Uzdrawiająca Energii w końcu zmierzona za pomocą przyrządów

 

Uzdrawiająca Energii w końcu zmierzona za pomocą przyrządów

 

 

 

Reklamy

Mutacje genów powodują, że powstaje nowy gatunek człowieka

 

Jedna z najczęstszych wizji pisarzy fantastyki naukowej zakładała, że z biegiem czasu człowiek nauczy się korzystać z nowych zdolności. Przewidywano powstanie nowego gatunku ludzi zdolnych do telepatii, telekinezy czy pyrokinezy. Autorzy zakładali, że pojawienie się takiego gatunku nadludzi spowoduje, że będą oni wzbudzać strach tak zwanych normalnych, co doprowadzi do napięć między oboma gatunkami. Według niektórych naukowców te zmiany już następują.

 

Mimo, że neurobiolodzy twierdzą, że mit o tym, że ludzie wykorzystują tylko 10% możliwości swojego mózgu jest nieprawdziwy to zmiany na poziomie genetycznym są w stanie otworzyć przed nami zupełnie nowe możliwości. Przełom naukowy w tej dziedzinie zapewniły badania wykonane przez specjalistów z Cornell University i z University of California. Przetestowano geny u 14 tysięcy ochotników, u których wyodrębniono 202 geny. Ludzki genom zawiera około 3 miliardy par zasad a naukowcy przeanalizowali aż 864 tysiące par. Była to największa próbka materiału genetycznego kiedykolwiek przetestowana. Specjaliści twierdzą, że właśnie ze względu na obszerność próby i posiadanie dodatkowych informacji statystycznych można było prześledzić zmiany w DNA z rozmaitymi chorobami.

 

Naukowcy spodziewali się, że wśród próbek genów będą różne ich warianty, ale tak jak 50 lat temu mutacje genów występowały u jednej osoby na tysiąc tak obecnie u jednej na pięć. To drastyczny wzrost i powoduje konieczność zadania pytań o źródło takie stanu rzeczy. Genetycy sugerują, że przyczyna mutacji genów to przede wszystkim drastyczny wzrost ziemskiej populacji w ciągu ostatniego półwiecza, co ciągnie za sobą statystyczny wzrost ilości mutacji. Jednak nie jest to takie proste i z pewnością istotny wpływ mają na to zjawisko czynniki środowiskowe takie jak trująca żywność oraz aktywność słoneczna szczególnie niebezpieczna dla ludzi przy słabnącym polu magnetycznym naszej planety. Cały zespół tych przyczyn powoduje powszechność mutacji.

 

Oczywiście można zakładać negatywnie, że wielość tych zmian w ludzkim genomie może raczej prowadzić do kłopotów onkologicznych. Epidemia raka trwa przecież na naszych oczach i wszyscy udają, że to nie epidemia. Inni specjaliści sugerują, że spontaniczne mutacje genów mogą prowadzić do powstanie ludzi z nowymi zdolnościami, prawdziwych a nie komiksowych X-menów.

 

źródło:http://economicrisis.com/scientists-ask-if-a-new-race-of-super-earthlings-are-being-born/111

źreódło:http://innemedium.pl/wiadomosc/mutacje-genow-powoduja-ze-powstaje-nowy-gatunek-czlowieka

 

Galaktyczna Świątynia Dźwięku 8

Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej edycji Galaktycznej Świątyni Dźwięku w nowych wibracjach Złotego Wieku.
Dziś pragnę podzielić się z Wami czymś wyjątkowym. Znalazłam artykuł dr.L.Horowitza na temat DNA, wpływu dźwięku na proces aktywacji i pełnego przebudzenia naszego DNA oraz  roli jaką w tym procesie ogrywa genialny utwór Jonathana Goldmana „Holy Harmony”.

Może większość z Was zna ten utwór, ale inaczej odbiera się go rozumiejąc to, co zawiera, w jaki sposób powstał i jak działa. Postanowiłam więc zamieścić  obszerne fragmenty wykładu L.Horowitza z podaniem adresu do całego długiego i bardzo ciekawego materiału, jak również adresy do samego utworu J.Goldmana.

Myślę, że ten materiał będzie bardzo przydatny w momencie wchodzenia w Nowe Energie i tworzenia naszej Nowej Rzeczywistości.

A więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tych pomocnych i pięknych narzędzi do naszej kreacji i harmonizacji.

W Miłości i Świetle
Ludmiła

DNA – ŚWIĘTA SPIRALA – HOLY HARMONY
Dr Len Horowitz – Jonathan Goldman

DNA jest anteną do Stwórcy. To dający największą siłę element naszych ciał.  Jesteśmy istotami duchowymi na długo przed fizycznym zaistnieniem, zanim zamanifestujemy się fizycznie w polu kwantowym świadomości, jako bio-holograficzna projekcja boskości.  Ostatecznie wszystko pochodzi z niebios mistrzowskiego dyrygenta, kompozytora uniwersalnej orkiestry, który śpiewa pieśni miłości wszystkim gatunkom jednocześnie, podtrzymując wszystko włączając w to całą organiczną materię życia jako całość.

Materiał ten dedykowany jest dla śpiewających „Nową Pieśń”– jak w Księdze Objawień. Dedykowany jest szybko rosnącym masom ludzi, którzy czują, że coś niezwykłego duchowo ma miejsce w naszych sercach pośród naszych przyjaciół i rodzin.  Oto synchroniczność doświadczeń i świadomości, że surfujemy na fali, wielkiej oceanicznej boskiej fali, że cuda dzieją się w naszym życiu jako harmonia wibracji miłości, która ułatwia przesuniecie paradygmatów.
Nasze fizyczne ciało jest krystalizacją wibracji miłości.  Elektromagnetyczne i bioakustyczne częstotliwości kreatywnej energii poruszają fizyczną materię po ścieżkach najmniejszego oporu by formowały się kryształy świętej geometrii, a my postrzegamy te formy jako naszą fizyczną rzeczywistość.  Ta optymalnie uwalniająca wiedza może być użyta do osobistego wzmocnienia, psycho-spirytualnego rozwoju i globalnego leczenia.
………………….

JESTEŚMY WSPANIAŁĄ MANIFESTACJĄ „SKRAPLAJĄCEGO SIĘ” ŚWIATŁA I DŹWIĘKU.  JESTEŚMY BEZPOŚREDNIO POŁĄCZENI PRZEZ MATEMATYCZNO TORUSOWĄ MATRYCĘ DO ŚWIATŁA I DŹWIĘKU, CZĘSTOTLIWOŚCI MIŁOŚCI Z CAŁEGO WSZECHŚWIATA, LUB ENERGII Z BOSKIEGO ŹRÓDŁA.

Przyjrzyjmy się teraz praktycznie rozwijającej się elektrogenetyce i leczeniu, które mają miejsce na planecie.

Istnieje harmonia organizmu i harmonia w strukturze, która zezwala na transfer energii dzięki czemu organizm może żyć i drgać.  Więc może tworzyć swój metabolizm i replikowanie.  Te harmonie i rezonanse muszą być postrzegane jako nieodzownie muzyczne, ponieważ te harmonie przywracają i odtwarzają organizm.  Ostatecznie istnieje muzyczny i harmoniczny element wewnątrz organizmu, który potrafi odtworzyć wzory informacji i energii – i to jest piękne i wskrzeszające. To jest molekularna muzyka, krucha, zależna, przejawiająca się w odpowiednich warunkach, w oparciu o kwantowe echa i ukrytą fizykę.

Nasze komórki funkcjonują jak urządzenia elektroniczne o stanie stałym, jak transduktory / receptory membrany /.  Induktory są jak membrany komórkowe i organellowe, rezonatory są jak membrany i DNA, obwody rezonansowe są jak kompleksy białek membrany a półprzewodniki są jak ciekłokrystaliczne polimery białkowe.  Informuje o tym nauka na polu nanotechnologii i kryształografii białek.  Jesteśmy duchowo błogosławionymi istotami – przenoszącymi elektryczne ładunki i komunikaty.

Jak zatem wykorzystać wrodzoną pojemność do cudownych uzdrowień ? Powiemy teraz o nauce cymatyki, o świętej geometrii.
………………………………………

Strukturalna woda, którą nazywamy wodą „skupioną” przyjmuje formy świętej geometrii w czworościennych strukturach, które łączą się przynajmniej w trzech wymiarach /o których wiemy do tej pory / w różnorodne formy świętej geometrii, tak jak pokazuje nam Melchizedek i Don Winter w ich wspaniałych pracach.  Pokazując jak czworościenne struktury obracają się lekko tworząc w widoku bocznym gwiazdę Dawida, a po modyfikacji w formie świętej geometrii powstaje MERKABA.   Widzimy więc i potwierdzają to bardzo precyzyjne naukowe badania, że DNA działa jak antena do regulacji działania komórki.

Główna informacja, którą przekazują nam wspomniani naukowcy na temat czym jest DNA brzmi:

DNA JEST TO ODBIORNIK I NADAJNIK FOTONÓW / ŚWIATŁA / I  FONONÓW /DŹWIĘKU  ROZPROWADZONEGO W WODZIE / DO REGULACJI W GŁĄB KOMÓRKI, CO OZNACZA, ŻE OBECNE  TAM CZĄSTECZKI WODY TWORZĄ PIRAMIDALNĄ SIŁĘ WOKÓŁ SPIRALNYCH ENERGETYZUJĄCYCH  WŁÓKIEN DNA, KTÓRE PROWADZĄ DO ŚRODKA DUCHOWĄ ENERGIĘ WIBRACJI MIŁOŚCI I ROZSYŁAJĄ  NA  ZEWNĄTRZ JAKO MANIFEST BIORĄCY UDZIAŁ W  POLU KWANTOWYM, W  FIZYCZNEJ MATERII CIAŁA.  

   ……..Czy możemy zrobić cokolwiek jeszcze więcej by wzmocnić i przyspieszyć już i tak przyspieszający Duchowy Rezonans – którego doświadczamy?Stwórca tworzy przez słowo mówione jak czytamy w Księdze Rodzaju i jak mówiliśmy poprzez wodę.
Kiedy została wydana książka w której podano święte częstotliwości i zaczęto o nich wykładać /396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz. /
1. Do =  396  =  9                4. Fa  =  639  =  9
2. Re =  417  =  3                5. Sol =  741  =  3
3. Mi =  528  =  6                6. La  =  852  =  6
Jonathan Goldman zadzwonił do autora tej książki Dr Len Horowitza i zapytał:  Len, czy znasz pozostałe 3 częstotliwości?  Dr Horowitz odpowiedział – TAK- aby je odnaleźć podążaj tą samą sekwencją, pitagorejską matematyczną sekwencją, która jest zgodna z TORUSEM Marco Rodina i jego matematyką.  Starożytna Szkoła Misterium, matematyka pitagorejska.  Jej podstawy i tak ujawnią ci się trzy brakujące częstotliwości:7.  Si  =   963  = 9           8.  Do =  174  = 3         9.  ??  =   285  = 6Nie zdawali sobie wtedy sprawy kiedy to rozpoczęli, ani Jonathan Goldman ani dr Horowitz, że idą w niezwykłym kierunku.
Ale Jonathan Goldman, który pracuje prawdopodobnie jako najbardziej szanowany i skuteczny nauczyciel strojenia brzmienia i uzdrowiciel poprzez muzykę i dźwięk na tej planecie, postanowił stworzyć kompletne dzieło muzyczne.  W tym celu Dr Horowitz przekazał mu idealny okrąg dźwięku – jak go nazywał. Powiedział mu: „łączysz częstotliwości, to są częstotliwości w Hertzach, lub cykle na sekundę, według których muzycy mogą przestroić swoje instrumenty do gry i eksperymentować z nimi”. 

To jest skala muzyczna Stwórcy – oryginalne solfeggio, ukryte przez 3 tyś. lat w Biblii przez wielkich, starożytnych kapłanów Lewitów, którzy przetłumaczyli oryginalną Torę w grecką SEPTUAGINTĘ i robiąc to uwiecznili numerację wersów w Biblii.  Nie było numeracji wersów w Torze, a kody pochodzą stamtąd.
Dzięki  tej wiedzy starożytny Kapłan, który wiedział jak lewitować wielkie kamienie na budowę Piramid i masońska wiedza poprzedzająca starożytny Egipt czyniła fenomenalne budowle i nie tylko. Możliwość posiadania tej informacji, tych częstotliwości służyła funkcji tworzenia, niszczenia i cudotwórstwa na korzyść wpływowych ludzi, którzy mieli dostęp do tej wiedzy.

I właśnie to zrobiliśmy, powiada Dr Horowitz – wiedzieliśmy, że to odkryliśmy.  To jest pierścień dźwięku – doskonały pierścień dźwięku.  Podstawą jest to, że forma świętej geometrii 9 punktów gwiazdy odnosi się do idealnego koła dźwięku – uniwersalnej twórczej siły matematyki Stwórcy.

Jonathan Goldman na bazie tych wszystkich informacji i własnych doświadczeń wyprodukował tą niesamowitą płytę zatytułowaną „HOLY HARMONY”.
Miał kamertony dostrojone do specyficznej częstotliwości elektromagnetycznych tych dźwięków, a potem zebrał grupę wysoce profesjonalnych wokalistów do studia nagrań i w starożytnym gregoriańskim stylu śpiewania, wszyscy śpiewali hebrajskie litery – imię mesjasz:

YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY

które dosłownie nie oznacza  JEZUS OCALI  – jak to wspólnota  chrześcijańska została wprowadzona w wielki błąd, ale oznacza mesjasza, który przychodzi w imię swego Ojca.
Warto sobie przy tej okazji to uporządkować, bo przez całą Biblie mówione jest:.. nie zapomnijcie mojego imienia – utrzymujcie je świętym. ………..
Więc podstawą jest, że imię mesjasza oznacza, że to „Stwórca ocali” – JAH ocali – YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY.  A nie że mesjasz ocali.  To jest wiadomość artykułowana w gregoriańskim śpiewie według specyficznych częstotliwości dźwięku.  I jeśli naprawdę chcemy mieć wyjątkowe doświadczenie z modlitwą i medytacją pogłębiającą te doświadczenia, to płyta ta jest tego największą rekomendacją.

Cała ludzkość wyraża podziękowanie Jonathanowi Goldmanowi za płytę  HOLY HARMONY.

Biblia mówi, że na końcu musimy zaśpiewać „Nową pieśń”. Teraz mamy tonację, mamy muzykę i to jest to coś.
Nie zdawano sobie z tego sprawy, ale kiedy opublikowano kody Biblii i sprawiono, że stały się znane pośród muzyków na całym świecie, a Jonathan Goldman, Al Haris, Don Konkol i inni liczni ludzie zaczęli szerzyć tę nową wiedzę, że elektromagnetyzm potęgi brzmień Stwórcy, który my jako pokorni słudzy, jako współstwórcy stworzeni na obraz jego i wzmocnieni przez szóstą nutą w skali LA… Do, Re, Mi, Fa, So, La, labii reatum – usta + kreatywne instrumenty, śpiewamy i gramy częstotliwości Stwórcy łączące nas całkowicie z uniwersalnymi energiami.

Nie zdawano sobie sprawy z cudowności i umacniającej siły tego, że to jest droga, jest to KLUCZ do przyspieszenia tego, co już i tak przyśpiesza, że jest to DUCHOWY RENESANS, a siła tego jest nieograniczona.  Fale duchowego rezonansu rozbijają się o brzeg podnosząc ludzkość, a jej postępowanie będzie odczuwało tego wpływ.  Ci rezonujący w harmonii z tymi rewolucyjnymi energiami wzmocnionej planetarnej świadomości będą coraz bardziej błogosławieni i duchowo ożywiani.  Ludzcy dysydenci, lub dysonanci sprzeciwiający się lub negujący tę niesamowitą siłę będą otrzymywać pełną moc boskiego światła do swoich zablokowanych serc.

Tak więc śpiewajmy Nową Pieśń HOLY HARMONY – Pieśń pełnego ożywienia i przebudzenia naszego DNA.

http://youtu.be/4LY0fiAeRuo  – wersja pełna
http://youtu.be/IcAODxHQ8PU  – wersja skrócona

Adres do pełnego artykułu:    http://www.nikodemowicz.com/

Tam pod kołem dźwięku są 3 artykuły, Wykład dr, L. Horowitza, z którego zaczerpnęłam ten materiał, Tworzenie koła dźwięku, z którego skopiowałam rysunek. Zachęcam do zapoznania się z całością materiału i praktykowanie koła dźwięku.

źródło: krystal28

Święta geometria a biologia i kod DNA

Dan Winter, Sobótka (Polska) 05.09.2010 (wykład)

 

Zapis wideo z seminarium Dana Wintera, które odbyło się w Sobótce 5 września 2010 roku.

Pod video znajduje się link do playlisty na YouTube.

Wykład składa się w sumie z 15 części.

 

 

 

 

Dan Winter – wykład – 15 części

 

 

Święta geometria a biologia i kod DNA

Dan Winter, Sulistrowice (Polska) 04.09.2010 „Święta geometria a biologia i kod DNA”(wykład)

 

Wykład Dana Wintera pt -”Święta geometria a biologia i kod DNA ” wygłoszony w Sulistrowicach 4 września 2010 na VII Zlocie Ludzi Nowej Ery – „Harmonia Kosmosu”

 

Zapraszam na takie wykłady – dawka dużej wiedzy w magicznej atmosferze i pod opieką Aniołów…

 

12 helis DNA

 

Przesłanie od Wielkiego, (Białego Wieloryba)

 
Apel do ludzkości odebrany przez Kiarę Windridera po zaprzyjaźnieniu się z wielorybami na Hawajach w 1999 r. Szerzej o autorze i jego przesłaniach napisałem w artykule Wieloryby a Złoty Wiek. Warto przed przeczytaniem tego apelu zapoznać się z przesłaniem od wielorybów, które Kiara otrzymał kilka dni wcześniej. — KMB

Jestem Wielki. Przyszedłem w odpowiedzi na wasze pytania, wypowiedziane i niewypowiedziane. Przyszedłem by podzielić się nie tylko informacją, ale też pewną świadomością. Jest to pora na przebudzenie tej świadomości w was, gdyż jest to powód, dla którego zostaliście skonstruowani.

Nie poniżajcie ludzkiej formy. Ludzka forma jest jedną z najwyższych biologicznych form kiedykolwiek przeznaczonych do ucieleśniania ducha.
Cofniemy się w Kronice Akaśy do początku czasu. Czas to stworzenie, stworzenie które miało początek w umyśle Najwyższego Stwórcy, a nie było innego zamierzenia poza rozwojem, poza ciągłym stwarzaniem, poza głęboką świadomością i pasją odtwarzania i rozszerzania się, ekspansji.

W ten sposób, poprzez słowo, poprzez wibrację tego pierwszego zamiaru stworzone zostały linie pieśni, a potem było światło, a w tym świetle przejawiły się różne poziomy świadomości, które doprowadziły do stworzenia wymiarów, a w tych wymiarach można było wytwarzać formy odpowiednio do tego, jak idee powstawały i odtwarzały się.

W ten sposób, wiele, wiele, wiele takich procesów później powstały rozmaite zarodki. Stworzone zostały formy. Wśród nich byliśmy my, wśród nich byliście wy. Duch sformował się w postacie biologiczne, a nasze przeznaczenie było zawsze takie same: połączyć się znów przy końcu czasu, zamknąć cykl, skupić z powrotem w Źródle całą wiedzę, całe stworzenie. Z naszym przebywaniem w wyższych wymiarach wiąże się pewna świadomość. To co wy nazywacie wyższym wymiarem, dla nas jest sferyczne, a w tym sferycznym pojmowaniu nie ma wyższego, nie ma niższego, lecz jest pełnia zrozumienia, wiedzy, gdyż ta cecha sferyczności nie zawiera w sobie oddzielności, separacji. Jednak w ramach całego tego zróżnicowania cecha ta ma łączność z Jednym Źródłem. Jest to cecha, którą ci z was, których zwiecie Wzniosłymi Mistrzami, tak samo w pełni ucieleśniają. Jest to cecha, którą osiągnęło wiele ras w różnych galaktykach i jest to cecha, którą macie osiągnąć pełniej niż jakikolwiek gatunek kiedykolwiek przedtem — po prostu dlatego, że nie jesteście już izolowanym gatunkiem.

Są wśród was reprezentanci z różnych galaktyk, z różnych wymiarów, z różnych wszechświatów. A to, co teraz staracie się stworzyć, jest istotą żywą, istotą poszerzoną, która jest o wiele rozleglejsza niż pojedyncze wzniosłe istoty. Istnieje kilka planet, które wzniosły się z tego poziomu gęstości, z których żadna nie ma gęstości takiej, jak ma wasza planeta, po prostu dlatego, że żadna nie ma tego zróżnicowania, jakie ma wasza planeta. Kiedy wy przygotowujecie się na tę chwilę, powstaje nowy rodzaj stworzenia; jesteśmy tu z wami. Zawsze byliśmy chętni was wspierać, nawet gdy nasze zadanie nie było przez was rozumiane.
Wiedzcie, że teraz moja obecność przejawia się w oceanach w postaci białego wieloryba. Aborygeni o tym wiedzą. Jest to w ich przepowiedniach. Tak jak biały bizon narodził się na tym kontynencie [Ameryki] jako spełnienie przepowiedni, tak samo ten biały wieloryb rodzi się jako spełnienie przepowiedni.

Obecnie bliski jest czas, gdy nastąpi to wielkie przebudzenie planetarnej świadomości. Przygotowaliśmy siatki ziemi. Pole merkaba* jest już gotowe. Gdyby nie było, nowe częstotliwości, jakie napływały, nie mogłyby być zakotwiczone, a sama Ziemia nie mogłaby przetrwać.

Od ubiegłego roku (1998), kiedy siatka została ukończona, Ziemię zalewają, jak je nazywacie, wybuchy promieni gamma — wiele setek, wiele tysięcy. Zmienił się jej głos. Zmieniły się jej pieśni. Jej pieśni są niczym szablony, a w szablonach tych z wielką dokładnością może być odwzorowane stworzenie.

Wasze intencje, wasze zrozumienie jest bardzo potrzebne, gdyż stanowicie lewy mózg planety Ziemi. Poczujcie naszą obecność w waszej obecności. Pora byśmy połączyli to, co było aż za długo rozdzielone. Wzniesienie było dla wielu z was tajemnicą. Ta tajemnica nie zawiera się w ‘jak’, ani nawet ‘dlaczego’. Ta tajemnica przyprawiła wasze umysły o skłonność do wątpienia. Ta tajemnica tkwiła w ‘czy’, ponieważ nie odczuwacie, że znacie drogę, ponieważ byliście odgrodzeni od tej głębokiej wiedzy wewnątrz was, ponieważ dopuściliście zwątpienia i obawy. Było to wielkie ‘czy’. Powstrzymuje was to przed rozpoznaniem prostoty tego procesu. Drodzy, jest to takie proste. Proszę, nie wątpcie. W rzeczywistości jest to wasze przeznaczenie.

W zamierzeniu wasze ciała miały być receptorami światła. Wiecie o tym. Wiecie, że DNA przygotowane jest na o wiele więcej niż obecnie doświadczacie. Wiecie o 64 kodonach**, które mają być przebudzone. Wiecie o dwunastu nitkach*** [helisy DNA]. Wiecie, że tak już było i będzie znów.

Wiecie, co was powstrzymuje. Jest wiele, wiele, wiele nawarstwień uwarunkowań i niewiary, a jest to kolektywna bariera, przez którą musicie się przebić. Pomagamy w tym, gdy nas wzywacie do pomocy. Odzewy mogą nie przejawiać się w umysłach w sposób świadomy. Odpowiedzi leżą w głęboko zanurzonej warstwie, gdzie mieści się wiedza komórkowa.

Wasze ciała rozumieją to, czego nie potrafią umysły. Proszę, słuchajcie ciała i pozwólcie, by wewnątrz was znalazło święte audytorium. Skupcie się na czakrze z tyłu głowy. Jest to nowo wyłaniająca się czakra planetarna, która stanowi rozbudowę równoległą pionowej osi czakr wzdłuż pranicznego kanału. Jest to przejaw świadomości sferycznej, my zaś zawsze utrzymujemy tę świadomość, kiedy oddychamy. Gaja potrzebuje nas jako prawy mózg. Gaja potrzebuje was jako lewy mózg, lecz ten podział nie ma już dłużej być utrzymywany. Pola elektromagnetyczne Ziemi ulegają zmianie, co pozwala na rekonstrukcję tych siatek: lewej i prawej.

Aby Matka (Gaja) mogła wznieść się, trzeba by prawy i lewy mózg działały jak jeden, a na to musicie rozwinąć tę sferyczną świadomość. W świadomości sferycznej nie ma rozdziału na lewe i prawe, albo materię i ducha, albo jakąkolwiek biegunowość, której doświadczacie w codziennym życiu. Pozwólcie sobie na przejście do tej świadomości.

Tak więc, wzniesienie jest po prostu rozkwitem nowego życia, a w owocach tego nowego życia Ziemia daje nasiona, zaś nasiona się powielają. Jest to bardzo naturalny cykl. Spusty w waszej komórkowej świadomości są już wypróbowywane. Wasz umysł nie ma z tym nic wspólnego, gdyż wasza wola, wasze intencje i wasze oddanie stwarza to ożywienie, a następnie z tego miejsca zatopionego w głębokiej nieświadomości owe nasiona zaczynają rodzić owoce.

Przyjdzie czas, kiedy zasłony zostaną rozsunięte dla całej świadomości na tej planecie. Nadejdzie wkrótce. Przygotowywany jest grunt na to rozsunięcie zasłon. W owej chwili, bo będzie to chwila, będziecie poddani próbie. Ważone będą wasze wybory, a jeśli tak wybierzecie, wzniesienie będzie jeszcze raz cyklem naturalnym, a nie śmiercią, a nie uczestnictwem w grze separacji, grze, którą poznaliście w swojej historii od czasów przed Atlantydą. Był czas, niezbyt odległy, czas, który pamiętacie, być może boicie się. Pamiętacie dni, kiedy ludzie Mer w swoich dwóch postaciach zlali się. Owe dwa królestwa stały się jednym. Dwa umysły zostały zunifikowane, ujednolicone. Teraz jest czas, kiedy ludzie Mer wracają, nie w postaci fizycznej, lecz wewnątrz świadomości Ziemi.

Wróćcie do magazynów swoich umysłów. Przypomnijcie sobie tamte dni. Komórki noszą te wspomnienia. Wielu z was inkarnowało się w ciałach ludzi oceanu. Wielu z nas inkarnowało się jako ludzie. Mówię do was słowami, które słyszycie w umyśle, lecz ważniejszy przekaz dokonuje się teraz poprzez tworzenie przejścia, które pozwala na uaktywnienie waszego sferycznego umysłu — być może [odczuwacie] wibracje z tyłu głowy. Możliwe, że słyszycie dźwięk lub ton w tym miejscu. Może kawałki i odłamki waszej duszy, które zostały odłączone i zagubione, teraz wracają. Może przypominacie sobie wasze prawdziwe przeznaczenie, co napełnia Ziemię poczuciem rozpoznania, odczuciem radości, doznaniem pokoju. Prosimy was, byście zaufali temu rozpoznaniu, nie dlatego, że rozumiecie umysłem etapy, jakich to wymaga, ale z powodu waszych intencji i pragnienia dołączenia waszej woli do woli Ziemi, woli Stwórcy.

Wypełnijcie to przeznaczenie, które dla was zostało wybrane, dla tych z was, którzy inkarnowaliście się na tej planecie, gdyż jesteśmy jednym umysłem i już znamy się wzajemnie bez zasłon. My wiemy to, co wiadomo o waszej przyszłości, a co dla nas jest już teraźniejszością. Jest to koniec linii czasowych. Jest to koniec separacji. Jest to koniec śmierci i początek jej (Ziemi) narodzin. Jesteśmy jedno.

 

* Merkaba – świetlne geometrie w ciele przyczynowym przejawiające się na planie fizycznym m.in. jako system czakr, merydianów i in.

**Kodon – triplet, trójka nukleotydów w cząsteczce DNA (mRNA) kodująca określony aminokwas włączany w strukturę białka w trakcie biosyntezy białek w komórce.
*** Dwanaście nitek – w przekazach channelingowych mówi się o 12 nitkach ludzkiego DNA, z których dwie są widoczne. Inna interpretacja jest taka, że w znanych dwóch występuje poczwórny wzór powielony trzykrotnie.

tłum. i przyp.: K

 

śródło: Misja Faraon

Tajemnice DNA

 

 

DNA

Kochani dziś kilka słów na temat naszego DNA

Kształt i replikacja naszego DNA ma ścisły związek z emocjami, nasze emocje – są falą.

Emocje jak i energia są falą, mogą być fraktalne (emocje pozytywne) lub niefraktalne bolesne i destrukcyjne czyli negatywne. Podczas słynnego przeprowadzonego eksperymentu (na wodzi)e w Nexus,  traktowano wodę podczas procesu krystalizacji różnymi emocjami. Jedną próbkę z wodą traktowano negatywnymi emocjami – mówiono do niej negatywnymi słowami, włączano agresywną muzykę bez linii melodycznych. Drugą zaś próbkę wody poddawano pozytywnej energi czyli mówiono do niej miło, pozytywnie oraz włączano jej melodyjną muzykę – odnoszono się do niej z szacunkiem i miłością. Efekty były następujące, próbka negatywna pokazywała chaotyczne brudne struktury i zgniłą wodę , zaś próbka pozytywna pokazywała fantastyczne piękne krystaliczne formy fraktalne…

Serce grające muzykę

Istotnym jak i bardzo ważnym jest także, iż nasze serce – i nie tylko – tworzy w czasie linię melodyczną, działa nie tylko jako pompa, ale też jako generator wirów we krwi i generator lokalnego pola grawitacji.

Kiedy konkretnie pole torsyjne zaczyna wewnętrznie się jednoczyć w jedno spójne centrum, dzieje się wtedy coś cudownego dzięki geometrii fraktalnej. Pole torsyjne zaczyna zapadać się samo w siebie i niejako wystrzeliwuje szybciej od światła – poza czas. Mechanizm ten jest czysto biologiczny i nie potrzeba nam wtedy nadzwyczajnych sprzętów sprzętu aby osiągnąć to co chcemy. Realnym jest wtedy jak najbardziej nawet podróżowanie w czasie.
Mechanizm ten jest odwzorowany w geometrii dwunastościanu – czyli stelażu Wszechświata.

Serce zaczyna proces samoosadzania się

Takie samo pole  magnetyczne, jak pole magnetyczne naszego serca –  ma także Słońce i Ziemia.
Cały proces ten odbywa się dzięki temu, że nasze DNA jest ściśle zbudowane według matematycznych reguł Złotego Podziału, co dotyczy także fal magnetycznych jak i wirowych pól torsyjnych.

Jesteśmy Jednym

Należy pamiętac także, iż pole magnetyczne Ziemi jest ściśle połączone z polem magnetycznym człowieka, z całą naszą energią. Jesteśmy jednym.


Dan Winter – naukowiec i geniusz

Dan Winter jest psychofizjologiem, światowym specjalistą w dziedzinie Świętej Geometrii, posiada ogromną wiedzę z dziedziny matematyki, genetyki, i fizyki. Jest odkrywcą mechaniki działania DNA i twórcą urządzenia do pomiarów fal harmonicznych serca.

Odkrycia Dana Wintera, dotyczące celu i przeznaczenia naszego DNA, stawiają w zupełnie innym świetle istotę problemu dotyczącego Manipulacji Naszym DNA. Raczej jedyny człowiek na tej planeci,e który to wszystko poskładał sposób naukowy – używając do tego języka Nauki. Wielu ludzi na samą myśl o gadziej rasie Draco z Oriona, po prostu z niedowierzaniem się śmieje. Co jeśli chodzi o fakty naukowe jest zrozumiałe, ponieważ nie ma żadnych materiałów które wyjaśniały by to w Naukowy sposób, jak to działa i DLACZEGO MY w tym uczestniczymy jako gatunek ludzkk. Wyjaśnienie tego problemu nie jest proste i nie można tego ująć w kilku zdaniach, bez znajomości zaawansowanej genetyki, fizyki i matematyki. Nie mniej jednak można to w pewien sposób przybliżyć.

Dan Winter odkrył, że fale harmoniczne pokrywają się z mechanicznymi falami naszego DNA które niejako „piszą” książkę z naszego DNA. Nasi genetycy znają litery i potrafią nawet czytać słowa, ale jest im bardzo daleko do czytania całego zdania i poznania kontekstu. Przez co nie wiedzą jak to się dzieje, że jedno DNA się degeneruje a drugie ewoluuje.
Odkrył On także,że kiedy wszystko jest ok, kiedy następuje harmoniczne sprzężenie fal, następuje wewnętrzna implozja w DNA naszej energii, dzięki której możemy niejako osiągnąć wiele naszych celów. Następuje to poprzez samo osadzanie się torsyjnych pól magnetycznych które przez to, że są samo-podobne jak fraktal zaczynają implodować.

W jaki sposób błogość, miłość i współczucie wpływa na nasze DNA?
Czy Złoty Podział jest kluczem łączącym nasze DNA z energią życia?
Czy zestrojenie się z energią życia oznacza odnalezienie świętego Graala?
Czy naszym przeznaczeniem jest „zamieszkiwać” gwiazdy?

Zapraszam do zapoznania się z bardzo ciekawym materiałem…

Z Miłością, Ninti

 

 

Previous Older Entries