Trzecia tajemnica Fatimska – ogłaszona

Autentyczny trzeci sekret Fatimski został ogłoszony

ZANIM PRZEJDZIESZ dalej: rozumiem, że TRĄBY APOKALIPSY teraz brzmią:

TRĄBY APOKALIPSY REJESTROWANE NA CAŁYM ŚWIECIE:

  Zobacz filmy tutaj

 

 

Dziś, 21 kwietnia 2010, autentyczne trzeci sekret Fatimski składa publicznych dla wszystkich ludzi.

Text in Portuguese:

Janeiro 4, 1944

Agora vou revelar o terceiro fragmento do segredo;
Esta parte é a apostasia na Igreja!
Nossa Senhora mostrou-nos uma vista do um indivi-
duo que eu descrevo como o ‚ Santo Padre ‚, em frente de uma multidão
que estava louvando-o.
Mas havia uma diferença com um verdadeiro Santo Padre, o olhar
do demonio, êste tinha os olhos do mal.
Então depois de alguns momentos vimos o mesmo Papa entrando
a uma igreja, mas esta igreja era a igreja do inferno, não há modo
para descrever a fealdade dêsse lugar, parecia como uma fortaleza feita
de cimento cinzento, com ângulos quebrados e janelas semelhantes a olhos,
tinha un bico no telhado do edificio.
Em seguida levantamos a vista para Nossa Senhora que nos
disse Vistes a apostasia na Igreja, esta carta pode ser aberta por O Santo
Padre, mas deve ser anunciada depois de Piu XII e antes de 1960.
No reinado de Juan Pablo II a pedra angular da tumba de Pedro
deve ser removida e transferida para Fatima.
Porque o Dogma da fé não é conservado em Roma, sua autori-
dade será removida e entregada a Fatima.
A catedral de Roma deve ser destruida e uma nova construida
em Fatima.
Se 69 semanas depois de que esta ordem é anunciada, Roma continua sua abom-
inação, a cidade será destruida.
Nossa Senhora disse-nos que êsto está escrito, Daniel 9 24-25 e Mateus 21 42-44

Translation to English:

January 4, 1944

Now i will reveal the third part of the secret;
This part is the apostasy in the Church!
Our Lady showed us a vision of some-
one who i describe as the ‚ Pope ‚, standing in front of a praising
multitude.
But there was a difference with a real Pope, the evil
look, this one had eyes of evil.
Then after a few moments we saw the same Pope entering
a church, but this church was like the church of hell, there is no
way to describe the ugliness of this place, it seemed like a fortress made
of gray cement, with broken angles and windows like eyes, the-
re was a beak on top of the building.
We then looked up at Our Lady who said to us
you have seen the apostasy in the Church, this message can be opened by The Holy
Father, but must be announced after Pius XII and before 1960.
During the pontificate of John Paul II the cornerstone from Peter’s tomb
must be removed and transferred to Fatima.
Because the Dogma of faith is not preserved in Rome, her
authority will be removed and given to Portugal.
The cathedral of Rome must be destroyed and a new one built in
Fatima.
If 69 weeks after this command is announced Rome continues it’s abomi-
nation, the city will be destroyed.
Our Lady told us this is written, Daniel 9 24-25 and Mathew 21 42-44

Traducción al español:

JMJ

Tuy 4 de Enero 1944Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto: Esta parte es la apostasía en la Iglesia!
Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el „santo Padre” frente a una multitud que lo vitoreaba.
Pero había una diferencia con un verdadero santo Padre, la mirada del demonio, éste tenía los ojos del mal.
Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta Iglesia era la iglesia del infierno; no hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortalezahecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos; tenía un pico (bico, en portugués) en el tejado del edificio.
Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo: Visteis la apostasía en la Iglesia; esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960.
En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima . Porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma, su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima.
Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito, en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44

Tłumaczenie polskie:

A teraz ujawnię trzeci fragment tajemnicy: ta część mówi o apostazji w Kościele!
Nasza Pani pokazała nam człowieka, którego nazywam ‚Ojcem Świętym’, stojącego przez tłumem, który go wielbił.
Ale różnił się on od prawdziwego Ojca Świętego spojrzeniem – jego oczy przypominały oczy diabła.
Wtem, po kilku chwilach, widziałyśmy tego samego Papieża wstępującego w progi budynku Kościoła, lecz był to Kościoł z piekła rodem; nie znajduję słów, by opisać brzydotę tego miejsca. Wyglądał jak szara, betonowa forteca o połamanych kątach i oknach w kształcie oczu; a jego dach przypominał kształtem dziób.
Następnie podnieśliśmy wzrok ku Naszej Pani, która powiedziała: pokazałam Wam apostację w Kościele; ten list może zostać otwarty przez Ojca Świętego, lecz musi zostać opublikowany po Piusie XII i przed rokiem 1960.
W królestwie Jana Pawła II kamień węgielny grobu Piotra powinien zostać usunięty i przetransportowany do Fatimy.
Ponieważ dogmaty wiary nie są zachowane w Rzymie, jego władza zostanie odebrana i przeniesiona do Fatimy.
Katedra w Rzymie musi zostać zniszczona, a nową należy wybudować w Fatimie.
Jeżeli po 69 tygodniach od daty publikacji tego polecenia Rzym nie odstąpi od bezeceństw, miasto zostanie zniszczone.
Nasza pani powiedziała nam, że jest to przepowiedziane w pismach: Daniela 9:24-25 i Mateusza 21:42-44
Fragmenty z Biblii:

Mathew 21: 42-44

Jezus mówi do nich: wy nigdy nie czytałem w Piśmie Świętym, kamień, które budowniczych odrzucone, tym samym jest szefem rogu: to jest Pan robi, i to jest cudowne w oczach?

Zatem powiedzieć wam, Królestwo Boże jest od Ciebie i dla narodu, niosące owoce jego ich.

I każda osoba, która przypada na ten kamień jest uszkodzony: ale na kogo on spadnie, będzie go szlifować go do proszku.

Daniel 9: 24-25

Siedemdziesiąt tygodni są ustalane na lud twój i na Twoje święte miasto, do końca przestępstwo i do końca grzechów i aby pojednania za grzechy i wnieść w wieczną sprawiedliwość i do uszczelnienia wizji i przepowiedni i namaścić świątnicy Najświętszej.

Dlatego wiem i rozumiem, że od będzie dalej o przykazanie, aby przywrócić i zbudować Jerozolimy do Mesjasza, książę wynosi siedem tygodni i sześćdziesięciu i dwa tygodnie: ulicy są zbudowane ponownie i ściany, nawet w czasom.

Fakty:

Słuchając polecenia Matki Bożej, papież Jan Paweł II ma kamień z Rzymu do Fatimy.1

Papieski Kościół opisany w tajemnicy:

Położony w Neviges, Niemcy
1

Aktualizacja #1 (24/4/2010)

1 2 3

Mateusza 6: 22-23

Światłem ciała jest oko: Jeśli zatem Twoje oko jest pojedyncze, Twoje całe ciało jest pełne światła.
Ale jeśli Twoje oko jest złe, Twoje całe ciało jest pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

Update # 2 (26/4/2010)

Daniel 9:26

I po sześćdziesięciu i dwa tygodnie Mesjasza przycina się wyłączyć, ale nie dla siebie: i ludzie księcia , że niszczy Miasto i sanktuarium; i koniec jego będzie z powodzi,

Katedra w porcie księcia.

Jest to ostrzeżenie do Rzymu.

Aktualizacja # 3 (28/4/2010)

Mateusza 24:15

Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, mówi Daniela proroka, stoją w miejscu świętem, (kto czyta, niech rozumie:)

Aktualizacja # 4(28/4/2010)

Daniel 12:11-12

I od czasu codzienne ofiary są zabrane i obrzydliwość, czyni opuszczonej umieszczaæ w górze, wynosi tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt dni.

Błogosławiony jest on, pokłada i przychodzi do tysięcy trzy sto i pięciu i trzydzieści dni.

Obrzydliwość spustoszenia = Watykanem Rady 2.

Rady Vatican 2 ustawia na 11 października 1962. 1

1290 dni później oficjalnie ogłoszono jako dogmat kościoła przez Pawła VI, więc masa, codzienne ofiary, zostaje zabrana i masę Novus Ordo ustalone. 2 , 3

1335 dni później = czerwca 1966 r. w 6 = 6/6/66

Oto mądrość. Niech mu, że Bóg, zrozumienie liczyć liczbę bestii: to liczba człowieka;a liczba jego jest sześćset siedemdziesiąt i sześć.

Aktualizacja # 5(3/5/2010)

23 Września 2009 r., Bóg daje nam objawienie powszechne.

1

Bóg mówi nam nazwę bestii.

23 września, w dniu 266th roku.

Bestia zajmuje 266th miejsce w sukcesji.
2

Aktualizacja #6(5/5/2010)
Wielkie przestępstwo Matce Bożej.

Dlaczego bestia zbudowana ta Katedra?

Aktualizacja #7(6/5/2010)

Trzeci sekret Fatimski został napisany w dniu stycznia 1944 4.
Siostra Lucy napisał 2 egzemplarze trzeciej tajemnicy i wysłał ich, aby biskup da Silva, jeden był w kopercie, inne wewnątrz notebooka. 1
Przed śmiercią biskup da Silva dał trzeciej tajemnicy w areszcie do franciszkanów Kapucynów w Portugalii. 2
Benedykt XVI (The Beast) zniszczone kopię, która została wysłana do Watykanu przez biskupa da Silva.
„Tajne”, opublikowane przez Watykan jest sfałszowany. 3

 

Aktualizacja #8(12/5/2010)

 

 

Papież Jan Paweł II napisał testament po przeczytaniu trzeciej tajemnicy:

Totus Tuus ego sum. 1

W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

„Watch, w związku z tym, nie wiesz, na co dzień Pan wasz przyjdzie” (Mt 24:42)

 

Aktualizacja #9(12/5/2010)
;Ojciec Święty (Jan Paweł II) mają wiele cierpieć.
I wiedział, że to.

 

 

 

Aktualizacja #10(14/5/2010)
Fatima jest ważny tylko objawienia naszego chłopca,y.

 

 

Aktualizacja #11(15/5/2010)

” Każdy miałby się ratować własną duszę, opierając się na różańcu i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ”.

Ostatnie słowa siostry Łucji 1

 

 

Siostra Lucy został zamordowany po wywiad i zastąpiony przez tę osobę:

Aktualizacja #12(15/5/2010)
Mateusza 7:15
Strzeżcie się fałszywych proroków, które przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnętrznie są ravening wilki.

 

Aktualizacja #13(21/5/2010)
Mateusza 24:14

A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom; a potem przyjdzie koniec.Tak jak mówi Jezus, musi rozeszła się wieść o publikacji trzecia tajemnica Fatimska.
Można to zrobić, wysyłając e-mail do wszystkich osób dobrej wiary, że wiesz.

 

Aktualizacja #14(25/5/2010)

Jest to pierwsze analizy sądowej trzeciej tajemnicy Fatimskiej.
Ekspert kryminalistycznych pisma w Hiszpanii twierdzi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że list jest autentyczny.
1 , 2

 

Aktualizacja #15(9/6/2010)
Tak, co myślałeś wcześniej jest prawdziwe, to czas wielkiego ucisku.
I jeśli Rome nie kończy się brzydzi zostanie zniszczony w przyszłym roku.

 

 

Aktualizacja #16(26/6/2010)

Mar
12

Trzecia tajemnica Fatimska – ogłaszona ŚRODA, 21 KWIETNIA 2010

 

ŚRODA, 21 KWIETNIA 2010

Autentyczny trzeci sekret Fatimski został ogłoszony

ZANIM PRZEJDZIESZ dalej: rozumiem, że TRĄBY APOKALIPSY teraz brzmią:

TRĄBY APOKALIPSY REJESTROWANE NA CAŁYM ŚWIECIE:

  Zobacz filmy tutaj

Dziś, 21 kwietnia 2010, autentyczne trzeci sekret Fatimski składa publicznych dla wszystkich ludzi.

Text in Portuguese:

Janeiro 4, 1944

Agora vou revelar o terceiro fragmento do segredo;
Esta parte é a apostasia na Igreja!
Nossa Senhora mostrou-nos uma vista do um indivi-
duo que eu descrevo como o ‚ Santo Padre ‚, em frente de uma multidão
que estava louvando-o.
Mas havia uma diferença com um verdadeiro Santo Padre, o olhar
do demonio, êste tinha os olhos do mal.
Então depois de alguns momentos vimos o mesmo Papa entrando
a uma igreja, mas esta igreja era a igreja do inferno, não há modo
para descrever a fealdade dêsse lugar, parecia como uma fortaleza feita
de cimento cinzento, com ângulos quebrados e janelas semelhantes a olhos,
tinha un bico no telhado do edificio.
Em seguida levantamos a vista para Nossa Senhora que nos
disse Vistes a apostasia na Igreja, esta carta pode ser aberta por O Santo
Padre, mas deve ser anunciada depois de Piu XII e antes de 1960.
No reinado de Juan Pablo II a pedra angular da tumba de Pedro
deve ser removida e transferida para Fatima.
Porque o Dogma da fé não é conservado em Roma, sua autori-
dade será removida e entregada a Fatima.
A catedral de Roma deve ser destruida e uma nova construida
em Fatima.
Se 69 semanas depois de que esta ordem é anunciada, Roma continua sua abom-
inação, a cidade será destruida.
Nossa Senhora disse-nos que êsto está escrito, Daniel 9 24-25 e Mateus 21 42-44

Translation to English:

January 4, 1944

Now i will reveal the third part of the secret;
This part is the apostasy in the Church!
Our Lady showed us a vision of some-
one who i describe as the ‚ Pope ‚, standing in front of a praising
multitude.
But there was a difference with a real Pope, the evil
look, this one had eyes of evil.
Then after a few moments we saw the same Pope entering
a church, but this church was like the church of hell, there is no
way to describe the ugliness of this place, it seemed like a fortress made
of gray cement, with broken angles and windows like eyes, the-
re was a beak on top of the building.
We then looked up at Our Lady who said to us
you have seen the apostasy in the Church, this message can be opened by The Holy
Father, but must be announced after Pius XII and before 1960.
During the pontificate of John Paul II the cornerstone from Peter’s tomb
must be removed and transferred to Fatima.
Because the Dogma of faith is not preserved in Rome, her
authority will be removed and given to Portugal.
The cathedral of Rome must be destroyed and a new one built in
Fatima.
If 69 weeks after this command is announced Rome continues it’s abomi-
nation, the city will be destroyed.
Our Lady told us this is written, Daniel 9 24-25 and Mathew 21 42-44

Traducción al español:

JMJ

Tuy 4 de Enero 1944Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto: Esta parte es la apostasía en la Iglesia!
Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el „santo Padre” frente a una multitud que lo vitoreaba.
Pero había una diferencia con un verdadero santo Padre, la mirada del demonio, éste tenía los ojos del mal.
Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta Iglesia era la iglesia del infierno; no hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortalezahecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos; tenía un pico (bico, en portugués) en el tejado del edificio.
Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo: Visteis la apostasía en la Iglesia; esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960.
En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima . Porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma, su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima.
Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito, en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44

Tłumaczenie polskie:

A teraz ujawnię trzeci fragment tajemnicy: ta część mówi o apostazji w Kościele!
Nasza Pani pokazała nam człowieka, którego nazywam ‚Ojcem Świętym’, stojącego przez tłumem, który go wielbił.
Ale różnił się on od prawdziwego Ojca Świętego spojrzeniem – jego oczy przypominały oczy diabła.
Wtem, po kilku chwilach, widziałyśmy tego samego Papieża wstępującego w progi budynku Kościoła, lecz był to Kościoł z piekła rodem; nie znajduję słów, by opisać brzydotę tego miejsca. Wyglądał jak szara, betonowa forteca o połamanych kątach i oknach w kształcie oczu; a jego dach przypominał kształtem dziób.
Następnie podnieśliśmy wzrok ku Naszej Pani, która powiedziała: pokazałam Wam apostację w Kościele; ten list może zostać otwarty przez Ojca Świętego, lecz musi zostać opublikowany po Piusie XII i przed rokiem 1960.
W królestwie Jana Pawła II kamień węgielny grobu Piotra powinien zostać usunięty i przetransportowany do Fatimy.
Ponieważ dogmaty wiary nie są zachowane w Rzymie, jego władza zostanie odebrana i przeniesiona do Fatimy.
Katedra w Rzymie musi zostać zniszczona, a nową należy wybudować w Fatimie.
Jeżeli po 69 tygodniach od daty publikacji tego polecenia Rzym nie odstąpi od bezeceństw, miasto zostanie zniszczone.
Nasza pani powiedziała nam, że jest to przepowiedziane w pismach: Daniela 9:24-25 i Mateusza 21:42-44
Fragmenty z Biblii:

Mathew 21: 42-44

Jezus mówi do nich: wy nigdy nie czytałem w Piśmie Świętym, kamień, które budowniczych odrzucone, tym samym jest szefem rogu: to jest Pan robi, i to jest cudowne w oczach?

Zatem powiedzieć wam, Królestwo Boże jest od Ciebie i dla narodu, niosące owoce jego ich.

I każda osoba, która przypada na ten kamień jest uszkodzony: ale na kogo on spadnie, będzie go szlifować go do proszku.

Daniel 9: 24-25

Siedemdziesiąt tygodni są ustalane na lud twój i na Twoje święte miasto, do końca przestępstwo i do końca grzechów i aby pojednania za grzechy i wnieść w wieczną sprawiedliwość i do uszczelnienia wizji i przepowiedni i namaścić świątnicy Najświętszej.

Dlatego wiem i rozumiem, że od będzie dalej o przykazanie, aby przywrócić i zbudować Jerozolimy do Mesjasza, książę wynosi siedem tygodni i sześćdziesięciu i dwa tygodnie: ulicy są zbudowane ponownie i ściany, nawet w czasom.

Fakty:

Słuchając polecenia Matki Bożej, papież Jan Paweł II ma kamień z Rzymu do Fatimy.1

Papieski Kościół opisany w tajemnicy:

Położony w Neviges, Niemcy
1

Aktualizacja #1 (24/4/2010)

1 2 3

Mateusza 6: 22-23

Światłem ciała jest oko: Jeśli zatem Twoje oko jest pojedyncze, Twoje całe ciało jest pełne światła.
Ale jeśli Twoje oko jest złe, Twoje całe ciało jest pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

Update # 2 (26/4/2010)

Daniel 9:26

I po sześćdziesięciu i dwa tygodnie Mesjasza przycina się wyłączyć, ale nie dla siebie: i ludzie księcia , że niszczy Miasto i sanktuarium; i koniec jego będzie z powodzi,

Katedra w porcie księcia.

Jest to ostrzeżenie do Rzymu.

Aktualizacja # 3 (28/4/2010)

Mateusza 24:15

Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, mówi Daniela proroka, stoją w miejscu świętem, (kto czyta, niech rozumie:)

Aktualizacja # 4(28/4/2010)

Daniel 12:11-12

I od czasu codzienne ofiary są zabrane i obrzydliwość, czyni opuszczonej umieszczaæ w górze, wynosi tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt dni.

Błogosławiony jest on, pokłada i przychodzi do tysięcy trzy sto i pięciu i trzydzieści dni.

Obrzydliwość spustoszenia = Watykanem Rady 2.

Rady Vatican 2 ustawia na 11 października 1962. 1

1290 dni później oficjalnie ogłoszono jako dogmat kościoła przez Pawła VI, więc masa, codzienne ofiary, zostaje zabrana i masę Novus Ordo ustalone. 2 , 3

1335 dni później = czerwca 1966 r. w 6 = 6/6/66

Oto mądrość. Niech mu, że Bóg, zrozumienie liczyć liczbę bestii: to liczba człowieka;a liczba jego jest sześćset siedemdziesiąt i sześć.

Aktualizacja # 5(3/5/2010)

23 Września 2009 r., Bóg daje nam objawienie powszechne.


1

Bóg mówi nam nazwę bestii.

23 września, w dniu 266th roku.

Bestia zajmuje 266th miejsce w sukcesji.
2

 3

Aktualizacja #6(5/5/2010)
Wielkie przestępstwo Matce Bożej.

Dlaczego bestia zbudowana ta Katedra?

Aktualizacja #7(6/5/2010)

Trzeci sekret Fatimski został napisany w dniu stycznia 1944 4.
Siostra Lucy napisał 2 egzemplarze trzeciej tajemnicy i wysłał ich, aby biskup da Silva, jeden był w kopercie, inne wewnątrz notebooka. 1
Przed śmiercią biskup da Silva dał trzeciej tajemnicy w areszcie do franciszkanów Kapucynów w Portugalii. 2
Benedykt XVI (The Beast) zniszczone kopię, która została wysłana do Watykanu przez biskupa da Silva.
„Tajne”, opublikowane przez Watykan jest sfałszowany. 3

Aktualizacja #8(12/5/2010)

Papież Jan Paweł II napisał testament po przeczytaniu trzeciej tajemnicy:

Totus Tuus ego sum. 1

W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

„Watch, w związku z tym, nie wiesz, na co dzień Pan wasz przyjdzie” (Mt 24:42)

Aktualizacja #9(12/5/2010)
;Ojciec Święty (Jan Paweł II) mają wiele cierpieć.
I wiedział, że to.


Aktualizacja #10(14/5/2010)
Fatima jest ważny tylko objawienia naszego chłopca,y.1

Aktualizacja #11(15/5/2010)

” Każdy miałby się ratować własną duszę, opierając się na różańcu i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ”.

Ostatnie słowa siostry Łucji 1


Siostra Lucy został zamordowany po wywiad i zastąpiony przez tę osobę:


1 , 2

Aktualizacja #12(15/5/2010)
Mateusza 7:15
Strzeżcie się fałszywych proroków, które przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnętrznie są ravening wilki.


1

Aktualizacja #13(21/5/2010)
Mateusza 24:14

A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom; a potem przyjdzie koniec.Tak jak mówi Jezus, musi rozeszła się wieść o publikacji trzecia tajemnica Fatimska.
Można to zrobić, wysyłając e-mail do wszystkich osób dobrej wiary, że wiesz.

Aktualizacja #14(25/5/2010)

Jest to pierwsze analizy sądowej trzeciej tajemnicy Fatimskiej.
Ekspert kryminalistycznych pisma w Hiszpanii twierdzi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że list jest autentyczny.
1 , 2

Aktualizacja #15(9/6/2010)
Tak, co myślałeś wcześniej jest prawdziwe, to czas wielkiego ucisku.
I jeśli Rome nie kończy się brzydzi zostanie zniszczony w przyszłym roku.

Aktualizacja #16(26/6/2010)

Czas ucieka do Rzymu i jej ludzi. Katedra Rzym muszą zostać zniszczone przez Rzymian.
Odliczanie

 

Aktualizacja #17(1/7/2010)
Z trzeciego wspomnienia siostry Łucji.

 

 

Z autentyczny trzecimi secret opublikowane opublikowane tutaj.

 

Z trzeciego wspomnienia siostry Łucji.

 

Z autentyczny trzecimi secret opublikowane opublikowane tutaj.

 

Z trzeciego wspomnienia siostry Łucji.

 

Z autentyczny trzecimi secret opublikowane opublikowane tutaj.

 

Z trzeciego wspomnienia siostry Łucji.

 

Z autentyczny trzecimi secret opublikowane opublikowane tutaj.

 

Z autentyczny trzecimi secret opublikowane opublikowane tutaj.

 

Z czwartego wspomnienia siostry Łucji.

 

 

Aktualizacja #18(1/7/2010)

Siostra Lucy potwierdza, że trzecia tajemnica jest zawarty w Ewangelii.

„To, że w Ewangelii i w Apokalipsie, czytać im.”

1 , 2
To ważne pamiętać, że to zostało powiedziane przez siostra Lucy, a także przez oszusta siostra Lucy.

 

 

Aktualizacja #19(1/7/2010)

Apokalipsa 13:11

I ujrzałem innego bestia zbliża się z ziemi; i miał dwa rogi, jak baranek i mówił jak smok.

miał dwa rogi, jak baranek = przedstawione jako Mesjasza.mówił, jak smok. = 1

 

 

Daniel 9:26

I po sześćdziesięciu i dwa tygodnie Mesjasza przycina się wyłączyć, ale nie dla siebie: i ludzie księcia, że niszczy Miasto i sanktuarium;

sześćdziesięciu i dwa tygodnie = 62 tygodni = 434 dni.

i ludzie księcia, że niszczy Miasto i sanktuarium = Trzęsienie ziemi, który zniszczył Port księcia i katedry.


12 Stycznia 2010-434 dni = dnia 4 listopada 2008 r.
Mesjasz przycina się wyłączyć, ale nie dla siebie: Naród, który wybiera zło jest przeklęty naród.
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

Aktualizacja #20(2/7/2010)
Wiem, że jest to jedyny sposób, aby zapisać:

„W końcu, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, naszej najbardziej święte matki, polega na tym, biorąc pod uwagę jej jako siedziba miłosierdzie, dobroć i za przeproszeniem i jak się drzwi, przez które jesteśmy do nieba.”
1

 

 

Aktualizacja #21(14/7/2010)

Siostra Łucja mówi nam, że Jezus jest już wśród nas tak przygotować siebie i swoją rodzinę.

 

 

 

Aktualizacja #22(16/7/2010)

 

 

Jan Paweł II chciał opublikować prawdziwe trzeciej tajemnicy, ale Bestia miała już kontroli Watykanu, tak robił, co mógł, ma podstawę do Fatimy i nakazał publikację trzeciej tajemnicy.
Miało to bestia z zaskoczenia. Tak mieli tylko kilka dni do przygotowania fałszywe trzeciej tajemnicy i wypracowanie błędną interpretację.
1

 

 

 

Aktualizacja #23(16/7/2010)

Bestia zamówienia zamachu na Jana Pawła II i Wiertnice konklawe wybranych jako „Papieża”.

 

 

Aktualizacja #24(23/7/2010)

Siostra Lucy także powiedział mi: „Ojcze, diabeł jest w nastroju do angażowania się w decydującej bitwie przeciwko Najświętszej Maryi Panny.
1

 

 

” Grzechu… Przejdź poza granicami ”, to polecenie powtórzone dla Ciebie 20 razy co godzinę, dopóki nie zaakceptować grzechu jako normalne i cieszyć się grzechu bez limitów. Jest to bestia sieci, tutaj świat przedstawiony jest jako beznadziejne miejsce, gdzie ludzie muszą działać i myśleć według The Beast.

 

 

Aktualizacja #25(28/7/2010)

 

 

Teraz musisz kupić różaniec, jedynym miejscem przedmiotem Bożej gdzie można go kupić jest Fatimashop Portugalia, i to jest tylko różaniec, zatwierdza się do momentu 

Zostali Wyznaczeni do otrzymania darowizny w postaci pieniędzy na budowę Katedra w Fatimie . (One otworzy konto w tym celu, więc kupując różaniec również wysłać wpłaty)

 

 

Aktualizacja #26(30/7/2010)

 

Obraz wysokiej rozdzielczości siostra Lucy odcisk palca od autentyczne trzeciej tajemnicy Fatimskiej.

 

 

Aktualizacja #27(9/8/2010)

 

 

Upływie czasu o poświęcenie Rosji, teraz wielkie kary będą wchodzić na ten lud.
1

 

 

Aktualizacja #28(9/8/2010)

 

 

Katedra Fatima będzie opierać się na tej Bazyliki (z ulicy i fosa).
1 2 3 4 5 7

Daniel 9:25

Dlatego wiem i dostrzec, że przed pójściem dalej o przykazanie, przywracanie i zbudować Jerozolimy do Pomazaniec, książę, wynosi siedem tygodni i sześćdziesięciu i dwa tygodnie: to są budowane ponownie, z ulicy i fosą, nawet w czasom.

Teraz to jest ostrzeżenie dla Kolumbii, jeśli tego kraju nie jest poświęcona w Matki Boskiej Fatimskiej przez jego rząd, wielkie kary spadnie w tym kraju, poświęcenie musi nastąpić przed upływem okresu 69 tygodni podane do Rzymu.

Ahora esta es una advertencia para Kolumbia, si ese pais nie consagrado es Nuestra Senora de Fatima por su gobierno ONZ gran castigo caera sobre ese pais. La consagracion debe ser hecha antes de que el plazo de 69 semanas dado Roma wygasa.

 

 

Aktualizacja #29(6/9/2010)

W Stanach Zjednoczonych, został konsekrowany do diabła. teraz zrozumieć, jeśli Amerykanów zaakceptować Pentagramu szatana, który konsekruje narodu do diabła oni akceptują diabeł jako swego Boga.
Rozumiem, że dotyczy to również do wszystkich ludzi niezależnie od narodowości mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

 

 

1 2 3 5

 

 

Aktualizacja #30(7/9/2010)

Biskup Pestana Filho potwierdza treść autentyczne trzeciej tajemnicy Fatimskiej.

 

1

 

 

Aktualizacja #31(26/9/2010)

Dowody świadczące o autentyczne trzeci sekret Fatimski opublikowane tutaj.
(Uwaga: kilka uwag na temat Jana Pawła II są nieprawidłowe)
1 3 4 5

 

 

Aktualizacja #32(29/9/2010)Parlament Europejski został konsekrowany do diabła przez odbudowa wieży Babel.

 

 

 

 

Teraz Wielka kara będzie przewrócić kraj Europejski, gdzie został zbudowany.

 

 

Aktualizacja #33(1/10/2010)
„Chcę, aby wrócić tutaj na trzynastego dnia każdego miesiąca na następne sześć miesięcy i w tej samej godzinie. Później powiem ci, kim jestem i co to jest, że najbardziej pragniesz. I jest tu, ale po raz siódmy.
1

 

 

VII wizyta Matki Bożej będzie zanim wygaśnie 69 tygodni, biorąc pod uwagę do Rzymu. To poprzedzone wielki rozkwit w Fatimie.
Powiemy ci datę i godzinę więc może być tam.

 

 

Aktualizacja #34(3/10/2010)
Mateusza 24: 27-28

Dla jak błyskawica przychodzi ze Wschodu, a świeci aż na zachodzie; tak na przyjście Syna Człowieczego są również.
Dla gdziekolwiek tuszy jest będzie eagles się zebrali.

Sześć drzew znajdują się na ogień przez błyskawice, zapowiadając wielkie kary dla Stanów Zjednoczonych.

 

 

Wideo

 

 

Aktualizacja #35(5/10/2010)

Wykazanie obecności szatana pochodzenia trzeciej tajemnicy, opublikowane przez Watykan.1

 

 

Aktualizacja #36(7/10/2010)
W reakcji na publikację autentyczne trzeci sekret Fatimski tutaj, Watykan planuje opublikować kolejny fałszywe trzeciej tajemnicy.
1

 

 

Aktualizacja #37(8/10/2010)

 

 

Ważne portugalskie gazety Diario de Noticias potwierdza Benedykt xvi wykonać szatańskie masy w Portugalii.
1

 

 

Aktualizacja #38(9/10/2010)

 

 

Artykuł 69 tygodni (w przypadku zniszczenia Rzymu)
1

 

 

Aktualizacja #39(11/10/2010)

Benedykt XVI wykonuje szatańskie masa na grupę Illuminati.

 

 

1

 

 

Aktualizacja #40(13/10/2010)
Wizja piekła się dzieci przez Matki Bożej.

 

 

Wizja piekła się do górników.

 

 

Dziś 33 górników zostają uratowani z piekła rodem. Dziś jest rocznica 93th cud słońca
Ale dlaczego byli górnicy oszczędził?
1 2 3

 

 
Aktualizacja #41(13/10/2010)

 

 

Cud słońca świadkiem 70000 osób, 13 października
Górnicy uwięzieni 700 metrów pod ziemią uratowanych 13 października
po 70 dni.
1 , 2

 

 
Aktualizacja #42(15/10/2010)

Wreszcie ujawnił, co to jest znak bestii.

 

 

Znak bestii jest Nowy porządek świata, New World Order jest rządzącej światem przez diabła, New World Order składa się trzech części, Pan-religijne New World Order, czyli jedna uniwersalna religia pod panowaniem diabła, Politycznych New World Order, to świat rządzony przez diabła i przyjęte przez ludzi, i Gospodarczej New World Order, gospodarki i żywności, kontrolowane i rządzony przez diabła, kraju, który nie jest częścią tego świata NOWY PORZĄDEK ŚWIATA nie będą mogli handlować, kupić lub sprzedać.
Jest Kościół katolicki pod panowaniem diabła?… tak to jest i będzie teraz tworzą uniwersalną religią przez ekumenizmu.
Jakie kraje są częścią New World Order teraz? .. .ten Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Parlament Europejski, również krajów wszystkich komunistów lub socjalistów i U.N, ich celem jest osiągnięcie jednego rządu światowego mocy orzeczenia diabła (Masonic/Illuminati).
Pan religijneNowePorządek świata: Soboru Watykańskiego II (i masę Novus Ordo)

 

 

 

 

 

Polityczne New World Order: Stanów Zjednoczonych

 

 

GospodarczejNew World Order: Unia Europejska

 

 

I on sprawia, iz wszyscy, Mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i obligacji otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na czołach:I że nikt nie może kupić lub sprzedać, Zapisz on miał to marka lub nazwa zwierzęcia lub liczby jego imienia.

 

 

 

 

Aktualizacja #43(15/10/2010)Obywatele Nowego Jorku są przestraszony, uważają, że Bóg karze im.
Wideo

 

 

 

Aktualizacja #44(16/10/2010)

Ojciec Malachi Martin wywiad o autentyczne trzeciej tajemnicy i apostazja w kościele.

1 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

Aktualizacja #45(16/10/2010)

Wreszcie revealed, Benedykt XVI popełnia herezję.

Benedykt XVI znosi otchłani i mówi, że dzieci mogą wejść do nieba bez chrztu.

Przeczy to, co Jezus powiedział wyraźnie:

Jana 3:5-7

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, mogę powiedzieć do Ciebie, z wyjątkiem człowiek narodził się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

To, co rodzi się ciała jest ciałem; i tak, który narodził się z ducha świętego ducha.

1 , 2

 

 

Aktualizacja #46(17/10/2010)
St. Francis de Sales:

„Teraz, gdy papież wyraźnie jest heretykiem, wpada ipso facto z jego godności i z kościoła… ”

St. Robert Bellarmin:

„Papież, który jest oczywisty heretyk automatycznie przestaje się Papież i głowy, tak, jak on automatycznie przestaje być chrześcijaninem i członkiem Kościoła. Przeto może być oceniana i ukarany przez Kościół. To nauczanie wszystkich starożytnych ojców, którzy uczą, że manifestu heretyków natychmiast traci wszystkie właściwości.”

Alfons Liguori, Święty:

„Jeśli kiedykolwiek papieża, jako osoba prywatna, powinny wchodzić w herezję, należy od razu padnie od pontyfikatu. Jeżeli jednak Bóg do papieża, aby stać się heretykiem notorycznie i buntowniczy, to on przez taki fakt przestają być papież, i apostolski krzesło będzie wolny.”

St. Antoninus:

„W przypadku, w którym papież staną się heretykiem, on znajdzie się, przez sam fakt bardzo i bez żadnych innych zdanie, oddzielony od kościoła. Głowa oddzielona od ciała tak długo, jak pozostaje w separacji, można ten sam organ, z którego było odcięte głowy.”

 

 

Aktualizacja #47(17/10/2010)
Matka Boża mówi nam, że różaniec zastępuje masę Novus Ordo.
” Każdy miałby się ratować własną duszę, opierając się na różańcu i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ”.
Siostra Lucy ostatnie słowa.
1

 

 

Aktualizacja #48(19/10/2010)

Ostateczny dowód autentyczności trzeciej tajemnicy Fatimskiej
pojawia się, siostra Łucja opuścił jej linii papilarnych również na
autentyczne figura Matki Boskiej w 1948.1 2 3 4

 

 

Aktualizacja #49(19/10/2010)”Ja przyszedłem prosić, aby tu przyjechać na trzynastym dniu każdego miesiąca do sześciu miesięcy, w tym samym czasie, a potem wrócę się tutaj po raz siódmy.”
1
VII wizyta Matki Bożej będzie tutaj w azinheira drzewo, to samo miejsce, gdzie Matka Boża odwiedziła nas w 1917. będzie poprzedzone wielką Kwitnące drzewa, poinformujemy Cię dokładnej daty, więc może być tam.

 

 

Cud słońca, wysokiej rozdzielczości zdjęcia.

 

 

Było siedemdziesiąt tysięcy ludzi.

 

 

 

Było ulewy przed cud, ale nie zniechęciło to Portugalczycy.

 

 

 

Cud słońca

 

 

 

Aktualizacja #50(21/10/2010)

 

 

Matka Boża ma siedzibę odliczanie do niszczenia Rzymu.
69 tygodni wideo

 

 

Aktualizacja # 51 (4/11/2010)

Proroctwo Daniela być spełnione to piątek.

Daniel 9:26

I po sześćdziesięciu i dwa tygodnie Mesjasza przycina się wyłączyć, ale nie dla siebie: i ludzie księcia, że niszczy Miasto i sanktuarium; i koniec jego będzie z powodzi,

 

 

Katedra w porcie księcia.

 

 

1

 

 

Aktualizacja # 52 (26/11/2010)
Więcej dowodów prawdziwości o trzeciej tajemnicy Fatimskiej opublikowane tutaj.
z autentyczny trzecimi secret opublikowane tutaj

 

 

Z dobrze znany list od siostry Lucy

 

 

 

Aktualizacja # 53 (26/11/2010)Masons próbują przejąć kontrolę nad autentyczne trzeciej tajemnicy Fatimskiej.
1

 

 

Aktualizacja # 54 (8/1/2011)

Początkiem boleści.
– 2

 

 

Aktualizacja # 55 (11/1/2011)

Wysokiej rozdzielczości zdjęcia cudu słońca.

 

1

 

 

Aktualizacja # 56(13/1/2011)Gdy widzisz, że noc, rozświetlone przez nieznane światło, wiem, że to jest wielki znak, wyznaczonych przez Boga, że on ma zamiar ukarania na świecie za swoje zbrodnie, wojny, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego.
25 Stycznia 1938 roku, Nieznane światło pojawia się w niebo w Europie zapowiadając nieuchronne kary, jak II wojny światowej.

New York Times.

 

 

 

1

 

 

Aktualizacja # 57(14/1/2011)

Okulista wśród świadków cudu słońca w 1917:” Dr Domingos Pinto Coelho, któremu zdarzyło się być wygodne wszystko, wybitnego lekarza okulisty. Poniżej znajduje się z jego raportu w gazecie Ordem:

Słońce, w jednej chwili otoczona szkarłat płomienia, w innym aureoled w kolorze żółtym i głęboki fioletowy, wydawał się być w niezwykle szybko i wirującego ruchu, czasami pojawia się być poluzowane z nieba i być zbliża się do ziemi, silnie promieniujące ciepło.”

1

 

 

Aktualizacja # 58(16/1/2011)

Wywiad wideo z Dona Romana de Souza, którzy byli świadkami cudu słońca (ona jest 102 lat).
1

 

 

Aktualizacja # 59(13/2/2011)

Tego dnia luty 13 2011 kończymy naszą pracę, teraz jesteś na własną rękę.
Ale mieć to na uwadze.

Nesse tempa, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns
AOS outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e
enganarão muitos. E, por multiplicar se iniqüidade, o amor
de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim
Serra salvo.

Obraz wysokiej rozdzielczości trzeciej tajemnicy Fatimskiej (1.37.MB)

 

 

Trzecia tajemnica Fatimska.

 

Pierwszy i drugi Tajemnice fatimskie.

 

 

Trzeci pamiętnik siostry Łucji.

 

 

Siostry Łucji list znanych 1930

 

 

 

Modlitwy Różańcowej
Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan jest z tobą. Błogosławiony ty wśród kobiet i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Grad, Królowo

Witaj, Królowo, Matki Miłosierdzia, naszego życia, naszych słodyczy i nadziejo. Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy. Tobie trzeba wysłać wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Włączyć następnie adwokat najbardziej łaskawy, Twoje oczy ku nam. I po tym wygnaniu Pokaż nam błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Klemens, O miłości, O słodka Panno Maryjo,

Módl się za nami, O Najświętszej Matki Bożej, że abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, który w niebie hallowed się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Twoja wola Twoja na ziemi, jak w niebie.

Daj nam dzisiaj nasz chleb powszedni i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, którzy zgrzeszył przeciwko nam. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ChwałaChwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak to było w początku, teraz jest i będzie na zawsze. Amen.

Fatima modlitwy
O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia diabła. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza tych, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Tajemnice radosne

Jest pierwszą tajemnicę:
Zwiastowania

Druga tajemnica jest:
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny do St. Elizabeth

Trzecia tajemnica jest:
Narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa

Czwarta tajemnica jest:
Prezentacja Dzieciątka Jezus w świątyni i oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny

Piąta tajemnica jest:
Znalezienie Dzieciątka Jezus w świątyni

Tajemnice bolesne

Jest pierwszą tajemnicę:
Agonia naszego Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie

Druga tajemnica jest:
Biczowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa

Trzecia tajemnica jest:
Ukoronowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa cierniem

Czwarta tajemnica jest:
Noszenia Krzyża

Piąta tajemnica jest:
Ukrzyżowanie i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

Tajemnice chwalebne

Jest pierwszą tajemnicę:
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa z martwych

Druga tajemnica jest:
Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa do nieba

Trzecia tajemnica jest:
Na przyjście Ducha Świętego na apostołów i Najświętszej Maryi Panny

Czwarta tajemnica jest:
Ofiarowania NMP, Najświętszej Maryi Panny do nieba

Piąta tajemnica jest:
Koronacji Najświętszej Maryi Panny w niebie

15 Obietnice Matka Boża przekazała nam do różańca

1. Kto wiernie służą mi przez odmawianie różańca, otrzymuje sygnał łask.

2. obiecuję, że mojej szczególnej ochrony i największych łask dla wszystkich, którzy będą recytować różaniec.

3. Różańcowej jest potężny pancerz z piekła, to zniszczy wice, zmniejszyć grzechu i pokonać herezji.

4. To powoduje cnotą i dobre uczynki aby rozwijać; uzyska dla dusz z obfitych Miłosierdzia Bożego;wycofają się w sercach ludzi z miłości świata i jego marności i podniesie ich pragnienie wiecznego rzeczy. Aha dusze czy uświęcania się przez to oznacza.

5. Dusza, która zaleca się do mnie przez odmawianie różańca, nie zginą.

6. Kto jest recytować różaniec pobożnie, stosując się do rozpatrzenia jego świętych tajemnic, są nigdy nie podbita przez nieszczęście. Bóg nie karać go w swojej sprawiedliwości, on nie zginął śmiercią niezabezpieczonych; Jeśli tylko on pozostać w łasce Bożej i stać się godnym wiecznego życia.

7. Kto ma prawdziwego oddania różaniec nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Ci, którzy są wierni w recytacji różańca ma w życiu i w śmierci światło Boże i pełnia jego łaski; w chwili śmierci uczestniczą oni w zasług świętych w raju.

9. ja wydaje z czyśćca, tych, które zostały przeznaczone na różaniec.

10. Wierne dzieci różaniec jest zasługują na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Jest uzyskanie wszystkich, pytasz mnie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich tych, którzy propagują Różańca Świętego powinny być wspomagane przez mnie w ich potrzeby.

13. I uzyskał od mojego Boskiego Syna, że zwolennicy różaniec posiada wstawienniczej, cały sąd niebieskich podczas ich życia i w godzinę śmierci.

14. Wszystkim, którzy recytować różaniec są moich synów i braci mojego jedynego syna, Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mój różaniec jest wielki znak predestynacji.

 

Ostrzeżenie:Jest to ważne, różaniec należy w Fatimie.
Jeśli używasz różaniec w innych miejscach są przestępstwa Matki Boskiej.
Opublikujemy listę zatwierdzonych różańców.

Bluźnierstwa przeciwko Matki Bożej.

Pierwsze bluźnierstwo: od Niepokalanego Poczęcia. Ci, którzy mówią, że Maryja narodziła się z plamy grzechu pierworodnego i nawet osobiste grzechy.

Drugie bluźnierstwo: Ci, którzy odrzucają doskonałe i wieczyste Dziewictwo Maryi, „przed, podczas i po porodzie”.

Trzecie bluźnierstwo: tych, którzy nie chcą uznać ją jako matkę mężczyzn w sensie katolickim, co oznacza jej co-redemption i jej roli Pośredniczki łaski.

Bluźnierstwo czwarte dotyczy zboczenie dzieci wrogów Matki Bożej, zgodnie z którą starają się zaszczepić, obojętność, pogardy i nienawiści nawet dla Niepokalanej.

Piąte bluźnierstwo:Bluźnierstwa Kościoła. Ale istnieje coś większego, bardziej poważne, zdecydowanie niż wszystkie wykroczenia heretyków, schizmatyków, odstępców i bezbożnych ludzi.
To bluźnierstwa kościoła przed Niepokalanego Serca Maryi.

Co ludzie komentują o autentycznej trzeciej tajemnicy Fatimskiej.
http://www.traditioninaction.org/questions/E040_8Objections.htm
http://www.dailycatholic.org/Issue/10Oct/oct16.htm
http://beatimonoculiinterracaecorum.blogspot.com/2010/04/Terceiro-Segredo-De-Fatima.html
http://traditioninaction.org/questions/B352_Secret.html
http://www.traditioninaction.org/questions/B354_Data3sec.html
http://www.traditioninaction.org/questions/B355_3ThirdSec.html
http://www.traditioninaction.org/questions/B357_OnSecret.html
http://traditioninaction.org/questions/B362_UglyChurch.html
http://www.traditioninaction.org/questions/B359_Obj-Secret.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A363rcDevilEyesi.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A364rcChurchHell.html
http://www.traditioninaction.org/questions/B372_FakeSecret.html
TIA (Opowiada autentyczności trzeciej tajemnicy)
TIA (Malachi Martin & trzeciej tajemnicy)
TIA (zwycięstwo saperów) 
TIA (drugi wywiad Malachi Martina na trzeci sekret)
http://www.fatimainquiry.blogspot.com/
http://www.fatimatoday.org/thirdsecret.html
http://zacmieniekosciola.blogspot.com/
http://www.Bishop-Accountability.org/news2010/03_04/2010_04_26_Arrow_BenedictXVI.htm
http://Pope-Ratz.blogspot.com/2010/04/Cardinal-Ratzinger-and-Cardinal-Bertone.html
http://www.capuchinhos.org/
http://denunciaprofetica.blogspot.com/2010/05/El-tercer-Secreto-de-Fatima.html
http://radiocristiandad.wordpress.com/2010/05/13/asombrosa-experiencia/
http://www.sacralidade.com/igreja2010/0321.Fatima.html
http://www.sacralidade.com/igreja2010/0324.fatima_segredo.html
http://www.dailycatholic.org/Issue/10May/may2ed.htm(Redakcja)
http://www.christorchaos.com/OnFullDisplayTheModernistMind.htm
http://caballerodelainmaculada.blogspot.com/2010/05/La-Hermana-Lucia-De-Fatima-conocia-que.html
Ceifadores.com.br
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_F%C3%A1tima#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima#An_allegedly_authentic_Third_Secret_causes_controversy

http://whoislikeuntogod.com/category/Catholic-Church/Marian-Apparitions/Fatima/Third-Secret/
http://sursumcordablog.blogspot.com/2010/05/El-tercer-Secreto-de-Fatima-Finalmente.html

źródło tł.http://kochanezdrowie.blogspot.com/2013/03/trzecia-tajemnica-fatimska-ogaszona.html

Reklamy