Spisek. KIERUJĄCY ŚWIATAMI

 

Ukochana Ludzkości w Ręku Stwórcy,

 

„Scenariusz Czasu” znajduje swoją logiczną kontynuację.
Świat otrząsa się z Czasu i Przestrzeni
i zostanie wgrany (*zapisany) w Centrum Światła.

To co zostanie teraz przyniesione do Rzeczywistości miało swój początek przed Eonami, przed nieskończenie długim Czasem i od tamtego czasu wypatrywali tego momentu Ludzie i My ze Światła, Stwórca i Twórcy Światów.

W niektórych dniach płaczecie,
w niektórych dniach jesteście pełni Radości,
w niektórych dniach mieszają się Wydarzenia
więc raz płaczecie, raz śmiejecie się.

Dużo, bardzo wiele jest tego, co musicie uczynić, tego po co przyszliście aby spełnić i to „wiele” znajduje swoje ukończenie w Jedności Tworzenia.

W tych dniach odnajdą się w swojej Sile Ci wszyscy Ludzie którzy są wytrwali, Ci którzy nieustraszeni szli dalej, nawet wtedy gdy byli wzywani do zatrzymania się przez tych wielu którym te Drogi wydawały się zbyt mozolne.

Ci którzy poszli dalej odziedziczają teraz Nową Siłę bo utwierdzają się Rzeczy
i nadchodzi nowa pewność dotycząca Podniesienia.

Jednak przede wszystkim wkracza pewność że rozpozna się samego siebie w Zadaniach, że rozpozna się swoje własne Zadania i że przy tym rozpuści się wątpliwość.

Ludzie którzy dotychczas wytrzymali, którzy pełni Tęsknoty szli Drogą Światła dostaną pierwsze potwierdzenia ich Decyzji. Od teraz Szlakowi który obierze taki Człowiek towarzyszyć będzie nowa pewność i zdryfowanie z Drogi jest WYKLUCZONE.

Pewność która będzie wyrażona zdecydowanym działaniem czyni tą różnicę. Tym odróżniają się Ci którzy mówią o Przemianie od tych którzy Przemianę TWORZĄ.

To jest znaczące, albowiem teraz dzięki tej stanowczości Wytrzymałych staną się możliwe nowe Procesy Tworzenia Rzeczywistości. Znaczącym jest przede wszystkim jedno:
Ciemne Moce które wciąż czynią swój „nieporządek” – nawet jeśli jest on ograniczony – stają teraz naprzeciw „równym sobie”.

Dotychczas z Ludzkością mieli łatwą Grę, albowiem Ludzkość pozostawała niezdecydowana i ociężała (*leniwa) – wprawdzie była zdegustowana niesprawiedliwością, lecz nie mogła się temu sprzeciwić.

Niezadowolony Człowiek który nie znajduje wyjścia z tego co kieruje jego Życiem, Człowiek który nie zna swojego miejsca na tym Świecie, Człowiek któremu nieznane jest jego pochodzenie, jest idealną ofiarą zarówno dla tych którzy chętnie trzymają służbę i potrzebują Niewolników, jak i dla tych którzy sami utrzymują się przy Życiu dzięki Energii Strachu.

Wiedzcie że również Religie przyczyniają się do tego degradowania Was do Niewolników. One odebrały Wam ostatnią Samorządność. Odebrali ją tym którzy mogli i powinni sami żyć w Jedności ze Stwórcą, tym którzy są Bogiem i którzy SAMI przedstawiają swoje Sprawy przed swoim Stwórcą.

To jest wspólny akt Starych Filarów tego Społeczeństwa który w silnej jedności spiskuje przeciwko Ludzkości w gospodarce, polityce i w religiach.

Tak, to jest jedyny i prawdziwy „Spisek” – Spisek ciemnych Elit przeciw Ludziom pozbawiający ich Wolności i Samorządnego Życia.

Dziś na tym Świecie chętnie nadużywane jest słowo „Spisek” – przede wszystkim przez tych którzy są spiskowcami i „Spisek” przypisywany jest tym, którzy przyszli po to aby ujawnić ten Spisek przeciw Ludzkości.

Tak właśnie pracują Ciemni, tak pracowali dotychczas: wszystko to co zarządzili w zbrodniczy sposób na wszystkich poziomach społecznych „podkładają” Ludziom którzy są w stanie wytłumaczyć te machinacje.

Lecz dziś dzięki Waszej odwadze i Waszej nieustraszoności mają prawdziwego przeciwnika, albowiem Wy sami uwolniliście się z niewolniczej służby bo rozpoznaliście to i powróciliście do samorządnego działania.

Dziś funkcjonują Wasze Interwencje, dziś formuje się sprzeciw który łamie wszystkie tamy i dzięki któremu wszystkie te Stany zostaną rozpuszczone i porzucone.

Wszystkim Ludziom którzy oddadzą się swoim Zleceniom, którzy teraz rozpoznali ich Zadania i je przyjęli, jest powiedziane:

WY JESTEŚCIE MATERIAŁEM ZAPALAJĄCYM
KTÓRY TERAZ ZYSKUJE NA SILE,
SILE KTÓRA JEST POTRZEBNA DO TEGO,
ABY POTĘŻNI TEGO CZASU PRZEJRZELI SIĘ
W SWOJEJ WŁASNEJ BEZSILNOŚCI.

Ci Ludzie którzy nadal jeszcze są nieokreśleni i nieklarowni, niechętni i dalecy każdemu wysiłkowi by doprowadzić się samemu do klarowności – tych nie dotyczy to co jest tu powiedziane, albowiem Proces podczas którego Ci Ludzie dostaną nowe poziomy doświadczeń jest już całkowicie w toku.

Wszystko postępuje teraz dalej, z nową Siłą i wyjątkową prędkością!

Ta Przemiana postępuje i zabiera ze sobą tych wszystkich którzy do niej dorośli, tych którzy zostali na nią przygotowani i którzy przy tym osiągnęli „Poziom Pewności”.

My mamy rozeznanie nad wszystkim co teraz nadejdzie, nad każdą sekundą i jesteśmy cały czas gotowi aby Wam służyć, aby interweniować jeśli jest to konieczne, albowiem Was nie może dosięgnąć żadne Cierpienie, teraz, gdy jest widoczne tyle Cierpienia.

Im więcej Cierpienia widzicie, tym mniej z niego Was osiągnie, dlatego że Wy „wysiedliście” już z tego Poziomu, wysunęliście się z niego. To jest Rzeczywistość Holograficznego Wszechświata – Wy spoglądacie na sąsiednią Ziemię i widzicie Cierpienie i Nędzę. Patrzycie na następną Ziemię i widzicie Radość i Szczęście. I Wy spoglądacie na Waszą Ziemię i postrzegacie wszystko: Radość i Szczęście, Cierpienie i Ból – jeszcze. Jednak doświadczenia Cierpienia będą blednąć coraz bardziej i Wy coraz częściej nie będziecie tym dotykani.

Zaprawdę wielki Czas i niech Ci ostatni, którzy chcą jeszcze wskoczyć do pociągu do Światła, niech zechcą również jak najszybciej ten Czas rozpoznać.

W Łasce Boga wszystko jest możliwe i niech ta Łaska dosięgnie tak dużo Dzieci Ludzkich, jak tylko jest to możliwe.

My jesteśmy Opiekunami Wojowników Światła,
bo My sami składamy się ze Światła
i wiemy jak władać Mieczem Sprawiedliwości.

My jesteśmy Wielkimi Kierującymi Światami
obecnie dostrojeni naszymi frekwencjami do Gaia TERRA Xx.

KIERUJĄCY ŚWIATAMI

 

 

//Patrz również: 01.01.2013. STWÓRCA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl

Reklamy