Uzdrowcie się sami. Matka MARIA

13.03.2013 Uzdrowcie się sami. Matka MARIA

 

MATKA MARIA

Nie zwlekajcie już dłużej, na co jeszcze czekacie w Przeddzień Podniesienia które będzie widoczne na całym Świecie a jednak pozostanie niewidocznym dla większości Ludzi.

Ten kto nie zwrócił uwagi na dotychczasowe postępy i stopnie po których wspięła się Ludzkość lub temu zaprzecza, ten nie będzie wierzył w to co się dzieje i nie będzie słyszał Słowa Bożego, nie będzie widział co JEST nawet w momencie w którym wszędzie będzie widoczna Łaska Boga.

Boska Matka Wszystkich Żyć przyjmuje wszystkie swoje Dzieci jednak podjąć Ślad Tęsknoty musi każdy z Was z osobna i Drogą Światła możecie kroczyć tylko Wy sami.

Podniesienie tego Świata ma miejsce nieprzerwanie, aż zostanie ono zakończone – i nawet jeśli wydaje się że potrwa to jeszcze trochę – już dawno został osiągnięty Punkt Nieodwracalności. Duchowe Światło które dopływa do Ziemi wywołuje zmiany w Ludziach i w Ludzkim Społeczeństwie i to dzień w dzień.

Pełni wdzięczności i Miłości widzimy z Królestw Światła jak kontynuuje się Przemiana na Ziemi i pełni Miłości spoglądamy na tych którzy nadal się temu opierają pomimo tego że już dawno zostali skonfrontowani z ich Ciemną stroną i nadal będą.
Puszczenie Starych Tematów jest tylko wtedy lekkie, gdy Człowiek osiągnął stopień dojrzałości do tego. W innym przypadku jest to niemożliwe, bo to co nie zostało doświadczone, to chce być przeżyte a to co nie zostało przeżyte chce być doświadczone.

A więc miejcie Cierpliwość, Wy Wojownicy Światła którzy od dłuższego czasu czekacie na to aby doprowadzić całą Ludzkość do Światła.

W tym „TERAZ-czasie” nie może to się stać, pomimo tego że również i to spełni się z pewnością Boskiego Planu.
Miejcie cierpliwość do samych siebie i do bliźnich albowiem rozpoznanie będzie narodzone i każdy poród wymaga ciąży, dźwigania owocu aż będzie dojrzały i ukończony i się narodzi.
Wy, przynoszący Światło tego Czasu!

POŻEGNAJCIE SIĘ Z TYM WYOBRAŻENIEM
ŻE WSZYSCY LUDZIE TU I TERAZ PODNIOSĄ SIĘ DO ŚWIATŁA!

Ani nie chcą tego wszyscy Ludzie ani nie uczynią tego wszyscy Ludzie. Decyzja każdego pojedynczego jest honorowana i tej Decyzji stało i stanie się zadość.

Pożegnajcie się z wyobrażeniem że jesteście odpowiedzialni i współodpowiedzialni za cały Świat! Odpowiedzialni jesteście przede wszystkim za to abyście sami podnieśli się do Światła, abyście sami rozpalili w Was Światło i abyście w Waszym otoczeniu działali jako przynoszący Światło, jako Posłańcy Światła i Wojownicy Światła.

Jeśli jest to uczynione, to uczyniliście wiele, tak, to wtedy jest prawie wszystko uczynione.

Nie zgubcie się w niepotrzebnym zastanawianiu się że musicie uzdrowić cały Świat, jeszcze zanim w Was samych osiągnęliście całkowite Uzdrowienie.
To zaprawdę oznacza sadzenie drzewa korzeniem do góry i budowanie studni na piasku bez kopania w ziemi.

Gdy rozpoznacie że wpierw dźwigacie odpowiedzialność za Was samych, to wtedy jest wszystko rozpoznane – i dokładnie tego Rozpoznania obawia się tak wielu z tych którzy podają się za Służących w Winnicy Ludzkości.

Uwolnijcie Was samych, uwolnijcie Wasze Tematy i Wasze blokady a uczynicie największą Służbę Światu którą należało uczynić. Taka jest kolejność której należy przestrzegać, wszystko inne służy do oszukiwania się, do odwrócenia uwagi i utrzymuje Iluzję służenia Ludzkości ale faktycznie przez to tylko schodzi się samemu sobie z Drogi.

Weźcie sobie te Słowa do Serca, pozwólcie im zatopić się w Waszych Sercach i zacznijcie dokładnie rozglądać się po Waszym Życiu abyście rozpoznali co czeka jeszcze na rozpoznanie z tego co ma być rozpoznane.

Oświećcie się sami, abyście mogli oświecić Świat. Wtedy pokaże się Wam cała Rzeczywistość Przemiany, wtedy wiecie że dawno jest widocznym to co dla większości pozostaje niewidocznym.

Ja Jestem Matką Wszystkich Żyć, Ja trzymam Was, Ja karmię Was, Ja prowadzę Was przez wszystkie Poziomy i Doliny, aż pokonamy i przekroczymy ten Świat.

Matka MARIA

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

 

Boska Matka Wszystkich Żyć przyjmuje wszytskie swoje Dzieci jednak podjąć Ślad Tęsknoty musi każdy z Was osobna z osobna i Drogą Światła możecie kroczyć tylko Wy sami.

Reklamy