Idźcie i Kochajcie.

Stwórca

 

11.02.2013 Idźcie i Kochajcie. Część I. STWÓRCA

Moje Dzieci!

Jesteście Podróżnikami w Czasie, Szybującymi w Przestrzeni i Wiedzącymi, ponieważ z dala od Pra-Źródła czynicie to Niewyobrażalne – pomimo tego że Wam samym jest to mało świadome.

Wyjątkowością Waszego Ludzkiego Bytu jest to, że dopiero po pokonaniu tej Ekspresji (Życia) jesteście świadomi jej wielkości i znaczenia.

Ja błogosławię Ciebie, tego który śledzi te Słowa Stwórcy, tego który powrócił do Światła Prawdy i tego który daje się dalej dźwigać przez Energię Miłości która teraz dopływa do Ludzkich Serc, albowiem zaprawdę:

Nie ma Człowieka który nie potrzebowałby Waszej Miłości i nie ma też Człowieka który nie byłby w stanie tej Miłości dać.

Światła Wieczności, Wieczne Światła Nieba, Ukochane Dzieci Ludzkie!

Wy przemierzyliście Czas.
Wy przemierzyliście długie fazy nauki, otrzymaliście wiele lekcji i wiele lekcji urzeczywistniliście w Sercach. Jedna Epoka skończyła się, w pewnym stopniu przeminęła i zaczęła się Nowa Epoka.

I podczas gdy Wy jesteście jeszcze w Niewiedzy czy faktycznie to wszystko wydarza się z Wami, w Was i przez Was, wydarza się to z dala od każdej wątpliwości i Wy staniecie się zdziwionymi świadkami tego co nadchodzi i tego co się staje. I Wy będziecie Głosicielami tej Radosnej Nowiny że znów Życie jest na Ziemi, że wszystko zmieni się na Dobre, że wszystko znów powróci „do pionu”, że cała Ciemność rozpuści się w Świetle, że Matka Ziemia tworzy się na nowo. I Wy jesteście świadkami i aktorami przy każdym z tych Procesów, nawet jeśli nie zawsze jesteście tego świadomi.

Lecz jak to się dzieje, że nie zawsze jesteście tego świadomi?

Jest tak dlatego, ponieważ jest to w Was położone, bo jesteście tak stworzeni, bo Wasza ludzka struktura i Wasza pamięć komórkowa nie jest jeszcze całkowicie przebudzona. Dlatego nie ma ona pamięci o TERAZ i dlatego też musicie od wydarzenia do wydarzenia żmudnie wymyślać Świat i go imaginować. To jest część tego Poziomu i to jest również część która teraz zostanie uwolniona od swoich Kurtyn, abyście z powrotem mogli odzyskać wgląd (*podgląd, orientację).

Wiele z tego wszystkiego co łączyliście i co dziś jeszcze łączycie z Przemianą jest słuszne, wiele jest nietrafione, a jeszcze inne jest zarówno słuszne jak i nietrafione.

Z Przemianą jest tak jak z Ogrodnikiem który obserwuje Ogród sąsiada i cieszy się jego przepychem lub pyta się zdziwiony jego prostotą: „Dlaczego nie ma tam nic więcej?”

Wielu pyta dlaczego nie ma tam nic więcej – podczas gdy ich spojrzenie trzymane jest nadal na to co na Zewnątrz a ich własny Ogród marnieje.

Własny Ogród, własne Życie, własna Wewnętrzna Istota wymagają największej uwagi, bo one reprezentują Ogród Różany którego daremnie bardzo wypatrujecie w Świecie.

„Co teraz nadejdzie?” pyta wielu, a Ja mówię Wam: nie pytajcie co przyjdzie lub kto przyjdzie, lecz co JEST i CZYM Wy sami jesteście.

Gdy cała Wasza uwaga jest skupiona na Was samych, to poszerza się Wasze spojrzenie, rozszerza się Wasz horyzont i raptem widzicie Przyszłość, ponieważ pojęliście i doświadczyliście to TERAZ.

Stwórca tego Świata którym Jestem stworzył na Ziemi nowe warunki we współbrzmieniu z Intencją Człowieka. Pole Magnetyczne Ziemi odnawia się i zmienia każdego dnia. Zaprawdę żaden Dzień nie jest podobny do drugiego – i to w uniwersalnym kontekście.

To oznacza że Łaska stanie się udziałem każdego Człowieka i będzie on mógł współdziałać przy wyjątkowym Procesie Tworzenia. Od Was zależy to jak bardzo się będziecie w tym udzielać. Dziś patrzycie wstecz i obserwując aktualne wydarzenia na Świecie stwierdzacie że wydaje się jakby Świat kręcił się nadal po staremu.
Dziś spoglądacie tak jak wcześniej, obserwujecie Obwieszczenia Nieba nie mogąc pojąć tego co jest Wam ogłaszane bo nie możecie w to uwierzyć.

Dziś spoglądacie w Wasze Serce i rozpoznajcie że dużo się zmieniło, że dużo zostało uczynione, że sami się przetransformowaliście i oczyściliście się, jednak tęsknicie za „Przełomem”, za ostatnim Rozpoznaniem, za ostatnim pojęciem, za ostatnim Buntem przeciw Iluzji jeszcze zanim nastąpi Oświecenie.

Ale Ja mówię Wam:
Wy już jesteście Oświeceni, Wam brakuje tylko wspomnienia o tym.

Wy już jesteście Oświeceni, jednak Płaszcz Oświecenia oddaliście w przedpokoju Ziemi, jeszcze zanim się narodziliście, aby móc doświadczyć tego wyjątkowego doświadczenia. Doświadczenia przypominania sobie po tym jak zostanie do cna wykorzystany zanik pamięci.
Jeszcze zanim powrócicie do pierwotnego, wszystko kochającego Stanu, należy przyjąć wszystkie doświadczenia które są możliwe na Ziemi, samemu je przeżyć lub być nich bardzo blisko.

I tym doświadczeniem dla tej Ludzkości i dla każdego Dziecka Ludzkiego jest danie temu Światu nowego i kochającego oblicza.

Dla Boga Stwórcy którym Jestem wszystko jest możliwe, jednak nie wszystko co jest dla mnie możliwe ma miejsce, bo całe Życie podporządkowane jest Kosmicznym Prawom i wszystko musi odpowiadać temu Prawu – w każdym Czasie i na wszystkich tworzących Poziomach Tworzenia.

Tak więc dziś nadszedł czas abyście Wy bogowie w ludzkiej postaci wyruszyli i abyście zgodnie z Waszą rangą, pod moją ochroną uczynili krok i przekształcili ten Świat we wszystkich zakątkach.

Ten Wasz pobyt na Ziemi byłby całkowicie daremny jeżeli Zlecenie  które każdy dostał na tą Przemianę zostałoby oddane w inne ręce lub zostało by temu Zleceniu zaprzeczone.

To w Waszej Mocy jest uzdrowienie tego Świata, przyprowadzenie go do Światła, uwolnienie tej Ludzkości od wszystkich zranień i danie Pokoju, Dostatku i Jedności każdemu ludowi tej Ziemi.

Wielkie, wyjątkowe Zadanie należące do tej Ludzkości. Zadanie które zostało przydzielone Tobie, temu którzy szuka rozpoznania w tych Słowach, który szuka Światła i pewności że wszystko jest na dobrej Drodze – i nikomu innemu!

Dziś nadszedł czas by pozostawić Stary Czas, by puścić wszystkie oczekiwania związane z rokiem 2012 a w szczególności z dniem 21 grudnia.

Nadszedł czas by zacząć nowy Rozdział Ludzkości, rozdział Wiecznej Miłości Rodzaju Ludzkiego do wszystkich Żyć w tworzeniu i do siebie samego aby mogło się spełnić to po co przyszliście.

Nic nie było na darmo, nic nie było na próżno!
Plon jest wielki, Ukochani, jeżeli tylko jesteście gotowi codziennie wyrywać chwasty z Waszego Ogrodu i jeżeli każdemu Kwiatu będziecie dawać uwagę której on potrzebuje dzień w dzień by rozkwitnąć i podarować się Wam i całemu Światu.

Wyjustujcie się gruntownie na nowo!

Prorocy Starego Czasu wykonali swoją Służbę i Nowymi Prorokami jesteście Wy sami, albowiem zaprawdę:
na każdym Człowieku którego Serce otwarte jest na Miłość, Światło i Życie spełni się Wola Boska. I o tym chcę z Wami rozmawiać również w Dzień w którym uczynimy kolejny krok do Wolności*, albowiem to co uwalniacie dla siebie samych, uwalniacie dla całego Świata.

/*wskazanie na: Zakotwiczenie FILARU UWOLNIENIA 25 stycznia 2013/

Nowy Czas już jest – a mimo to oznacza to ponowne wyruszenie a nie przybycie bo tak długo jak nie przebił się Nowy Czas na Ziemi, tak długo potrzebni są odważni, mądrzy i zdecydowani Ludzie jak i Ludzie którzy są mocno zakotwiczeni w pewności że Miłością można wpłynąć i transformować każdy Stan.

Nie ma znaczenia co robicie, lecz dlaczego to robicie i z jaką Intencją.

Jeśli ta Intencja podporządkowana jest Miłości, to służy ona wszystkiemu i wszystkim, jeśli jest jednak podporządkowana własnej korzyści, to odpowiada ona tylko jednemu – Waszej Niskiej Istocie.

My jednak poświęcamy się teraz Wszechobecności Miłości i temu jak może ona osiągnąć zwycięstwo na tym Świecie.

Ja formuję Was na Posłańców Miłości.
A więc chodźcie, albowiem zaprawdę:

Bo kto może oprzeć się Miłości przypominającej Człowiekowi o jego pochodzeniu, pochodzeniu wszystkich Bytów?

Ja Jestem Tym Wiecznym, Ja Jestem Tym Jednym.
Ja Jestem BÓG.

//Patrz również: 02.11.2012 Siła Tęsknoty. PARAMAHANSA YOGANANDA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło:wolnaplaneta.pl

Reklamy

Chodźcie do Mnie. STWÓRCA

Stwórca

 

10.02.2013 Chodźcie do Mnie. STWÓRCA

W ciszy pokazuje się jak daleko postąpił Proces Transformacji,
w odosobnieniu Człowiek rozpoznaje czy jest sam ze sobą w zgodzie,
z dala od każdego rozkojarzenia i ujawnia się Człowiekowi stopień duchowego postępu.

Ukochane Dzieci,

możliwym dla Was jest zmylenie Sąsiada,
możliwym dla Was jest zmylenie Waszej wspólnoty,
możliwym dla Was jest dać pozór całemu Światu,
możliwym dla Was jest nawet zmylić Waszego najbliższego,
jednak nie jest dla Was możliwym okłamać samego siebie.

W dniach które teraz nadejdą wielu Ludzi nachodzą refleksje. Oni pytają się siebie „co jest jeszcze do zrobienia”, „gdzie przegapiłem Cień”, lub pytają „dlaczego pomimo wszelkich starań nie dochodzę do spokoju i nie odziedziczam wewnętrznego Pokoju?”.

Tak właśnie pyta teraz wielu i oni wiedzą że nie ma najmniejszego znaczenia
co o tym myśli Świat, Ludzie i ci którzy wierzą że ich znają.

Głęboko w Waszych Sercach rodzić się będą teraz te słuszne i konieczne pytania, albowiem ten kto dziś nie wytrzymuje sam ze sobą, ten przegapił niektóre Lekcje Przemiany i ten otrzyma korepetycje.

Ja, Stwórca ludzkiej Duszy wiem jak w Czasie i Przestrzeni sprytnie próbuje ona uniknąć rozpoznania. Rozpoznanie na pewnym Poziomie jest bardzo często połączone z Duchowym Bólem i ta Dusza chce tego Bólu uniknąć, chce go opłynąć tak aż Okręt Życia dotrze do spokojnych wód.

Jednak Rzeka Życia tego Świata ma wysoki poziom wody, Rzeka Życia tego Czasu wylewa daleko poza brzeg w wielu miejscach. Rzeka Przestrzeni Życiowej w której się postrzegacie rozszerza się i nic nie możecie przeciwko temu zrobić – poza zaakceptowaniem tego Rozwoju i nauczeniem się go kochać.

Tak też możecie kochać samych siebie za Rozpoznania które będą teraz się rodziły, które teraz z Waszych najgłębszych miejsc nieświadomości transportowane są do Światła, podnoszone do Świadomości i uzdrawiane.
Dla wielu z Was zaczął się osobliwy czas. Wielu weszło w osobliwy czas postrzegania Czasu i Przestrzeni.

To co w roku 2012 wydawało się następować
i rozwiązywać się samo z siebie – tego nie ma.

Teraz  Niepokój powraca nawet u wyćwiczonych Wojowników Światła którzy daleko już zaszli i powraca też u tych którzy Drogę Światła przeszli już bardzo dawno temu.

Bądźcie teraz świadomi tego co jest teraz wymagane, bądźcie teraz świadomi że ma miejsce Przemiana – jednak nie tak, jak skrycie tego oczekiwaliście:
przez to że co poniektóre w Waszym Życiu – co było jeszcze nieukończone i nieuzdrowione – to zostało po prostu przegapione i nie było wzięte pod uwagę bo czekaliście na to że Wydarzenia Czasu Wam to zabiorą.

To Pomyłka której należy się teraz przyjrzeć, albowiem zaprawdę:

Nigdy jeszcze nie byliście potężniejsi jak w tych Dniach
w których mogliście rozpoznać to co przeszkadzało Wam
w pełnieniu Waszej Władzy (*korzystaniu z Waszej Mocy).

I rozpoznać możecie:

1. Gdzie jest Niepokój – w Was samych i w Świecie.

2. Gdzie panuje niedobór Miłości – w Was samych i w Świecie.

3. Gdzie czyhają Lęki i udaremniają Odwagę – w Was samych i w Świecie.

4. Gdzie działa Niebo a gdzie tylko Wy sami możecie działać – abyście mogli osiągnąć niezmąconą Siłę Rozpoznawania.

Dlatego należy ponownie kroczyć do Waszej Transformacji, być na to gotowym nawet jeśli wielu uważa że zrobili już wszystko i właściwie nie rozumieją że
„Pilot Wycieczki do Światła” – którym Jestem – ponownie nawołuje do wyruszenia i zachęca tych słabych i zmęczonych do nowych czynów.

Nieskończenie długa Podróż znajduje tutaj swoją kontynuację, nastąpił Koniec o którym mówiło wielu, jednak nie zawsze odpowiadało to Waszym oczekiwaniom albowiem dla wielu Dzieci Ludzkich mało jest widoczne ponieważ nie zaktywowali swoich możliwości wewnętrznego widzenia i nie jest ono kompletne.

I tam właśnie idzie Podróż, albowiem tylko gdy będziecie wewnętrznie całkowicie wytłumaczeni i oczyszczeni, uszlachetnieni i dokończeni, to wtedy wyłania się Wiedza której dotychczas byliście pozbawieni, albowiem zaprawdę:

My znajdujemy się w środku Wielkich Przełomów którym jeszcze nigdy nie był poddany ten Świat i rozpoznanie tego tylko do połowy, zaprzeczanie temu poprzez brak oczywistego oznacza że przeszło się dopiero połowę Drogi Transformacji.

Spójrzcie w Waszą Duszę, spójrzcie na to co JEST i co działa w Was, Wy to wiecie i Wy to znacie jeśli poświęcicie temu Czas i w momencie gdy jesteście gotowi aby ze sobą samym zawrzeć Pokój stanie się Świat Pokojowy, stanie się Świat pełen Miłości bo sami siebie możecie doświadczyć jako kochający.

Ponowne Wezwanie:
Przemieńcie się z Waszego Wnętrza na Zewnątrz
i zakończcie oczekującą postawę że Przemiana pokaże się na Zewnątrz
i przy tym cały Świat również się zmieni.

Należy zmienić jeszcze tylko jeden Świat: Świat Waszych Myśli, Słów i Czynów, Świat Waszych Odczuć, Uczuć i Emocji, Świat Waszych Wewnętrznych Oprogramowań odciągających Was nadal jeszcze od Życia w Świetle Boga.

Wy jesteście poświęceni Życiu Wiecznemu, sprawdźcie się sami ponownie, albowiem zaprawdę:

Podróżujący podczas trwania swojej Podróży nie może stwierdzić prędkości tej Podróży, bo objawia się ona dopiero po jego przybyciu.

Patrząc z samolotu wysoko na Niebie, wierzycie czasami w to, że „stoicie w powietrzu” i tak wierzy dzisiaj wiele Dzieci Ludzkich – w to że Światowa Przemiana doznaje teraz przestoju.

Ja mówię Wam: nigdy wcześniej prędkość Transformacji nie była większa niż teraz, bo wydaje się że nic się nie zmienia.

Przygotujcie się dobrze przez to że sami doprowadzicie się do pewności że spełni się to za czym tęsknicie z całego Serca i że spełni się to w tym momencie kiedy bez przeszkód powrócicie do Waszej Duszy: Wszechwiedzącej i wyczyszczonej ze wszystkich złudzeń Czasu.

Nadszedł czas, zaprawdę Nowy Czas, niepodobny do żadnego Czasu i niepodobny do Czasu który po nim nastąpi.

Ja Jestem Ojcem który prosi Was abyście kroczyli dalej, abyście ze mną powrócili do Wspaniałości którą Ja dla Was przygotowuję.

Chodźcie, podnieście się teraz, Ja poprowadzę Was przez Dolinę Niepewności i przez Labirynt Strachu, pewnie i bez zwątpienia – aż do celu – aż do Końca tego Czasu i naprzeciw Nowemu Czasowi.

JA JESTEM STWÓRCA
Chodźcie do mnie.

//Patrz również: 24.06.2012 Zejdźcie z Krzyża. Archanioł URIEL – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Xródło:wolnaplaneta.pl

Kryształowa Zdrowa Woda

Zarządzenie Dnia

 

Zarządzenie Dnia 09/02/2013. Kryształowa Zdrowa Woda.

 

„ZARZĄDZAJCIE DLA SIEBIE SAMYCH – WSZYSTKO INNE STANIE SIĘ SAMO Z SIEBIE.” ST. GERMAIN

 

ZARZĄDZENIE:

 

JA (podaj tutaj swoje imię i nazwisko)
SIŁĄ MOJEJ BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI ZARZĄDZAM
ŻE ZDROWA, STRYKTURYZOWANA, ŻYWA WODA,
WOLNA OD WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ NATURY
MECHANICZNEJ, CHEMICZNEJ ORAZ BIOLOGICZNEJ
MA NATYCHMIAST POJAWIĆ SIĘ W MOIM ŻYCIU NA GAIA TERRA Xx
TAK WŁAŚNIE JEST. JA JESTEM TO JA JESTEM.
SUREIJA OM ISTHAR OM.

(…) PRZED KILKU LATY JAPOŃCZYK MASARU EMOTO W WYNIKU SWOICH EKSPERYMENTÓW ODKRYŁ, ŻE WODA REAGUJE NA NASZE MYŚLI I SŁOWA ORAZ ŻE POTRAFI JE ODZWIERCIEDLIĆ. ZALEŻNIE OD TEGO, JAKIE WYSYŁANO SŁOWA W KIERUNKU KROPLI WODY, JEJ KRYSZTAŁKI PO ZAMROŻENIU UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ W ZUPEŁNIE RÓŻNE FORMY KRYSTALICZNE…..

 

MASARU W SWYCH PUBLIKACJACH ANALIZUJE, JAKI WPŁYW NA NASZE ŻYCIE MA WODA, Z KTÓREJ KORZYSTAMY NA CO DZIEŃ TA W KRANACH I STUDNIACH I KTÓRA NAS OTACZA W RZEKACH, JEZIORACH, STAWACH; W JAKI SPOSÓB WODA ODZWIERCIEDLA NASZE DZIAŁANIA, MYŚLI, INTENCJE; CO ZROBIĆ, BY WODA BYŁA CZYSTA I PRZYJAZNA LUDZIOM. DOWODZI ON, ŻE ENERGIĘ NASZEGO ŻYCIA MOŻEMY ŚWIADOMIE KSZTAŁTOWAĆ, MYŚLĄC O WODZIE, Z KTÓREJ KORZYSTAMY, CZYNIĄC PRZEZ TO ŻYCIE LEPSZYM, A NASZ ŚWIAT BARDZIEJ PRZYJAZNYM….

DONIOSŁOŚĆ ODKRYĆ MASARU EMOTO STAJE SIĘ OCZYWISTA, JEŚLI UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE WODA STANOWI OKOŁO 70% SKŁADU ORGANIZMU DOROSŁEGO CZŁOWIEKA. WNIOSKI Z NICH PŁYNĄCE STAŁY SIĘ PRZEDMIOTEM BADAŃ W WIELU JUŻ KRAJACH. TEZA, ŻE WODA MOŻE SWOIMI WIBRACJAMI WPŁYWAĆ NA NASZ ORGANIZM I MY MOŻEMY WIBRACJĄ MYŚLI I SŁÓW WPŁYWAĆ NA WODĘ, OTWIERA OGROMNY OBSZAR MOŻLIWOŚCI. PIJĄC WODĘ, MOŻEMY JĄ DOBRĄ MYŚLĄ NASTRAJAĆ, BY NAM LEPIEJ SŁUŻYŁA. MOŻEMY JĄ TEŻ NASZĄ MYŚLĄ I MODLITWĄ OCZYSZCZAĆ W NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH. TEGO RODZAJU AKCJE MNOŻĄ SIĘ OBECNIE W WIELU KRAJACH. CORAZ WIĘCEJ OSÓB PODEJMUJE W SKALI GLOBU DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OBJĘCIE TROSKĄ WODY, TEGO PODSTAWOWEGO CZYNNIKA ŻYCIA NA NASZEJ PLANECIE….

W ŚWIETLE POWYŻSZEGO JASNE STAJE SIĘ ZNACZENIE NP. MODLITWY PRZED POSIŁKIEM – OCZYWIŚCIE NIE TAKIEJ KLEPANEJ BYLE JAK Z PAMIĘCI, ALE TAKIEJ ODMAWIANEJ WŁASNYMI SŁOWAMI Z SERCEM. JEDZENIE PRZESZŁO PRZECIEŻ RÓŻNE KOLEJE LOSU, NIM TRAFIŁO NA NASZ STÓŁ I JEGO POLE MOŻE BYĆ ZDEZORGANIZOWANE, CHAOTYCZNE, A PRZYNAJMNIEJ NIE DOSTOSOWANE WIBRACYJNIE DO NASZEGO. TAKIE DUCHOWE NASTAWIENIE, ŚWIADOME JEDZENIE JAK I PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW MA WIĘC DUŻE ZNACZENIE, DOSTRAJA WIBRACJE POKARMU DO NASZYCH WŁASNYCH I POWODUJE, ŻE WRAZ Z JEGO ODŻYWCZYMI SKŁADNIKAMI WNIKAJĄ W NAS POZYTYWNE WIBRACJE. NATOMIAST WSZELKIEGO RODZAJU KŁÓTNIE, ZAWISTNE MYŚLI, WŁĄCZANIE TELEWIZORA, Z KTÓREGO NADAWANE SĄ NEGATYWNE OBRAZY PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA I JEDZENIA POSIŁKÓW SPRAWIA, ŻE DOSŁOWNIE ZJADAMY WIBRUJĄCĄ W NICH NEGATYWNĄ ENERGIĘ. (…)

Powyższe fragmenty pochodzą ze strony – kliknij tutaj//

 

(…) BĄDŹCIE ZDECYDOWANI, ZARZĄDZAJCIE WASZĄ SIŁĄ, ZRÓBCIE UŻYTEK Z WASZEJ BOSKIEJ MOCY I PRZYCIĄGAJCIE DO SWOJEGO ŻYCIA TO, CO CHCECIE I CO POWINNIŚCIE DLA WAS STWORZYĆ.

 

TA WYTYCZNA JEST W OBECNYM CZASIE NAJPOTĘŻNIEJSZYM ELEMENTEM TWORZENIA NA TEJ, NA WASZEJ PLANECIE. MIJA CZAS NIEOKREŚLONEGO (NIEZDECYDOWANEGO) KREOWANIA.
TO ZARZĄDZENIE DZIAŁA ZAWSZE ZALEŻNIE OD WASZYCH ZADAŃ. JEŚLI ZOSTANIE UŻYTE DLA INNEJ SYTUACJI, WTEDY JEST BEZSKUTECZNE.

IDŹCIE I ZACZNIJCIE DECYDOWAĆ O WASZYM ŻYCIU. SAMEMU DECYDOWAĆ O TYM O CZYM POWINNIŚCIE DECYDOWAĆ NA PODSTAWIE WASZYCH KOSMICZNYCH UMÓW.

I PRZEMYŚLCIE PROSZĘ: „ZARZĄDZENIE” MOŻE WAS UWOLNIĆ OD WIELU CIEMNYCH ENERGII I ONO TO CZYNI JEŚLI PRZY TYM JESTEŚCIE ZDECYDOWANI, KLAROWNI I JEDNOZNACZNI. (…)

ATOS TU NAH’ – 19 BRAMA DO OŚWIECENIA: TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI

Powyższy fragment pochodzi z książki: 30 BRAM DO OŚWIECENIA – kliknij tutaj//

Odpowiedzialność Osobista

Stwórca

 

09.02.2013 Odpowiedzialność Osobista. STWÓRCA

 

Moje Dzieci,

 

Nadszedł Czas Osobistej Odpowiedzialności!

 

Od TERAZ
w mgnieniu oka spełniają się
Wasze własne przepowiednie,
wytworzone przez Was Życzenia,
stworzone przez Was Intencje.

 

Przejęcie tej Odpowiedzialności oznacza rezygnację z odsuwania tego
gdy wydaje się to nieprzyjemne.

 

Gdy Bogowie – którymi jesteście – się Przebudzają,
to wtedy udają się Kroki Urzeczywistniania
które do dziś wydawały się niemożliwymi.

I ten Czas jest w pełnym toku.

Przejęcie Odpowiedzialności za własne Myśli, Słowa i Czyny oznacza również bycie świadomym w jaką przez to Moc zostało się wyposażonym.

Człowiek który osiąga Samo-Odpowiedzialność kreuje Energie które nie mogą być przez nikogo ani osłabione ani zniszczone.

Bądźcie świadomi tego, w jak subtelny i wyrafinowany sposób Gracze Ciemności dokładnie od tego chcieli Was odwieść.
Akceptujcie teraz Wasz nowy Status który określony jest Absolutną Samo-Odpowiedzialnością. Idźcie i uczcie tych którzy szukają punktu oparcia i nauczcie Wiecznie Niszczących że mają się bać Siły Człowieka, albowiem:

Ci którzy dotychczas rozsiewali Strach, sami są Strachem gdy ich Ziarno ginie i gdy Człowiek dzięki swojemu Światłu stał się niepokonanym Bastionem Miłości.

Ukochane Dzieci,
idźcie i bądźcie zdecydowani dać temu Światu Nowe Oblicze.

Ja, Stwórca, zarządziłem, że wszystko musi się poddać temu, by Nowa Ziemia mogła szybko zostać podniesiona do Świetlistych Wysokości.

Wasz wkład w ten Proces polega na tym, abyście sami doprowadzili się do Waszej całkowitej Siły i abyście zażądali Berła Mocy, aż osiągniecie zwycięstwo nad Ciemnością.

Ja stoję przy Was, ja jestem w Was żywy.

Z tą pewnością dajcie temu Świadectwo przed Światem i przed Ludźmi – w Wieczności.

STWÓRCA

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Łzy Bogów.

Stwórca

 

08.02.2013 Łzy Bogów. STWÓRCA

 

Łzy grzeją, jeśli przelewa się je z Miłości do Boga i w pełni tęsknoty za Nim.

Święci są Ci Ludzie, którzy na tej głębokości wydobywają szlachetny kamień
po kamieniu – Alchemicy tego, jak i tamtego Czasu, albowiem niewielu na całym globie ziemskim doznaje Oświecenia.

 

Przy tym co przed Wami ujawni się w tych Dniach, ogromne znaczenie ma pozostanie zakotwiczonym w Boskiej Miłości.

Zobaczycie to, czego jeszcze żadne oblicze ludzkie nie dostało do obejrzenia, Wy doświadczycie tego co dotąd umykało przed Ludzkością, Wy otrzymacie Prezenty na taką skalę która do dzisiaj była Wam nieznana.

Na to należy stać się i być przygotowanym albowiem teraz, gdy na zlecenie Stwórcy – którym Jestem – poziom klarowania tego Świata przesuwa się na Nowy Poziom, należy być całkowicie w Bogu aby możliwe było pozostanie całkowicie w samym sobie.

Nie dajcie się oszukać. Światowemu Pokojowi jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wyraźnym tego Znakiem jest to że postrach Starych Dni bez hamulców toruje sobie drogę na Światło, te okropieństwa pokazują się jakby same z siebie. Również pokazuje się to, co dotychczas skrywała Ciemność.

Ponownie Ludzie będą w ten sposób „sprawdzani”, tak że sami siebie potwierdzą w nabytych lekcjach zaufania w Stwórcę, albowiem zaprawdę:

Kiedy Światło rozświetli wszystkie Poziomy tego Świata, Ludziom zostanie objawione jaką Służbę czynili na Ziemi i w jak niskich Wibracjach jakiej Rzeczywistości musieli żyć Życie po Życiu.

Niebiański Ojciec którym Jestem,
Niebiańska matka którą Jestem,
czci Ciebie na całą Wieczność,
Ciebie, Ty który teraz przelewasz Łzy Bogów
bo tak długo musiałeś za mną tęsknić.

To Ja Jestem, bez Początku, bez Końca
– kochająca Wszechobecność Nieskończoności.

STWÓRCA

//Patrz również: 14.12.2011 Łzy Bogów. Archanioł METATRON – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Poświęćcie się mnie.

Stwórca

 

07.02.2013 Poświęćcie się mnie. STWÓRCA

Przesuńcie Boga na 1. miejsce w Waszym Życiu,
a Bóg stanie się Waszym Wszechobecnym Służącym
na wszystkich Waszych szlakach.

 

Stwórca wszystkich Żyć – którym Jestem przygotowuje Ludzką Duszę na wszystko, wyposaża ludzkie Życie we wszystko i dostosowuje wydarzenia Życia całkowicie zgodnie z nurtem Boskich Zasad.

Moje Dzieci,

Wy potrzebujecie tylko przyjść, jeszcze dziś.
Nie przesuwajcie tego spotkania na Wieczór (Zmierzch) Życia, albowiem:

Dla tego kto w rozkwicie swego Życia, na szczycie swojej Siły Tworzenia odmawia Bogu, trudne jest otwarcie sobie Drzwi do Światła gdy zbliża się Zmierzch Życia i Drzewo Ludzkiego Życia nie może przynieść ani nowych kwiatów, ani świeżych owoców.

Wielu mówi do siebie samych: „Bóg, tak, to przyjdzie później, temu Misterium poświęcę uwagę w innym czasie, bo teraz muszę zająć się Życiem”.

Wiedzcie jednak, że trwonicie Życie niezależnie od tego jak jest ono pełne sukcesów i jak jest wypełnione światowymi Rzeczami. Niczym diament którego nikt nie ujrzy – tak marnuje Życie Człowiek który nie jest wypełniony Bogiem, ponieważ nie pojawia się wewnętrzny blask i zewnętrzna piękność.

To, po co przyszliście, możecie optymalnie ukończyć w Bogu i z Bogiem, bez tego połączenia wszystko pozostaje niedoskonałe, niedokończone i zaczęte „w połowie”.

W tych Dniach Ludzkości panują wyjątkowe warunki do Boskiego (WEWNĘTRZNEGO) PRZEGLĄDU. Oddzielenie od Stwórcy jest zakończone, zaczyna się Życie w Jedności z Bogiem.

Zaprawdę, te wymagania obowiązują teraz wszystkie Dzieci Ludzkie, albowiem Kurtyna Iluzji stała się transparentna (przezroczysta).

Tak więc wzywam Was, Dzieci Ludzkie które stoją w kwiecie swojego Życia, abyście teraz dodali do Waszego Życia Boską Obecność i zrzekli się Świata poprzez to iż ponownie przejrzycie Grę Ułudy albowiem zaprawdę:

Żyć, działać i być w Świecie – to jedno, zupełnie innym jest wiedzieć przy tym że samemu nie jest się z tego Świata, albowiem u podłoża Ludzkiej Rzeczywistości leży Pra-Źródło Wszystkich Żyć – Bóg.

Wiedzcie iż nic w Świecie nie może osiągnąć takiego znaczenia, aby z tego powodu oddalić się od Boga. Jeśli jednak to ma miejsce, to Człowiek słucha na zew Iluzji która ta długo wciąga Istotę, aż zmęczona i pozbawiona sensu otwiera się ona Światłu.

Nawet spełnione Życie Ludzkie okazuje się na końcu jako pełne niedostatku jeśli Bóg był jedynie rzadkim i nierozpoznanym Gościem. Nawet Życie pełne zapału i oddania Ludziom okazuje się pełnym niedostatku gdy nie jest zdolne do Wszechogarniającego Boskiego Postrzegania i dźwigane jest przez nurt ludzkich kondycjonowań (uwarunkowań).

W kwiecie Waszego Życia bądźcie oddani Bogu,
wtedy nigdy nie ustąpi Wasza Siła Życiowa
i pozostawi ślady na tej Ziemi wykraczające
poza Waszą cielesną Rzeczywistość.

Tylko poprzez Boga którym Jestem
Jesteście całkowici, doskonali i ukończeni.

Dajcie temu Światu Wasze umiejętności
i poświęćcie Bogu Wasze Serce
– w Wieczności.

 

STWÓRCA

//Patrz również: 05.03.2012 Oko Oświeconego. Część II. LORD ASHTAR – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Wolna Wola

Stwórca

 

06.02.2013 Wolna Wola. STWÓRCA

 

Ukochane Dzieci,

Ja, Stwórca wysłałem Was na ten Świat,
a jednak mogło się to stać dzięki Waszej Wolnej Woli,
której podporządkowane jest wszystko.

Władza którą przyznałem Ludziom jest wielka, albowiem poprzez Wolną Wolę Człowiek może decydować o wszystkim, może na wszystko wpływać i formować „Los”.

A więc proszę Was teraz, nie skarżcie się jeśli jesteście popychani przez Życie w sytuacje które są w oczywisty sposób niepomyślne. Nie skarżcie się u Boga, bo zaprawdę Wy sami jesteście Stwórcami wszystkich Stanów Waszego Życia.

Zaprawdę, Człowiek bez Wolnej Woli byłby bez Mocy (*bez Władzy) i wiedzcie proszę, że używacie jej cały czas, nawet jeśli nie jest to Wam cały czas świadome. Dzięki Wolnej Woli możecie urządzać Świat i kształtować Wasze Życie.
Z tą Siłą zmartwychwstanie Nowa Ziemia i wyłoni się Nowa Ludzka Cywilizacja która zaprawdę będzie „cywilizowana” i wysoko ukulturowiona.

Proszę, zacznijcie mieć dla tego głębokie zrozumienie, bo kiedy pokazuje się Wam niedoskonały Stan, to szybko macie skłonności do tego aby zaprzeczać Bogu i dawać mu za to winę.

Z powodu warunków które zostały stworzone dla tej Ziemi Stwórca daje Wam wolną rękę aby Człowiek mógł się sprawdzić i doświadczyć. Wolna ręka oznacza że możecie ale i powinniście wszystko tworzyć Siłą i za pośrednictwem Mocy Wasze Wolnej Woli to co chcecie stworzyć: to pełne Cierpienia jak i to promieniujące Szczęściem – Spektrum tego jest zaprawdę nieskończone.

Pytanie: dlaczego Bóg dopuszcza tak wiele Cierpienia jest NIEDOPUSZCZALNE. Dopuszczalnym Pytaniem jest: dlaczego i za pośrednictwem czego Człowiek tworzy tak dużo Cierpienia.

Zacznijcie więc sami brać odpowiedzialność za taki Stan tego Świata, również i za to że on nie jest jeszcze zmieniony – tak jak wielu z Was sobie tego życzy. Wszystko decydowane jest Siłą Wolnej Woli i poprzez Energię którą wnosicie w ten Proces. Jeśli ta Przemiana Świata ma nastąpić szybko i pokojowo to bardziej niż kiedykolwiek są potrzebne szlachetne zamiary Ludzkości.

Dlatego też – i tylko dlatego – Ludzie są teraz nawoływani by klarowali samych siebie, aby te zamiary były czyste i aby nastąpiło wyjustowanie wyłącznie na pokojowy Czas który czeka Ziemię.

Przejmijcie odpowiedzialność za JEST-Stan Ziemi i przejmijcie odpowiedzialność za jej przyszłość – wtedy rozpoznaliście po co przyszliście i co macie uczynić.

Nie istnieje Bóg który karze, nie istnieje Bóg który grozi, nie istnieje Bóg który prowadziłby Ludzi do absurdalnych lekcji, jednak to co JEST to jest Człowiek ze swoją umiejętnością do wynajdowania wszystkiego dla siebie, do kreowania, aby to mogło być doświadczone.

Uświadomcie sobie:

Ja, Stwórca, kocham Was nieskończenie i działam teraz moją Łaską tam, gdzie wkraczacie do Świątyni Prawdy i gdzie przekraczacie Bramę Samo-Odpowiedzialności.

Honorujcie swoją Siłę poprzez to że samorządnie nadacie kierunek swojemu Życiu i Światu tak jak rozkaże Wam Wasze Serce. Za wszystko inne ręczę Ja, który Jestem Stwórcą Wszystkich Żyć – bo Ja jestem w Tobie Wieczny, Jedyny i Wszechobecny.

STWÓRCA

//Patrz również: 12.10.2012 Ostatni Krok z Kroków. SHIVA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło.wolnaplaneta.pl

Zaproszenie dla Bezbożnych.

Stwórca

 

04.02.2013 Zaproszenie dla Bezbożnych. STWÓRCA

 

Bóle mogą odejść, Cierpienie może ustąpić. Życie może stać się bogate, nieskończenie bogate jeśli staniecie się świadomi tego dlaczego zeszliście na Ziemię. Ignorowanie tej Wiedzy która tylko czeka abyście wzięli ją we władanie tworzy wszystkie aspekty niedostatku z czym borykają się ludzie i na co głośno narzekają.

Co jednak daje to krzyczenie do Boga w rozpaczy, jeśli usunęliście Boga z Waszej codzienności i żyjecie Życiem w głębokiej niewiedzy?

Nagle wszystko zyskuje głęboki sens, raptem wszystko ma znaczenie, nagle każdy Dzień jest pełen magii i każde spotkanie, każda sytuacja przynosi ze sobą tajemnicę do zbadania. Nagle, jeśli jest się pochwyconym (*przejętym) przez Boga, tak , jeśli dacie Bogu się przechwycić.

Jaki sens mają waśnie na Ziemi, jaki sens mają nieskończone łańcuchy Cierpienia, jaki sens ma szczęście jednego i nieszczęście innego?

To są pytania które przez pozbawionego Boga Ducha nigdy nie znajdą zadowalającej odpowiedzi.

Pytania których ignorancka Istota nigdy nie może wyjaśnić, pytania przed którymi musi skapitulować Istota nad którą Ego chce sprawować wszelką kontrolę.

Wielkie Odpowiedzi piętrzą się w przebudzonej Świadomości i one są wkładane w Serce każdego Człowieka.

Największe zagadki tego Świata rozwiązują się w tym momencie w którym Człowiek przestaje zaprzeczać swojej boskości i tam gdzie Człowiek uzna Boga jako jedyną Wieczną i wszystko ogarniającą Instancję wszystkich Żyć.

Prześwietlanie Rzeczy udaje się tylko Przebudzonym, albowiem Śpiochy nie wiedzą ani o tym że śpią, ani o tym że się przebudzą.

Kiedy dzisiaj patrzycie na Świat i widzicie niesprawiedliwość oraz postrzegacie nieczułość którymi odznaczają się zbrodnie i musicie dać Ludzkości marne Świadectwo, to wiedzcie że to ma sens tylko dla tych którzy myślą w uniwersalnych i duchowych wymiarach. Dla tych którzy nie są do tego zdolni jedno nie do zniesienia na tym Świecie goni drugie.

Tak jak jedynie wyszkolony lekarz przynosi uzdrowienie poprzez dokonanie bolesnego zabiegu, tak też jedynie wyszkolona w myśleniu i postrzeganiu Świadomość może te bóle – które jeszcze nachodzą Świat i Ludzi – powiązać z uzdrowieniem całej planety.

Im mniej tych zależności potrafi objąć Człowiek, tym łatwiej jest go oszukać i wyprowadzić na manowce. Im mniejszy jest zakres postrzegania, tym skromniejsze jest Rozpoznanie i tym uboższe są wnioski wyciągane dla Życia własnego i całości Życia.

A więc teraz zapraszam Was abyście się ku mnie zwrócili.
Tych, którzy są bez Boga, zapraszam aby przyszli do mnie, abym mógł otworzyć drzwi i usunąć płoty ograniczeń.
Abyście mogli opuścić znane Wzorce Myślenia i sposoby zachowania oraz mogli wejść w Nowe Szczęście.

Tych którzy nie potrafią znaleźć sensu, wielkich wzajemnych zależności i głębokiego sensu w wydarzeniach tego Czasu, zapraszam aby się ku mnie zwrócili, abym mógł poszerzyć Wasze pole widzenia i abym mógł otworzyć Wasze Serce dla Kosmicznej Świadomości.

Chodźcie więc do mnie, bo Ja Was zapraszam do powrotu, do Waszego Wiecznego Domu. Nikt nie będzie zmuszony, jednak każdy zostanie do tego nawołany z Pra-Źródła Wszystkich Bytów przez Stwórcę którym Jestem.

I dzięki temu zapisowi jest to spełnione.
W Wieczności, Ja oczekuję Was przy Bramie do Światła,
w Wieczności, Ja Jestem Wiecznym Nieprzemijającym Źródłem Wszechwiedzy i kochającej Wszechobecności.

STWÓRCA

//Patrz również: 08.12.2012 Różany Ogród Stwórcy. ATOS TU NAH’ – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com

źródło:wolnaplaneta.pl

Zdrowie na Ciele, Duchu i Duszy.

Zarządzenie Dnia

 

Oprócz wszystkich codziennych starań, klarowania, pracy nad sobą i nad innymi, od Świata Duchowego dostaliśmy możliwość Zarządzania – z czego korzystamy indywidualnie od prawie dwóch lat. Dziś dostaliśmy nowy Impuls aby połączyć nasze Siły. Tym samym rozpoczynamy cykl codziennych Zarządzeń. Jest Twoją Wolną Wolą czy chcesz połączyć się z nami i z innymi Czytelnikami TERRA G.K.
Niech to będzie dla Ciebie również inspiracją do robienia użytku z Twojej Boskiej Mocy. Przyciągaj do swojego Życia tylko to co chcesz i z czym jesteś w Rezonansie. Wspólnie tworzymy nową Jakość dla Dobra Matki Ziemi, całego Życia, albowiem:
MY ZMIENIAMY ŚWIAT, NIKT INNY NIE ZROBI TEGO ZA NAS.
Team TERRA

 

„Zarządzajcie dla siebie samych – wszystko inne stanie się samo z siebie.”
St. Germain

 

ZARZĄDZENIE:

JA (podaj tutaj swoje imię i nazwisko) JESTEM ZDROWY.
JA JESTEM UZDROWIONY NA CIELE, DUCHU I DUSZY.
JA SAM JESTEM STWÓRCĄ / STWÓRCZYNIĄ
ZDROWIA CIAŁA, DUCHA I DUSZY.
JA KOCHAM SIEBIE TAKIM JAKIM JESTEM!
OM NAMAH SHIVAY.

(…) Bądźcie zdecydowani, zarządzajcie Waszą Siłą, zróbcie użytek z Waszej boskiej Mocy i przyciągajcie do swojego Życia to, co chcecie i co powinniście dla Was stworzyć.

Ta wytyczna jest w obecnym Czasie najpotężniejszym Elementem Tworzenia na tej, na Waszej planecie. Mija Czas nieokreślonego (niezdecydowanego) Kreowania.
To ZARZĄDZENIE działa zawsze zależnie od Waszych Zadań. Jeśli zostanie użyte dla innej sytuacji, wtedy jest bezskuteczne.

Idźcie i zacznijcie decydować o Waszym Życiu. Samemu decydować o tym o czym powinniście decydować na podstawie Waszych Kosmicznych Umów.

I przemyślcie proszę: „Zarządzenie” może Was uwolnić od wielu Ciemnych Energii i ono to czyni jeśli przy tym jesteście zdecydowani, klarowni i jednoznaczni. (…)

ATOS TU NAH’ – 19 BRAMA DO OŚWIECENIA: TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI

(…) W związku z zachodzącymi przemianami odczuwacie również cieleśnie iż coś z Ciałem się dzieje! Zawroty głowy, bóle głowy, uczucie bycia „przesuniętym”, „wszystko boli” to są – można tak powiedzieć – skutki uboczne, ponieważ aktywowane jest Wasze Ciało Świetliste!…

Nie zamartwiajcie się, Ukochani, już niedługo wszystko będzie znów „normalne” i Wy czujecie się bardzo dobrze w Waszym Ciele! Stare bóle mogą odejść jeżeli je „puścicie” w Miłości i wtedy Zdrowie może zakotwiczyć się w Waszym wspaniałym Ciele! …

Gdy tylko Ciemne Siły zostaną odrzucone z Ziemi, dojdzie na krótki Czas do stanu podobnego do chaosu – wszystko musi się wpierw uformować na nowo i zakotwiczyć. Ufajcie!…

Wszystko jest dobre takim jakie jest! Nic nie może Wam się stać, Ukochani, Wy którzy zdecydowaliście się na Światło! Wielka Radość stanie się Waszym udziałem – już niedługo i stoicie cali w Świetle…. (…)

BABAJI – 3 BRAMA DO OŚWIECENIA: ZDROWIE

Zarówno powyższe fragmenty jak i samo Zarządzenie pochodzą z książki: 30 BRAM DO OŚWIECENIA – kliknij tutaj//

 

źródło:wolnaplaneta.pl

Iluzja i Rzeczywistość

02.02.2013 Iluzja i Rzeczywistość. STWÓRCA

 

Stwórca

 

Tłumaczenie poniższego Przekazu ze Światła dedykujemy
tym Latarniom które spotkaliśmy na swojej Drodze:

MIKOŁAJOWI ROZBICKIEMU (czasprzebudzenia.wordpress.com)
JANUSZOWI ZAGÓRSKIEMU (NTV – Niezależna Telewizja)
DANIELOWI (kanał YT: UlotneMysli1)
MARKOWI I ANNIE TARAN (O-Środek Terapii „Da Vinci”)
ROBERTOWI BERNATOWICZOWI (redaktor i publicysta)
URSZULI SIENIAWSKIEJ (Pracownik Światła z Witham UK)

Z pozdrowieniami z Serca do Serca. Team TERRA.

 

Ukochane Dzieci

 

Ja Jestem Strażnikiem wszystkich Dróg, które się teraz przed Wami otwierają. Zaufajcie mi, wtedy pójdzie wszystko wyznaczoną Drogą, zaufajcie mi, wtedy znajdziecie – bez szukania.

Droga jest całkowicie pozbawioną trudu jeśli przebywacie w Nurcie Boskiej Miłości, całkowicie bez starań łączy się jedno z drugim, całkowicie bez udręk zostaną pokonane najtrudniejsze wspinaczki bo Człowiek który jest całkowicie oddany Bogu dbać musi tylko o jedno:

ABY CAŁY CZAS BYĆ CZĘŚCIĄ MIŁOŚCI BOGA.

Błędem jest wierzyć że Ścieżka prowadząca do Światła która się teraz przed Wami otwiera jest trudna i okupiona potem. Również i to wyobrażenie może teraz odejść, dla Was, którzy wybraliście Boga i Królestwo Boże. Trudności i Ból są przypadłościami ociężałych Poziomów Bytu i kiedy tylko Człowiek osiągnie lżejsze wysokości drgań (wibracji) to kończą się te Doświadczenia.

Królestwo Nieba będzie odziedziczone a nie nabyte poprzez „przyjemności”.

I Ja, Stwórca, decyduję kiedy ktoś jest gotowym na to by otrzymać ten Spadek.

Jedynym i wiecznym kryterium do natychmiastowego powrotu do Nieba są Miłość do Boga oraz Miłość do samego siebie.

Te wymagania są teraz spełniane przez coraz więcej Ludzi i dzięki temu Droga do Światła otrzymuje Nową Jakość.

Ci którzy zakotwiczeni są w Bogu i Ci którzy są w Bogu żywi otrzymają Uwolnienie i pokażą Ludziom Drogę, bo zaprawdę:

Kto Boga nazywa Iluzją, ten żyje w Rzeczywistości która jest prawie nie do zniesienia.

Oddajcie się pod moją opiekę, pozostańcie całkowicie przy tym, trzymajcie się
z dala od Kaznodziejów Bezbożności oraz Głosicieli nowych Wartości którzy prowadzą Ludzi prosto w nieszczęście.

Słuchajcie na tych, którzy mówią Wam o Miłości, Szczęściu, Prawości, Pokoju,
o Boskim Zleceniu które dane jest każdemu Człowiekowi i po których widać że sami żyją tymi Cnotami.

Ufajcie tym, którzy z dala od wszystkich Słów stawiają Znaki Światła i którzy pozostają niewzruszeni – niezależnie od tego jak mocno wieje Wiatr.

Trzymajcie się mocno tych Filarów tego Świata, które są głęboko zakotwiczone w Ziemi i które sięgają wysoko do Nieba.

Orientujcie się na podstawie tych Latarni które świecą samotnie i nieustraszenie pośrodku szalejącego oceanu i które świecą na wysokości Ludzi którzy czują się zagrożeni zagubieniem.

Ufajcie mi, temu który was stworzył, albowiem zaprawdę:

Wszystko to, co pochodzi z Pra-Źródła Wszystkich Bytów do niego powraca.

Ja Jestem Miłością i całym Życiem

STWÓRCA

//Patrz również: 06.01.2013 Odstąp Szatanie… JESUS SANANDA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

 

Orientujcie się na podstawie tych Latarni które świecą samotnie i nieustraszenie pośrodku szalejącego oceanu i które świecą na wysokości Ludzi którzy czują się zagrożeni zagubieniem.

 

źródło:wolnaplaneta.pl

Bezwarunkowe Postawienie się w Świetle.

Zarządzenie Dnia

Zarządzenie Dnia 31/01/2013. Bezwarunkowe Postawienie się w Świetle.

 

Oprócz wszystkich codziennych starań, klarowania, pracy nad sobą i nad innymi, od Świata Duchowego dostaliśmy możliwość Zarządzania – z czego korzystamy indywidualnie od prawie dwóch lat. Dziś dostaliśmy nowy Impuls aby połączyć nasze Siły. Tym samym rozpoczynamy cykl codziennych Zarządzeń. Jest Twoją Wolną Wolą czy chcesz połączyć się z nami i z innymi Czytelnikami TERRA G.K.
Niech to będzie dla Ciebie również inspiracją do robienia użytku z Twojej Boskiej Mocy. Przyciągaj do swojego Życia tylko to co chcesz i z czym jesteś w Rezonansie. Wspólnie tworzymy nową Jakość dla Dobra Matki Ziemi, całego Życia, albowiem:
MY ZMIENIAMY ŚWIAT, NIKT INNY NIE ZROBI TEGO ZA NAS.
Team TERRA

 

„ZARZĄDZAJCIE DLA SIEBIE SAMYCH – WSZYSTKO INNE STANIE SIĘ SAMO Z SIEBIE.”
ST. GERMAIN

 

ZARZĄDZENIE:

 

JA (wymówcie tutaj swoje pełne imię i nazwisko,
jak również Wasze duchowe imię jeśli je znacie)

ZARZĄDZAM SIŁĄ MOJEJ BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI
ABY CAŁA MOJA ISTOTA SKIEROWAŁA SIĘ
KU ŚWIATŁU STWÓRCY – BEZ „JEŚLI” i BEZ „ALE”,
BEZWARUNKOWO I NATYCHMIAST.
SUREIJA OM ISTHAR OM.

(…) JA JESTEM ASANA MAHATARI I TERAZ PROSZĘ WAS ABYŚCIE ZARZĄDZILI O TYM, BYŚCIE SAMI POSTAWILI WAS W ŚWIETLE. ZARZĄDZAJCIE Z POZIOMU MATERIALNEGO ABY CAŁA WASZA ISTOTA PODDAŁA SIĘ ŚWIATŁU STWÓRCY AŻ ROZPOZNACIE KOMPLEKSOWO KIM JESTEŚCIE, PO CO PRZYSZLIŚCIE NA ZIEMIĘ I JAKIE ZADANIA ZE ŹRÓDŁA BYTÓW SĄ WAM DANE. STAWCIE CZOŁA ŚWIATŁU – NA POCZĄTEK – ODDAJCIE SIĘ SAMI BEZWARUNKOWO ŚWIATŁU I WTEDY ROZPOZNAJCIE CO JEST, CO JEST Z WAMI, W WAS I POPRZEZ WAS, CO MOŻE BYĆ I CO POWINNO BYĆ.

 

TO ZARZĄDZENIE JEST DLA WAS WAŻNE – TO POTĘŻNE NARZĘDZIE JEST PRZEDE WSZYSTKIM NA POCZĄTKU DO WYPRÓBOWANIA NA WAS SAMYCH, ALBOWIEM CO PONIEKTÓRZY Z WAS COFAJĄ SIĘ PRZED WŁASNYM ŚWIATŁEM.

TO JEST PIERWSZY KROK DO TEGO ABY ZROZUMIEĆ TO NARZĘDZIE, ABY PRZEŻYĆ TO NA WŁASNEJ SKÓRZE, ABY TEGO DOŚWIADCZYĆ, WTEDY MOŻECIE ZUPEŁNIE NATURALNIE STOSOWAĆ JE DLA DOBRA WIELU.
JEDNAK NA POCZĄTEK NALEŻY WYSTARAĆ SIĘ O TO „SAMO-UPOWAŻNIENIE”, ALBOWIEM MUSICIE BYĆ UWOLNIENI OD WSZYSTKICH WZORCÓW I UWARUNKOWAŃ STAREGO CZASU, ABYŚCIE MOGLI W SPOSÓB WOLNY I SKUTECZNY TYM DYSPONOWAĆ. (…)

ASANA MAHATARI – 21 BRAMA DO OŚWIECENIA: BEZWARUNKOWOŚĆ

Powyższe Zarządzenie pochodzi z książki: 30 BRAM DO OŚWIECENIA – kliknij tutaj//

 

 

 

Wędrówka znajduje swój Koniec,
to co było, zostanie uwolnione,
to co nadejdzie przechodzi
wszelkie oczekiwania Człowieka.

RAMTHA

 

źródło:wolnaplaneta.pl

Łaska Wolnej Decyzji

31.01.2013 Łaska Wolnej Decyzji. STWÓRCA

 

Stwórca

 

Ukochane Dzieci Światła,

 

Ludzkie Życie zatacza szerokie Kręgi a jednak w Momencie w którym każde Dziecko Ludzkie dociera do Końca swej Podróży uzyskuje ono pewność
która jest częścią wszystkich Boskich Procesów.

A więc przygotujcie się!
To jest czas na zakończenie i na wyruszenie.
Oczekują Was Nowe Zlecenia, wołają Was Nowe Rzeczywistości,
Nowe Poziomy Bytu przygotowały się na Wasze przybycie.

Teraz należy zakończyć i opuścić ten Świat będąc wyklarowanym i uzdrowionym. To Stare już więcej nic nie buduje, teraz, gdy Nowe wyłania się i forsuje z każdym dniem coraz potężniej.

Wszystko przenikająca Boska Energia zmienia ten Świat
jeszcze zanim zostanie to rozpoznane przez ślepych i głuchych.

Prawdziwe błogosławieństwo tego Czasu leży w tym, że Ludziom objawiają się różnorodne możliwości wyboru i zaprawdę:

 

Każdy Człowiek sam
określa Drogę swojej dalszej Podróży.

 

Nie możecie zostać przez nikogo zatrzymani przed podjęciem wolnej i klarownej Decyzji. Albowiem do tej Decyzji Stwórca – którym Jestem – stwarza ogólne warunki ku temu, abyście bez wpływów zewnętrznych i bez działających nadal jeszcze manipulacji mogli działać i decydować.

 

Dziś spełniona jest Wolność Człowieka, dziś w Stary Czas spadają tylko Ci którzy nie interesują się ani tym ani tamtym lub też Ci którzy się zdecydowali na całkowite spełnienie działań Ciemnych Energii.

Bo do dziś niezdecydowanym zostanie zabrana możliwość wpływu na udaremnienie Decyzji, tak aby mogła być zapewniona wolność Ducha w tym świętym Momencie jednej Decyzji.

Łaska Stwórcy działa i przynosi moje Dzieci do Punktu, w którym mogą podjąć zaprawdę wolne i nie poddające się wpływom decyzje które są teraz wymagane.

Ostatniego Kręgu dokonują Ci którzy dojrzali i są Przebudzeni.
Wszyscy inni muszą ponownie podjąć tą Grę, albowiem:

Iluzje muszą być jako takie rozpoznane,
jeszcze zanim można się od nich uwolnić.

To Ja Jestem, Ten który żyje w Tobie –

STWÓRCA

źródło:wolnaplaneta.pl

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy.

Zarządzenie Dnia

 

Zarządzenie Dnia 30/01/2013. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy.

 

Oprócz wszystkich codziennych starań, klarowania, pracy nad sobą i nad innymi, od Świata Duchowego dostaliśmy możliwość Zarządzania – z czego korzystamy indywidualnie od prawie dwóch lat. Dziś dostaliśmy nowy Impuls aby połączyć nasze Siły. Tym samym rozpoczynamy cykl codziennych Zarządzeń. Jest Twoją Wolną Wolą czy chcesz połączyć się z nami i z innymi Czytelnikami TERRA G.K.
Niech to będzie dla Ciebie również inspiracją do robienia użytku z Twojej Boskiej Mocy. Przyciągaj do swojego Życia tylko to co chcesz i z czym jesteś w Rezonansie. Wspólnie tworzymy nową Jakość dla Dobra Matki Ziemi, całego Życia, albowiem:
MY ZMIENIAMY ŚWIAT, NIKT INNY NIE ZROBI TEGO ZA NAS.
Team TERRA

 

„ZARZĄDZAJCIE DLA SIEBIE SAMYCH – WSZYSTKO INNE STANIE SIĘ SAMO Z SIEBIE.”
ST. GERMAIN

 

ZARZĄDZENIE:

 

JA (podaj tutaj swoje imię i nazwisko)
ZARZĄDZAM SIŁĄ MOJEJ BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI ŻE
BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY
MA NATYCHMIAST POJAWIĆ SIĘ W MOIM ŻYCIU NA GAIA TERRA Xx
TAK WŁAŚNIE JEST. JA JESTEM TO JA JESTEM.
SUREIJA OM ISTHAR OM.

(…) BĄDŹCIE ZDECYDOWANI, ZARZĄDZAJCIE WASZĄ SIŁĄ, ZRÓBCIE UŻYTEK Z WASZEJ BOSKIEJ MOCY I PRZYCIĄGAJCIE DO SWOJEGO ŻYCIA TO, CO CHCECIE I CO POWINNIŚCIE DLA WAS STWORZYĆ.

 

TA WYTYCZNA JEST W OBECNYM CZASIE NAJPOTĘŻNIEJSZYM ELEMENTEM TWORZENIA NA TEJ, NA WASZEJ PLANECIE. MIJA CZAS NIEOKREŚLONEGO (NIEZDECYDOWANEGO) KREOWANIA.
TO ZARZĄDZENIE DZIAŁA ZAWSZE ZALEŻNIE OD WASZYCH ZADAŃ. JEŚLI ZOSTANIE UŻYTE DLA INNEJ SYTUACJI, WTEDY JEST BEZSKUTECZNE.

IDŹCIE I ZACZNIJCIE DECYDOWAĆ O WASZYM ŻYCIU. SAMEMU DECYDOWAĆ O TYM O CZYM POWINNIŚCIE DECYDOWAĆ NA PODSTAWIE WASZYCH KOSMICZNYCH UMÓW.

I PRZEMYŚLCIE PROSZĘ: „ZARZĄDZENIE” MOŻE WAS UWOLNIĆ OD WIELU CIEMNYCH ENERGII I ONO TO CZYNI JEŚLI PRZY TYM JESTEŚCIE ZDECYDOWANI, KLAROWNI I JEDNOZNACZNI. (…)

ATOS TU NAH’ – 19 BRAMA DO OŚWIECENIA: TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI

Powyższe Zarządzenie pochodzi z książki: 30 BRAM DO OŚWIECENIA – kliknij tutaj//

 

 

 

*Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) – model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa określoną ustawowo kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakikolwiek świadczenie wzajemne (płatność transferowa). Dochód ten, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewnić ma możliwość minimum egzystencji a każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez sprawdzania jego potrzeb. To świadczenie ma jeszcze jeden istotny wymiar: prowadzić będzie do zwiększenia jednostkowej wolności.
(Źródło: Wikipedia & Daniel Raventós „Dochód powszechny: materialne warunki wolności”)

 

żródło:wolnaplaneta.pl

Świadek Wiatru

30.01.2013 Świadek Wiatru. STWÓRCA

Stwórca

Bóg przygotowuje dla każdego Człowieka powitanie w Miłości, przybycie na tamtą stronę które jest niewyobrażalne w swojej wspaniałości i w swoim Świetle.

Dzieci Stwórcy które rozsiały się w nieskończoności Tworzenia zostaną powitane z czcią i wszelkimi honorami, gdy ukończą jeden Krąg Życia i zaczynają Nowy.

Ja, Ten który jest Początkiem dla Wszystkiego a jednak bez Początku i bez Końca, wiem o wyzwaniach które napotyka Człowiek i Ja wiem że Życie Ludzkie pełne jest nieprzewidywalnych sytuacji i wyzwań które są spełnione lub zostają zaniedbane. Zgodnie z życzeniem, zgodnie ze Szkicem (Planem) Życiowym i w zależności jakie się w nim pojawią „Przy-Padki” ustanawiane są zasady i Ewolucja Życia zostanie posunięta naprzód.

Teraz, kiedy podnoszą się Zasłony tego Świata,
rozpoznacie co skrycie trzyma ten Świat razem.

Teraz następuje odprężenie i Wiedza, że gdy tylko rozpoznacie jaki wpływ mają Energia i Intencja, to rozpoznaliście wszystko.

Opanowanie posługiwania się Energią i Intencją oznacza jednocześnie posiadanie prawdziwego Mistrzostwa nad Siłami Nieba i Ziemi.

Nadchodzący Czas wymaga tego i ujawnia tą możliwość. Im bardziej czysto, klarownie i w pełny Miłości sposób jesteście wyjustowani w Waszych Sercach, tym ten Czas jest lżejszy i bardziej obiecujący szczęście. Zmanifestowane przez Was Intencje tworzą w mgnieniu oka Rzeczywistość i zmieniają całą planetę. Tym bardziej jest znaczącym aby teraz ponownie wejść w Fazę Klarowania na poziomie Myśli, albowiem stamtąd wychodzi szczęście i nieszczęście.

Tak więc Ja zapraszam Cię, abyś w każdym momencie Twojego Dnia był czujnym świadkiem Twoich Myśli.

Wszystko co nie jest odpowiednie powinieneś usunąć poprzez to że mnie o to poprosisz i poprzez to że sam się od tego zdystansujesz. Zwolnij ze swojego Systemu każdą niedoskonałą Myśl a osiągniesz Oświecenie w bardzo, bardzo krótkim przedziale czasowym.

Odczuj tą Myśl która sieje niezgodę i przynosi nieszczęście, odczuj ją do jej sedna i wtedy uczynione jest wszystko i Twoje słowa staną się Światłem a Twoje czyny Miłością.

Energie i Intencje w swoich najbardziej pierwotnych formach docierają na ten Świat za pośrednictwem czystego Ducha i Ludzkość tego teraz pilnie potrzebuje aby mogło się uformować nowe Społeczeństwo.

Powróć do mnie, bo Ja na Ciebie czekam,
albowiem zaprawdę:

JA JESTEM W TOBIE ŻYWY – WIEKUIŚCIE.

STWÓRCA

żródło:wolnaplaneta.pl

Świadek Wiatru. STWÓRCA

Stwórca

Bóg przygotowuje dla każdego Człowieka powitanie w Miłości, przybycie na tamtą stronę które jest niewyobrażalne w swojej wspaniałości i w swoim Świetle.

 

Dzieci Stwórcy które rozsiały się w nieskończoności Tworzenia zostaną powitane z czcią i wszelkimi honorami, gdy ukończą jeden Krąg Życia i zaczynają Nowy.
Ja, Ten który jest Początkiem dla Wszystkiego a jednak bez Początku i bez Końca, wiem o wyzwaniach które napotyka Człowiek i Ja wiem że Życie Ludzkie pełne jest nieprzewidywalnych sytuacji i wyzwań które są spełnione lub zostają zaniedbane. Zgodnie z życzeniem, zgodnie ze Szkicem (Planem) Życiowym i w zależności jakie się w nim pojawią „Przy-Padki” ustanawiane są zasady i Ewolucja Życia zostanie posunięta naprzód.

Teraz, kiedy podnoszą się Zasłony tego Świata, rozpoznacie co skrycie trzyma ten Świat razem.

Teraz następuje odprężenie i Wiedza, że gdy tylko rozpoznacie jaki wpływ mają Energia i Intencja, to rozpoznaliście wszystko.
Opanowanie posługiwania się Energią i Intencją oznacza jednocześnie posiadanie prawdziwego Mistrzostwa nad Siłami Nieba i Ziemi.
Nadchodzący Czas wymaga tego i ujawnia tą możliwość. Im bardziej czysto, klarownie i w pełny Miłości sposób jesteście wyjustowani w Waszych Sercach, tym ten Czas jest lżejszy i bardziej obiecujący szczęście. Zmanifestowane przez Was Intencje tworzą w mgnieniu oka Rzeczywistość i zmieniają całą planetę. Tym bardziej jest znaczącym aby teraz ponownie wejść w Fazę Klarowania na poziomie Myśli, albowiem stamtąd wychodzi szczęście i nieszczęście.

Tak więc Ja zapraszam Cię, abyś w każdym momencie Twojego Dnia był czujnym świadkiem Twoich Myśli.
Wszystko co nie jest odpowiednie powinieneś usunąć poprzez to że mnie o to poprosisz i poprzez to że sam się od tego zdystansujesz. Zwolnij ze swojego Systemu każdą niedoskonałą Myśl a osiągniesz Oświecenie w bardzo, bardzo krótkim przedziale czasowym.

Odczuj tą Myśl która sieje niezgodę i przynosi nieszczęście, odczuj ją do jej sedna i wtedy uczynione jest wszystko i Twoje słowa staną się Światłem a Twoje czyny Miłością.
Energie i Intencje w swoich najbardziej pierwotnych formach docierają na ten Świat za pośrednictwem czystego Ducha i Ludzkość tego teraz pilnie potrzebuje aby mogło się uformować nowe Społeczeństwo.
Powróć do mnie, bo Ja na Ciebie czekam, albowiem zaprawdę:

JA JESTEM W TOBIE ŻYWY – WIEKUIŚCIE.

STWÓRCA

 

 

//Patrz również: KURS DO WOLNOŚCI (I-XIV) – kliknij tutaj//
Źródło: lichtweltverlag.com Tłumaczenie: Team TERRA

źródło:wolnaplaneta.pl

Podnieście się Ludzie

29.01.2013 Podnieście się Ludzie. STWÓRCA

 

Stwórca

 

Moje Dzieci,

 

zaczął się rok w którym zostaną usunięte wszystkie Iluzje.
Tym samym ulotni się również i Iluzja że Przemiana
jest wydarzeniem które dotrze do Was z zewnątrz.

Nadszedł Czas Rozpoznania, Wy odnajdziecie się i pojmiecie – po tym jak musieliście doświadczyć wielu rozczarowań – że każdy Przełom może mieć miejsce tylko w Was samych.

„Koniec Świata” ma miejsce w Was samych, ponieważ upadają Iluzje Starego Czasu, bo jesteście teraz w stanie szukać – ostatnią konsekwencją – ukończenia (*udoskonalenia) w Was samych.

Jeszcze zanim ten Świat zostanie podniesiony, podnosi się Człowiek,
nigdy nie może być odwrotnie ponieważ Przemiana staje się prawdziwa
poprzez Siłę którą każdy pojedynczy Człowiek uwalnia w swoim wnętrzu.

Z wnętrza na zewnątrz – ponownie jest na to wskazane.

Tak więc proszę Was teraz abyście pozwolili by upadły w Was Światy: Uzależnienia od Ego, Zazdrości i Strachu.
Tak więc proszę Was teraz abyście pozwolili by podniosły się w Was Światy: Samorządności, Radości, Współczucia, Pokoju i Miłości.

Świat dziś jest inny,
Czas wycofuje się i Przestrzeń doświadczana jest na Nowo.

Im więcej sami się zmieniacie, tym szybciej będą miały miejsce Wydarzenia których oczekujecie, będą miały miejsce Wydarzenia o których marzycie,
spełnią się zbiegi okoliczności które przyciągacie.

Przebudzenie się oznacza uwolnienie się od wszystkich Iluzji.

Z początkiem roku 2013 zostają wymazane wszystkie fałszywe założenia które powstały z końcem czasu 2012. A więc teraz możecie się całkowicie nastawić i wyjustować na Wasz własny Proces Transformacji albowiem:

Stwórca którym jestem podniesie Świat
po tym jak podniosły się Dusze Ludzkie.

Pokażcie teraz Waszą prawdziwą Moc, pokażcie teraz Waszą prawdziwą Siłę, pokażcie do czego jesteście zdolni – wtedy Świat zostanie nowo-narodzony i poprzez nowo-narodzonych Ludzi ten Świat stanie się Rzeczywistością.

Nie oglądajcie się za siebie!
To co się wydarzyło, wydarzyło się aby Was nauczyć, aby Was zakotwiczyć mocno na gruncie ziemskim, albowiem:

Rozpoznana pomyłka uzdrawia Duszę,
tak jak nawet najbardziej wstrząsająca Prawda uwalnia Serce.

Spójrzcie w Wasze Dusze i rozpoznajcie CO JEST.
Przemieńcie się, zmieńcie się, Świat tego oczekuje, bo przez to sam może się przemienić.

Stwórca wie o Waszej wielkości,
zaufajcie mi, Ja Jestem

STWÓRCA

źródło: wolnaplaneta.pl

12 Filarów Nowego Czasu. STWÓRCA

Jahn Johannes Kassl

 

Szanowni Czytelnicy!

Zakotwiczenie „12 Fiarów Nowego Czasu” opublikowanych w książce „2026 – OBJAWIENIA BOGA”* będzie miało miejsce raz w miesiącu, od stycznia do grudnia 2013 roku podczas Czytania Światła LIVE w Wiedniu. NIE JEST przy tym wymagana obecność na Czytaniu Światła!

Pierwsze zakotwiczenie „Filaru Uwolnienia” odbędzie się 25 stycznia 2013 o godz 18-tej. Dalsze informacje na ten temat zostaną opublikowane tutaj, w tym miejscu(…)

Poniższe Przesłanie ma Was do tego dostroić i przybliżyć Waszą Przemianę w Pełni Świadomą Istotę Tworzenia.

W Miłości Jahn J Kassl

 

PRZEMIANA W PEŁNI ŚWIADOMĄ ISTOTĘ

 

Powstaje Nowy Świat, bo Wy jesteście tymi którzy dają mu oblicze. Nowa Ziemia rośnie, albowiem Wy jesteście Bramą i Drzwiami dla tego Wzrostu. Wykształca się Nowe Ludzkie Społeczeństwo, ponieważ Wy tego chcecie.

 

Wy faktycznie zdecydowaliście i Niebo spieszy się by stanąć u Waszego boku, aby w decydujących Dniach Ludzkości spełniło się to, po co się urodziliście: Podniesienie Planety do Światła i Podniesienie Ludzkości do pełnej Świadomości.

Zakotwiczcie teraz w całkowitej Ciszy, głęboko w Was „Filary Nowego Czasu”. Poprzez to tworzycie w Was samych Status który legitymuje Was jako Ludzi uwolnionych od wszystkich przymusów. Poprzez to staniecie się Bogami, którymi jesteście – w Wieczności.

ZMIEŃCIE TEN ŚWIAT PRZEZ TO ŻE WPIERW ZMIENICIE SAMYCH SIEBIE.

Nadszedł na to Czas.

Bóg i Wysokie Poziomy Bytu towarzyszą każdemu Dziecku Ludzkiemu które odda się TERAZ temu Procesowi, aż nic nie zostanie z tego co przeszkadza, aż wszystko zostanie przyjęte, oddane i transformowane w Świetle.

Ostatnie kroki w Przebudzaniu. Uczyńmy je wspólnie, bo nadszedł na to Czas.

STWÓRCA

 

POST SCRIPTUM od Teamu TERRA

Pierwszy Filar Nowego Czasu opublikujemy ponownie w Dniu Czytania Światła, abyśmy mogli przyłączyć się do innych Czytelników  biorących udział w spotkaniu na żywo. Dziś otrzymaliśmy od Lichtweltverlag dokument z którego wynika, że technicznie zakotwiczenie będzie miało przebieg różniący się jednym szczegółem od tego co mogłeś przeczytać w I części publikowanej przez nas książki: bezpośrednio po zakotwiczeniu nastąpi przynajmniej 30-to minutowa Cisza. Sam tekst zakotwiczenia można powtarzać w każdym momencie, również kiedy indziej.

Ta Łaska ma zarówno uzdrowić Ciebie, jak i pomóc w Drodze do Światła Ludziom znajdującym się w Twoim otoczeniu.

 

 

Team TERRA Sherina & Shogun

 

//Patrz: 2026 Manuskrypt dla Planety Ziemi: Pierwszy Przedział Czasowy 2013-2016 – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com

Tłumaczenie: Team TERRA

źródło:wolnaplaneta.pl

2013. STWÓRCA

Wszystko jest inne dla tych, którzy widzą, wszystko pozostaje takim samym dla tych, którzy są ślepi.

 

Wszystko jest inne dla tych, którzy widzą Sercem, wszystko pozostaje takim samym dla tych, którzy postrzegają Świat oczami.

Wszystko jest inne dla tych, którzy podążają za wewnętrzną pewnością i wewnętrznym Głosem Boga, wszystko pozostaje takim samym dla tych, którzy słuchają tylko tego, co dociera do ich ucha.

Wszystko jest inne dla tych, którzy doświadczają Nowego Czasu jako samo-urzeczywistniające się proroctwo, wszystko pozostaje takim samym dla tych którzy ufają Faktom dalekim od każdej Wizji, każdej Imaginacji, dalekim każdej Boskiej Inspiracji, bo sami tworzą te Fakty za pośrednictwem swoich ograniczeń.

Wszystko jest inne, wszystko pozostaje takim samym! Ty decydujesz.

STWÓRCA

 

Źródło: lichtweltverlag.com

Tłumaczenie: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/01/20/20-01-2013-2013-stworca/

AN KANA TE – LITTLE GRANDMOTHER – Kiesha Crowther