.  Wasza Świadomość Jedności wpłynęła prosto w płomień transmutacji.  Jednak w nim nie spłonęliście, ale zstąpiliście do podziemnego świata olbrzymiej liczby swoich fizycznych inkarnacji. Teraz wasz dziób znów podnosi się z popiołów.  Gdy rozwiniecie skrzydła, rozpoczniecie Nową Erę pokoju i miłości.

Ale najpierw oczyszczone muszą zostać popioły strachu i chciwości.  Potrzebujecie się zjednoczyć, aby wykuć swoją drogę do nowego życia, gdyż wiek rozdzielenia się zakończył.  Ci, którzy wybiorą pozostanie w świadomości 3W, pozostaną w przeszłej  świadomości rozdzielenia i zagubią się na niższych szczeblach drabiny wraz z matrycą rozpadającą się pod ich stopami.  Dlatego nieustannie rozszerzajcie się, sięgając ku wyższym formom przejawiania się waszej Jaźni.

Ci, którzy skorzystają z tej możliwości, mogą potem powrócić, aby poprowadzić tych, którzy zdecydują się w końcu na tę zmianę.  Pamiętajcie, że niektórzy spośród tych, którzy wydają się najmroczniejsi, zgłosili się na ochotnika, by odegrać takie role – po to, by utrzymać tu biegunowość.  Te istoty Światła utrzymują matrycę 3W jako otwartą, aby dać innym szansę przebudzenia się.  Kiedy matryca ta nie będzie mogła już istnieć, poszybują oni w wyższe wymiary, jak strzały wypuszczone z łuku.

Pamiętajcie, by pozbyć się wszelkich osądów, gdyż osądzanie jest zalążkiem rozdzielenia i dualności. Istnieje wielu “podwójnych agentów” pomiędzy siłami ciemności, którzy pracują od środka, tak samo jak wy pracujecie od środka oczyszczając swoją ciemność.  Pamiętajcie, że trzeci wymiar jest najeżony kłamstwami i iluzjami, więc nie przywiązujcie swej uwagi do tej częstotliwości.

Zamiast tego uzdrówcie pozostałości rzeczywistości trzeciego wymiaru mocą swojej bezwarunkowej miłości.  Wasza bezwarunkowa miłość przemieni to, co uwięzione jest w ciemności i przytwierdzi waszą emanację Jaźni do najwyższej częstotliwości Nowej Ziemi, jakiej możecie się trzymać.

Pamiętajcie, że jeśli jedziecie samochodem, który podjeżdża pod wysoką górę, wnętrze samochodu pozostaje takie samo niezależnie od tego, jak wysoko na tę górę wjeżdżacie.  W ten sam sposób jak długo postrzegacie siebie wewnątrz Jedności Gai, pozostaniecie w zjednoczeniu z planetą, a wasze przemiany będą się dokonywać w synchronizacji z Ziemią.  Dlatego gdy Ziemia wchodzi w wyższe częstotliwości, wasz sposób doświadczania jej może wydawać wam się taki sam, ponieważ zmieniacie się wtedy w tym samym tempie, co planeta.

Kiedy wy i Gaja w ten sam sposób podwyższacie wasze częstotliwości, będziecie się zmieniać z tą samą szybkością i wtedy nie zaistnieje nagła różnica pomiędzy wami a planetą.  Co więcej, ponieważ wasz punkt percepcji będzie podnosił się w tym samym tempie, co częstotliwość Gai, pozostaniecie stale dostrojeni do jej rytmu przemiany.

Dokonując wielkiego poświęcenia wobec swojego ziemskiego ciała, Gaja z miłością zdecydowała się drastycznie zmniejszyć swoje tempo przemian, tak aby więcej Wznoszących się Istot pozostało przy życiu na jej ciele.  Z tego właśnie powodu mówimy wam, abyście raczej utrzymali swoje tempo, a nie pozostawali w tyle za Ziemią.  Ci z was, którzy potrafią dorównać swą świadomością zwiększającej się prędkości przejścia Gai, będą stanowić fundament Nowej Ziemi.

Wiemy, że wciąż rosnąca częstotliwość waszej formy fizycznej może powodować u was więcej niż tylko niewielką niewygodę.  Ale ponieważ wiecie, jak jesteście istotni dla stworzenia Nowej Ziemi, i ponieważ jesteście zjednoczeni z waszą Wielowymiarową Jaźnią, możecie wytrwać i wytrwacie po to, aby ostatecznie rozkwitnąć.

Kochani, jesteście na skraju swej największej przygody.  Dlatego wasz sposób życia znów ulegnie zmianie.  Przed 21 grudnia dostosowywaliście się do tempa transformacji, która zmierzała ku ustalonej dacie.  Dlatego wielu z was nadwyrężyło wasze ziemskie naczynia.  Dziękujemy wam za wasze poświęcenie.  Jednakże sugerujemy wam, abyście ofiarowali sobie chwilę TERAZ, aby się zrelaksować i odnowić swe energie przed następnym etapem waszej podróży.

Potem ustalcie sobie trochę wolniejsze tempo, w którym z łatwością będziecie się dostosowywać do każdej stopniowej zmiany.  Ta podróż nie ma ustalonego terminu ani linii mety.  Jednak będziecie wzywani do tego, aby nieustannie dostrajać wasz krok transformacji z krokiem Gai.  W ten sposób możecie pozostać w synchronizacji z jej przemianą i najlepiej przestroić swój sposób percepcji, swe wrażenia, myśli, emocje i siły twórcze w rezonansie z planetą.

Odpoczywajcie, kiedy tylko macie okazję, gdyż będziecie znów zajęci.  Jednakże wasze zadanie rozgrywa się wewnątrz waszej nieustannie rozszerzającej się świadomości i będzie niewidoczne dla tych, którzy nie podróżują wraz z wami.  Jakiekolwiek pozostałości potrzeb trzeciego wymiaru, takie jak pragnienie nagrody czy uznania, zostaną odsłonięte, dając wam możliwość uwolnienia wszystkiego, co zostało jeszcze z waszego ego.

Jeśli będziecie jeszcze przywiązani do czasu i fizycznej rzeczywistości, wasza misja będzie trudniejsza. Jednak gdy uwolnicie się całkowicie od ego, poczujecie wspaniałość Planetarnej Świadomości Jedności, a w wyniku tego stare koncepcje rodem z trzeciego wymiaru opadną z was jak jesienne liście.

Podczas gdy wcześniej mieliście przed sobą wizję punktu w czasie i linii mety, teraz wchodzicie w nieskończoność bezczasowego TERAZ.  Kiedy to TERAZ wpłynie w obręb waszej percepcji, JEDNOŚĆ utuli was w objęciach bezwarunkowej miłości.

WIEMY, że jesteście gotowi, ponieważ MY jesteśmy WAMI!  Poza tym jesteśmy z wami zawsze.

Arkturianie

 

 

Przekazała Suzanne Lie, 26 grudnia 2012
http://www.suzanneliephd.blogspot.com/2012/12/the-fourth-day-gaia-and-arcturians.html

* Przesilenie zimowe (na półkuli południowej przesilenie letnie) ma miejsce 21 lub 22 grudnia, w zależności od roku. Przesilenie zimowe można nazwać “nowiem rocznym” – w czasie nowiu księżyc na jakiś czas “znika”, natomiast w czasie przesilenia zimowego “słońce się zatrzymuje”, a potem “powraca”, światła przybywa, a dni stają się coraz dłuższe.

Przetłumaczyła Wika

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

AN KANA TE – LITTLE GRANDMOTHER – Kiesha Crowther