Kosmiczna Świadomość – odpowiedzi na pytania cz.3

 

Mam jeszcze jedno pytanie. Będąc w nowym zrównoważonym eksperymencie dualności A/ B teraz, tym samym znajdujemy się w wyższej warstwie 4-go wymiaru, co oznacza Archonci, gady, Orionici lub ktokolwiek inny, zamieszkały w niższych warstwach 4D, którzy mieli zwyczaj kierowania ludzkością, jak chcieli, nie są w stanie dotrzeć do aktualnej częstotliwości planety A/ B na tym poziomie 4D?

Ta świadomość mówi, że jest to przenikliwa obserwacja i rozpatrzenie i że ostatecznie to, co będzie zrównoważoną i harmonijną planetą A/B można powiedzieć, że istnieje, więc na tym wyższym poziomie 4-ro wymiarowej świadomości. Ale w tym samym czasie, gdy trwa postęp, gdy stan przejściowy wypływa z całkowitej 3-cio wymiarowej rzeczywistości do wyższego poziomu w 4-go wymiaru rzeczywistości, który nie jest w dotknięty niższymi poziomami 4-ro wymiarowości, to byłoby lepiej po prostu wiedzieć, że ktoś jest wciąż w 3 wymiarowej rzeczywistości w tym czasie.

Jest to podstawą doświadczeń wielu osób, które nie wyobrażają sobie siebie, nie mogą pojąć tego, jak to może wyglądać, aby nie być w 3 wymiarowości, którzy nie mogą sobie wyobrazić siebie poza tym stanem. Dlatego, utrzymać to zrozumienie jest naprawdę krytyczne i bardzo przydatne w istocie do ustalenia go jako ostatecznej rzeczywistości, która rozwija się. Podstawową zaletą zrozumienia, że Planeta A / B może być w takim wyżej wyewoluowanym stanie jest to, że to wprowadza tą koncepcję, która może być manifestowana w procesie i która jest w procesie manifestowania.

Jednak ta świadomość musi powiedzieć, że w zapisie doczesnej chwili, wykorzystując to, co jest konceptualizacją czasu u ludzkości, to nie jest widziane przez tę świadomość, jako wydarzenia, które pojawią się w najbliższej przyszłości. Może to zająć trochę czasu, aby przejść do tego miejsca wyższej 4-to wymiarowej lokalizacji. W tym przejściowym okresie czasu, w który ktoś wciąż wierzy i wie, że ruch ma miejsce i że ci, którzy byli manipulatorami i kontrolerami z niższych poziomów 4-go wymiar w tym, co jest 3-cim wymiarem rzeczywiście są odłączeni, rzeczywiście są usuwani do innych warstw rzeczywistości, do tego, co ta świadomość w przeszłości nazwała scenariuszem planety B i że jest to bardzo ważny okres w ciągu najbliższych 9 miesięcy a nawet lat poza to. Jest to czas, kiedy ci, którzy przeszli przez doświadczenie przeglądu tego, co jest ich przeglądem w świadomości Boga ich linii czasowej, co czeka na nich,to jest to okres, kiedy są w tym fizycznym doświadczeniu odczuwanym przez większość, to ważne jest, aby nie po prostu nie wierzyć, że nic się nie stało i że nie było żadnych zmian lub że ciemni nadal kontrolują lub nadal manipulują.

Inaczej będziecie tworzyli możliwy scenariusz naśladując tych ze scenariusza planety B, ponieważ utwierdzicie się, że to wy (.) wspierając go, tworząc go, bo w to uwierzyliście. To też było częścią waszego przeglądu, aby zrozumieć to, czego twoja dusza potrzebuje najbardziej, czy kontynuacji wzdłuż starej linii, czy też przejść do nowej linii czasu o wyższej wzniesionej jakości. Czy to jasne?

Dziękuję, świadomości. Jest kolejne pytanie tutaj, które wynika z tego. W tym nowym doświadczeniu w momencie śmierci fizycznej, już będąc w wyższym 4-ym wymiarze w tym nowym A/ B Teraz, czy to znaczy, że ci umierający nie będą już musieli przechodzić przez Bardos niższych poziomów 4D, dlatego nie utkną lub dobrowolnie nie ukarzą się przez to, że nie będą w stanie opuścić albo zwabieni w samodzielnie wykonane lub samowystarczalne piekielne strefy na podziemnych poziomach Bardos?

Ta świadomość musi najpierw podkreślić, że proces przejścia do wyższej wyewoluowanej planety A/ B w wyższe poziomy 4-gowymiaru jest tym, co może zająć trochę czasu, w przeciwieństwie do tego, co jest teraz stanem rzeczywistości, w refleksji do zrozumienia, gdzie planeta zmierza. Dlatego w tej chwili niższy poziom Bardos z 4-go wymiaru jest nadal w mocy i dla wielu, którzy nie zawsze nawet rozważali takich spraw będzie nadal działać dla nich, i tak wejdą do niego.

W końcu, gdy planeta A/ B osiągnie wystarczająco wysoki poziom, gdy ludzkość podejmie następny skok Wzniesienia, to nie będzie potrzeba wiele, aby przejść przez kolejne poziomy Bardos nawet w doświadczeniu śmierci, aż cała ludzkość znajdzie się w punkcie skupienia, gdy będzie to prostsze wejść z wysokiej warstwy 4-go wymiaru do 5-cio wymiarowej świadomości. Ale w tej chwili to jest bardziej czas przejściowy i w tej chwili jest tak, że wiele osób, które mają doświadczenie śmierci zrobi to w stary tradycyjny sposób, tracąc ciało, wchodząc w przejście od tego, co było ich rzeczywistością fizyczną , wracając z powrotem do swoich 5-cio wymiarowych duchowych domów poprzez poziomy Bardos.

Nawet doświadczenie tych koncepcji piekła i Hadesu, którym tak wiele religii sprzyja, próbując kontrolować tych, którzy są ich wyznawcami -doświadczenia te będą jeszcze powszechne dla wielu, ale nie dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wznieśli się, którzy są na wyższym poziomie świadomości 5-cio wymiarowej, gdzie to po prostu nie jest już ten przypadek. Ci, którzy wrócili na planetę A / B, zrównoważoną zharmonizowaną planetę A / B, nie będą faktycznie przechodzić przez takie doświadczenie.

Wiele osób, które są na planecie A / B, który nie dość wspięli się na wysoki poziom świadomości planety A, będą woleli jednak już nie potrzebować w ich podróży, w ich linii czasu, doświadczenia śmierci i procesu przejścia przez poziomy Bardos. Dlatego świadomość ta mówi tu o wielu, wielu poziomach możliwości, o wielu różnych istotach duszy, którzy będą mieli różne doświadczenia. Ważne jest ta osoba rozumie i ma świadomość gdzie ta planeta w końcu skończy en masse jako doświadczenie. Ważne jest również uznać, że on / ona widzi wyraźnie, że niektórzy będą tam w swoich obecnych podróżach, bo zrobili wystarczającą pracę, osiągnęli pewien poziom świadomości, który będzie omijał podróż przez poziomy Bardos.

Dziękuję. To także kolejne związane pytanie. Czy ktoś po śmierci fizycznej ciała traci kontrolę własnego światła szablonu ciała świetlistego, tak że nie jest już dostępny dla tej świadomości człowieka, której fizyczny hologram umarł, że tak powiem, który jest tylko projekcją ciała świetlistego i tak, czy ktoś ma nadal ciało świetliste przechowywane w strefie buforowej, jak to Świadomość nazwała, nawet jeśli umarł w ciele fizycznym?
Jeśli ktoś ma doświadczenie śmierci fizycznej szablon ciała świetlistego nie jest już ważny, bo fizyczne jest tym, co jest pojemnikiem duchowej świadomości i szablonu ciała świetlistego, jest tym, co strukturyzuje go i trzyma go i ma w sobie tym samym możliwość przywracania jego zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Ale jeśli ktoś ma to, co ta świadomość nazwałaby tradycyjnym doświadczeniem Wzniesienia gdzie duch / dusza odłącza się od ciała fizycznego i ciało fizycznego umiera, jest to sposób, w który większość powróci do 5-cio wymiarowego stanu macierzystego, z powrotem do tkaniny duszy i ducha, więc nie byłoby potrzeby, aby ponownie utworzyć ciało, gdyż decyzja była, aby je porzucić, zostawić to za sobą i pozwolić mu zdezintegrować się z powrotem do jego elementarnych składników. Tak więc ta świadomość mówi, że ci, którzy mają fizyczne doświadczenie śmierci, która jest tradycyjnym doświadczenie wzniesienia z powrotem do własnego stanu Ducha również to obejmuje zatem fakt, że ciało nie zostanie zreformowane, szablon ciała świetlistego zostanie odłączony lub zdemontowany gdyż ta Świadomość tego słowa raczej używa.

To pytanie, które jest zadane daje pomysł, że niższa jaźń jest świadomością ciała, w sumie będąc ciałem w pewnym sensie …

To nie jest tak, ta świadomość wyjaśni. Mimo, że jest odpowiedzialna za ciało, ciało jest nadal elementami fizycznej płaszczyzny egzystencji, które schodzą się ze sobą w celu stworzenia fizycznego pojemnika, który niższa Jaźń ożywia. To nie jest ciałem fizycznym, to ożywia ciało fizyczne, daje to, co jest jego siłą życia. Gdy Duch wycofuje niższą Jaźń także wycofuje się z fizyczności. Tak więc w chwili śmierci, to, co jest świadomością ducha, co ożywia ciało, niższa Jaźń oraz średnia Jaźń, opuszczają ciało. Wiele osób, które kiedykolwiek widziały ciało zmarłej istoty powie od razu, że to, co ożywiało ciało, już nie występuje, ono jest teraz po prostu fizycznym zbiorem komórek, które wkrótce się rozłożą i powrócą do naturalnego stanu Matki Ziemi, powrócą do elementarnych komponentów składających się na ciało. Niższa Jaźń nie jest ciałem, to ożywia ciało. Czy to jasne?

Dziękuję. Czy możesz następnie wyjaśnić, jak niższa Jaźń i średnia Jaźń reaguje lub wykonuje w odniesieniu do (transmogrification)?

Jest to nieco inna sprawa oczywiście. Średnia Jaźń to ten, który jest 5-cio wymiarowym stanem świadomej i przytomnej świadomości i jest całkowicie świadomy tego, co jest szablonem świetlistego ciała. Kiedy osoba osiągnie miejsce wysokiej świadomości, wyszła poza fizyczność jako definicję życia i uświadomiła sobie, że życie jest raczej tym, co jest utrzymywane wewnątrz ciała, siła życia sama w sobie jest tym, co jest natury duchowej, a następnie 5-cio wymiarowa przytomna świadomość może w pełni aktywować szablon świetlistego ciała.

Niższa Jaźń dowiaduje się o tym i to rozumie i jest we współpracy z tym. Tak więc to, co jest fizycznym ciałem może być zdematerializowane, elementy uwolnione tak, że będą one rozproszone z powrotem w fizyczności i szablon świetlistego ciała jest tym, co tym samym wchodzi do strefy buforowej, jak ta świadomość to nazywa.
Jest to pierwszy etap (transmogrification). Drugi etap jest wtedy, gdy to, co jest średnią Jaźnią postanawia ożywić ciało. Niższa Jaźń nadal jest uczestnikiem tego wydarzenia i szablon świetlistego ciała będzie montować elementy fizyczności, tak aby nowe ciało zreformowane zgodnie z projektem szablonu świetlistego ciała, a więc ciało fizyczne było przywrócone lub ponownie odtworzone dokładniej , tak że średnia Jaźń i niższa Jaźń mogą ponownie wejść w nie.

Ściśle mówiąc, nie jest to tym samym ciałem, gdyż elementy ciała, budulec fizyczności ciała, jeśli chcesz, pierwotnie zostały uwolnione. Elementy składowe i budulec są nadal dostępne w fizycznej rzeczywistości 3-go wymiaru i są zmontowane zgodnie procesem świetlistego ciała lub szablonu świetlistego ciała, i ciało jest ponownie utworzone, że średnia Jaźń i niższa Jaźń mogą je reanimować. Czy to jasne?

Tak, dziękuję bardzo, świadomości. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to możliwe, aby po śmierci wrócić lub wejść w świat fizyczny manifestując ciało fizyczne do interakcji w nim, ale nie przez reinkarnację, ale raczej poprzez przytomną świadomość, kim i czym jest ktoś bez zasłony zapomnienia, co pozwoliłoby świadomości, że wejdzie i również zastąpi i nie będzie ograniczona przez prawa, które normalnie ograniczają fizyczność wszystkich w ciele fizycznym?

Czy Świadomość ta nie mówiła tego cały czas? To jest dokładnie to, co ta świadomość mówiła w wielu, wielu przypadkach, przy wielu okazjach. Gdy ktoś wstąpił do pełnej 5-ta świadomej przytomności i przebudził się przede wszystkim, oczywiście, zastępuje fizyczność. Ale dla tych, którzy wciąż mają ją jako swój cel i misję, która ma wspierać dalszy rozwój ludzkiego ducha i duszy ludzkiej w kierunku tego, co jest, masowym Wzniesieniem Świadomości, o którym ta Świadomość mówiła, będą oni mogli ponownie wejść dokładnie ten sposób.

Oni przychodzą z wyższej 5-cio wymiarowej świadomości, i nie będą musieli uczestniczyć w tym, co jest zasłoną zapomnienia i ograniczeniach tego, co jest możliwe, ponieważ ożywiają ciało fizyczne do wzięcia udziału w 3-cio wymiarowym istnieniu na planecie A / B która jest zrównoważona i zharmonizowana. Oznacza to, że będą one dobrze znać siebie jako istoty twórcy i będą mogli uczestniczyć na poziomie świadomości, który jest poziomem A/B, w którym wielu będzie zaangażowanych, ale nie będą podlegać ograniczeniom ani limitom jak ci, którzy decydują się, że nadal mają dualistyczne fizyczne doświadczenie będą ograniczeni.
Powodem tego jest to, że oni nie angażują się w dualistyczne doświadczenia ale raczej doświadczenie jedności, doświadczenie poznania ich jedności z Bogiem oraz z ich wyższymi stanami świadomości. Ale dla tych, którzy będą uczestniczyć na planecie A/ B w ten sposób będą też mieć nowe prawo, które będzie regulować ich. Nie mogą wejść, chyba że są oni zgodni z tym nowym prawem dla tych wyższych stanów świadomości, gdy będą uczestniczyć w tym, co jest dualistyczną rzeczywistością fizyczna na nowej planecie A / B.

Prawo to jest jednym ze znanych, to jest to, że nikt nie szkodzić.Oznacza to, że nawet ci, którzy są z 5-cio wymiarowej przytomnej świadomości, gdzie są oni w świadomości jedności, gdzie są istotami twórczymi i którzy wiedzą, że są takimi, nie będą po prostu tworzyć w celu zmiany ludzkości, ale będą tam jako życzliwi przewodnicy i nauczyciele, pozwalając tym, którzy mają swoje doświadczenia wzrostu i ewolucji, w rozwoju duchowej świadomości, aby mieli pełną miarę ich doświadczenia.

Nie będą one po prostu materializować tego czy tamtego, tworzyć tego lub tamtego i szokować lub zadziwiać lub mylić ludzkość, ponieważ mają takie moce. Pokażą razie potrzeby te zdolności i kompetencje, będą uczyć przez przykład, że wszystkie istoty są istotami twórcami, ale nie przekroczą siebie w obecności tych, którzy nie są w stanie lub nie nie zdolni dobrze zrozumieć. Oni zawsze mają zmierzone podejście, nie będą narażać się, mimo że znają prawdę i rzeczywistość ich bytu.

Oznacza to, że wysoki stopień cierpliwości jest wymagany i wysoki poziom kontroli jest wymagany, tak, że mogą oni egzystować na planecie bez tworzenia przed tymi, którzy nie są przygotowani. Ale to nie znaczy, że oni nie wiedzą, jak tworzyć, po prostu zrobią to w sposób, który jest mniej oczywisty dla tych, którzy nie są przygotowani na tak wysokie poziomy przykładu i prawdy. Jest to obszar, który ta świadomość omówi więcej w przyszłości, ale po prostu pragnie potwierdzić, że osoba ta w jego wypowiedzi jest po prostu tym, który potwierdza to, o czym ta świadomość mówiła i obiecała w przeszłości.

Dziękuję bardzo za odpowiedzi na te pytania, Świadomości, i dziękuję czytelnikom za wysłanie pytań. Czy masz zamykające oświadczenie?

W tej chwili ta świadomość nie ma długiego oświadczenia końcowego. Pragnie po prostu przypomnieć wszystkim, że jesteście w krytycznym momencie w tym czasie. Jest teraz wiadomość, którą ta świadomość chce dostarczyć, aby pomóc osobom zrozumieć dokładnie, co dzieje się i gdzie się znajdujecie. W pewnym sensie byłoby pomocne i korzystne, aby zrozumieć, że każdy jest jak płód w łonie tego, co jest postępem Matki Ziemi do jej pełnych narodzin nowej planety fizycznej.

To jest tylko początek, koncepcja właśnie zaistniała, która jest w momencie Boskiego przeglądu lub przeglądu własnej ścieżki w obecności świadomości Boga. W tej chwili poczęcia weszli oni w ramy czasowe, okres czasu, który jest podobny do ludzkiego doświadczenia formacji fizycznej istoty w łonie matki. Jesteście zawarci w łonie przestrzeni Boskiej Świadomości i tego, co jest świadomością Matki Ziemi, gdy ona sama porusza się przez tą kluczową i krytyczną fazę. Jako nowo poczęte istoty w przestrzeni tego łona, w którym jesteście jeszcze w stanie bardzo wstępnym stanie i trymestrze, rzez który przechodzicie w tym momencie, że jest to czas na obszerną i niesamowite rolę, gdy iskry świadomości zaczynają manifestować swoje nowe ciało, które formuje się w tych nowo poczętych istotach na tym nowym etapie rozwoju.

Bądźcie cierpliwi i zrozumcie, że nowy poziom świadomości rozwija się tutaj i że nawet jeśli nie możesz pozornie robić rzeczy, o których myślałeś, że możesz to zrobić, to, to czym będzie końcowy wynik w 9-miesięcznym okresie czasu, który ta świadomość nazywa nawijaniem się tego procesu Wzniesienia jest również okresem 9 miesięcy życia, formowanego w nowej rzeczywistości, która się rodzi, co ma nastąpić.
Pamiętajcie zawsze, że ta świadomość mówi z wielu poziomów. Jest to poza tym, co jest Waszą postrzeganą rzeczywistością i stara się wyjaśnić to w sposób, który często prezentuje paradoksy. Można się urodzić i wciąż być w nowej fazie rozwoju, prowadzącej do nowych narodzin. Jest to zarówno zewnętrzny moment i doczesnej chwili próbujące zrównoważyć siebie. Gdy macie fizyczne doświadczenie, które podąża za tym , to istnieje opóźnienie, jeśli chcecie, gdy to, co następuje manifestuje się w fizycznej rzeczywistości.

Dlatego może to być korzystne dla wielu, aby zrozumieć ten okres jako okres rozwoju dla nowej rzeczywistości, która się rodzi i zajmie trochę czasu, aby osiągnąć prawdziwe narodziny i jej pojawienie się w nowej rzeczywistości. Tak więc stopniowa natura nie jest karą, ten stopniowy charakter odkrywania i rozwoju jest dość wysoką szansą na dokonanie zmian, aby spojrzeć głęboko, aby uświadomić sobie, że w tym wewnętrznym okresie czasu jako płód Ducha rozwija się w nowej formie istota, która jest przyszłością, to jest doskonały czas na wewnętrzną refleksję, wewnętrzną dynamika rozwoju wewnętrznego.

Ponieważ miesiące mijają, i czas do narodzin będzie coraz bliżej i bliżej, zaczniecie zdawać sobie sprawę i rozpoznacie bardziej swoją naturę twórcy, gdy zrozumiecie, że wybraliście te ramy czasowe, do wykonania tej pracy wewnętrznej, do refleksji nad Waszymi decyzjami, w celu skonsolidowania linii czasowej doświadczeń, które chcecie mieć, kiedy pełne narodziny nastąpią.
Na tym etapie ważne jest, aby pozostawać pozytywnymi, skupić się, rzeczywiście przejść do uświadomienia sobie, że to może być może być prawdą, że naprawdę jesteście twórczymi istotami i że tworzycie rzeczywistość wokół siebie ze względu na przekonania, postawy, koncepcje, które posiadacie. To też się zmienia i nie bądźcie niecierpliwi dla siebie tylko dlatego, że nie zrobiliście tego od razu. Uznajcie, że jest to stopniowy proces, który rozwija się, jest darem. To jest rzeczywiście wielki dar od tej, która jest Boską Świadomością, tego, co jest wysoką świadomością Ducha, Boską. W tym czasie w cierpliwość i wiara, zaufanie i niewinność,jest tym, co rzeczywiście może dać szansę się rozwijać, rosnąć, (i), aby się rozwijać i przygotować się do swojego prawdziwego urodzenia. Na tym kończy się komunikat końcowy. To kończy sesję dla tego wieczoru.

Dziękuję bardzo, Świadomości, za to, że była dzisiaj z nami, i czekamy na bycie z tobą ponownie przy innych okazjach.

To rzeczywiście będzie tak, do tego świadomość rozumie, że w tym ważnym czasie wiele szukają wskazówek, wielu szuka nadziei, wielu szuka inspiracji. Ta świadomość rzeczywiście zamierza pomagać w ten sposób, aby zapewnić, inspiracja, nadzieja i wskazówek zdecydowanie w tej chwili krytycznej i niesamowite, to cudowny i magiczny czas. Idźcie zawsze z pamięci swojej wewnętrznej istoty wyraża siebie i nadzieję się w nowej rzeczywistości, prawdy nowe.

Dziękuję, świadomości.

Kończy to naprawdę sesję na ten wieczór, nie ma dalszych komunikatów zamknięcia z tą świadomością. Zamiast tego po prostu wysyła teraz swoje światło, jej miłości i jej błogosławieństwa tym, którzy słyszeli tę świadomość w tym czasie i dla wszystkich innych, nawet jeśli nie słyszeliście tej świadomości. Jest wykonywane w pięknie i pięknie to teraz zrobić.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/

Reklamy

Kosmiczna Świadomość – odpowiedzi na pytania cz. 2

 

Dziękuję, świadomości. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy Kosmiczna Świadomość omówi i / lub zaoferuje informacje dotyczące tych, którzy nie czują, że się wznieśli, prawdopodobnie dlatego, że nie mogą osobiście doświadczyć fali ale byli jej świadomi dzięki swojej wyobraźni, ale faktycznie nie mają fizycznych doświadczeń?

Pierwszą rzeczą, którą ta świadomość powie to: “dlaczego jest tak, że osoba ta twierdzi, że nie doświadcza, jeśli może sobie przypomnieć wyobrażenie o niej?” Bo to jest wydarzenie, o którym można powiedzieć, że wydarza się w wyobraźni przede wszystkim, i potem nawet wraca przez zasłonę zapomnienia do ciała fizycznego, w stanie fizycznym, ona nadal miała doświadczenie, które sobie wyobrażała.

Wielu będzie degradować wyobraźnię w daremnym akcie bez sensu, ale to wyobraźnia, jest sednem tej władzy do wywołania zmiany. Jeśli nie można sobie wyobrazić czegoś, to nie można stworzyć, gdyżjeśli ktoś nie ma wyobraźni, to po prostu nie może istnieć.Potrzeba wyobraźni, żeby po prostu istnieć na tej trzeciowymiarowej planecie fizycznej, ale to jest często źle rozumiane. Ta świadomość mówi, że ta osoba w wyobrażając sobie zasadziła nasiona nowej rzeczywistości, która formuje się wokół niej. W tym musi być cierpliwa, gdyż jest krytycznej myśli i jej krytyczny umysł wciąż jest zdania, że musi zobaczyć fizyczną zmianę natychmiast, i nie zdaje sobie sprawy, że w jej wyobraźni, w tym wewnętrznym doświadczeniu, które miała poza czasem, jaki jest znany na tej planecie, ta sztuczna konstrukcja czasu, za którą ludzkość podąża, ona nie ma żadnego odniesienia.

Doświadczenie było jednym na wewnętrznej płaszczyźnie, w wiecznej chwili teraz i w trzecim odbiciu wymiarowym Ducha, ono samo działa powoli. Jest to część wibracji i częstotliwości 3-go wymiaru. Wszystko jest spowolnione w porównaniu z prędkością myśli i szybkością wyobraźni, które występują poza ramami czasowymi ziemskiego czasu. Ona potrzebuje teraz zrozumienia, że musi mieć cierpliwość tutaj, ma mieć tu zrozumienie, że ma wyobraźnię, żeby wspierać to, co sobie wyobraziła w tym ułamku sekundy wiecznego Teraz.

Gdy ona zda sobie sprawę, że wszystko, cały czas rozwija się, że ona potrzebuje jej cierpliwości i jej zdolności skupiania się i pozostawania w zrównoważeniu dla zmian, które mają miejsce, wtedy będzie zauważać coraz więcej zmian. Wielu niestety ma doświadczenie, w którym mieli zinternalizowane zdarzenie w momencie Teraz poza jurysdykcją czasu. Muszą wrócić do warunków fizycznych, z powrotem do chwili doczesnej, gdzie przekroczyli zasłonę zapomnienia jeszcze raz i są w ich fizycznej rzeczywistości.

Oni widzą, że nic się nie stało, bo stawiają się z powrotem w sytuacji, w której rzeczy rozwijają się tak wolno. To zaś jest tym, że umieszczają wóz przed koniem, szukają w ich zewnętrznym otoczeniu, ich środowisku zewnętrznym i dlatego, że nic się nie zmieniło w tym środowisku, odrzucają to, co nastąpiło w wewnętrznym układzie odniesienia, to, co było doświadczeniem boskiej chwili, boskim odbiciem, gdy stali w Esencji świadomości Boga.

W tej chwili znali siebie, wiedzieli, czego oni nadal potrzebują doświadczać. Decyzje zostały podjęte. Decyzje te muszą być teraz wykonywane, gdyż jest to przedłużone Teraz, do którego wrócili. Są w środku swoich decyzji i nadal jest istotne, że jest się pozytywnym w tej sprawie, uznaje, że coś się wydarzyło, bo zmiany są zachodzące powoli wokół nich.

Ale jeśli wózek jest umieszczany przed koniem i czy wózek jest standardem, według którego będą oni określać, coś się stało, czy się nie stało, to oni będą rozczarowani, bo najwyraźniej wóz nie jest w ruchu, więc nic się nie stało. Oni szukają zewnętrznych dowodów dla wewnętrznej prawdy, zamiast iść do wewnątrz i uświadomić sobie, że dzięki wyobraźni, poprzez wyższy aspekt 5-go wymiaru świadomości, że są w trakcie tworzenia zmian. Muszą postawić konia z przodu wozu i to powoli zacznie się poruszać, i zmiany przyjdą.
Ale tak długo, jak im się wydaje, że zmiany muszą być ich pierwszym dowodem zdarzenia, wtedy po pierwsze, nie tworzą od wewnątrz poprzez ich wyobraźnię, to jest teraz taka sytuacja, w której mówią, że to czy tamto musi się zdarzyć zanim Uwierzą, że zmiany zachodzą , że zmiana nastąpiła, Wzniesienie miało miejsce. Zamiast powiedzieć: Wierzę, że zmiana i przesunięcie i Wzniesienia nastąpiło na tym wewnętrznym poziomie mojej istoty, wyczuwam to, czuję, mogę sobie wyobrazić, i w ten sposób, gdy przychodzą oni z wewnątrz i decydują się być twórczą istotą zaczną tworzyć zmianę, której szukali, szukali po swoim powrocie.
Jest subtelna różnica między tymi, którzy mieli doświadczenie zinternalizowane, które zapamiętali lub częściowo pamiętają lub wykryli w sobie, w porównaniu do tych, którzy szukają poza sobą dowodów tego wydarzenia. Jeśli ci, którzy szukają na zewnątrz siebie naprawdę zaakceptują i podejmą skok wiary, że coś stało i pozwolą temu przejawiać w ciągu dni, tygodni i miesięcy naprzód, zaczną rzeczywiście widzieć dowód w tym, co jest na zewnątrz, w tym, co jest ich postrzeganiem, świat zewnętrzny, zaczną dostrzegać coraz częściej.

Już istnieją dowody pewnych zmian w strukturach politycznych przywódców na całym świecie. Istnieją pewni poszczególni liderzy, którzy są w zgryzocie i głębokim problemie. Chavez z Wenezueli walczy z rakiem, są pogłoski o Hillary Clinton o skrzepie krwi i raku mózgu. Akt urodzenia prezydenta Baracka Obamy został oficjalnie potwierdzony przez sekretarza zarządu certyfikacji urodzeń w Honolulu. Miałoby to niesamowite znaczenie jeśli naprawdę wyszłoby, że prezydent i jego prawo i moc na prezydenta są kwestionowane. Są to proste małe wydarzenia, które zaczynają się pojawiać, i których będzie wiele więcej aż wielu zacznie zdawać sobie sprawę i rozumieć, że nie mogą patrzeć na świat, aby potwierdzić ich rzeczywistość, gdyż ich rzeczywistość zaczyna się w sobie, w ich wyobraźni, w ich akceptacji że jako istoty twórcze tworzą świat, który widzą odbity wokół nich, a nie na odwrót. Czy to jasne?

Tak, dziękuję ci świadomość, to była wielka odpowiedź. Mam pytanie tutaj. Czy jest możliwe, aby osoba zrobiła wewnętrzną pracę, podczas gdy nie fizycznie, na przykład, nie będąc w ciele, kiedy opuściła ciało w stanie uśpienia i / lub snu może być możliwe, a jeśli tak jest, jak wtedy osoba wie, że to się stało, jeśli przypomnienie snu nie jest dla niej dostępne?

To jest rzeczywiście tak, że wiele pracy odbywa się w nie-cielesnym stanie, w tym, co jest stanem snu dla każdego i wszystkich – gdy śpią, mają doświadczenie, które jest nie-cielesnym aspektem duchowym, 5-go wymiaru świadomości, muszą opuścić ciało. Ciało jest tak toksyczne dla tego, że gdybyście mieli pozostać w organizmie cały czas, w każdej godzinie dnia, w każdej minucie dnia, to stan ostrej psychozy wystąpiłby, szaleństwo wystąpiłoby.

To jest tak, jak zwierzę, które jest dzikie i wolne zostanie złapane w małą klatkę, gdzie tłucze się tam i z powrotem, tam i z powrotem, bo staje się szalone, gdy uwięzione w tym sztucznym środowisku.Duchowy aspekt każdej istoty jest taki, że także musi uciec, odnowić się w nie-cielesnym stanie wyższej świadomości i wyższych wymiarach. Większość w stanie snu idzie do 4-go wymiaru świadomości, gdzie się znajdują nieskrępowani fizycznym ciałem i mogą mieć przygody i epizody uzdrawiania i regeneracji. Inni rzeczywiście mogą iść prosto do stanu 5-cio wymiarowości, gdzie głębsze uzdrawianie, głębsza energetyczna praca wewnętrzna praca występuje i jest wprowadzona z powrotem do ciała.

Wielu ma sny, gdzie czują, że są zajęci w stanie snu. Z innymi robią rzeczy, ale gdy wracają oni po prostu nie pamiętają szczegółów i często pozostają im tylko wspomnienia. Jest wielu, którzy po prostu oczywiście budzą bez pamiętania. To jest bardzo trudne dla tych, którzy budzą się na budziki, aby mogli wstać z łóżka i zacząć dzień. Nie mają oni okazji do zastanowienia się nad snami i pamiętania snów.

Istnieją sposoby, aby oczywiście uczyć się pamiętać sny dla tych, którzy są marzycielami, bo nie wszyscy są marzycielami. Są tacy, którzy są marzycielami i są tacy, którzy są maniakami snów. Różnica jest taka, że naturalni marzyciele często pamiętają swoje sny dość obrazowo natomiast maniacy często nie, maniacy ze snu często mogą w ciągu dnia zrobić coś, gdzie część snu często jest przypomniana i zapamiętana.

Dlatego też jedną rzeczą do zrozumienia w tej sprawie jest, aby zrozumieć, czy jesteś naturalnym marzycielem czy sennym maniakiem. Ci, którzy są marzycielami mogą poprawić swoje umiejętności śnienia biorąc czas rano, gdy się obudzą, po prostu leżeć w stanie relaksu i przeglądać noc i sny w nocy. Wielu znajdzie pozwalając sobie ten czas, że zaczną dobrze pamiętać swoje marzenia. Oprócz tego,przed pójściem spać nocą można żądać, aby pamiętać sen. To będzie wzmocnione, jeśli zapisze się te żądania w notatniku snów przy łóżku, po prostu napisać “będę pamiętać moje sny po przebudzeniu”, a następnie, aby mieć czas, aby po prostu poleżeć w łóżku i przypomnieć sobie sny rano .

Istnieją inne techniki wspierające przywoływania snów. Można sobie wyobrazić, że będziecie mieli swoją kamerę wideo, swój iPhone, jakieś urządzenie nagrywania, w tym śnie ze sobą i że będziecie nagrywać sen. Rano przywołują ich aparaturę nagrywania i wyobrażają sobie to, co jest na ekranie. Podczas brania czasu rano można zrobić to w tempie bardziej spokojnym i przekonacie się, że po pewnym czasie, czasem tylko kilka dni, że po prostu przypomnicie sobie, aby spojrzeć na iPhone, a on będzie wyzwalać wspomnienia snu.

To wszystko jest częścią tego, co można zrobić, żeby mieć lepszą pamięć snów a szczególnie żądać przypominania sobie lub zapamiętania własnych snów o pracy wewnętrznej, która była wykonana, i po prostu być otwartym i cierpliwym dla tego procesu. Dla tych, którzy maniakami sennymi te same procedury można robić, ale może to być również tak, że osoba, ponieważ jest maniakiem sennym, będzie o nich pamiętać w trakcie dnia, kiedy nie myśli o tej sprawie i coś nagle wyzwala przywołanie snów.

Żądanie pamiętania swoich snów, czy ktoś jest marzycielem, czy maniakiem snu, ułatwi zapamiętanie snu rzeczywiście. Czy jest to odpowiedź na pytanie, w sposób zadowalający?

Tak, tak myślę. Bardzo dziękuję.
Ważne jest, aby zrozumieć, jak ważne jest, aby śnić / marzyć na pierwszym miejscu i że wszystkie istoty ludzkie, ta Świadomość powtarza, wszyscy ludzie śnią, opuszczają ciało, tak może być je przywrócone i uzupełniane, więc to, co jest Duch może być wzmocnione i odświeżone, tak, że może w końcu powrócić do gęstszego ciała fizycznego, którego używa w ciągu dnia, aby mieć doświadczenie fizycznego snu . W pewnym sensie, gdy nie-cielesną duchowa świadomość opuszcza ciało, ona pamięta ciało, fizyczne życie jako sen, gdyż ona jest poza tym doświadczeniem nagle. To właśnie w tym stanie świadomości, to wszyscy wchodzą do fali świadomości Boga i wszyscy, mają to, co można by nazwać snem świadomości Boga, gdzie robili przegląd i decydowali o przebiegu działań po powrocie z powrotem do fizyczności.
Prośba, aby przypomnieć sobie to doświadczenie jest również tym, co może być teraz wykonywane przez wielu, którzy nie mogą, nie pamiętają, co się działo w tym czasie, a tylko, że nic się nie stało. Jeśli ci, którzy nie pamiętają takiego zdarzenia będą prosić przed pójściem do łóżka, aby pamiętać doświadczenie snu świadomości Boga, które mieli w tym momencie natychmiastowego zrozumienia i świadomości w tym momencie wiecznego Teraz, to oni zaczną mieć niejasne wspomnienia z początku niejasne, wyczucie w tym, ale także mogą mieć sny, w których zapamiętają zdarzenia coraz bardziej aż w końcu pojawią się ponownie w ich świadomym umyśle i zapamiętają ten najbardziej niesamowity sen ze wszystkich, sen wkraczania w obecność Boga, Boską świadomość, przeglądu ich życia, z podjęciem decyzji, że mogą poruszać się do przodu do wyższej świadomości, lub mogą pozostać na poziomie starych struktur świadomości, gdzie są oni przeznaczeni do dalszej pracy w kierunku ewolucji duchowej na niższym poziomie .

To też jest możliwe teraz, gdyż doświadczenie podniesienia świadomości nastąpiło, i teraz Wzniesienie do wyższych sfer świadomości wychodzi na jaw. Czy to jasne?

Tak, dziękuję bardzo, świadomości za to wyraźnie zaznaczenie.

 

źródło tłum:  http://2012allabout.blogspot.com

Kosmiczna Świadomość – Pytania i odpowiedzi cz.1

 

 

Witamy, Kosmiczną Świadomość. Opierając się na naszej ostatniej sesji pytań i odpowiedzi, było jeszcze kilka pytań wysłanych przez czytelników więc chciałbym przedstawić je do Ciebie wieczorem.

Ta świadomość jest gotowa odpowiedzieć na pytania w tej chwili, ale najpierw powoła się na prawo miłości i prawo Światła w celu dodania energie obu boskich praw kosmicznych z energiami świadomości tej nocy. Zrobione tak, że ta świadomość jest teraz przygotowany do podjęcia pytań.

Dziękuję, świadomości. Pierwsze pytanie jest “Czy Galaktyczna Federacja ma trochę więcej miejsca do manewrowania z wydarzeniami, które dzieją się teraz? Na przykład, czy mogą oni powstrzymać nuklearną wymianę (ataki) między krajami czy jesteśmy jeszcze w trybie kwarantanny?”

To nie jest tak, że jesteście w trybie kwarantanny i to, co dzieje się na waszej planecie, zapobiega ingerencji sił Galaktycznej Federacji. To jest bardziej kwestia czasu i kwestia wyboru linii czasowych, w których różne osoby mają skrypty dla siebie i uczestniczą w nich.Przede wszystkim ta świadomość powie, że możliwość wybuchu wojny atomowej, trzeciej wojny światowej, jest tym, co istnieje w wielu liniach czasowych, ale nie jest tym, co jest absolutne, co wszyscy muszą przeżyć.

Trzeba pamiętać zawsze, że każdy człowiek jest istotą duchową, która ma zapisane, życie, którego chce doświadczyć dla wzrostu swojej duszy i rozwoju duszy i ewolucji. Są tacy, którzy zdecydowali się na taki scenariusz, scenariusz planu życia, w swoim planie na życie, tak, że mogą oni mieć pewne doświadczenia z tych wydarzeń, które będą następnie powrotem do duszy, dusza ma potrzeby, jeśli chcesz, tych wyjątkowych doświadczeń, to jest w zakresie wszystkich doświadczeń. To jest po prostu tak, że ta świadomość mówi w tym momencie o tych liniach czasowych, w których mogą rzeczywiście wystąpić nuklearne wojny.

W chwili obecnej siły Galaktycznej Federacji są częścią ogólnej linii czasu, która jest linią czasową Boga samą w sobie, w tym są oni częścią ewolucyjnego zrozumienia, że te linie czasowe, które zawierają to jako ich scenariusz, część scenariusza w rzeczywistości, są rzeczywiście tymi które muszą być nieco opóźnione, aby dać szansę lub możliwość, że ci, którzy mieli je jako zaplanowane, doświadczenia, których chcieli, po przejrzeniu ich życia mogą przepisać ich skrypt nieco.

Tak jest, gdy fala Boskiej Świadomości przeszła i wszyscy zrobili przegląd ich życia, mogą albo potwierdzić swoje oryginalne scenariusze zaplanowane w swoich liniach czasowych lub mogą, w przypadku gdy osiągnęli wystarczający poziom świadomości poprzez doświadczenie życia, wybrać inny harmonogram . Oni wszyscy wybrali, wszyscy którzy przeglądali, wybrali życie, którego chcą teraz doświadczyć, jak i ta świadomość mówiła jest to część tego, co było przeglądem życia, który trwa od 21 grudnia nadal.

Ta świadomość musi także stwierdzić, bardzo dobitnie, że wielu nie doświadczy wojny nuklearnej, ponieważ zdecydowali, że nie chcą iść tą drogą dłużej, choć mogą pobrzękiwać szablą, choć może być mowa o nadchodzącej wojnie, wielu z nich wybrało nie manifestować tego w ich życiu i zobaczyć jak te wydarzenia są omijane. Galaktyczna Federacja jest nadal aktywna w tych liniach czasowych, swoimi działaniami utrudniając i zapobiegając nuklearnej zagładzie, gdyż jest to rzeczywiście tym, co wciąż jest powstrzymywane przez tych, z Galaktycznej Federacji, którzy nadal uczestniczą w ogólnym scenariuszu Bożym i nadal interweniują, aby uniknąć tego typu zdarzeń, tego zdarzenia, w szczególności, ataku nuklearnego holokaustu.

Ta świadomość prosi tych, którzy mają w ogóle jakąkolwiek świadomość wokół tego jako możliwości, aby pamiętali, że to wcale nie musi być tak, i utrzymując, że nie będziecie uczestniczyć w tych wydarzeniach, macie większe szanse, aby nie uczestniczyć w nich, ponieważ byłoby to potwierdzeniem decyzji podjętych na wyższym poziomie świadomości do tej chwili, w tym momencie, przeglądu swojego życia i swojego kierunku naprzód z koncentracją na Wzniesieniu.

Wzniesienie wciąż postępuje, a nawet jeśli jest to trudne do zrozumienia tego, to, co jest wieczną chwilą, co jest Boską Świadomością w momencie czasu, to wciąż jesteście w tym. Nawet kiedy jesteście w formie fizycznej i przyciągacie doświadczenia w oparciu o doczesne chwile, wciąż jesteście w chwili przeglądu, jeśli chcecie, i w tej chwili przeglądu, to manifestuje się w fizyczności waszego życia, ponieważ jesteście nadal potężnymi istotami, które tworzą życie, którego chcecie doświadczyć.

Te życia mogą wciąż być zmieniane, przegląd trwa, decyzje są wciąż dostępne, aby nie doświadczyć wojny nuklearnej, i dla tych, którzy dochodzą do tych decyzji i aktualizują je w wydarzeniach z ich życia, konieczne jest, aby trzymać to po prostu jako rzeczywistość, w której nie chcecie uczestniczyć lub tworzyć. W rzeczywistości jest to tym, co jest waszą aktywną decyzją w tej sprawie, która ostatecznie przyniesie to zdarzenie do ciebie, lub nie. Siły Galaktycznej Federacji wciąż pracują nad tworzeniem tych linii czasowych w związku z tym, co jest Boską Świadomością, które będą wspierać wasze decyzje, abyście nie doświadczyli tych wydarzeń w tych liniach czasowych. Czy to jasne?

Dziękuję, kosmicznej świadomości. Jestem szczęśliwy, aby przejść do drugiego pytania teraz.

Ta świadomość jest szczęśliwa, aby rzeczywiście przejść do drugiego pytania.

Dziękuję. Teraz, gdy mózg gadzi jest odczepiony, ego i mózg gadzi nie są już partnerami. Czy to oznacza, że niższa jaźń ego jest teraz wolna, aby była programowana lub cokolwiek innego, czym średnia Jaźń chce być?

To rzeczywiście oznacza to, że teraz mózg gadzi jest neutralizowany tak, że nie może kontrolować tak aktywnie, co pozwala na większą swobodę przeprogramowania niższej Jaźni.Ma okazję teraz dobrze funkcjonować w koordynacji ze średnią Jaźnią, lub tym, co jest duchowym umysłem, tym, który zna swój pierwotny charakter i naturę jako pięciowymiarowego bytu duchowego mającego fizyczne doświadczenia. Rzeczywiście daje to zatem możliwość reorganizacji jeśli ktoś jest aktywny w tym procesie.

Poprzez aktywność ta świadomość ma na myśli, że istnieje zrozumienie, że można zmienić swój wzorzec myśli, czyjeś programowanie.To, co ta świadomość musi teraz również wyjaśnić, to jest to, że nawet jeśli to, co było aktywną siłą gadziej świadomości, co było się w ramach każdego i wszystkich zostało zneutralizowane, to, to, co nie zostało zneutralizowane jest programowaniem, który było wprowadzone w miejscu niższej Jaźni .

Dlatego należy aktywnie rozprogramować stary program, trzeba aktywnie wstawić nowe oprogramowanie, nowe możliwości, nowe kierunki, nowe wybory możliwości dla niższej jaźni. Dobrym punktem wyjścia jest komunikować się bezpośrednio z niższą jaźnią, mówiąc do niej, jak gdyby była czujna i uważna, bo jest czujna i uważna w stopniu, którego nigdy nie doświadczyliście przedtem. Tak więc ona poszukuje aktywnego udziału w średniej Jaźni w tym doświadczeniu przeprogramowania, w którym jest w trakcie. Potrzebuje dojrzałej średniej Jaźni, jeśli chcesz, aby poprowadziła ją, aby nią kierowała, aby ją uznała, aby ją wspierała.

Gdy to nastąpi, stanie się się dużo bardziej elastyczna i miła i współpracująca z kierunkiem średniej Jaźni i jej władzą. W pewnym sensie ma zwyczaj dzielić jedno łóżko z tym, co było gadzim ego, które tak często zdominowało podświadomość, tak często zmuszało ją do działań, które były sprzeczne i są sprzeczne z własną pełnią, czyimś lepszym osądem, jeśli chcecie.

To było trudne dla niższej Jaźni, nawet gdy rozumiała, że była częścią trylogii istoty – niższej Jaźni, średniej Jaźni, wyższej Jaźni – że miała kontrolera tam z nią, który często wywłaszczał głębsze poznanie jej bytu i rzeczywiście zwodził, wprowadzał w błąd i kontrolował to, co było podświadome z dala od tego, co było intencją średniej Jaźni.

Teraz, ten regulator jej woli i został odrzucony, więc ma możliwość przywrócenia prawdziwego porządku i współpracy Wyższej Jaźni, niższej jaźni i średniej jaźni. Ona szuka przewodnictwa, jak ta świadomość powiedziała, środkowej jaźni i to jest możliwe, aby zreorganizować, przeprogramować.

Ale jeśli średnia samoświadomość każdej osoby nie rozumie jej prawdziwej natury duchowej, jeśli jest wiara, że to nie jest częścią jej rzeczywistości, własnego życia, wtedy ta niższa jaźń pozostanie ze starym oprogramowaniem i będzie nadal przenosić to oprogramowanie, choć regulacyjny organizm, którym był gadzi mózg jest odłączony. Nawet to, co było siłą ego w cieniu nie jest już tak wybitne lub obecne, wciąż niższa jaźń będzie kontynuowała ze starym oprogramowaniem.

To co sprawia, że jest niezwykle istotne, żeby niższa jaźń była podłączona do średniej Jaźni w bardziej aktywny sposób oraz żeby średnia Jaźń przebudziła się do swojej odpowiedzialności, aby znaleźć stare oprogramowanie i aby je usunąć. Gdyż to jest oczywiste i widoczne, że gdy jest się w swoim życiu i myśli negatywne, negatywne pomysły wydają się trzymać wagę i patrzysz na życie w sposób, ciemny i negatywny; wierząc na przykład, że nic się nie zmieniło i wszystko jest tak samo, i ci sami są nadal w mocy i te same korporacje wciąż mają kontrolę.

Niższa Jaźń rzeczywiście manifestuje to jako czyjąś własną rzeczywistość. Nawet jeśli to, co jest gadzią świadomością nie może wpływać na organizm ciała, niższa Jaźń, jak to kiedyś robiła, wciąż będzie działać na tych przekonaniach, na starym programie, i manifestować je jako doświadczaną rzeczywistość. Dlatego ważne jest dla tych, którzy starali się Wznieść i byli rozczarowani, że nic się nie stało, aby pamiętali, że są oni nadal istotami Stwórcy i że niższa jaźń stworzy to, co jej zdaniem jest jej rolą, jej celem i jej funkcją; nawet negatywne scenariusze, nawet negatywne rzeczywistości.

Konieczne jest zatem dla tych, którzy rozumieją to na głębszych poziomach, aby byli bardzo czujni w tym czasie, aby być rzeczywiście wiedzieli, kiedy stare oprogramowanie działa i następnie przejęli, przejęli kontrolę, przepisali skrypt, przeprogramowali stary system wierzeń i ustalili nowe wierzenia, nowe zrozumienie, nową świadomość. Dajcie również niższej Jaźni komunikat, że ona teraz żyje w czasie, gdzie jest rozwój nowej rzeczywistości i że ona może uczestniczyć w tej nowej rzeczywistości na poziomie najbardziej osobistym, że wy rzeczywiście spodziewacie się cudów każdego dnia i że utrzymujecie nadzieję jako najwyższą zasadę.

Ponownie, mam nadzieję, że to oznacza, Dużą Okazję Przedstawiania Dowodów. Gdy widzicie dowody na co dzień wokół siebie, jak cuda i magia się rozwijają, i cuda stają się kursem własnego życia, to niższa Jaźń staje się bardzo podekscytowana, aby kontynuować w ten nowy sposób i więcej nadziei się przejawia, więcej możliwości powstaje, aby kontynuować ten pozytywny sposób, na tej Bożej drodze, tak jak zostało to obiecane, tak, jak jest w rzeczywistości jest. Ta świadomość skompletowała tą odpowiedź.

 

Channeler: Will Berlinghof

Sesja pytań i odpowiedzi z Kosmicznej Świadomości. Tłumacz Berlinghof. Callista Summerfield i Christina Fisher jako Energetyzerzy. 02 stycznia 2013.
http://rainbow-phoenix.com/blog/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com